Verklaring van www.werkenbijhhnk.nl

Status toegankelijkheid https://hhnk.easycruit.com/

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 12-01-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.werkenbijhhnk.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is beschikbaar via de link https://www.hhnk.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.werkenbijhhnk.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is gevorderd met de toegankelijkheid van www.werkenbijhhnk.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 12-01-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier .
Functie: hoofd Cluster Communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 12-01-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webmaster@hhnk.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Gezien het aantal en de aard van de issues onderzoekt de organisatie de mogelijkheid om de website  maart/april 2023 te vervangen door een nieuwe website.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-03-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.werkenbijhhnk.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.werkenbijhhnk.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.hhnk.nl/_flysystem/media/wcag-2.1-inspectie-hhnk.easycruit.com-niveau-aa-1.0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 02-06-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op elke pagina op https://hhnk.easycruit.com/ staat rechtsboven een taalkeuze. Beide vlaggen, zowel de Nederlandse als de Belgische, hebben als tekstalternatief “Nederlands’.

   Op pagina https://hhnk.easycruit.com/ staat bovenaan een foto van een landschap met windmolens. Deze afbeelding heeft als alternatieve tekst 'Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier'. Deze afbeelding is decoratief en moet daarom genegeerd kunnen worden. Dit geldt ook voor pagina https://hhnk.easycruit.com/vacancy/2699207/164995, https://hhnk.easycruit.com/vacancy/application/send/2123519/164491 en meer pagina’s.

   Op pagina https://hhnk.easycruit.com/vacancy/application/send/2123519/164491 staat bij het label 'CV uploaden: *' een icoon van een vraagteken die werkt als link. Deze informatieve afbeelding heeft geen alternatieve tekst. De alternatieve tekst moet hier het doel van de link beschrijven. Dit komt meer voor op deze pagina.

   Als er in dit formulier https://hhnk.easycruit.com/vacancy/application/send/2123519/164491 een CV of motivatiebrief wordt geüpload, is er kort een wachtanimatie zichtbaar. Omdat er is ook een tekst zichtbaar, mag deze afbeelding genegeerd worden door hulpsoftware. Er ontbreekt wel een alt-attribuut in het img-element.

   Op pagina https://hhnk.easycruit.com/career-center/login/register staat een captcha. Deze heeft geen tekstalternatief en ook geen toegankelijke alternatieve methode om te bedienen.

  • Gevolg:

   Voor mensen die niet kunnen zien en toegewezen zijn op hulpsoftware is de informatie niet beschikbaar.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://hhnk.easycruit.com/vacancy/2733997/164995?iso=nl staat in de tekst meerdere koppen als 'Heerhugowaard…’, ‘Referentienummer’ en 'Regio'. Deze zijn niet opgemaakt als koppen in de code, maar met strong-elementen. Dit geldt ook voor de tekst ‘Vul hier de unieke code in’ op pagina https://hhnk.easycruit.com/career-center/login/register.

   Op pagina https://hhnk.easycruit.com/vacancy/2733997/164995?iso=nl zijn de alinea’s vanaf ‘Ben je enthousiast’ opgemaakt met een em-element. EM is hier gebruikt om een cursief opmaakeffect te bereiken.

   In het formulier op pagina https://hhnk.easycruit.com/vacancy/application/send/2123519/164491 staan onder het label 'Ik wil graag een kopie van mijn sollicitatie ontvangen via e-mail: ' twee radiobuttons. Software kan niet de relatie van het overkoepelende label met de twee radiobuttons bepalen. Dit geldt ook voor invoervelden zoals ‘Privacy Statement accepteren’, ‘Kunt u een VOG overleggen?’ en meer. Er worden elders op deze pagina fieldsets gebruikt waar het legend ontbreekt. De relatie met het overkoepelende label kan daardoor niet worden bepaald door software. Zie bijvoorbeeld de velden onder 'Geboortedatum: *'. Bij ‘Ons privacybeleid’ staat een knop om de uitleg uit te klappen. De status van de uitleg, open- of dichtgeklapt, kan niet door software bepaald worden. Ook op pagina https://hhnk.easycruit.com/career-center/login/cv en op pagina https://hhnk.easycruit.com/career-center/login/profile zijn er soortgelijke problemen met fieldsets, radiobuttons en labels.

