Verklaring van www.lopik.nl

Status toegankelijkheid https://www.lopik.nl/

Gemeente Lopik is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 11-08-2022

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Lopik streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.lopik.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Lopik is beschikbaar via de link https://www.lopik.nl/politiek-organisatie/organisatie_41462/item/digitale-toegankelijkheid_153309.html

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Lopik gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.lopik.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Lopik is gevorderd met de toegankelijkheid van www.lopik.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 01-08-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Lopik .
Functie: Afdelingshoofd Bedrijfsvoering.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 11-08-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via gemeente@lopik.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Lopik

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.lopik.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.lopik.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Lopik dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.lopik.nl
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 22-04-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Lopik dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.lopik.nl/form/contactformulier-breed-sociaal-loket/uw-gegevens-1-6 heeft het logo links boven geen goed tekstalternatief. Een logo is informatief en heeft een goed beschrijvend tekstalternatief nodig waar minimaal de tekst van het logo in voorkomt. Hier

   Op pagina https://www.lopik.nl/steffie-legt-corona-eenvoudig-uit-in-nederlands-romana-soomaali-turkce-polskie-english-blgarski staat een afbeelding van tekst met een tekstalternatief die de afbeelding niet goed beschrijft. Een afbeelding van tekst kan als alternatieve tekst de tekst van de afbeelding hebben. Behalve als de afbeelding decoratief is, dan moet de alt tekst worden leeg gelaten.

   In het pdf document https://www.lopik.nl/flysystem/media/beleid-laadpalen-elektrische-autos-versie-mei-2019.pdf staan op de voorpagina een aantal afbeeldingen. Het logo van Gemeente Lopik heeft niet helemaal een goed tekstalternatief. De tekst “Afbeeldingsresultaat voor” kan weggelaten worden en hier kan eventueel het woord “Logo” voor in de plaats komen. Het logo van Lopik Elektrisch heeft geen tekstalternatief en heeft dit wel nodig. De afbeelding van de stekker met de laadpaal is decoratief en kan dan getagd worden als een artifact, zodat hulpsoftware de afbeelding kan negeren.

   Op pagina 7 staat een tabel met tekst en afbeeldingen (die aan het begin van het document zijn getagd). De afbeeldingen hebben geen goed tekstalternatief. Het tekstalternatief moet de afbeelding goed beschrijven.

   De afbeelding van de kaart heeft geen tekstalternatief en heeft dit wel nodig.

   De afbeeldingen in de eerste kolom geven geen informatie en kunnen beter als artifact worden getagd zodat ze genegeerd kunnen worden door hulpsoftware.

  • Gevolg:

   Aangepast door leverancier SIM; Je melding SIM2208-037 met omschrijving "alt tekst gemeente logo simform" is afgemeld. Hieronder vind je onze reactie. Reactie: Ik heb de alttekst van het logo aangepast van "Gemeente logo" naar "Logo gemeente Lopik". Ik hoop hiermee je te hebben geholpen. Ik sluit de melding voor je. Mocht je hier nog vragen en/of opmerkingen over hebben kan je de melding heropenen.

   Pdf aangepast

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Logo is aangepast door de leverancier SIM. Chris van der Heide 2 juni 2022 09:48 Goedemorgen Irma, Het tekstalternatief van het logo is zojuist aangepast naar "Gemeente Logo". PDF aangepast voor zover mogelijk

