Verklaring van www.eherkenning.nl

Status toegankelijkheid https://www.eherkenning.nl/

Logius is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 17-02-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Logius streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.eherkenning.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Logius is beschikbaar via de link https://www.logius.nl/toegankelijkheid/verklaringen

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Logius gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.eherkenning.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Logius is gevorderd met de toegankelijkheid van www.eherkenning.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 15-02-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Logius .
Functie: Directeur Strategie en Regie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 17-02-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via info@eherkenning.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Logius

Aanvulling

De website van eHerkenning is in december 2021 vernieuwd. De toegankelijkheidsverklaring van eHerkenning.nl is ter inzage beschikbaar, inclusief criteria waar de website nog niet aan voldoet. We verwachten de meeste fouten voor 1-6-2022 te hebben hersteld. 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-06-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.eherkenning.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.eherkenning.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Logius dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://logius.nl/sites/default/files/public/bestanden/toegankelijkheid/WCAG%202.1%20AA%20inspectie%20-%20eherkenning.nl%20-%201.0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 03-02-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Logius dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Links bovenaan staat het logo van eHerkenning. Deze afbeelding heeft als alternatieve tekst “logo-image”. Dit is geen goede alternatieve tekst. Deze tekst werkt als link, in de link staat de verborgen tekst “eHerkenning”. Er is dus wel een goed tekstalternatief aanwezig voor de afbeelding. Deze tekst zou in het alt-attribuut van het img-element kunnen worden geplaatst. De tekst “eHerkenning” kan ook als verborgen linktekst aanwezig blijven, het alt-attribuut van het img-element mag dan leeg worden gelaten (alt=””) of kan worden aangepast naar iets als “Logo”. https://eherkenning.nl/nl

   Op de homepage (https://eherkenning.nl/nl) is bovenaan een grote afbeelding aanwezig. In de code staat boven deze afbeelding de visueel verborgen tekst “Afbeelding”. Deze tekst kan worden weggehaald. Als een afbeelding een alternatieve tekst heeft, leest hulpsoftware al voor dat het een afbeelding is. Dit hoeft dus niet nog vermeld te worden in tekst. Dit komt ook op andere pagina's voor, zie ook bij de grote afbeelding bovenaan op pagina https://eherkenning.nl/nl/contact, https://eherkenning.nl/nl/over-eherkenning/nieuws en meer. Dit komt ook op meer plekken voor op de homepage, zie de afbeeldingen bij de koppen “Betrouwbaarheidsniveaus” en “Machtigen”. Hier staat in de code de verborgen tekst “Image”. Deze tekst kan worden weggehaald. Dit komt op meer pagina's voor, zie bijvoorbeeld ook pagina https://eherkenning.nl/nl/eherkenning-gebruiken/leveranciersoverzicht.

   Op de homepage (https://eherkenning.nl/nl) staat een afbeelding bij de kop “Betrouwbaarheidsniveaus”. Deze afbeelding heeft als alternatieve tekst “Betrouwbaarheidsniveaus”. Deze informatie wordt al in de kop gegeven. De afbeelding is meer decoratief. Het alt-attribuut mag worden leeg gelaten (alt=””), zodat hulpsoftware de afbeelding kan negeren. Dit geldt ook voor de afbeelding bij de kop “Machtigen” met de alternatieve tekst “Illustratie: machtigen”. Zie ook de afbeeldingen bij “Veilig inloggen” etc. op deze pagina, hier is de figcaption al voldoende. Deze tekst wordt nu twee keer herhaald in het alt-attribuut en het title-attribuut van het img-element.

   Op pagina https://eherkenning.nl/nl/contact staan links naar de websites van leveranciers, bijvoorbeeld “Website Reconi”. Bij deze links staan iconen van een pijl die aangeven dat de pagina in een nieuw tabblad opent. Er moet een alternatieve tekst komen die dit aangeeft. Dit kan bijvoorbeeld in een title-attribuut op de link. Dit komt op meer plekken voor. Zie bijvoorbeeld de links “Direct aanvragen” op pagina https://eherkenning.nl/nl/eherkenning-gebruiken/leveranciersoverzicht (als een tabblad van een leverancier is uitgeklapt). Zie bijvoorbeeld ook de link “Bekijk het archief van deze website” op pagina https://eherkenning.nl/nl/over-deze-website. Dit komt op meer plekken voor.

   Op pagina https://eherkenning.nl/nl/eherkenning-gebruiken/waar-u-kunt-inloggen kunnen onderdelen uitgeklapt worden, bijvoorbeeld “Rijksoverheid”. Er staan dan links met daarbij iconen van een pijl. Er is een title-attribuut aanwezig met de tekst “Opens external link in new window”. Deze tekst kan naar het Nederlands worden vertaald (zie ook succescriterium 3.1.2). Bij sommige links staat in het title-attribuut “Opens internal link in current window” (zie bijvoorbeeld de link “NIWO”), terwijl deze link in een nieuw tabblad opent. Deze tekst klopt dan dus niet. Dit komt bij meerdere links voor op deze pagina. Dit komt ook voor met de Nederlandse tekst “Opent een pagina binnen deze website”, bijvoorbeeld bij de link “Wassenaar” onder “Gemeenten”.

