Verklaring van Mijn buurt Oss

Status toegankelijkheid https://www.mijnbuurtoss.nl

Gemeente Oss is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 25-03-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Oss streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Mijn buurt Oss.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Oss is beschikbaar via de link https://www.oss.nl/Toegankelijkheid/Toegankelijkheidsverklaringen.htm

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Oss gepubliceerde informatie blijkt dat de website Mijn buurt Oss gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Oss is gevorderd met de toegankelijkheid van Mijn buurt Oss en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 25-03-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Oss .
Functie: Teamleider.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 25-03-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@oss.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Gemeente Oss

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-07-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Mijn buurt Oss : voldoet gedeeltelijk

De website Mijn buurt Oss is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Oss dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.oss.nl/web/file?uuid=0ea512b8-8ed6-455a-9aea-fa8da8151eeb&owner=ed2040ad-2962-4e83-b396-48eee775e322&contentid=65207
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 03-03-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Oss dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://mijnbuurtoss.nl/oss-zuid heeft de afbeelding boven 'bekijk op de kaart' als alt-tekst 'image.name'. Het alt-attribuut moet hier leeg zijn, omdat het een decoratieve afbeelding betreft.

   Op pagina https://mijnbuurtoss.nl/project/plastic-inzamelen heeft de afbeelding onder de kop 'Plastic inzamelen' als alt-tekst 'image.name'. Het alt-attribuut moet hier leeg zijn, omdat het een decoratieve afbeelding betreft.

   Op pagina https://mijnbuurtoss.nl/project/herinrichting-kapelstraat-en-walstraat hebben de afbeeldingen onder de kop 'Herinrichting Kapelstraat en Walstraat' als alt-tekst 'image.name'. De alt-attributen moeten hier leeg zijn, omdat het een decoratieve afbeelding betreft.

  • Gevolg:

   Voorleessoftware van blinde bezoekers leest informatie voor waar de bezoeker niets mee kan.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatieve oplossing beschikbaar. De inwoner kan eventueel contact opnemen met de gemeente voor hulp.

  • Maatregel:

   We streven ernaar om de bevinding voor het einde van 2021 Q2 opgelost te hebben.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   In de footer is een aantal teksten opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven, zie 'Over deze site' en 'Contactgegevens'.

   Op de pagina https://mijnbuurtoss.nl/privacy-statement is een aantal teksten opgemaakt als kop, maar dit is niet in de code aangegeven. De teksten zijn op de verkeerde wijze dik gedrukt gemaakt, namelijk door middel van het <strong> element, zie 'PLANTERRA' en 'Cell[0]'.

   Op de pagina's https://mijnbuurtoss.nl/project/plastic-inzamelen en https://mijnbuurtoss.nl/project/herinrichting-kapelstraat-en-walstraat zijn de koppen 'Initiatiefnemer', 'Deelnemers', 'Laat een reactie achter' en 'profielnamen' niet gecodeerd als kop.

   Op de pagina https://mijnbuurtoss.nl/project/herinrichting-kapelstraat-en-walstraat is een aantal teksten opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. De teksten zijn op de verkeerde wijze dik gedrukt gemaakt, namelijk door middel van het <strong> element, zie 'Wat hebben we met de reacties gedaan?', 'Wat hebben we veranderd?', 'Hoe gaat het nu verder?' en 'Hebt u vragen?'

  • Gevolg:

   Voorleessoftware van blinde bezoekers kan de informatie mogelijk niet goed voorlezen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatieve oplossing beschikbaar. De inwoner kan eventueel contact opnemen met de gemeente voor hulp.

  • Maatregel:

   We streven ernaar om de bevinding voor het einde van 2021 Q2 opgelost te hebben.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 3. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://mijnbuurtoss.nl/registreren worden de links in de lopende tekst alleen met een kleur kenbaar gemaakt. Behalve een kleur moet nog op een andere wijze aangegeven worden dat de tekst een link betreft, bijvoorbeeld door de link te onderstrepen. Dit komt op meerdere pagina's voor.

