Verklaring van NLvoorelkaar

Status toegankelijkheid https://www.nlvoorelkaar.nl

NLvoorelkaar is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 16-12-2020.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

NLvoorelkaar streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website NLvoorelkaar.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van NLvoorelkaar is beschikbaar via de link https://www.nlvoorelkaar.nl/helpcentrum/artikel/210318545

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door NLvoorelkaar gepubliceerde informatie blijkt dat de website NLvoorelkaar gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver NLvoorelkaar is gevorderd met de toegankelijkheid van NLvoorelkaar en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 08-12-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van NLvoorelkaar .
Functie: Directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 16-12-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via [info@nlvoorelkaar].

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze helpdesk: 088-8000603

Aanvullende informatie van NLvoorelkaar

Inspectie van de website is uitgevoerd door Cardan Technobility. Cardan Technobility is bevoegd om de internationale (WCAG 2.1) en Europese (EN 301 549) toegankelijkheidsrichtlijnen te inspecteren voor het Waarmerk drempelvrij.nl.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 24-10-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website NLvoorelkaar : voldoet gedeeltelijk

De website NLvoorelkaar is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens NLvoorelkaar dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.nlvoorelkaar.nl/helpcentrum/artikel/210318545
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 01-12-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart NLvoorelkaar dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. Dit is het geval in de navigatie van de website.
  • Oorzaak: Helemaal rechts in de menubalk staan drie icoontjes. Een van een persoon, een van een vergrootglas en een van een contrastwissel. De eerste twee icoontjes hebben geen alternatieve tekst gekregen. Het derde icoontje is ook interactief en werkt als link om het contrast te verhogen, en als het verhoogd is, om het weer te verlagen. Dit icoontje heeft dus een dubbele status en dus een dubbele betekenis. Dit is nog niet duidelijk gemaakt.
  • Gevolg: Het is niet duidelijk wat een icoon voorstelt als je gebruik maakt van voorleessoftware.
  • Alternatief: Degenen die ondersteuning nodig hebben bij het lezen van bepaalde teksten kunnen contact opnemen met onze helpdesk https://www.nlvoorelkaar.nl/helpcentrum/artikel/210318365.
  • Maatregel: Code aanpassen zodat er alternatieve teksten beschikbaar zijn.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2020
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: Als de zoekfunctie wordt geopend als op het vergrootglas wordt geklikt verschijnt extra content met een zoekformulier. Bovenaan dit formulier staat een tekst “Zoek of bied hulp in de buurt”. Deze tekst ziet er uit en fungeert als een titel of koptekst. Dan is het ook de bedoeling om hier een headerlement (h1 of h2, enz.) te gebruiken. Dat is nu niet het geval. In het zoekvenster staat onder het kopje “Wat wil je doen?” twee opties. Het kopje met de tekst “Wat wil je doen?” is nu in een label element geplaatst, maar het is geen label die bij een invoerelement hoort. Hier kan dus ook beter geen label element gebruikt worden. In het zoekvenster staat ook een tekstlabel “Waar?”. Deze is visueel gerelateerd aan het invoerveld eronder. Deze relatie is echter niet door hulpsoftware te bepalen, omdat de waarde in het for attribuut bij het label element niet overeenkomt met de waarde van het id attribuut van het invoerveld eronder.
  • Gevolg: Informatie is moelijker leesbaar als structuur niet klopt. Bij het ontbreken van een relatie tussen velden is het lastiger te achterhalen dat gegevens bij elkaar horen.
  • Alternatief: Degenen die ondersteuning nodig hebben bij het lezen of begrijpen van bepaalde teksten en velden kunnen contact opnemen met onze helpdesk https://www.nlvoorelkaar.nl/helpcentrum/artikel/210318365.
  • Maatregel: Koppenstructuur aanpassen waar nodig. Relaties tussen velden aanbrengen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 3. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Deel tekst niet meer leesbaar bij vergroten spatiëring, etc.
  • Oorzaak: Als van bepaalde teksten de regelafstand, de afstand tussen alinea’s, de ruimte tussen de letters en tussen de woorden wordt vergroot, dan is een deel van die tekst niet meer leesbaar. Dit komt omdat de tekst dan over andere tekst heenvalt of buiten een kader valt en onzichtbaar wordt.
  • Gevolg: Mensen die slechtziend zijn, of dyslectisch zijn en bepaalde teksteigenschappen aanpassen om de tekst beter te kunnen lezen kunnen de teksten daarna (gedeeltelijk) helemaal niet meer lezen