   In het volgende PDF-document staat bovenaan de pagina het logo van eHerkenning. Dit is een informatieve afbeelding, deze heeft een tekstalternatief nodig. Deze is niet aanwezig. Het logo wordt op elke pagina herhaald. Het is voldoende om deze alleen op de eerste pagina een tekstalternatief te geven. Op pagina 2 staat in de tags een alternatieve tekst “Header Memo”, terwijl dit op deze pagina niet te zien is. Deze informatie klopt niet. Dit komt ook voor op pagina 5. De teksten als “”Agenda”, “Verslag” en “Memo” en dergelijke zijn afbeeldingen van tekst. Dit moet “normale” tekst worden, zie succescriterium 1.4.5. Op meerdere pagina's staat een afbeelding van de tekst “Concept”. Er is geen tekstalternatief aanwezig voor deze informatie. Er kunnen meer problemen voorkomen. Zie: https://eherkenning.nl/sites/default/files/2021-12/Strategisch%20Beraad%2023%20-%209%20september%202021.pdf

   Het volgende wordt niet afgekeurd, maar kan beter aangepast worden.

   De grote afbeelding bovenaan op de homepage (https://eherkenning.nl/nl) kan ook als decoratief worden gezien. De alternatieve tekst mag dan ook worden leeggelaten, zodat hulpsoftware de afbeelding kan negeren. Er moet dan wel een leeg alt-attribuut aanwezig zijn (alt=””). Nu heeft deze afbeelding de alternatieve tekst “Man scant CR-code achter laptop”. Dit beschrijft de afbeelding wel. Als de afbeelding als informatief wordt gezien, kan dit zo blijven. Dit komt meer voor, zie ook de grote afbeelding bovenaan op pagina https://eherkenning.nl/nl/contact, https://eherkenning.nl/nl/over-eherkenning/nieuws en meer.

  • Gevolg:

   Logo van eHerkenning wordt niet als zodanig geïdentificeerd voor slechtzienden, en ook andere afbeeldingen worden niet goed omschreven in de alt-tekst.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wij zullen zelf deze wijzigingen doorvoeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Over het algemeen zijn koppen, tabellen en lijsten goed opgemaakt. Er zijn een paar problemen gevonden.

   Op pagina https://eherkenning.nl/nl/contact staan de koppen van de leveranciers (“Reconi” etc.). Deze zijn niet opgemaakt als kopteksten in de code.

   Op pagina https://eherkenning.nl/nl/eherkenning-gebruiken/leveranciersoverzicht staan meerdere leveranciers. Visueel is het duidelijk waar de content van een nieuwe leverancier begint door de opmaak in tegels en door de logo's die visueel als kop dienen. Software moet dit kunnen bepalen. Dit kan door de afbeeldingen van de logo's van de leveranciers op te maken als koppen. Dan is het duidelijk dat er nieuwe content begint en dat de onderstaande content daar bij hoort. Let hierbij wel op de hiërarchie van de koppen, zorg dat er niet twee koppen van hetzelfde niveau onder elkaar komen te staan.

   Op pagina https://eherkenning.nl/nl/over-eherkenning/testimonials staan in de teksten een aantal quotes. Sommige zijn schuingedrukt, zie bijvoorbeeld bij het onderdeel “Bouwend Nederland: "eHerkenning is vanzelfsprekend geworden"” de quote “"Het is zo fijn dat het er is... ”. Hier is het em-element gebruikt. Het em-element is bedoeld om enkele woorden nadruk te geven. Voor dit soort quotes kan het blockquote-element worden gebruikt. Dit komt meer voor op deze pagina (zie de qoutes in de roze omrande blokken). Visueel springen deze quotes eruit, als er in de code een blockquote-element gebruikt wordt, dan kan software dit ook bepalen.

   Op de onderzochte pagina's staat in het menu de knop “Zoek”. Als hierop geklikt wordt, opent er een zoekveld. Als de focus hierin staat, opent er een venster. In dit venster staat een lijst met vier links (“Leveranciersoverzicht” etc.). Op het ul-element staat nu role=”listbox”. Hierdoor kan software niet meer bepalen dat dit een lijst is (de rol van het ul-element wordt overschreven). Dit kan worden opgelost door deze rol te verwijderen. https://eherkenning.nl/nl

   In het volgende PDF-document staan een aantal koppen zonder content eronder. Als er geen content onder staat, mag deze niet als kop worden getagd. Zie bijvoorbeeld de kop “1.1 Vaststellen agenda” op pagina 1 en pagina 8. Zie ook de kop “8. WVTTK” op pagina 7. Op pagina 10 staat een lijst met twee items (“TB maandrapportage...”). Deze is niet getagd als lijst.
   Op pagina 1 staat een tabel. Software kan niet alle relaties bepalen die visueel duidelijk zijn. “Aanwezigen” zegt bijvoorbeeld iets over alle rijen eronder, maar deze tekst staat nu maar in één rij. De eerste aanwezige is de voorzitter, dit is visueel duidelijk omdat dit in dezelfde rij staat. Er zijn echter geen tabelkoppen gebruikt om deze relaties aan te geven. Dit zou hier kunnen worden opgelost door deze tabel op te splitsen in twee tabellen. De tweede tabel zou dan een kop “Aanwezigen” boven de tabel kunnen krijgen. In de tabel zouden de personen dan als rijkoppen in de tabel kunnen worden getagd en de informatie die bij de personen hoort zou dan in de rij van die tabel kunnen staan. Zie ook de tabel op pagina 8. Verder worden er meerdere h1-koppen gebruikt in het document. Het is best practice om maar één h1-kop te gebruiken (voor de hoofdkop) en verder koppen van een lager niveau te gebruiken. Ook zijn er lege paragrafen. Er zijn tabellen die over meerdere pagina's verspreid zijn. Deze zijn in de code wel getagd als één tabel, complimenten hiervoor. Zie: https://eherkenning.nl/sites/default/files/2022-01/Operationeel%20Beraad%2071%20-%207%20december%202021.pdf

