Verklaring van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Status toegankelijkheid https://www.zhzveilig.nl/

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 02-02-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is beschikbaar via de link https://www.zhzveilig.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid gepubliceerde informatie blijkt dat de website Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is gevorderd met de toegankelijkheid van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 02-02-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid .
Functie: Teammanager Communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 02-02-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via communicatie@vrzhz.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.zhzveilig.nl/vrzhz/contact/.

Aanvullende informatie van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Het traject om de huidige website van de VRZHZ conform de wetgeving digitale toegankelijkheid vorm te geven loopt. Het onderzoeksrapport is in week 46 van 2022 aangeleverd. Daaruit volgden diverse actiepunten die noodzakelijk zijn om de website aan de WCAG 2.1 AA richtlijnen te laten voldoen. De afwijkingen uit het rapport zijn in de daaropvolgende periode aangepakt, voor zover de techniek van de huidige website dit mogelijk maakte. De huidige B-status is reeds toegekend en toereikend verklaard door Logius. De latere AA-verklaring wordt in de loop van 2023 geclaimd bij het herbouwen van de website.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid : voldoet gedeeltelijk

De website Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.zhzveilig.nl/downloads/Inspectierapport-2022-1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 15-11-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De bedoeling van dit succescriterium is om informatie die wordt overgebracht door niet-tekstuele content, toegankelijk te maken door middel van een tekstalternatief. Hulpsoftware maakt deze alternatieve teksten bijvoorbeeld hoorbaar via voorleessoftware of tastbaar via braille.

   Op alle pagina’s staat rechtsboven in het menu een link met een loep-icoon waarmee het zoekveld geopend kan worden. Dit icoon beschikt niet over een tekstalternatief. Het gevolg is dat de visuele informatie niet beschikbaar is voor gebruikers die afhankelijk zijn van hulpsoftware. Wanneer het zoekveld is geopend, staat een grijze zoekknop met een loep-icoon naast het zoekveld. Ook dit icoon beschikt niet over een tekstalternatief. https://www.zhzveilig.nl/

   Op alle pagina’s staat rechts in de footer een afbeelding van het logo van Samen voor veiligheid. Deze afbeelding beschikt niet over een tekstalternatief. https://www.zhzveilig.nl/

   Op pagina https://www.zhzveilig.nl/algemeen/nl-alert-iedereen-direct-informatie-bij-een-noodsituatie/ staan twee links met de linktekst “de video” (onder de koppen “Hoe zendt de overheid NL-Alert uit?” en “Hoe zendt de overheid NL-Alert uit?”. Naast deze links staat een icoon dat duidelijk maakt dat deze links verwijzen naar een externe website (in dit geval YouTube). Deze iconen beschikken niet over een tekstalternatief, waardoor deze visuele informatie niet beschikbaar is voor gebruikers die afhankelijk zijn van hulpsoftware.

   Op pagina https://www.zhzveilig.nl/wat-te-doen-bij/geen-spoed-wel-brandweer-bel-0900-0904/ staan onder de YouTube-video twee informatieve afbeeldingen (met de teksten “Stormschade – Wie bel ik?” en “Wateroverlast – Wie bel ik?”). De img-elementen beschikken over een leeg alt attribuut (alt=””), waardoor de afbeeldingen genegeerd worden door hulpsoftware. Dit is alleen de bedoeling bij decoratieve afbeeldingen. Deze afbeeldingen zijn informatief waardoor het nodig is dat de afbeeldingen beschikken over een tekstalternatief met de informatie uit de afbeeldingen. Het is ook mogelijk om een toegankelijk alternatief te bieden voor de informatie uit de afbeeldingen, door bijvoorbeeld de tekst op deze pagina aan te passen. Het is ook een optie om het alternatief op een andere pagina te plaatsen, in dat geval moet de tekst of het tekstalternatief duidelijk maken waar dat alternatief te vinden is. Voor dit soort complexe afbeeldingen zijn dus verschillende oplossingen mogelijk.

   Op pagina https://www.zhzveilig.nl/vacatures/ staat bovenaan een afbeelding van vier personen met het tekstalternatief “header-afbeelding-website-test”. Dit is geen goede omschrijving van de afbeelding. Deze afbeelding hoort genegeerd te worden door hulpsoftware. Als de afbeelding wel een tekstalternatief heeft, moet deze een omschrijving bieden van de afbeelding. Let op: op deze afbeelding is een alt én een title attribuut gebruikt, het advies is dan ook om beide waarden leeg te maken.

   Op pagina https://www.zhzveilig.nl/vacatures/ staat bovenaan een automatisch actualiserende slider (met de blauwe achtergrond). Onder de slider staan vier grijze bolletjes waarmee tussen de slides genavigeerd kan worden. Deze interactieve bolletjes beschikken niet over een tekstalternatief en voldoen ook niet aan de eisen van succescriterium 4.1.2: Naam, rol, waarde.

   Het volgende is niet fout, maar geeft meer informatie over het gebruik van een wettelijke uitzondering die ook in de scope vermeld staat. Op pagina https://www.zhzveilig.nl/vrzhz/contact/ staat bovenaan een kaart die bedoeld is voor navigatie. Voor de essentiële informatie uit deze kaart is een toegankelijk alternatief beschikbaar (de adresgegevens onder de kop “Bezoekadres VRZHZ”). Als de adresgegevens op een toegankelijke wijze aangeboden worden hoeft de inhoud van de kaart niet toegankelijk gemaakt te worden om te voldoen. Deze kaart voldoet nu aan die voorwaarde en is daarom niet volledig onderzocht.

   Het volgende is niet fout, maar geeft meer informatie over het gebruik van een wettelijke uitzondering die ook in de scope vermeld staat. Op pagina https://www.zhzveilig.nl/incidenten/gaslucht-dordrecht/ staat ook bovenaan een kaart. Een kaart of karteringsdienst hoeft volgens een wettelijke uitzondering niet te voldoen aan de meeste succescriteria. Aangenomen is dat deze kaart niet bedoeld is voor navigatie (de locatie van het incident is niet exact te bepalen), waardoor er geen alternatief voor de informatie in de kaart hoeft te zijn, maar in de tekst staat wel informatie over de locatie van het incident. De kaart is daarom ook niet inhoudelijk geïnspecteerd, er is enkel gecontroleerd of deze kaart het gebruik van de rest van de website niet blokkeert.

  • Gevolg:

   Zolang dit criterium nog niet is verholpen, betekent dit dat visueel beperkte website bezoekers de afbeeldingen, logo's en andere visuele uitingen niet tot zich kunnen nemen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De website leverancier zal in samenwerking met de content beheerders van de VRZHZ zorgen dat alle niet-tekstuele content wordt voorzien van tekst alternatief. In de procedure van de content beheerders is opgenomen dat er altijd alt-teksten worden toegevoegd bij afbeeldingen, tenzij dezen enkel van decoratieve aard zijn. In de bouw van de nieuwe website wordt dit actiepunt meegenomen, zodat alle niet-tekstuele content volledig voldoet aan de toegankelijkheidseisen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-02-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op de website wordt bij een aantal teksten incorrect gebruik gemaakt van het strong-element. Zie bijvoorbeeld pagina https://www.zhzveilig.nl/algemeen/oefenen-in-opsporen-en-redden-van-mensen/ bij de vetgedrukte alinea onder de kop “Oefenen in opsporen en redden van mensen”. Dit element mag alleen gebruikt worden om de nadruk te leggen op enkele woorden in een stuk tekst. Het element mag niet gebruikt worden voor de vormgeving van tekst of om een hele zin of alinea nadruk te geven. Gebruik bij voorkeur CSS om deze teksten vetgedrukt te weergeven. Zie bijvoorbeeld ook pagina https://www.zhzveilig.nl/wat-te-doen-bij/geen-spoed-wel-brandweer-bel-0900-0904/ bij de vetgedrukte tekst onder de kop “Geen spoed, wel brandweer? : Wat doe je?” en pagina https://www.zhzveilig.nl/vacatures/adviseur-risicobeheersing-industri%C3%ABle-veiligheid-953068/ onder de kop “Adviseur Risicobeheersing industriële veiligheid”.