   Op de pagina https://mijnbuurtoss.nl/registreren wordt de focus bij de link 'Selecteer profiel foto' alleen door middel van een kleur aangegeven. Er moet ook gezorgd worden voor een andere methode, denk bijvoorbeeld aan een focus border (met voldoende contrast).

   Op de pagina https://mijnbuurtoss.nl/registreren wordt de focus bij de link 'Via e-mail' alleen door middel van een kleur aangegeven. Er moet ook gezorgd worden voor een andere methode, denk bijvoorbeeld aan een focus border (met voldoende contrast).

   Op de pagina https://mijnbuurtoss.nl/project/aanmaken wordt de focus bij de link 'Selecteer plaatjes of bestanden' alleen door middel van een kleur aangegeven. Er moet ook gezorgd worden voor een andere methode, denk bijvoorbeeld aan een focus border (met voldoende contrast).

   Op de pagina https://mijnbuurtoss.nl/privacy-statement worden links in de lopende tekst alleen met een kleur kenbaar gemaakt. Behalve een kleur moet nog op een andere wijze aangegeven worden dat de tekst een link betreft, bijvoorbeeld door de link te onderstrepen. Zie bijvoorbeeld 'Autoriteit Persoonsgegevens'. Dit komt op meerdere pagina's voor.

   Op de pagina https://mijnbuurtoss.nl/project/aanmaken worden links in de lopende tekst alleen met een kleur kenbaar gemaakt. Behalve een kleur moet nog op een andere wijze aangegeven worden dat de tekst een link betreft, bijvoorbeeld door de link te onderstrepen. Zie bijvoorbeeld 'meldingen openbare ruimte' en 'voorwaarden van Mijn buurt Oss'. Dit komt op meerdere pagina's voor.

   Op de pagina https://mijnbuurtoss.nl/project/plastic-inzamelen worden links in de lopende tekst alleen met een kleur kenbaar gemaakt. Behalve een kleur moet nog op een andere wijze aangegeven worden dat de tekst een link betreft, bijvoorbeeld door de link te onderstrepen. Zie bijvoorbeeld 'KlikM' en 'Login'.

  • Gevolg:

   Als informatie alleen wordt overgebracht door kleurverschillen, dan kan deze informatie mogelijk niet waargenomen worden door slechtziende of kleurenblinde bezoekers. Het is daarom van belang dat de informatie ook op een andere, niet-kleurafhankelijke manier wordt overgebracht.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatieve oplossing beschikbaar. De inwoner kan eventueel contact opnemen met de gemeente voor hulp.

  • Maatregel:

   We streven ernaar om de bevinding voor het einde van 2021 Q2 opgelost te hebben.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 4. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Wanneer de website op een breedte van 320 pixels wordt bekeken dan is de link 'werkzaamheden' in het mobiele menu niet meer beschikbaar.

  • Gevolg:

   Bij sommige resoluties wordt bepaalde informatie niet getoond.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatieve oplossing beschikbaar. De inwoner kan eventueel contact opnemen met de gemeente voor hulp.

  • Maatregel:

   We streven ernaar om de bevinding voor het einde van 2021 Q2 opgelost te hebben.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   De border om de toetsenbord focus aan te geven bij de skiplink, heeft een te laag contrast van 2,6:1. Dit komt voor op meerdere pagina's.

   De border om te toetsenbordfocus aan te geven bij de 'Account aanmaken' link heeft een te laag contrast van 1,8:1. Dit komt voor op meerdere pagina's.

   De border om de toetsenbordfocus aan te geven bij de drie kaarten onder 'Samen maken we de buurt' hebben een te laag contrast van 2,3:1. Dit komt voor op meerdere pagina's.

   Op de pagina https://mijnbuurtoss.nl/privacy-statemen bevindt zich de link 'Ik ga niet akkoord met deze voorwaarden'. De border om de toetsenbord focus aan te geven heeft een te laag contrast van 2,6:1. Dit ggebeurt na het aanmelden.