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-06-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.lopik.nl/gemeentehuis staat een stuk tekst onderaan de pagina die helemaal is opgemaakt met het em element. Het strong of em element kan gebruikt worden om nadruk aan een woord te geven. Dan wordt het door voorleessoftware ook met nadruk voorgelezen. Dit is dus bedoeld voor tekst die nadruk nodig heeft, niet om de tekst te stylen. Als een heel stuk tekst met het strong of em element is omringd om het dik / schuingedrukt te stylen, wordt de hele tekst met nadruk voorgelezen en dat is dus niet de bedoeling. Hier kunnen bijvoorbeeld de woorden “Let op” wel met het em element worden omringd. Dit is tekst die nadruk kan krijgen. Dit komt op meerdere pagina's voor. Op pagina https://www.lopik.nl/afspraak-maken#select/ zijn de labels “Productgroep” en “Product” niet met de bijbehorende selectievelden gekoppeld waardoor de selectievelden geen naam hebben die door software te bepalen is. Op pagina https://www.lopik.nl/wil-start-met-uitkeren-energietoeslag zijn de twee h2 koppen in de tekst ook opgemaakt met het strong element. De twee koppen krijgen al nadruk omdat het koppen zijn en maakt het strong element overbodig. Op pagina https://www.lopik.nl/afval-grofvuil staan zichtbare koppen in de tekst die in de code niet zijn opgemaakt als html koppen maar met het strong element. Het gaat hier om de teksten “Voorwaarden en te nemen stappen” en “Alleen huishoudelijk grofvuil en snoeihout worden opgehaald.”. Op pagina https://www.lopik.nl/steffie-legt-corona-eenvoudig-uit-in-nederlands-romanasoomaali-turkce-polskie-english-blgarski staat een h2 kop “Nederlands” zonder content, er staat geen informatie onder en is daardoor geen kop. Gebruik koppen alleen om teksten koppen te geven, gebruik CSS om teksten te stylen. In het pdf document https://www.lopik.nl/flysystem/media/beleid-laadpalen-elektrische-autosversie-mei-2019.pdf is de kop tekst “Beleid laadpalen elektrische auto’s” in de code niet getagd als een kop. De tabel op pagina 7 is nu een lege tabel met veel lege p elementen. Hier moeten deafbeeldingen en tekst die nu aan het begin al zijn getagd ingezet worden. Op pagina 10 en 11 staat een genummerde lijst met vijf items. Deze lijst is nu als vijf aparte lijsten opgemaakt waardoor er geen relatie is tussen de lijst-items en er is geen relatie met de lijst-items en de teksten die er bij horen die nu in p elementen staan. Dit is niet fout maar kan zeker beter: In de inhoudsopgaven staan veel lege TOC elementen. Dit kan voorgelezen worden als “leeg” en kan hinderlijk zijn voor bepaalde mensen. Dit geldt ook voor de lege p elementen in het document. Er zijn verschillende niveaus van koppen (h1 - h6). Deze niveaus moeten in de juiste hiërarchie worden gebruikt. Als er bijvoorbeeld een h3 kop wordt gebruikt, moeten koppen die daar onder vallen van een lager niveau zijn (h4-h6). Dit is hier op zich goed gedaan. Aangeraden wordt alleen om één h1 kop te gebruiken per webpagina / document als ‘hoofd’kop en de overige koppen te laten starten bij h2. Dan is er voor iedereen een duidelijke structuur. De PDF https://www.lopik.nl/_flysystem/media/gemeentepagina-20-04-2022.pdf heeft geen tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF code laag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

  • Gevolg:

   geen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Tekst aangepast. Afspraak maken: doorgezet naar leverancier Timeblockr. Koppen aangepast PDF laadpalen aangepast Gemeentepagina; kontakt gezocht met de krant hierbij de reactie, dit kost geld en moeten we bespreken in de organisatie. Hieronder een aantal uitgangspunten voor het toegankelijk maken van een PDF.... • Titel, taal van het document moet verwerkt in de juiste metadata. Hierdoor weten gebruikers van voorleessoftware waar het document over gaat en kan de software de juiste taal toepassen. • Er moet een logische structuur/opbouw gehanteerd worden van tekstvolgorde. We werken met gelabelde onderdelen, zoals koppen, lijsten en tabellen in het bronbestand. • Bij afbeeldingen wordt een alternatieve tekst toegevoegd zodat gebruikers van voorleessoftware weten waar de afbeelding over gaat. • Navigeren moet eenvoudig > maak gebruik van links, bladwijzers en een inhoudsopgave. • Audio of video? Zorg voor audio beschrijvingen en transcripties, ondertiteling (bij video) en nasynchronisatie. • We labelen velden in tabellen en formulieren, zodat de inhoud ervan duide¬lijk is bij het gebruik van een screenreader.

