Verklaring van Melvin

Status toegankelijkheid https://melvin.ndw.nu/public

Nationaal Dataportaal Wegverkeer is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 13-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing ontoereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Nationaal Dataportaal Wegverkeer streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Melvin.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Nationaal Dataportaal Wegverkeer is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Nationaal Dataportaal Wegverkeer gepubliceerde informatie blijkt dat de website Melvin gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Nationaal Dataportaal Wegverkeer is gevorderd met de toegankelijkheid van Melvin en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-11-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Nationaal Dataportaal Wegverkeer .
Functie: Directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 13-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via toegankelijkheid@ndw.nu.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken wordt uw verzoek afgehandeld, met daarin een indicatie op welke termijn het probleem hersteld wordt.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Nationaal Dataportaal Wegverkeer

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Melvin : voldoet gedeeltelijk

De website Melvin is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Nationaal Dataportaal Wegverkeer dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://cms-info.ndw.nu/_/assets/lzmk94ymm34ck4cc
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 05-04-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Nationaal Dataportaal Wegverkeer dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op alle onderzochte webpagina's staat linksboven het logo van Melvin. Deze afbeelding is informatief, maar mist nu een tekstalternatief. Dit kan worden opgelost door aan dit img-element een alt-attribuut toe te voegen met de waarde "Logo Melvin". https://melvin.ndw.nu/public

   Let op: een img-element heeft altijd een alt-attribuut nodig en dit ontbreekt nu dus. Als een afbeelding decoratief is, kan het alt-attribuut een lege waarde hebben (alt=""). Daarmee wordt de afbeelding dan genegeerd door hulpsoftware. Dit probleem van het ontbreken van een alt-attribuut bij een img-element komt vaker voor, bijvoorbeeld in de legenda. Ook svg-elementen hebben een tekstalternatief nodig of moeten, bij decoratieve afbeeldingen, genegeerd kunnen worden. Hier kan een tekstalternatief worden gegeven via het title-element binnen het svg-element. Decoratieve afbeeldingen kunnen bijvoorbeeld via aria-hidden="true" verborgen worden. https://melvin.ndw.nu/public

   Op alle onderzochte webpagina's staat rechtsboven een zoekveld met daarachter een icoon van een kruis. Het tekstalternatief hiervan is "close", maar dit geeft niet voldoende aan wat deze knop doet, namelijk de invoer in het zoekveld wissen. Dit moet daarom aangepast worden, het liefst ook naar Nederlandstalige tekst. Dit probleem komt ook voor bij een soortgelijk icoon dat zichtbaar wordt als de knop "Gebied" wordt geactiveerd. https://melvin.ndw.nu/public

   Op alle onderzochte webpagina's zijn links en rechts van de kaart panelen beschikbaar die in- of uitgeklapt kunnen worden via knoppen aan de zijkanten. Deze iconen hebben nu geen tekstalternatief, waardoor het niet duidelijk is wat deze knoppen doen. Dit is ook afgekeurd bij succescriterium 4.1.2. Raadpleeg dat succescriterium voor nog meer aandachtspunten. https://melvin.ndw.nu/public

   Op alle onderzochte webpagina's staat links naast de kaart een paneel met alle meldingen. In de tabel staan naast de tabelkoppen in de eerste iconen die aangeven dat op de kolommen gesorteerd kan worden en - indien van toepassing - hoe momenteel gesorteerd is. Deze informatie is niet beschikbaar voor gebruikers van hulpsoftware. https://melvin.ndw.nu/public

   De kaart zelf is niet inhoudelijk onderzocht, wel is de legenda deels onderzocht. Op alle onderzochte webpagina's staat op de kaart een knop voor het tonen van de legenda. Hier heeft het icoon het tekstalternatief "chevron_right" gekregen. Dit icoon is hier decoratief, waardoor het genegeerd moet worden. Dit kan bijvoorbeeld opgelost worden door deze tekst uit dit i-element te halen of door het i-element te verbergen voor hulpsoftware. Andere oplossingen zijn ook mogelijk. https://melvin.ndw.nu/public

   Op pagina https://melvin.ndw.nu/public/external-situation;id=929831 en meerdere andere onderzochte webpagina's staat rechts van de kaart een paneel met informatie over een specifieke melding. Boven in dit paneel staat een icoon van een kruis, waarmee dit paneel verborgen kan worden. Dit icoon heeft geen tekstalternatief en wordt via aria-hidden="true" verborgen voor hulpsoftware. De aanwezige tekst "x" is overigens ook onvoldoende, omdat dit niet aangeeft wat dit icoon doet. Rechts naast dit icoon staat een icoon met drie verticale puntjes. Het tekstalternatief hiervan is "more_vert" en dat geeft niet aan wat deze knop doet.

