Verklaring van Gebruiker Centraal

Status toegankelijkheid https://www.gebruikercentraal.nl/

ICTU is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 31-10-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

ICTU streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gebruiker Centraal.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van ICTU is beschikbaar via de link https://www.gebruikercentraal.nl/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door ICTU gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gebruiker Centraal gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver ICTU is gevorderd met de toegankelijkheid van Gebruiker Centraal en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-09-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van ICTU .
Functie: Projectleider Gebruiker Centraal.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 31-10-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@gebruikercentraal.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van ICTU

Toegankelijkheid heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de website. De website is onderzocht op het voldoen aan de toegankelijkheidseisen, maar de geldigheid van dat onderzoek is inmiddels verlopen.

Nieuwe en aangepaste informatie wordt voor publicatie onderzocht op toegankelijkheid en waar nodig verbeterd.

19 april 2021 is de opdracht voor toegankelijkheidsonderzoek gestart. Uitvoering door 200OK.

Het onderzoek is in delen uitgevoerd, waardoor we eventuele toegankelijkheidsissues tussentijds al konden oplossen voor alle websites. Het laatste rapport is opgeleverd op 22-09-2021.

Momenteel zijn we de bevindingen aan het oplossen. Een groot deel is al opgelost en een aantal wordt meegenomen bij de ontwikkeling van de nieuwe hoofdwebsite, die naar verwachting eind 2022 live gaat. Daarna zullen ook de subsites worden voorzien van hetzelfde thema en techniek.

De issues voor de ontoegankelijke pdf's, audio- en visuele media zijn wat complexer, dus vergen extra aandacht. De video's en PDF's die we op onze websites hebben staan, worden geïnventariseerd en beoordeeld. Daarna wordt besloten of ze ongewijzigd kunnen blijven staan, aanpast moeten worden of moeten worden verwijderd.

Bij de ontwikkeling van de nieuwe hoofdwebsite testen we continue met gebruikers op gebruiksvriendelijkheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid. En laten we een toegankelijkheidscheck uitvoeren.

Omdat we niet voor elke site dezelfde criteria  hebben voor wat betreft het ontoegankelijke content, maken we voor de subsites aparte verklaringen met de verwijzing naar de toegankelijkheidsonderzoeken,  zodat we per site de toegankelijkheidsstatus kunnen tonen.

Naamgeving subsites: https://xxx.gebruikercentraal.nl 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-12-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gebruiker Centraal : voldoet gedeeltelijk

De website Gebruiker Centraal is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens ICTU dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.toegankelijkheidscertificaat.nl/gebruikercentraal/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 28-06-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.toegankelijkheidscertificaat.nl/gebruikercentraal.nl/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 20-07-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart ICTU dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Bevinding is inmiddels opgelost. Beschrijvingen toegevoegd aan iconen, zodat deze ook door de screenreader worden uitgesproken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-11-2021
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels afgehandeld. Informatie voor mensen met hulpsoftware is toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 08-10-2021
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Bevinding is inmiddels opgelost. Alt-tekst is toegevoegd aan de afbeelding.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-11-2021
 4. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
   • 1 van de pdf's is van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het toegankelijk maken, maar we gaan het navragen.
   • De andere PDF is wel van onszelf, maar is enkel bedoeld om te printen, wanneer een organisatie het Manifest wil ondertekenen. De tekst op het PDF-document staat als HTML op dezelfde pagina op de website.
  • Maatregel:

   We vragen de derde partij om een toegankelijk alternatief. In de hoop dat zij deze aan kunnen leveren. Ook zullen we kijken naar alle andere PDF's op onze sites, om een afweging te maken wat we met deze documenten doen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: PDF's zijn vaak geen eigendom van Gebruiker Centraal, maar gemaakt door derden als presentatie voor een bijeenkomst of andere informatie van derden. Veelal in voorgaande jaren gemaakt. Van de bijeenkomsten is vaak wel een samenvatting beschikbaar op de site en vanaf mei 2020 kun je het webinar terugkijken waar deze presentatie een onderdeel van is.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 5. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. Tekst enkel beschikbaar voor hulpsoftware aan het woordmerk toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-09-2021
 6. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   De video's bevatten allemaal een ondertiteling, waarin ook is opgenomen als er bijvoorbeeld een muziekje wordt afgespeeld. De pagina's waar de video's op staan bevatten allemaal een geschreven samenvatting met vragen en antwoorden, van de webinars.

  • Maatregel:

   Inventarisatie van alle video's, om te kijken waar extra informatie nodig is via audiodescriptie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 7. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   De video's bevatten allemaal een ondertiteling, waarin ook is opgenomen als er bijvoorbeeld een muziekje wordt afgespeeld. De pagina's waar de video's op staan bevatten allemaal een geschreven samenvatting met vragen en antwoorden, van de webinars.

