Verklaring van Kadaster.nl

Status toegankelijkheid https://www.kadaster.nl/

Dienst voor het kadaster en de openbare registers is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 12-03-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Dienst voor het kadaster en de openbare registers streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Kadaster.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Dienst voor het kadaster en de openbare registers is beschikbaar via de link https://www.kadaster.nl/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Dienst voor het kadaster en de openbare registers gepubliceerde informatie blijkt dat de website Kadaster.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Dienst voor het kadaster en de openbare registers is gevorderd met de toegankelijkheid van Kadaster.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 12-03-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Dienst voor het kadaster en de openbare registers .
Functie: Manager online.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 12-03-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via online@kadaster.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Dienst voor het kadaster en de openbare registers

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Kadaster.nl : voldoet gedeeltelijk

De website Kadaster.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Dienst voor het kadaster en de openbare registers dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.kadaster.nl/documents/1953498/3504419/Toegankelijkheidsonderzoek+kadaster.nl+versie+1.0+2020-11-06.pdf/8cb8fcc4-64cc-4acb-9953-f03dde543329?t=1605605546254
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 06-11-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Dienst voor het kadaster en de openbare registers dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]
  • Oorzaak: De afbeelding is decoratief, maar heeft een alt tekst.
  • Gevolg: Bij het bestellen van een product kom je op de productdetailpagina, deze wordt in een modal getoond, De afbeelding bovenin de modal is decoratief (voegt geen informatie over het product toe) en moet daarom een leeg alt-attribuut hebben. Nu is de alt-tekst bij alle producten alt="huizen". Dit voegt geen informatie toe.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: We maken de alt tekst leeg.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]
  • Oorzaak: "Het logo heeft een alt-text: 'Logo, navigeer naar de homepage'.
  • Gevolg: Voor iemand die niet kan zien heeft het alt-attribuut (en de link) geen duidelijke beschrijving.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: We voegen de naam van de organisatie 'Kadaster' toe. Dit zorgt voor een duidelijk tekstueel alternatief voor de afbeelding voor mensen die niet kunnen zien.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]
  • Oorzaak: Afbeeldingen hebben geen goed tekstueel alternatief. Decoratieve afbeeldingen zijn bijvoorbeeld niet gemarkeerd als 'artefact', maar hebben een automatisch gegenereerd alt-attribuut. Zoals de afbeelding op pagina 7: "Afbeelding met boom, zonnecel, outdoor-object. Automatisch gegenereerde beschrijving".
  • Gevolg: De gebruiker krijgt toch informatie over een afbeelding terwijl deze decoratief is.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Onze IT afdeling gaat dit punt oplossen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 4. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]
  • Oorzaak: Het logo van het Kadaster is met style sheets geplaatst. Er is geen tekstueel alternatief.
  • Gevolg: Hierdoor is het voor mensen die niet kunnen zien niet of minder duidelijk wie de afzender van de pagina is.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: We plaatsen functionele afbeeldingen in HTML en zorgen voor een duidelijk tekstueel alternatief.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 5. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]
  • Oorzaak: Het logo van het Kadaster staat niet in de codelaag.
  • Gevolg: Hierdoor is de afzender niet voor elke lezer duidelijk: blinde mensen hebben deze informatie nu niet.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Onze IT afdeling gaat dit punt oplossen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: Het blok "rechtszekerheid voor iedereen", is opgemaakt met losse lijst elementen in een div.
  • Gevolg: De hulpsoftware kan nu niet alles goed voorlezen.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Onze IT afdeling gaat dit punt oplossen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 7. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: Formulier eigendom: Op deze pagina, in de linker zijkolom, staat een lijst met stappen 1 tot 5. Deze lijst is niet als lijst opgemaakt.
  • Gevolg: Een voordeel van het opmaken van deze lijst als een lijst in de HTML is dat de hulpsoftware kan voorlezen hoeveel stappen er in totaal zijn. Een gebruiker zonder visuele beperking ziet meteen dat er 5 stappen zijn en kan de tijd en de moeite van het invullen van dit formulier. Voor een gebruiker zonder visuele beperking ontbreekt deze informatie nu.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: We passen de stappen aan naar HTML lijst.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 8. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: De koppenstructuur is niet op alle pagina's goed of logisch opgezet.
