Verklaring van Opleidingen NZA

Status toegankelijkheid https://leren.nza.nl

Nederlandse Zorgautoriteit is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: C - eerste maatregelen genomen ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 25-02-2021

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Nederlandse Zorgautoriteit streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Opleidingen NZA.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Nederlandse Zorgautoriteit is beschikbaar via de link https://www.nza.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Nederlandse Zorgautoriteit verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website Opleidingen NZA te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Nederlandse Zorgautoriteit is gevorderd met de toegankelijkheid van Opleidingen NZA en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De geplande datum waarop de website volledig zal voldoen: 01-08-2021.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 24-02-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Nederlandse Zorgautoriteit .
Functie: Directeur ICT.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 25-02-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webredactie@nza.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Nederlandse Zorgautoriteit

Uit onderzoek is gebleken dat deze website niet geheel toegankelijk is. In augustus 2021 zal besloten worden over de toekomst van deze website.  Dan zal ook worden bepaald wanneer toegankelijkheidsproblemen worden opgelost.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-08-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Opleidingen NZA : eerste maatregelen genomen

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Opleidingen NZA is onderzocht.

 • Niet Oké. de actualiteit, volledigheid en/of juistheid van de beschikbare onderzoeksresultaten zijn ontoereikend

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://nzaextern.studytube.nl/library/online-learning staat boven in de header het logo. Dit logo heeft geen goed tekstalternatief. De knop met het vergrootglas heeft geen tekstalternatief. Dit komt op meerdere pagina's voor. Als het zoekveld is geopend heeft het kruisje om het zoekveld weer te sluiten geen tekstalternatief. De vijf afbeeldingen bij de links naar de trainingen hebben een tekstalternatief die hetzelfde is als de titel eronder. Deze afbeeldingen zijn decoratief en hebben geen tekstalternatief nodig, maar een leeg alt-attribuut (alt="") zodat hulpsoftware weet dat het de afbeelding kan negeren. Dit komt op meerdere pagina's voor. Op pagina https://nzaextern.studytube.nl/my-learning/my-learnings/active hebben de drie kleine afbeeldingen voor de trainingen geen tekstalternatief, dit is goed. Het zijn decoratieve afbeeldingen en hebben geen tekstalternatief nodig maar wel een leeg alt-attribuut zodat hulpsoftware weet dat het de afbeelding kan negeren. De knop met het vergrootglas in het zoekveld lager op de pagina heeft geen tekstalternatief en heeft dit wel nodig. Op pagina https://nzaextern.studytube.nl/courses/13414/dbbc-e-learning-forensische-zorg staat een achtergrondafbeelding over de hele breedte van de pagina onder het logo. Deze afbeelding heeft geen tekstalternatief, dit is goed. Maar om de afbeelding te negeren heeft hij wel een leeg alt-attribuut (alt="") nodig. Er staan sterretjes om de beoordeling van de training aan te geven. Dit is visueel duidelijk maar wordt niet goed doorgegeven aan hulpsoftware. In het pdf document https://cdn2.hubspot.net/hubfs/515235/2018%2007%2010%20-%20Studytube%20Privacyverklaring.pdf?__hssc=116831193.4.1542018157188&__hstc=116831193.869677d93d60929d609b6865d202be85.1540837823454.1541668092975.1542018157188.33&__hsfp=4043749160&hsCtaTracking=2e86088c-2757-4d07-9605-a5c6995a89f3%7C56978a3c-5882-4d4a-8f44-6d3e5459a1d8 staat bovenaan de pagina’s het logo van Studytube. Dit logo wordt nu genegeerd door software.

  • Gevolg:

