Verklaring van Kadaster.nl

Status toegankelijkheid https://www.kadaster.nl/

Dienst voor het kadaster en de openbare registers is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 06-10-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Dienst voor het kadaster en de openbare registers streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Kadaster.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Dienst voor het kadaster en de openbare registers is beschikbaar via de link https://www.kadaster.nl/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Dienst voor het kadaster en de openbare registers gepubliceerde informatie blijkt dat de website Kadaster.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Dienst voor het kadaster en de openbare registers is gevorderd met de toegankelijkheid van Kadaster.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 06-10-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Dienst voor het kadaster en de openbare registers .
Functie: Manager online.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 06-10-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via online@kadaster.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Dienst voor het kadaster en de openbare registers

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Kadaster.nl : voldoet gedeeltelijk

De website Kadaster.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Dienst voor het kadaster en de openbare registers dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.kadaster.nl/documents/1953498/3504419/Toegankelijkheidsonderzoek+kadaster.nl+%28www.kadaster.nl%29+versie+2.0.pdf/324bcd88-70f2-e51e-b0d1-747a5ddcb331?t=1633515800989
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 22-07-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Dienst voor het kadaster en de openbare registers dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Afbeeldingen hebben geen goed tekstueel alternatief. Decoratieve afbeeldingen zijn bijvoorbeeld niet gemarkeerd als 'artefact', maar hebben een automatisch gegenereerd alt-attribuut. Zoals de afbeelding op pagina 7: "Afbeelding met boom, zonnecel, outdoor-object. Automatisch gegenereerde beschrijving".

  • Gevolg:

   De gebruiker krijgt toch informatie over een afbeelding terwijl deze decoratief is.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Geen, dit gaat om een jaarverslag 2019. Voor een volgend jaarverslag wordt hier rekening mee gehouden

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Het logo van het Kadaster (pagina 1) staat niet in de codelaag.

  • Gevolg:

   Hierdoor is de afzender niet voor elke lezer duidelijk: blinde mensen hebben deze informatie nu niet.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Geen, dit gaat om een jaarverslag 2019. Voor een volgend jaarverslag wordt hier rekening mee gehouden

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   "Particulier > Producten > Woning > Kadastrale kaart > Knop: Nu bestellen

   De kaart wordt geplaatst met een canvas-element. Het canvas-element heeft geen ID-attribuut en geen role=""img"".

  • Gevolg:

   Voor screenreaders is dit nodig om te begrijpen dat het canvas-elemenet als een plaatje wordt behandeld.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Onze IT afdeling gaat dit punt oplossen (open layers).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De tabellen op pagina 6 zien er uit als losse tabellen, maar het is een grote tabel. Er zijn th-elementen voor kolommen en rijkoppen gebruikt, maar er is niet aangegeven welke cellen onder welke kolomkop vallen. Bovendien zijn er rijen gebruikt met een lege th en lege td's voor opmaakdoeleinden.

   De tabel op pagina 1 is niet toegankelijk gemaakt.

  • Gevolg:

   Hierdoor is de tabel niet goed toegankelijk voor mensen die niet kunnen zien.

   Dit maakt de tabel bruikbaar voor mensen die de afbeelding niet kunnen zien en een screenreader gebruiken."

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Onze IT afdeling gaat dit punt oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Formulier eigendom: Op deze pagina, in de linker zijkolom, staat een lijst met stappen 1 tot 5. Deze lijst is niet als lijst opgemaakt.

  • Gevolg:

   Een voordeel van het opmaken van deze lijst als een lijst in de HTML is dat de hulpsoftware kan voorlezen hoeveel stappen er in totaal zijn. Een gebruiker zonder visuele beperking ziet meteen dat er 5 stappen zijn en kan de tijd en de moeite van het invullen van dit formulier. Voor een gebruiker zonder visuele beperking ontbreekt deze informatie nu.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We passen de stappen aan naar HTML lijst na de update van onze formulieren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De verschillende producten hebben een titel met een H3, In deze structuur mist de een opvolgende H2. In de footer hebben de koppen een H2. Het advies is om of de koppenstructuur van de pagina goed te zetten: H1 > H2 > H3 etc.

