Verklaring van Werken bij de NZA

Status toegankelijkheid https://werkenbijde.nza.nl

Nederlandse Zorgautoriteit is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: C - eerste maatregelen genomen ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 17-02-2021

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Nederlandse Zorgautoriteit streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Werken bij de NZA.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Nederlandse Zorgautoriteit is beschikbaar via de link https://www.nza.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Nederlandse Zorgautoriteit verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website Werken bij de NZA te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Nederlandse Zorgautoriteit is gevorderd met de toegankelijkheid van Werken bij de NZA en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De geplande datum waarop de website volledig zal voldoen: 25-02-2021.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 21-01-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Nederlandse Zorgautoriteit .
Functie: Directeur ICT.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 17-02-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webredactie@nza.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nza.nl/contact/hoe-kunnen-we-u-helpen.

Aanvullende informatie van Nederlandse Zorgautoriteit

In juli 2019 is de digitale toegankelijkheid van de website https://werkenbijde.nza.nl  onderzocht. Alle geconstateerde toegankelijkheidsproblemen zijn opgenomen in het onderzoeksrapport. In deze toegankelijkheidsverklaring zijn alleen de resterende afwijkingen ten opzichte van de norm opgenomen. De volgende problemen zijn opgelost:

Opgeloste problemen

 • Succescriterium 1.1.1 (https://werkenbijde.nza.nl/over-de-nza/missie)
 • Succescriterium 1.1.1 (https://werkenbijde.nza.nl/vacatures/open-sollicitatie-324365/#hs_show_apply_popup=true)
 • Succescriterium 1.2.2 / 1.2.5 (https://werkenbijde.nza.nl/, https://werkenbijde.nza.nl/collegas-aan-het-woord)
 • Succescriterium 1.3.1 (https://werkenbijde.nza.nl)
 • Succescriterium 1.3.1 (https://werkenbijde.nza.nl/vacatures)
 • Succescriterium 1.3.1 (https://werkenbijde.nza.nl/vacatures/open-sollicitatie-324365)
 • Succescriterium 1.3. (https://werkenbijde.nza.nl/disclaimer)
 • Succescriterium 1.3.2 (https://werkenbijde.nza.nl/vacatures/open-sollicitatie-324365)
 • Succescriterium 1.4.3 (https://werkenbijde.nza.nl/vacatures/open-sollicitatie-324365)
 • Succescriterium 1.4.5 (https://werkenbijde.nza.nl)
 • Succescriterium 2.1.1 (https://werkenbijde.nza.nl)
 • Succescriterium 2.4.1 (https://werkenbijde.nza.nl)
 • Succescriterium 2.4.3 (https://werkenbijde.nza.nl/vacatures/open-sollicitatie-324365)
 • Succescriterium 2.4.4 (https://werkenbijde.nza.nl)
 • Succescriterium 3.1.1 (https://werkenbijde.nza.nl)

De volgende geconstateerde afwijkingen zijn niet meer van toepassing:

 • Succescriterium 1.3.1 (https://werkenbijde.nza.nl/vacatures/voorlichter-die-de-schakel-is-tussen-buiten-en-binnen-511646)
 • Succescriterium 2.4.2 (https://werkenbijde.nza.nl/vacatures/voorlichter-die-de-schakel-is-tussen-buiten-en-binnen-511646)

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 25-02-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Werken bij de NZA : eerste maatregelen genomen

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Werken bij de NZA is onderzocht.

 • Niet Oké. de actualiteit, volledigheid en/of juistheid van de beschikbare onderzoeksresultaten zijn ontoereikend

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: Op pagina https://werkenbijde.nza.nl/vacatures/open-sollicitatie-324365/#hs_show_apply_popup=true in het formulier is de Selecteerknop bij de velden Motivatiebrief, CV en Foto niet met voorleesapparatuur te bedienen. Visueel er wel een relatie tussen de genoemde velden en het invoerveld ernaast, maar niet programmatisch.
  • Gevolg: Gebruikers van voorleesapparatuur zullen de selecteerknop niet kunnen gebruiken.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: In de techniek een relatie leggen tussen velden en knop.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-02-2021
 2. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.
  • Oorzaak: Op pagina https://werkenbijde.nza.nl/vacatures/open-sollicitatie-324365 als je de link ‘Solliciteer direct’ opent en dan de link ‘Sollicitatieformulier’ verschijnt er een pop-up met een sollicitatieformulier.
  • Gevolg: Als hier niks wordt ingevuld in de invoervelden en meteen op knop versturen wordt gedrukt of er worden fouten gemaakt bij het invullen, dan worden de tekstlabels en invoervakken rood. Deze rode kleurverandering is de enige manier waaruit blijkt dat het hier gaat om foutmeldingen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Bij het overdragen van informatie niet alleen kleur gebruiken maar ook een tekstuele foutmelding.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-02-2021
 3. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.
  • Oorzaak: Op pagina https://werkenbijde.nza.nl/vacatures/open-sollicitatie-324365/#hs_show_apply_popup=true bij het sollicitatieformulier. De enige foutmelding die gegeven wordt is dat het veld en het label bij het veld rood worden. Dit is geen goede foutmelding.
  • Gevolg: Blinde en kleurenblinde mensen zien de rode kleur niet en het is dan niet duidelijk dat er een fout gemaakt is bij het invullen. Het is niet mogelijk om het formulier te versturen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Dit kan opgelost worden door er een foutmelding in tekst bij te zetten. Deze tekst kan voorgelezen worden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-02-2021
 4. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.
  • Oorzaak: Op pagina https://werkenbijde.nza.nl kan een menu-item in of uitgeklapt worden als je er met de muis overheen gaat. De status van in- of uitgeklapt is niet door software te bepalen. Dit komt op iedere pagina met menu-balk voor.
  • Gevolg: Een gebruiker van voorleesapparatuur kan hierdoor niet weten dat sommige menu-items nog subitems bevatten en ze daarom overslaan.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: In de techniek regelen dat de status van menu-items wordt voorgelezen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-02-2021
 5. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.
  • Oorzaak: Op pagina https://werkenbijde.nza.nl/vacatures/open-sollicitatie-324365/#hs_show_apply_popup=true in het formulier, staan er drie tekstvelden bij de tekstlabels ‘motivatiebrief’, ‘cv’ en ‘foto’. En een ‘selecteer’ knop. Deze tekst velden hebben geen door software te bepalen naam, omdat het label is gekoppeld aan een invoerveld wat verborgen is.
  • Gevolg: Een gebruiker van voorleesapparatuur kan hierdoor niet weten dat bij de genoemde velden een bestand geselecteerd kan worden. Hierdoor is het niet mogelijk om het formulier te versturen
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: In de techniek regelen dat de knop ook voorzien is van een label waardoor het voorgelezen kan worden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-02-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Nederlandse Zorgautoriteit heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Als een overheidsinstantie vindt dat sprake is van een onevenredige last, dan wordt dat in de toegankelijkheidsverklaring aangegeven bij de afwijkingen. De overheidsinstantie dient dan wel een toegankelijke alternatief te bieden, bijvoorbeeld door van een PDF-bestand ook een toegankelijke tekstversie aan te bieden, of door in plaats van digitale dienstverlening fysieke ondersteuning te bieden. Ook wanneer volledige digitale toegankelijkheid (nog) niet haalbaar is moet de content van de website of mobiele applicatie in elk geval zo toegankelijk mogelijk worden gemaakt.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210617