   Gebruikers van voorleessoftware hebben door het ontbreken van beschrijvende tekstalternatieven geen toegang tot de informatie. Gebruikers van voorleessoftware krijgen in sommige gevallen informatie voorgelezen die genegeerd kan worden.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Als pagina https://nzaextern.studytube.nl/library/online-learning wordt geopend komt er rechts onder een melding over toegankelijkheid. In deze melding staat een lijst met twee items. Deze lijst is niet opgemaakt als html lijst. Als pagina https://nzaextern.studytube.nl/library/online-learning wordt geopend komt er rechts onder een melding over toegankelijkheid. In deze melding staat een lijst met twee items. Deze lijst is niet opgemaakt als html lijs Als er bij een van de trainingskaarten op ‘Voorbeeld’ wordt geklikt komt er meer informatie in beeld. Hier staat een zichtbare kop en een alinea. Deze teksten zijn niet als zodanig opgemaakt. Op pagina https://nzaextern.studytube.nl/my-learning/my-learnings/active staat een genummerde lijst ‘Leaderboard’. Deze lijst is in de code niet opgemaakt als lijst. In het pdf document https://cdn2.hubspot.net/hubfs/515235/2018%2007%2010%20-%20Studytube%20Privacyverklaring.pdf?__hssc=116831193.4.1542018157188&__hstc=116831193.869677d93d60929d609b6865d202be85.1540837823454.1541668092975.1542018157188.33&__hsfp=4043749160&hsCtaTracking=2e86088c-2757-4d07-9605-a5c6995a89f3%7C56978a3c-5882-4d4a-8f44-6d3e5459a1d8 zijn de zichtbare koppen in het document niet opgemaakt als koppen. In het document is niet helemaal op de goede manier gebruik gemaakt van lijsten. Zo bestaat de eerste lijst uit 13 lijst items met daaronder nog meerdere lijsten. Nu is het zo opgemaakt dat het 24 aparte lijsten zijn en de lijsten die eronder vallen op het zelfde niveau zitten waardoor er geen relaties gelegd kunnen worden tussen de lijsten.

  • Gevolg:

   Gebruikers van voorleessoftware kunnen navigeren door een pagina als de elementen op de pagina juist zijn gecodeerd.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://login.studytube.nl/signup?academy_id=4081&back_link=https%3A%2F%2Fnzaextern.studytube.nl%2Flibrary%2Fonline-learning%3Fquery%3De-learning staat een invoerformulier met invoervelden waar informatie over de gebruiker ingevuld moet worden. Het doel van deze velden kan niet programmatisch bepaald worden.

  • Gevolg:

   Omdat het doel van de velden niet programmatisch bepaald kan worden is het niet mogelijk om met hulpsoftware het formulier deels automatisch in te vullen of om icoontjes te tonen om te helpen bij het invullen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 4. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://nzaextern.studytube.nl/library/online-learning hebben de blauwe checkboxen bij de beoordelingen een te laag contrast van 1,7:1 met de blauwe achtergrond. De gele sterren hebben een te laag contrast van 1,2:1 met de blauwe achtergrond. En de grijze sterren 1,4:1. En de gele sterren met de witte achtergrond 1,5:1. De sterren die half gevuld zijn met geel en grijs hebben een contrast verschil van 1,1:1. Op pagina https://nzaextern.studytube.nl/library/online-learning hebben de blauwe checkboxen bij de beoordelingen een te laag contrast van 1,7:1 met de blauwe achtergrond. De gele sterren hebben een te laag contrast van 1,2:1 met de blauwe achtergrond. En de grijze sterren 1,4:1. En de gele sterren met de witte achtergrond 1,5:1. De sterren die half gevuld zijn met geel en grijs hebben een contrast verschil van 1,1:1. Op pagina https://login.studytube.nl/signup?academy_id=4081&back_link=https%3A%2F%2Fnzaextern.studytube.nl%2Flibrary%2Fonline-learning%3Fquery%3De-learning hebben de randen van de inputvelden een te laag contrast van 1,5:1.

  • Gevolg:

   Door een te lage contrastwaarde is het voor slechtziende of kleurenblinde gebruikers niet goed mogelijk om bij de informatie te kunnen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://nzaextern.studytube.nl/library/online-learning hebben de teksten op de knoppen ‘Registreer’ en ‘Log in’ een te laag contrast van 2,0:1. Dit geldt ook voor de oranje teksten op de trainingskaarten en andere oranje knoppen met witte tekst. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. De grijze tijden bij de trainingskaarten hebben een te laag contrast van 3,4:1 met de witte achtergrond. De oranje nummers op de trainingskaarten hebben een te laag contrast van 2,5:1 met de witte achtergrond.

  • Gevolg:

   Door een te lage contrastwaarde is het voor slechtziende of kleurenblinde gebruikers niet goed mogelijk om bij de informatie te kunnen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 6. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://nzaextern.studytube.nl/library/online-learning is het zoekveld niet meer te sluiten met het toetsenbord.\n\nDaarnaast staan twee knoppen die niet met het toetsenbord zijn te bereiken en dus te bedienen. Dit zijn links zonder href attribuut. De beoordelingen zijn niet te bereiken en dus te bedienen met het toetsenbord. Als de focus op de trainingskaarten staat komt er een link ‘Voorbeeld’ te voorschijn. Deze link is niet met het toetsenbord te bereiken en dus te bedienen. De taalknop in de footer is niet met het toetsenbord te bereiken en dus te bedienen. Op pagina https://nzaextern.studytube.nl/courses/13414/dbbc-e-learning-forensische-zorg is de start knop en de link ‘Lees meer beoordelingen’ niet met het toetsenbord te bereiken. Op pagina https://nzaextern.studytube.nl/my-learning/my-learnings/active zijn de twee selectievelden naast het zoekveld niet te bereiken en dus te bedienen met het toetsenbord. Ook zijn de actieve leerinterventies niet te bereiken en dus te bedienen met het toetsenbord.

