Verklaring van Werken bij Gemeente Meierijstad

Status toegankelijkheid https://www.werkenbijgemeentemeierijstad.nl/

Gemeente Meierijstad is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 02-02-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Meierijstad streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Werken bij Gemeente Meierijstad.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Meierijstad is beschikbaar via de link https://www.meierijstad.nl/Algemeen/Toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Meierijstad gepubliceerde informatie blijkt dat de website Werken bij Gemeente Meierijstad gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Meierijstad is gevorderd met de toegankelijkheid van Werken bij Gemeente Meierijstad en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 27-01-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Meierijstad .
Functie: Directeur Bedrijfsvoering.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 02-02-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webmaster@meierijstad.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Meierijstad

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 08-01-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Werken bij Gemeente Meierijstad : voldoet gedeeltelijk

De website Werken bij Gemeente Meierijstad is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Meierijstad dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.meierijstad.nl/dsresource?objectid=1eea69cc-be2b-4099-a31e-f15e5cf5a7c2&type=org&&
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 08-01-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Meierijstad dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.werkenbijgemeentemeierijstad.nl/ staat onder “Dit is werken bij Meierijstad” een video. Voor deze video en voor de link om de video af te spelen is geen tekstalternatief beschikbaar.

   Op pagina https://www.werkenbijgemeentemeierijstad.nl/vacatures/test-vacature/ staat een blauw icoon rechts in beeld die kan worden gebruikt om content te delen. Dit icoon is een link, maar deze heeft geen tekstalternatief. Dit probleem komt ook voor op pagina https://www.werkenbijgemeentemeierijstad.nl/vacatures/baliemedewerker sportaccommodaties-2020-84/

  • Gevolg:

   Dit is wel nodig, zodat gebruikers van hulpsoftware ook weten wat voor content hier staat en wat zij hiermee kunnen doen. Dit probleem geldt ook voor de kaart onderaan deze pagina. Voor een kaart geldt een wettelijke uitzondering, maar dit kan wel beter opgelost worden.

  • Alternatief:

   Neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Leverancier heeft Animated gif en video pop-up verwijderd, Youtube player geplaatst en tekst onder video toegevoegd. Ook zijn er links voor het downloaden van de video en ondertitels. Of kan je de video op Youtube bekijken via een link.

   Vacature delen’ knoppen rechts onderaan de pagina is verwijderd en de ‘vacature delen’ opties rechts naast de vacature geupdate en kleuren zijn aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 08-01-2024
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.werkenbijgemeentemeierijstad.nl/vacatures/test-vacature/ staan onder de kop “Test vacature” drie afbeeldingen. Deze afbeeldingen zijn img-elementen en hiervoor is het verplicht dat er een alt-attribuut aanwezig is. Anders wordt mogelijk de bestandsnaam voorgelezen door hulpsoftware. Dit alt-attribuut ontbreekt hier.

  • Gevolg:

   Deze afbeeldingen zijn decoratief en hoeven daarom geen alternatieve tekst mee te krijgen. Daarom kan hier het beste een leeg tekstalternatief (alt=””) toegevoegd worden. Dit probleem komt ook voor op pagina https://www.werkenbijgemeentemeierijstad.nl/vacatures/baliemedewerker sportaccommodaties-2020-84/

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Leverancier heeft alt="" toegevoegd aan images in singel vacancy pagina

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 08-01-2024
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

   • Vooraf opgenomen louter-geluid: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-geluid content.

   • Vooraf opgenomen louter-videobeeld: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of een geluidsspoor dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-videobeeld content.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.werkenbijgemeentemeierijstad.nl/ staat een video. Veel van de visuele informatie wordt ook overgebracht in geluid, dus dat is goed gedaan. Op het einde van de video komt het logo van Gemeente Meierijstad met de tekst “Ontdek de mogelijkheden voor jou!" in beeld. Voor deze visuele informatie is geen media-alternatief of audiodescriptie aanwezig.

  • Gevolg:

   Dit is wel nodig voor blinden, zodat zij de informatie die in beeld komt in de video ook meekrijgen. Een media-alternatief kan een transcript zijn. Dit is een uitgeschreven tekst die de gesproken tekst bevat en de belangrijke informatie die in beeld verschijnt. Audiodescriptie is een (extra) audiospoor waarin wordt beschreven wat in beeld te zien is. Een mogelijke oplossing is hier door de zichtbare tekst aan het eind te laten uitspreken door een voice-over. Dan wordt gelijk ook voldaan aan succescriterium 1.2.5.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Leverancier heeft de niet uitgesproken tekst in de video is verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 08-01-2024
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.werkenbijgemeentemeierijstad.nl/ staat een video. Veel van de visuele informatie wordt ook overgebracht in geluid, dus dat is goed gedaan. Op het einde van de video komt het logo van Gemeente Meierijstad met de tekst “Ontdek de mogelijkheden voor jou!" in beeld. Voor deze visuele informatie is geen audiodescriptie aanwezig.