   Op pagina https://hhnk.easycruit.com/vacancy/sendtofriend/2699207/164995 staat de gehele pagina in een tabel. Hierdoor kunnen sommige relaties op de pagina niet bepaald worden door software. 'Jouw gegevens' is bijvoorbeeld een kop. Deze is niet als kop opgemaakt en staat in een tabelcel. De relatie met de gegevens eronder (die visueel duidelijk is), kan niet door software bepaald worden.

   Op pagina https://hhnk.easycruit.com/vacancy/application/send/2123519/164491 zijn koppen als ‘Persoonlijke gegevens’ en ‘Extra vragen’ opgemaakt als labels. Dat is niet juist, want dit zijn koppen. De labels verwijzen ook naar niet-bestaande velden.

   Op pagina https://hhnk.easycruit.com/career-center/login/register staat een label ‘Vul hier de unieke code in’ . Dit is echter niet als label opgemaakt, en ook niet gekoppeld aan het invoerveld.

   Op pagina https://hhnk.easycruit.com/career-center/login/register staan instructies voor het wachtwoord. Deze zijn in code niet te relateren aan de velden voor het wachtwoord. De instructies kloppen niet: er worden niet één maar twee cijfers vereist.

  • Gevolg:

   Mensen die blind zijn kunnen geen goed beeld krijgen van de inhoud van een webpagina als elementen als koppen, tabellen,.. niet als dusdanig herkend worden.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://hhnk.easycruit.com/ staan velden voor de gebruikersnaam en wachtwoord. Hier ontbreken autocomplete=”username” en autocomplete=”current-password” Op pagina https://hhnk.easycruit.com/career-center/login/register gaat het om een nieuw wachtwoord, hier ontbreekt het attribuut “new-password”. Op pagina https://hhnk.easycruit.com/vacancy/application/send/2123519/164491 is bij het veld 'Telefoon' geen autocomplete waarde aanwezig, hier had “tel-national” gebruikt kunnen worden. Op pagina https://hhnk.easycruit.com/vacancy/sendtofriend/2699207/164995 worden bij de velden 'Naam: *' en 'E-mailadres: *' onder 'Jouw gegevens' gegevens van de gebruiker verzameld. Hier ontbreken autocomplete=”name” en autocomplete=”email”

  • Gevolg:

   Voor mensen met bijvoorbeeld taal-of geheugen problemen is het niet mogelijk om persoonlijke informatie automatisch door hulpsoftware in te laten vullen.

  • Alternatief:

   Gebruiker vult zelf de gegevens in.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://hhnk.easycruit.com/career-center/login/register staan instructies voor het wachtwoord. De achtergrondkleur wordt aangepast aan het al dan niet voldoen aan een criterium: groen of grijs. Deze belangrijke informatie wordt nu alleen in kleur overgebracht

  • Gevolg:

   Gebruikers die slechtziend of kleurenblind zijn, zijn erbij gebaat dat informatie die door kleur wordt weergegeven, ook op andere visuele manieren beschikbaar is.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://hhnk.easycruit.com/ staan knoppen ‘Zoeken’ en ‘Verder lezen’. Deze zijn groen met witte tekst erop. Deze kleuren hebben een contrast van 1,8:1 met elkaar. Voor tekst van deze grootte is 4,5:1 minimaal vereist. Deze kleuren worden ook gebruikt op pagina https://hhnk.easycruit.com/vacancy/2733997/164995?iso=nl voor de knoppen ‘Solliciteren’ en ‘Afdrukken’ en op meer plekken.

