Verklaring van Basisregistratie Ondergrond

Status toegankelijkheid https://basisregistratieondergrond.nl/

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 04-08-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing ontoereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Basisregistratie Ondergrond.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is beschikbaar via de link https://www.rijksoverheid.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Basisregistratie Ondergrond van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 08-04-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties .
Functie: Plv. Programmamanager Basisregistratie Ondergrond.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 04-08-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via bro@minbzk.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Basisregistratie Ondergrond : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Basisregistratie Ondergrond is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de website is niet-tekstuele content aanwezig waarbij een (goed) tekstalternatief ontbreekt. Ook is een aantal decoratieve afbeeldingen aanwezig met een alt-tekst, terwijl deze afbeeldingen genegeerd moeten worden door hulpsoftware.

  • Oorzaak:

   Niet-tekstuele content is niet altijd zorgvuldig gecontroleerd op dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Informatie en componenten van de gebruikersinterface zijn niet altijd toonbaar aan gebruikers op een voor hen waarneembare wijze.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Technische componenten zijn opgelost door de leverancier. Redactioneel wordt er een controleslag over de website gedaan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Net alle informatie, structuur, en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Technische oorzaken.

  • Gevolg:

   Informatie en componenten kunnen niet altijd op een goede manier worden geïnterpreteerd door gebruikers met hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De techniek van de website aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er ontbreekt ‘autocomplete’ attribuut op sommige invoervelden van de formulieren.

  • Oorzaak:

   Sommige velden in formulieren missen het autocomplete attribuut.

  • Gevolg:

   De gegevens van de gebruiker worden niet door zijn browser automatisch ingevuld.

  • Alternatief:

   De gebruiker moet een deel van zijn informatie handmatig intypen.

  • Maatregel:

   Het toevoegen van autocomplete attribuut aan sommige invoervelden. En het verwijderen van de verborgen inlog.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 4. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de homepage staan onder de kop ‘Onderwerpen’ links die niet aan de eerste eis van dit criterium voldoen. Op het moment dat de muis (hover) een van deze elementen open klapt moet die content te sluiten zijn zonder de muis of toetsenbordfocus te verplaatsen.

  • Oorzaak:

   Het mechanisme om het element te sluiten is niet aanwezig.

  • Gevolg:

   Als de muis op een van de grijze links staat klapt de lijst open, op het moment dat een gebruiker die lijst niet wil zien heeft het indrukken van de escape toets tot gevolgd dat deze lijst weer inklapt.

  • Alternatief:

   Gebruiker dient de focus te verplaatsen.

  • Maatregel:

   Inbouwen van een sluitmechaniek.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de website en in kantoorbestanden worden soms kleurencombinaties gebruikt die niet voldoen aan de contrasteisen.

  • Oorzaak:

   Een element gebruikt een schaduweffect om leesbaarheid van teksten te verbeteren. dit schaduweffect levert onvoldoende contrast.

  • Gevolg:

   Deelnemers die slechtziend zijn of kleurenblind kunnen moeite hebben met het lezen van teksten die geschreven zijn met slecht contrast.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Het element wordt uitgefaseerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 6. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op elke pagina staat links de verticale tekst ‘Geef uw feedback’. Op elke pagina staan onder de kop ‘Was deze pagina nuttig voor u?’ vijf sterren. Deze elementen kunnen geen toetsenbordfocus ontvangen.

  • Oorzaak:

   Op elke pagina staat links de verticale tekst ‘Geef uw feedback’. Op elke pagina staan onder de kop ‘Was deze pagina nuttig voor u?’ vijf sterren. Deze elementen kunnen geen toetsenbordfocus ontvangen.

  • Gevolg:

   Deze onderdelen zijn daardoor niet zonder muisinput te bedienen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Beide onderdelen worden uitgefaseerd en/ of vervangen door toegankelijke elementen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 7. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina's met een diashow element wordt ook dat element overgeslagen dor de skiplink. De afbeeldingen en links naar andere pagina's zijn geen herhalende content en mogen daarom niet worden overgeslagen door de skiplink aan het begin van de pagina.

  • Oorzaak:

   Op pagina pagina's met een diashow slaat de skiplink meer over dan alleen de herhalende content. Het blok met diashow wordt beschouwd als deel van de navigatie en wordt met behulp van deze link overgeslagen.