  • Gevolg:

   Dit is wel nodig voor blinden, zodat zij de informatie die in beeld komt in de video ook meekrijgen. Audiodescriptie is een (extra) audiospoor waarin wordt beschreven wat in beeld te zien is. Een mogelijke oplossing is hier door de zichtbare tekst aan het eind te laten uitspreken door een voice-over.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Leverancier heeft de niet uitgesproken tekst in de video is verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 08-01-2024
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.werkenbijgemeentemeierijstad.nl/stage/ staan onder “Wil jij:” twee opsommingslijsten.

  • Gevolg:

   Visueel is nu duidelijk dat dit ongeordende lijsten zijn, maar in de code zijn deze niet als een ongeordende lijst (ul-element) opgemaakt.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   De opsommingslijsten zijn nu opgemaakt in html elementen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 08-01-2024
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.werkenbijgemeentemeierijstad.nl/vacatures/baliemedewerkersportaccommodaties-2020-84/ is de eerste alinea opgemaakt het em- en strong-element.

  • Gevolg:

   Strong-elementen zijn, net als em-elementen, bedoeld om tekst nadruk te geven, niet gehele alinea’s mee op te maken. Deze teksten worden door hulpsoftware ook met nadruk voorgelezen.

  • Alternatief:

   Em en strong elementen in vacatures worden door de gemeente aangepast

  • Maatregel:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 08-01-2024
 7. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op https://www.werkenbijgemeentemeierijstad.nl/vacatures/baliemedewerkersportaccommodaties-2020-84/ staan tevens vetgedrukte teksten (“Wat vragen we van je?", "Welke kennis en ervaring heb je?" et cetera) die visueel ogen als kopteksten. Deze tekst is echter opgemaakt met het strong-element in plaats van een header (bijvoorbeeld h2, h3).

  • Gevolg:

   Strong-elementen zijn bedoeld om tekst nadruk te geven, niet als vervanging voor kopteksten. Hetzelfde geld voor de schuingedrukte teksten ("De professional van Meierijstad", "Werkateliers" et cetera). Deze teksten zijn opgemaakt met het em-element. Em elementen zijn, net als strong-elementen, bedoeld om tekst nadruk te geven, niet gehele alinea’s mee op te maken. Dit probleem met strong en em komt op meerdere pagina’s voor. Zo staat op pagina https://www.werkenbijgemeentemeierijstad.nl/contact/ een vetgedrukte tekst ("Astrid van den Bogaart") die visueel oogt als een kop. Deze tekst is echter opgemaakt met het strong-element. Strong-elementen zijn bedoeld om tekst nadruk te geven, niet als vervanging voor kopteksten.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Em en strong elementen zijn vervangen door h4 elementen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 08-01-2024
 8. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.werkenbijgemeentemeierijstad.nl/ staat onder de kop “Blijf op de hoogte van de laatste vacatures” een formulier met het input-element “Job alert aanmaken”.

  • Gevolg:

   Hierboven staat een (visueel onzichtbaar) label, maar die is niet gekoppeld aan dit input-element. Dit kan worden opgelost door goed gebruik van de attributen “for” en “id”.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Labels van formulieren zijn gekoppeld aan input elementen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 08-01-2024
 9. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.werkenbijgemeentemeierijstad.nl/traineeship/ staat een contactformulier. Hier is het label “Jouw vraag” niet goed gekoppeld aan het invoerveld,

  • Gevolg:

   Hierdoor is de relatie door software niet te bepalen.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Labels van formulieren zijn gekoppeld aan input elementen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 08-01-2024
 10. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   In PDF https://www.werkenbijgemeentemeierijstad.nl/wp-content/uploads/2020/12/infographic_ardbeidsvoorwaarden_meierijstad_toegankelijk.pdf zijn een paar problemen met de tags gevonden. Zo staat onder de koppen “Sfeer” en “Primaire Arbeidsvoorwaarden” een opsommingslijst met 8 en 7 onderdelen. Deze is echter niet getagd als opsommingslijst (L), maar als kop (H3). Ook staan hierboven in de tags 7 en 10 lege H3-tags.