  • Gevolg:

   Knoppen of elementen die niet gelabeld zijn kunnen niet met voorleessoftware bediend worden.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 7. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De meeste pagina’s hebben dezelfde titel waardoor er geen onderscheid gemaakt kan worden tussen de pagina’s. Bijvoorbeeld de pagina’s https://nzaextern.studytube.nl/library/online-learning https://nzaextern.studytube.nl/library/online-learning?query=e-learning en https://nzaextern.studytube.nl/courses/13414/dbbc-e-learning-forensische-zorg Het pdf document https://cdn2.hubspot.net/hubfs/515235/2018%2007%2010%20-%20Studytube%20Privacyverklaring.pdf?__hssc=116831193.4.1542018157188&__hstc=116831193.869677d93d60929d609b6865d202be85.1540837823454.1541668092975.1542018157188.33&__hsfp=4043749160&hsCtaTracking=2e86088c-2757-4d07-9605-a5c6995a89f3%7C56978a3c-5882-4d4a-8f44-6d3e5459a1d8 heeft geen bestandstitel.

  • Gevolg:

   Door het gebruik van unieke, beschrijvende titels worden gebruikers geholpen om content te vinden. Het vinden van informatie wordt lastiger als er geen unieke, beschrijvende titels zijn.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 8. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://nzaextern.studytube.nl/library/online-learning?query=e-learning is de toetsenbordfocus niet zichtbaar na het zoekveld. Hij staat dan op een onzichtbare link ‘Online trainingen’. Op pagina https://nzaextern.studytube.nl/my-learning/my-learnings/active is de focus niet zichtbaar als deze op het vergrootglas van het tweede zoekveld staat.

  • Gevolg:

   Mensen die het toetsenbord gebruiken om een webpagina te bedienen en die wel het scherm kunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking moeten kunnen zien waar de focus op de pagina is, om te kunnen navigeren door de website of pagina.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 9. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op iedere pagina ontbreekt een taalaanduiding van de inhoud van de pagina. Deze moet in de HTML code worden opgegeven door middel van een lang attribuut bij het html-element. Dit attribuut moet dan de landcode van de taal bevatten. Hier dus lang="nl".\nhttps://nzaextern.studytube.nl/library/online-learning Op iedere pagina ontbreekt een taalaanduiding van de inhoud van de pagina.

  • Gevolg:

   Zonder taalaanduiding bestaat het risico dat voorleessoftware de informatie niet goed of begrijpelijk voor kan lezen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 10. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Op iedere pagina is de hoofdtaal Nederlands, maar de cookiemelding is in het Engels. Hiervoor moet een taalwisseling worden aangegeven.

  • Gevolg:

   Op iedere pagina is de hoofdtaal Nederlands, maar de cookiemelding is in het Engels. Hiervoor moet een taalwisseling worden aangegeven.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 11. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://login.studytube.nl/signup?academy_id=4081&back_link=https%3A%2F%2Fnzaextern.studytube.nl%2Flibrary%2Fonline-learning%3Fquery%3De-learning staat een formulier. Als in dit formulier de verplichte velden worden leeg gelaten verschijnt er een melding: 'kan niet leeg gelaten worden'

  • Gevolg:

   Een blinde ziet de rode kleur niet en kan deze tekst opvatten als een algemene instructie, het is dan niet duidelijk dat er een fout is gemaakt.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   In april 2021 wordt besloten wat de toekomst is van deze website.

  • Oorzaak:

   Besluitvorming over de toekomst van deze website volgt.

  • Gevolg:

   Deze website is niet volledig digitaal toegankelijk.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   In april 2021 wordt besloten wat de toekomst is van deze website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021

Onevenredige last

De maatregelen die Nederlandse Zorgautoriteit heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Als een overheidsinstantie vindt dat sprake is van een onevenredige last, dan wordt dat in de toegankelijkheidsverklaring aangegeven bij de afwijkingen. De overheidsinstantie dient dan wel een toegankelijke alternatief te bieden, bijvoorbeeld door van een PDF-bestand ook een toegankelijke tekstversie aan te bieden, of door in plaats van digitale dienstverlening fysieke ondersteuning te bieden. Ook wanneer volledige digitale toegankelijkheid (nog) niet haalbaar is moet de content van de website of mobiele applicatie in elk geval zo toegankelijk mogelijk worden gemaakt.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209