Verklaring van Werken bij de NZA

Status toegankelijkheid https://werkenbijde.nza.nl

Nederlandse Zorgautoriteit is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 18-06-2022

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Nederlandse Zorgautoriteit streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Werken bij de NZA.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Nederlandse Zorgautoriteit is beschikbaar via de link https://www.nza.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Werken bij de NZA van Nederlandse Zorgautoriteit voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 21-01-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Nederlandse Zorgautoriteit .
Functie: Directeur ICT.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 18-06-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webredactie@nza.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nza.nl/contact/hoe-kunnen-we-u-helpen.

Aanvullende informatie van Nederlandse Zorgautoriteit

In juli 2019 is de digitale toegankelijkheid van de website https://werkenbijde.nza.nl  onderzocht. Alle geconstateerde toegankelijkheidsproblemen zijn opgenomen in het onderzoeksrapport. In deze toegankelijkheidsverklaring zijn alleen de resterende afwijkingen ten opzichte van de norm opgenomen. De volgende problemen zijn opgelost:

Opgeloste problemen

 • Succescriterium 1.1.1 (https://werkenbijde.nza.nl/over-de-nza/missie)
 • Succescriterium 1.1.1 (https://werkenbijde.nza.nl/vacatures/open-sollicitatie-324365/#hs_show_apply_popup=true)
 • Succescriterium 1.2.2 / 1.2.5 (https://werkenbijde.nza.nl/, https://werkenbijde.nza.nl/collegas-aan-het-woord)
 • Succescriterium 1.3.1 (https://werkenbijde.nza.nl)
 • Succescriterium 1.3.1 (https://werkenbijde.nza.nl/vacatures)
 • Succescriterium 1.3.1 (https://werkenbijde.nza.nl/vacatures/open-sollicitatie-324365)
 • Succescriterium 1.3. (https://werkenbijde.nza.nl/disclaimer)
 • Succescriterium 1.3.2 (https://werkenbijde.nza.nl/vacatures/open-sollicitatie-324365)
 • Succescriterium 1.4.3 (https://werkenbijde.nza.nl/vacatures/open-sollicitatie-324365)
 • Succescriterium 1.4.5 (https://werkenbijde.nza.nl)
 • Succescriterium 2.1.1 (https://werkenbijde.nza.nl)
 • Succescriterium 2.4.1 (https://werkenbijde.nza.nl)
 • Succescriterium 2.4.3 (https://werkenbijde.nza.nl/vacatures/open-sollicitatie-324365)
 • Succescriterium 2.4.4 (https://werkenbijde.nza.nl)
 • Succescriterium 3.1.1 (https://werkenbijde.nza.nl)

De volgende geconstateerde afwijkingen zijn niet meer van toepassing:

 • Succescriterium 1.3.1 (https://werkenbijde.nza.nl/vacatures/voorlichter-die-de-schakel-is-tussen-buiten-en-binnen-511646)
 • Succescriterium 2.4.2 (https://werkenbijde.nza.nl/vacatures/voorlichter-die-de-schakel-is-tussen-buiten-en-binnen-511646)

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Werken bij de NZA : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Werken bij de NZA is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina https://werkenbijde.nza.nl/over-de-nza/missie/ staan onderaan drie blauwe afbeeldingen van de kernwaarden. Deze afbeeldingen zijn informatief en hebben daarom een tekstalternatief nodig, zodat blinde of slechtziende mensen die voorleessoftware gebruiken deze informatie ook meekrijgen.

   Op pagina https://werkenbijde.nza.nl/vacatures/open-sollicitatie-324365/#hs_show_apply_popup=true staat rechtsboven een kruisje om af te sluiten. Deze heeft een alternatieve tekst zoals bijvoorbeeld ‘sluiten’ nodig.

   Op pagina https://praatmee.nza.nl/fora/forum/wijkverpleging/ staat in het zoekveld een afbeelding van een vergrootglas zonder tekstalternatief. Deze afbeelding heeft wel een tekstalternatief nodig. Als er in het zoekveld iets getypt wordt verschijnt er een afbeelding van een kruisje zonder tekstalternatief, ook deze afbeelding heeft een tekstalternatief nodig.

   Op pagina https://zorgproducten.nza.nl/ZoekZorgproduct.aspx?psId=12&pId=76 staan helemaal rechts in de tabel twee iconen die als link dienen. Deze iconen hebben geen tekstalternatief en hebben dit wel nodig, omdat ze als link fungeren.