  • Gevolg:

   Deze tags worden door hulpsoftware gebruikt om het document te kunnen interpreteren en om er doorheen te navigeren. Als nu van kop naar kop wordt genavigeerd, komt de gebruiker dus eerst langs 7 lege koppen. Onder de koppen “Opleiding & Ontwikkeling”, “Gezond & Veilig Werken” en “Middelen” is de opsommingslijst ook niet als lijst getagd. Hier is elk onderdeel getagd als kop (H3). Onder de kop “Droombeleid” is de hele alinea getagd als kop (H3). Dit moet worden getagd als alinea (P).

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Leverancier maakt van de PDF een webpagina

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 08-01-2024
 11. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.werkenbijgemeentemeierijstad.nl/traineeship/ staat een formulier. In het formulier staan invoervelden waar informatie over de gebruiker ingevuld moet worden. Het doel van deze velden kan niet programmatisch bepaald worden. Dit probleem komt ook voor op pagina https://www.werkenbijgemeentemeierijstad.nl/stage/ . Daar is dit ook nodig voor het invoerveld voor het telefoonnummer.

  • Gevolg:

   Dit is nodig, zodat hulpsoftware het formulier deels automatisch kan invullen of zodat er icoontjes getoond kunnen worden om te helpen bij het invullen. Dit kan opgelost worden door het autocomplete-attribuut te gebruiken in de invoervelden met de juiste waarden. Gebruik voor het veld voor het e-mailadres (“E-mail”) bijvoorbeeld autocomplete=”email” en voor de voor- en achternaam autocomplete=”name”.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Autocomplete is toegevoegd aan alle formulieren op de website

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 08-01-2024
 12. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op pagina’s https://www.werkenbijgemeentemeierijstad.nl/ , https://www.werkenbijgemeentemeierijstad.nl/stage/ en https://www.werkenbijgemeentemeierijstad.nl/traineeship/ staan formulieren met placeholderteksten in de invoervelden. Het contrast van deze teksten is met 3,2:1 ten opzichte van de lichtgrijze achtergrond te laag.

  • Gevolg:

   Mensen die moeite hebben tekst te onderscheiden, kunnen dit niet goed lezen.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   De kleuren van de tekst zijn aangepast. De normale body tekst kleur is donkerder gemaakt (naar #222222) ook de link kleur is aangepast (naar #007ea8) waardoor contrast hoger is. Tekstuele links zijn nu bij hover en focus onderstreept en verkleuren (naar #013865)

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 08-01-2024
 13. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Als in de bovengenoemde formulieren geen of verkeerde informatie wordt verstuurd, verschijnt een melding in beeld. De rode tekst van deze melding heeft een te laag contrast van 3,3:1 met de lichtrode achtergrond.

  • Gevolg:

   Mensen die moeite hebben tekst te onderscheiden, kunnen dit niet goed lezen.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Contrast tussen tekst en achtergrond in foutmelding is verhoogd door de achtergrond lichter te maken

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 08-01-2024
 14. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op meerdere pagina’s staan links in lopende tekst die alleen te onderscheiden zijn door een andere kleur. Om aan dit succescriterium te voldoen, moeten deze links aan drie voorwaarden voldoen.

  • Gevolg:

   Ten eerste moet het contrast tussen de tekst en de link minimaal 3,0:1 zijn. Ten tweede moet de link veranderen als de muis op de link staat, zodat duidelijk is dat dit element interactief is. Dit kan bijvoorbeeld door de link te onderstrepen als de muis erop staat. Ten derde moet de link ook veranderen als de toetsenbordfocus erop staat. Van deze links is het contrast met 2,99:1 eigenlijk net iets te weinig en daarnaast is er geen aanvullende visuele aanwijzing aanwezig.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   De kleuren van de tekst zijn aangepast. De normale body tekst kleur is donkerder gemaakt (naar #222222) ook de link kleur is aangepast (naar #007ea8) waardoor contrast hoger is. Tekstuele links zijn nu bij hover en focus onderstreept en verkleuren (naar #013865)

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 08-01-2024
 15. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Zie bijvoorbeeld pagina https://www.werkenbijgemeentemeierijstad.nl/vacatures/ komt dit probleem voor.

  • Gevolg:

   Hier is de link “contact” onder de kop “Meer informatie” ook enkel door kleur te onderscheiden. Ook bij de link "06 – 50 03 53 81" onder de kop "Astrid van den Bogaart" op pagina https://www.werkenbijgemeentemeierijstad.nl/contact/ speelt dit probleem. Dit probleem komt op meerdere pagina’s voor.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Links zijn op alle pagina’s aangepast Update 2021-06-04: Checkbox heeft nu enkele outline; Menu elementen met focus hebben een zwarte outline gekregen; Social Icons met focus hebben een zwarte outline gekregen; Social share buttons met focus hebben een blauwe outline gekregen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 08-01-2024
 16. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op elke pagina staat in de footer een zwart gekleurde balk met daarin grijze tekst verwerkt. Hier heeft de grijze tekst een te laag contrast ten opzichte van de achtergrondkleur (3,7:1).