  • Alternatief: Degenen die ondersteuning nodig hebben bij het lezen van bepaalde teksten kunnen contact opnemen met onze helpdesk https://www.nlvoorelkaar.nl/helpcentrum/artikel/210318365.
  • Maatregel: Code drastisch aanpassen zodat alle ruimtes tussen teksten vergroot kunnen worden zonder dat content en functionaliteit verdwijnt.
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: NLvoorelkaar’s missie is zoveel mogelijk mensen en organisaties met een hulpvraag en een hulpaanbod te verbinden en voor dit doel zoveel mogelijk vrijwilligers te werven. De investeringen om de site op dit punt toegankelijker te maken en de mogelijke afbreuk voor bovenstaande missie wegen niet op tegen de voordelen van deze specifieke aanpassing voor personen met een beperking. Daarnaast wordt er een passend alternatief voor mensen met een beperking geboden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-10-2023
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen: * Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1; * Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis. * Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak: Als in de menubalk de link met het vergrootglas wordt geactiveerd verschijnt een zoekvenster. In het zoekvenster staan twee teksten “Ik wil helpen” en “Ik zoek hulp”. Beide teksten zijn lichtgrijs en staan op een grijze achtergrond. Het contrast van deze tekst is te laag, namelijk maar 3,8:1 waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn. Als gekozen wordt voor een weergave in hoog contrast (via de knop voor hoog contrast) verandert het contrast van deze teksten niet. Dat zou wel moeten.
  • Gevolg: De teksten op dit punt zijn mogelijk niet goed leesbaar.
  • Alternatief: Degenen die ondersteuning nodig hebben bij het lezen van bepaalde teksten kunnen contact opnemen met onze helpdesk https://www.nlvoorelkaar.nl/helpcentrum/artikel/210318365.
  • Maatregel: Contrast aanbrengen in het zoekvenster wanneer weergave hoog contrast geselecteerd is.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 5. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij lagere resolutie en te veel inzoomen verdwijnt deel content en functionaliteit
  • Oorzaak: Als de website wordt bekeken bij een resolutie van 1024x768 en als ingezoomd wordt tot 200% verdwijnt een deel van de content en van de functionaliteit.
  • Gevolg: Mensen die slechtziend zijn en flink inzoomen gaan content en functionaliteiten missen. Juist tekst die ze willen vergroten om beter te kunnen lezen verdwijnt wat dus het tegenovergestelde effect heeft, namelijk helemaal niet meer leesbaar.
  • Alternatief: Degenen die ondersteuning nodig hebben bij het lezen van bepaalde teksten die niet verder kunnen inzoomen kunnen contact opnemen met onze helpdesk: https://www.nlvoorelkaar.nl/helpcentrum/artikel/210318365
  • Maatregel: Code drastisch aanpassen zodat alle tekst geschaald en ingezoomd kan worden zonder dat content en functionaliteit verdwijnt.
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: NLvoorelkaar’s missie is zoveel mogelijk mensen en organisaties met een hulpvraag en een hulpaanbod te verbinden en voor dit doel zoveel mogelijk vrijwilligers te werven. De investeringen om de site op dit punt toegankelijker te maken en de mogelijke afbreuk voor bovenstaande missie wegen niet op tegen de voordelen van deze specifieke aanpassing voor personen met een beperking. Daarnaast wordt er een passend alternatief voor mensen met een beperking geboden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-10-2023
 6. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.
  • Oorzaak: Als de website op een klein scherm wordt bekeken of als flink wordt ingezoomd wordt een deel van het menu vervangen door een zogenaamd hamburgermenu. Dit hamburgermenu kan met het toetsenbord getoond worden door de link te activeren van het icoontje. Dit menu met de onderliggende menu’s is niet meer goed met het toetsenbord te bedienen. Dit zou met de cursortoetsen moeten werken, maar dat geeft hele onverwachte resultaten.
  • Gevolg: Wanneer de website wordt bekeken op een klein scherm of 200% ingezoomd is het menu niet bedienbaar met het toetsenbord.
  • Alternatief: Degenen die ondersteuning nodig hebben bij het navigeren op de website kunnen contact opnemen met onze helpdesk https://www.nlvoorelkaar.nl/helpcentrum/artikel/210318365.
  • Maatregel: Code van de navigatie drastisch herzien zodat het hamburgermenu ook toetsenbordtoegankelijk wordt.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-04-2021
 7. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.
  • Oorzaak: Helemaal rechts in de menubalk staan drie icoontjes. Deze fungeren als link. De eerste twee links (van persoon en vergrootglas) hebben geen linktekst. Als de website op een klein scherm wordt bekeken of als flink wordt ingezoomd wordt een deel van het menu vervangen door een zogenaamd hamburgermenu. Het icoontje van dit hamburgermenu is een link. Deze link heeft echter geen linktekst en dus is het niet duidelijk waar deze link voor dient. Als het hamburgermenu getoond wordt verandert de functie van de link. Ook deze functie is niet uit de linktekst te halen, omdat er ook in dat geval geen linktekst aanwezig is. Sluiten van het zoekvenster in een klein scherm heeft geen alternatieve tekst hierdoor is het doel niet duidelijk.