   Op pagina https://hhnk.easycruit.com/ staan de titels van de vacatures, zoals ‘HR Business Partner’, in blauw op grijs. Het contrast is daar 3,2:1, waar ook 4,5:1 gevraagd is. Deze kleuren worden ook gebruikt voor koppen als ‘Reeds geregistreerde gebruiker?’ en ‘Wachtwoord vergeten’, verder op de pagina, en voor koppen als ‘Wat ga je doen?’ op pagina https://hhnk.easycruit.com/vacancy/2733997/164995?iso=nl, en op meer plekken.

   Op pagina https://hhnk.easycruit.com/vacancy/application/send/2123519/164491 kunnen foutmeldingen staan. Deze zijn rood op grijs, met een contrast van 3,3:1. Ook de sterretjes bij de verplichte velden hebben deze kleuren.

   Op pagina https://hhnk.easycruit.com/career-center/login/register staan naast de velden voor wachtwoorden aanwijzingen. Als deze vervuld zijn wordt de achtergrond groen. De witte letter zijn dan niet goed te lezen (3,1:1).

   Op pagina https://hhnk.easycruit.com/vacancy/sendtofriend/2699207/164995 staan sterretjes en kunnen foutmeldingen staan. Beide zijn rood op wit, 3,6:1.

   Als er meerdere tabbladen geopend worden verschijnt een popup met de melding ‘Kon sessie niet valideren’. De melding is blauw op wit, een contrast van 3,7:1.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn kunnen tekst die onvoldoende contrast heeft ten opzichte van de achtergrond lastig lezen.Door het toepassen van een contrast van minimaal 4.5:1 voor kleine tekst en 3:1 voor grote tekst is de informatie beter voor hen te onderscheiden.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 6. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als pagina https://hhnk.easycruit.com/vacancy/sendtofriend/2699207/164995 wordt bekeken op venstergrootte 320 CSS-pixels moet horizontaal gescrold worden. Dit is niet de bedoeling, de content moet zo herschalen dat er alleen verticaal gescrold moet worden.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers die de website in deze dimensie bekijken is het horizontaal moeten scrollen vermoeiend om te lezen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 7. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://hhnk.easycruit.com/vacancy/application/send/2123519/164491 staan meerdere invoervelden. De randen van deze velden hebben een contrast van 1,5:1. Dit is te laag, het contrast moet minstens 3,0:1 zijn.

   Op pagina https://hhnk.easycruit.com/vacancy/sendtofriend/2699207/164995 staat een checkbox voor de reCAPCTHA. De grijze rand heeft een contrast van 1,8:1 ten opzichte van het wit van de checkbox. Dit is te laag.

   In het formulier op pagina https://hhnk.easycruit.com/vacancy/application/send/2123519/164491 staan meerdere selectievelden, bijvoorbeeld voor de aanhef en de dag, maand en jaar van de geboortedatum. De toetsenbordfocus op deze velden is lichtblauw en het contrast met de standaard grijze kleur is 1,3:1. Ook dit moet minstens 3,0:1 zijn.

   Op pagina https://hhnk.easycruit.com/vacancy/application/send/2123519/164491 staan iconen van Google Drive in oranje met wit. Het contrast van deze kleuren met elkaar (1,9:1) en met de grijze achtergrond (1,7:1) is te laag. Deze iconen zijn ook te zien op pagina https://hhnk.easycruit.com/career-center/login/cv.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn kunnen het element niet goed waarnemen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 8. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://hhnk.easycruit.com/vacancy/application/send/2123519/164491?iso=nl staan achter de velden voor het CV en de motivatiebrief bedieningselementen om vanuit Dropbox en Google Drive te uploaden. Deze zijn niet met het toetsenbord te bedienen.