   In het volgende PDF-document komen ook koppen voor zonder content eronder. Zie de kop “1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda” op pagina 1. Dit komt meer voor. De kop “2. Verslag, besluiten en acties” is een h1-kop in de tags. Deze wordt meteen opgevolgd door de kop “2.1 Verslag en besluitenlijst...”, dit is ook een h1-kop in de tags. Twee koppen van hetzelfde niveau mogen elkaar niet opvolgen. Dit kan worden opgelost door koppen van verschillende niveaus te gebruiken. Dit komt meer voor. In dit document zijn veel koppen als h1-koppen getagd. Het is best practice om maar één h1-kop per document te gebruiken. Onder de kop “3 Mededelingen en vaststellen agenda” op pagina 2 staat een lijst. Deze lijst loopt verder op de volgende pagina. In de tags is dit opgemaakt als twee aparte lijsten. Dit moet als één lijst worden getagd. Dit komt meer voor, zie ook de lijst onderaan pagina 3 die verder gaat op pagina 4. Op pagina 5 staat een tabel. De cellen in de eerste rij zijn tabelkoppen (“Nr”, “Besluit” en “Datum”). Deze zijn niet getagd als kolomkoppen. Zie ook de tabel op pagina 6. Van pagina 7 t/m 11 staat informatie in één paragraaf getagd. Deze informatie moet in meerdere paragrafen worden opgedeeld, zoals visueel ook het geval is. In de tags staat een kop binnen deze paragraaf genest, wat niet juist is. Visuele koppen in dit stuk zijn niet getagd als koppen en een lijst is niet getagd als lijst. Op pagina 7 zijn een h3-kop en een h4-kop in een h-element getagd, dit is niet toegestaan. Dit moet anders opgemaakt worden, zodat hulpsoftware kan herkennen wat koppen zijn. Ook hier mogen er geen koppen zonder content zijn en mogen niet twee koppen van hetzelfde niveau elkaar opvolgen. Er kunnen meer problemen voorkomen. Zie: https://eherkenning.nl/sites/default/files/2021-12/Strategisch%20Beraad%2023%20-%209%20september%202021.pdf

   Het volgende wordt niet afgekeurd, maar kan beter aangepast worden.

   Op pagina https://eherkenning.nl/nl/eherkenning-gebruiken/leveranciersoverzicht staat de kop “Vergelijk de leveranciers”. Deze is in de code opgemaakt als h4-kop. Bij de content die hieronder valt staan de koppen “Betrouwbaarheidsniveaus”. Deze zijn opgemaakt als h2-koppen. Deze hiërarchie van koppen klopt niet. Dit kan beter anders worden opgemaakt, zodat een h3-kop bijvoorbeeld onder een h2-kop valt.

  • Gevolg:

   Doordat de koppen niet allemaal goed zijn opgemaakt, kan het voor de blinde/slechtziende bezoekers moeilijk zijn om de juiste volgorde van het artikel te bepalen, en op sommige plekken is het voor hun software ook moeilijk te bepalen dat het om een lijst gaat.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Passen zelf aan waar dat kan, en laten DICTU doen wat we niet zelf kunnen. Enkele afwijkingen zijn ook gevonden in een PDF. We kiezen er echter voor om deze te laten zoals ze zijn, aangezien we een zeer beperkt aantal PDF's op de site hebben.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 3. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Het contrast is op de onderzochte HTML-pagina's hoog genoeg, hier is goed rekening mee gehouden. Er is een klein probleem gevonden in een PDF-document.

   In het volgende PDF-document staat op meerdere pagina's in grijze tekst “Concept” (zie pagina 3 t/m 5). Deze tekst heeft een contrast van 1,8:1 ten opzichte van de witte achtergrond. Dit kan voor slechtzienden te laag zijn om de tekst te lezen. Het contrast van deze tekst wordt waarschijnlijk bewust laag gehouden, omdat er andere tekst overheen valt. Het is ook toegestaan om een toegankelijk alternatief te bieden, door bijvoorbeeld bovenaan de pagina ook de tekst “Concept” te zetten met voldoende contrast. Zie: https://eherkenning.nl/sites/default/files/2021-12/Strategisch%20Beraad%2023%20-%209%20september%202021.pdf

  • Gevolg:

   Sommige delen van een PDF kunnen moeilijk leesbaar zijn voor slechtzienden en blinden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Geen, het gaat om een PDF. We hebben ervoor gekozen om deze te laten voor wat ze zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2024
 4. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op de onderzochte HTML-pagina's zijn geen problemen gevonden. Er is wel een probleem gevonden in een PDF-document.