  • Gevolg: Doel van de icoontjes in navigatie en hamburgernavigatie is voor mensen die bijvoorbeeld blind zijn niet duidelijk. Dit geldt ook voor het sluiten van het zoekvenster op een klein scherm.
  • Alternatief: Degenen die ondersteuning nodig hebben bij het lezen of begrijpen van bepaalde teksten kunnen contact opnemen met onze helpdesk https://www.nlvoorelkaar.nl/helpcentrum/artikel/210318365.
  • Maatregel: Code aanpassen zodat het doel duidelijk wordt en er alternatieve teksten beschikbaar zijn.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 8. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.
  • Oorzaak: In het zoekvenster staat onder het tekstlabel “Waar?” een invoerveld. Omdat de waarde in het for attribuut bij het label element niet overeenkomt met de waarde van het id attribuut van het invoerveld komt de visuele tekst van het tekstlabel niet terug in de toegankelijkheidsnaam van het invoerveld. De tekst van het zichtbare tekstlabel kan dus niet gebruikt worden door mensen die spraakbedieningssoftware gebruiken om de focus op het invoerveld te zetten. Dit probleem doet zich ook voor bij het invoerveld met het tekstlabel “Afstand”. Ook hier komt de zichtbare tekst niet terug in de toegankelijkheidsnaam.
  • Gevolg: Het zoekvenster is lastig te bedienen voor mensen die gebruik maken van spraakbedieningssoftware.
  • Alternatief: Degenen die ondersteuning nodig hebben bij het navigeren en zoeken op de website kunnen contact opnemen met onze helpdesk https://www.nlvoorelkaar.nl/helpcentrum/artikel/210318365.
  • Maatregel: Code aanpassen zodat spraakbedieningssoftware de velden in het zoekvenster focus kan geven.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 9. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie met uitleg verdwijnt bij typen
  • Oorzaak: Bij een aantal formulieren staan invoervelden waarbij de labels met uitleg wat ingevuld moet worden als placeholder tekst in het invoerveld staat. Ook staan soms helpteksten als placeholder in invoervelden. Op het moment dat iemand begint met typen in deze velden is deze informatie niet meer aanwezig.
  • Gevolg: Mensen die blind zijn krijgen de informatie die in een placeholder tekst staat vaak helemaal niet te lezen. Dan missen ze het doel van het invoerveld of missen ze de extra uitleg. Ook voor mensen met een cognitieve beperking is het belangrijk dat deze informatie altijd te zien blijft. Ook tijdens het typen, of nadat een fout gemaakt is
  • Alternatief: Degenen die ondersteuning nodig hebben bij het lezen van bepaalde teksten of het invoeren van velden kunnen contact opnemen met onze helpdesk https://www.nlvoorelkaar.nl/helpcentrum/artikel/210318365.
  • Maatregel: Onderzoeken of we op een technisch haalbare manier teksten met uitleg op een andere manier kunnen weergeven als placeholder in invoervelden, zonder dat het (teveel) afbreuk doet aan de resultaten.
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: NLvoorelkaar’s missie is zoveel mogelijk mensen en organisaties met een hulpvraag en een hulpaanbod te verbinden en voor dit doel zoveel mogelijk vrijwilligers te werven. De investeringen om de site op dit punt binnen de gehele site toegankelijker te maken en de mogelijke afbreuk voor bovenstaande missie wegen niet op tegen de voordelen van deze specifieke aanpassing voor personen met een beperking. Waar het binnen de website wel mogelijk is dit criterium toe te passen zal dit zeker worden gedaan. Daarnaast voor de enkele plekken die overblijven wordt er een passend alternatief voor mensen met een beperking geboden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-10-2023
 10. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.
  • Oorzaak: In de navigatie van de website ontbreekt in diverse situaties de juiste naam, rol en waarde gegevens. Dit geldt voor de icoontjes, het zoekvenster en wanneer de navigatie wordt gebruikt op kleine schermen.
  • Gevolg: Het is binnen de navigatie voor hulpsoftware niet altijd mogelijk om de toegankelijkheidsnaam van deze links te bepalen. Tevens is het voor hulpsoftware niet duidelijk dat er extra opties er zijn als de focus in het invoerveld staat in het zoekvenster.
  • Alternatief: Degenen die ondersteuning nodig hebben bij het navigeren op de website kunnen contact opnemen met onze helpdesk https://www.nlvoorelkaar.nl/helpcentrum/artikel/210318365.
  • Maatregel: Code van navigatie en zoekvenster aanpassen zodat je juiste toegankelijkheidsnaam bepaald kan worden en extra opties duidelijk gemaakt worden wanneer aanwezig.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die NLvoorelkaar heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20201123