  • Gevolg:

   Voor mensen die geen muis kunnen gebruiken is het niet mogelijk om binnen de website met het toetsenbord te navigeren

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 9. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://hhnk.easycruit.com/vacancy/sendtofriend/2699207/164995 staat een reCAPTCHA. Als deze is ingevuld, verloopt deze na een tijdje. Dit is een tijdslimiet. Deze tijdslimiet is niet uit te zetten, aan te passen of te verlengen. Dit kan een probleem zijn voor sommige gebruikers.

  • Gevolg:

   Mensen met een lichamelijke beperking, slechtzienden en blinden krijgen onvoldoende tijd om te lezen, te reageren, te typen of activiteiten af te ronden.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 10. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De meeste pagina's hebben nu allemaal als titel eerst de tekst ‘Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier –‘ gevolgd door de specifieke titel van de pagina, bijvoorbeeld ‘Aanmelden’. Dat is goed. Alleen de startpagina is anders, deze heeft als titel ‘Onze vacatures’. Daar hoort de naam van de organisatie bij, voor zowel duidelijkheid als consistentie. https://hhnk.easycruit.com/

   De paginatitel van pagina https://hhnk.easycruit.com/vacancy/sendtofriend/2699207/164995 is 'Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Bestuur, directie en strategie - Management Assistent'. Het doel van de pagina, het delen van deze vacature, wordt niet beschreven.

   Op pagina https://hhnk.easycruit.com/vacancy/2699207/164995 beschrijft de paginatitel het onderwerp wel, maar het zou nog beter zijn als er ook in de titel wordt vermeld dat het om een vacature gaat. Zie ook https://hhnk.easycruit.com/vacancy/2123519/164491.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers is het niet duidelijk waar de pagina overgaat en wat het doel van de pagina is.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 11. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op elke pagina op https://hhnk.easycruit.com staat rechtsboven een taalkeuze. Beide links, zowel de Nederlandse als de Belgische, hebben als naam “Nederlands’. Dat is niet juist.

   Op pagina https://hhnk.easycruit.com/ staat achter elke vacature ‘Verder lezen’. Omdat deze links buiten de context van de titels van de vacatures staan lijken al deze links op elkaar.

   Op pagina https://hhnk.easycruit.com/vacancy/application/send/2123519/164491 staat bij het label 'CV uploaden: *' een icoon van een vraagteken. Dit is een link. Er is geen alternatieve tekst of andere linktekst. Software kan het doel van deze link niet bepalen.

   Op pagina https://hhnk.easycruit.com/vacancy/sendtofriend/2699207/164995 staat een reCAPTCHA. Hierin staan twee links: 'Privacy' en 'Voorwaarden'. Het linkdoel is niet duidelijk genoeg.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking en hulpsoftware gebruiken kunnen het doel van de link niet bepalen

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 12. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   Er is maar één manier om pagina’s zoals https://hhnk.easycruit.com/career-center/login/register, https://hhnk.easycruit.com/career-center/login/main en https://hhnk.easycruit.com/career center/login/candidate_saved_application te bereiken. Dit succescriterium vereist dat er een tweede manier is, zoals een menu, een sitemap of een zoekfunctie.

  • Gevolg:

   Voor blinden, slechtzienden en cognitief beperkte gebruikers is het lastig om content op een website met meerdere pagina's te vinden.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 13. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://hhnk.easycruit.com/ staan twee invoervelden met de placeholders 'Gebruikersnaam:' en 'Wachtwoord:'. De namen van de velden zijn echter ‘username’ en ‘password’. De naam moet de zichtbare tekst gaan bevatten, in dit geval de placeholder. Dit komt ook voor op pagina https://hhnk.easycruit.com/career-center/login/register Dit is ook het geval op andere plekken waar placeholders gebruikt worden, zoals op het trefwoord en de dropdowns op dezelfde pagina, bij de velden op pagina https://hhnk.easycruit.com/career-center/login/register en op meer plekken.

  • Gevolg:

   De visueel zichtbare tekst maakt geen onderdeel uit van de toegankelijkheidsnaam, waardoor gebruikers met spraaksoftware het element niet kunnen bedienen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 14. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De pagina’s op https://hhnk.easycruit.com hebben geen taalaanduiding. Dat is verplicht zodat voorleessoftware de teksten begrijpelijk kan uitspreken.

