Verklaring van Sint-Oedenrode zuid klimaatrobuust

Status toegankelijkheid https://sint-oedenrodezuid.klimaatrobuust.nl

Gemeente Meierijstad is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 31-08-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Meierijstad streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Sint-Oedenrode zuid klimaatrobuust.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Meierijstad is beschikbaar via de link https://www.meierijstad.nl/Algemeen/Toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Meierijstad gepubliceerde informatie blijkt dat de website Sint-Oedenrode zuid klimaatrobuust gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Meierijstad is gevorderd met de toegankelijkheid van Sint-Oedenrode zuid klimaatrobuust en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-08-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Meierijstad .
Functie: Directeur Bedrijfsvoering.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 31-08-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webmaster@meierijstad.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Meierijstad

Toelichting op deze verklaring:

Deze verklaring is gebaseerd op een technische toetsing en een contenttoetsing. De URL's in de technische toetsing wijken daardoor af van de URL's van de website waarover deze verklaring gaat.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 27-01-2025.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Sint-Oedenrode zuid klimaatrobuust : voldoet gedeeltelijk

De website Sint-Oedenrode zuid klimaatrobuust is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Meierijstad dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.meierijstad.nl/dsresource?objectid=63f1bcfa-ef68-45cb-b86b-0a4ba314309a&type=org&&
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 27-01-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.meierijstad.nl/dsresource?objectid=84e1b92e-7242-4b3e-aa9d-e411979796da&type=pdf&&
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 14-06-2023
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Meierijstad dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina’s staat bovenaan het logo van Meijerestad. Dit logo heeft op deze website twee functies. De eerste functie is om te laten zien dat dit een website van Gemeente Meierijstad is. De tweede functie heeft te maken met het feit dat deze afbeelding werkt als link naar de homepage van deze omgeving. Het tekstalternatief van de afbeelding voldoet met “SintOedenrodezuid Klimaatrobuust” niet aan beide eisen.

   Op pagina https://sint-oedenrodezuid.klimaatrobuust.nl/ staan in de rechterkolom onderaan drie logo’s. Een logo is informatief en heeft een goed beschrijvend tekstalternatief nodig waar minimaal de tekst van het logo in voorkomt. Dit gaat bij de eerste twee logo’s goed, maar bij het derde logo komt niet alle zichtbare tekst terug in het tekstalternatief. Wordt hier de tekst “Water Research Unlimited” toegevoegd dan is het wel goed.

   Op pagina https://sint-oedenrodezuid.klimaatrobuust.nl/Achtergronden staat een video. Deze video heeft geen echt tekstalternatief. Voor een video of animatie betekent dit dat er direct voor (bij voorkeur) of direct na een korte omschrijving staat van wat er in de video of animatie te zien is. Dit kan bijvoorbeeld door een titel (bijvoorbeeld in een header element) die direct boven de video staat, of een zin of paragraaf tekst direct boven de video. Als de uitleg verder weg staat van de video, dan mag dat alleen als in die uitleg een directe verwijzing staat naar de video. In het PDF-document https://sint-oedenrodezuid.klimaatrobuust.nl/Portals/33/ Dommelrode_Plantoelichting_DEF.pdf?ver=6BqYbERkAepjXGRBcGsqqQ%3d%3d staan op de eerste en tweede pagina afbeeldingen die zijn getagd als artifact. Deze afbeeldingen zijn informatief en er wordt in de tekst ook naar deze afbeeldingen verwezen. Deze afbeeldingen moeten getagd worden als img met een goed beschrijvend tekstalternatief.

  • Gevolg:

   Informatie die wordt overgebracht door niet tekstuele content, is nu niet toegankelijk door middel van een tekstalternatief

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij nemen contact op met de leverancier om dit issue op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-06-2026
 2. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://sint-oedenrodezuid.klimaatrobuust.nl/ staat een YouTube video met zichtbare informatie. Deze informatie wordt in tekst goed doorgegeven, zoals bijvoorbeeld de namen en functies van de sprekers, maar deze wordt nu niet doorgegeven aan bijvoorbeeld mensen die het beeld niet kunnen zien en afhankelijk zijn van de gesproken tekst. Daarom is voor dit succescriterium audiodescriptie verplicht (niveau AA).

   Dit geldt ook voor de video op pagina https://sintoedenrodezuid.klimaatrobuust.nl/Achtergronden.

