Verklaring van Haags Gemeentearchief

Status toegankelijkheid https://haagsgemeentearchief.nl/

Haags Gemeentearchief is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 04-08-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing ontoereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Haags Gemeentearchief streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Haags Gemeentearchief.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Haags Gemeentearchief is beschikbaar via de link https://haagsgemeentearchief.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Haags Gemeentearchief gepubliceerde informatie blijkt dat de website Haags Gemeentearchief gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Haags Gemeentearchief is gevorderd met de toegankelijkheid van Haags Gemeentearchief en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 04-06-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Haags Gemeentearchief.
Functie: Adviseur digitale dienstverlening.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 04-08-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via haagsgemeentearchief@denhaag.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Haags Gemeentearchief

Gebruikte browsers en software voor het onderzoek
 • Google Chrome versie 87.0.4280.141
 • Firefox versie 83.0 
 • Microsoft Edge versie 87.0.664.75  
 • NVDA
 • HTML_Codesniffer (Chrome plugin)
 • Text Spacing (Chrome plugin)
 • Web Developer (Chrome plugin)
 • AXE developer tool
 • Colour Contrast Analyser (CCA) tool

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Haags Gemeentearchief : voldoet gedeeltelijk

De website Haags Gemeentearchief is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Haags Gemeentearchief dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://haagsgemeentearchief.nl/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 09-09-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Haags Gemeentearchief dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Het logo Den Haag in de header heeft geen alt-tekst. Ook voor andere afbeeldingen (zoals icoontjes om content te delen) geldt dat de alt-tekst niet op orde is.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware kunnen de content niet makkelijk gebruiken en begrijpen

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Alt-teksten worden herzien

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Geen audiodescriptie of alternatief aanwezig voor video's op de algemene website

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking kunnen de video's niet (helemaal) volgen

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Video's worden voorzien van audiodescriptie of een transcriptie, of verwijderd van de website

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Voor de video's in het archief geldt dat deze uitgezonderd zijn onder artikel 2.2 van het Tijdelijk besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid: "reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen". De hoeveelheid archiefvideo's is dusdanig groot dat deze niet geautomatiseerd en kostenefficiënt toegankelijk gemaakt kunnen worden. Deze onevenredige last geldt nadrukkelijk niet voor de gewone video's op de algemene website.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Geen audiodescriptie aanwezig bij de video's op de algemen website

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking kunnen de video's niet (helemaal) volgen

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Video's worden voorzien van audiodescriptie of verwijderd van de website

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Voor de video's in het archief geldt dat deze uitgezonderd zijn onder artikel 2.2 van het Tijdelijk besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid: "reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen". De hoeveelheid archiefvideo's is dusdanig groot dat deze niet geautomatiseerd en kostenefficiënt toegankelijk gemaakt kunnen worden. Deze onevenredige last geldt nadrukkelijk niet voor de gewone video's op de algemene website.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op de algemene website is dit nagenoeg overal in orde. In de zoekpagina's van het archief zitten fouten zoals tabellen die niet correct zijn opgemaakt, velden die niet gelabeld zijn en headerniveau's die worden overgeslagen.

  • Gevolg:

   Gebruikers die afhankelijk zijn van hulpsoftware of toetsenbordgebruik kunnen moeilijk of helemaal niet gebruikmaken van het online archief.

  • Alternatief:

   Geen alternatief aanwezig

  • Maatregel:

   De gevonden fouten worden hersteld

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 5. SC 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

  • Oorzaak:

   Op twee pagina's zijn verwijzingen naar zintuiglijke eigenschappen van componenten gevonden, namelijk naar de visuele locatie op de pagina.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking kunnen de locatie niet waarnemen en de instructies dus niet goed gebruiken.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   De verwijzingen naar de locaties worden verwijderd en anders geformuleerd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 6. SC 1.3.4 - Weergavestand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

  • Oorzaak:

   Voor http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com geldt dat de content de weergave beperkt tot de liggende weergave

  • Gevolg:

   Gebruikers zijn gedwongen om een liggende weergave van de website te gebruiken, ook als ze afhankelijk zijn van een staande weergave of daar een voorkeur voor hebben

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   De responsiveness van de website wordt hersteld zodat weergave niet beperkt is tot één oriëntatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 7. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op de inschrijfpagina voor de nieuwsbrief hebben de invoervelden geen autocomplete-attribuut.

  • Gevolg:

   Er wordt een extra barrière opgeworpen bij het aanmelden voor de nieuwsbrief

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Autocomplete-attributen worden toegevoegd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 8. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Links in de lopende tekst zijn alleen herkenbaar aan de blauwe kleur

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking zoals kleurenblindheid kunnen de linkjes moeilijk of niet waarnemen.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Links krijgen een tweede kenmerk zoals permanent onderstrepen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 9. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Op enkele archiefpagina's verdwijnen onderdelen van de pagina bij inzoomen. Op haagsgemeentearchief.adlibsoft.com schaalt de content niet goed mee: horizontaal scrollen is noodzakelijk om alle content te kunnen gebruiken.

