Verklaring van Maatschappelijke Zaken

Status toegankelijkheid https://www.maatschappelijkezaken.nl/

Gemeente Huizen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 19-01-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Huizen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Maatschappelijke Zaken.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Huizen is beschikbaar via de link https://www.maatschappelijkezaken.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Huizen gepubliceerde informatie blijkt dat de website Maatschappelijke Zaken gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Huizen is gevorderd met de toegankelijkheid van Maatschappelijke Zaken en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 11-01-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Huizen .
Functie: Wethouder.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 19-01-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via gemeente@huizen.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Klacht

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw melding is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u hierover een klacht indienen.

Aanvullende informatie van Gemeente Huizen

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Maatschappelijke Zaken : voldoet gedeeltelijk

De website Maatschappelijke Zaken is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Huizen dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.maatschappelijkezaken.nl/_flysystem/media/wcag-2.1-onderzoek-hercontrole-19-november-2021.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 19-11-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.maatschappelijkezaken.nl/_flysystem/media/wcag-2.1-onderzoek-hercontrole-1-september-2021.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 01-09-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.maatschappelijkezaken.nl/_flysystem/media/wcag-2.1-onderzoek-26-april-2021.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 26-04-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Huizen dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Uit de steekproef kwam het onderstaande naar voren: In een PDF-document heeft het logo een tekstalternatief. Dit is goed. Maar het tekstalternatief zelf is niet helemaal goed. Er staan ‘–’ tussen de woorden en dit wordt als ‘min’ voorgelezen door hulpsoftware. Deze tekst moet als gewone tekst geschreven worden.

   Documenten worden aangeleverd door collega's, externe partijen en inwoners/ondernemers die nog niet op de hoogte zijn van de toegankelijkheidseisen.

  • Gevolg:

   De tekst bij het logo wordt door de voorlees-hulpsoftware niet goed voorgelezen.

  • Alternatief:

   Gebruikers die tegen problemen aanlopen, kunnen contact opnemen met ons via info@maatschappelijkezaken.nl. Wij zorgen er dan voor dat zij toegang tot de inhoud van het document krijgen.

  • Maatregel:

   Maatschappelijke Zaken kijkt organisatiebreed naar een oplossing om documenten toegankelijk aan te bieden.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De documenten in het raadsinformatiesysteem en de website voldoen niet aan de webrichtlijnen. Het gaat om duizenden documenten. Veel van deze documenten worden door derde of particuliere partijen gemaakt en aangeleverd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De PDF's op de website voldoen niet aan dit succescriterium.

   Documenten worden aangeleverd door collega's, externe partijen en inwoners/ondernemers die nog niet op de hoogte zijn van de toegankelijkheidseisen.

  • Gevolg:

   De voorlees-hulpsoftware kan deze teksten niet op de juiste manier voorlezen.

  • Alternatief:

   Gebruikers die tegen problemen aanlopen, kunnen contact opnemen met ons via info@maatschappelijkezaken.nl. Wij zorgen er dan voor dat zij toegang tot de inhoud van het document krijgen.

  • Maatregel:

   Maatschappelijke Zaken kijkt organisatiebreed naar een oplossing om documenten toegankelijk aan te bieden.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De documenten in het raadsinformatiesysteem en de website voldoen niet aan de webrichtlijnen. Het gaat om duizenden documenten. Veel van deze documenten worden door derde of particuliere partijen gemaakt en aangeleverd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 3. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De PDF-documenten uit de steekproef hebben geen bestandstitel. Voor PDF- documenten geldt dat zij ook een goede titel nodig hebben in de bestandseigenschappen. Deze titel geldt als paginatitel.

   Documenten worden aangeleverd door collega's, externe partijen en inwoners/ondernemers die nog niet op de hoogte zijn van de toegankelijkheidseisen.

  • Gevolg:

   Een goede titel is belangrijk voor bezoekers met verschillende beperkingen. Het biedt een belangrijk hulpmiddel bij het navigeren door de website; men weet direct waar een pagina over gaat.

  • Alternatief:

   Gebruikers die tegen problemen aanlopen, kunnen contact opnemen met ons via info@maatschappelijkezaken.nl. Wij zorgen er dan voor dat zij toegang tot de inhoud van het document krijgen.

  • Maatregel:

   Maatschappelijke Zaken kijkt organisatiebreed naar een oplossing om documenten toegankelijk aan te bieden.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De documenten in het raadsinformatiesysteem en de website voldoen niet aan de webrichtlijnen. Het gaat om duizenden documenten. Veel van deze documenten worden door derde of particuliere partijen gemaakt en aangeleverd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 4. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Bij onderzochte PDF-documenten is geen taal ingesteld. Ook bij PDF-documenten moet een taalaanduiding aanwezig zijn. Dan weet hulpsoftware in welke taal het document moet worden voorgelezen. Deze kunnen worden ingesteld in de documenteigenschappen.