   Tijd/kosten mbt toegankelijke PDF*: • Eenmalige kosten € 950,-. • Structurele extra kosten per pagina ca. € 125,- tot € 175,-.

   Het toegankelijk maken van een PDF volgens norm WCAG 2.1AA vergt de nodige inspanning. Hier gaat echt serieus tijd in zitten. Daarom is het nu vaak nog een struikelblok voor gemeenten en instanties om aan deze overheidsvoorwaarden te voldoen. Het meest voor de hand liggend is om dit niet - achteraf - in bijvoorbeeld Acrobat Pro aan te passen mede omdat gebleken is dat deze PDF vaak nog niet voldoet aan de gestelde norm.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De extra kosten zijn niet begroot.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   In het pdf document https://www.lopik.nl/flysystem/media/beleid-laadpalen-elektrische-autos-versie-mei-2019.pdf is de leesvolgorde niet goed. Na de afbeeldingen op de voorpagina gaat de leesvolgorde bijvoorbeeld naar de afbeeldingen op pagina 7 om dan weer terug te gaan naar de inhoudsopgave. De visuele volgorde zou de leesvolgorde moeten zijn.

   De volgorde van de afbeeldingen en teksten op pagina 7 is ook niet goed.

  • Gevolg:

   geen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Pdf is aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-07-2022
 4. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.lopik.nl/afspraak-maken#select/ bij stap 3 staat een invoerformulier met invoervelden waar informatie over de gebruiker ingevuld moet worden. Het doel van deze velden kan niet programmatisch bepaald worden. Dit is nodig, zodat hulpsoftware het formulier deels automatisch kan invullen of zodat er icoontjes getoond kunnen worden om te helpen bij het invullen. Dit kan opgelost worden door het autocomplete-attribuut te gebruiken in de invoervelden met de juiste waarden. Voor het veld voor het e-mailadres bijvoorbeeld autocomplete=”email”. Informatie over de velden waar het autocomplete-attribuut voor gebruikt kan worden en de bijbehorende waarden staat op pagina https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes.

   Dit komt ook voor op pagina https://www.lopik.nl/form/contactformulier-breed-sociaal-loket/uw-gegevens-1-6 bij de eerste stap.

  • Gevolg:

   Velden bijgewerkt met infotekst. bij https://www.lopik.nl/form/contactformulier-breed-sociaal-loket/uw-gegevens-1-6 lukt dat niet.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   informatie gevraagd bij leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Er is een contrastswitch aanwezig, waarmee het contrast van de gehele website veranderd kan worden. Als deze functie is geactiveerd zijn er op de onderzochte webpagina's toch nog wat problemen met het contrast.

   Op pagina https://www.lopik.nl/afspraak-maken#select/ als er een productgroep wordt geselecteerd, opent een dropdown keuzemenu. De witte tekst heeft daar een te laag contrast van 2,9:1 met de blauwe achtergrond. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is.

   Als een productgroep en product is gekozen hebben de grijze teksten een te laag contrast van 3,2:1 op de groene knoppen. Dit komt bij meerdere stappen voor.

   Bij stap 3 hebben de placeholder teksten een te laag contrast van 2,3:1 met de witte achtergrond.

   In het pdf document https://www.lopik.nl/flysystem/media/beleid-laadpalen-elektrische-autos-versie-mei-2019.pdf heeft de blauwe tekst op pagina 6 bij hoofdstuk 3.1 een te laag contrast van 4,0:1 met de witte achtergrond. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

   Op pagina 7 heeft de witte tekst een te laag contrast van 2,0:1 op de groene achtergrond.

   In het pdf document https://www.lopik.nl/_flysystem/media/gemeentepagina-20-04-2022.pdf hebben de witte teksten onderaan de eerste pagina een te laag contrast van 3,9:1 met de blauwe achtergrond.

   Op de tweede pagina heeft de rode tekst een te laag contrast van 4,0:1 met de licht gekleurde achtergrond.