  • Maatregel:

   Inventarisatie van alle video's, om te kijken waar extra informatie nodig is via audiodescriptie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 8. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. Vervangen <strong> door <b> in de content. En opmaakt aan paginanummer aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-11-2021
 9. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. Link is verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-09-2021
 10. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Issue is opgelost. Tabel is verwijderd. En andere tabel is aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-09-2021
 11. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Issue is opgelost. Opmaak is aangepast op beide punten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-09-2021
 12. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Informatie is als samenvatting beschikbaar op de website. En van diverse webinars zijn ook opnamen beschikbaar.

  • Maatregel:

   Inventariseren welke PDF's moeten worden aangepast, in relatie tot het gebruik. (Bedoeld om af te drukken, content van derden, eigen content).

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Websites bevatten pdf's (presentaties of rapporten) die gemaakt zijn door derden. Deze kunnen wij niet aanpassen. Wel kunnen wij in de toekomstige situaties onze gasten vragen om en toegankelijke pdf aan te leveren. De vraag is alleen in hoeverre dit gaat lukken, omdat het technisch en organisatorisch gewoon nog lastig is in de huidige office applicaties een volledig toegankelijke powerpoint-pdf / word-pdf te maken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 13. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. Dit overal op alle sites aanpassen waar we te maken hebben met volgorde van Kop, Afbeelding, iconen, informatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-09-2021
 14. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   geen.

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. Volgorde aangepast in de HTML. Visueel kan dit wel zo blijven staan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-09-2021
 15. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. Zorg dat deze informatie niet wordt voorgelezen door de screenreader, door ' display:none' in de code te zetten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-09-2021
 16. SC 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Issue is opgelost. Content is aangepast op beide punten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-09-2021
 17. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. Auto-complete toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-07-2021
 18. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 19. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Issue is opgelost. Tekst ook als html-tekst geplaatst en alt-tekst toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-09-2021
 20. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-08-2021
 21. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. Contrast is aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-09-2021
 22. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. Zoomen is aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-08-2021
 23. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Dit moet geannuleerd kunnen worden met de Esc-toets, waarna het menu weer inklapt. Issue is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2022
 24. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Er wordt gezocht naar een alternatieve player. Issue is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 25. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Vimeo komt mogelijk met oplossing. Mogelijkheid of commando uit kan worden geschakeld. Issue is inmiddels opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 12-01-2022
 26. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Op de pagina waar het document aan is toegevoegd, is ook de webinar terug te kijken, waar deze presentatie is gehouden. Ook staan vragen en antwoorden van het webinar op de pagina.

  • Maatregel:

   Toegankelijke versie opgevraagd, maar kan niet worden aangeleverd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 27. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. Titel is toegevoegd aan de PDF

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-11-2021
 28. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-09-2021
 29. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Issues zijn inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-09-2021
 30. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. De alternatieve tekst van een logo moet naast "Logo" de naam van de organisatie en een beschrijvend linkdoel hebben als de afbeelding ook als link dient.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-07-2021
 31. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. Box en content aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-07-2021
 32. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. De naam van de persoon aan de link toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-09-2021
 33. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. Beschrijvingen toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 29-09-2021
 34. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. Klikbaarheid is weggehaald.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-11-2021
 35. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. Contenttype podcasts toegevoegd aan zoekmachine index van searchwp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 12-07-2021
 36. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt opgepakt door webmaster en designer. Zorg ervoor dat het menu weer inklapt zodat de focus niet achter het uitgeklapte menu kan komen en daardoor niet zichtbaar is. (zie werking op eur.nl)

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 37. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. Visuele naam in de toegankelijke naam aanwezig, zodat met spraaksoftware in één keer naar dit veld te navigeren is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-07-2021
 38. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. Taal is ingesteld op NL.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-11-2021
 39. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Informatie over de presentatie staat op de terugkijkpagina, waar men ook het webinar kan terugkijken inclusief de presentatie.

  • Maatregel:

   Navraag gedaan bij de maker van de PDF. Deze heeft geen toegankelijke versie. Het gaat om Content van derden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 40. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. NL linktekst toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-11-2021
 41. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. Omgezet naar NL.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-07-2021
 42. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. Tekst wordt nu in NL getoond.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 29-09-2021
 43. SC 3.2.4 - Consistente identificatie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. Naamgeving consistent gemaakt door de hele site.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-09-2021
 44. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Voeg zelf foutmeldingen en instructies toe aan formulieren om zeker te weten dat dit altijd goed gaat.

   Wordt meegenomen bij ontwikkeling nieuwe website thema.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 45. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Foutindicatie moet aan formulieren worden toegevoegd. Wordt meegenomen bij ontwikkeling nieuwe website en thema

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 46. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. Foutidentificatie is toegevoegd aan contactformulier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-09-2021
 47. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Foutindicatie moet aan formulieren worden toegevoegd. Wordt meegenomen met ontwikkeling van de nieuwe website, thema

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 48. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. De foutmeldingen zijn aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-07-2021
 49. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Issues zijn inmiddels opgelost. De code is aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-10-2021
 50. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. Code is aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-09-2021
 51. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Wordt in de code opgelost door de webbouwer. Plaats een title-attribuut op het iframe en geef dit een naam dat de inhoud beschrijft.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 52. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Webmaster en designer gaan dit oppakken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die ICTU heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209