   Het strong-element wordt op een aantal pagina’s ook gebruikt voor de opmaak van teksten die lijken op een kop, zie bijvoorbeeld pagina https://www.zhzveilig.nl/wat-te-doen-bij/fakkelen/ bij de teksten “Fakkelen: wat doe je?”, “Wat is fakkelen” en “Waarom wordt er gefakkeld?”. Ook hier geldt dat het strong-element niet bedoeld is voor de opmaak van koppen. Tevens is van belang dat deze teksten in de code worden opgemaakt als koptekst. Zodoende kan de relatie tussen deze tekst en bijbehorende content ook door (gebruikers van) hulpsoftware bepaald worden. De teksten worden momenteel door hulpsoftware geïnterpreteerd als tekst met nadruk, dit veroorzaakt meerdere toegankelijkheidsproblemen. Het is voor gebruikers van hulpsoftware mogelijk van kop naar kop te navigeren om de informatie die ze zoeken te vinden. Het goed gebruik van koppen is daarom extra belangrijk. Dit type probleem doet zich vaker voor, zie bijvoorbeeld pagina https://www.zhzveilig.nl/vrzhz/contact/ bij de vetgedrukte tekst “Contact opnemen” en de teksten “Landelijk” en “Regio Zuid-Holland Zuid” in het gele vak onder de kop “”Vragen over de situatie in Oekraïne?.

   Op pagina https://www.zhzveilig.nl/incidenten/gaslucht-dordrecht/ staat een ongenummerde lijst onder de update “dinsdag 25 oktober 2022 – 17:58”. Deze lijst is in de code echter niet als lijst opgemaakt. Dit type probleem doet zich ook voor op pagina https://www.zhzveilig.nl/algemeen/nl-alert-iedereen-direct-informatie-bij-een-noodsituatie/ bij de lijst onder de kop “Geen NL-Alert ontvangen?” en op pagina https://www.zhzveilig.nl/vacatures/adviseur-risicobeheersing-industri%C3%ABle-veiligheid-953068/ onder de kop “Jij gaat je bezig houden met…”.

   De PDF-documenten op pagina’s https://www.zhzveilig.nl/wp-content/uploads/2022/01/samenvatting-beleidsplan-2022-2025-vrzhz.pdf en https://www.zhzveilig.nl/wp-content/uploads/2022/08/2022-0274b-infographic-jaarrekening-vrzhz-2021.pdf hebben geen tags en daardoor is voor hulpsoftware (zoals screenreaders) geen informatie beschikbaar om de PDF-documenten te interpreteren. Zo leest bijvoorbeeld voorleessoftware alleen tekst als platte tekst voor, worden koppen en opsommingslijsten niet herkend en afbeeldingen genegeerd. Omdat tags ontbreken, kunnen de PDF-documenten niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF-codelaag, zoals semantische koppen en alternatieve teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

  • Gevolg:

   Wij schatten in dat deze betreffende afwijking geen direct grote gevolgen heeft voor website bezoekers. Desalniettemin wordt er gekeken naar een oplossing op de korte termijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De website leverancier zal in samenwerking met de content beheerders van de VRZHZ zorgen dat alle elementen die niet voldoen aan de gestelde criteria worden aangepast, zodat zoveel mogelijk wel voldoet aan de WCAG 2.1 standaarden. In de bouw van de nieuwe website wordt dit actiepunt meegenomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-02-2023
 3. SC 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.zhzveilig.nl/ staat bovenaan een donkerblauw vak met de witte kop “Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid”. In de alinea hieronder staat in de laatste zin “Lees alles over onze taken en verantwoordelijkheden achter de blauwe knop”. Dit is informatie die afhankelijk is van zintuiglijke kenmerken (de kleur van de knop) en kan daardoor gemist worden door bijvoorbeeld een gebruiker die (kleuren)blind is. Dit kan worden opgelost door niet alleen te verwijzen naar de kleur, maar ook naar de naam van het element. Die tekst kan hulpsoftware dan gebruiken om het element te vinden (als die toegankelijk is). hierbij speelt ook mee dat het niet om een knop, maar om een link naar een andere pagina gaat.

   Op pagina https://www.zhzveilig.nl/vacatures/adviseur-risicobeheersing-industri%C3%ABle-veiligheid-953068/ staat onderaan de kop “Gelijk solliciteren?”. Onder deze kop staat de tekst “Dat kan via onderstaande knop”. Het element waar in deze tekst naar wordt verwezen (de blauwe knop “Solliciteer direct”) is echter geen knop, maar een link.

  • Gevolg:

   Deze specifieke afwijking heeft als gevolg dat mensen met een visuele beperking wellicht last hebben van het kleurcontrast.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De website leverancier zal in samenwerking met de content beheerders van de VRZHZ zorgen dat alle elementen die niet voldoen aan de gestelde criteria worden aangepast, zodat zoveel mogelijk wel voldoet aan de WCAG 2.1 standaarden. Deze maatregelen zijn inmiddels getroffen en het probleem is daarmee verholpen. De zintuigelijke eigenschappen voldoen nu aan de digitale toegankelijkheidseisen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-02-2023
 4. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.zhzveilig.nl/vrzhz/contact/ staat onder de kop “Bezoekadres VRZHZ” de uitklapbare link “Contactformulier”. Na het activeren van de link verschijnt een formulier. In dit formulier moeten persoonlijke gegevens ingevuld worden, waaronder naam, e-mailadres en telefoonnummer. Voor deze invoervelden is een autocomplete attribuut nodig bij de input-elementen. Dit zorgt ervoor dat browsers, maar ook hulpsoftware, ondersteuning kunnen geven bij het invullen van deze invoervelden. Dit kan door bijvoorbeeld de invoervelden al automatisch in te vullen. Het autocomplete attribuut ontbreekt op dit moment bij het invoerveld “Naam”. Dit kan worden opgelost door het toevoegen van een autocomplete attribuut aan het input-element met de waarde “name”. Dit is wel goed gedaan bij de invoervelden “Email address” en “Telefoon”. Op de volgende pagina is meer informatie te vinden over de toepassing van dit attribuut en welke waardes verplicht zijn om te gebruiken. Zie: https://www.w3.org/Translations/WCAG21-nl/#input-purposes.

   Op pagina https://www.zhzveilig.nl/bestuur/vergaderingen/ staat een formulier onder de kop “Blijf op de hoogte” met een invoerveld voor het e-mailadres. Ook dit invoerveld beschikt niet over het autocomplete attribuut. Dit kan worden opgelost door dit attribuut toe te voegen aan het input-element met de waarde “email”.