  • Gevolg:

   slechter leesbaar

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Uitgezet bij diverse onderdelen Timeblockr, SIM en het Kontact. zie opmerking van Timeblockr; We hebben elkaar net gesproken over deze melding. Zoals aangegeven zijn wij standaard WCAG 2.1 gecertificeerd, dit is ook terug te vinden op onze website https://timeblockr.com/inzichten/blog/digitaal-toegankelijk/

   Het is wel zo dat als er al styling toegepast is, of dat de plug-in styling overneemt van de website de WCAG mogelijk niet volledig is. Reactie SIM Excuses dat je zo lang geen reactie van ons hebt gehad hierover. Ik zie wel dat er intern het een en ander hierover is gecommuniceerd maar dat jij hierin niet bent meegenomen. Momenteel staat deze melding bij de ontwikkelaars om op te gaan pakken. Bedankt voor je melding. Ik heb in de code de tekst kleur aangepast naar zwart en die voldoet wel aan de contrast eisen. https://contrast-ratio.com/#%23000-on-%235897fb

   PDF is waar mogelijk aangepast plaatjes van de leverancier, pag.7, kunnen wij niet aanpassen.

   Gemeentepagina kost stuctureel geld hopelijk wordt dit dit jaar nog aangepast en meegenomen naar volgend jaar.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: voor het Kontact zijn er kosten aan verbonden zie eerdere melding.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 6. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Voor bezoekers met een visuele beperking is het belangrijk dat tekst als echte tekst op een pagina wordt geplaatst en niet als een afbeelding. Deze tekst kan dan eenvoudig worden voorgelezen door hulpsoftware, schaalt automatisch mee met vergroten en zodat deze kan worden aangepast met een stylesheet. Op pagina https://www.lopik.nl/steffie-legt-corona-eenvoudig-uit-in-nederlands-romana-soomaali-turkce-polskie-english-blgarski staat een afbeelding van tekst.

  • Gevolg:

   We hebben dit weggehaald, dus geen gevolg.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Doorgelinkt naar de eigen pagina

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-07-2022
 7. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.lopik.nl/form/contactformulier-breed-sociaal-loket/uw-gegevens-1-6 als de content wordt bekeken bij een breedte van 320 pixels, past de placeholder tekst van de maand bij geboortedatum niet meer in het veld waardoor dit niet te lezen is.

  • Gevolg:

   bij verkleinen is het niet te lezen

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Leverancier aangeschreven. Bedankt voor je melding, we nemen het in behandeling. Wacht nog op reactie

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 8. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De pdf documenten https://www.lopik.nl/flysystem/media/beleid-laadpalen-elektrische-autos-versie-mei-2019.pdf en https://www.lopik.nl/_flysystem/media/gemeentepagina-20-04-2022.pdf hebben geen bestandstitel. Voor pdf documenten geldt dat zij een goede titel nodig hebben in de bestandseigenschappen. Deze titel geldt als paginatitel. Deze bestandstitel moet ook goed worden ingesteld zodat de paginatitel wordt getoond en voorgelezen en niet de bestandsnaam.

  • Gevolg:

   geen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   pdf aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 08-08-2022
 9. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.lopik.nl/form/contactformulier-breed-sociaal-loket/uw-gegevens-1-6 heeft het logo geen goede toegankelijkheidsnaam. Dit is de naam waarmee mensen die spraaksoftware gebruiken dit element kunnen aanduiden en dus bedienen. De toegankelijkheidsnaam moet gelijk zijn aan de zichtbare tekst van het element. Hier mist het woord “Gemeente”.

   Op pagina https://www.lopik.nl/afspraak-maken#select hebben de twee selectievelden (span elementen met role combobox of textbox) geen toegankelijkheidsnaam omdat de zichtbare labels niet zijn gekoppeld aan het juiste element. En als de selectievelden zijn geopend hebben de zoekvelden erin geen toegankelijkheidsnaam.