   In het volgende PDF-document staat bovenaan pagina 1 de tekst “Agenda”. Deze tekst staat in een afbeelding. Als tekst in een afbeelding staat, kan een gebruiker geen eigen stylesheet toepassen op deze tekst. Dit kan worden opgelost door hier “normale” tekst van te maken. Zie ook de tekst “Verslag” op pagina 2. Dit komt meer voor in dit document, zie ook “Memo” op pagina 12. Bovenaan de pagina staat ook de tekst “eHerkenning” in een afbeelding. Dit is een logo, dit is een uitzondering voor dit succescriterium en dit is dus in orde (er is wel een alternatieve tekst nodig voor dit logo, zie succescriterium 1.1.1). Zie: https://eherkenning.nl/sites/default/files/2021-12/Strategisch%20Beraad%2023%20-%209%20september%202021.pdf

  • Gevolg:

   Slechtzienden kunnen het woord 'Agenda' niet lezen omdat dat in een afbeelding staat.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Geen, het gaat om een PDF. We hebben ervoor gekozen om deze te laten voor wat ze zijn.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Om hier elke keer in de PDF's rekening mee te moeten houden is lastig voor de mensen die hem opstellen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2024
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina's staat in het hoofdmenu de knop “Zoek”. Als hierop wordt geklikt, opent er een zoekveld. Dit zoekveld heeft een lichtgrijze onderstreep met een contrast van 1,2:1 ten opzichte van de witte achtergrond. In het zoekveld staat ook placeholdertekst, deze heeft niet altijd een contrast van minstens 4,5:1. Als de focus in het veld staat, heeft deze placeholdertekst een contrast van 2,8:1. Slechtzienden moeten dit veld kunnen onderscheiden. Dit kan door randen om het veld te plaatsen met een contrast van minstens 3,0:1. Het is ook voldoende om de onderstreep een contrast te geven van minstens 3,0:1. Zie ook het zoekveld op de pagina https://eherkenning.nl/nl/zoeken?zoekterm=leveranciers. https://eherkenning.nl/nl

  • Gevolg:

   Het zoekveld is niet altijd goed te onderscheiden voor blinden en slechtzienden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   DICTU zal hier naar moeten kijken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 6. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   De stijlkenmerken zoals in dit succescriterium zijn beschreven, zijn van belang voor bijvoorbeeld mensen met dyslexie. Zij kunnen hiermee de tekst beter lezen. Het toepassen van deze stijlkenmerken mag echter niet leiden tot verlies van content of functionaliteit.

   Als de stijlkenmerken worden toegepast, valt er slechts op één plek wat tekst weg. Zie op pagina https://eherkenning.nl/nl/contact het e-mailadres “customerservice.nl@unifiedpost.com”. Als de stijlkenmerken worden toegepast, valt “.com” buiten beeld.

  • Gevolg:

   Er is 1 emailadres op de contactpagina waarbij het laatste woord wegvalt als de pagina vergroot wordt weergegeven.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   DICTU moet hier naar kijken en bepalen of het het aanpassen waard is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 7. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina's staat in het hoofdmenu de knop “Zoek”. Als hierop wordt geklikt, opent er een zoekveld. Als de focus in dit veld komt, opent er een venster met suggesties. Dit uitgeklapte venster kan op sommige pagina's over andere content heen vallen. De content moet dan gesloten kunnen worden zonder de focus te verplaatsen. Dit kan nu niet. Dit zou bijvoorbeeld moeten kunnen met de Escape toets. Zie bijvoorbeeld pagina https://eherkenning.nl/nl/node/100 en https://eherkenning.nl/nl/node/96, hier valt dit venster deels over de video heen. Op pagina's als https://eherkenning.nl/nl/over-eherkenning/governance valt het venster over de koptekst heen. Op sommige pagina's is het geen probleem, op de homepage valt het venster bijvoorbeeld over de decoratieve afbeelding heen. Het zou wel het beste zijn om dit op alle pagina's aan te passen zodat het consistent is.

  • Gevolg:

   Bij het uitklappen van de suggesties in de zoekfunctiebalk, vallen deze suggesties over andere content. De content kan nu niet gesloten worden zonder de focus te verplaatsen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   DICTU zal hiernaar kijken

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 8. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Over het algemeen zijn de pagina's goed met het toetsenbord te bedienen.

   Op de onderzochte pagina's staat in het hoofdmenu de knop “Zoek”. Als hierop wordt geklikt, opent er een zoekveld. Er opent dan ook onder het zoekveld een venster met vier links. Deze links kunnen niet met het toetsenbord bediend worden, ze ontvangen geen toetsenbordfocus. (Deze links kunnen soms ook niet met de muis bediend worden, hier lijkt iets fout te gaan). Als deze links bedienbaar worden met het toetsenbord, moet er op gelet worden dat de toetsenbordfocusvolgorde logisch is. De links moeten in de focusvolgorde na het zoekveld komen te staan (dus voor de “Sluit” knop). Iemand kan dan na het zoekveld meteen naar de links navigeren om deze eventueel te volgen. https://eherkenning.nl/nl

  • Gevolg:

   De links die verschijnen als suggesties onder het zoekveld zijn niet ontvankelijk voor toetsenbordfocus. Ze kunnen dus niet geselecteerd worden met het toetsenbord.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   DICTU zal hiermee bezig gaan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 9. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina's staat in het hoofdmenu de knop “Zoek”. Als hierop wordt geklikt, opent er een zoekveld. Als bijvoorbeeld in de browser Chrome dit invoerveld wordt leeg gelaten, verschijnt (na het drukken op de zoekknop met de loep) de browserafhankelijke melding “Vul dit veld in”. Browserafhankelijke meldingen verdwijnen in sommige browsers (Chrome en de nieuwe Edge) na een paar seconden, waardoor er dus een tijdslimiet aanwezig is om de tekst van de melding te kunnen lezen. https://eherkenning.nl/nl

   Als een gebruiker beperkt de tijd heeft om iets te lezen of de doen op de pagina, moet het mogelijk zijn om de tijd uit te zetten, aan te passen (tot ten minste tien keer de standaard tijdperiode) of te verlengen (minstens tien keer). Dit succescriterium is vooral belangrijk voor blinde en cognitief beperkte bezoekers. In dit geval kan dit opgelost worden door een foutmelding te plaatsen die in beeld blijft, zie ook succescriterium 3.3.1.