  • Gevolg:

   Dit is van belang voor mensen die de video niet (goed) kunnen zien.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij nemen contact op met de leverancier om dit issue op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-06-2026
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Er zijn koppen verkeerd gecodeerd

  • Gevolg:

   Informatie over en relaties tussen content is nu niet duidelijk voor alle gebruikers.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij nemen contact op met de leverancier om dit issue op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-06-2026
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://sint-oedenrodezuid.klimaatrobuust.nl/ staat onderaan een afbeelding met een legenda. In de afbeelding hebben de gekleurde rondjes een cijfer waardoor dit niet alleen door kleur afhankelijk is. Maar bij de strepen is het niet overal duidelijk waar deze bij horen. Deze strepen zijn wel van kleur afhankelijk en hier moet ook op een andere manier worden aangegeven waar deze bij horen. Dit komt ook in het PDF-document https://sintoedenrodezuid.klimaatrobuust.nl/Portals/33/ Dommelrode_Plantoelichting_DEF.pdf?ver=6BqYbERkAepjXGRBcGsqqQ%3d%3d voor

  • Gevolg:

   Mensen die kleurenblind of slechtziend zijn, kunnen problemen hebben met het onderscheiden van kleuren of bepaalde kleuren zelfs helemaal niet zien. Daarom is het belangrijk om bij het overdragen van informatie niet alleen kleur te gebruiken, maar bijvoorbeeld ook (naast kleur) een andere vorm of tekst.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij nemen contact op met de leverancier om dit issue op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-06-2026
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   In het PDF-document https://sint-oedenrodezuid.klimaatrobuust.nl/Portals/33/ Dommelrode_Plantoelichting_DEF.pdf?ver=6BqYbERkAepjXGRBcGsqqQ%3d%3d hebben de groene teksten op witte achtergrond en de witte teksten op groene achtergrond een te laag contrast van 1,7:1.

  • Gevolg:

   Slechtziende of kleurenblinde gebruikers kunnen moeite hebben om teksten te lezen als het contrast met de achtergrond te laag is.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij nemen contact op met de leverancier om dit issue op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-06-2026
 6. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://sint-oedenrodezuid.klimaatrobuust.nl/ valt de video voor een deel buitenbeeld waardoor de video niet volledig is te zien. Dit gebeurt ook op pagina https://sintoedenrodezuid.klimaatrobuust.nl/Achtergronden met de video.

  • Gevolg:

   Als de website wordt bekeken bij een resolutie van 320 bij 256 pixels of een resolutie van 1280 bij 1024 pixels en 400% zoom, mag geen content verloren gaan en mag niet horizontaal gescrold worden om content te kunnen lezen

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij nemen contact op met de leverancier om dit issue op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-06-2026
 7. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://sint-oedenrodezuid.klimaatrobuust.nl/ staat een video. In deze videospeler is het mogelijk om sneltoetsen van één karakter te gebruiken voor de bediening. Iemand kan bijvoorbeeld de letter K gebruiken om de video te pauzeren en weer te starten of de letter M om het geluid te dempen en weer aan te zetten. Ook andere sneltoetsen kunnen actief zijn.

  • Gevolg:

   Het probleem is hier dat deze sneltoetsen ook actief zijn als de toetsenbordfocus op een ander element binnen de video staat. Dit kan problemen opleveren voor mensen die met spraakbediening werken en waarbij deze letters kunnen voorkomen in de woorden die uitgesproken worden. Ook kan dit problemen opleveren voor mensen die per ongeluk een toets op het toetsenbord indrukken.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij nemen contact op met de leverancier om dit issue op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-06-2026
 8. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Het PDF-document https://sint-oedenrodezuid.klimaatrobuust.nl/Portals/33/ Dommelrode_Plantoelichting_DEF.pdf?ver=6BqYbERkAepjXGRBcGsqqQ%3d%3d heeft geen bestandstitel. Voor PDF-documenten geldt dat zij een goede titel nodig hebben in de bestandseigenschappen. Deze titel geldt als paginatitel. Het PDF-document https://sint-oedenrodezuid.klimaatrobuust.nl/Portals/33/StOedenrodeontwerp_Web.pdf?ver=G-tqGx9T-QkacEDAaG4h0Q%3d%3d heeft wel een paginatitel maar deze is niet goed ingesteld, waardoor alsnog de bestandsnaam wordt getoond en voorgelezen. En de paginatitel is niet goed genoeg. De paginatitel moet het onderwerp of doel van het document beschrijven. Niet de software waar het mee gemaakt is of de extensie of koppeltekens zoals underscores.