  • Gevolg:
   • Wordt niet goed voorgelezen omdat labels niet zijn verbonden.
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Logo naam is aangepast door de leverancier. Leverancier SIM gevraagd dit te verhelpen. Bedankt voor je melding, we nemen het in behandeling. Nog geen antwoord gehad.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 10. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.lopik.nl/steffie-legt-corona-eenvoudig-uit-in-nederlands-romana-soomaali-turkce-polskie-english-blgarski staan meerdere verschillende talen. Voor deze stukken tekst moet een taalwisseling worden aangegeven, zodat het stuk tekst in de juiste taal kan worden voorgelezen.

  • Gevolg:

   geen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   we hebben bepaalde onderdelen weggehaald en alleen doorverwezen naar de site.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 11. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.lopik.nl/form/contactformulier-breed-sociaal-loket/uw-gegevens-1-6 als er één of meerdere veld(en) wordt vergeten bij de geboortedatum is het niet duidelijk waar de foutmelding over gaat. Ieder invoerveld moet een eigen foutmelding krijgen. Als bijvoorbeeld alleen de dag wordt ingevuld komt de foutmelding “Deze waarde is niet geldig”. Dit klopt niet. Deze foutmelding komt ook als bijvoorbeeld de dag en maand alleen worden ingevuld. Hier moet dan een foutmelding komen dat de maand en het jaar nog niet is ingevuld. “Het veld maand is niet (goed) ingevuld.” en “Het veld jaar is niet (goed) ingevuld.”.

  • Gevolg:

   Foute invoer wordt niet duidelijk aangegeven.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Vraag uitgezet bij SIM.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 12. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.lopik.nl/afspraak-maken#select/ bij stap 3 staan de instructies als placeholder teksten in de inputvelden. Deze instructie moet buiten het veld komen te staan, zodat de instructie niet verdwijnt als een gebruiker gaat typen. Op pagina https://www.lopik.nl/form/contactformulier-breed-sociaal-loket/uw-gegevens-1-6 in het formulier is dit op een goede manier gedaan. Hier blijft de tekst in beeld ook tijdens het typen.

  • Gevolg:

   gebruiker kan de tekst niet meer zien als hij bezig is de gegevens in te voeren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Vraag uitgezet bij leverancier. Bedankt voor je melding, we nemen het in behandeling.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 13. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.lopik.nl/afspraak-maken#select hebben de twee selectievelden (span elementen met role combobox of textbox) geen naam die door software te bepalen is, omdat de zichtbare labels niet zijn gekoppeld aan het juiste element. Als de selectievelden zijn geopend hebben de zoekvelden erin geen naam die door software te bepalen is.

  • Gevolg:

   Software kan tekst niet lezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Uitgezet bij leverancier Timeblockr

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 14. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.lopik.nl/form/contactformulier-breed-sociaal-loket/uw-gegevens-1-6 zijn de foutmeldingen niet programmatisch aan de inputvelden gekoppeld, waardoor de tekstuele foutmelding niet wordt meegedeeld als de toetsenbordfocus op het invoerveld met een fout landt.

  • Gevolg:

   Gebruiker weet niet wat er fout is ingevuld.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Uitgezet bij leverancier maar die zegt; We hebben elkaar net gesproken over deze melding. Zoals aangegeven zijn wij standaard WCAG 2.1 gecertificeerd, dit is ook terug te vinden op onze website https://timeblockr.com/inzichten/blog/digitaal-toegankelijk/

   Het is wel zo dat als er al styling toegepast is, of dat de plug-in styling overneemt van de website de WCAG mogelijk niet volledig is.

   Jullie websitebeheerder kan de styling, kleuren, contrasten enz. aanpassen door de CSS styling aan te passen. Het is wel onze plug-in maar aangezien het op de pagina van lopik.nl staat heeft de websitebeheerder de mogelijkheid om de styling te overschrijven. Wij kunnen de styling uiteraard ook bijwerken, dit valt wel buiten de standaard werkzaamheden en zal als buiten-scope belast worden. Is ongeveer 2-4 uur voor nodig naar schatting (€100,- per uur).

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: We kunnen hier zelf niet bij en moeten dit uitbesteden wat kosten met zich mee brengt.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Lopik heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209