Verklaring van Winnaars en Verliezers in Regionaal Economische Concurrentie

Status toegankelijkheid https://themasites.pbl.nl/winnaars-verliezers-regionale-concurrentie/

Planbureau voor de Leefomgeving is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 09-02-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Planbureau voor de Leefomgeving streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Winnaars en Verliezers in Regionaal Economische Concurrentie.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Planbureau voor de Leefomgeving is beschikbaar via de link https://www.pbl.nl/over-het-pbl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Winnaars en Verliezers in Regionaal Economische Concurrentie van Planbureau voor de Leefomgeving voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 11-12-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Planbureau voor de Leefomgeving .
Functie: Adviseur digitale media.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 09-02-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@pbl.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Planbureau voor de Leefomgeving

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 30-06-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Winnaars en Verliezers in Regionaal Economische Concurrentie : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Winnaars en Verliezers in Regionaal Economische Concurrentie is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Sommige content heeft onterecht een alt-attribuut gekregen, andere juist weer niet.

  • Gevolg:

   Sommige niet-tekstuele content wordt onterecht voorgelezen, andere wordt onterecht genegeerd of de bestandsnaam wordt voorgelezen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Door de alt-attributen aan te passen, zal de website weer voldoen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   In verschillende datatabellen is er geen relatie tussen de kopteksten en de data. Of er is sprake van een tabel maar deze is niet als zodanig opgemaakt.

  • Gevolg:

   Het begrijpen van de aangeboden tabellen is lastiger als de relaties ontbreken.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De datatabellen dienen op de juiste manier te worden opgemaakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 3. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Bij sommige links wordt alleen met kleur aangegeven dat de link de focus heeft. Een aantal afbeeldingen in de website communiceert alleen met kleur zonder een alternatief.

  • Gevolg:

   Voor sommige bezoekers is het onduidelijk wanneer een link de focus heeft. Afbeeldingen kunnen niet goed afgelezen worden.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Door het aanpassen van de links en de afbeeldingen kan de website op dit punt voldoen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 4. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Bij het schalen van de pagina's is niet alle content zichtbaar omdat deze buiten beeld verdwijnt of over elkaar komt te staan.

  • Gevolg:

   Niet alle content is leesbaar.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Door het aanpassen van de responsiveness van de website kunnen deze problemen opgelost worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   In verschillende figuren is er te weinig contrast aanwezig.

  • Gevolg:

   De figuur kan niet door iedereen goed worden afgelezen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Door de kleuren en contrasten in de figuren aan te passen zijn ze voor iedereen leesbaar.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 6. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Door het aanpassen van de regelafstand is een gedeelte van de content niet meer leesbaar.

  • Gevolg:

   Een gedeelte van de content is niet meer leesbaar.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Aanpassen van de opmaak, kan dit probleem voorkomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 7. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   De content die getoond wordt bij een 'hover' voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Gevolg:

   De figuur is niet voor iedereen goed af te lezen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   De functionaliteit bij figuren met dit probleem dient aangepast te worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 8. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De vormgeving van de website heeft op een aantal plekken te weinig contrast.

  • Gevolg:

   Contrastproblemen zorgen er voor dat de niet alle onderdelen van de website goed zichtbaar zijn.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Aanpassen van de vormgeving zodat de contrasten wel voldoende zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 9. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Bij het schalen van de pagina's is niet alle content zichtbaar omdat deze buiten beeld verdwijnt of over elkaar komt te staan.

  • Gevolg:

   Niet alle content is leesbaar.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Door het aanpassen van de responsiveness van de website kunnen deze problemen opgelost worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 10. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   In verschillende interactieve afbeeldingen is alleen te navigeren met een muis.

  • Gevolg:

   Bezoekers die de website met een toetsenbord bezoeken, kunnen niet alle informatie lezen.

  • Alternatief:

   Op de pagina is een datatabel beschikbaar die de informatie uit de grafiek bevat.

  • Maatregel:

   De interactieve afbeeldingen dienen aangepast te worden zodat ze met het toetsenbord bediend kunnen worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 11. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   De website beschikt niet over skiplinks om meteen naar de unieke content te gaan.

  • Gevolg:

   Het hoofdmenu kan niet worden overgeslagen met toetsenbordnavigatie.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De website dient voorzien te worden van skiplinks.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 12. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Ieder webpagina heeft dezelfde paginatitel.

  • Gevolg:

   Doordat de paginatitel van iedere webpagina gelijk is, is het doel of onderwerp van een pagina niet duidelijk.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Iedere afzonderlijke pagina dient van een duidelijke paginatitel voorzien te worden die het doel en onderwerp van de pagina goed beschrijft.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 13. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Niet alle links zijn van een duidelijk linkdoel voorzien.

  • Gevolg:

   De bestemming van een link is niet voor alle bezoekers duidelijk.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Bij verschillende links dient een linkdoel aangegeven te worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 14. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   De website beschikt niet over zoekfunctionaliteit of een sitemap.

  • Gevolg:

   Pagina's kunnen alleen via de navigatie gevonden worden.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Een zoekfunctionaliteit of sitemap kan toegevoegd worden aan de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 15. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

  • Oorzaak:

   Bij het tonen van de datatabellen wordt naar een ander deel van de pagina gesprongen zonder dat de gebruiker daar vooraf over geïnformeerd wordt.

  • Gevolg:

   Dit kan desoriënterend werken voor blinde gebruikers.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Door de 'data'-link bij de datatabel te plaatsen hoeft er niet naar een ander deel van de pagina gesprongen te worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 16. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Dubbel gebruik van een id.

  • Gevolg:

   Geen onmiddelijk gevolg.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Aanpassen van de html om de fouten op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 17. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Bij de social media links en navigatie bij het rapport worden de ARIA-technieken niet volledig toegepast.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan bij de social media links en de navigatie bij het rapport niet bepalen wat de rol is.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Door de ARIA-technieken volledig toe te passen kan dit probleem opgelost worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Planbureau voor de Leefomgeving heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209