Verklaring van Gebruiker Centraal

Status toegankelijkheid https://www.gebruikercentraal.nl/

Stichting ICTU is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 28-09-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Stichting ICTU streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gebruiker Centraal.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Stichting ICTU is beschikbaar via de link https://www.gebruikercentraal.nl/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Stichting ICTU gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gebruiker Centraal gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Stichting ICTU is gevorderd met de toegankelijkheid van Gebruiker Centraal en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-09-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Stichting ICTU .
Functie: Projectleider Gebruiker Centraal.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 28-09-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@gebruikercentraal.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Stichting ICTU

Toegankelijkheid heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de website. De website is onderzocht op het voldoen aan de toegankelijkheidseisen, maar de geldigheid van dat onderzoek is inmiddels verlopen.

Nieuwe en aangepaste informatie wordt voor publicatie onderzocht op toegankelijkheid en waar nodig verbeterd.

19 april 2021 is de opdracht voor toegankelijkheidsonderzoek gestart. Uitvoering door 200OK.

Het onderzoek is in delen uitgevoerd, waardoor we eventuele toegankelijkheidsissues tussentijds al konden oplossen voor alle websites. Het laatste rapport is opgeleverd op 22-09-2021.

Momenteel zijn we de bevindingen aan het oplossen. Een groot deel is al opgelost en een aantal wordt meegenomen bij de ontwikkeling van de nieuwe hoofdwebsite, die naar verwachting eind 2022 live gaat. Daarna zullen ook de subsites worden voorzien van hetzelfde thema en techniek.

De issues voor de ontoegankelijke pdf's, audio- en visuele media zijn wat complexer, dus vergen extra aandacht. De video's en PDF's die we op onze websites hebben staan, worden geïnventariseerd en beoordeeld. Daarna wordt besloten of ze ongewijzigd kunnen blijven staan, aanpast moeten worden of moeten worden verwijderd.

Bij de ontwikkeling van de nieuwe hoofdwebsite testen we continue met gebruikers op gebruiksvriendelijkheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid. En laten we een toegankelijkheidscheck uitvoeren.

Omdat we niet voor elke site dezelfde criteria  hebben voor wat betreft het ontoegankelijke content, maken we voor de subsites aparte verklaringen met de verwijzing naar de toegankelijkheidsonderzoeken,  zodat we per site de toegankelijkheidsstatus kunnen tonen.

Naamgeving subsites: https://xxx.gebruikercentraal.nl 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-06-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gebruiker Centraal : voldoet gedeeltelijk

De website Gebruiker Centraal is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Stichting ICTU dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.toegankelijkheidscertificaat.nl/gebruikercentraal/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 28-06-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.toegankelijkheidscertificaat.nl/gebruikercentraal.nl/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 20-07-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Stichting ICTU dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Bev.1,2 Content: Bij enkele iconen en afbeeldingen ontbreekt de alt-tekst.

  • Gevolg:

   Deze informatie is dan niet beschikbaar voor screenreadergebruikers.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Bevinding is inmiddels opgelost. Beschrijvingen toegevoegd aan iconen, zodat deze ook door de screenreader worden uitgesproken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-11-2021
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Bev. 3 Techniek: Bij een foutief ingevuld veld op pagina www.gebruikercentraal.nl/contact/ in het formulier staat een afbeelding van een uitroepteken voor de tekst. Voor deze afbeeldingen heeft betekenis maar er is geen alternatieve tekst beschikbaar.

  • Gevolg:

   Hierdoor worden mensen die het scherm niet kunnen zien niet geattendeerd dat de informatie belangrijk is. Zorg ervoor dat deze extra informatie beschikbaar is voor hulpsoftware.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels afgehandeld. Informatie voor mensen met hulpsoftware is toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 08-10-2021
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Bev. 3 Content: Afbeelding bevat tekst die niet in de Alt-tekst wordt benoemd.

  • Gevolg:

   Deze informatie is dan niet beschikbaar voor screenreadergebruikers.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Bevinding is inmiddels opgelost. Alt-tekst is toegevoegd aan de afbeelding.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-11-2021
 4. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Bev.4 Content: Afbeeldingen in PDF's hebben geen alternatieve tekst, of zijn niet aangemerkt als decoratief.