   In het PDF-document "Melvin FAQ.pdf" zijn de logo's van Melvin en NDW niet getagd en daardoor niet beschikbaar voor gebruikers van hulpsoftware. Dit zijn informatieve afbeeldingen en moeten daarom een tekstalternatief krijgen, zodat ook bijvoorbeeld blinde gebruikers deze informatie krijgen. Het document bevat verder meerdere informatieve afbeeldingen zonder tekstalternatief. Deze moeten een tekstalternatief krijgen die (beknopt) omschrijft wat op de afbeelding te zien is. Het gaat bijvoorbeeld om de schermafbeeldingen op pagina 1, de iconen en legenda op pagina 2 en meer. Ook de rode pijlen zijn nu losse afbeeldingen. Hiervoor is het beter dat in tekst een alternatief wordt gevonden om de getoonde relaties mee aan te duiden. https://melvinprodstorage.blob.core.windows.net/docs/Melvin%20FAQ.pdf

   Het volgende wordt niet afgekeurd, maar viel wel op: Als op de onderzochte webpagina's de knop "Gebied" wordt geactiveerd, verschijnt een scherm met de titel "Lijst getoonde gebieden aanpassen". Hierachter staat een icoon van een vraagteken. Het tekstalternatief hiervan kan alleen gehaald worden uit de beschrijving en die luidt "asfasdf". Dit is niet duidelijk, maar dat geldt ook voor gebruikers zonder functiebeperking. Daarom is dit geen toegankelijkheidsprobleem. Dit kan echter wel beter aangepast worden. https://melvin.ndw.nu/public

  • Gevolg:

   De gebruikers kunnen de website niet optimaal gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassingen worden in het reguliere proces meegenomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op alle onderzochte webpagina's staat linksboven de knop met de geselecteerde periode. Als deze wordt geactiveerd, verschijnt een nieuw venster met onder andere twee invoervelden voor het selecteren van de periode. Visueel is duidelijk dat beide invoervelden gaan om "Actief in deze periode" én dat in het eerste invoerveld de periode "Van" moet worden ingevoerd en in het tweede invoerveld de periode "t/m". Deze informatie kan niet door software bepaald worden. Om dit op te lossen moet het volgende gedaan worden. Ten eerste moeten de visuele labels "Van" en "t/m" gekoppeld worden aan de invoervelden. Dit kan bijvoorbeeld door deze span-elementen te wijzigen naar label-elementen en die via een for-attribuut te koppelen aan een (nog toe te voegen) id-attribuut van het input-element. Andere oplossingen zijn ook mogelijk. Ten tweede moeten beide invoervelden gegroepeerd worden, zodat duidelijk is wat hier gevraagd wordt. Dit kan worden opgelost door beide invoervelden in een fieldset-element te zetten en binnen deze fieldset een legend toe te voegen met de zichtbare tekst "Actief in de periode". Andere oplossingen zijn ook mogelijk https://melvin.ndw.nu/public

   Bovenstaand probleem komt deels ook voor bij de knoppen "Verwachte vertraging" en "Beperking". Hier zijn de zichtbare labels netjes gekoppeld aan de selectievakjes en dat is goed. Hier moeten de selectievakjes echter nog wel gegroepeerd worden, zodat duidelijk is waar deze voor dienen. Dit probleem kan ook op andere plaatsen voorkomen. https://melvin.ndw.nu/public

   Op pagina https://melvin.ndw.nu/public/external-situation;id=929831 en meerdere andere pagina's staan meerdere labels in het rechterpaneel met informatie over een specifieke melding. Deze zijn niet altijd gekoppeld aan de content waar zij bij horen. Bijvoorbeeld het label "Opmerkingen". Dit komt vaker voor. Dit horen eigenlijk ook koppen (h1-h6) te zijn en geen labels.

   Het PDF-document "M133425_Rotterdam_Rochussenstraat.pdf" is niet getagd. Dit wil zeggen dat er geen structuur is aangegeven in het bestand door middel van tags. Hulpsoftware (zoals een screenreader) kan hierdoor niet bepalen wat koppen, lijsten en dergelijke zijn en zal afbeeldingen negeren. Als het bestand correct getagd wordt, kan hulpsoftware beter de structuur en relaties bepalen. Bij koppen kan dan bijvoorbeeld worden voorgelezen dat dit koppen zijn. Omdat nu de tags ontbreken, kunnen andere succescriteria zoals 1.1.1 en 1.3.2 niet onderzocht worden. Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

   Het PDF-document "Melvin FAQ.pdf" is wel getagd. Hier zijn echter wel een aantal problemen mee. Zo zijn kopteksten niet als kop (bijvoorbeeld H1 of H2) getagd. Dit gaat onder andere om de kopteksten "FAQ - Veel gestelde vragen", "1. Waar staat Melvin voor?", "A. Datumfilter is niet aangepast" en meer. Ook is de opsommingslijst onder "FAQ - Veel gestelde vragen" niet als opsommingslijst (L, LI en LBody) opgemaakt. Verder staat er unieke content in de header en footer van het document, namelijk de logo's (zie ook succescriterium 1.1.1), de tekst "Veel gestelde vragen", het versienummer en de datum. Deze informatie is nu niet beschikbaar voor gebruikers van hulpsoftware. In het laatste geval kan dit opgelost worden door deze informatie uit de header en footer van het document te halen en als 'echte' content op de pagina te zetten. Het is beter dat dit alleen op pagina 1 gebeurt, want op de vervolgpagina's is het alleen maar herhaling en kan het juist de leesvolgorde verstoren als het steeds wordt voorgelezen. https://melvinprodstorage.blob.core.windows.net/docs/Melvin%20FAQ.pdf

