Verklaring van www.west-brabant.eu

Status toegankelijkheid https://www.west-brabant.eu/

Regio West-Brabant is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 11-05-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Regio West-Brabant streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.west-brabant.eu.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Regio West-Brabant is beschikbaar via de link https://www.west-brabant.eu/toegankelijksheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Regio West-Brabant gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.west-brabant.eu gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Regio West-Brabant is gevorderd met de toegankelijkheid van www.west-brabant.eu en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 07-02-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Regio West-Brabant .
Functie: communicatieadviseur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 11-05-2022.

Feedback en contactgegevens

Meld een probleem met toegankelijkheid 

Toch een probleem tegengekomen in verband met de toegankelijkheid van deze website? Geef het aan ons door via communicatie@west-brabant.eu. 

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Regio West-Brabant

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-09-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.west-brabant.eu : voldoet gedeeltelijk

De website www.west-brabant.eu is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Regio West-Brabant dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://assets.ctfassets.net/wcg66a34lgk0/591lAfDRoUmryFurUlANuC/ecb406e074c3ab190818370d35f25ef5/Regio_West-Brabant-Digitaal-Toegankelijk-WCAG-EM.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 22-06-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Regio West-Brabant dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. De pagina’s die gebruikt zijn in de steekproef voldoen niet aan de succescriterium.

  • Oorzaak:

   zie https://www.west-brabant.eu/. Veel afbeeldingen hebben geen juiste alternatieve tekst.

  • Gevolg:

   Dit kan problemen opleveren voor gebruikers met bijvoorbeeld een screenreader.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De juiste alternatieven moet worden aangebracht. Dit wordt opgelost in de nieuwe technische release.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   zie https://www.west-brabant.eu/actueel/nieuws/nieuweregiovideo-zet-west-brabant-in-de-spotlights. Er bestaat op de pagina geen media-alternatief of audiodescriptie

  • Gevolg:

   Slechtzienden en blinden kunnen een deel van de informatie missen als niemand er iets over zegt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We gaan audio descriptie op youtube toevoegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   zie https://www.west-brabant.eu/actueel/nieuws/nieuweregiovideo-zet-west-brabant-in-de-spotlights. Er bestaat geen audiodescriptie voor deze video.

  • Gevolg:

   Slechtzienden en blinden kunnen een deel van de informatie missen als niemand er iets over zegt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We gaan audio descriptie op youtube toevoegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   zie https://www.west-brabant.eu/actueel/nieuws. Veel ID’s op deze pagina zijn niet uniek.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware — zoals een screenreader — kan de informatie en de functionaliteit niet op een niet-visuele manier overbrengen aan een gebruiker.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   ID's worden verwijderen of uniek gemaakt. Dit wordt opgelost in de nieuwe technische release.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 5. SC 1.3.4 - Weergavestand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

  • Oorzaak:

   zie https://www.west-brabant.eu/actueel/nieuws/nieuweregiovideo-zet-west-brabant-in-de-spotlights. Video past zich niet aan het formaat van de pagina.

  • Gevolg:

   Is niet duidelijk wat het gevolg is voor een gebruiker

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   implementeren CSS (https://www.w3schools.com/HOWTO/howto_css_responsive_iframes.asp). Dit wordt opgelost in de nieuwe technische release.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 6. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Velden op https://www.west-brabant.eu/contact hebben geen autocomplete attribuut waardoor het doel van de input niet bepaald kan worden.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers is niet duidelijk wat het doel is wat ingevuld dient te worden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   autocomplete wordt toegevoegd zodat het doel van de inputs duidelijk is inputs een juiste border kleur geven die toegankelijk is labels toevoegen (kort en duidelijk bijvoorbeeld "voornaam"). Dit wordt opgelost in de nieuwe technische release.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 7. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   zie https://www.west-brabant.eu/contact. Onder het kopje met contact, staat een telefoonnummer wat aangegeven is als link. Deze is niet onderscheiden van de rest van de pagina. Het zou bijvoorbeeld onderstreept of dikgedrukt moeten zijn.

  • Gevolg:

   Kan zijn dat de gebruiker niet ziet dat het telefoonnummer is geselecteerd

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   underline email en telefoonnummer (text-decoration: underline). Dit wordt opgelost in de nieuwe technische release.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 8. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1.

  • Oorzaak:

   zie https://www.west-brabant.eu/contact. De kop met ‘contact’ bovenaan de pagina heeft te weinig contrast. Hierdoor zouden sommige gebruikers de tekst lastiger kunnen lezen.

  • Gevolg:

   Het kan zijn dat sommige gebruikers de tekst lastiger kunnen lezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit wordt opgelost in de nieuwe technische release.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 9. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   zie https://www.west-brabant.eu/. Na het vergoten van de pagina, valt een deel van de tekst ‘contact’ weg onder een afbeelding.

  • Gevolg:

   Wanneer de pagina vergroot wordt zal een dele van de content niet gelezen kunnen worden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit wordt opgelost in de nieuwe technische release.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 10. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven.

  • Oorzaak:

   zie https://www.west-brab ant.eu/. Onder het kopje met ‘thema’s’ valt de tekst buiten de kaders.

  • Gevolg:

   Gebruikers kunnen zo informatie missen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit wordt opgelost in de nieuwe technische release.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 11. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren

  • Oorzaak:

   De velden op https://www.west-brabant.eu/contact hebben een border-kleur die niet toegankelijk is.

  • Gevolg:

   Gebruikers kunnen op deze manier informatie missen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit wordt opgelost in de nieuwe technische release.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 12. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   de titel van de Pdf-bestanden ontbreekt.

  • Gevolg:

   Het kan zijn dat het onderwerp/doel niet duidelijk is voor de gebruiker

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voor de PDF's gaan we een titel meegeven

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 13. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   de tabvolgorde van de Pdf-bestanden komt niet overeen met de documentstructuur. Hierdoor kunnen gebruikers niet door de bestanden navigeren.

  • Gevolg:

   Het kan zijn dat de inhoud niet duidelijk is voor de gebruiker

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Bij nieuwe PDF's zorgen we voor een juiste tab volgorde/documentstructuur

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 14. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   zie https://www.west-brabant.eu/over-rwb/wat-willen-webereiken. De tekst ‘lees meer’ verwijst naar de bijbehorende link. Deze tekst omschrijft niet het doel van de link en kan daardoor onduidelijkheden veroorzaken voor sommige gebruikers.

  • Gevolg:

   Gevolg is dat het niet duidelijk kan zijn voor de gebruiker wat er gebeurd/waar je naar toe gaat wanneer je kiest voor deze link

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit wordt opgelost in de nieuwe technische release.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 15. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   de taal van de Pdf-bestanden is niet juist aangegeven.

  • Gevolg:

   De kans dat de gebruiker niet begrijpt wat er staat/wordt uitgesproken

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Bij nieuwe PDF's zorgen we voor een juiste tab volgorde/documentstructuur

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 16. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   zie https://www.west-brabant.eu/contact. Bij het formulier onderaan de pagina staan de labels van de invoervelden in de velden zelf in plaats van erboven of naast.

  • Gevolg:

   Hierdoor kan het niet duidelijk zijn wat je moet invullen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit wordt opgelost in de nieuwe technische release.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 17. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   zie https://www.west-brabant.eu/actueel/nieuws. Veel elementen op deze pagina hebben een ID dat niet uniek is.

  • Gevolg:

   Bij gebruik van Hulp software is het mogelijk dat de gebruiker informatie misloopt

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   ID's worden verwijderen of uniek gemaakt. Dit wordt opgelost in de nieuwe technische release.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Regio West-Brabant heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209