  • Gevolg:

   Deze informatie is dan niet beschikbaar voor screenreadergebruikers.

  • Alternatief:
   • 1 van de pdf's is van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het toegankelijk maken, maar we gaan het navragen.
   • De andere PDF is wel van onszelf, maar is enkel bedoeld om te printen, wanneer een organisatie het Manifest wil ondertekenen. De tekst op het PDF-document staat als HTML op dezelfde pagina op de website.
  • Maatregel:

   We vragen de derde partij om een toegankelijk alternatief. In de hoop dat zij deze aan kunnen leveren. Ook zullen we kijken naar alle andere PDF's op onze sites, om een afweging te maken wat we met deze documenten doen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: PDF's zijn vaak geen eigendom van Gebruiker Centraal, maar gemaakt door derden als presentatie voor een bijeenkomst of andere informatie van derden. Veelal in voorgaande jaren gemaakt. Van de bijeenkomsten is vaak wel een samenvatting beschikbaar op de site en vanaf mei 2020 kun je het webinar terugkijken waar deze presentatie een onderdeel van is.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 5. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Bev. 1 Techniek: Op de plaats van het logo staat vaak ook het woordmerk. De tekst is duidelijk, echter aan de linktekst ontbreekt nog het doel, de homepage.

  • Gevolg:

   Mensen zien niet meteen waar ze naartoe gaan.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. Tekst enkel beschikbaar voor hulpsoftware aan het woordmerk toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-09-2021
 6. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Bev. 6 Content: Bevat geen audiodescriptie.

  • Gevolg:

   Niet volledig toegankelijk voor gebruikers met een screenreader. Zij weten niet wat er getoond wordt in de video.

  • Alternatief:

   De video's bevatten allemaal een ondertiteling, waarin ook is opgenomen als er bijvoorbeeld een muziekje wordt afgespeeld. De pagina's waar de video's op staan bevatten allemaal een geschreven samenvatting met vragen en antwoorden, van de webinars.

  • Maatregel:

   Inventarisatie van alle video's, om te kijken waar extra informatie nodig is via audiodescriptie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 7. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Bev.7 Content: Bevat geen audiodescriptie.

  • Gevolg:

   Niet volledig toegankelijk voor gebruikers met een screenreader. Zij weten niet wat er getoond wordt in de video.

  • Alternatief:

   De video's bevatten allemaal een ondertiteling, waarin ook is opgenomen als er bijvoorbeeld een muziekje wordt afgespeeld. De pagina's waar de video's op staan bevatten allemaal een geschreven samenvatting met vragen en antwoorden, van de webinars.

  • Maatregel:

   Inventarisatie van alle video's, om te kijken waar extra informatie nodig is via audiodescriptie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 8. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Bev. 8, 11 Content: namen van spreker zijn opgemaakt met het strong-element. Strong en em hebben een semantische waarde, geven woorden of korte zinnen extra nadruk. Deze elementen niet voor opmaak gebruiken.

  • Gevolg:

   Gebruikers die gebruik maken van voorleessoftware kunnen de tekst dan verkeerd intepreteren.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. Vervangen <strong> door <b> in de content. En opmaakt aan paginanummer aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-11-2021
 9. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Bev. 9 Content: Link niet herkenbaar als link.

  • Gevolg:

   Verwarrend voor gebruikers, omdat zij de content niet als link herkennen.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. Link is verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-09-2021
 10. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Bev. 10, 12 Content: tabel zonder inhoud, alleen koppen. En tabel niet goed opgemaakt.

  • Gevolg:

   Verwarrend voor gebruikers, omdat er geen inhoud wordt getoond. Of relatie niet duidelijk is.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Issue is opgelost. Tabel is verwijderd. En andere tabel is aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-09-2021
 11. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Bev. 13, 14 Content: tekst is opgemaakt als kop, terwijl het functioneel geen kop is. En opmaak quote mag niet met <em>

  • Gevolg:

   Kan verwarrend zijn voor mensen met een screenreader.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Issue is opgelost. Opmaak is aangepast op beide punten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-09-2021
 12. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Bev. 15, 16 Content: Diverse PDF's zijn niet goed gecodeerd.