  • Gevolg:

   Blinden of slechtzienden die een screenreader gebruiken waarbij de tekst in spraak wordt omgezet hebben hier last van. De voorleessoftware kan de teksten niet in de juiste taal uitspreken. Ook cognitief beperkten (ten aanzien van taal of met leermoeilijkheden) die tekst-naar-spraak software gebruiken. "

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 15. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://hhnk.easycruit.com/ staan twee invoervelden voor de gebruikersnaam en het wachtwoord. Als hier maar één veld of onjuiste waarden (‘x’ bij e-mailadres) worden ingevuld en er wordt op 'Aanmelden' geklikt, verschijnen er geen foutmeldingen. De ingevulde waarden worden daarbij verwijderd. Een tekstuele foutmelding die beschrijft wat er fout is gegaan en waar ontbreekt.

   Op pagina https://hhnk.easycruit.com/vacancy/application/send/2123519/164491 verschijnen er meldingen boven het formulier als er fouten zijn gemaakt. Als er verplichte velden niet zijn ingevuld, staat er: 'Let op: deze velden zijn verplicht', met daaronder een lijst met velden. Dit is geen goede foutmelding, maar een instructie.

   Op pagina https://hhnk.easycruit.com/career-center/login/register is een soortgelijk probleem te zien met de melding ‘Gebruikersnaam is verplicht om in te loggen’. Dit is een instructie in plaats van een foutmelding, en is daarnaast niet duidelijk: het doel van dit formulier is immers niet inloggen maar registreren.

   Op pagina https://hhnk.easycruit.com/vacancy/sendtofriend/2699207/164995 is het volgende te zien: Als er fouten worden gemaakt in het formulier worden er ook enkele instructies in plaats van foutmeldingen gegeven boven het formulier. Bijvoorbeeld: 'Je naam is verplicht'. Dit moet veranderd worden naar een foutmelding. Bij de foutmelding 'De unieke code komt niet overeen' is het niet duidelijk waar de fout is gemaakt. Deze melding gaat over de reCAPCTHA, maar dat wordt niet duidelijk uit de melding. De melding 'Vul mininmaal 1 naam & e-mailadres in' is ook niet duidelijk genoeg. Dit gaat over minimaal één naam en e-mailadres onder 'Gegevens van vriend(in)', dit moet ook vermeld worden. Als er meerdere ongeldige e-mailadressen worden opgegeven onder 'Gegevens van vriend(in)', verschijnt er maar één melding: 'Het e-mail adres van je vriend(in) is ongeldig'. Het is dan niet duidelijk welke van de drie velden fout is ingevuld.

   Als op pagina https://hhnk.easycruit.com/career-center/login/cv veplichte velden niet zijn ingevuld verschijnt bovenaan de pagina een veld met rode tekst. Hier ontbreekt een foutmelding.

  • Gevolg:

   Wanneer een gebruiker een fout maakt, wordt het de gebruiker niet duidelijk gemaakt waar de fout is opgetreden en wat hij / zij moet doen om de fout te herstellen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 16. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://hhnk.easycruit.com/ staat een formulier met twee velden. Hier ontbreken de respectievelijke labels. Dit geldt ook voor het veld ‘Trefwoord’ bovenaan deze pagina en op pagina https://hhnk.easycruit.com/career-center/login/search en de velden voor gebruikersnaam en wachtwoord op https://hhnk.easycruit.com/career-center/login/register.

   Op pagina https://hhnk.easycruit.com/ staan ook dropdown elementen voor vacaturetype, niveau en vakgebied. Deze hebben geen label. Dit geldt ook voor het veld ‘Regio’ op pagina https://hhnk.easycruit.com/career-center/login/search.