  • Gevolg:

   De gebruikers kunnen de website niet optimaal gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassingen worden in het reguliere proces meegenomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 3. SC 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

  • Oorzaak:

   In het PDF-document "Melvin FAQ.pdf" wordt meerdere keren verwezen naar de visuele locatie en/of vorm van elementen op de website. Wanneer dit de enige hint is, is dit niet voor alle gebruikers waar te nemen of te begrijpen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij "...het volgende venster" op pagina 1 en "Kies aan de rechterkant..." op pagina 2. Dit kan verbeterd worden door (naast deze visuele locatie en/of vorm) ook te verwijzen naar titels of omschrijvingen die gebruikt kunnen worden. Dit is bijvoorbeeld goed gedaan bij "...de oranje 'knop' met daarin start- en einddatum..." op pagina 1 en "...de optie 'Eigen selectie' te kiezen.". Dit probleem komt vaker voor in het document. Bijvoorbeeld op pagina 2, waar via een rode pijl wordt verwezen naar wat de standaardkleur voor een omleiding is. https://melvinprodstorage.blob.core.windows.net/docs/Melvin%20FAQ.pdf

  • Gevolg:

   De gebruikers kunnen de website niet optimaal gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassingen worden in het reguliere proces meegenomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Als de website voor het eerst wordt bezocht, verschijnt onder in beeld een cookiemelding met de knop "Begrepen". Wanneer deze knop de toetsenbordfocus krijgt, is dit alleen zichtbaar door een andere achtergrondkleur. Het verschil tussen wel en geen focus heeft een te laag contrast van 1,4:1. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn om goed waargenomen te kunnen worden. Daarnaast kan beter ook een andere visuele hint aanwezig zijn, bijvoorbeeld de standaard focusindicator van de browser. https://melvin.ndw.nu/public

  • Gevolg:

   De gebruikers kunnen de website niet optimaal gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassingen worden in het reguliere proces meegenomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Mensen die slechtziend zijn, kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is. Op de website wordt veel gebruik gemaakt van de kleurencombinatie oranje en wit. Deze heeft in de meeste gevallen een contrast van 3,0:1. Dit is alleen voldoende voor grote tekst (24 pixels of 18,7 pixels dikgedrukte tekst). Voor kleinere teksten is een minimaal contrast van 4,5:1 nodig. Hier volgen enkele voorbeelden van contrastproblemen, maar deze kunnen ook op andere plaatsen voorkomen.

   Als de website voor het eerst wordt bezocht, verschijnt onder in beeld een cookiemelding met de knop "Begrepen". Deze witte tekst heeft een te laag contrast van 3,0:1 op de oranje achtergrond. https://melvin.ndw.nu/public

   Op alle onderzochte pagina's staan bovenaan de knoppen "Gebied" tot en met "Beperking". Wanneer één of meer van de knoppen geselecteerd zijn, worden het witte teksten op een oranje achtergrond. Deze teksten hebben dan een te laag contrast van 3,0:1. Al deze knoppen kunnen geactiveerd worden, waardoor een nieuw venster verschijnt. De oranje tekst "Toepassen" heeft hier ook een te laag contrast van 3,0:1. Als de knop met de filter voor de periode is geactiveerd, verschijnt een venster met mogelijke datumfilters. De niet-geselecteerde opties met witte tekst hebben hier een te laag contrast van 2,2:1 op de lichtoranje achtergrond. https://melvin.ndw.nu/public

   Op alle onderzochte pagina's staat rechtsboven de lichtoranje tekst "Reset filter" met een te laag contrast van 2,0:1 op de witte achtergrond. https://melvin.ndw.nu/public

   De kaart zelf is niet inhoudelijk onderzocht, wel is de legenda deels onderzocht. Op alle onderzochte webpagina's kan een legenda getoond worden. Naast "Groepering van meldingen/projecten" staat een wit cijfer op een lichtblauwe achtergrond met een te laag contrast van 2,8:1. https://melvin.ndw.nu/public

   Op pagina https://melvin.ndw.nu/public/external-situation;id=929831 en meerdere andere onderzochte webpagina's staat in het rechterpaneel informatie over een specifieke melding. Hierbinnen staat een tablijst met de tabbladen "Melding", "Beperking" en "Omleiding" of "Project", "Traject" en "Omleiding". De niet-actieve tabbladen hebben grijze teksten met een te laag contrast van 2,9:1 op de witte achtergrond.