   Op pagina https://zorgproducten.nza.nl/ZoekZorgproduct.aspx?psId=12&pId=76 staan links bovenaan en links onderaan twee logo's van Nza. Deze logo's zijn informatief en hebben altijd een tekstalternatief nodig. Dat de logo's geen of geen goed tekstalternatief hebben komt ook op de volgende pagina's voor: https://opendisdata.nl/ https://opendisdata.nl/dis/contact https://aanvragen.nza.nl/ https://disportal.nl/csbo/f?p=105:1 https://disportal.nl/csbo/f?p=105:1:::NO:1:P1_MODE,P1_WELKOM_STATUS:CONTACT,LEEG https://www.zorgclustertool.nl/ https://dbcregels.nza.nl/2019/ggz/ https://meldingsformulier.nza.nl/

  • Gevolg:

   Een gebruiker met een visuele beperking krijgt geen goed beeld van de website, het logo en de afbeeldingen worden niet, of niet juist, beschreven.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://werkenbijde.nza.nl staan onder het kopje Vacatures een lijst met vacatures. Deze zijn netjes opgemaakt als lijst maar ook als koppen. Als er geen tekst onderstaat is het geen kop. Dus dit is niet juist. Dit geldt ook voor de lijst met vacatures op pagina https://werkenbijde.nza.nl/vacatures/.

   Op pagina https://werkenbijde.nza.nl/vacatures/open-sollicitatie-324365/ na de link ‘Solliciteer direct’ krijg je een pop-up met een visuele kop ‘Solliciteer direct’. Dit staat wel in een div met class=’header’ maar dit wordt niet zo voorgelezen door voorleessoftware. Dit moet in de code met een h element voor koppen worden opgemaakt. Dit zelfde geldt voor het invulformulier een stap verder.

   Op pagina https://werkenbijde.nza.nl/vacatures/voorlichter-die-de-schakel-is-tussen-buiten-en-binnen-511646/ staat onder de eerste kop een dikgedrukte alinea. Deze alinea is dikgedrukt door het strong element. Het strong element is bedoeld om nadruk te leggen op een woord en niet om tekst te stylen. Nu wordt deze hele tekst met nadruk voorgelezen. Dit kan hier beter met het <b> (bold) element. Dit geldt ook voor de dikgedrukte paragraaf op pagina https://dbcregels.nza.nl/2019/ggz/.

   Op pagina https://werkenbijde.nza.nl/disclaimer/ staat een tabel. De eerste rij met cellen van de tabel zien eruit als koppen van de kolommen, maar zijn in de code niet opgemaakt als koppen. De tabelcellen met de kolomkoppen moeten met een th element worden opgemaakt in plaats van een td element. Het beste is ook om de rij met de kolomkoppen in een thead element te zetten de de overige rijen met data in een tbody element.

   Op pagina https://werkenbijde.nza.nl/vacatures/open-sollicitatie-324365/#hs_show_apply_popup=true in het formulier is de horizontale relatie tussen de de regel ‘Motivatiebrief’ het invoerveld ernaast en de knop ‘Selecteer’ visueel aanwezig maar niet programmatisch. Dit geldt ook voor de twee regels eronder van ‘CV’ en ‘Foto’.

   Op pagina https://www.nza.nl/contact/meldpunt staat een lijst met drie items. De eerste regel van bijvoorbeeld nr.1 is dikgedrukt. Dit is met het <strong> element gedaan. Het <strong>element is niet voor styling. Dit kan beter gestyled worden met bijvoorbeeld een <h3> of <h4> element of <b> of door middel van CSS.

   Op pagina https://aanvragen.nza.nl/ na inloggen staat er rechts op de pagina een rondje met een i. Deze knop activeert een pop-up. Hierin staan visueel vijf blauwe koppen die niet als koppen zijn opgemaakt maar met <strong>elementen. Dit kan beter met bijvoorbeeld een h5 kop zodat blinden en slechtzienden die met het toetsenbord navigeren van kop naar kop kunnen stappen zonder de onderliggende informatie te hoeven horen.

   Op pagina https://disportal.nl/csbo/f?p=105:1 staan een aantal visuele koppen namelijk ‘Inloggen’, ‘Zelf regelen’, ‘Vragen’ en ‘Welkom op de DIS-protal’ of “Contactgegevens”. Maar zijn in de code niet opgemaakt als koppen.