  • Gevolg:

   Het gevolg van deze afwijking is dat website gebruikers zelf bepaalde gegevens dienen in te vullen bij bepaalde velden die niet automatisch worden ingevuld.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De website leverancier zal in samenwerking met de content beheerders van de VRZHZ zorgen dat alle elementen die niet voldoen aan de gestelde criteria worden aangepast, zodat zoveel mogelijk wel voldoet aan de WCAG 2.1 standaarden. De maatregelen zijn genomen en daarmee voldoen de elementen aan de toegankelijkheidseisen. De afwijking is daarmee opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-02-2023
 5. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op de website staan veel links in lopende tekst die alleen te onderscheiden zijn door een andere kleur. Zie bijvoorbeeld de gele link “Cookie & Privacybeleid” in de cookiemelding onderaan iedere pagina. Mensen die kleurenblind of slechtziend zijn, kunnen problemen hebben met het onderscheiden van kleuren of bepaalde kleuren zelfs helemaal niet zien. Daarom is het belangrijk om bij het overdragen van informatie niet alleen kleur te gebruiken, maar bijvoorbeeld ook (naast kleur) een andere vorm, bijvoorbeeld door de links te onderstrepen. Wanneer de links enkel te onderscheiden zijn door een andere kleur, moeten de links aan twee voorwaarden voldoen. Ten eerste moet het contrastverschil tussen de link en de omringende tekst minimaal 3,0:1 zijn. Ten tweede moet de link veranderen als de muisaanwijzer op de link staat, zodat duidelijk is dat dit element interactief is. Een ander voorbeeld van links in lopende tekst die alleen te onderscheiden zijn door een andere kleur is op pagina https://www.zhzveilig.nl/vrzhz/contact/ bij de links “Website van Rijksoverheid”, “veelgestelde vragen” en “contact op met je gemeente” in het gele vak onder de kop “Vragen over de situatie in Oekraïne?”. Zie bijvoorbeeld ook pagina https://www.zhzveilig.nl/algemeen/nl-alert-iedereen-direct-informatie-bij-een-noodsituatie/ bij de links met de linktekst “de video” onder de koppen “Hoe zendt de overheid NL-Alert uit?” en “Geen NL-Alert ontvangen?”.

   In het PDF-document op pagina https://www.zhzveilig.nl/wp-content/uploads/2022/08/2022-0274b-infographic-jaarrekening-vrzhz-2021.pdf staat een staafdiagram op de eerste pagina. De staven in deze diagram zijn enkel van elkaar te onderscheiden door het verschil in kleur, waardoor de informatie uit de diagram mogelijk niet (goed) waarneembaar is voor mensen met visuele beperkingen zoals kleurenblindheid. Hetzelfde geldt voor de cirkeldiagram rechtsboven de tweede pagina van het document. Het advies is om naast kleur ook gebruik te maken van bijvoorbeeld andere vormen of tekst.

  • Gevolg:

   Het mogelijke gevolg van deze afwijking is dat mensen met een visuele beperking de betreffende links mogelijk niet zien of herkennen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De website leverancier zal in samenwerking met de content beheerders van de VRZHZ zorgen dat alle elementen die niet voldoen aan de gestelde criteria worden aangepast, zodat zoveel mogelijk wel voldoet aan de WCAG 2.1 standaarden. Deze afwijking is reeds gedeeltelijk opgelost binnen de technische mogelijkheden van de huidige website. Kleuren in PDF documenten voor staafdiagrammen moeten nog worden voorzien van vormen, teksten of patronen voor onderscheid. Er zal worden overlegd en gekeken naar welke PDF documenten moeten worden aangepast om de vereisten te behalen en welke documenten van de website kunnen worden gehaald, zodat alle geüploade files voldoen aan de vereisten van digitale toegankelijkheid.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-02-2023
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Slechtziende of kleurenblinde gebruikers kunnen moeite hebben om teksten te lezen als het contrast met de achtergrond te laag is. Normale tekst moet een minimaal contrast hebben van 4,5:1 en teksten groter dan 24px/18pt (of 19px/14pt voor vetgedrukte tekst) moeten een minimaal contrast hebben van 3,0:1. De website voldoet in een aantal situaties niet aan dit succescriterium. In al deze situaties moet meer contrast gecreëerd worden tussen de tekst en achtergrond. Hier volgen enkele voorbeelden.

   Op pagina https://www.zhzveilig.nl/bestuursvergadering/agenda-voor-14-oktober/ staat onder de kop “Agenda voor 14 oktober 2022” de tekst “Datum: 11 oktober 2022”. De grijze tekst heeft een contrastverhouding van 2,3:1 ten opzichte van de witte achtergrond. Onder de kop “Documenten” staat het document “agendabundel-ab-13.10.2022” met hiernaast de grijze tekst “Geüpload op 11 oktober 2022”. Deze grijze tekst heeft een contrast van 3,6:1 ten opzichte van de witte achtergrond. Deze kleurencombinaties doen zich vaker voor, zie bijvoorbeeld pagina https://www.zhzveilig.nl/incidenten/gaslucht-dordrecht/ bij de grijze teksten boven iedere update en pagina https://www.zhzveilig.nl/vrzhz/nieuws/ bij de datum onder ieder nieuwsbericht.

   Op pagina https://www.zhzveilig.nl/incidenten/gaslucht-dordrecht/ staan onderaan vier links waarmee de pagina gedeeld kan worden. De groene linktekst “WhatsApp” heeft een contrast van slechts 2,1:0 ten opzichte van de witte achtergrond. Ook bij de blauwe link “Twitter” is het contrast te laag (2,6:1) en bij de groene link “Email” (2,9:1). Dit type probleem doet zich vaker voor, zie bijvoorbeeld pagina’s https://www.zhzveilig.nl/algemeen/oefenen-in-opsporen-en-redden-van-mensen/ en https://www.zhzveilig.nl/algemeen/nl-alert-iedereen-direct-informatie-bij-een-noodsituatie/.

   Op pagina https://www.zhzveilig.nl/vacatures/ staat een geel vak met de blauwe kop “Meer weten?”. Hieronder staan de blauwe linkteksten “HRM adviseurs” en “gabijdebrandweer.nl”. Deze teksten hebben een contrast van 3,7:1 ten opzichte van de gele achtergrond.

   In het PDF-document op pagina https://www.zhzveilig.nl/wp-content/uploads/2022/01/samenvatting-beleidsplan-2022-2025-vrzhz.pdf staat op de tweede pagina een rood vak met de witte kop “De vijf risico’s in onze regio die het hoogst scoren zijn”. Bij de witte teksten onder deze kop is het contrastverschil met de rode achtergrond met 4,3:1 nét te laag.

   In het PDF-document op pagina https://www.zhzveilig.nl/wp-content/uploads/2022/08/2022-0274b-infographic-jaarrekening-vrzhz-2021.pdf staat een staafdiagram op de eerste pagina. Bij de blauwe staaf van “Dordrecht” is het contrast met de zwarte tekst “735” 4,4:1, dit is nét te laag. Bij de donkerblauwe staaf “Sliedrecht” is het contrast 2,3:1. Ook bij andere staven in de diagram is het contrast te laag, zie de de staaf “Papendrecht” (3,4:1) en grijze staaf “Hendrik-Ido-Ambacht” (3,2:1). Linksonder de staafdiagram staat de tabel “Incidenten per meldingsclassificatie”. Bij deze tabel is het contrastverschil tussen de blauwe teksten en de paarse achtergrond slechts 2,7:1. Bij de tabel “Incidenten per prio” hiernaast verschilt de contrastverhouding tussen de teksten en achtergrondafbeelding per pixel, maar is gemiddeld te laag. Hetzelfde geldt voor de tabel “Evenementenloket cijfers Q1 t/m W4 2021” op de tweede pagina. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van contrastproblemen in dit PDF-document, er zijn meerdere kleurencombinaties waarbij het contrast onvoldoende is.