  • Gevolg:

   Het contrast van deze tekst moet minimaal 4,5:1 zijn om goed waargenomen te kunnen worden door personen die moeite hebben met het onderscheiden van kleuren. Zie https://www.werkenbijgemeentemeierijstad.nl/ .

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Kleuren zijn aangepast. Tekst is lichter gemaakt (#ddd), dat geldt ook voor de links (#aaa). Achtergrond is donkerder (#1f1f1f)

   De input velden van de contact formulieren hebben rondom een donkere lijn gekregen om het contrast te verhogen

   Contrast tussen tekst en achtergrond in foutmelding is verhoogd door de achtergrond lichter te maken

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 08-01-2024
 17. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina’s https://www.werkenbijgemeentemeierijstad.nl/ , https://www.werkenbijgemeentemeierijstad.nl/stage/ en https://www.werkenbijgemeentemeierijstad.nl/traineeship/ staan formulieren. De invoervelden hebben hier een te laag contrast van 1,1:1 met de witte achtergrond.

  • Gevolg:

   Dit moet minimaal 3,0:1, zodat gebruikers met een visuele beperking kunnen zijn waar zij gegevens kunnen invullen. De placeholderteksten zijn hier geen alternatief, omdat die ook onvoldoende contrast hebben, zie succescriterium 1.4.3.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Contrast van formulieren is verhoogd door donkere rand rond input velden, en placeholder tekst is donkerder gemaakt

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 08-01-2024
 18. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op pagina’s https://www.werkenbijgemeentemeierijstad.nl/vacatures/test-vacature/ en https://www.werkenbijgemeentemeierijstad.nl/vacatures/baliemedewerkersportaccommodaties-2020-84/ staat een blauw icoon waarmee de pagina gedeeld kan worden. Dit icoon kan wel de focus ontvangen, maar kan niet met het toetsenbord bediend worden.

  • Gevolg:

   Voor drie van de vier opties is dit geen probleem, omdat daarvoor een alternatief aanwezig is. Voor de optie “Pin” is echter geen alternatief aanwezig.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Deze manier van het delen van de vacature is uit de site verwijderd. Nu wordt alleen naast de vacature een mogelijkheid gegeven om de vacature te delen door middel van knoppen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 08-01-2024
 19. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.werkenbijgemeentemeierijstad.nl/ staat een video die te bedienen is met sneltoetsen van slechts één letter. De letter ‘l” opent bijvoorbeeld een inlogscherm.

  • Gevolg:

   Dit kan tot problemen leiden voor gebruikers van spraakbedieningssoftware of gebruikers die per ongeluk een bepaalde toets aanraken. Daarom moeten dergelijke sneltoetsen uit te schakelen of aan te passen zijn. Dat is op dit moment niet mogelijk.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Er is gekozen om de YouTube video speler te gebruiken. Deze speler is beter bedienbaar voor bezoekers die de site dmv een keyboard navigeren. De ondertitels staan standaard aan. De keyboardbediening van de video staat uit. Daarnaast hebben we er voor gekozen om de video als losse download (en ondertitels) beschikbaar te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 08-01-2024
 20. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

   • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
   • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.werkenbijgemeentemeierijstad.nl/ staat een video die automatisch afspeelt en langer dan 5 seconden duurt. Er is geen mechanisme aanwezig waarmee de gebruiker deze kan pauzeren, stoppen of verbergen. Dit probleem komt ook voor in de kaart onderaan deze pagina. Hierin staat een pulserende groen gekleurde stip die niet te pauzeren, te stoppen of te verbergen is.

  • Gevolg:

   In dit geval is de wettelijke uitzondering voor de kaart niet van toepassing, omdat altijd aan dit succescriterium moet worden voldaan, omdat dit het gebruik van de rest van de pagina belemmert.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   De animated gif is verwijderd en vervangen door de YouTube video speler

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 08-01-2024
 21. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.werkenbijgemeentemeierijstad.nl/ staat een video, welke een link bevat voor het afspelen.

  • Gevolg:

   Deze link heeft geen naam en hierdoor ook geen duidelijk linkdoel.

  • Alternatief:

   Deze link heeft geen naam en hierdoor ook geen duidelijk linkdoel.

