Verklaring van Magazines

Status toegankelijkheid https://magazines.nza.nl/

Nederlandse Zorgautoriteit is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 04-10-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing ontoereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Nederlandse Zorgautoriteit streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Magazines.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Nederlandse Zorgautoriteit is beschikbaar via de link https://www.nza.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Nederlandse Zorgautoriteit gepubliceerde informatie blijkt dat de website Magazines gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Nederlandse Zorgautoriteit is gevorderd met de toegankelijkheid van Magazines en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 08-07-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Nederlandse Zorgautoriteit .
Functie: Directeur ICT.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 04-10-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webredactie@nza.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Nederlandse Zorgautoriteit

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Magazines : voldoet gedeeltelijk

De website Magazines is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Nederlandse Zorgautoriteit dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/344
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 15-07-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Nederlandse Zorgautoriteit dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   *Op pagina https://magazines.nza.nl/stand-van-de-zorg staat het logo van Nederlandse Zorgautoriteit. Dit logo heeft geen tekstalternatief. Een logo is informatief en moet dus altijd een tekstalternatief hebben. Als het logo ook een link is, is het voldoende om het logo te beschrijven, zoals hier bijvoorbeeld ‘Logo Nederlandse Zorgautoriteit’. Er kan eventueel meer uitleg in het title attribuut van de link worden gegeven over waar de link naar verwijst. Dan weet iedereen wat het is en waar het heen gaat.

   *De kleine afbeeldingen van de magazines hebben allemaal een tekstalternatief. Deze afbeeldingen kunnen worden gezien als decoratief. Omdat het een decoratieve afbeelding is kan het tekstalternatief beter leeg gelaten worden of een tekstalternatief die duidelijk aangeeft waar de link heen gaat. Ze zeggen nu niet echt iets over waar de link heen gaat en kan voor verwarring zorgen.

   *Op pagina https://magazines.nza.nl/standvandezorg/2020/12/index heeft het logo geen duidelijk beschrijvend tekstalternatief. Hier is het tekstalternatief ‘Naar de kiosk van online magazine Stand van de zorg’. Dit zegt iets over waar de link heen gaat. In logo is altijd informatief en heeft een goed beschrijvend tekstalternatief nodig. Hier bijvoorbeeld ‘Logo Nederlandse Zorgautoriteit’.

   *Op pagina https://magazines.nza.nl/standvandezorg/2020/12/stand-van-de-zorg-2020 staat een grafiek over de zorguitgaven. Deze grafiek heeft geen tekstalternatief en bevat wel belangrijke informatie. In het alt-attribuut van het img-element kan een korte beschrijving worden gegeven van de afbeelding. Omdat de afbeelding veel informatie bevat, is er ook een langere beschrijving nodig. De informatie die alleen uit de afbeelding blijkt moet ook als alternatieve tekst gegeven worden, zodat blinden deze informatie ook meekrijgen. Deze langere informatie kan bijvoorbeeld verborgen worden met CSS of er kan naar verwezen worden met een aria-describedby attribuut. Ook kan hier bijvoorbeeld een tabel van gemaakt worden. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

   *Dit geldt ook voor de grafiek bij de corona crisis over het aantal verwijzingen van huisartsen.

   *Op pagina https://magazines.nza.nl/standvandezorg/2020/12/ontwikkelingen-in-zorggebruik staan tien grafieken zonder tekstalternatief.

   *Op pagina https://magazines.nza.nl/nza-specials heeft het logo geen duidelijk beschrijvend tekstalternatief. Hier is het tekstalternatief ‘Naar de kiosk van online magazine Nza-Specials’. Dit zegt iets over waar de link heen gaat. In logo is altijd informatief en heeft een goed beschrijvend tekstalternatief nodig. Hier bijvoorbeeld ‘Logo Nederlandse Zorgautoriteit’.

   *Hier op de pagina hebben de kleine afbeeldingen ook een tekstalternatief. Hier kan het tekstalternatief beter ook leeg gelaten worden.

   *Op pagina https://magazines.nza.nl/nza-specials/2020/06/hoe-informeer-ik-als-zorgaanbieder-mijn-patienten staat een afbeelding met tekst erin. Deze tekst moet terugkomen in het tekstalternatief. Dit kan bijvoorbeeld toegevoegd worden aan het tekstalternatief nu.