  • Gevolg:

   Slechtziende of kleurenblinde gebruikers kunnen moeite hebben om teksten te lezen als gevolg van het te lage achtergrond contrast.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De website leverancier zal in samenwerking met de content beheerders van de VRZHZ zorgen dat alle elementen die niet voldoen aan de gestelde criteria worden aangepast, zodat zoveel mogelijk wel voldoet aan de WCAG 2.1 standaarden. Dit aandachtspunt is gedeeltelijk opgelost. Er zal nog moeten worden gekeken naar welke PDF documenten aangepast moeten worden en welke documenten simpelweg verwijderd moeten worden. Als dit is gebeurd, voldoet de site aan de toegankelijkheidseisen voor dit punt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-02-2023
 7. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Voor deze test is de weergave op 1280x1024 met 100% vergeleken met de weergave met 200% zoom. Op alle pagina's van https://www.zhzveilig.nl/ wordt het hoofdmenu vervangen door een hamburgermenu. Het probleem is dat dit menu nu niet met het toetsenbord te activeren is. Dit is een probleem omdat een deel van de slechtziende gebruiker die moeten herschalen ook niet in staat is om visueel de positie van de muisaanwijzer te bepalen. Voor slechtziende toetsenbord gebruikers is er nu een verlies van functionaliteit. Deze eis geldt natuurlijk voor alle interactieve functionaliteit op deze website, maar onder dit succescriterium is alleen de toetsenbordbediening van het hoofdmenu op 200% zoom onderzocht.

   Op pagina https://www.zhzveilig.nl/bestuur/vergaderingen/ staat rechtsboven een formulier onder de kop “Blijf op de hoogte”. In dit formulier staat een invoerveld met de placeholdertekst “Jouw e-mail adres” en de blauwe knop “Inschrijven”. Het invoerveld en de knop zijn niet langer zichtbaar als de website wordt bekeken bij een breedte van 1280 pixels en als ingezoomd wordt tot 200%.

   Op pagina https://www.zhzveilig.nl/vrzhz/nieuws/ staat een overzicht van nieuwsberichten. Onder ieder nieuwsbericht staat een beschrijving. Deze beschrijvingen zijn niet langer volledig zichtbaar.

   Op pagina https://www.zhzveilig.nl/vacatures/ staat bovenaan een automatisch actualiserende slider dat niet langer zichtbaar is.

  • Gevolg:

   Het gevolg is dat een toetsenbord gebruiker zijn of haar actie in het menu zal moeten herhalen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De website leverancier zal in samenwerking met de content beheerders van de VRZHZ zorgen dat alle elementen die niet voldoen aan de gestelde criteria worden aangepast, zodat zoveel mogelijk wel voldoet aan de WCAG 2.1 standaarden. Dit probleem is onder de loep genomen en er is geconstateerd dat de techniek van de huidige website niet toereikend is om deze afwijking te verhelpen. Dit punt wordt daarom meegenomen in de bouw en ontwikkeling van de nieuwe website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-02-2023
 8. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Bij succescriterium 1.4.4 is beschreven dat er verlies van content en/of functionaliteit is bij het inzoomen met 200% en een breedte van 1280 pixels. Dezelfde problemen treden ook op bij dit succescriterium, waarbij is getest bij een breedte van 320 pixels (of 1280 pixels en 400% ingezoomd). Deze problemen zijn hier niet nogmaals beschreven, zie voor de beschrijving succescriterium 1.4.4. Bij het oplossen van deze problemen moet er dus op gelet worden dat dit ook gaat voldoen voor dit succescriterium. https://www.zhzveilig.nl/

  • Gevolg:

   Het gevolg is dat een toetsenbord gebruiker zal moeten scrollen om geen informatie te verliezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De website leverancier zal in samenwerking met de content beheerders van de VRZHZ zorgen dat alle elementen die niet voldoen aan de gestelde criteria worden aangepast, zodat zoveel mogelijk wel voldoet aan de WCAG 2.1 standaarden. Dit probleem is onder de loep genomen en er is geconstateerd dat de techniek van de huidige website niet toereikend is om deze afwijking te verhelpen. Dit punt wordt daarom meegenomen in de bouw en ontwikkeling van de nieuwe website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-02-2023
 9. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op alle pagina’s staat rechtsboven in het menu een knop met een loep-icoon waarmee het zoekveld geopend kan worden. Aan de rechterzijde van het zoekveld staat de grijze zoekknop met een wit loep-icoon. Dit icoon heeft een te laag contrast van 1,9:1 ten opzichte van de grijze achtergrond. https://www.zhzveilig.nl/

   Op pagina https://www.zhzveilig.nl/vrzhz/contact/ staat onder de kop “Contact opnemen” de uitklapbare link “Contactformulier”. Na het activeren van de link verschijnt een contactformulier. De invoervelden in dit formulier hebben een grijze rand met een contrast van 1,7:1 ten opzichte van de witte achtergrond.

   Op pagina's zoals https://www.zhzveilig.nl/incidenten/gaslucht-dordrecht/ is gebruik gemaakt van een aangepaste indicator van de toetsenbordfocus. Het gaat om het contrast van de gekleurde rand rond de links naast de tekst "Deel dit bericht" onderaan de unieke content van deze pagina. het contrast van het kader is nu minder dan 3,0:1. Dit type probleem komt ook op andere pagina's voor zoals https://www.zhzveilig.nl/algemeen/nl-alert-iedereen-direct-informatie-bij-een-noodsituatie/, https://www.zhzveilig.nl/wat-te-doen-bij/geen-spoed-wel-brandweer-bel-0900-0904/ en meer.

  • Gevolg:

   Slechtziende of kleurenblinde gebruikers kunnen moeite hebben om de weergave en/of beelden te interpreteren als gevolg van het te lage achtergrond contrast.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De website leverancier zal in samenwerking met de content beheerders van de VRZHZ zorgen dat alle elementen die niet voldoen aan de gestelde criteria worden aangepast, zodat zoveel mogelijk wel voldoet aan de WCAG 2.1 standaarden. Deze afwijking is volledig verholpen en voldoet daarmee aan de eisen voor digitale toegankelijkheid.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-02-2023
 10. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Op pagina v staat een overzicht van nieuwsberichten. Onder ieder nieuwsbericht staat een beschrijving. Deze beschrijvingen zijn niet volledig zichtbaar na het instellen van stijlkenmerken zoals omschreven bij dit succescriterium. Deze stijlkenmerken zijn van belang voor bijvoorbeeld mensen met dyslexie. Zij kunnen hiermee de tekst beter lezen. Het toepassen van deze stijlkenmerken mag echter niet leiden tot verlies van content of functionaliteit. Dit type probleem doet zich ook voor op pagina https://www.zhzveilig.nl/wat-te-doen-bij/ bij de beschrijvingen onder ieder bericht.

  • Gevolg:

   Website bezoekers die dyslectisch zijn ervaren mogelijk meer problemen met het begrijpen van bepaalde teksten die voorzien zijn van stijlkenmerken die de functionaliteit of content negatief beïnvloeden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De website leverancier zal in samenwerking met de content beheerders van de VRZHZ zorgen dat alle elementen die niet voldoen aan de gestelde criteria worden aangepast, zodat zoveel mogelijk wel voldoet aan de WCAG 2.1 standaarden. Dit probleem is onder de loep genomen en er is geconstateerd dat de techniek van de huidige website niet toereikend is om deze afwijking te verhelpen. Dit punt wordt daarom meegenomen in de bouw en ontwikkeling van de nieuwe website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-02-2023
 11. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Het plotseling verschijnen en verdwijnen van extra content door de positie van de toetsenbordfocus of de muisaanwijzer leidt vaak tot toegankelijkheidsproblemen. Slechtziende mensen die de content flink vergroten om deze beter te bekijken kunnen moeilijkheden ervaren wanneer de content niet in het scherm past. Daarnaast hebben mensen met een visuele of cognitieve beperking voldoende tijd nodig om extra content bij een hover of focus te bekijken. Daartoe moet deze content gesloten kunnen worden zonder de focus te verplaatsen, aanwijsbaar zijn zonder dat de content verdwijnt en blijven aanhouden totdat de focus wordt verwijderd.