  • Gevolg:

   Dit succescriterium is ervoor bedoeld om te kunnen achterhalen op welke pagina de gebruiker zich bevindt. De paginatitel wordt onder andere getoond in de titelbalk van de browser en kan door middel van hulpsoftware opgevraagd worden. Belangrijk hiervoor is dat de paginatitel het onderwerp of doel beschrijft én uniek is. Door te zorgen dat elke webpagina een duidelijke en beschrijvende titel heeft, kunnen mensen zich beter oriënteren op de website. Dit is nuttig voor iedereen want het zorgt voor een snelle identificatie. Daarbij is het voor blinden en slechtzienden van belang zodat zij snel kunnen onderscheiden welke pagina’s open staan en wordt meteen duidelijk waar een pagina over gaat wanneer deze geladen wordt. Hiertoe moet de titel van de pagina zijn opgenomen in het ‘title’ element in de HTML

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij nemen contact op met de leverancier om dit issue op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-06-2026
 9. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://sint-oedenrodezuid.klimaatrobuust.nl/ staat een interactieve afbeelding onderaan de pagina. Hierin staan links waarvan het linkdoel niet duidelijk is omdat deze links geen linktekst hebben.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met een beperking is het nodig dat het doel van elke link duidelijk is. Zij kunnen bijvoorbeeld door middel van het volgen van links door een webpagina navigeren of via hulpsoftware een lijst met alle links op een pagina opvragen.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij nemen contact op met de leverancier om dit issue op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-06-2026
 10. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina’s staat links bovenaan het logo van de website, deze dient ook als link naar de homepage. De toegankelijkheidsnaam van het logo luidt nu “Sint-Oedenrodezuid Klimaatrobuust”. In deze naam ontbreekt nog de zichtbare tekst “Meierijstad”. Alle zichtbare tekst moet terugkomen in de toegankelijkheidsnaam. Zie ook succescriterium 1.1.1. https://sint-oedenrodezuid.klimaatrobuust.nl/ Op pagina https://sint-oedenrodezuid.klimaatrobuust.nl/ staat onderaan de pagina een interactieve afbeelding. In deze afbeelding staan meerdere links zonder toegankelijkheidsnaam. Deze naam moet minimaal de zichtbare tekst van het element bevatten.

  • Gevolg:

   Mensen die spraakbedieningssoftware gebruiken kunnen nu niet de zichtbare tekst inspreken om een element te bedienen.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij nemen contact op met de leverancier om dit issue op te losse

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-06-2026
 11. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Het PDF-document https://sintoedenrodezuid.klimaatrobuust.nl/Portals/33/StOedenrode-ontwerp_Web.pdf?ver=G-tqGx9TQkacEDAaG4h0Q%3d%3d heeft geen taal aangegeven in deze eigenschappen.

  • Gevolg:

   Het is belangrijk dat de taal van een pagina juist gedefinieerd wordt. Hulpsoftware moet weten in welke taal deze de informatie moet doorgeven aan een gebruiker. Als een Nederlandse spraakmodule een Engelse pagina voorleest zal deze een Nederlandse uitspraak aanhouden, wat voor verwarring en onbegrip gaat zorgen.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij nemen contact op met de leverancier om dit issue op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-06-2026
 12. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://sint-oedenrodezuid.klimaatrobuust.nl/Contact staat een contactformulier. In dit formulier als er niks wordt ingevuld en het formulier wordt verzonden komen er meldingen bij het veld. Bij het veld naam is de melding “Dit veld is verplicht”. Dit is geen foutmelding maar een instructie, het is niet duidelijk dat er een fout is gemaakt.

  • Gevolg:

   De bedoeling van dit succescriterium is om gebruikers te laten weten dat er een fout is opgetreden, en om welke fout het precies gaat. De foutmelding moet zo specifiek mogelijk zijn. Dat is nu niet het geval

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij nemen contact op met de leverancier om dit issue op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-06-2026
 13. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://sint-oedenrodezuid.klimaatrobuust.nl/ staat onderaan de pagina een interactieve afbeelding waarbij de links geen naam hebben die door software bepaald kan worden.

  • Gevolg:

   software kan nu niet de juiste naam, rol en waarde of status van interactieve componenten kan bepalen

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij nemen contact op met de leverancier om dit issue op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-06-2026

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Meierijstad heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240405