Verklaring van Nederlandse Transplantatie Stichting

Status toegankelijkheid https://www.transplantatiestichting.nl/

Nederlandse Transplantatie Stichting is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 08-04-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Nederlandse Transplantatie Stichting streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Nederlandse Transplantatie Stichting.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Nederlandse Transplantatie Stichting is beschikbaar via de link https://toegankelijkheidsrapport.swink.nl/transplantatiestichting.nl/audit/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Nederlandse Transplantatie Stichting gepubliceerde informatie blijkt dat de website Nederlandse Transplantatie Stichting gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Nederlandse Transplantatie Stichting is gevorderd met de toegankelijkheid van Nederlandse Transplantatie Stichting en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 18-03-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Nederlandse Transplantatie Stichting .
Functie: Manager Communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 08-04-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@transplantatiestichting.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 4 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Nederlandse Transplantatie Stichting

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 30-12-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Nederlandse Transplantatie Stichting : voldoet gedeeltelijk

De website Nederlandse Transplantatie Stichting is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Nederlandse Transplantatie Stichting dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://toegankelijkheidsrapport.swink.nl/transplantatiestichting.nl/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 04-02-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Nederlandse Transplantatie Stichting dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de homepage staat naast het blok 'Uitgelicht' een decoratieve afbeelding. Voeg een beschrijvende alternatieve tekst toe, of laat het alt-attribuut leeg.

  • Oorzaak:

   De afbeelding heeft geen inhoudelijke beschrijving gekregen bij het plaatsen van het nieuwe logo in 2022.

  • Gevolg:

   Het kan onduidelijk zijn waar een gelinkte afbeelding naartoe verwijst. Dit is lastig voor mensen die hulpsoftware gebruiken.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aanpassen alt-tekst met een beschrijving van het plaatje/logo.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-12-2022
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De alternatieve tekst van het logo van de Nederlandse Transplantatie Stichting is 'Terug naar de homepage' (aria-label). De tekst in het attribuut aria-labelledby zou een goede alternatieve tekst zijn, maar het attribuut is verkeerd gebruikt (het zou moeten verwijzen naar een id waarin het tekstalternatief staat). Daarnaast overschrijft het aria-label onderliggende elementen (zoals de visueel verborgen span-tekst 'Keer terug naar de homepage').

  • Oorzaak:

   De afbeelding heeft geen inhoudelijke beschrijving gekregen bij het aanpassen van het logo in 2022.

  • Gevolg:

   Bezoekers die gebruik maken van spraakgestuurde software kunnen deze link nu niet bedienen, omdat de organisatienaam geen onderdeel is van de linktekst.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Een mogelijke oplossing is het weghalen van het aria-label, de tekst die nu in het aria-labelledby attribuut staat in het span-attribuut plaatsen, en de svg een aria-hidden=true element meegeven. Er zijn meerdere oplossingen mogelijk. We gaan kijken wat de beste oplossing is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-12-2022
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het logo van de Nederlandse Transplantatie Stichting op pagina 1 in de PDF op pagina www.transplantatiestichting.nl/files/Donatie-bij-leven/Onkostenvergoeding_donatie_bij_leven/… is opgemaakt als artefact. Hierdoor heeft de afbeelding ook geen alternatieve tekst en wordt genegeerd door hulpsoftware. Een logo moet een alternatieve tekst hebben die minimaal de naam van de organisatie bevat. Op latere pagina's mag het logo wel een artefact zijn. De afbeeldingen in de PDF op pagina www.transplantatiestichting.nl/files/Folders%20/folder-e-learning-heart-lung.pdf zijn niet gecodeerd en missen daardoor ook een alternatieve tekst.

  • Oorzaak:

   PDF's zijn (nog) niet toegankelijk gemaakt.

  • Gevolg:

   De afbeelding heeft geen alternatieve tekst en wordt genegeerd door hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   We gaan Pdf's verwijderen of geheel toegankelijk maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-12-2022
 4. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het logo van de Nederlandse Transplantatie Stichting op pagina gastspreker.transplantatiestichting.nl/ heeft wel een alternatieve tekst, maar deze beschrijft de afbeelding niet. De alternatieve tekst is momenteel 'logo'. De alternatieve tekst van een logo moet minstens de naam van de organisatie bevatten. Dit komt ook voor op pagina gastspreker.transplantatiestichting.nl/aanvragen/nieuwe-aanvraag . Daar is deze afbeelding ook een link.