   Op alle pagina’s staat bovenaan een menu met de menu-onderdelen “Incidenten” tot en met “Bestuur”. Een aantal menu-onderdelen beschikt over een submenu, dat verschijnt zodra de aanwijzer zich op het menu-onderdeel bevindt, zie bijvoorbeeld “Publicaties”. Deze content die onder hover verschijnt, moet volgens dit succescriterium aan drie voorwaarden voldoen. Het voldoet nu alleen aan de voorwaarden “Aanwijsbaar” en “Aanhouden”. De content voldoet niet aan de voorwaarde “Sluiten'” want er is geen manier om deze extra content te verbergen zonder de muisaanwijzer of toetsenbordfocus te verplaatsen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen met de Escape-toets. https://www.zhzveilig.nl/

  • Gevolg:

   Het plotseling verschijnen en verdwijnen van extra content door de positie van de toetsenbordfocus of de muisaanwijzer leidt vaak tot toegankelijkheidsproblemen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De website leverancier zal in samenwerking met de content beheerders van de VRZHZ zorgen dat alle elementen die niet voldoen aan de gestelde criteria worden aangepast, zodat zoveel mogelijk wel voldoet aan de WCAG 2.1 standaarden. Dit probleem is onder de loep genomen en er is geconstateerd dat de techniek van de huidige website niet toereikend is om deze afwijking te verhelpen. Dit punt wordt daarom meegenomen in de bouw en ontwikkeling van de nieuwe website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-02-2023
 12. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op alle pagina's van https://www.zhzveilig.nl/ is het hoofdmenu is niet helemaal met het toetsenbord te bedienen. Het openklappen en dichtklappen van de opties onder “Publicaties”, “VRZHZ”, “Werken bij” en “Bestuur” is niet mogelijk met het toetsenbord. Bij het herschalen is het ook niet mogelijk om het hamburgermenu open te klappen met het toetsenbord. Zie succescriterium 1.4.4: Herschalen van tekst, voor meer informatie.

   Op pagina https://www.zhzveilig.nl/vacatures/ staat bovenaan een automatisch actualiserende slider (met de donkerblauwe achtergrond). Onderaan de slider staan vier grijze bolletjes waarmee tussen de slides genavigeerd kan worden. Dit zijn interactieve li-elementen die momenteel niet bedienbaar zijn met het toetsenbord.

  • Gevolg:

   Het openklappen en dichtklappen van de opties onder “Publicaties”, “VRZHZ”, “Werken bij” en “Bestuur” is niet mogelijk met het toetsenbord en beperkt sommige gebruikers mogelijk bij het navigeren door de website.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De website leverancier zal in samenwerking met de content beheerders van de VRZHZ zorgen dat alle elementen die niet voldoen aan de gestelde criteria worden aangepast, zodat zoveel mogelijk wel voldoet aan de WCAG 2.1 standaarden. Dit probleem is onder de loep genomen en er is geconstateerd dat de techniek van de huidige website niet toereikend is om deze afwijking te verhelpen. Dit punt wordt daarom meegenomen in de bouw en ontwikkeling van de nieuwe website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-02-2023
 13. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.zhzveilig.nl/wat-te-doen-bij/geen-spoed-wel-brandweer-bel-0900-0904/ staat onder de kop “Niet spoedeisend” de YouTube-video “Geen spoed, wel brandweer? Bel 0900-0904”. In deze videospeler is het mogelijk om sneltoetsen van één karakter te gebruiken voor de bediening. Iemand kan bijvoorbeeld de letter K gebruiken om de video te pauzeren en weer te starten of de letter M om het geluid te dempen en weer aan te zetten. Ook andere sneltoetsen kunnen actief zijn. Het probleem is hier dat deze sneltoetsen ook actief zijn als de toetsenbordfocus op een ander element binnen de video staat. Dit kan problemen opleveren voor mensen die met spraakbediening werken en waarbij deze letters kunnen voorkomen in de woorden die uitgesproken worden. Ook kan dit problemen opleveren voor mensen die per ongeluk een toets op het toetsenbord indrukken. Bij deze YouTube-videospeler kan dit opgelost worden door de parameter disablekb=1 toe te voegen aan de URI van de video in de HTML-code. De bediening met deze toetsen wordt dan uitgeschakeld, maar het is dan nog wel mogelijk om de video te bedienen met het toetsenbord. Zie ook de Engelstalige pagina https://developers.google.com/youtube/player_parameters#disablekb.

  • Gevolg:

   Dit kan problemen opleveren voor mensen die met spraakbediening werken en waarbij deze letters kunnen voorkomen in de woorden die uitgesproken worden. Ook kan het problemen opleveren voor mensen die per ongeluk een toets op het toetsenbord indrukken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De website leverancier zal in samenwerking met de content beheerders van de VRZHZ zorgen dat alle elementen die niet voldoen aan de gestelde criteria worden aangepast, zodat zoveel mogelijk wel voldoet aan de WCAG 2.1 standaarden. Dit probleem is onder de loep genomen en er is geconstateerd dat de techniek van de huidige website niet toereikend is om deze afwijking te verhelpen. Dit punt wordt daarom meegenomen in de bouw en ontwikkeling van de nieuwe website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-02-2023
 14. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.zhzveilig.nl/bestuur/vergaderingen/ staat rechtsboven een formulier onder de kop “Blijf op de hoogte”. In dit formulier staat een invoerveld met de placeholdertekst “Jouw e-mail adres”. Bij dit invoerveld wordt gebruik gemaakt van browserafhankelijke foutmeldingen. Als bijvoorbeeld in de browser Chrome het invoerveld wordt leeg gelaten, verschijnt (na het drukken op de knop "Inschrijven") de browserafhankelijke melding “Vul dit veld in”. Browserafhankelijke meldingen verdwijnen in sommige browsers (Chrome en de nieuwe Edge) na een paar seconden, waardoor er dus een tijdslimiet aanwezig is om de tekst van de melding te kunnen lezen. Als een gebruiker beperkt de tijd heeft om iets te lezen of de doen op de pagina, moet het mogelijk zijn om de tijd uit te zetten, aan te passen (tot ten minste tien keer de standaard tijdperiode) of te verlengen (minstens tien keer). Dit succescriterium is vooral belangrijk voor blinde en cognitief beperkte bezoekers. Browserafhankelijke foutmeldingen veroorzaken ook andere toegankelijkheidsproblemen, zie succescriterium 3.3.1: Fout identificatie, voor een nadere toelichting. Het advies is daarom om geen gebruik te maken van browserafhankelijke foutmeldingen.

   Op pagina https://www.zhzveilig.nl/vacatures/ staat bovenaan een automatisch actualiserende slider (met de blauwe achtergrond). Een gebruiker heeft hier beperkt de tijd om de tekst in de slider te lezen, waardoor het mogelijk moet zijn om bijvoorbeeld de slider te pauzeren. Dit is momenteel echter niet mogelijk.