  • Gevolg: De screenreader mist zo een duidelijke structuur van de pagina.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: We zullen de koppenstructuur van alle pagina's controleren en corrigeren.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 9. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: In stap 2 van een formulier staan fieldsets met legend-elementen die deze fieldsets namen geven. Dat is correct. Groepen van radio buttons hebben een groepsnaam nodig.
  • Gevolg: Deze legend-elementen bevatten echter label-elementen die hier niet op hun plaats zijn.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: We verwijderen label-elementen binnen de legend-elementen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 10. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: Het menu in de footer is opgemaakt met een div en en class 'footer-kadaster-menu'. De links staan in een div.
  • Gevolg: Hiermee is het minder goed bruikbaar met hulpapparatuur.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Onze IT afdeling gaat dit punt oplossen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 11. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: Het blok cijfers van het kadaster is niet opgemaakt met een list: UL of DL zodat de cijfers een relatie vormen met de label-tekst.
  • Gevolg: Hulpsoftware kan dit minder goed voorlezen.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Onze IT afdeling gaat dit punt oplossen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 12. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: In de vier stappen van het checkout proces is niet duidelijk welke stap actief is. Bijvoorbeeld na het betalen van een bestelling krijg je een bedankt pagina te zien, Het checkout proces vermeld alleen de 4 stappen zonder vermelding van de actieve stap.
  • Gevolg: De stappen hebben geen duidelijke context.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Onze IT afdeling gaat dit punt oplossen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 13. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: Het menu rechtsboven (webwinkel, taal en mijn kadaster) is een list met drie items, twee items hebben een `role=""menuitem""`, maar de knop 'Mijn Kadaster' niet. Hierdoor kan de knop buiten het menu vallen. Voeg aan de knop `role=""menuitem""` toe.
  • Gevolg: De impact is dat het voor screenreadergebruikers niet duidelijk is wat de structuur is van het menu of dat er een item mist.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Onze IT afdeling gaat dit punt oplossen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 14. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: "Particulier > Producten > Woning > Kadastrale kaart > Knop: Nu bestellen De kaart wordt geplaatst met een canvas-element. Het canvas-element heeft geen ID-attribuut en geen `role=""img""`.
  • Gevolg: Voor screenreaders is dit nodig om te begrijpen dat het canvas-elemenet als een plaatje wordt behandeld.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Onze IT afdeling gaat dit punt oplossen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 15. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: Op de pagina staat een overzicht van artikelen in een winkelmandje. Dit overzicht ziet er als een tabel uit maar is niet als een tabel in de code opgemaakt.
  • Gevolg: Alle kolomkoppen zijn gebouwd met header-elementen. De volgorde waarin de schermlezer deze sectie voorleest, is: eerst de koppen, dan de rij eronder. De visuele relatie tussen deze koppen en de ‘cellen’ eronder gaat verloren.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Onze IT afdeling gaat dit punt oplossen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 16. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: De tabellen op pagina 6 zien er uit als losse tabellen, maar het is een grote tabel. Er zijn th-elementen voor kolommen en rijkoppen gebruikt, maar er is niet aangegeven welke cellen onder welke kolomkop vallen. Bovendien zijn er rijen gebruikt met een lege th en lege td's voor opmaakdoeleinden. De tabel op pagina 1 is niet toegankelijk gemaakt.
  • Gevolg: Hierdoor is de tabel niet goed toegankelijk voor mensen die niet kunnen zien. Dit maakt de tabel bruikbaar voor mensen die de afbeelding niet kunnen zien en een screenreader gebruiken."
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Onze IT afdeling gaat dit punt oplossen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 17. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: De placeholder tekst van het veld in het blok "bekijk handige informatie.." geeft aan dat je straat, huisnummer, postcode, plaats moet invullen, het label geeft echter aan postcode of adres.