  • Gevolg:

   Gebruikers kunnen niet de tijd aanpassen/de instructie uitzetten van de instructie die verschijnt in de zoekbalk. Als een gebruiker beperkt de tijd heeft om iets te lezen of de doen op de pagina, moet het mogelijk zijn om de tijd uit te zetten, aan te passen (tot ten minste tien keer de standaard tijdperiode) of te verlengen (minstens tien keer).

  • Alternatief:

   In dit geval kan dit opgelost worden door een foutmelding te plaatsen die in beeld blijft.

  • Maatregel:

   In dit geval kan DICTU dit oplossen door een foutmelding te plaatsen die in beeld blijft.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 10. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina's is in de code een skiplink aanwezig om herhalende content over te slaan (de link “Overslaan en naar de inhoud gaan”). Er zijn een paar problemen met deze skiplink. Als de toetsenbordfocus op de skiplink komt, moet deze zichtbaar worden. Dit is nu niet het geval, de skiplink blijft verborgen als de focus er op staat. Dit is een probleem voor mensen die het toetsenbord gebruiken om te navigeren en die wel kunnen zien. Zij moeten kunnen zien dat de focus op de skiplink staat. Als de skiplink gevolgd wordt, moet de focus naar de unieke inhoud worden verplaatst. Dit is niet het geval. Als de skiplink wordt gevolgd en er wordt verder genavigeerd met de Tab toets, dan gaat de focus langs de onderdelen van het menu. Deze herhalende content moet juist worden overgeslagen. De skiplink in de code verwijst naar de id-waarde “main-content”, deze id-waarde is echter niet aanwezig op de pagina. https://eherkenning.nl/nl

   Let op: op sommige pagina's staat ook een kleiner menu dat op meerdere pagina's wordt herhaald. Deze moet ook overgeslagen kunnen worden met de skiplink (of met een extra skiplink voor dit menu). Zie bijvoorbeeld op pagina https://eherkenning.nl/nl/over-eherkenning/governance de links “Home” etc. links van de koptekst “Governance”. Dit komt vrijwel alle pagina's voor, zie bijvoorbeeld https://eherkenning.nl/nl/over-eherkenning/testimonials en https://eherkenning.nl/nl/eherkenning-gebruiken/betrouwbaarheidsniveaus.

  • Gevolg:

   De skiplink waarmee blokken omzeild kunnen worden, blijft verborgen. Hierdoor kunnen blinden/slechtzienden blokken niet overslaan en moeten ze er doorheen scrollen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Skiplinks moeten zichtbaar worden en in focus. DICTU gaat zich hiermee bezig houden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 11. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De onderzochte HTML-pagina's hebben duidelijke titels. Er zijn wat problemen gevonden in de onderzochte PDF-documenten.

   Het volgende PDF-document heeft geen paginatitel. Dit kan worden ingesteld in de bestandseigenschappen van de PDF of het bronbestand. Let op: de titel moet ook getoond worden in de titelbalk van Adobe (en niet de bestandsnaam).
   Zie: https://eherkenning.nl/sites/default/files/2021-12/Strategisch%20Beraad%2023%20-%209%20september%202021.pdf

   Voor PDF-documenten geldt dat zij een goede titel in de bestandseigenschappen nodig hebben en dat deze documenttitel wordt getoond in plaats van de bestandsnaam. Het volgende PDF-document heeft wel een titel, maar deze wordt niet getoond in de titelbalk. Dit kan worden aangepast in de bestandseigenschappen van de PDF of het bronbestand. In de paginatitel staat “Agenda OB 71”. Het is niet duidelijk waar “OB” voor staat, dit kan worden uitgeschreven als “Operationeel Beraad” (zoals in de bestandsnaam wel is gedaan). Zie: https://eherkenning.nl/sites/default/files/2022-01/Operationeel%20Beraad%2071%20-%207%20december%202021.pdf

   Het volgende wordt niet afgekeurd, maar kan beter aangepast worden.

   Bij de onderzochte HTML-pagina's wordt “eHerkenning” in de paginatitel genoemd, dat is goed. Dit staat nu aan het begin van de titel. Het zou beter zijn om dit gedeelte aan het einde van de titel te plaatsen in plaats van aan het begin (dus bijvoorbeeld “Homepage | eHerkenning”). Als er dan meerdere tabbladen open staan, is het duidelijker om welke pagina het gaat, omdat het unieke gedeelte van de titel dan zichtbaar is. Ook leest voorleessoftware dan eerst het unieke gedeelte voor van de paginatitel. https://eherkenning.nl/nl

  • Gevolg:

   Zij kunnen in PDF's de titel niet lezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Geen. PDF's passen we niet aan, aangezien er maar weinige zijn en ze niet vaak geraadpleegd worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2024
 12. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Als er met 200% wordt ingezoomd bij een resolutie van 1024x768 pixels, is er een hamburgermenu (knop met drie horizontale strepen). Als er in het menu met het toetsenbord wordt genavigeerd, kan de toetsenbordfocus daarna op onderdelen op de pagina komen, terwijl het menu nog is uitgeklapt. Het uitgeklapte menu valt (deels) over de pagina heen. Dit is geen logische focusvolgorde. Er zijn meerdere oplossingen mogelijk. Het menu zou bijvoorbeeld kunnen worden ingeklapt zodra de focus weer op de achterliggende pagina komt. Een andere optie is om de focus te laten circuleren binnen het menu totdat deze weer gesloten wordt. https://eherkenning.nl/nl

   Het volgende wordt niet afgekeurd, maar kan beter aangepast worden.