  • Maatregel:

   Animated gif met play button is vervangen voor de YouTube video speler

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 08-01-2024
 22. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.werkenbijgemeentemeierijstad.nl/vacatures/test-vacature/ staan rechts boven de content 3 links onder “Vacature delen”. Hier hebben de links voor Facebook en LinkedIn beide de linktekst “Share this”, terwijl het verschillende doelen zijn. Verschillende linkdoelen mogen niet dezelfde linktekst hebben. Dit probleem komt ook voor op pagina https://www.werkenbijgemeentemeierijstad.nl/vacatures/baliemedewerkersportaccommodaties-2020-84/

   Bovenstaand probleem speelt op dezelfde pagina’s ook wanneer het blauwe icoon rechts in beeld wordt gebruikt om content te delen.

  • Gevolg:

   Dit icoon zelf is ook een link, maar deze heeft geen tekstalternatief. Daarom is voor deze link het linkdoel ook niet duidelijk.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   De ‘delen op social media’ knoppen hebben een link tekst gekregen die beschrijft wat de link doet. Bijvoorbeeld: Deel vacature op Facebook.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 08-01-2024
 23. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Wanneer de website wordt bekeken in de resolutie 1024x768 en als wordt ingezoomd tot 200%, is de skiplink (“Ga direct naar de content”) niet meer zichtbaar. Dit is een verlies van content dat op alle pagina's voor komt. Zie bijvoorbeeld pagina https://www.werkenbijgemeentemeierijstad.nl/

  • Gevolg:

   Verlies van content

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   De ‘Ga direct naar content’ link is verplaatst tot onder het logo (wanneer die in focus is) waardoor die nu altijd zichtbaar is (ook bij 200% op 1024x768)

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 08-01-2024
 24. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Als in de formulieren op pagina’s https://www.werkenbijgemeentemeierijstad.nl/ , https://www.werkenbijgemeentemeierijstad.nl/stage/ en https://www.werkenbijgemeentemeierijstad.nl/traineeship/ geen of foutieve gegevens worden verstuurd, verschijnt de melding “Een of meer velden bevatten een fout; graag controleren en opnieuw proberen.” in beeld.

  • Gevolg:

   Dit is geen goede foutmelding, want dit geeft niet aan wat precies fout is gegaan, dus welke veld(en) niet of niet goed is ingevuld. Bij de velden zelf staat de tekst “Het veld is verplicht”. Dit is een instructie die ook al vooraf aanwezig is.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Onder de velden waar de fout wordt geconstateerd wordt nu een melding geven wat er in het veld fout gaat. Update 2021-06-04: Een screen reader response toegevoegd die bovenaan het formulier alle foutmeldingen samenvat voor gebruikers met screen readers.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 08-01-2024
 25. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.werkenbijgemeentemeierijstad.nl/vacatures/ komt de dubbele id waarde “email” voor.

  • Gevolg:

   Id-waarden moeten per pagina uniek zijn.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Elk formulier heeft nu hun eigen id veld waarden

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 08-01-2024
 26. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.werkenbijgemeentemeierijstad.nl/ staat een video, met een link voor het afspelen. Van deze link kan hulpsoftware de naam niet bepalen, omdat deze geen tekstalternatief heeft.

  • Gevolg:

   Mensen die afhankelijk zijn van hulpsoftware, weten niet waar ze op klikken.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   De link voor het afspelen van de video (in een pop-up) is vervangen voor de YouTube speler.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 08-01-2024
 27. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.werkenbijgemeentemeierijstad.nl/vacatures/test-vacature/ staat aan de rechterzijde een blauw icoontje, waarmee de bezoeker content kan delen. Van deze link kan hulpsoftware tevens geen naam bepalen omdat een tekstalternatief ontbreekt. Dit probleem komt ook voor op pagina https://www.werkenbijgemeentemeierijstad.nl/vacatures/baliemedewerkersportaccommodaties-2020-84/

  • Gevolg:

   Mensen die afhankelijk zijn van hulpsoftware, weten niet waar ze op klikken.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   De ‘vacature delen’ optie rechts onderaan de pagina is vervangen voor de ‘vacature delen’ knoppen naast de vacature

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 08-01-2024
 28. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.werkenbijgemeentemeierijstad.nl/traineeship/ staat een contactformulier. Hier is het label “Jouw vraag” niet goed gekoppeld aan het invoerveld, waardoor dit invoerveld geen naam heeft.

  • Gevolg:

   Mensen die afhankelijk zijn van hulpsoftware, weten niet waar ze op klikken.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Labels en invoervelden zijn gekoppeld. Update 2021-06-04: Role=alert toegevoegd aan foutmeldingen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 08-01-2024

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Meierijstad heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209