   Documenten worden aangeleverd door collega's, externe partijen en inwoners/ondernemers die nog niet op de hoogte zijn van de toegankelijkheidseisen.

  • Gevolg:

   Door de belangrijkste taal van pagina's in te stellen kan de voorleessoftware van blinde bezoekers de informatie op de pagina correct voorlezen.

  • Alternatief:

   Gebruikers die tegen problemen aanlopen, kunnen contact opnemen met ons via info@maatschappelijkezaken.nl. Wij zorgen er dan voor dat zij toegang tot de inhoud van het document krijgen.

  • Maatregel:

   Maatschappelijke Zaken kijkt organisatiebreed naar een oplossing om documenten toegankelijk aan te bieden.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De documenten in het raadsinformatiesysteem en de website voldoen niet aan de webrichtlijnen. Het gaat om duizenden documenten. Veel van deze documenten worden door derde of particuliere partijen gemaakt en aangeleverd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Toegankelijkheidseisen maken nog geen deel uit van onze inkoopvoorwaarden
  • Beschrijving van het issue:

   Digitoegankelijkheid, conform het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid, moet structureel en in samenhang met andere wettelijke verplichtingen binnen ons organisatiebeleid opgenomen worden.

  • Oorzaak:

   Digitoegankelijkheid, conform het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid, moet structureel en in samenhang met andere wettelijke verplichtingen binnen ons organisatiebeleid opgenomen worden.

  • Gevolg:

   We voldoen nog niet volledig.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Digitoegankelijkheid, conform het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid, moet structureel en in samenhang met andere wettelijke verplichtingen binnen ons organisatiebeleid opgenomen worden en daarvoor wordt in 2023 een traject gestart.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 2. Bij de beoordeling van offertes is toegankelijkheid geen knockoutcriterium
  • Beschrijving van het issue:

   Digitoegankelijkheid, conform het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid, moet structureel en in samenhang met andere wettelijke verplichtingen binnen ons organisatiebeleid opgenomen worden.

  • Oorzaak:

   Digitoegankelijkheid, conform het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid, moet structureel en in samenhang met andere wettelijke verplichtingen binnen ons organisatiebeleid opgenomen worden.

  • Gevolg:

   We voldoen nog niet volledig.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Digitoegankelijkheid, conform het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid, moet structureel en in samenhang met andere wettelijke verplichtingen binnen ons organisatiebeleid opgenomen worden en daarvoor wordt in 2023 een traject gestart.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 3. Afspraken over toegankelijkheid zijn niet contractueel vastgelegd
  • Beschrijving van het issue:

   Digitoegankelijkheid, conform het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid, moet structureel en in samenhang met andere wettelijke verplichtingen binnen ons organisatiebeleid opgenomen worden.

  • Oorzaak:

   Digitoegankelijkheid, conform het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid, moet structureel en in samenhang met andere wettelijke verplichtingen binnen ons organisatiebeleid opgenomen worden.

  • Gevolg:

   We voldoen nog niet volledig.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Digitoegankelijkheid, conform het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid, moet structureel en in samenhang met andere wettelijke verplichtingen binnen ons organisatiebeleid opgenomen worden en daarvoor wordt in 2023 een traject gestart.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 4. Medewerkers beschikken over ontoereikende kennis en/of vaardigheden
  • Beschrijving van het issue:

   Digitoegankelijkheid, conform het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid, moet structureel en in samenhang met andere wettelijke verplichtingen binnen ons organisatiebeleid opgenomen worden.

  • Oorzaak:

   Digitoegankelijkheid, conform het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid, moet structureel en in samenhang met andere wettelijke verplichtingen binnen ons organisatiebeleid opgenomen worden.

  • Gevolg:

   We voldoen nog niet volledig.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Digitoegankelijkheid, conform het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid, moet structureel en in samenhang met andere wettelijke verplichtingen binnen ons organisatiebeleid opgenomen worden en daarvoor wordt in 2023 een traject gestart.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 5. Er is geen budget voor toegankelijkheid
  • Beschrijving van het issue:

   Digitoegankelijkheid, conform het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid, moet structureel en in samenhang met andere wettelijke verplichtingen binnen ons organisatiebeleid opgenomen worden.

  • Oorzaak:

   Digitoegankelijkheid, conform het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid, moet structureel en in samenhang met andere wettelijke verplichtingen binnen ons organisatiebeleid opgenomen worden.

  • Gevolg:

   We voldoen nog niet volledig.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Digitoegankelijkheid, conform het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid, moet structureel en in samenhang met andere wettelijke verplichtingen binnen ons organisatiebeleid opgenomen worden en daarvoor wordt in 2023 een traject gestart.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Huizen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209