  • Gevolg:

   Blinde en cognitief beperkte bezoekers kunnen hier mogelijk hinder van ervaren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De website leverancier zal in samenwerking met de content beheerders van de VRZHZ zorgen dat alle elementen die niet voldoen aan de gestelde criteria worden aangepast, zodat zoveel mogelijk wel voldoet aan de WCAG 2.1 standaarden. Er wordt gekeken naar een passende oplossing voor deze afwijking. Hierbij wordt afgewogen of het verwijderen van de functionaliteit mogelijk is of dat er moet worden gekeken naar een alternatieve mogelijkheid die in lijn is met de eisen van digitale toegankelijkheid.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-02-2023
 15. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

   • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
   • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.zhzveilig.nl/vacatures/ staat bovenaan een automatisch actualiserende slider (met de blauwe achtergrond). Dit is bewegende content en moet daarom gepauzeerd, gestopt of verborgen kunnen worden. Dit is nu niet het geval, wat hinderlijk kan zijn voor mensen met een cognitieve beperking. Zij kunnen moeite hebben met het lezen van de andere content op de pagina als er bewegend beeld is. Het tijdelijk pauzeren van de beweging als de muis erop staat is niet voldoende, omdat die gebruiker dan niet langer in staat is om de webpagina te gebruiken.

  • Gevolg:

   Mensen met een cognitieve beperking kunnen hinder ervaren. Zij kunnen moeite hebben met het lezen van de andere content op de pagina als er bewegend beeld is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De website leverancier zal in samenwerking met de content beheerders van de VRZHZ zorgen dat alle elementen die niet voldoen aan de gestelde criteria worden aangepast, zodat zoveel mogelijk wel voldoet aan de WCAG 2.1 standaarden. Er wordt gekeken naar een passende oplossing voor deze afwijking. Hierbij wordt afgewogen of het verwijderen van de functionaliteit mogelijk is of dat er moet worden gekeken naar een alternatieve mogelijkheid die in lijn is met de eisen van digitale toegankelijkheid.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-02-2023
 16. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Op alle pagina’s van https://www.zhzveilig.nl/ is geen mechanisme aanwezig om blokken met herhalende content (zoals het menu) te omzeilen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een skiplink. Dit is de eerste link op een pagina die verwijst naar de unieke inhoud van die pagina. De skiplink mag verborgen zijn, maar moet zichtbaar worden als de focus erop staat. Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om te navigeren. Zij hoeven dan niet steeds op iedere pagina door herhalende content te navigeren met het toetsenbord.

  • Gevolg:

   Mensen die via hun toetsenbord (moeten) navigeren kunnen hinder ondervinden van het steeds moeten herhalen van stappen, omdat herhalende content voor hen niet te omzeilen is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De website leverancier zal in samenwerking met de content beheerders van de VRZHZ zorgen dat alle elementen die niet voldoen aan de gestelde criteria worden aangepast, zodat zoveel mogelijk wel voldoet aan de WCAG 2.1 standaarden. De techniek van de huidige website is niet toereikend om deze afwijking te verhelpen. Dit aandachtspunt wordt daarom meegenomen in de bouw en ontwikkeling van de nieuwe website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-02-2023
 17. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Bij het PDF-document op pagina https://www.zhzveilig.nl/wp-content/uploads/2022/01/samenvatting-beleidsplan-2022-2025-vrzhz.pdf is geen titel ingesteld. Om te voldoen aan dit succescriterium, is het nodig dat het document beschikt over een duidelijk omschrijvende titel. Tevens is van belang dat deze titel wordt getoond in de titelbalk en niet de bestandsnaam. De titel en de weergave in de titelbalk kan worden ingesteld in het bronbestand of in de documenteigenschappen. De paginatitel van de PDF op pagina https://www.zhzveilig.nl/wp-content/uploads/2022/08/2022-0274b-infographic-jaarrekening-vrzhz-2021.pdf is nu "Jaarrekening VRZHZ (concept) 2.0 kopie". Die tekst voldoet ook niet.

  • Gevolg:

   Visueel beperkte website bezoekers ondervinden mogelijk hinder van het ontbreken van titels op bepaalde pagina's.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De website leverancier zal in samenwerking met de content beheerders van de VRZHZ zorgen dat alle elementen die niet voldoen aan de gestelde criteria worden aangepast, zodat zoveel mogelijk wel voldoet aan de WCAG 2.1 standaarden. Er zal moeten worden gekeken naar welke PDF documenten aangepast moeten worden en welke documenten simpelweg verwijderd moeten worden. Als dit is gebeurd, voldoet de site aan de toegankelijkheidseisen voor dit punt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-02-2023
 18. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.zhzveilig.nl/vacatures/ staat bovenaan een automatisch actualiserende slider. Wanneer hierop geklikt wordt, opent een lightbox (dat is een pop-up waarbij de onderliggende pagina donkerder wordt). Zolang een dergelijke pop-up open staat, moet de toetsenbordfocus in de pop-up blijven, de toetsenbordfocus mag dus niet op de donker gemaakte pagina komen. De toetsenbordfocus komt echter wel op die achterliggende pagina terecht wanneer met de tabtoets door de pagina genavigeerd wordt. Onderaan de pagina staan meerdere flipboxen (de draaiende onderdelen) met interactieve elementen, zoals bijvoorbeeld de link “Contact”. Deze elementen ontvangen ook de toetsenbordfocus wanneer de flipboxen niet zijn omgedraaid. Dit is geen logische focusvolgorde. De interactieve elementen op de achterzijde van de flipboxen horen alleen de toetsenbordfocus te krijgen wanneer deze zijn omgedraaid en dus zichtbaar zijn. Het advies is om er voor te zorgen dat de foto omdraait zodra een link op de achterkant toetsenbordfocus krijgt. Andere oplossingen zijn mogelijk.

  • Gevolg:

   Voor toetsenbord gebruikers is het navigeren over deze betreffende pagina's ingewikkeld of haast niet mogelijk in verband met de technische werking van bepaalde elementen op deze pagina.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De website leverancier zal in samenwerking met de content beheerders van de VRZHZ zorgen dat alle elementen die niet voldoen aan de gestelde criteria worden aangepast, zodat zoveel mogelijk wel voldoet aan de WCAG 2.1 standaarden. Er wordt gekeken naar een passende oplossing voor deze afwijking. Hierbij wordt afgewogen of het verwijderen van de functionaliteit mogelijk is of dat er moet worden gekeken naar een alternatieve mogelijkheid die in lijn is met de eisen van digitale toegankelijkheid.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-02-2023
 19. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Het is van belang dat gebruikers van hulpsoftware die van link naar link tabben, duidelijk beschreven krijgen wat het doel is van een link. Visueel en motorisch beperkte gebruikers kunnen hulpsoftware een overzicht laten geven van de beschikbare links op een pagina. De getoonde links moeten dan wel begrijpelijk zijn. Een bijkomend voordeel is dat op deze manier wordt voorkomen dat links verwarring geven over de inhoud voor gebruikers met een cognitieve beperking. In een aantal situaties is het linkdoel niet duidelijk en kan dit voor problemen zorgen.