  • Gevolg:

   Gebruikers die afhankelijk zijn van inzoomen op de pagina kunnen niet alle onderdelen zien en gebruiken.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Responsiveness wordt hersteld

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 10. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op bijna alle pagina's uit de steekproef hadden een of meerdere componenten te weinig contrast, zoals:

   • het grijze kader van het zoekveld
   • de grijze knoppen Wis en Zoek
   • sorteerpijltjes
  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking zoals kleurenblindheid kunnen de componenten niet goed zien en gebruiken

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Contrast wordt verhoogd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 11. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Voor drie pagina's uit de steekproef geldt dat hovertekst of pop-uptekst niet handmatig kan worden afgesloten

  • Gevolg:

   Gebruikers kunnen onbedoeld 'vastzitten' aan de hovertekst

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Alle hovercontent wordt afsluitbaar gemaakt

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 12. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op verschillende pagina's staat tekst met een te laag contrast ten opzichte van de achtergrond

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking kunnen de tekst niet goed lezen

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Het contrast wordt verhoogd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 13. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Over het algemeen gaat dit goed. Op enkele archiefpagina's verdwijnen onderdelen van de pagina bij inzoomen.

  • Gevolg:

   Gebruikers die afhankelijk zijn van inzoomen op de pagina kunnen niet alle onderdelen zien en gebruiken.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Responsiveness wordt hersteld

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 14. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Met name op de archiefpagina's is de toetsenbordtoegankelijkheid niet helemaal op orde:

   • Drop-downmenu's kunnen niet uitgeklapt worden
   • Pop-ups kunnen niet afgesloten worden

   Voor haagsgemeentearchief.adlibsoft.com geldt dat de focus niet zichtbaar is waardoor het moeilijk te zeggen is of alle onderdelen bedienbaar zijn.

  • Gevolg:

   Gebruikers die afhankelijk zijn van het toetsenbord kunnen de betreffende pagina's niet gebruiken

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Toetsenbordtoegankelijkheid wordt hersteld

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 15. SC 2.1.2 - Geen toetsenbordval [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

  • Oorzaak:

   Op de homepage is de pop-up "Studiezaal gesloten" niet te bedienen en dus ook niet af te sluiten met het toetsenbord.

  • Gevolg:

   Toetsenbordgebruikers komen de website niet op

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Toetsenbordtoegankelijkheid wordt hersteld

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 16. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Video's zijn te bedienen met toetsenbord "shortcuts", zoals de letter M voor "mute"

  • Gevolg:

   Toetsenbordgebruikers kunnen onbedoeld tijdens het gebruik van de pagina video's bedienen

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   De shortcuts voor video's worden uitgeschakeld

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 17. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:
   • Geen skiplink aanwezig waarmee je de hoofdnavigatie kunt overslaan
   • Iframes hebben geen title-attribuut waarmee het blok te identificeren is voor hulpsoftware
  • Gevolg:
   • Toetsenbordgebruikers kunnen de hoofdnavigatie niet overslaan.
   • Software kan niet bepalen waar het iframe over gaat en of het overgeslagen moet worden
  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Er wordt een algemene skiplink toegevoegd en iframes krijgen een title-attribuut

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 18. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op verschillende archiefpagina's is de focusvolgorde niet vast te stellen. Op twee archiefpagina's is de focusvolgorde niet in orde.

  • Gevolg:

   Toetsenbordgebruikers kunnen op de betreffende pagina's niet logisch navigeren

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Toetsenbordtoegankelijkheid wordt hersteld

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 19. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op enkele pagina's staan links met teksten als "lees meer" of "klik hier".

  • Gevolg:

   Aan de hand van de link is niet vast te stellen wat de bestemming is

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Linkteksten worden betekenisvol gemaakt

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 20. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   De focus is op verschillende pagina's van de steekproef niet zichtbaar

  • Gevolg:

   Toetsenbordgebruikers weten niet waar ze zich bevinden op de pagina

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbar

  • Maatregel:

   Toetsenbordtoegankelijkheid wordt hersteld

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 21. SC 2.5.2 - Aanwijzerannulering [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Geen down-event: Het down-event van de aanwijzer wordt niet gebruikt om enig onderdeel van de functie uit te voeren;
   • Afbreken of ongedaan maken: De functie wordt voltooid door het up-event en er is een mechanisme beschikbaar om de functie af te breken voordat deze wordt voltooid of om de functie ongedaan te maken als deze is voltooid;
   • Up reversal: Met het up-event wordt elk resultaat van het voorgaande down-event ongedaan gemaakt;
   • Essentieel: Het voltooien van de functie met het down-event is essentieel.
  • Oorzaak:

   Een aantal dropdown-menu's opent al bij het down-event (het indrukken van de muisknop)

  • Gevolg:

   Gebruikers kunnen onbedoeld het drowpdown-menu activeren

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   De aanwijzerannulering wordt hersteld

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 22. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Enkele buttons hebben geen naam of een naam die niet de juiste tekst bevat

  • Gevolg:

   Gebruikers van bijvoorbeeld spraaksoftware kunnen knoppen niet bedienen

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   De namen van de buttons worden hersteld

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 23. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Alle pagina's bevatten één of enkele kleine fouten in de codering, zie fouten per pagina in het onderzoeksrapport.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan moeite hebben om de pagina juist te interpreteren en weer te geven

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   De fouten in de code worden hersteld

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 24. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De archiefpagina's bevatten verschillende componenten die niet goed gelabeld zijn voor hulpsoftware

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan bepaalde componenten niet goed interpreteren en weergeven aan de gebruiker

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   De betreffende componenten worden correct gelabeld

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 25. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   De statusmelding die verschijnt bij succesvol indienen van het nieuwsbriefformulier is niet correct gemarkeerd

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware weten niet zeker of hun aanmelding goed is gegaan

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   De statusmelding wordt correct gecodeerd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Haags Gemeentearchief heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240424