   Op pagina https://leren.nza.nl/admin staat onder de eerste kop een dikgedrukte alinea. Deze alinea is dikgedrukt door het strong element. Het strong element is bedoeld om nadruk te leggen op een woord en niet om tekst te stylen. Nu wordt deze hele tekst met nadruk voorgelezen. Dit kan hier beter met het <b> (bold) element of door middel van CSS.

   Op pagina https://meldingsformulier.nza.nl/ bij stap 1 in het invoerformulier is de label ‘Beschrijf het probleem of de situatie waar u het niet mee eens bent en licht toe waarom.’ niet programmatisch gekoppeld aan het invoerveld eronder. Bij stap 3 is de heeft de checkbox geen relatie met de tekst die er naast staat en heeft dan ook geen naam.

   Op pagina https://praatmee.nza.nl/fora/forum/wijkverpleging/ staat een datatabel. Deze is echter niet als datatabel opgemaakt, maar is met lijsten opgemaakt. Hierdoor is de visuele relatie tussen de kolomkoppen en de data er onder niet door software te bepalen.

   Op pagina https://opendisdata.nl/ staan radiobuttons met daarvoor een label die op de groep met radiobuttons slaat. Deze is visueel gerelateerd aan de radiobuttons maar dit is niet door software uit de code te halen. Hiervoor moet gebruik gemaakt worden van een fieldset element met een legend element voor de tekst die er als label voor staat (in dit geval bijvoorbeeld "Op basis van:").

   Op pagina https://dbcregels.nza.nl/2019/ggz/ staan een aantal checkboxen. De tekstlabels bij de checkboxes zijn niet expliciet geassocieerd met de chexkboxes. Daarnaast zijn de checkboxes niet gegroepeerd door middel van een fieldset element en ontbreekt een legend element met de tekst "Type instelling". Ook de radio buttons eronder zijn niet gegroepeerd in een fieldset element en ook hier ontbreekt een legens element met de tekst "Crisidienst".

   Op pagina https://meldingsformulier.nza.nl/ staat een formulier. Bij "Naam" staan drie invoervelden, namelijk die voor de voorletter(s), tussenvoegsel en achternaam. De "Naam" is een naam voor deze groep en dus moet deze in een legend element geplaatst worden en de velden gegroepeerd in een fieldset element.

  • Gevolg:

   Gebruikers van voorleesapparatuur zullen de selecteerknop niet kunnen gebruiken.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   In de techniek een relatie leggen tussen velden en knop.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://werkenbijde.nza.nl/vacatures/open-sollicitatie-324365 nadat de link ‘solliciteer direct’ is geselecteerd opent een pop-up. De goede volgorde is dat de focus verder gaat in de pop-up en dat daar dus ook verder gegaan kan worden met lezen, maar hij gaat verder op de achterliggende pagina, waardoor blinde mensen die voorleessoftware gebruiken denken dat de link niet werkt.

  • Gevolg:

   Doordat de leesvolgorde niet logisch is kan de gebruiker in verwarring raken en de content niet goed begrijpen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 4. SC 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://opendisdata.nl/ staan gekleurde stippen. De grootte hiervan geeft informatie over hoe vaak een diagnose voorkomt. Deze informatie is dus afhankelijk van de omvang de stippen en dus moet er een alternatief voor komen.

  • Gevolg:

   Als zintuiglijke informatie wordt gebruikt, let dan op dat gebruikers die dit niet kunnen zien begrijpen wat de bedoeling is.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 5. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://werkenbijde.nza.nl/vacatures/open-sollicitatie-324365/ als je de link ‘Solliciteer direct’ opent en dan de link ‘Sollicitatieformulier’ verschijnt er een pop-up met een sollicitatieformulier. Als hier niks wordt ingevuld in de invoervelden en meteen op knop versturen wordt gedrukt of er worden fouten gemaakt bij het invullen, dan worden de tekstlabels en invoervakken rood. Deze rode kleurverandering is de enige manier waaruit blijkt dat het hier gaat om foutmeldingen. Mensen die kleurenblind of slechtziend zijn kunnen problemen hebben met het onderscheiden van dat kleurverschil. Daarom is het hier belangrijk om bij het overdragen van informatie niet alleen kleur te gebruiken maar ook een tekstuele foutmelding.