   Complimenten voor het rekening houden met de focusvolgorde in de tabbladen op pagina https://eherkenning.nl/nl/eherkenning-gebruiken/leveranciersoverzicht. Als de focus op een een actieve tab staat, gaat de focus daarna naar de content van het tabblad als er met de Tab toets genavigeerd wordt. Hier is goed rekening mee gehouden. De tabs zelf zijn dan te bedienen met de pijltjestoetsen. Als de pagina net is geladen, staan er geen tabbladen open. De tabs krijgen dan wel allemaal focus als er met de Tab toets wordt genavigeerd. Dit mag, maar het zou logischer zijn als de tabs ook dan met de pijltjestoetsen te bedienen zijn en niet allemaal met Tab.

  • Gevolg:

   Bij zoomen en gebruik van het toetsenbord kunnen problemen ontstaan met het uitgeklapte menu en de focus.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Afhankelijk van DICTU. Het menu zou bijvoorbeeld kunnen worden ingeklapt zodra de focus weer op de achterliggende pagina komt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 13. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Voor gebruikers met een beperking is het nodig dat het doel van elke link duidelijk is. Zij kunnen bijvoorbeeld door middel van het volgen van links door een webpagina navigeren of via hulpsoftware een lijst met alle links op een pagina opvragen.

   Op de homepage (https://eherkenning.nl/nl) staat onder de kop “eHerkenning is dé manier van inloggen voor ondernemers” onder de figuren een quote van een persoon. Hieronder staat de link “Lees meer”. Deze link gaat naar de testimonial van de persoon die getoond wordt. Het linkdoel wordt bepaald door de linktekst en de linkcontext. Links kunnen maar op enkele manieren context krijgen van andere content. Een link die onder een tekst staat heeft niet automatisch context met de bovenstaande content. Het gevolg is dat het doel van deze link alleen uit de linktekst (“Lees meer”) moet worden gehaald en dat is nu niet duidelijk. Meerdere oplossingen zijn mogelijk. Er kan bijvoorbeeld een (verborgen) linktekst geplaatst worden die meer informatie geeft over waar de link naar toe gaat. Er kan ook een title-attribuut op de link worden geplaatst met deze informatie.
   Zie ook de “Lees meer” link op de homepage onder de kop “eHerkenning: klaar voor Europees gebruik”.

   Op pagina https://eherkenning.nl/nl/eherkenning-gebruiken/leveranciersoverzicht kunnen tabbladen worden getoond bij de verschillende leveranciers. Op een tabblad staat dan de link “Direct aanvragen”. Deze link heeft geen context met de informatie erboven. Het moet uit het linkdoel blijken wat er wordt aangevraagd en waar (visueel is dit meteen duidelijk).

   Een ander voorbeeld: op pagina https://eherkenning.nl/nl/over-deze-website staat onder de kop “Coordinated Vulnerability Disclosure” de link “Melding doen”. Het linkdoel is niet duidelijk genoeg, de link heeft geen linkcontext met de bovenstaande kop en tekst.

   Op veel plekken wordt dit overigens juist goed gedaan, doordat de linkteksten op veel plekken duidelijk zijn (bijvoorbeeld “Meer over machtigen”).

  • Gevolg:

   Onder de testimonial op de homepage staat een knop met 'lees meer'. Het is voor blinden en slechtzienden onduidelijk waar dit op slaat.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zullen de tekst van deze knop zelf aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 14. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   Er is een zoekmachine aanwezig waarmee de pagina's gevonden kunnen worden, dat is goed.

   Pagina https://eherkenning.nl/nl/over-deze-website kan niet gevonden worden met deze zoekmachine. Dit geldt ook voor pagina https://eherkenning.nl/nl/eherkenning-gebruiken. Deze pagina's zijn nu alleen via links te bereiken.

  • Gevolg:

   Bepaalde pagina's worden niet gevonden met de zoekfunctie en zijn dus niet via meerdere manieren vindbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   DICTU moet dit aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 15. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   De toetsenbordfocus is over het algemeen goed zichtbaar. Er zijn een paar problemen gevonden.

