Verklaring van www.waterplanhhnk.nl

Status toegankelijkheid https://www.waterplanhhnk.nl/

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 10-11-2021

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.waterplanhhnk.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is beschikbaar via de link https://www.hhnk.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.waterplanhhnk.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is gevorderd met de toegankelijkheid van www.waterplanhhnk.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 01-11-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier .
Functie: hoofd Cluster Communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 10-11-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via mailto:webmaster@hhnk.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw verzoek is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u hiervoor een klacht indienen .

Aanvullende informatie van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 30-08-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.waterplanhhnk.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.waterplanhhnk.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.waterplanhhnk.nl/_flysystem/media/wcag-2.1-inspectie-waterplanhhnk.nl-niveau-aa-10.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 28-05-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.waterplanhhnk.nl/_flysystem/media/wcag-2.1-aa-inspectie-waterplanhhnk.nl-1.1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 18-10-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op de webpagina's https://www.waterplanhhnk.nl/klimaat en https://www.waterplanhhnk.nl/technologie staan afbeeldingen die ook in het onderzochte PDF-bestand over de langetermijnverkenning staan. Op de webpagina's is een kort tekstalternatief aanwezig, dat is goed. Er is echter geen uitgebreid alternatief aanwezig dat de informatie uit de afbeelding overbrengt. Er moet ten minste één plek zijn waar een uitgebreid alternatief wordt aangeboden voor deze informatie. Het beste is om op beide plekken een toegankelijk alternatief aan te bieden (of hiernaar te verwijzen)

  • Gevolg:

   Voor mensen die niet kunnen zien en toegewezen zijn op hulpsoftware is de informatie niet beschikbaar.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De web-redactie past dit aan

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 2. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.waterplanhhnk.nl/technologie staat een afbeelding met daarin een grafiek. In deze grafiek staan verschillende bolletjes in verschillende kleuren. Hier wordt alleen door middel van kleur informatie overgebracht. Deze afbeelding staat ook in het onderzochte PDF-bestand over de langetermijnverkenning, er moet ten minste één versie zijn waar de afbeelding toegankelijk is. Het beste is om beiden toegankelijk te maken (of een toegankelijk alternatief aan te beiden).

  • Gevolg:

   Gebruikers die kleurenblind zijn, kunnen de informatie niet goed tot zich nemen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De web-redactie past dit aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 3. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.waterplanhhnk.nl/klimaat staat een grafiek met de gemiddelde jaartemperatuur. De zwarte lijn is niet overal goed zichtbaar, vooral op de donkerblauwe en donkerrode stroken. Ook de hoog-contrast versie het contrast onvoldoende. Hier is de achtergrondkleur niet noodzakelijk: de lijnhoogte geeft ook de informatie aan.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn kunnen de informatie onvoldoende tot zich nemen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De web-redactie past dit aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 4. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina's staat een hoofdmenu met een submenu dat uitgeklapt wordt als hier met het toetsenbord doorheen wordt genavigeerd. Dit submenu kan gesloten worden met de Escape-toets en dat is goed. Het probleem is hier dat op het moment dat het submenu gesloten wordt, de toetsenbordfocus verder gaat naar het volgende, verborgen onderdeel in het submenu en dat is niet toegestaan. https://www.waterplanhhnk.nl

  • Gevolg:

   Bezoekers die met het toetsenbord navigeren worden gedwongen om door hele submenu te navigeren.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website past dit aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 5. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op elke pagina staat een zoekfunctie met daarin de visueel zichtbare tekst ‘Goedemorgen, waar bent u naar op zoek?’. Het invoerveld heeft een aria-label met de waarde ‘Zoeken’. Dit is de naam van dit element en daarom kan de visueel zichtbare placeholdertekst niet gebruikt worden om dit invoerveld te bedienen. https://www.waterplanhhnk.nl

  • Gevolg:

   Gebruikers van spraakinvoer kunnen hierdoor het zoekelement niet bedienen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website past dit aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 6. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op elke pagina op https://www.waterplanhhnk.nl/ staat een zoekfunctie met role=”combobox”. Wanneer hier een zoekterm wordt ingegeven, verschijnen zoeksuggesties als een listbox. Als met het toetsenbord binnen de zoeksuggesties wordt genavigeerd en op de pijltjestoets naar rechts wordt gedrukt, wordt deze pagina geopend in een nieuw venster. Dat is niet de bedoeling.

  • Gevolg:

   Mensen die gebruikmaken van voorleessoftware krijgen geen informatie over de bediening van dit element

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website past dit aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Medewerkers beschikken over ontoereikende kennis en/of vaardigheden
  • Beschrijving van het issue:

   Alle PDF documenten op de website moeten nog beoordeeld worden op toegankelijkheid.

  • Oorzaak:

   In het onderzoek zijn slechts twee PDF documenten onderzocht. Hieruit zijn meerdere issues gebleken. Het waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier weet dat dit geldt voor meerdere PDF documenten op de website, en wil daarom aan de slag gaan met de PDF documenten op de website.

  • Gevolg:

   PDF documenten zijn momenteel nog niet goed te gebruiken door mensen met een visuele beperking en mensen die gebruik maken van hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Een PDF document kan op aanvraag toegankelijk worden gemaakt of aan de betrokkene worden voorgelezen.

  • Maatregel:

   Om ervoor te zorgen dat er enkel toegankelijke PDF's op de website staan zal er een inventarisatie en beoordeling van documenten moeten plaatsvinden. De noodzakelijke PDF documenten zullen toegankelijk moeten worden gemaakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2022
 2. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   Video’s geplaatst na 23 september 2020 moeten toegankelijk worden gemaakt.

  • Oorzaak:

   In het onderzoek zijn YouTube video’s op de website onderzocht. Hieruit zijn issues naar voren gekomen met de ondertiteling en audioscriptie. Het waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is zich bewust dat dit geldt voor alle video’s geplaatst zijn ná 23 september.

  • Gevolg:

   De video’s zijn momenteel niet goed te gebruiken door mensen met een visuele beperking (het ontbreken van een audiodescriptie) alsmede door mensen met een auditieve beperking (ondertiteling).

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Om ervoor te zorgen dat er uitsluitend toegankelijke video’s op de website staan, zal er naast een inventarisatie, beoordeling en aanpassing van de bestaande video’s óók voor toekomstige video’s de nodige afspraken binnen de organisatie worden gemaakt

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2022

Onevenredige last

De maatregelen die Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210928