Verklaring van Hollands Midden Veilig

Status toegankelijkheid https://hollandsmiddenveilig.nl/

Veiligheidsregio Hollands Midden is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 28-07-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing ontoereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Veiligheidsregio Hollands Midden streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Hollands Midden Veilig.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Veiligheidsregio Hollands Midden is beschikbaar via de link https://hollandsmiddenveilig.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Veiligheidsregio Hollands Midden gepubliceerde informatie blijkt dat de website Hollands Midden Veilig gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Veiligheidsregio Hollands Midden is gevorderd met de toegankelijkheid van Hollands Midden Veilig en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 04-01-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Veiligheidsregio Hollands Midden .
Functie: Coördinator Communicatie VRHM.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 28-07-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via crisiscommunicatie@vrhm.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Veiligheidsregio Hollands Midden

Gebruikte browsers en software voor het onderzoek:

 • Google Chrome versie 87.0.4280.141
 • Firefox versie 83.0
 • Microsoft Edge versie 87.0.664.75 
 • NVDA
 • HTML_Codesniffer (Chrome plugin)
 • Text Spacing (Chrome plugin)
 • Web Developer (Chrome plugin)
 • AXE developer tool

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Hollands Midden Veilig : voldoet gedeeltelijk

De website Hollands Midden Veilig is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Veiligheidsregio Hollands Midden dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://hollandsmiddenveilig.nl/toegankelijkheid
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 04-01-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Veiligheidsregio Hollands Midden dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Er zijn geen alt-teksten ingesteld bij de logo's onderaan de homepage. Die zou er als volgt uit moeten zien: alt=“Logo Veiligheidregio Hollands Midden – Startpagina”

   De icoontjes naar social media hebben een title-attribuut in plaats van een alt-attribuut. Dit moet een alt-attribuut zijn, omdat het title-attribuut niet wordt voorgelezen door screenreaders. De alt-tekst voor deze icoontjes zou er als volgt uit moeten zien: alt="Facebook van Hollands Midden Veilig" etc

  • Gevolg:

   Gebruikers van screenreaders kunnen niet alle informatie tot zich nemen.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Alt-teksten worden herzien

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Ook de ondertiteling is helaas een fout tegen Succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen), omdat de ondertiteling automatisch gegenereerd is. Dit mág in principe wel, maar dan mogen er geen fouten in zitten. In deze video zit helaas toch een kleine fout in de ondertiteling ("daarom blijven zoveel mogelijk thuis" in plaats van "daarom blijven we zoveel mogelijk thuis").

  • Gevolg:

   Doven en slechthorenden kunnen de informatie uit de video mogelijk niet goed volgen

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Ondertiteling wordt herzien of video wordt verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Omdat deze video niet een eigen productie betreft, is het niet mogelijk om er audiodescriptie aan toe te voegen. Dat betekent dat de video dus altijd een fout zal betekenen voor Succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking kunnen de video niet goed volgen

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Audiodescriptie wordt toegevoegd of video wordt verwijderd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Het zoekveld is niet gelabeld, gebruik een "for" attribuut of "title" "aria-label" of "aria-labbeledby" attributen waar gepast.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware kunnen het zoekveld mogelijk niet goed vinden en gebruiken

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Zoekveld wordt correct gelabeld

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 5. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Er zijn geen autocomplete attributen aanwezig bij het contactformulier, Autocomplete=""

  • Gevolg:

   Het ontbreken van de autocomplete vormt een extra obstakel voor gebruikers van hulpsoftware

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Autocomplete-attribuut wordt toegevoegd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   In hamburgermenu is het menu-item Jouw veiligheid onzichtbaar totdat je eroverheen hovert.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking kunnen het menu-item niet goed zien

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Contrast van menu-item wordt verbeterd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 7. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Uitklapmenu's zijn niet bedienbaar met een toetsenbord

  • Gevolg:

   Toetsenbordgebruikers missen informatie

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Bedienbaarheid via toetsenbord wordt aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 8. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op dit moment staan de sneltoetsen in de video nog aan. Dit zorgt voor een fout tegen Succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoetsen.

  • Gevolg:

   Toetsenbordgebruikers kunnen onbedoeld de sneltoetsen van de video activeren

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Sneltoetsen worden verwijderd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 9. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Op de pagina over Corona moet het iframe met de video een title-attribuut hebben, zie ook deze technieken: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/html/H64 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/html/H70

  • Gevolg:

   Zonder title-attribuut is het voor gebruikers van hulpsoftware moeilijker om het blok te identificeren en desgewenst over te slaan

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Title-attribuut wordt toegevoegd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 10. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Buttons met 'Lees meer' aanwezig. Dit kan opgelost worden door ofwel in de tekst een toevoeging te doen 'Lees meer over (onderwerp nieuwsbericht)' óf door dit als hidden tekst toe te voegen zodat screenreaders dit voorlezen, zie https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/css/C7

  • Gevolg:

   Gebruikers weten niet goed wat het doel is van een link

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Linkteksten worden herzien

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 11. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op enkele plekken is de focus niet zichtbaar, zoals bij de knop 'Meer nieuws' en bij de uitklapmenu's

  • Gevolg:

   Toetsenbordgebruikers kunnen niet zien waar ze zijn op de webpagina

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Toetsenbordfocus wordt toegevoegd waar het ontbreekt

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 12. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   In het contactformulier is bij "Uw vraag" niet aangegeven dat dit een verplicht veld is.

  • Gevolg:

   Gebruikers weten niet dat het om een verplicht veld gaat

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Er wordt toegevoegd dat dit een verplicht veld is

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 13. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Er zijn per pagina nog wat issues zoals dubbele ID's

  • Gevolg:

   (Hulp)software kan moeite hebben om de code te interpreteren en presenteren.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Code wordt herzien en hersteld

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 14. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Het zoekveld heeft geen geldige naam (name)

  • Gevolg:

   Gebruikers kunnen moeite hebben om de zoekfunctie te vinden en gebruiken

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Naam wordt toegevoegd aan zoekveld

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Veiligheidsregio Hollands Midden heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209