  • Gevolg:

   Deze zijn nu niet volledig toegankelijk voor screenreadergebruikers.

  • Alternatief:

   Informatie is als samenvatting beschikbaar op de website. En van diverse webinars zijn ook opnamen beschikbaar.

  • Maatregel:

   Inventariseren welke PDF's moeten worden aangepast, in relatie tot het gebruik. (Bedoeld om af te drukken, content van derden, eigen content).

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Websites bevatten pdf's (presentaties of rapporten) die gemaakt zijn door derden. Deze kunnen wij niet aanpassen. Wel kunnen wij in de toekomstige situaties onze gasten vragen om en toegankelijke pdf aan te leveren. De vraag is alleen in hoeverre dit gaat lukken, omdat het technisch en organisatorisch gewoon nog lastig is in de huidige office applicaties een volledig toegankelijke powerpoint-pdf / word-pdf te maken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 13. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Bev. 13 Techniek: Op pagina www.gebruikercentraal.nl/agenda/update-nl-design-system-10/ is een overzicht van aanwezigen op het webinar. In deze lijst met namen staan soms ook LinkedIn en Twitter-account vermeld. Deze staan in de HTML boven de namen waar ze bij horen.

  • Gevolg:

   Wanneer iemand met een screenreader de tekst voorgelezen krijgt, dan hoort deze eerst de socialmedia links en daarna pas de naam die erbij hoort.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. Dit overal op alle sites aanpassen waar we te maken hebben met volgorde van Kop, Afbeelding, iconen, informatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-09-2021
 14. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Bev. 8 Techniek: Volgorde van opmaak: datum evenement/blog staat nu boven de kop. Idem voor blog

  • Gevolg:

   Iemand die het scherm niet kan zien en de tekst voorgelezen krijgt, zal na het eerste evenement niet weten of de datum bij het vorige of volgende evenement/blog hoort.

  • Alternatief:

   geen.

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. Volgorde aangepast in de HTML. Visueel kan dit wel zo blijven staan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-09-2021
 15. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Bev. 9 Techniek: Op de homepage staat bij evenementen een overzicht van evenementen/blogs benoemd. Alleen bij het eerste item is de omschrijving visueel zichtbaar. De omschrijving van de andere evenementen is hier alleen beschikbaar voor een screenreader.

  • Gevolg:

   Content die niet op het scherm wordt getoond, wordt wel voorgelezen in de screenreader.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. Zorg dat deze informatie niet wordt voorgelezen door de screenreader, door ' display:none' in de code te zetten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-09-2021
 16. SC 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

  • Oorzaak:

   Bev. 17, 18 Content: Er wordt verwezen naar ' hieronder' of 'onder aan de pagina'.

  • Gevolg:

   'Hieronder' is een locatieaanduiding die niet instructief is voor screenreadergebruikers.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Issue is opgelost. Content is aangepast op beide punten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-09-2021
 17. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Bev. 15 Techniek: Auto-complete ontbreekt op reactieformulieren.

  • Gevolg:

   Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld of extra hulp kan worden geboden bij het invullen.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. Auto-complete toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-07-2021
 18. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Bev. 17 Techniek: iFrame en kleurcontrast is niet voldoende in de podcast player.

  • Gevolg:

   Lastig te onderscheiden door mensen met slecht zicht.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 19. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Bev. 19 Content: In de afbeelding op deze pagina komt tekst voor die niet terug komt op de pagina, namelijk 'Huidige situatie' en 'Doel gewenste situatie'.

  • Gevolg:

   Omdat de tekst onderdeel is van een afbeelding, kunnen bijvoorbeeld slechtzienden de tekst niet vergroten of de letterafstand vergroten om de tekst alsnog leesbaar te maken.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Issue is opgelost. Tekst ook als html-tekst geplaatst en alt-tekst toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-09-2021
 20. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Bev. 19 , 20 Techniek: Zoomen werkt niet goed.

  • Gevolg:

   Lange woorden verdwijnen deels uit het scherm. Teksten kunnen over elkaar heenlopen.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-08-2021
 21. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Bev. 21 Techniek: Rand van de zoekbox heeft een te laag contrast met de donkere achtergrondkleur.