   Op pagina https://melvin.ndw.nu/public/situation;id=37042 staat in het rechterpaneel informatie over een specifieke melding. De links in dit paneel hebben doorgaans een lichtblauwe kleur met een te laag contrast van 4,0:1 op de witte achtergrond. Dit kan ook op andere pagina's voorkomen. Onder de links van gerelateerde meldingen staan kleinere links "Toon meer gegevens en geometrie". Deze oranje teksten hebben een te laag contrast van 2,0:1 op de witte achtergrond. Vóór de links met gerelateerde meldingen staat een "P" met een een te laag contrast van 2,8:1 op de grijze achtergrond of een "M" met een te laag contrast van 3,0:1 op de oranje achtergrond.

   In het PDF-document "Melvin FAQ.pdf" staan de grijze teksten "Versie 0.2" en "26 juni 2019" in de footer. Deze teksten hebben een te laag contrast van 3,9:1 op de witte achtergrond. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. De witte paginanummers in de rechter benedenhoek hebben een te laag contrast van 1,8:1 op de gele achtergrond, maar hiervoor is een alternatief aanwezig. De gebruiker kan namelijk ook het paginanummer opvragen via de PDF-lezer. Verder zijn er ook contrastproblemen in de schermopnames, maar deze zijn vermeld bij de website of zijn onderdeel van de kaartuitzondering. https://melvinprodstorage.blob.core.windows.net/docs/Melvin%20FAQ.pdf

   In het PDF-document "M133425_Rotterdam_Rochussenstraat.pdf" staat op pagina 1 de blauwe tekst "TVM". Deze tekst heeft een te laag contrast van 4,0:1 op de witte achtergrond. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn.

  • Gevolg:

   De gebruikers kunnen de website niet optimaal gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassingen worden in het reguliere proces meegenomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 6. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Als de website wordt bekeken bij een breedte van 1280 pixels en als ingezoomd wordt tot 200%, is niet alle content of functionaliteit meer beschikbaar.

   Op alle onderzochte webpagina's staat linksboven de knop "Gebied". Als deze knop wordt geactiveerd, verschijnt een venster dat deels buiten het scherm valt. Een deel van de content onder "Getoonde gebieden" is dan niet meer zichtbaar, net als de tekst "Toepassen". Er is wel een horizontale scrolfunctie, maar die werkt alleen voor de onderliggende pagina. Let op dat horizontaal scrollen voor succescriterium 1.4.10 sowieso geen optie is. Dit probleem wordt overigens nog erger bij nog kleinere beeldschermen. https://melvin.ndw.nu/public

   Het volgende wordt niet afgekeurd, maar kan wel verbeterd worden: Op alle onderzochte webpagina's zijn links en rechts naast de kaart panelen beschikbaar met enerzijds een overzicht van alle meldingen en anderzijds informatie over een specifieke melding. In de herschaalde weergave valt het rechterpaneel over het linker, wat betekent dat het linkerpaneel alleen weergegeven en gebruikt kan worden als het rechterpaneel gesloten is. Verder is de legenda alleen weer te geven als het rechterpaneel gesloten is. https://melvin.ndw.nu/public

  • Gevolg:

   De gebruikers kunnen de website niet optimaal gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassingen worden in het reguliere proces meegenomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 7. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als de website wordt bekeken bij een breedte van 320 pixels, is een groot deel van de applicatie niet weer te geven of te gebruiken.

   Op alle onderzochte webpagina's staat linksboven de knop "Gebied". Als deze knop wordt geactiveerd, verschijnt een venster dat voor een groot deel buiten het scherm valt. Nu is alleen het rechter deel met onder andere "Getoonde gebieden" zichtbaar. https://melvin.ndw.nu/public

   Op alle onderzochte webpagina's staat rechtsboven een icoon voor de instellingen ("settings"). Als deze geactiveerd wordt, verschijnt een nieuw venster met de tekst "Verberg omleidingen". Deze tekst is voor een deel niet zichtbaar. https://melvin.ndw.nu/public

   Op pagina https://melvin.ndw.nu/public is standaard alleen het linkerpaneel naast de kaart geopend. Hierin staat een tabel waar horizontaal gescrold kan worden. Een tabel is een uitzondering waarvoor wel horizontaal gescrold kan worden, maar het probleem hier is dat dan nog niet alle informatie in de laatste kolom weergegeven kan worden. Daarnaast staat de legenda boven de tabel, waardoor een deel van de tabel niet weergegeven kan worden

   Op pagina https://melvin.ndw.nu/public/external-situation;id=933765 en meerdere andere pagina's is standaard het rechterpaneel naast de kaart geopend. Dit paneel is slechts deels zichtbaar en daardoor niet te gebruiken. Ook kan dit paneel niet gesloten worden, waardoor de hoofdcontent in deze weergave feitelijk in het geheel niet bruikbaar is. Let op dat horizontaal scrollen hier geen oplossing is.