  • Oorzaak:

   De afbeelding heeft sinds de bouw van deze website geen beschrijving.

  • Gevolg:

   De link kan nu niet bediend worden door bezoekers die gebruik maken van spraakgestuurde software.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Alt-tekst toevoegen aan het logo.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-12-2022
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De editie van het magazine op pagina www.transplantatiestichting.nl/publicaties-en-naslag/bestel-en-download/nieuwsbrieven-en-magazines/… is opgemaakt met het em-element. Het em-element geeft gesproken nadruk aan een woord of korte zin en mag daarom niet puur voor opmaak gebruikt worden. Gebruik CSS of een vergelijkbare techniek om eenzelfde visueel effect te creëren zonder de semantische waarde van het em-element.

  • Oorzaak:

   Niet meegenomen bij het plaatsen van de download.

  • Gevolg:

   Het is niet duidelijk voor de mensen met hulpsoftware of het om gesproken woord gaat. Het wordt nu gebruikt om de tekst op te maken.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Het em-element verwijderen en een ander visueel effect creëren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-12-2022
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De titels van de grafieken op pagina www.transplantatiestichting.nl/medisch-professionals/covid-19-en-transplantaties/cijfers-… zien er visueel uit als koppen, maar zijn dat in de code niet. Bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware kunnen aan de hand van een koppen-sneltoets of koppenlijst over de pagina navigeren. Koppen die in de broncode geen kop zijn, komen daar niet op voor. Gebruik daarom het h-element om dit probleem op te lossen.

  • Oorzaak:

   Bij het maken van deze (tijdelijke) pagina is er geen rekening gehouden met de toegankelijkheidseisen.

  • Gevolg:

   Bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware kunnen aan de hand van een koppen-sneltoets of koppenlijst over de pagina navigeren. Dat kan nu niet omdat de koppen die in de broncode geen kop zijn.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Pagina verwijderen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-12-2022
 7. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De tabellen op pagina www.transplantatiestichting.nl/medisch-professionals/covid-19-en-transplantaties/cijfers-… zijn momenteel niet toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware en bieden daarom niet een voldoende toegankelijk alternatief voor de grafieken op de pagina. De tabel maakt wel gebruik van tabelkoppen maar deze kloppen door een missende scope niet bij de rest van de datacellen. In de tabel onder 'Aantal orgaantransplantaties per maand met postmortale en levende donoren' staat de tabelkop 'Maand'. Omdat er geen scope is aangegeven, telt deze kop als kop boven een kolom in plaats van de rij. De onderliggende datacellen, zoals 'Levende donor', corresponderen niet met de kop 'Maand'. Daarnaast dienen de datecellen 'Levende donor' en 'Postmortale donor' als rij-kop, maar zijn dat in de code niet. Dit probleem komt bij meerdere tabellen voor.

  • Oorzaak:

   Bij het maken van deze (tijdelijke) pagina is er geen rekening gehouden met de toegankelijkheidseisen.

  • Gevolg:

   Voor bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware is de pagina niet toegankelijk

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Pagina verwijderen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-12-2022
 8. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De namen van de brochures op pagina www.transplantatiestichting.nl/page/bestelformulier-alles-over-orgaan-en-weefseldonatie zien er visueel uit als koppen, maar zijn dat in de code niet. Koppen die in de broncode geen kop zijn, komen daar niet op voor.

  • Oorzaak:

   Pdf's op onze site zijn niet toegankelijk

  • Gevolg:

   Bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware kunnen normaal gesproken aan de hand van een koppen-sneltoets of koppenlijst over de pagina navigeren. Dit is nu niet mogelijk.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   We gaan Pdf's of verwijderen of toegankelijk maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-12-2022
 9. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De quote van Bernadette Haase op pagina www.transplantatiestichting.nl/publicaties-en-naslag/nieuws/3-7-miljoen-meer-actieve-registraties-in-… is opgemaakt met het em-element. Het em-element geeft gesproken nadruk aan een woord of korte zin en mag daarom niet puur voor opmaak gebruikt worden. Gebruik het quote- of blockquote-element, of enkel aanhalingstekens, om quotes op te maken.