   Op pagina https://opendisdata.nl/ staan gekleurde stippen. In het diagram staan deze stippen in verschillende grootte. Alleen door middel van de kleur weet je welke diagnose vaker voorkomt dan andere diagnoses. Deze informatie is dus afhankelijk van de kleur (in combinatie met de omvang). Op deze pagina staat ook een link in de lopende tekst. Deze link is alleen als link herkenbaar door middel van de kleur van de tekst. Het is beter om een link standaard te onderstrepen, of door het contrast van de linktekst te vergroten ten opzichte van de gewone tekst.

   Ook op pagina https://opendisdata.nl/dis/contact zijn de links die in de lopende tekst staan alleen door middel van kleur te herkennen.

   Op pagina https://www.zorgclustertool.nl/ zijn links die in de normale tekst staan alleen herkenbaar door een andere kleur. Bijvoorbeeld de link "de pilot". Dit is blauwe tekst ten opzichte van zwarte gewone tekst.

  • Gevolg:

   Als hier niks wordt ingevuld in de invoervelden en meteen op knop versturen wordt gedrukt of er worden fouten gemaakt bij het invullen, dan worden de tekstlabels en invoervakken rood. Deze rode kleurverandering is de enige manier waaruit blijkt dat het hier gaat om foutmeldingen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Bij het overdragen van informatie niet alleen kleur gebruiken maar ook een tekstuele foutmelding.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://werkenbijde.nza.nl/vacatures/open-sollicitatie-324365/ als je de link ‘Solliciteer direct’ opent krijg je een pop-up. De witte tekst 'Sollicitatieformulier' heeft een te laag contrast van 3,0:1 met de groene achtergrond dit moet minimaal 4,5:1 zijn zodat kleurenblinde of slechtziende mensen dit ook kunnen lezen.

   Op pagina https://werkenbijde.nza.nl/vacatures/open-sollicitatie-324365/ als je de link ‘Solliciteer direct’ opent en dan de link ‘Sollicitatieformulier’ verschijnt er een pop-up met een sollicitatieformulier. Hier staat onder het invulveld voor CV een grijze tekst 'Graag een cv sturen...'. Deze grijze tekst heeft een te laag contrast van 3,2:1 met de achtergrond. Daaronder staat een blauwe link 'privacy disclaimer' en 'hier' deze hebben een te laag contrast van 3,6:1 met de achtergrond. De rode teksten 'verplicht veld' en de rode tekstlabels van de invoervelden als ze fout zijn hebben een te laag contrast van 4:1 met de achtergrond.

   Op pagina https://dbcregels.nza.nl/2019/ggz/ heeft in de footer de gele tekst een te laag contrast van 3,8:1 met de bruine achtergrond.

   Op pagina https://meldingsformulier.nza.nl/ bij stap 2 staan er meerdere invulvelden met placeholder teksten. De placeholder teksten hebben een te laag contrast van 2,8:1.

   Op pagina https://disportal.nl/csbo/f?p=105:1:::NO:1:P1_MODE,P1_WELKOM_STATUS:CONTACT,LEEG staat witte tekst op een blauwe achtergrond en andersom. Het contrast hiervan is te laag, namelijk slechts 2,2:1.

   Op pagina https://www.zorgclustertool.nl/ is het contrast van de blauwe linktekst “de pilot” ten op zichte van de lichtgrijze achtergrond te laag, namelijk 3,9:1 waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

   Op pagina https://leren.nza.nl/admin is het contrast van de lichtblauwe linkteksten te laag ten opzichte van de witte achtegrond. Het contrast is slechts 3,5:1.

  • Gevolg:

   Het kan zijn dat er content gemist wordt doordat het contrast te laag is.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 7. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://zorgproducten.nza.nl/ZoekZorgproduct.aspx?psId=12&pId=76 bij het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1024x768 missen de eerste drie menu items, het menu item ‘Casus afleiden’ valt over het logo heen, vallen de resultaten buiten beeld en missen daardoor een aantal functies die achter de resultaten stonden.

  • Gevolg:

   Voor slechtziende gebruikers is het belangrijk dat tekst op een internetpagina vergroot kan worden (vaak via control-muiswiel) voor een betere leesbaarheid.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 8. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://werkenbijde.nza.nl/ staat een afbeelding met het logo van NZa met de tekst ‘Werken bij de NZa. De vacaturesite van de NZa’. Als tekst in een afbeelding staat is de tekst niet meer aan te passen door mensen die slechtziend zijn. Zij kunnen gewone tekst aanpassen door het lettertype te veranderen, of door de tekst groter te maken, enz. Dat kan hier nu niet. Dit komt op iedere pagina met het logo voor.