  • Gevolg:

   De gebruikers kunnen de website niet optimaal gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassingen worden in het reguliere proces meegenomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 8. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Niet-tekstuele elementen hebben voldoende contrast nodig. Met name voor slechtziende gebruikers is dit belangrijk, om de verschillende elementen op een webpagina goed van elkaar te kunnen onderscheiden en te kunnen gebruiken.

   Op alle onderzochte webpagina's staat rechtsboven en in het venster onder de geactiveerde knop "Gebied" een zoekveld. De randen van de invoervelden hebben een te laag contrast van 1,5:1 op de witte achtergrond. Dit geldt ook voor de invoervelden onder de geactiveerde knop van het datumfilter. https://melvin.ndw.nu/public

   Op alle onderzochte webpagina's staan linksboven de knoppen "Verwachte vertraging" en "Beperking". Als deze zijn geactiveerd, zijn meerdere selectievakjes zichtbaar. De randen hiervan hebben een te laag contrast van 1,8:1 op de witte achtergrond. https://melvin.ndw.nu/public

   Op alle onderzochte webpagina's staat rechtsboven een knop met instellingen ("settings"). Als deze geactiveerd is, verschijnt een schakelaar voor het tonen of verbergen van omleidingen. Dit grijze icoon heeft een te laag contrast van 1,8:1 op de witte achtergrond. Als de schakelaar is ingeschakeld, is het contrast van het oranje icoon met 1,9:1 op de witte achtergrond ook te laag. https://melvin.ndw.nu/public

   Op alle onderzochte webpagina's zijn links en rechts naast de kaart panelen beschikbaar die getoond of verborgen kunnen worden via knoppen aan de zijkanten. De iconen op deze knoppen hebben een te laag contrast van 2,8:1 op de witte achtergrond. https://melvin.ndw.nu/public

   De kaart zelf is niet inhoudelijk onderzocht, wel is de legenda deels onderzocht. Op alle onderzochte webpagina's kan een legenda getoond worden. Voor de iconen geldt een minimaal contrast van 3,0:1. De witte iconen van vaarwegen op een lichtblauwe achtergrond hebben een te laag contrast van 2,3:1. Bij de omleidingen is het verschil tussen de verschillende kleuren van de arceringen in alle gevallen te laag om goed waargenomen te kunnen worden.

   Op pagina https://melvin.ndw.nu/public/external-situation;id=929831 - en mogelijk op andere webpagina's - staan in het rechterpaneel met informatie over de specifieke melding twee radiobuttons onder "Type activiteit". Deze radiobuttons lijken inactief, waardoor ze in theorie niet aan de contrasteisen hoeven te voldoen. Deze radiobuttons geven echter ook informatie, namelijk wat voor type activiteit geselecteerd is. Daarom moeten zij wel voldoende contrast hebben en dat is helaas niet het geval. De radiobuttons hebben namelijk een te laag contrast van 1,5:1 op de witte achtergrond. Dit probleem geldt ook voor bijvoorbeeld de selectievakjes in het tabblad "Omleiding" op pagina https://melvin.ndw.nu/public/external-situation;id=933765.

  • Gevolg:

   De gebruikers kunnen de website niet optimaal gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassingen worden in het reguliere proces meegenomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 9. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   De stijlkenmerken zoals in dit succescriterium zijn beschreven, zijn van belang voor bijvoorbeeld mensen met dyslexie. Zij kunnen hiermee de tekst beter lezen. Het toepassen van deze stijlkenmerken mag echter niet leiden tot verlies van content of functionaliteit.

   Op de onderzochte pagina's staat in het linkerpaneel een overzicht van alle meldingen die binnen de geselecteerde filters vallen. Als de website wordt bekeken bij een breedte van 1280 pixels en vervolgens de stijlkenmerken van dit succescriterium worden toegepast, vallen delen van meerdere teksten in de kolommen "Plaatsnaam" en "Traject/vaarweg" weg. https://melvin.ndw.nu/public

  • Gevolg:

   De gebruikers kunnen de website niet optimaal gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassingen worden in het reguliere proces meegenomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 10. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Op de onderzochte webpagina's staan bovenin de componenten "Gebied" tot en met "?". Als over deze componenten wordt gegaan met de muisaanwijzer of als deze toetsenbordfocus krijgen, verschijnt extra content. Deze content die onder hover of focus verschijnt moet volgens dit succescriterium aan drie voorwaarden voldoen. Het voldoet nu alleen aan de voorwaarde 'Aanhouden', want de content verdwijnt als de muisaanwijzer of toetsenbordfocus ergens anders naartoe gaat. De content voldoet niet aan de voorwaarde 'Sluiten', want er is geen manier om deze extra content te verbergen zonder de muisaanwijzer te verplaatsen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen met de Escape-toets. Dit is momenteel alleen mogelijk bij toetsenbordbediening, maar niet bij de muisaanwijzer. De content voldoet ook niet aan de voorwaarde 'Aanwijsbaar', want de gebruiker kan niet met de aanwijzer over de deze content bewegen zonder dat dit verdwijnt. https://melvin.ndw.nu/public

  • Gevolg:

   De gebruikers kunnen de website niet optimaal gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassingen worden in het reguliere proces meegenomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 11. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op alle onderzochte webpagina's staat linksboven de knop "Gebied". Als deze knop wordt geactiveerd, verschijnt een scherm met de titel "Lijst getoonde gebieden aanpassen". Hier zijn meerdere problemen mee. Achter de titel staat een icoon van een vraagteken. Deze knop is bedoeld om een toelichting te geven. Voor toetsenbordgebruikers zal dat niet mogelijk zijn, omdat deze knop inactief ("disabled") is gemaakt. Onder het zoekveld staat een lijst met gebieden die geselecteerd kunnen worden. Deze functie is niet mogelijk voor toetsenbordgebruikers. In dit scherm staat ook de tekst "Toepassen". Deze functie is ook niet mogelijk voor toetsenbordgebruikers, omdat dit geen interactief element is. Dit laatste probleem komt ook voor in de andere schermen die getoond kunnen bij de filteropties voor de datum, de verwachte vertraging en de beperking. https://melvin.ndw.nu/public

   Op alle onderzochte webpagina's staan links en rechts naast de kaart panelen met enerzijds alle meldingen en anderzijds informatie over de geselecteerde meldingen. Beide panelen zijn bijna in het geheel niet met het toetsenbord te bereiken en te bedienen. Voor toetsenbordgebruikers is daardoor feitelijk vrijwel de hele applicatie niet te gebruiken. https://melvin.ndw.nu/public

   Hoewel bovengenoemde panelen vrijwel geheel niet gebruikt kunnen worden met het toetsenbord, zijn een paar functies verder onderzocht: Op pagina https://melvin.ndw.nu/public/external-situation;id=929831 en meerdere andere onderzochte webpagina's staat rechts van de kaart een paneel met informatie over een specifieke melding. Boven in dit paneel staat een icoon van een kruis, waarmee dit paneel verborgen kan worden. Dit interactief gemaakt span-element kan niet met het toetsenbord bediend worden. In dit paneel staat ook een tablijst met de tabbladen "Melding", "Beperking" en "Omleiding" of "Project", "Traject" en "Omleiding". Dit zijn a-elementen zonder href-attribuut, wat waarschijnlijk de oorzaak is waarom zij niet met het toetsenbord te bedienen zijn.

   Let op: op de website kunnen meer problemen voorkomen of optreden als de genoemde problemen worden opgelost. Het beste is om waar mogelijk zoveel mogelijk gebruik te maken van standaard html-elementen, zoals a-elementen voor links en button-elementen voor knoppen. Elementen als span en div hebben geen semantische betekenis en interactieve functie.

  • Gevolg:

   De gebruikers kunnen de website niet optimaal gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassingen worden in het reguliere proces meegenomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 12. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina’s is geen mechanisme aanwezig om blokken met herhalende content te omzeilen, zoals de knoppen boven de hoofdcontent. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een skiplink. Dit is de eerste link op een pagina die verwijst naar de unieke inhoud van die pagina. De skiplink mag verborgen zijn, maar moet zichtbaar worden als de focus erop staat. Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om te navigeren. Zij hoeven dan niet steeds op iedere pagina door herhalende content te navigeren met het toetsenbord. https://melvin.ndw.nu/public

  • Gevolg:

   De gebruikers kunnen de website niet optimaal gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassingen worden in het reguliere proces meegenomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 13. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De onderzochte webpagina's hebben allemaal de titel "Melvin" gekregen. Dit omschrijft niet voldoende het onderwerp of doel van de pagina. Daarnaast zorgt dit ervoor dat de paginatitels niet uniek zijn. Dit kan bijvoorbeeld worden opgelost door het meldingnummer en/of de omschrijving van de melding toe te voegen aan de paginatitel. De paginatitel is wat in het title-element binnen de head-sectie van de html staat en wat wordt getoond in het tabblad van de browser. https://melvin.ndw.nu/public

   Voor PDF-documenten geldt dat zij een goede titel in de bestandseigenschappen nodig hebben en dat deze documenttitel wordt getoond in plaats van de bestandsnaam. Beide onderzochte PDF-documenten voldoen niet aan beide voorwaarden. Dit kan worden aangepast in de bestandseigenschappen van de PDF of het bronbestand. M133425_Rotterdam_Rochussenstraat.pdf https://melvinprodstorage.blob.core.windows.net/docs/Melvin%20FAQ.pdf

  • Gevolg:

   De gebruikers kunnen de website niet optimaal gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassingen worden in het reguliere proces meegenomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 14. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   Als de website voor het eerst wordt bezocht, verschijnt onder in beeld een cookiemelding met de knop "Begrepen". Het is momenteel niet voor alle gebruikers duidelijk dat dit om het accepteren van cookies gaat. De knop is namelijk niet programmatisch gekoppeld aan de tekst erboven. Dit kan op verschillende manieren worden opgelost. Bijvoorbeeld door de tekst te wijzigen naar "Cookies accepteren", door een (visueel verborgen) tekst toe te voegen die aangeeft dat dit om het accepteren van cookies gaat of door de tekst programmatisch te koppelen aan de knop via aria-describedby. Let op als wordt gekozen voor het gebruik van een aria-label: een aria-label overschrijft alle andere vormen om de knop een naam te geven, dus dan moet in ieder geval de zichtbare tekst onderdeel zijn van het aria-label. Het advies is daarom om alleen een aria-label te gebruiken als laatste optie en als er geen visueel label is. https://melvin.ndw.nu/public

