Verklaring van Beleef Kerkrade

Status toegankelijkheid http://beleefkerkrade.nl/

Gemeente Kerkrade is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: C - eerste maatregelen genomen ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 31-03-2022

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Kerkrade streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Beleef Kerkrade.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Kerkrade is beschikbaar via de link https://www.kerkrade.nl/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Gemeente Kerkrade verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website Beleef Kerkrade te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Kerkrade is gevorderd met de toegankelijkheid van Beleef Kerkrade en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 19-04-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Kerkrade .
Functie: Afdelingshoofd Stedelijke Ontwikkeling Stedelijke Ontwikkeling en Beheer.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 31-03-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via beleef@kerkrade.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Kerkrade

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-03-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Beleef Kerkrade : eerste maatregelen genomen

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Beleef Kerkrade is onderzocht.

 • Niet Oké. de actualiteit, volledigheid en/of juistheid van de beschikbare onderzoeksresultaten zijn ontoereikend

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Witte tekstkopjes "Wonen", "Werken", "Ondernemen" en "Eropuit" op een oranje achtergrond. Contrast verhouding is te laag.

  • Gevolg:

   Slechte leesbaar in sommige situaties.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Contrast tussen tekst en achtergrond aanpassen, deze moet voldoen aan een contrastverhouding van ten minste 4,5:1

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2022
 2. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Agenda item is niet met toetsenbord te benaderen.

  • Gevolg:

   Toetsenbordbediening werkt niet.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Agenda items voorzien van een href. Agenda functie voorzien van toetsenbordbediening. Zoekfunctie voorzien van een sluitmogelijkheid via het toetsenbord.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2023
 3. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   De sneltoetsen binnen de iframe moeten aangepast kunnen worden, of uit gezet kunnen worden.

  • Gevolg:

   Personen met die met een spraakbedieningssoftware werken krijgen hierdoor problemen met het besturen van de video.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Zoeken van een alternatief

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2023
 4. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

   • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
   • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.
  • Oorzaak:

   Het logo is een gif

  • Gevolg:

   Deze gif is niet alleen in beeld tijdens het laden, deze blijft bewegen bij het maken van een invoerfout.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Beleef Kerkrade logo vervangen met een statisch logo.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 5. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Er is geen mechanisme aanwezig om blokken herhalende content (zoals het menu) te omzeilen.

  • Gevolg:

   Herhalende content kan niet geskipt worden.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Skiplink toevoegen aan het menu, om mensen met toetsenbordbediening niet op iedere pagina door herhalende content te laten lopen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2023
 6. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De titel is niet correct.

  • Gevolg:

   Mensen met een spraakbediening ontvangen onjuiste informatie.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Paginatitels controleren op foutieve titels. Zo staat er Microsoft Word in een titel van een pdf-document.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2023
 7. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Tabfocus ligt op de achterliggende pagina bij het openen van een pop-up op de website.

  • Gevolg:

   Personen die gebruiken van het toetsenbord kunnen hierdoor de pop-up niet wegklikken.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De pop-up van de website moet als eerste bedienbaar zijn met het toetsenbord. De focus op de onderliggende pagina is pas wanneer de pop-up wordt gesloten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 8. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Verschillende link hebben geen linktekst.

  • Gevolg:

   Personen die gebruik maken spraakbediening weten niet waarheen de link verwijst.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Linkdoel per link duidelijk maken. De linktekst moet het doel van de link omschrijven bijv. play knop Vimeo video.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 9. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   De indicator van de toetsenbordfocus is op alle pagina's niet zichtbaar

  • Gevolg:

   Mensen die het toetsenbord gebruiken, vaak met een motorische beperking, moeten deze kunnen zien om ze te gebruiken.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De indicator van de toetsenbordfocus op alle pagina’s zichtbaar maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 10. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Door het foutief gebruik van een genest labels in invoervelden.

  • Gevolg:

   Hierdoor kunnen mensen die gebruik maken van spraakbediening het niet juist bedienen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Genest labels juist invoeren zodat gebruikers die gebruik maken van spraakbediening dit juist kunnen selecteren

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 11. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Als niet alle velden worden ingevuld en het formulier wordt verstuurd verschijnt er een melding "Het veld is verplicht." bij een aantal velden. Dit is geen duidelijke tekstuele foutmelding.

  • Gevolg:

   Personen weten precies wat er foutief is ingevuld door de niet correcte foutmelding.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Foutmelding binnen het contactformulier verduidelijken wat er fout gaat i.p.v. vermelden dat het een verplicht veld is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 12. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Er is een placeholdertekst gebruikt in plaats van een zichtbaar label.

  • Gevolg:

   De ingevulde tekst is niet zichtbaar tijdens en na het invullen van het veld.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Labels toekennen aan invoer velden i.p.v. de huidige placeholder.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2023
 13. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Het gebruik van dubbele id's.

  • Gevolg:

   Verwarring bij de gebruiker die gebruik maakt van spraakbediening.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Dubbele id’s verwijderen van de pagina.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2023
 14. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Knoppen, links en titels hebben geen linktekst.

  • Gevolg:

   Gebruikers van spraakbediening weten niet waar de link naartoe verwijst.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Tekstalternatieven toevoegen + zoekbalk kunnen sluiten met het toetsenbord.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Kerkrade heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Als een overheidsinstantie vindt dat sprake is van een onevenredige last, dan wordt dat in de toegankelijkheidsverklaring aangegeven bij de afwijkingen. De overheidsinstantie dient dan wel een toegankelijke alternatief te bieden, bijvoorbeeld door van een PDF-bestand ook een toegankelijke tekstversie aan te bieden, of door in plaats van digitale dienstverlening fysieke ondersteuning te bieden. Ook wanneer volledige digitale toegankelijkheid (nog) niet haalbaar is moet de content van de website of mobiele applicatie in elk geval zo toegankelijk mogelijk worden gemaakt.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209