   Bovenstaande drie bevindingen met betrekking tot de groene focusborder komen voor op meerdere plekken op verschillende pagina's. Bovenstaande bevindingen zijn dus slechts enkele voorbeelden.

   Op de pagina https://mijnbuurtoss.nl/privacy-statement bevindt zich de link 'Ik ga akkoord'. De border om de toetsenbordfocus aan te geven heeft een te laag contrast van 1,2:1. Dit komt voor na het aanmelden.

   Als op de pagina https://mijnbuurtoss.nl/project/herinrichting-kapelstraat-en-walstraat de knoppen '>' en '<' actief worden dan hebben de knoppen een te laag contrast van 2,8:1. Als de knoppen niet actief zijn dan kunnen deze, afhankelijk van de achtergrondafbeelding, ook een te laag contrast hebben. Hetzelfde geldt voor de bolletjes.

  • Gevolg:

   Slechtziende bezoekers kunnen sommige componenten van de gebruikersinterface niet goed identificeren.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatieve oplossing beschikbaar. De inwoner kan eventueel contact opnemen met de gemeente voor hulp.

  • Maatregel:

   We streven ernaar om de bevinding voor het einde van 2021 Q2 opgelost te hebben.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op de pagina https://mijnbuurtoss.nl/site-indeling hebben de blauwe teksten op de grijze achtergrond een te laag contrast van 4,2:1. Zie bijvoorbeeld 'Algemene pagina's' en 'Account pagina's'.

   Op de pagina https://mijnbuurtoss.nl/project/plastic-inzamelen hebben de blauwe teksten op de grijze achtergrond een te laag contrast van 4,2:1. Zie bijvoorbeeld 'Initiatiefnemer' en 'KlikM'.

   Bovenstaande komt voor op meerdere pagina's, bijvoorbeeld ook op https://mijnbuurtoss.nl/zoeken?query=inzamelen en https://mijnbuurtoss.nl/oss-zuid/bericht/3.

   Op de pagina's https://mijnbuurtoss.nl/project/plastic-inzamelen en https://mijnbuurtoss.nl/project/herinrichting-kapelstraat-en-walstraat heeft de placeholdertekst 'Laat weten wat u van Plastic inzamelen vindt. Let op dat u geen persoonlijke gegevens (zoals een telefoonnummer of e-mailadres) in deze berichten plaatst.' een te laag contrast van 4,2:1.

  • Gevolg:

   De tekst kan mogelijk niet goed worden gelezen door kleurenblinde of slechtziende bezoekers.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatieve oplossing beschikbaar. De inwoner kan eventueel contact opnemen met de gemeente voor hulp.

  • Maatregel:

   We streven ernaar om de bevinding voor het einde van 2021 Q2 opgelost te hebben.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 7. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://mijnbuurtoss.nl/project/plastic-inzamelen en https://mijnbuurtoss.nl/project/herinrichting-kapelstraat-en-walstraat zijn de '+' en de '-' toets bij de kaart niet met het toetsenbord te bedienen.

   Op pagina https://mijnbuurtoss.nl/project/plastic-inzamelen en https://mijnbuurtoss.nl/project/herinrichting-kapelstraat-en-walstraat zijn de Facebook en Twitter links niet met het toetsenbord te bereiken. Deze zijn zichtbaar wanneer 'deel dit idee' is geopend.

  • Gevolg:

   Niet alle functionaliteit op de website kan bediend worden met het toetsenbord.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatieve oplossing beschikbaar. De inwoner kan eventueel contact opnemen met de gemeente voor hulp.

  • Maatregel:

   We streven ernaar om de bevinding voor het einde van 2021 Q2 opgelost te hebben.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 8. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Als op de pagina https://mijnbuurtoss.nl met het toetsenbord wordt genavigeerd naar de knop 'toon meer' en deze knop actief wordt, dan is het eerstvolgende item dat focus ontvangt niet een nieuwe kaart/item maar de link 'Idee op de website zetten'.