  • Gevolg:

   De screenreader mist zo een duidelijke structuur van de pagina.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Onze IT afdeling gaat dit punt oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 7. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   'Mijn kadaster' is opgemaakt met een H3. Mijn kadaster moet echter een h2 zijn, omdat het geen onderdeel van 'Waar kunnen we u mee helpen', de voorgaande h2 is.

  • Gevolg:

   Hierdoor is de koppenstructuur niet goed bruikbaar voor bijvoorbeeld mensen die van kop naar kop navigeren of mensen die een koppenlijst gebruiken zoals mensen die een screenreader gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Onze IT afdeling gaat dit punt oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 8. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op de pagina staat een overzicht van artikelen in een winkelmandje. Dit overzicht ziet er als een tabel uit maar is niet als een tabel in de code opgemaakt. Alle kolomkoppen zijn gebouwd met header-elementen.

  • Gevolg:

   De volgorde waarin de schermlezer deze sectie voorleest, is: eerst de koppen, dan de rij eronder. De visuele relatie tussen deze koppen en de ‘cellen’ eronder gaat verloren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Onze IT afdeling gaat dit punt oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 9. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Als het winkelmandje leeg is en de bezoeker het formulier op deze pagina probeert te versturen, verschijnt een foutmelding ‘Lege winkelwagen’. Deze tekst die als heading dient, is opgemaakt met strong-element. Daar is strong-element niet voor bedoeld.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Onze IT afdeling gaat dit punt oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 10. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Er is op een aantal formulieren geen autocomplete ingesteld.

  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Binnenkort krijgt onze formulierenserver een update.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 11. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   In dit formulier is de informatie die getoond wordt bij de tooltip iconen niet te sluiten zonder de muis te verplaatsen.

  • Gevolg:

   Mensen die vergrotingssoftware gebruiken moeten de muis bewegen om andere delen van de website te bekijken. Wanneer op dat moment de tooltip verdwijnt, kunnen ze die informatie niet lezen. Ook kan het zijn dat ze de tooltip missen omdat die net buiten beeld valt. Of dat de tooltip juist over andere content heen valt, in welk geval er een andere mogelijkheid moet zijn om de tooltip te sluiten.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Binnenkort krijgt onze formulierenserver een update.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 12. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op een aantal pagina's is het contrast onvoldoende.

  • Gevolg:

   Het contrast is niet duidelijk voor gebruikers.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We passen waar nodig de kleuren aan zodat het contrast voldoet.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 13. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Informatie (in pdf) wordt alleen in afbeeldingen van tekst gegeven.

  • Gevolg:

   Deze informatie is niet goed bruikbaar voor mensen die slechtziend zijn.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Geen, dit gaat om een jaarverslag 2019. Voor een volgend jaarverslag wordt hier rekening mee gehouden

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 14. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   In het formulier (wijzigen klantgegevens) staat bij ieder veld een uitleg. Deze tooltip iconen zijn niet toetsenbordtoegankelijk.

  • Gevolg:

   De informatie is nu alleen beschikbaar voor een gebruiker met een muis.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

   • na update formulieren
  • Maatregel:

   We maken de iconen toetsenbordtoegankelijk of plaatsen de instructies op de pagina en maken ze permanent zichtbaar.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 15. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   Het document (pdf) heeft geen bladwijzers.

  • Gevolg:

   Hierdoor is het lastiger om door het document te navigeren.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Geen, dit gaat om een jaarverslag 2019. Voor een volgend jaarverslag wordt hier rekening mee gehouden

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 16. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Het visuele label (English) klopt niet in het aria-label terugkomt.

   <a href="https://www.kadaster.nl/about-us" aria-label="Ga naar de engelse website" role="menuitem">English</a>
  • Gevolg:

   Dit levert een probleem op met hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Onze IT afdeling gaat dit punt oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 17. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De foutmelding wordt na een verkeerde input direct getoond.

  • Gevolg:

   Deze wordt echter niet voorgelezen door een screenreader.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Onze IT afdeling gaat dit punt oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Dienst voor het kadaster en de openbare registers heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209