   Op pagina https://hhnk.easycruit.com/vacancy/sendtofriend/2699207/164995 staan onder de kop 'Gegevens van vriend(in)' meerdere velden voor naam en e-mailadres (van verschillende personen). Deze zijn nu steeds hetzelfde.

   Op meerdere pagina’s kunnen een CV en motivatiebrief worden geupload. Als daar een ongeldig bestand wordt gekozen verschijnt de melding ‘Geen geldig bestandsformaat. De volgende formaten zijn toegestaan: (.xls, .ppt, .doc, .pdf, .docx, .pptx)’. Deze instructie moet van tevoren worden gegeven zodat gebruikers de kans krijgen om het formulier in een keer goed in te vullen. https://hhnk.easycruit.com/vacancy/application/send/2733997/164995?iso=nl

  • Gevolg:

   Door het ontbreken van de juiste instructie is het formulier door mensen met een cognitieve beperking niet in een keer goed in te vullen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 17. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://hhnk.easycruit.com/vacancy/application/send/2123519/164491 staat na het veld ‘Telefoonnummer’ een fout in de syntax: "="". Daardoor is de rest van het document niet goed te parsen en kan hulpsoftware niet goed de inhoud overbrengen. Op pagina https://hhnk.easycruit.com/career-center/login/profilematch zit een syntaxfout in een attribuut: afdeling<="". Dit veroorzaakt hetzelfde probleem.

   Op pagina https://hhnk.easycruit.com/vacancy/application/send/2123519/164491 wordt het id ‘ec_wrapper_container’ meerdere keren gebruikt. Dat is niet toegestaan: elk id moet uniek zijn binnen een pagina zodat software elementen eenduidig kan terugvinden. Dit geldt ook voor id ‘file_upload’, ‘22’ en meer elementen. Ook op pagina https://hhnk.easycruit.com/career-center/login/main en andere pagina’s bevinden zich dubbele id’s.

  • Gevolg:

   Mensen die afhankelijk zijn van hulpsoftware (voornamelijk blinden en slechtzienden) kunnen de content niet goed verwerken. Er is een kans dat ze vastlopen/crashen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 18. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://hhnk.easycruit.com/vacancy/application/send/2123519/164491. Bij het label 'CV uploaden: *' staat een icoon van een vraagteken. Dit is een link. Er is geen alternatieve tekst of andere linktekst. Het in- en uitklappen van de link vraagteken kan niet door software bepaald worden. De labels van invoervelden onder 'Geboortedatum' zijn verborgen voor hulpsoftware met display:none. De bediening van de knoppen dropbox google drive worden niet aan hulpsoftware aangeboden door het ontbreken van de desbetreffende rol

   Achter de velden voor het CV en de motivatiebrief staan bedieningselementen om vanuit Dropbox en Google Drive te uploaden. Dit zijn span-elementen die met JavaScript interactief zijn gemaakt. Dit kan op deze manier niet door hulpsoftware worden aangeboden.

  • Gevolg:

   Mensen die gebruikmaken van voorleessoftware krijgen geen informatie over de bediening van dit element

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 19. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://hhnk.easycruit.com/career-center/login/register staan instructies voor het wachtwoord. De achtergrondkleur wordt aangepast aan het al dan niet voldoen aan een criterium: groen of grijs. Dit is een statusbericht en moet als zodanig gemarkeerd worden zodat hulpsoftware proactief de status kan overbrengen.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking die voorleessoftware gebruiken en dynamisch gegenereerde content of aanpassingen aan content niet zien krijgen geen melding wanneer deze extra content is verschenen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   Toegankelijkheid vormt voor huidige leverancier geen prioriteit. Daarom is HHNK overgestapt naar andere leverancier en de nieuwe website komt eind maart 2023 hiervoor in de plaats.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende kennis bij leverancier

  • Gevolg:

   Fouten in de toegankelijkheidsmogelijkheden voor bezoekers met een beperking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Ontwikkeling nieuwe website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2023

Onevenredige last

De maatregelen die Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209