  • Gevolg:

   Een bezoeker die met het toetsenbord navigeert, ervaart een niet logische focusvolgorde.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatieve oplossing beschikbaar. De inwoner kan eventueel contact opnemen met de gemeente voor hulp.

  • Maatregel:

   We streven ernaar om de bevinding voor het einde van 2021 Q2 opgelost te hebben.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 9. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   De focus rectangle van het mobiele menu is niet zichtbaar als hier de focus op staat.

   De focus rectangle van de sluiten knop van het mobiele menu is niet zichtbaar als hier de focus op staat.

   Wanneer het mobiele menu met het toetsenbord wordt geopend is het mogelijk om uit dit menu te navigeren, terwijl het menu nog open staat. Hierdoor is de toetsenbord focus niet meer zichtbaar. Dit komt voor op meerdere pagina's.

   Op de pagina's https://mijnbuurtoss.nl/project/plastic-inzamelen en https://mijnbuurtoss.nl/project/herinrichting-kapelstraat-en-walstraat is de focus op de social media knoppen niet goed zichtbaar. Deze zijn zichtbaar wanneer 'deel dit idee' is geopend.

  • Gevolg:

   Als een bezoeker gebruik maakt van zijn toetsenbord dan weet hij niet waar de toetsenbordfocus is .

  • Alternatief:

   Er is geen alternatieve oplossing beschikbaar. De inwoner kan eventueel contact opnemen met de gemeente voor hulp.

  • Maatregel:

   We streven ernaar om de bevinding voor het einde van 2021 Q2 opgelost te hebben.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 10. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Als op de pagina's https://mijnbuurtoss.nl/registreren, https://mijnbuurtoss.nl/aanmelden en https://mijnbuurtoss.nl/berichten/instellingen het formulier leeg verstuurd wordt, dan krijg je geen goede foutmelding te zien. Er wordt alleen een melding getoond dat bepaalde velden ingevuld dienen te worden en/of verplicht zijn ("Dit veld is verplicht"). Dat is niet voldoende, want er wordt niet beschreven wat er fout is gegaan.

  • Gevolg:

   Bezoekers begrijpen mogelijk niet wat er verkeerd is gegaan bij het niet goed invullen van een formulier.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatieve oplossing beschikbaar. De inwoner kan eventueel contact opnemen met de gemeente voor hulp.

  • Maatregel:

   We streven ernaar om de bevinding voor het einde van 2021 Q2 opgelost te hebben.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 11. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Op de pagina's https://mijnbuurtoss.nl/project/plastic-inzamelen en https://mijnbuurtoss.nl/project/herinrichting-kapelstraat-en-walstraat is de placeholdertekst bij het invoerveld 'Laat een reactie achter' een instructie. Deze instructie is niet meer beschikbaar wanneer de gebruiker tekst in dit veld plaatst. Zorg dat deze instructie altijd beschikbaar is, bijvoorbeeld door deze buiten het invoerveld te plaatsen.

  • Gevolg:

   De bezoeker kan de invulinstructie soms niet achterhalen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatieve oplossing beschikbaar. De inwoner kan eventueel contact opnemen met de gemeente voor hulp.

  • Maatregel:

   We streven ernaar om de bevinding voor het einde van 2021 Q2 opgelost te hebben.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 12. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op de pagina's https://mijnbuurtoss.nl/berichten/instellingen, https://mijnbuurtoss.nl/project/plastic-inzamelen en https://mijnbuurtoss.nl/project/herinrichting-kapelstraat-en-walstraatwordt de status van de in- en uitklapbare elementen (uitgeklapt of niet) niet duidelijk gemaakt voor gebruikers van hulpapparatuur.

  • Gevolg:

   Slechtziende bezoekers kunnen bepaalde informatie mogelijk niet tot zich nemen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatieve oplossing beschikbaar. De inwoner kan eventueel contact opnemen met de gemeente voor hulp.

  • Maatregel:

   We streven ernaar om de bevinding voor het einde van 2021 Q2 opgelost te hebben.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Oss heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209