  • Gevolg:

   Lastig te onderscheiden door mensen met slecht zicht.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. Contrast is aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-09-2021
 22. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Bev. 22 Techniek: Inzoomen en de hiergenoemde tekst en tekenafstand op een aantal plaatsen mis. Meestal bij lange woorden als toegankelijkheid.

  • Gevolg:

   Bij zoomen valt een deel van de tekst buiten de kaders.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. Zoomen is aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-08-2021
 23. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Bev. 23 Techniek: Het menu klapt bij hover uit. Deze blijft uitgeklapt staan (bijvoorbeeld Instrumenten). Dit moet deze geannuleerd kunnen worden met de Esc-toets, waarna het menu weer inklapt.

  • Gevolg:

   Mensen kunnen het menu niet meer inklappen met hulpsoftware.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Dit moet geannuleerd kunnen worden met de Esc-toets, waarna het menu weer inklapt. Issue is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2022
 24. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   www.gebruikercentraal.nl/podcast/design-sprint-dag-5-… is niet uitgebreid onderzocht. Deze externe tool kent problemen met het toetsenbord.

  • Gevolg:

   Mensen die werken met een toetsenbord om door de site heen te gaan, kunnen hiervan hinder ondervinden.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Er wordt gezocht naar een alternatieve player. Issue is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 25. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Bev. 25 Techniek: Vimeo voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen.

  • Gevolg:

   Mensen die afhankelijk zijn van spraaksoftware kunnen hier niet goed mee werken. Zij zijn afhankelijk van spraaksoftware om hun computer te bedienen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Vimeo komt mogelijk met oplossing. Mogelijkheid of commando uit kan worden geschakeld. Issue is inmiddels opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 12-01-2022
 26. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Bev. 24 Content: PDF is niet toegankelijk.

  • Gevolg:

   Document is niet toegankelijk voor mensen die een screenreader gebruiken.

  • Alternatief:

   Op de pagina waar het document aan is toegevoegd, is ook de webinar terug te kijken, waar deze presentatie is gehouden. Ook staan vragen en antwoorden van het webinar op de pagina.

  • Maatregel:

   Toegankelijke versie opgevraagd, maar kan niet worden aangeleverd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 27. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Bev. 23 Content: pdf bevat geen titel.

  • Gevolg:

   PDF is niet toegankelijk voor screenreader gebruikers.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. Titel is toegevoegd aan de PDF

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-11-2021
 28. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Bev. 25 Content: Op diverse pagina's staan afbeeldingen die door de bezoeker vergroot kunnen worden (met muis of toetsenbord). Dit staat niet in de alt-tekst vermeld.

  • Gevolg:

   Screenreadergebruikers weten dus niet wat er gebeurt als zij op de link klikken.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-09-2021
 29. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Bev. 26, 27, 28 Content: Linkdoel paginering bij evenementen en blogs en leesvolgorde is niet duidelijk.

  • Gevolg:

   Dit is verwarrend voor bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware zoals een screenreader. Daarnaast maakt het het navigeren voor bezoekers die gebruik maken van een linklijst ook ingewikkelder. Aangezien zich hier een technisch probleem met de leesvolgorde voordoet (de accounts worden vóór de naam voorgelezen, waardoor het lijkt alsof ze bij de vorige naam horen) is het niet duidelijk bij wie de social media accounts horen.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Issues zijn inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-09-2021
 30. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Bev. 27 Techniek: Het logo van Gebruiker Centraal op iedere pagina linksboven bevat niet het linkdoel.

  • Gevolg:

   Men ziet niet dat men naar Home gaat.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. De alternatieve tekst van een logo moet naast "Logo" de naam van de organisatie en een beschrijvend linkdoel hebben als de afbeelding ook als link dient.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-07-2021
 31. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Bev. 28 Techniek: De checkbox bij de Nieuwsbrief in de footer heeft een label "Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord". Een label die met een invoerveld is geassocieerd is klikbaar en activeert het invoerveld. Dit label is ook opgemaakt als link.