   Op alle pagina’s staat rechtsboven in het menu een link met een loep-icoon waarmee het zoekveld geopend kan worden. Deze link heeft geen linktekst en het icoon beschikt niet over een tekstalternatief. Het gevolg is dat het doel van deze link niet door gebruikers van hulpsoftware bepaald kan worden. https://www.zhzveilig.nl/

   Op pagina https://www.zhzveilig.nl/algemeen/nl-alert-iedereen-direct-informatie-bij-een-noodsituatie/ staan twee links met de linktekst “de video” (onder de koppen “Hoe zendt de overheid NL-Alert uit?” en “Hoe zendt de overheid NL-Alert uit?”. Omdat deze links niet automatisch context hebben met de bovenstaande content, is het linkdoel van deze twee links hetzelfde en dat is niet voldoende voor dit succescriterium. Elke link die een andere bestemming heeft moet een uniek linkdoel hebben. Dit type probleem doet zich ook voor op pagina https://www.zhzveilig.nl/vacatures/. Hier staan onderaan de pagina meerdere flipboxen met link “Contact”. Dit kan bijvoorbeeld worden opgelost door het toevoegen van een (visueel verborgen) tekst met meer informatie over het linkdoel.

  • Gevolg:

   Het gevolg is dat het doel van de link niet door gebruikers van hulpsoftware bepaald kan worden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De website leverancier zal in samenwerking met de content beheerders van de VRZHZ zorgen dat alle elementen die niet voldoen aan de gestelde criteria worden aangepast, zodat zoveel mogelijk wel voldoet aan de WCAG 2.1 standaarden. De techniek van de huidige website is niet toereikend om deze afwijking te verhelpen. Dit aandachtspunt wordt daarom meegenomen in de bouw en ontwikkeling van de nieuwe website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-02-2023
 20. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op alle pagina’s is de focusindicator meestal niet zichtbaar wanneer interactieve elementen de toetsenbordfocus hebben. Een voorbeeld hiervan is bij het menu bovenaan iedere pagina. Zie bijvoorbeeld ook pagina https://www.zhzveilig.nl/kandidatenportaal/ bij de links “Inloggen” en “Registreren”. Het is belangrijk dat de focusindicator altijd zichtbaar is op alle interactieve onderdelen op een webpagina, zoals links en knoppen. Dit is nodig voor mensen die het toetsenbord gebruiken en die wel kunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking. Let op dat wanneer de kleur van de toetsenbordfocusindicator is ingesteld met CSS, deze altijd een verandering moet veroorzaken met een contrast van minimaal 3,0:1. Wanneer de standaard focusindicator van de browser wordt gebruikt, hoeft deze niet te voldoen aan deze contrasteis.

  • Gevolg:

   Mensen met een motorische beperking kunnen er hinder van ondervinden als de focusindicator niet zichtbaar is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De website leverancier zal in samenwerking met de content beheerders van de VRZHZ zorgen dat alle elementen die niet voldoen aan de gestelde criteria worden aangepast, zodat zoveel mogelijk wel voldoet aan de WCAG 2.1 standaarden. Deze afwijking is niet op te lossen binnen de mogelijkheden van de website leverancier. Er zal in samenwerking met Ubeeo, het bedrijf achter de betreffende functionaliteit die op de website is geïntegreerd, gewerkt worden aan een passende oplossing. Bij de bouw en ontwikkeling van de nieuwe website wordt dit punt meegenomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-02-2023
 21. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op alle pagina’s staat linksboven een afbeelding van het logo van veiligheidsregiozhz, dat tevens als link dient. De visueel zichtbare tekst op het logo komt niet voor in het tekstalternatief van de afbeelding. Gebruikers van spraakbedieningssoftware vertrouwen op visuele labels om een website te kunnen navigeren. Wanneer een visueel label afwijkt van de naam die in de code wordt gegeven, zal de website niet reageren op de input die de gebruiker geeft. Het is daarom essentieel dat de visueel zichtbare tekst in zijn volledigheid onderdeel is van de toegankelijkheidsnaam van een interactief element. https://www.zhzveilig.nl/

   Op pagina https://www.zhzveilig.nl/incidenten/ staat een select-element met het aria-label “Archive selector”. Die waarde is bevat niet de tekst “Volledig archief”, deze tekst is beoordeeld als het altijd zichtbare label bij deze keuzelijst. Het advies om op dit soort invoeren geen aria-label of aria-labelledby te gebruiken. Gebruik bij voorkeur html label-elementen om invoervelden namen te geven.

  • Gevolg:

   Visueel beperkte mensen zullen mogelijk last hebben wanneer de visueel zichtbare tekst op het logo niet voor komt in het tekstalternatief van de afbeelding. Zij maken namelijk gebruik van spraakbedieningssoftware om door een website te navigeren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De website leverancier zal in samenwerking met de content beheerders van de VRZHZ zorgen dat alle elementen die niet voldoen aan de gestelde criteria worden aangepast, zodat zoveel mogelijk wel voldoet aan de WCAG 2.1 standaarden. Dit probleem is niet volledig op te lossen binnen de technische mogelijkheden van de huidige website. Er wordt bij de bouw en ontwikkeling van de nieuwe website aandacht gegeven aan het vormgeven van een passende oplossing die voldoet aan de toegankelijkheidseisen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-02-2023
 22. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Bij het PDF-document op pagina https://www.zhzveilig.nl/wp-content/uploads/2022/08/2022-0274b-infographic-jaarrekening-vrzhz-2021.pdf is geen taal ingesteld. Het is belangrijk dat de taal van een PDF-document juist gedefinieerd wordt. Hulpsoftware moet weten in welke taal deze de informatie moet doorgeven aan een gebruiker. Het instellen van de taal is mogelijk in de documenteigenschappen en in het bronbestand.

  • Gevolg:

   Bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware moeten weten in welke taal de informatie moet worden doorgegeven aan een gebruiker. Nu er geen taal is ingesteld, zullen deze bezoekers hinder ondervinden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De website leverancier zal in samenwerking met de content beheerders van de VRZHZ zorgen dat alle elementen die niet voldoen aan de gestelde criteria worden aangepast, zodat zoveel mogelijk wel voldoet aan de WCAG 2.1 standaarden. Er zal moeten worden gekeken naar welke PDF documenten aangepast moeten worden en welke documenten simpelweg verwijderd moeten worden. Als dit is gebeurd, voldoet de site aan de toegankelijkheidseisen voor dit punt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-02-2023
 23. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.zhzveilig.nl/incidenten/ staat het select-element “Maand selecteren” onder de kop “Volledig archief” aan de rechterzijde van de pagina. Als bij dit element een optie wordt geselecteerd, wordt deze optie meteen toegepast, de pagina geladen en de focus verplaatst naar het begin van de pagina. Dit kan desoriënterend zijn voor (blinde) gebruikers. Een oplossing is om de gekozen filter pas toe te passen nadat er op een knop "Pas toe" of iets dergelijks is geklikt. Een andere oplossing kan zijn om een gebruiker hier van tevoren over te informeren.

  • Gevolg:

   Deze afwijking is mogelijk desoriënterend voor visueel beperkte gebruikers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De website leverancier zal in samenwerking met de content beheerders van de VRZHZ zorgen dat alle elementen die niet voldoen aan de gestelde criteria worden aangepast, zodat zoveel mogelijk wel voldoet aan de WCAG 2.1 standaarden. De techniek van de huidige website is niet toereikend om deze afwijking te verhelpen. Dit aandachtspunt wordt daarom meegenomen in de bouw en ontwikkeling van de nieuwe website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-02-2023
 24. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.zhzveilig.nl/bestuur/vergaderingen/ staat rechtsboven een formulier onder de kop “Blijf op de hoogte”. In dit formulier staat een invoerveld met de placeholdertekst “Jouw e-mail adres”. Bij dit invoerveld wordt gebruik gemaakt van browserafhankelijke foutmeldingen. Als bijvoorbeeld in de browser Chrome het invoerveld wordt leeg gelaten, verschijnt (na het drukken op de knop "Inschrijven") de browserafhankelijke melding “Vul dit veld in”. Dit is geen foutmelding, maar een instructie. Een goede foutmelding geeft aan waar de fout zit en bevat tekst die aangeeft dat er een fout is gemaakt. In de meeste gevallen bevat een foutmelding een ontkenning. Een voorbeeld van een goede foutmelding is "Het veld is niet ingevuld, voer minimaal één karakter in".