   Op pagina https://melvin.ndw.nu/public/situation;id=37042 staan in het rechterpaneel meerdere gerelateerde meldingen. Elke melding heeft een knop met de naam "Toon meer gegevens en geometrie". Omdat er meerdere knoppen met dezelfde naam zijn, zijn deze niet van elkaar te onderscheiden. Nu is dus ook niet duidelijk van welke melding meer gegevens en geometrie getoond kunnen worden. Dit is bijvoorbeeld op te lossen door de titel van de betreffende melding mee te geven aan de naam of beschrijving van de knop.

  • Gevolg:

   De gebruikers kunnen de website niet optimaal gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassingen worden in het reguliere proces meegenomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 15. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op alle onderzochte webpagina's staat linksboven de knop "Gebied". Als deze knop wordt geactiveerd, verschijnt een scherm met de titel "Lijst getoonde gebieden aanpassen". Hier is de toetsenbordfocus niet zichtbaar op de knop voor het wissen van de invoer in het zoekveld. Ook op het selectievakje "+ 10 km buiten selectie gebied" is de toetsenbordfocus niet zichtbaar. https://melvin.ndw.nu/public

   Op alle onderzochte webpagina's staan linksboven de knoppen "Verwachte vertraging" en "Beperking". Wanner deze worden geactiveerd, verschijnen schermen met meerdere selectievakjes. De toetsenbordfocus is niet zichtbaar op deze selectievakjes. https://melvin.ndw.nu/public

   Op alle onderzochte webpagina's staat rechtsboven de knop "Reset filter". De toetsenbordfocus is niet zichtbaar op deze knop. Dit geldt ook voor het icoon van het kruis na het zoekveld. https://melvin.ndw.nu/public

   Op alle onderzochte webpagina's staat rechtsboven een knop voor de instellingen ("settings"). Als deze is geactiveerd, verschijnt een nieuw venster met een schakelaar voor het verbergen van omleidingen. De toetsenbordfocus is niet zichtbaar op deze schakelaar.
   https://melvin.ndw.nu/public

   Let op: momenteel is een groot deel van de website niet met het toetsenbord te gebruiken, raadpleeg daarvoor succescriterium 2.1.1. Wanneer die problemen worden opgelost, kan het voorkomen dat alsnog meer problemen met de focuszichtbaarheid worden ontdekt.

  • Gevolg:

   De gebruikers kunnen de website niet optimaal gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassingen worden in het reguliere proces meegenomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 16. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Dit succescriterium is bedoeld om spraakbediening mogelijk te maken. Belangrijk hierbij is dat de visueel zichtbare tekst onderdeel is van de toegankelijkheidsnaam van het element. Mensen die spraakbedieningssoftware gebruiken kunnen dan de zichtbare tekst inspreken om een element te bedienen.

   Op alle onderzochte webpagina's staat linksboven de knop met de geselecteerde periode. Als deze wordt geactiveerd, verschijnt een nieuw venster met onder andere twee invoervelden voor het selecteren van de periode. Bij succescriterium 1.3.1 is al benoemd dat de visuele labels niet gekoppeld zijn aan de invoervelden. Dit betekent dat deze invoervelden nu geen toegankelijkheidsnaam hebben. Gevolg daarvan is dat de visuele labels niet gebruikt kunnen worden om deze invoervelden met spraakbedieningssoftware te bedienen. De voorgestelde oplossing bij succescriterium 1.3.1 lost ook dit probleem op. https://melvin.ndw.nu/public

  • Gevolg:

   De gebruikers kunnen de website niet optimaal gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassingen worden in het reguliere proces meegenomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 17. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Het PDF-document "M133425_Rotterdam_Rochussenstraat.pdf" heeft geen taal ingesteld en dat is wel nodig. Dit kan worden aangepast in de documenteigenschappen. De taal moet worden ingesteld op "Nederlands".