  • Gevolg: Het is verwarrend wat er precies ingevuld moet worden. De informatie die gevraagd wordt is te groot voor gebruikers met een kort geheugen.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Onze IT afdeling gaat dit punt oplossen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 18. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: Als de bezoeker zich in het particuliere gedeelte van de website bevindt, is de link ‘Particulier’ in de header van de website opgemaakt met een strong-element om aan te geven dat dit een actieve link is. Deze informatie is niet in code aangegeven.
  • Gevolg: Deze informatie kan niet voorgelezen worden aan een blinde gebruiker.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Onze IT afdeling gaat dit punt oplossen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 19. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: Als het winkelmandje leeg is en de bezoeker het formulier op deze pagina probeert te versturen, verschijnt een foutmelding ‘Lege winkelwagen’.
  • Gevolg: Tekst wordt verkeerd voorgelezen.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Onze IT afdeling gaat dit punt oplossen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 20. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.
  • Oorzaak: De informatie over een agenda-item gaat vooraf aan het kopje. Dit is niet duidelijk.
  • Gevolg: Op dit moment is de informatie bijvoorbeeld niet toegankelijk voor mensen die hulpsoftware gebruiken of van kop naar kop navigeren.
  • Alternatief:
  • Maatregel: We plaatsen eerst het kopje en dan de informatie die onder het kopje valt.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 21. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer: * Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en * De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak: Op de pagina winkel staat een formulier. In dit formulier moet een e- mailadres worden ingevuld. Voor deze invoervelden is geen autocomplete attribuut toegevoegd.
  • Gevolg: Browsers, maar ook hulpsoftware, kunnen nu geen ondersteuning geven bij het invullen van deze invoervelden.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: We voegen het autocomplete attribuut toe aan deze invoervelden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 22. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.
  • Oorzaak: In de chat, onderaan de pagina staat een afbeelding van een medewerker. Deze afbeelding heeft een groen rondje ernaast om aan het geven dat de medewerker online is. Deze informatie is niet in code beschikbaar. Hier is alleen in kleur aangegeven wat de beschikbaarheid van deze persoon is.
  • Gevolg: De gebruiker weet niet of de medewerker online of offline is.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: We voegen een label toe waardoor de beschikbaarheid ook wordt uitgesproken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 23. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.
  • Oorzaak: In de vier stappen van het checkout proces is allen met kleur aangegeven welke stap actief is.
  • Gevolg: De actieve stap kan niet worden voorgelezen.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Onze IT afdeling gaat dit punt oplossen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 24. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen: * Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1; * Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis. * Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak: Op een aantal pagina's is het contrast onvoldoende.
  • Gevolg: Het contrast is niet duidelijk voor gebruikers.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: We passen waar nodig de kleuren aan zodat het contrast voldoet.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 25. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen: * Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker; * Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak: Informatie (in pdf) wordt alleen in afbeeldingen van tekst gegeven.
  • Gevolg: Deze informatie is niet goed bruikbaar voor mensen die slechtziend zijn.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: We zorgen ervoor alleen echte tekst te gebruiken en deze op te maken of om de tekst behalve in een plaatje van tekst ook in echte zichtbare tekst te plaatsen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 26. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.
  • Oorzaak: In het formulier (wijzigen klantgegevens) staat bij ieder veld een uitleg. Deze tooltip iconen zijn niet toetsenbordtoegankelijk.
  • Gevolg: De informatie is nu alleen beschikbaar voor een gebruiker met een muis.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: We maken de iconen toetsenbordtoegankelijk of plaatsen de instructies op de pagina en maken ze permanent zichtbaar.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 27. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.
  • Oorzaak: De titel van de pdf luidt: 'Handleiding voor het web - Kadaster.nl' en daarmee wijkt deze nogal af van de bestandsnaam: '2019 Jaarverslag Kadaster.pdf' en van de inhoud die correspondeert met de bestandsnaam.
  • Gevolg: Dit kan een probleem zijn voor mensen met cognitieve beperkingen, zoals een kort werkgeheugen of een concentratiestoornis, omdat deze titel ook in het tabblad van een pdf-reader wordt getoond.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: We wijzigen de titel, zodat deze de inhoud van het document goed beschrijft.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 28. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.