  • Gevolg:

   De combinatie van link en label levert soms onverwachte problemen op bij bediening en bij de informatie die overgebracht wordt aan hulpsoftware. Ook is de linknaam niet duidelijk want je komt niet op Algemene voorwaarden maar op de pagina 'Privacyverklaring'.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. Box en content aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-07-2021
 32. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Bev. 30 Techniek: Op pagina www.gebruikercentraal.nl/agenda/update-nl-design-system-10/ is een overzicht van aanwezigen op het webinar. In deze lijst met namen staan soms ook LinkedIn en Twitter-account vermeld.

  • Gevolg:

   Deze socialmedia-links hebben nu gelijkluidende namen, namelijk de naam van het platform, 'LinkedIn' en 'Twitter', terwijl de links naar de pagina's gaan van de personen op het betreffende platform. De linkverwijzing komt nu niet overeen met waar men naartoe gaat.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. De naam van de persoon aan de link toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-09-2021
 33. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Bev. 31 Techniek: Op pagina www.gebruikercentraal.nl/evenementen/ wordt onderin gebruik gemaakt van paginering. De linkdoelen heten nu "1", "2" en ">" (groter dan).

  • Gevolg:

   Bezoekers kunnen in de war raken doordat er geen 'pagina' voor het nummer staat. En het > geen goede beschrijving heeft.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. Beschrijvingen toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 29-09-2021
 34. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Bev. 32 Techniek: Op pagina www.gebruikercentraal.nl/agenda/gebruiker-centraal-winter-… staan afbeeldingen die op het eerste gezicht decoratief zijn. De afbeeldingen blijken echter klikbaar en daarom moet de link een naam krijgen van het doel waarnaartoe gelinkt wordt. In dit geval wordt de foto groot getoond.

  • Gevolg:

   Screenreader gebruikers krijgen nu niet de juiste informatie. En men gaat ten onrechte naar een klikbaar plaatje.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. Klikbaarheid is weggehaald.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-11-2021
 35. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   Bev. 33 Techniek: Niet elke pagina wordt gevonden via de zoekfunctie. Pagina's moeten minimaal op 2 manieren bereikbaar zijn. Het gaat hier bijvoorbeeld om de pagina www.gebruikercentraal.nl/podcast/design-sprint-dag-5-… die niet in de zoekresultaten verschijnt als je zoekt op een van de woorden uit de titel zoekt.

  • Gevolg:

   Gebruikers kunnen de pagina niet vinden via de eigen zoekfunctie van de site.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. Contenttype podcasts toegevoegd aan zoekmachine index van searchwp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 12-07-2021
 36. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Bev. 34 Techniek: Het menu klapt bij hover uit of als je op de uitklap-knop drukt met Enter. Deze blijft uitgeklapt staan (bijvoorbeeld Instrumenten) en blijft openstaan als je dit submenu verlaat met de tabtoets.

  • Gevolg:

   Deze blijft uitgeklapt staan (bijvoorbeeld Instrumenten) en blijft openstaan als je dit submenu verlaat met de tabtoets.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt opgepakt door webmaster en designer. Zorg ervoor dat het menu weer inklapt zodat de focus niet achter het uitgeklapte menu kan komen en daardoor niet zichtbaar is. (zie werking op eur.nl)

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 37. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Bev. 35 Techniek: Op elke pagina staat het zoekveld waar de zichtbare tekst geen onderdeel is van de toegankelijke naam. De toegankelijke naam is nu 'Voer een trefwoord in om te zoeken op de site'.

  • Gevolg:

   Niet toegankelijk voor screenreader gebruikers.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. Visuele naam in de toegankelijke naam aanwezig, zodat met spraaksoftware in één keer naar dit veld te navigeren is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-07-2021
 38. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Bev. 29 Content: Taal is ingesteld op Engels, terwijl deze NL is.

  • Gevolg:

   Dit kan ervoor zorgen dat screenreaders in het Engels de Nederlandse tekst voorlezen, waardoor de tekst zo goed als onverstaanbaar is.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. Taal is ingesteld op NL.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-11-2021
 39. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Bev. 30 Content: Er is geen taal ingesteld voor de PDF op

  • Gevolg:

   Screenreaders weten niet in welke taal zij de pdf moeten voorlezen. Als de hoofdtaal van de screenreader anders is dan de taal in de pdf, kan dat er voor zorgen dat de tekst onverstaanbaar uitgesproken wordt.