  • Gevolg:

   De gebruikers kunnen de website niet optimaal gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassingen worden in het reguliere proces meegenomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 18. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte webpagina's staan bovenaan de knoppen "Gebied" tot en met "Beperking". Deze knoppen kunnen in- of uitgeklapt zijn, maar deze status kan niet door software bepaald worden. Dit kan bijvoorbeeld opgelost worden door deze informatie als (visueel verborgen) tekst toe te voegen of door gebruik van het attribuut aria-expanded. Andere oplossingen zijn ook mogelijk. https://melvin.ndw.nu/public

   Op alle onderzochte webpagina's staat linksboven de knop "Gebied". Als deze knop wordt geactiveerd, verschijnt een scherm met de titel "Lijst getoonde gebieden aanpassen". In dit scherm staat een selectieveld waar de gebieden gekozen kunnen worden. Dit element heeft geen rol die door software bepaald kan worden. In dit scherm staat de tekst "Toepassen". Dit element heeft ook geen rol die door software bepaald kan worden. https://melvin.ndw.nu/public

   Op alle onderzochte webpagina's staat linksboven de knop met de geselecteerde periode. Als deze wordt geactiveerd, verschijnt een nieuw venster met onder andere twee invoervelden voor het selecteren van de periode. Bij succescriterium 1.3.1 is al benoemd dat de visuele labels niet gekoppeld zijn aan de invoervelden. Dit betekent dat deze invoervelden nu geen naam hebben. De voorgestelde oplossing bij succescriterium 1.3.1 lost ook dit probleem op. https://melvin.ndw.nu/public

   Op alle onderzochte webpagina's staat rechtsboven een knop met instellingen ("settings"). Als deze geactiveerd is, verschijnt een schakelaar voor het tonen of verbergen van omleidingen. De status van deze schakelaar (in- of uitgeschakeld) kan niet door software bepaald worden.
   https://melvin.ndw.nu/public

   Op alle onderzochte webpagina's zijn links en rechts van de kaart panelen beschikbaar die in- of uitgeklapt kunnen worden via knoppen aan de zijkanten. Deze iconen hebben geen naam die door software bepaald kan worden. De iconen binnen deze knoppen hebben wel beide een Engelstalig aria-label gekregen ("Toggle panel"), maar die zijn aan elkaar gelijk. Hierdoor is niet duidelijk welk paneel getoond of verborgen kan worden. Deze iconen worden overigens momenteel ook verborgen voor hulpsoftware via het attribuut aria-hidden="true". Een bijkomend probleem doet zich voor bij het linkerpaneel. Hiervan kan de status (in- of uitgeklapt) niet door software bepaald worden. Dit laatste kan worden opgelost door het gebruik van aria-expanded, zoals voor het rechterpaneel wel gedaan is. https://melvin.ndw.nu/public

   Op alle onderzochte webpagina's staat links naast de kaart een paneel met alle meldingen. In de tabel kan op kolom gesorteerd worden. Momenteel zijn de elementen met role="columnheader" interactief gemaakt. Door deze interactiviteit, hebben deze elementen feitelijk twee rollen gekregen en dat is niet de bedoeling. De mogelijkheid om te sorteren en de status (waarop is gesorteerd) is nu niet door software te bepalen. Dit kan worden opgelost door deze informatie toe te voegen aan de huidige rol of door binnen de tabelkop een nieuw interactief element toe te voegen die deze rol en status weergeeft. Let erop dat een element niet twee verschillende rollen kan hebben en dat de rol "columnheader" nodig is. https://melvin.ndw.nu/public

   Op pagina https://melvin.ndw.nu/public/external-situation;id=929831 en meerdere andere onderzochte webpagina's staat rechts van de kaart een paneel met informatie over een specifieke melding. Boven in dit paneel staat een icoon van een kruis, waarmee dit paneel verborgen kan worden. Dit element heeft geen naam (zie succescriterium 1.1.1) en geen rol die door software bepaald kan worden. Het is een interactief gemaakt span-element zonder semantische betekenis (zie ook succescriterium 2.1.1). In dit paneel staat ook een tablijst met de tabbladen "Melding", "Beperking" en "Omleiding" of "Project", "Traject" en "Omleiding". Dit zijn a-elementen zonder href-attribuut, waardoor zij ook geen waarde hebben.

   Soortgelijke problemen kunnen ook op andere pagina's en plaatsen voorkomen.

  • Gevolg:

   De gebruikers kunnen de website niet optimaal gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassingen worden in het reguliere proces meegenomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 19. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Wanneer de website voor het eerst wordt geopend of wanneer een van de filters wordt gebruikt, staat enige tijd de melding "Bezig met laden..." in beeld. Dit is een statusbericht en deze moet hulpsoftware als zodanig kunnen herkennen. Hulpsoftware kan dan bijvoorbeeld aan een blinde gebruiker voorlezen wat op de pagina gebeurt. Dit kan bijvoorbeeld door aria-live="polite" of role="status" te gebruiken. Ga voor meer informatie over het gebruik van role="status" naar pagina https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/aria/ARIA22.

   Als op pagina https://melvin.ndw.nu/public de knop "Gebied" wordt geactiveerd, verschijnt een scherm met de titel "Lijst getoonde gebieden aanpassen". Wanneer hier een gebied wordt geselecteerd, verandert de content van "Getoonde gebieden". Dit is een statusbericht dat momenteel niet wordt gecommuniceerd naar hulpsoftware.

  • Gevolg:

   De gebruikers kunnen de website niet optimaal gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassingen worden in het reguliere proces meegenomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Nationaal Dataportaal Wegverkeer heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209