  • Gevolg:

   Een gebruiker met een visuele beperking krijgt geen goed beeld van de website, het logo en de afbeeldingen worden niet, of niet juist, beschreven.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://magazines.nza.nl/ staan de koppen 'Stand van de zorg' en 'NZa-Specials'. Deze koppen hebben geen content, er staat geen informatie onder. Gebruik koppen alleen om teksten koppen te geven, gebruik CSS om grote links weer te geven. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

   Op pagina https://magazines.nza.nl/stand-van-de-zorg in het menu staat een lijst met koppen. Deze koppen hebben ook geen informatie er onder, en zijn dan geen koppen. Deze moeten anders opgemaakt worden. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

   Op pagina https://magazines.nza.nl/standvandezorg/2020/12/stand-van-de-zorg-2020 staat de inleiding opgemaakt met het em en strong element. Het strong of em element kan gebruikt worden om nadruk aan een woord te geven. Dan wordt het door voorleessoftware ook met nadruk voorgelezen. Dit is dus bedoeld voor tekst die nadruk nodig heeft, niet om de tekst te stylen. Als een hele inleiding met het strong of em element is omringd om het dik / schuingedrukt te stylen, wordt de hele tekst met nadruk voorgelezen en dat is dus niet de bedoeling. Dit moet op een andere manier worden opgemaakt. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

   Iets lager op de pagina onder de kop ‘Passende zorg – betalen voor passende zorg’ staat een verwijzing naar het gekleurde kader. Deze verwijzing is opgemaakt met het em element maar heeft geen nadruk nodig. Dit moet op een andere manier opgemaakt worden.

   Op pagina https://magazines.nza.nl/standvandezorg/2020/12/ontwikkelingen-in-zorggebruik hebben de bron gegevens onder de grafieken geen relatie met de grafieken. Als deze gegevens binnen de figure elementen worden geplaatst is er wel een relatie. Dit kan met een figcaption.

   Op pagina https://magazines.nza.nl/standvandezorg/2020/12/noodzakelijke-veranderingen-mogelijk-binnen-dit-zorgstelsel staat een blockquote aan de rechterkant die niet is opgemaakt als blockquote. Visueel is het zichtbaar dat het een blockquote is, dit moet ook doorgegeven worden aan hulpsoftware. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

   Op pagina https://magazines.nza.nl/nza-specials/2020/06/hoe-informeer-ik-als-zorgaanbieder-mijn-patienten staan in de tekst quotes. Deze quotes zijn nu opgemaakt met het em element. Dit moet met het quote element.

   Onderaan de pagina bij de uitgeschreven tekst is de kop opgemaakt met het strong element. Dit moet gewoon als html kop worden opgemaakt. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

   Op pagina https://magazines.nza.nl/nza-specials/2020/06/leren-van-aansprekende-voorbeelden staan meerdere kopjes ‘Kracht’ en ‘Kans’. Deze kopjes zijn nu opgemaakt met het strong element. Deze kopjes hebben geen extra nadruk nodig. Dit moet op een andere manier opgemaakt worden.

  • Gevolg:

   Gebruikers van voorleessoftware kunnen navigeren door een pagina als de elementen op de pagina juist zijn gecodeerd.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 3. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina's staan grafieken met een legenda waaruit blijkt dat de verschillende legenda onderdelen alleen te herkennen zijn door een verschil in kleur. Gebruikers die niet (goed) kleur kunnen zien zullen problemen hebben om deze grafiek goed te lezen. Deze informatie moet ook op een andere manier overgebracht worden, zodat het niet alleen van kleur afhankelijk is. https://magazines.nza.nl/standvandezorg/2020/12/stand-van-de-zorg-2020 https://magazines.nza.nl/standvandezorg/2020/12/ontwikkelingen-in-zorggebruik

  • Gevolg:

   Deze informatie (dat de focus er op staat) is dus alleen van kleur afhankelijk en kan gemist worden door kleurenblinden.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://magazines.nza.nl/standvandezorg/2020/12/index heeft het logo en de blauwe koptekst ‘Stand van de zorg’ op sommige plekken een te laag contrast. Het blauw op op het haar van de mevrouw heeft een te laag contrast van 2,1:1 en op de huid 2,6:1. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn, omdat het grote tekst betreft. Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is.