  • Alternatief:

   Informatie over de presentatie staat op de terugkijkpagina, waar men ook het webinar kan terugkijken inclusief de presentatie.

  • Maatregel:

   Navraag gedaan bij de maker van de PDF. Deze heeft geen toegankelijke versie. Het gaat om Content van derden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 40. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Bev. 31 Content: De links om naar de huidige of volgende pagina te gaan op pagina www.gebruikercentraal.nl/ hebben toegankelijke namen in het Engels. Zorg ervoor dat interactieve componenten toegankelijke namen hebben in de hoofdtaal van de pagina, zodat bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware niet in de war raken tijdens het bedienen van de links en knoppen.

  • Gevolg:

   Bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware kunnen in de war raken tijdens het bedienen van de links en knoppen.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. NL linktekst toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-11-2021
 41. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Bev. 36 Techniek: Op de pagina www.gebruikercentraal.nl/bestaatniet staat de tekst “Search” in de zoekfunctie. Deze tekst is in een andere taal.

  • Gevolg:

   Taalwissel wordt niet aangegeven, waardoor het op verkeerde manier wordt uitgesproken.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. Omgezet naar NL.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-07-2021
 42. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Bev. 37 Techniek: Bij het zoeken, op pagina www.gebruikercentraal.nl/ wordt onderin gebruik gemaakt van paginering. De navigatie en de links zijn in een andere taal. Hiervoor moet in de code een taalwisseling aangegeven worden. Dit kan door de omliggende html-code een lang="en" toe te voegen. Beter is om de naam van de navigatie en de links in de taal van de site te tonen.

  • Gevolg:

   Screenreader software werkt leest nu niet in de juiste taal voor.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. Tekst wordt nu in NL getoond.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 29-09-2021
 43. SC 3.2.4 - Consistente identificatie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

  • Oorzaak:

   Bev. 32 Content +bev. 38 Techniek: Op pagina www.gebruikercentraal.nl/contact/ gaat het bij het e-mail-invoerveld om 'Mailadres' maar in de foutmelding wordt gesproken over 'E-mailadres'.

  • Gevolg:

   Namen zijn niet consistent. Kan verwarring opleveren bij de gebruiker.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. Naamgeving consistent gemaakt door de hele site.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-09-2021
 44. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Bev. 39 Techniek: Wanneer bezoekers zich aanmelden voor de nieuwsbrief in de footer van bijvoorbeeld www.gebruikercentraal.nl/ een formulierveld niet goed invullen, verschijnt er een HTML5 foutmelding in het formulierveld.

  • Gevolg:

   HTML5-foutmeldingen worden niet in alle browsers even goed ondersteund of blijven soms niet lang genoeg staan.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Voeg zelf foutmeldingen en instructies toe aan formulieren om zeker te weten dat dit altijd goed gaat.

   Wordt meegenomen bij ontwikkeling nieuwe website thema.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 45. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Bev. 33 Content: Het formulier op pagina www.gebruikercentraal.nl/podcast/design-sprint-dag-5-… bevat geen foutidentificatie.

  • Gevolg:

   Wanneer bezoekers een formulier verkeerd of niet invullen, verschijnt alleen de melding 'Vul dit veld in'. Een goede foutmelding vertelt de bezoeker wélke fout gemaakt is, en wáár die fout gemaakt is.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Foutindicatie moet aan formulieren worden toegevoegd. Wordt meegenomen bij ontwikkeling nieuwe website en thema

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 46. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Bev. 34 Content: Het formulier op pagina www.gebruikercentraal.nl/contact/ bevat geen foutidentificatie. Bev. 40 Techniek: Op pagina www.gebruikercentraal.nl/contact/ zie je meldingen als je geen van de velden invult. Deze melding is een instructie ('Vul dit veld in') wat goed is voor SC 3.3.2.