   De focus komt als eerste op de skiplink, maar de skiplink wordt hierbij niet zichtbaar. Hierdoor is het niet duidelijk waar de focus op staat. Zie ook succescriterium 2.4.1. https://eherkenning.nl/nl

   Bovenaan de pagina staan een aantal items in het menu. Als de focus op “Home” staat, is er een streep zichtbaar rechts van dit item. Het is niet duidelijk genoeg dat de focus nu op “Home” staat. Dit geldt ook voor “Contact”, als de focus hierop staat, is er een streep links van het item zichtbaar. https://eherkenning.nl/nl

   Als er met 200% wordt ingezoomd bij een resolutie van 1024x768 pixels, is er een hamburgermenu (knop met drie horizontale strepen). Als er in het menu met het toetsenbord wordt genavigeerd, kan de toetsenbordfocus daarna op onderdelen op de pagina komen, terwijl het menu nog is uitgeklapt. Het uitgeklapte menu valt (deels) over de pagina heen. Het is dan niet (goed) zichtbaar waar de toetsenbordfocus zich bevindt. De focus komt op onderdelen die niet of deels in beeld zijn. Er zijn meerdere oplossingen mogelijk. Het menu zou bijvoorbeeld kunnen worden ingeklapt zodra de focus weer op de achterliggende pagina komt. Een andere optie is om de focus te laten circuleren binnen het menu totdat deze weer gesloten wordt. https://eherkenning.nl/nl

  • Gevolg:

   Focus komt op skiplink, maar die wordt niet zichtbaar, ook het menu en de 'home' knop zijn niet altijd duidelijk in focus.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   DICTU

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 16. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Dit succescriterium is bedoeld om spraakbediening mogelijk te maken. Belangrijk hierbij is dat de visueel zichtbare tekst onderdeel is van de toegankelijkheidsnaam van het element. Mensen die spraakbedieningssoftware gebruiken kunnen dan de zichtbare tekst inspreken om een element te bedienen.

   In het hoofdmenu staat rechts een knop met de zichtbare tekst “Zoek”. Deze knop heeft een aria-label met de waarde “Open Search Bar”. Het aria-label overschrijft de originele tekst van deze knop. De toegankelijkheidsnaam van deze knop is nu “Open Search Bar”. De toegankelijkheidsnaam bevat dus niet de zichtbare tekst “Zoek”. Dit kan worden opgelost door het aria-label te verwijderen of aan te passen naar de zichtbare tekst. Als de zoekmachine is geopend, is de zichtbare tekst van de knop “Sluit”. Ook hier is de toegankelijkheidsnaam van de knop “Open Search Bar”. https://eherkenning.nl/nl

   In het hoofdmenu kan het zoekveld worden geopend. In dit zoekveld staat de zichtbare placeholdertekst “Zoeken op eHerkenning”. Dit veld heeft in de code een verborgen label “Zoeken”. Dit is de toegankelijkheidsnaam van dit veld. De toegankelijkheidsnaam bevat nu niet alle zichtbare tekst. https://eherkenning.nl/nl

  • Gevolg:

   De toegankelijkheidsnaam is niet 'Zoek'. Het is dus niet duidelijk dat het om de zoekfunctie gaat. het woord 'zoek' is niet zichtbaar voor spraakbedieningssoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   DICTU

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 17. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte HTML-pagina's is de standaardtaal goed ingesteld.

   Het volgende PDF-document heeft geen taal ingesteld en dat is wel nodig. Dit kan worden aangepast in de documenteigenschappen. Zie: https://eherkenning.nl/sites/default/files/2021-12/Strategisch%20Beraad%2023%20-%209%20september%202021.pdf

  • Gevolg:

   De taal in 1 PDF is niet goed ingesteld.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Geen. we laten PDF's zoals ze zijn omdat ze relatief weinig bekeken worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 18. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Op de pagina's staat de knop “Zoek”, als hierop wordt geklikt, opent de zoekmachine. Als er wordt gezocht, kunnen er statusberichten voorgelezen worden (bijvoorbeeld “No search results”). Deze berichten zijn in het Engels. Deze kunnen beter naar het Nederlands worden vertaald. Een andere optie is om een taalwisseling aan te geven (lang=”en”), zodat hulpsoftware de berichten op de juiste manier kan voorlezen. https://eherkenning.nl/nl

   Op pagina https://eherkenning.nl/nl/over-eherkenning/testimonials staat in het uitgeklapte onderdeel “Bouwend Nederland: "eHerkenning is vanzelfsprekend geworden"” onderin de tekst “The speed of trust”. Dit is Engelse tekst, hier moet een taalwisseling voor worden aangegeven. Dit kan door lang=”en” te plaatsen in een HTML element dat de Engelse taal bevat.

   Op pagina https://eherkenning.nl/nl/eherkenning-gebruiken/leveranciersoverzicht kunnen bij een leverancier meerdere tabbladen worden getoond. Als bij de leverancier “Z login” het tabblad “EH2” wordt getoond, dan is er een afbeelding zichtbaar van een aantal sterren. Deze heeft in de code de alternatieve tekst “Rating of this organization is 3.1 out of 5”. Dit is een Engelse tekst. Deze kan beter naar het Nederlands worden vertaald. Als deze Engels blijft, moet er een taalwisseling worden aangegeven (lang=”en”), zodat hulpsoftware de tekst op de juiste manier kan voorlezen. Dit komt op meer tabbladen voor.

   Op pagina https://eherkenning.nl/nl/eherkenning-gebruiken/waar-u-kunt-inloggen kunnen onderdelen uitgeklapt worden, bijvoorbeeld “Rijksoverheid”. Er staan dan links met daarbij iconen van een pijl. Er is een title-attribuut aanwezig met de tekst “Opens external link in new window”. Dit is een Engelse tekst. Deze tekst kan worden aangepast naar Nederlands. (Het is geen optie om deze link een taalwisseling naar het Engels te geven, omdat de linktekst Nederlands is.)

   Het volgende wordt niet afgekeurd, maar kan beter aangepast worden.