   De witte teksten hebben op sommige plekken een te laag contrast van 1,1:1 met de achtergrond. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

   Op pagina https://magazines.nza.nl/standvandezorg/2020/12/stand-van-de-zorg-2020 in de grafiek ‘Aantal verwijzingen van huisartsen naar het ziekenhuis’ heeft de tekst ‘2018’ een te laag contrast van 1,7:1, ‘2019’ een te laag contrast van 3,6:1 en ‘2020’ een te laag contrast van 1,9:1. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

   Op pagina https://magazines.nza.nl/nza-specials/2020/06/index hebben de kopteksten ook op veel plekken een te laag contrast. Bijvoorbeeld de blauwe tekst NZa heeft een te laag contrast van 2,8:1 met de blauwe achtergrond. De ‘tij’ van het woord ‘coronatijd’ heeft een te laag contrast van 1,9:1 met de blauwe achtergrond.

   De witte tekst ‘ren’ van het woord Leren heeft aan de bovenkant (geen schaduw) een te laag contrast van 1:1 met de witte achtergrond.

  • Gevolg:

   Door een te lage contrastwaarde is het voor slechtziende of kleurenblinde gebruikers niet goed mogelijk om de informatie te kunnen lezen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 5. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://magazines.nza.nl/standvandezorg/2020/12/stand-van-de-zorg-2020 staan een aantal grafieken als afbeelding met tekst. Deze teksten staan in de afbeeldingen, maar kunnen beter als gewone tekst geplaatst worden. Op die manier kan de styling van de tekst ook aangepast worden met een stylesheet. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Gevolg:

   Doordat de tekst als een afbeelding is geplaatst kan een gebruiker met een visuele beperking de informatie missen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://magazines.nza.nl/standvandezorg/2020/12/stand-van-de-zorg-2020 in de grafiek voor ‘De zorguitgaven verdubbelen tot 174 miljard euro in 2040’ hebben de verschillende staven een kleurverschil van 1,9:1. Dit kan gemist worden door kleurenblinden. Dit moet minimaal een kleurverschil van 3,0:1 zijn.

   In de grafiek van ‘Aantal verwijzingen van huisartsen naar het ziekenhuis’ hebben de lijnen van ‘2018’ en ‘2020’ respectievelijk een te laag contrast van 1,7:1 en 1,9:1 met de witte achtergrond. De rode stippellijn heeft een te laag contrast van 1,8:1. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Gevolg:

   Door een te lage contrastwaarde is het voor slechtziende of kleurenblinde gebruikers niet goed mogelijk om bij de informatie te kunnen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 7. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://magazines.nza.nl/stand-van-de-zorg staat linksboven het logo als link. Het doel van de link is niet duidelijk omdat er geen linktekst is. Komt er een goed tekstalternatief bij sc 1.1.1, en hier in het title-attribuut van de link iets van ‘Naar de homepage van NZa magazine’ dan is het voor iedereen duidelijk wat het is en waar de link naar toe gaat. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

   De links naar de verschillende magazines zijn niet helemaal duidelijk. De linkteksten zijn hier de datums van het magazine en het tekstalternatief van de afbeelding. Hier is niet uit te halen waar de link naar toe gaat. Hier moeten duidelijkere linkteksten komen.

  • Gevolg:

   Als het doel van een link niet duidelijk is aangegeven is het voor een gebruiker niet duidelijk wat er gebeurt als er op geklikt wordt.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 8. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://magazines.nza.nl/stand-van-de-zorg heeft het logo geen toegankelijkheidsnaam. Dit is de naam die software kan bepalen. Deze toegankelijkheidsnaam moet overeen komen met de zichtbare tekst. Mensen die spraaksoftware gebruiken kunnen dan de zichtbare tekst inspreken om een element te bedienen. Dit kan opgelost worden door het logo een goed tekstalternatief te geven (sc 1.1.1)

  • Gevolg:

   Voor gebruikers die spraaksoftware gebruiken moet dit element een naam hebben om het element te kunnen aanduiden en dus bedienen. Gebruikers weten niet waar dit element naar verwijst.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Nederlandse Zorgautoriteit heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209