   Ook op pagina https://werkenbijde.nza.nl/over-de-nza/missie/ staan onderaan afbeeldingen van drie blauwe rondjes met tekst erin.

  • Gevolg:

   Voor bezoekers met een visuele beperking is het belangrijk dat tekst als echte tekst op een internetpagina wordt geplaatst en niet als een afbeelding. Deze tekst kan eenvoudig worden voorgelezen door hulpsoftware en schaalt automatisch mee met vergroten.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 9. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://werkenbijde.nza.nl/ kan je in het menu niet naar de onderliggende submenu’s waardoor een deel van de site niet bereikbaar is voor mensen die van het toetsenbord afhankelijk zijn. Dit komt op alle pagina’s met het menu voor. Als er wordt gezoomd op de pagina en er komt een hamburger menu is dit helemaal niet toetsenbordtoegankelijk.

   Op pagina https://aanvragen.nza.nl/ na het inloggen staat er een grote knop ‘Ambulancezorg’. Als met het toetsenbord wordt genavigeerd, kan de focus niet op deze link komen, en dus niet bediend worden met het toetsenbord.

   Op pagina https://disportal.nl/csbo/f?p=105:1 wordt bij het niet of verkeerd invullen van de inloggegevens een foutmelding gegeven. De sluitknop van deze foutmelding is niet toetsenbord toegankelijk.

   Op pagina https://meldingsformulier.nza.nl/ bij stap 1 staat onderaan een knop ‘Verder’. Deze is niet te bedienen met het toetsenbord. Bij stap 3 is de checkbox voor toestemming niet te bedienen met het toetsenbord.

  • Gevolg:

   Knoppen of elementen die niet gelabeld zijn kunnen niet met voorleessoftware bediend worden of zijn niet beschikbaar voor iemand die met het toetsenbord navigeert.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 10. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Op iedere pagina ontbreekt een link helemaal als eerste op de pagina. Deze link moet naar het begin van de content linken op dezelfde pagina. Deze zogenaamde skiplink helpt om alle navigatie over te slaan en direct te beginnen bij de unieke inhoud van de pagina zelf. Deze link mag verborgen zijn, maar moet zichtbaar worden als de focus er op komt te staan als met het toetsenbord wordt genavigeerd. https://werkenbijde.nza.nl/

  • Gevolg:

   Websitebezoekers die gebruik maken van het toetsenbord krijgen op elke pagina te maken met dezelfde contentblokken die niet overgeslagen kunnen worden.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 11. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://werkenbijde.nza.nl/vacatures/voorlichter-die-de-schakel-is-tussen-buiten-en-binnen-511646/ is de titel van de pagina ‘Voorlichter die de schakel is tussen buiten en binnen – De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)’. Hier is niet uit te halen dat het om een vacature gaat. De titel van de pagina moet of de inhoud of het doel beschrijven. De titel moet ook buiten context van de pagina duidelijk beschrijvend zijn.

  • Gevolg:

   Het document heeft geen documenttitel. Hierdoor is het lastiger om te zien in welk tabblad van een reader welke informatie staat en is de documenttitel ook niet op te vragen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 12. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://werkenbijde.nza.nl/vacatures/open-sollicitatie-324365 na het openen van de link ‘solliciteer direct’ komt er een pop-up. Deze moet meteen de focus krijgen maar dit gebeurt niet. De focus gaat gewoon verder op de pagina eronder en als die klaar is komt de focus pas in de pop-up. Ook blijft de focus niet in de pop-up maar gaat hij weer verder op de pagina eronder zonder de pop-up af te sluiten. De volgorde in de pop-up is ook niet helemaal juist, de focus gaat eerst naar het sluiten kruisje en dan pas naar de solliciteerlinks. Na het openen van de link ‘Sollicitatieformulier’ komt de focus wel meteen in de volgende pop-up.

   Op pagina https://meldingsformulier.nza.nl/ staat een invulformulier met meerdere stappen als je naar stap 2 gaat gaat de focus meteen naar het invulveld voor Naam. Hierdoor missen blinde mensen waar de volgende stap over gaat. Die krijgen de kop ‘ 2. Uw gegevens’ niet mee. Zo gaat bij stap 3 de focus direct naar de knop ‘vorige’.

