Verklaring van Veiligheidsregio Hollands Midden

Status toegankelijkheid https://www.vrhm.nl/

Veiligheidsregio Hollands Midden is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 22-01-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Veiligheidsregio Hollands Midden streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Veiligheidsregio Hollands Midden.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Veiligheidsregio Hollands Midden is beschikbaar via de link https://www.vrhm.nl/algemene-onderdelen/footer/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Veiligheidsregio Hollands Midden van Veiligheidsregio Hollands Midden voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 18-12-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Veiligheidsregio Hollands Midden .
Functie: Coördinator Communicatie VRHM.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 22-01-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via communicatie@vrhm.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Veiligheidsregio Hollands Midden

Gebruikte browsers en software voor het onderzoek:

 • Google Chrome versie 87.0.4280.141
 • Firefox versie 83.0
 • Microsoft Edge versie 87.0.664.75 
 • NVDA
 • HTML_Codesniffer (Chrome plugin)
 • Text Spacing (Chrome plugin)
 • Web Developer (Chrome plugin)
 • AXE developer tool

 

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Veiligheidsregio Hollands Midden : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Veiligheidsregio Hollands Midden is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Alt-teksten bij afbeeldingen zijn niet in orde

  • Gevolg:

   Gebruikers van screenreaders krijgen niet alle of niet de juiste informatie mee van een pagina

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Alt-teksten worden herzien

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op meerdere pagina's zijn tabellen ingevoegd als afbeelding, in plaats van opgemaakt als tabel in HTML. Tabellen die wel in de code staan, zijn niet correct opgemaakt. Op sommige pagina's is dikgedrukte tekst gebruikt in plaats van headings.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware kunnen niet alle structuur en relaties correct interpreteren

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Tabellen en headings worden herzien

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 3. SC 1.3.4 - Weergavestand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

  • Oorzaak:

   Verschillende onderdelen vallen buiten beeld bij liggende weergave. Op mobiel wordt ook bij landscape vasthouden het portrait beeld getoond.

  • Gevolg:

   Gebruikers die hun apparaat niet kunnen draaien, missen op sommige pagina's delen van de content.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Responsiveness van de website wordt herzien

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Linkjes in de lopende tekst zijn alleen met rode tekst weergegeven.

  • Gevolg:

   Gebruikers die kleurenblind zijn kunnen linkjes in de lopende tekst niet of moeilijk herkennen.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Linkjes krijgen een extra visuele opmaak

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 5. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Weergave gaat bij 200% automatisch over op 'mobiele' (=portrait) versie, hierdoor vallen op sommige pagina's elementen buiten beeld. Zie ook eerder beschreven problemen bij 1.3.4 Orientation

  • Gevolg:

   Gebruikers die afhankelijk zijn van het vergroten van de webpagina kunnen niet alle content waarnemen en gebruiken

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Herschalen en responsiveness worden herzien

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Zoekveld onvoldoende contrast met achtergrond (1,4:1). Verder in orde.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking kunnen het zoekveld minder goed waarnemen

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Contrast van het zoekveld wordt verhoogd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:
   • Placeholdertekst 'trefwoord' in zoekbalk heeft onvoldoende contrast met achtergrond (3,9:1).
   • Sommige rode linkjes in blokken met kleurverloop van wit naar grijs hebben onvoldoende contrast als ze in het grijze deel staan (3,4:1).
   • Button 'Noodverordeningen' (oranje op roze) en 'Gemeenten Hollands Midden BCG' (wit op oranje) onvoldoende contrast (2,7:1). Button 'Regionale plannen' onvoldoende contrast (2,96:1)
   • Titel 'Organisatie' in rechternavigatie heeft onvoldoende contrast (3,7:1)
   • Oranje tekst 'Wat mag het kosten' onvoldoende contrast (2,7:1)
  • Gevolg:

   Gebruikers die kleurenblind zijn kunnen bepaalde teksten niet of moeilijk lezen.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Contrast wordt verhoogd waar nodig

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 8. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Weergave gaat bij 200% automatisch over op 'mobiele' (=portrait) versie, hierdoor vallen op sommige pagina's elementen buiten beeld. Zie ook eerder beschreven problemen bij 1.3.4 Orientation

  • Gevolg:

   Gebruikers die afhankelijk zijn van het vergroten van de webpagina kunnen niet alle content waarnemen en gebruiken

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Herschalen en responsiveness worden herzien

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 9. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op verschillende plekken zijn afbeeldingen aanwezig met tekst erin en tabellen als afbeelding ingevoegd.

  • Gevolg:

   Gebruikers van screenreaders krijgen de informatie uit de afbeeldingen niet mee.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Afbeeldingen met tekst worden verwijderd en vervangen door echte tekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 10. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Cookiemelding niet te bereiken en bedienen met toetsenbord. Zoekbalk niet te bereiken en bedienen met toetsenbord.

  • Gevolg:

   Gebruikers die afhankelijk zijn van toetsenbordnavigatie kunnen niet alle functionaliteiten bedienen

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Toetsenbordtoegankelijkheid wordt gerepareerd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 11. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Geen skiplink aanwezig

  • Gevolg:

   Gebruikers die afhankelijk zijn van toetsenbordnavigatie kunnen de hoofdnavigatie niet overslaan

  • Alternatief:

   Geen alternatief aanwezig

  • Maatregel:

   Skiplink wordt geïnstalleerd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 12. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op de homepage staan op verschillende plaatsen linkjes zoals 'Lees meer'. Ook hebben de 'buttons' op de homepage in de rechterkolom geen linktekst

  • Gevolg:

   Gebruikers die afhankelijk zijn van hulpsoftware kunnen het linkdoel niet bepalen

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Linkteksten worden aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 13. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Focus is niet zichtbaar

  • Gevolg:

   Gebruikers die afhankelijk zijn van toetsenbordnavigatie kunnen niet zien waar zij zich bevinden op de pagina

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Toetsenbordtoegankelijkheid wordt gerepareerd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 14. SC 2.5.2 - Aanwijzerannulering [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Geen down-event: Het down-event van de aanwijzer wordt niet gebruikt om enig onderdeel van de functie uit te voeren;
   • Afbreken of ongedaan maken: De functie wordt voltooid door het up-event en er is een mechanisme beschikbaar om de functie af te breken voordat deze wordt voltooid of om de functie ongedaan te maken als deze is voltooid;
   • Up reversal: Met het up-event wordt elk resultaat van het voorgaande down-event ongedaan gemaakt;
   • Essentieel: Het voltooien van de functie met het down-event is essentieel.
  • Oorzaak:

   Drop-downmenu's openen al bij down-event

  • Gevolg:

   Functionaliteit wordt vroegtijdig geactiveerd

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Down-event bij drop-downmenu's wordt aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 15. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Accessible name komt niet overeen met zichtbare tekst

  • Gevolg:

   Gebruikers van spraaksoftware kunnen bepaalde functionaliteiten niet bedienen omdat er geen match is tussen label en naam

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Accessible names worden aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 16. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Er is geen duidelijke uitleg als er iets misgaat bij het invullen van een invoerveld

  • Gevolg:

   Het is onduidelijk wat er misgaat en hoe de fout hersteld kan worden

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Foutmelding wordt toegevoegd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 17. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Onder andere: niet-werkende anchorlinks, duplicate id's

  • Gevolg:

   Er kunnen fouten ontstaan in het parsen van de content

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Code wordt gecontroleerd en hersteld

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Veiligheidsregio Hollands Midden heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209