  • Gevolg:

   Gebruik van de skiplink zorgt ervoor dat de diashow wordt overgeslagen.

  • Alternatief:

   De skiplink niet gebruiken.

  • Maatregel:

   Het element met de diashow wordt uitgefaseerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 8. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Toetsenbordfocus komt niet op een logische plaats na het sluiten van de inlogdialoog.

  • Oorzaak:

   focus komt niet op een logische plek na het sluiten van het dialoogvenstertje.

  • Gevolg:

   Op alle pagina's komt er een inlogvenster in beeld als rechtsonder de link 'Inloggen' geactiveerd wordt. Deze link activeert een lightbox. De toetsenbordfocus blijft mooi in deze box zolang deze open staat. Het probleem ontstaat bij het sluiten van de lightbox. De toetsenbordfocus moet op een logische plek landen na het sluiten van de lightbox. Het begin van de pagina is in dit geval niet de juiste plaats. Op deze website is de enige plaats waar de focus kan landen de link 'Inloggen' rechtsonder.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Het inlogschermpje wordt uitgefaseerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 9. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina's van het type sitemap of inhoudsopgave staan links met de naam 'inklappen' of 'uitklappen'. Het is niet duidelijk welke onderdelen deze links in en uitklappen. Visueel is deze informatie wel op te maken door de relatieve positie van deze link.

  • Oorzaak:

   Onduidelijke omschrijving van de link.

  • Gevolg:

   Zonder visuele hint is niet te begrijpen wat er wordt uitgeklapt.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Uitfaseren uitklappen sitemaps.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 10. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij enkele formulieren zijn de foutmeldingen niet duidelijk en/of in het Engels.

  • Oorzaak:

   Foutmeldingen zijn niet specifiek en/ of niet vertaald.

  • Gevolg:

   Verwarring bij het invullen van het betreffende formulier.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief voorhanden.

  • Maatregel:

   We zullen de teksten zo snel mogelijk aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 11. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's staat de verticale tekst 'Geef uw feedback'. Deze component van de gebruikersinterface heeft geen duidelijke rol.

  • Oorzaak:

   De rol van deze component van de gebruikersinterface kan niet door software bepaald worden.

  • Gevolg:

   Voor een gebruiker met een visuele beperking is dit onderdeel niet goed te gebruiken.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief voorhanden.

  • Maatregel:

   Het element wordt uitgefaseerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 12. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Foutmeldingen op het helpdeskformulier zijn niet in alle gevallen goed te interpreteren door hulpsoftware.

  • Oorzaak:

   Het element met het attribuut role="alert" is niet in alle gevallen al tevoren aanwezig in het DOM.

  • Gevolg:

   Daardoor weet hulpsoftware niet waar eventuele foutmeldingen komen te staan om meegedeeld te worden.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief voorhanden.

  • Maatregel:

   Dit zullen we aanpassen in de code.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   Oude documenten en kantoorbestanden voldoen niet aan eisen van toegankelijkheid.

  • Oorzaak:

   Bij het aanmaken en toevoegen van de oude documenten is nog geen rekening gehouden met de huidige eisen voor toegankelijkheid.

  • Gevolg:

   Een deel van de beschikbare documenten voldoet niet aan de huidige eisen voor toegankelijkheid.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de helpdesk. In overleg gaan we op zoek naar een oplossing.

  • Maatregel:

   Waar mogelijk en nodig wordt content van de documenten opgenomen in de website. Downloaden van het document is dan niet meer noodzakelijk.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De belangstelling voor deze -soms zeer omvangrijke- documenten is zeer beperkt. De geraamde kosten en baten staan daardoor niet in verhouding tot de geraamde voordelen voor personen met een beperking, rekening houdend met de frequentie en de duur van het gebruik van het specifieke document.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021

Onevenredige last

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft aan nog niet aan alle eisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid te voldoen, omdat de te verwachten voordelen van toepassing van een of meerdere eisen uit de standaard niet in verhouding staan tot de organisatorische of financiële moeite die dat kost. Onder het kopje afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard wordt dit door Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nader toegelicht. Zoek op 'De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last'.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209