   Een soortgelijk probleem doet zich voor bij het contactformulier op pagina https://www.zhzveilig.nl/vrzhz/contact/. Als bijvoorbeeld de invoervelden worden leeg gelaten en het formulier wordt verzonden, verschijnt bij de verplichte invoervelden de melding “Dit is een verplicht veld”. Dit zijn geen foutmeldingen, maar instructies. Hetzelfde geldt voor de melding “Voer een geldig e-mailadres in!” dat verschijnt wanneer bij het invoerveld “Email address” een ongeldig e-mailadres wordt ingevuld. Dit type probleem doet zich ook voor bij de formulieren “Inloggen” en “Registreren” op pagina https://www.zhzveilig.nl/kandidatenportaal/, en het formulier “Solliciteer direct” op pagina https://www.zhzveilig.nl/vacatures/adviseur-risicobeheersing-industri%C3%Able-veiligheid-953068/.

  • Gevolg:

   Dit specifieke aandachtspunt zorgt mogelijk voor verwarring bij enkele website bezoekers vanwege het ontbreken van een duidelijke foutmelding.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De website leverancier zal in samenwerking met de content beheerders van de VRZHZ zorgen dat alle elementen die niet voldoen aan de gestelde criteria worden aangepast, zodat zoveel mogelijk wel voldoet aan de WCAG 2.1 standaarden. Dit probleem is niet volledig op te lossen, tenzij er een andere plug-in en/of koppeling wordt gebouwd. Alle contactformulieren worden nagelopen en aangepast. Er wordt in overweging genomen of deze afwijking voor de huidige site nog wordt aangepakt of dat dit in de bouw en ontwikkeling van de nieuwe website wordt meegenomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-02-2023
 25. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.zhzveilig.nl/bestuur/vergaderingen/ staat rechtsboven een formulier onder de kop “Blijf op de hoogte”. In dit formulier staat een invoerveld met de placeholdertekst “Jouw e-mail adres”. Dit invoerveld heeft geen visueel label, dit is wel nodig om te voldoen aan dit succescriterium. De placeholdertekst geldt niet als label, omdat deze tekst niet zichtbaar is zodra de gebruiker iets heeft ingevuld bij het invoerveld.

   Bovenstaand probleem doet zich ook voor op pagina https://www.zhzveilig.nl/incidenten/ bij het select-element “Maand selecteren” onder de kop “Volledig archief” aan de rechterzijde van de pagina. Hoewel het doel staat vermeld in de eerste optie van het select-element, is de tekst niet langer zichtbaar zodra een andere optie geselecteerd is.

  • Gevolg:

   Het ontbreken van een visueel label veroorzaakt hinder bij blinden of slechtzienden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De website leverancier zal in samenwerking met de content beheerders van de VRZHZ zorgen dat alle elementen die niet voldoen aan de gestelde criteria worden aangepast, zodat zoveel mogelijk wel voldoet aan de WCAG 2.1 standaarden. Dit probleem is niet volledig op te lossen, tenzij er een andere plug-in en/of koppeling wordt gebouwd. Deze afwijking wordt besproken, waarbij er wordt afgewogen of dit probleem nog op de huidige website kan worden opgelost of dat dit wordt meegenomen in de bouw van de nieuwe website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-02-2023
 26. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Er komen een aantal parsefouten voor in de code. Parsefouten kunnen problemen veroorzaken voor hulpsoftware. Daarom wordt hier onder andere gekeken of alle elementen correct gesloten worden, alle gebruikte id’s uniek zijn en elementen goed genest zijn. Dit is ook te controleren via https://validator.w3.org/.

   Op pagina https://www.zhzveilig.nl/ is sprake van meerdere parsefouten doordat een aantal elementen verkeerd genest zijn. Zo staat op regel 1542 van de HTML-broncode een h5-element en een p-element genest binnen een span-element, dit is niet de bedoeling. Dit probleem doet zich vaker voor op de pagina, zie bijvoorbeeld regels 1553 en 1564 van de broncode. Dit type probleem doet zich voor op meerdere pagina’s, zie bijvoorbeeld https://www.zhzveilig.nl/vacatures/ en https://www.zhzveilig.nl/vrzhz/contact/.

   Op pagina https://www.zhzveilig.nl/incidenten/gaslucht-dordrecht/ komt het id attribuut “dpsp-post-content-markup” meermaals voor, zie bijvoorbeeld regels 1359, 1370 en 1381 van de broncode. Dit kan mogelijk parsefouten veroorzaken. Het is van belang dat de waarde van ieder id attribuut op een pagina uniek is. Ook het id attribuut “incidenten_child_meta_published” komt meermaals voor op deze pagina.

  • Gevolg:

   Parsefouten kunnen problemen veroorzaken voor gebruikers die werken met hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De website leverancier zal in samenwerking met de content beheerders van de VRZHZ zorgen dat alle elementen die niet voldoen aan de gestelde criteria worden aangepast, zodat zoveel mogelijk wel voldoet aan de WCAG 2.1 standaarden. De techniek van de huidige website is niet toereikend om deze afwijking te verhelpen. Dit aandachtspunt wordt daarom meegenomen in de bouw en ontwikkeling van de nieuwe website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-02-2023

Andere toegankelijkheidsissues

 1. We hebben nog een contract met een leverancier van een product dat niet toegankelijk is
  • Beschrijving van het issue:

   Met de huidige website is het technisch niet mogelijk om aan alle digitale toegankelijkheidseisen te voldoen die nodig zijn om status A of AA te behalen.

  • Oorzaak:

   We zijn voornemens om de website in 2023 volledig te vernieuwen, waarbij we de WCAG.2.1AA richtlijnen van meet of aan in acht zullen nemen.

  • Gevolg:

   Het gevolg is dat we op dit moment nog niet voldoen aan de digitale toegankelijkheidseisen. We zullen wel een B-status nastreven op de huidige website, die tot aan de lancering van de nieuwe website in Q4 van 2023 behouden zal blijven.

  • Alternatief:

   Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid communiceert zowel bij incidenten als bij regulier nieuws via zowel de website als sociale mediakanalen. Tijdens een incident komt de informatie dus ook via o.a. Twitter en Facebook bij de burgers terecht. Ook NL-alerts worden ingezet bij grote rampen en/of incidenten. Op die manier bieden we men dus de mogelijkheid om de informatie tot zich te nemen op andere kanalen dan onze website. Daarnaast neemt ook de (regionale) media de berichtgeving met regelmaat over.

  • Maatregel:

   Er is een aanvraag gedaan om in 2023 een nieuwe website te ontwikkelen die op zowel technisch als functioneel vlak voldoet aan de WCAG.2.1AA richtlijnen van digitale toegankelijkheid.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De website moet enkel voor het behalen van wettelijk vereiste digitale toegankelijkheidseisen volledig worden herbouwd. Dit omdat de huidige website niet kan voldoen aan de WCAG.2.1AA richtlijnen voor een A-status of AA-status.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023

Onevenredige last

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid geeft aan nog niet aan alle eisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid te voldoen, omdat de te verwachten voordelen van toepassing van een of meerdere eisen uit de standaard niet in verhouding staan tot de organisatorische of financiële moeite die dat kost. Onder het kopje afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard wordt dit door Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid nader toegelicht. Zoek op 'De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last'.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209