Verklaring van Oneindig Noord-Holland

Status toegankelijkheid http://oneindignoordholland.nl/

Noord-Hollands Archief is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 15-03-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Noord-Hollands Archief streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Oneindig Noord-Holland.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Noord-Hollands Archief is beschikbaar via de link https://noord-hollandsarchief.nl/over-ons/organisatie/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Oneindig Noord-Holland van Noord-Hollands Archief voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 15-02-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Noord-Hollands Archief .
Functie: Directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 15-03-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via redactie@onh.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Noord-Hollands Archief

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Oneindig Noord-Holland : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Oneindig Noord-Holland is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op enkele pagina's zijn de alt-teksten niet in orde: ontbrekend of onvoldoende beschrijvend

  • Gevolg:

   Informatie uit afbeeldingen is niet voor iedereen bruikbaar en waarneembaar

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Alt-teksten worden herzien

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Geen ondertiteling bij de video's aanwezig

  • Gevolg:

   Gebruikers met een auditieve beperking kunnen de video's niet of niet goed volgen

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Ondertiteling wordt toegevoegd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Geen audiodescriptie of alternatief aanwezig

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking kunnen de video's niet of niet goed volgen

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Audiodescriptie wordt toegevoegd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Geen audiodescriptie aanwezig

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking kunnen de video's niet of niet goed volgen

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Audiodescriptie wordt toegevoegd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Zoekveld is niet gelabeld. Invoervelden van nieuwsbriefformulier zijn niet gelabeld.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan zoekveld en invoerveld niet goed presenteren

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Labels worden toegevoegd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 6. SC 1.3.4 - Weergavestand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

  • Oorzaak:

   Op enkele pagina's problemen met weergavestand: bij liggend beeld op mobiel is niet hele menu bereikbaar, bij staand beeld vallen de bedieningselementen van de header over de headertekst heen, in de kalender bij staand beeld valt de button "Maand" over de tekst "November" heen

  • Gevolg:

   Beperktere bruikbaarheid voor gebruikers die de oriëntatie op één manier vastzetten

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Oriëntatie-presentatie wordt herzien

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 7. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Geen autocomplete ingesteld bij enkele invoervelden

  • Gevolg:

   Extra drempel bij het invullen van formulieren

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Autocomplete wordt toegevoegd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 8. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Rode tekst gebruikt als linkjes in lopende tekst

  • Gevolg:

   Linkjes niet of moeilijk waarneembaar voor gebruikers die kleurenblind zijn

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Linkjes worden onderstreept

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 9. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Vanaf 150% valt menu over headerbeeld heen, vanaf 250% menu niet meer volledig zichtbaar. Vanaf 175% verdwijnt footer in zijn geheel

  • Gevolg:

   Gebruikers die afhankelijk zijn van inzoomen verliezen functionaliteiten

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Zoomen en responsiveness worden herzien

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 10. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Contrast van verschillende non-tekst items is onvoldoende

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking kunnen de betreffende objecten niet of minder goed waarnemen

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Contrast wordt verhoogd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 11. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Bijna overal in orde, op een paar pagina's worden zinnen afgebroken in contentblokken bij grotere tekstafstand

  • Gevolg:

   Gebruikers die afhankelijk zijn van grotere tekstafstand kunnen informatie missen

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Tekstafstand wordt herzien

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 12. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Verschillende stukken tekst hebben onvoldoende contrast met de achtergrond

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking kunnen de content niet of moeilijker waarnemen

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Contrast wordt verhoogd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 13. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Vanaf 110% loopt menutekst door elkaar heen, vanaf 150% niet meer hele menu zichtbaar, vanaf 125% overlappen teksten en bedieningselementen elkaar

  • Gevolg:

   Gebruikers die afhankelijk zijn van inzoomen verliezen functionaliteiten

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Inzoomen en responsiveness worden herzien

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 14. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Bijna overal in orde, op één pagina een afbeelding van tekst

  • Gevolg:

   Informatie uit de afbeelding is niet waarneembaar voor gebruikers van hulpsoftware

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Tekst wordt uit afbeelding gehaald en als echte tekst op de pagina geplaatst

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 15. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Zoekfunctie niet bereikbaar, bij inzoomen is hamburgermenu niet bereikbaar, datum selecteren niet mogelijk, filteren niet mogelijk, items op de kaart niet bereikbaar met toetsenbord.

  • Gevolg:

   Toetsenbordgebruikers kunnen bepaalde acties niet uitvoeren

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Toetsenbordbediening wordt herzien

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 16. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Iframes van YouTube bevatten sneltoetsen die niet uit te zetten zijn

  • Gevolg:

   Toetsenbordgebruikers kunnen onbedoeld sneltoetsen gebruiken waar video's op reageren

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Sneltoetsen worden uitgeschakeld bij het embedden

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 17. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

   • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
   • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.
  • Oorzaak:

   Carrousel niet te pauzeren of stoppen

  • Gevolg:

   Onvoldoende controle over bewegende content

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Carrousel krijgt pauze- of stopknop

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 18. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Geen skiplink aanwezig

  • Gevolg:

   Toetsenbordgebruikers moeten altijd eerst het hele menu doortabben

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Toetsenbordbediening wordt herzien

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 19. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Label en name wijken van elkaar af bij inschrijfformulier nieuwsbrief

  • Gevolg:

   Gebruikers van spraaksoftware kunnen element niet bedienen

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Label en name worden herzien

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 20. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Alle pagina's bevatten wat fouten in de code

  • Gevolg:

   (Hulp)software kan de informatie mogelijk niet goed interpreteren en presenteren

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Fouten in de code worden hersteld

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 21. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Meerdere velden hebben geen geldige naam

  • Gevolg:

   Elementen zijn niet duidelijk aangegeven

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Naam, rol en waarde worden toegevoegd aan betreffende elementen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 22. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Fout bij inschrijfformulier nieuwsbrief: geen aria-role=alert aanwezig

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan de informatie niet goed presenteren

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Statusbericht wordt herzien

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Noord-Hollands Archief heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209