   Dit kan ook beter aangepast worden op pagina https://eherkenning.nl/nl/zoeken?zoekterm=leveranciers bij de links met paginanummers van zoekresultaten. Hier staat de Engelse tekst “Go to page ...” in het title-attribuut van de links. Dit wordt niet afgekeurd, omdat het maar enkele woorden zijn en omdat er ook “Pagina” staat in de linktekst. Dit kan beter aangepast worden zodat er bij de elke link één duidelijke Nederlandse tekst is die dit aangeeft.

  • Gevolg:

   De statusberichten van de zoekfunctie zijn in het Engels en niet Nederlands.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   DICTU

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 19. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina's staat in het hoofdmenu de knop “Zoek”. Als hierop wordt geklikt, opent er een zoekveld. Als dit invoerveld wordt leeg gelaten, verschijnt (na het drukken op de zoekknop met de loep) een browserafhankelijke melding. Foutmeldingen van de browser voldoen niet. Deze meldingen zijn vaak instructies en geen foutmeldingen (“Vul dit veld in”). De foutmelding moet beschrijven dat er een fout is gemaakt, bijvoorbeeld: “U heeft het veld niet ingevuld”. Ook blijven de meldingen niet in beeld staan. In de browsers Chrome en Edge verdwijnt de melding na een paar seconden. In Firefox verdwijnt deze als de focus van het veld af wordt gehaald. Er moeten goede foutmeldingen komen die in beeld blijven. https://eherkenning.nl/nl

  • Gevolg:

   Foutmeldingen zijn onduidelijk. Deze meldingen zijn vaak instructies en geen foutmeldingen (“Vul dit veld in” ipv “U heeft het veld niet ingevuld”) en blijven meldingen in sommige browsers niet staan.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   DICTU

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 20. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://eherkenning.nl/nl/contact komen parsefouten voor dubbele id-waarden voor. Het gaat om lege id-waarden (id=””). Dit kan worden opgelost door deze lege id-attributen te verwijderen of door unieke id-waarden te kiezen. Dit komt ook voor op pagina https://eherkenning.nl/nl/wat-is-eherkenning, https://eherkenning.nl/nl/eherkenning-gebruiken/betrouwbaarheidsniveaus en meer.

   Ook op pagina https://eherkenning.nl/nl/zoeken?zoekterm=leveranciers komen dubbele id-waarden voor. Het gaat om de id-waarden “views-exposed-form-search-page-search” en “eherkenning-breadcrumb”. Op deze pagina komen meer parsefouten voor. Op regel 234 van de code wordt een paragraaf-element geopend en daarna een span-element gesloten. Het paragraaf-element heeft geen eindtag. Dit geeft meerdere parsefouten. Dit komt voor bij elk zoekresultaat op deze pagina.

   Op pagina https://eherkenning.nl/nl/over-eherkenning/governance wordt op regel 208 van de code een li-element geopend. Op regel 210 wordt weer een li-element geopend, terwijl het vorige li-element niet gesloten is. Dit veroorzaakt een parsefout op regel 223 omdat er daar twee eindtags van een li-element achter elkaar staan. Dit kan worden opgelost door de lijsten correct op te maken en waar nodig te nesten met ul-elementen. Dit komt op meer pagina's voor, zie ook https://eherkenning.nl/nl/eherkenning-gebruiken/leveranciersoverzicht, https://eherkenning.nl/nl/over-eherkenning/testimonials en meer.

   Parsefouten kunnen problemen veroorzaken met hulpsoftware. Een pagina kan gevalideerd worden met de W3C Validator: https://validator.w3.org/. Let op: niet alle errors die hier uit komen zijn parsefouten.

  • Gevolg:

   Er komen parsefouten door dubbele id-waarden voor. Het gaat om lege id-waarden (id=””)

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   DICTU

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 21. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De naam, rol en status van interactieve items kan over het algemeen goed bepaald worden.

   Op de onderzochte pagina's staat in het menu de knop “Zoek”. Als hierop geklikt wordt, opent er een zoekveld. Als er in het zoekveld getypt wordt, verschijnen er suggesties in een uitgeklapt venster. Er is een statusbericht dat dit aangeeft. Deze suggesties werken als links, software kan de rol van deze links niet bepalen. https://eherkenning.nl/nl

   Er zijn enkele problemen gevonden met WAI-ARIA.

   Op pagina https://eherkenning.nl/nl/node/100 en https://eherkenning.nl/nl/node/96 staat een tablijst (role=”tablist”). Hierin zijn de attributen aria-selected gebruikt. Het attribuut aria-selected staat soms op “true”, terwijl het tabblad niet actief is, de status klopt dan niet. De status klopt wel bij het laden op de pagina, dan is de waarde “false”. Als allebei de tabbladen een keer zijn geopend, blijft de status op “true” staan bij beide tabs.

   Op pagina https://eherkenning.nl/nl/eherkenning-gebruiken/leveranciersoverzicht kunnen dialoogvensters worden geopend, door in een tabblad op “Meer informatie” of op “... reviews” te klikken. Het dialoogvenster heeft dan role=”dialog”. Dit element heeft een toegankelijkheidsnaam nodig, deze is nu niet aanwezig. Dit kan ook door aria-labelledby te gebruiken en hierin te verwijzen naar de kop van het dialoogvenster.

  • Gevolg:

   Suggesties die verschijnen als de zoekfunctie is uitgeklapt zijn links, maar de software kan ze niet als zodanig herkennen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   DICTU

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Logius heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209