Verklaring van Raad voor Volksgezondheid & Samenleving

Status toegankelijkheid https://www.raadrvs.nl

Raad voor Volksgezondheid & Samenleving is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 28-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Raad voor Volksgezondheid & Samenleving streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Raad voor Volksgezondheid & Samenleving.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Raad voor Volksgezondheid & Samenleving is beschikbaar via de link https://www.platformrijksoverheiddemo.nl/toegankelijkheid/technische-afwijkingen-toegankelijkheid-pro

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Raad voor Volksgezondheid & Samenleving gepubliceerde informatie blijkt dat de website Raad voor Volksgezondheid & Samenleving gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Raad voor Volksgezondheid & Samenleving is gevorderd met de toegankelijkheid van Raad voor Volksgezondheid & Samenleving en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 16-08-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Raad voor Volksgezondheid & Samenleving .
Functie: Strategisch Communicatieadviseur & Woordvoerder .

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 28-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via MAIL@RVenS.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Raad voor Volksgezondheid & Samenleving

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Raad voor Volksgezondheid & Samenleving : voldoet gedeeltelijk

De website Raad voor Volksgezondheid & Samenleving is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Raad voor Volksgezondheid & Samenleving dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://wcag.nl/audit/YWAe3BfbBWtiWASJmVci
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 22-01-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Raad voor Volksgezondheid & Samenleving dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Logo's in PDFs bevatten geen tekstuele alternatieven.

  • Oorzaak:

   Sommige PDF's missen tekstuele alternatieven bij het RVS logo.

  • Gevolg:

   Gebruikers van screenreaders krijgen onvoldoende informatie.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Wij passen bestaande PDF's niet met terugwerkende kracht aan. Met nog te ontwikkelen PDF's houden wij rekening met deze en overige toegankelijkheidseisen. We laten daarvoor tekstuele alternatieven standaars aan de logo's in PDF's toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Resultaten via de zoekbalk zijn opgemaakt met kop-elementen. Zo heeft bijvoorbeeld de kop "Raad" formeel geen content, omdat de eerstvolgende kop een kop van hetzelfde niveau is. Koppen moeten altijd content hebben zoals tekst of een kop van een lager niveau.

  • Oorzaak:

   Resultaten via de zoekbalk zijn opgemaakt met kop-elementen.

  • Gevolg:

   De structuur van de content is voor hulpsoftware lastig te bepalen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De websitebouwer zorgt ervoor dat zoekresultaten niet meer worden opgemaakt in kop-elementen van hetzelfde niveau.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Ongeordende lijsten worden gesplitst in 2 aparte lijsten. Bijvoorbeeld de lijsten bij 'De 5 opgaven van onze werkagenda 2020-2024' en 'Vission and mission'. Dit kan verwarrend zijn voor de gebruikers van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Ongeordende lijsten worden automatisch gesplitst in 2 aparte lijsten.

  • Gevolg:

   De structuur van de content is voor hulpsoftware lastig te bepalen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De websitebouwer past aan dat lijstelementen in 1 lijst komen te staan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In sommige PDF's kan hulpsoftware de leesvolgorde niet goed vaststellen.

  • Oorzaak:

   De leesvolgorde in PDF's is niet altijd goed ingesteld.

  • Gevolg:

   De structuur van de content is voor hulpsoftware lastig te bepalen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De PDF's stellen wij de leesvolgorde voortaan juist in. De leesvolgorde van de voetnoten zoals vastgesteld door bepaalde hulpsoftware kunnen wij daarentegen niet beïnvloeden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 5. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor hulptechnologieën staan de foto's en namen van de raadsleden niet in de juiste volgorde. Een foto staat boven de kop in plaats van eronder.

  • Oorzaak:

   Bij de overzichten van de raadsleden en stafleden staan de foto's en de koppen met de namen niet in de juiste volgorde.

  • Gevolg:

   Voor hulptechnologieën hoort de foto niet bij de juiste persoon.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De websitebouwer wisselt de volgorde van foto's en koppen in de code om.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 6. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij aanmelding voor de nieuwsbrief worden de gegevens niet automatisch ingevuld.

  • Oorzaak:

   Er wordt geen gebruik gemaakt van het autocomplete-attribuut bij invoervelden waar veelgevraagde gegevens ingevuld moet worden.

  • Gevolg:

   De gebruiker moet alle gegevens handmatig invullen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De websitebouwer past aan dat doel van de invulgegevens wordt aangegeven in de code, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst moet volgens de toegankelijkheidseisen een contrastverhouding hebben van ten minste 4,5:1. Dit is op deze website niet altijd het geval.

  • Oorzaak:

   Zo heeft bijvoorbeeld de tekst onder 'Ontvang onze nieuwsbrief' onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 4,1:1 gemeten (#5B6770 op #FFD500).

   Ook de tekst onder "Denk mee" heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 4,1:1 gemeten (#5B6770 op #FFD500).

  • Gevolg:

   Onvoldoende contrast maakt de tekst moeilijk leesbaar voor slechtzienden.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Op de pagina's waar dit mogelijk is passen we de kleuren aan, zodat we voldoende contrast bereiken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 8. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel van de social media links "Linkedin" en "Youtube" komt niet overeen met de tekst van de link.

  • Oorzaak:

   Er zijn foutieve linkdoelen ingegeven.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan niet het correcte linkdoel vaststellen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De websitebouwer moet het correcte linkdoel verwerken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 9. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De tekst op de pagina 'About the RVS' is in het Engels, maar het wordt niet zo gemarkeerd.

  • Oorzaak:

   De link in de footer "About the RVS" is in het Engels, maar wordt niet dusdanig in de code gemarkeerd.

  • Gevolg:

   De content is voor voorleessoftware niet begrijpelijk.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Alle Engelstalige pagina's nalopen en als Engels markeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Raad voor Volksgezondheid & Samenleving heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209