  • Oorzaak: De volgorde van tabben door het formulier is niet logisch opgebouwd.
  • Gevolg: De gebruiker komt eerst op de knop "afmelden" vervolgens op het logo.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: We zullen de tabvolgorde aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 29. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.
  • Oorzaak: Op een aantal pagina's missen de links context.
  • Gevolg: Een gebruiker zal niet weten waar de link naar verwijst.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: We zullen de linkteksten controleren en aanpassen waar nodig.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 30. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.
  • Oorzaak: Het document (pdf) heeft geen bladwijzers.
  • Gevolg: Hierdoor is het lastiger om door het document te navigeren.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: We zullen de pdf aanpassen (kies bij export van Word naar pdf voor instellingen waarmee van koppen bladwijzers worden gemaakt).
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 31. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.
  • Oorzaak: Alle menu items hebben on hover de tekst ""hoofdmenu""
  • Gevolg: De tekst is verwarrend voor gebruikers
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Onze IT afdeling gaat dit punt oplossen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 32. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.
  • Oorzaak: Er is geen aparte kop toegevoegd bij 'voorwaarden', 'toegankelijkheid' en 'cookies'.
  • Gevolg: De links in de footer naar bijvoorbeeld 'voorwaarden', 'toegankelijkheid' en 'cookies' vallen nu onder de voorgaande kop 'Vragen'. Dit is niet duidelijk, omdat het hier geen vragen betreft.
  • Alternatief: Er is geen alternatief
  • Maatregel: We zullen in de footer een aparte kop plaatsen bij de onderwerpen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 33. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.
  • Oorzaak: Het visuele label (English) klopt niet in het aria-label terugkomt.
  • Gevolg: Dit levert een probleem op met hulpsoftware.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Onze IT afdeling gaat dit punt oplossen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 34. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.
  • Oorzaak: Er is niet aangegeven in welke taal de pagina is.
  • Gevolg: Hierdoor kan een screenreader niet weten in welke taal de pagina is.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Onze IT afdeling gaat dit punt oplossen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 35. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.
  • Oorzaak: Om de gebruiker te helpen worden er verschillende velden uitgebreid met een placeholdertekst.
  • Gevolg: Voor gebruiker met een kort geheugen is dit onbruikbaar.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: We plaatsen de aanwijzing boven het veld zodat het voor iedereen duidelijk is hoe het veld moet worden ingevuld.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 36. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.
  • Oorzaak: "Wanneer je een verkeerde datum als "peilmoment" ingeeft krijg je als foutmelding: Peilmoment mag niet gelijk zijn aan of voor aankoopmoment liggen. Parameter name: peilMoment Het begrip Peilmoment komt in het formulier niet voor. De foutmelding staat niet in het block bij het formulier, maar onder aan de pagina.
  • Gevolg: Het is voor een gebruiker onduidelijk wat er verkeerd gaat. Er is ook geen visuele feedback wat er verkeerd gaat.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: We zullen de foutmelding duidelijker maken voor de gebruiker.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 37. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.
  • Oorzaak: Op de zoekresultatenpagina zie je knoppen met categorieën, die hebben een aria-label ""Filter op categorie"".
  • Gevolg: Bij meerdere resultaten leest de screenreader steeds dezelfde tekst voor.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Onze IT afdeling gaat dit punt oplossen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 38. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.
  • Oorzaak: In de site worden veel links gebruikt als role=button
  • Gevolg: Dit is verwarrend voor gebruikers.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Onze IT afdeling gaat dit punt oplossen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 39. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.
  • Oorzaak: De navigatie in de footer is niet goed opgemaakt.
  • Gevolg: Deze navigatie in de footer is minder goed bruikbaar voor mensen die hulpapparatuur gebruiken
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Onze IT afdeling gaat dit punt oplossen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 40. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.
  • Oorzaak: De foutmelding wordt na een verkeerde input direct getoond. De role=""error"" wordt hier gebruikt.
  • Gevolg: Deze wordt niet voorgelezen door een screenreader.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Onze IT afdeling gaat dit punt oplossen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Dienst voor het kadaster en de openbare registers heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210531