  • Gevolg:

   Iemand die via het toetsenbord over een pagina navigeert, springt van element naar element. Het is belangrijk dat dit in een logische volgorde gebeurt.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 13. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://werkenbijde.nza.nl staat een afbeelding van het logo van NZa met de tekst ‘Werken bij de NZa. De vacaturesite van de NZa’. Dit logo is ook een link naar de homepage van ‘Werken bij de NZa’. Nu is de link tekst ‘logo NZa’. Dit is geen goede beschrijving van de link doel. Nu lijkt of het een link is naar de website van NZa en dit is niet het geval.

   Op pagina https://werkenbijde.nza.nl/contact/ staat een link naar een routebeschrijving. Deze link verwijst naar een pagina die niet bestaat.

   Op pagina https://opendisdata.nl/dis/contact staat het logo linksboven in. Deze fungeert als link, maar heeft geen alternatieve tekst. Deze link heeft daarmee geen linktekst en het doel van de link is nu dus niet duidelijk.

   Op pagina https://www.zorgclustertool.nl/ staat een link “Ga verder >>”. Het doel van deze link is niet duidelijk. Er is ook geen linkcontext aanwezig die het doel van de link nog verduidelijkt.

  • Gevolg:

   Als het doel van een link niet duidelijk is aangegeven is het voor een gebruiker niet duidelijk wat er gebeurt als er op geklikt wordt.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 14. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://aanvragen.nza.nl/ na het inloggen is de focus alleen zichtbaar op de link rechtsbovenaan op het pijltje.

  • Gevolg:

   Dit succescriterium helpt iedereen die een toetsenbord gebruikt om de pagina te bedienen, door hen visueel te laten bepalen op welk onderdeel op dat moment de focus is geplaatst.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 15. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op iedere pagina ontbreekt een taalaanduiding van de inhoud van de pagina. Deze moet in de HTML code worden opgegeven door middel van een lang attribuut bij het html- element. Dit attribuut moet dan de landcode van de taal bevatten. Hier dus lang="nl" https://werkenbijde.nza.nl/

   In de iframe op pagina https://werkenbijde.nza.nl/ staat wel een lang attribuut bij het html element. Deze heeft alleen de verkeerde landcode (lang=”en”) dit moet “nl” zijn. Dit geldt ook voor de video’s in iframes op https://werkenbijde.nza.nl/collegas-aan-het-woord/.

   Op pagina https://leren.nza.nl/admin is geen taal aangegeven van de inhoud (door middel van een lang attribuut bij het html element).

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met een screen reader is de website nu lastig te begrijpen. Het volgen van de gesproken informatie is extra lastig nu het niet goed uitgesproken wordt.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 16. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://werkenbijde.nza.nl/vacatures/open-sollicitatie-324365/#hs_show_apply_popup=true bij het sollicitatieformulier. De enige foutmelding die gegeven wordt is dat het veld en het label bij het veld rood worden. Dit is geen goede foutmelding. Blinde mensen zien de rode kleur niet en het is dan niet duidelijk dat er een fout gemaakt is. Dit kan opgelost worden door er een foutmelding in tekst bij te zetten.

   Op pagina https://meldingsformulier.nza.nl/ staat een formulier. Als iemand een verplicht veld niet invult en doorgaat verschijnt een melding onder het formulier. Dit is geen foutmelding, maar meer een instructie die uitlegt wat ingevuld moet worden. Een goede foutsuggestie dus, maar geen goede foutmelding en die is ook nodig. Denk bijvoorbeeld aan 'het veld huisnummer is niet ingevuld' als foutmelding.

  • Gevolg:

   Blinde en kleurenblinde mensen zien de rode kleur niet en het is dan niet duidelijk dat er een fout gemaakt is bij het invullen. Het is niet mogelijk om het formulier te versturen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit kan opgelost worden door er een foutmelding in tekst bij te zetten. Deze tekst kan voorgelezen worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 17. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://werkenbijde.nza.nl/vacatures/open-sollicitatie-324365/#hs_show_apply_popup=true bij het sollicitatieformulier wordt een placeholder tekst gebruikt bij de geboortedatum om een instructie te geven. Als een gebruiker begint te typen verdwijnt de placeholder tekst. Dit is niet handig als instructie.