  • Gevolg:

   Wanneer bezoekers het formulierveld 'Mailadres' verkeerd invullen, verschijnt alleen de melding 'E-mailadres lijkt ongeldig'. Een goede foutmelding vertelt de bezoeker wélke fout gemaakt is, en wáár die fout gemaakt is.

   De foutmelding ontbreekt (bijvoorbeeld 'Dit veld is niet ingevuld').

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. Foutidentificatie is toegevoegd aan contactformulier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-09-2021
 47. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Bev. 35 Content: Het formulier op pagina www.gebruikercentraal.nl/agenda/masterclass-advanced-web-… bevat geen foutidentificatie.

  • Gevolg:

   Wanneer bezoekers het formulier niet of verkeerd invullen, krijgen zij de melding 'Gelieve het veld: Naam in te vullen' en/of bijvoorbeeld 'FOUT: het e-mailadres is niet geldig.'. Een goede foutmelding vertelt de bezoeker wélke fout gemaakt is, en wáár die fout gemaakt is.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Foutindicatie moet aan formulieren worden toegevoegd. Wordt meegenomen met ontwikkeling van de nieuwe website, thema

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 48. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:

   Bev. 42 Techniek: Op pagina www.gebruikercentraal.nl/contact/ verschijnt geen foutsuggestie als je bijvoorbeeld 'aaaa' invult.

  • Gevolg:

   Mensen krijgen geen goed beeld van wat ze nu wel moeten invullen, als ze iets fout hebben gedaan.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. De foutmeldingen zijn aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-07-2021
 49. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Bev. 43 Techniek: Op pagina www.gebruikercentraal.nl/conferentie-design-thinking-bij-de-… wordt een een </article> gesloten die niet is geopend:

   <footer class="entry-footer wrap"></article> Dit komt ook op andere pagina's voor zoals www.gebruikercentraal.nl/evenementen/

   Bev. 44 Techniek: Op pagina www.gebruikercentraal.nl/evenementen/ wordt een </p> gesloten die niet is geopend.

   Bev. 45 Techniek: Op pagina www.gebruikercentraal.nl/podcast/design-sprint-dag-5-… is een alt-attribuut op een button-element gezet. Dat mag niet. gebruik alt-attributen enkel op afbeeldingen.

   Bev. 46 Techniek: Op pagina www.gebruikercentraal.nl/agenda/update-nl-design-system-10/ in de lijst met aanwezigen wordt het span-element gebruikt in een ul-element. Onder ul-elementen moeten alleen li-elementen geplaatst worden.

  • Gevolg:

   Fouten in de HTML, waardoor mensen met hulpsoftware in de war kunnen raken.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Issues zijn inmiddels opgelost. De code is aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-10-2021
 50. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Bev. 36 Content: Link nummer 9 onder 'Subsites' op pagina www.gebruikercentraal.nl/toegankelijkheid/ is niet correct afgesloten, waardoor de <href code als tekst op de pagina staat en de link niet werkt.

  • Gevolg:

   Link werkt niet.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. Code is aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-09-2021
 51. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Bev. 37 Content: Het iframe op pagina www.gebruikercentraal.nl/blog/terugblik-op-webinar-… bevat geen omschrijving binnen het title-attribuut.

   Bev. 51 Techniek: Op de pagina www.gebruikercentraal.nl/conferentie-design-thinking-bij-de-… wordt een iframe voor de Vimeo videospeler gebruikt.

  • Gevolg:

   Dit is lastig voor screenreadergebruikers. Het is voor hulpsoftware niet mogelijk om de ‘naam’ van dit iframe te bepalen omdat het title attribuut ontbreekt bij het iframe element.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Wordt in de code opgelost door de webbouwer. Plaats een title-attribuut op het iframe en geef dit een naam dat de inhoud beschrijft.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 52. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Bev. 50 Techniek: Bij een lagere resolutie wordt het menu vervangen door een menuknop, het zogenaamde 'frikandellenmenu'. Er wordt een status opgegeven van het menu (ingevouwen). Bij uitklappen van het menu wordt echter de status niet aangepast (aria-expanded="false" moet true worden).

  • Gevolg:

   Screenreadergebruikers krijgen niet de juiste informatie.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Webmaster en designer gaan dit oppakken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Stichting ICTU heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209