   Op pagina https://meldingsformulier.nza.nl/ bij stap 2 staan invoervelden voor tussenvoegsel en achternaam. Deze tekstlabels staan als placeholder teksten in de velden. Als iemand begint te typen verdwijnen deze teksten. Een tekstlabel voor een invoerveld moet altijd zichtbaar zijn en dus is dit (placeholder) niet een goede manier.

   Wat niet fout is, maar wat beter kan is het volgende. Op pagina https://werkenbijde.nza.nl/vacatures/open-sollicitatie-324365/#hs_show_apply_popup=true bij het sollicitatieformulier staat de vermelding dat een invoerveld verplicht is pas na het invoer veld. Blinde mensen horen nu pas na het invoerveld dat het veld verplicht was. Een oplossing is, omdat ieder verplicht veld al een asterisk achter het label heeft staan, aan het begin van het formulier een uitleg van het asterisk te zetten (* = verplicht veld).

  • Gevolg:

   Het is voor de gebruiker belangrijk om instructie te krijgen als men iets moet invoeren en dat invoervelden duidelijk benoemd zijn.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 18. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://opendisdata.nl/ wordt een <p> pas afgesloten na een <ul>. Er mogen tussen de <p> en </p> geen andere blokken zoals <ul></ul> genest zijn.

   </ul>↩</p> Er zijn dubbele id attributen gevonden. Deze moeten uniek zijn voor een pagina. id="frcSelectJaar2012"

   Op onderstaande pagina’s zijn meerdere parse fouten gevonden. Er staat een self-closing <div/>

   <div style="clear:both;"/> Er staat een stray end tag </font> in. Er is een dubbele dubbele aanhalingstekens gevonden <p style="font-family:verdana;font-size:85%""> Zo zijn er meerdere fouten. https://disportal.nl/csbo/f?p=105:1 https://disportal.nl/csbo/f?p=105:1:::NO:1:P1_MODE,P1_WELKOM_STATUS:CONTACT,LEEG

   Op pagina https://leren.nza.nl/admin staat er een lijst (<ul>) tussen <p> en </p> genest. Dit is niet toegestaan.

  • Gevolg:

   Webpagina’s worden geprogrammeerd in zogenaamde HTML-code. Browsers zijn in het algemeen redelijk vergevingsgezind bij fouten in deze code, maar hulp-apparatuur is vaak meer kritisch en kan ‘struikelen’ over pagina’s met fouten in de grammatica.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 19. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://werkenbijde.nza.nl kan een menu-item in of uitgeklapt worden als je er met de muis overheen gaat. De status van in- of uitgeklapt is niet door software te bepalen. Dit komt op iedere pagina met menu-balk voor.

   Op pagina https://werkenbijde.nza.nl/vacatures/open-sollicitatie-324365/#hs_show_apply_popup=true in het formulier, staan er drie tekstvelden bij de tekstlabels ‘motivatiebrief’, ‘cv’ en ‘foto’. En een ‘selecteer’ knop. Deze tekst velden hebben geen door software te bepalen naam, omdat het label is gekoppeld aan een invoerveld wat verborgen is.

   Op pagina https://zorgproducten.nza.nl/ZoekZorgproduct.aspx?psId=12&pId=76 hebben alle velden aan de linkerkant onder de kop filters geen naam die door software bepaald kan worden omdat de labels niet zijn geassocieerd met de velden.

   Op pagina https://aanvragen.nza.nl/ na inloggen staat er in de navigatiebar helemaal rechts een link met als afbeelding een pijltje. Deze link heeft geen naam die door software te bepalen is. Daaronder in de blauwe balk staat een afbeelding van een huisje die als link dient naar de homepage. Deze heeft ook geen naam. Dit geld ook voor het rondje met de i aan de rechterkant. De rol van de knop met de tekst “Ambulancezorg” is ook niet door software te bepalen. Hier is een li element gebruikt die interactief is gemaakt door middel van JavaScript.

   Op pagina https://www.zorgclustertool.nl/ staat in de bovenste balk ‘Zorgclustertool’. Dit is een link met role=”banner”. Hierdoor is de rol als link niet meer duidelijk. De rol van banner is hier op een verkeerde manier toegepast.

  • Gevolg:

   Een gebruiker van voorleesapparatuur kan hierdoor niet weten dat sommige menu-items nog subitems bevatten en ze daarom overslaan.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   In de techniek regelen dat de status van menu-items wordt voorgelezen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Nederlandse Zorgautoriteit heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209