  • Oorzaak:

   Bij het maken van de tekst is hier niet bij stilgestaan.

  • Gevolg:

   Het em-element geeft gesproken nadruk aan een woord of korte zin en het wordt in dit geval gebruikt voor opmaak. Dit is niet duidelijk voor de bezoekers die hulpsoftware gebruiken.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De quote aanpassen en de juiste elementen gebruiken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-12-2022
 10. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De tekst 'Als gevolg van COVID-19....' op pagina www.transplantatiestichting.nl/praten-over-doneren/gastspreker-aanvragen is zowel met het em- als het strong-element opgemaakt. Het em-element geeft aan dat een woord of zin gesproken nadruk nodig heeft. Dat is hier niet van toepassing. Verwijder het em-element om dit probleem op te lossen.

  • Oorzaak:

   Niet aan gedacht bij het plaatsen van het bericht.

  • Gevolg:

   Het em-element geeft gesproken nadruk aan een woord of korte zin en het wordt in dit geval gebruikt voor opmaak. Dit is niet duidelijk voor de bezoekers die hulpsoftware gebruiken.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De tekst aanpassen en de juiste elementen gebruiken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-12-2022
 11. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er zijn meerdere problemen mbt de pdf's. De PDF op pagina www.transplantatiestichting.nl/files/Donatie-bij-leven/Onkostenvergoeding_donatie_bij_leven/… is momenteel nog niet toegankelijk. De PDF is wel gecodeerd, maar op meerdere pagina's is de codering foutief.

   Meerdere koppen en teksten zijn foutief opgemaakt als een tabel, bijvoorbeeld op pagina 1 en 2. Op pagina 5 staat een lege tabel. De gehele tekst onder 2.2 op pagina 6 is opgemaakt als koptekst terwijl het niet om koptekst gaat. De tabellen op pagina 6 en 12 bevatten geen tabelkoppen in de tablehead. De PDF op pagina www.transplantatiestichting.nl/files/Folders%20/folder-e-learning-heart-lung.pdf is niet gecodeerd en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat codes ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF-codelaag zoals semantische koppen en alt-teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

  • Oorzaak:

   Pdf's zijn niet toegankelijk op onze website

  • Gevolg:

   Bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware kunnen de pdf's niet begrijpen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Pdf's toegankelijk maken of verwijderen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-12-2022
 12. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Advies: Het tekstveld op pagina www.transplantatiestichting.nl/over-nts/nieuwsbrief heeft zowel een label als een aria-label. Dit is overbodig en kan potentieel toegankelijkheidsproblemen veroorzaken. Verwijder het aria-label om dit probleem op te lossen.

  • Oorzaak:

   Niet bekend

  • Gevolg:

   Geen

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   We verwijderen het aria-label om dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-12-2022
 13. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Meerdere formulieren op transplantatiestichting.nl geven problemen.

   De formuliervelden op pagina 2 van het proces op pagina www.transplantatiestichting.nl/page/bestelformulier-alles-over-orgaan-en-weefseldonatie bevatten geen autocomplete-attributen. HMTL5 invoervelden die informatie over de gebruiker vragen, zoals naam/achternaam, adres en geboortedatum, moeten een juist autocomplete-attritbuut hebben. Lees meer over autocomplete-attributen op pagina www.w3.org/TR/WCAG21/. De formuliervelden op pagina gastspreker.transplantatiestichting.nl/aanvragen/nieuwe-aanvraag bevatten geen autocomplete-attributen. HMTL5 invoervelden die informatie over de gebruiker vragen, zoals naam/achternaam, adres en geboortedatum, moeten een juist autocomplete-attritbuut hebben. Lees meer over autocomplete-attributen op pagina www.w3.org/TR/WCAG21/.

  • Oorzaak:

   Bij het maken van de formulieren is hier geen rekening mee gehouden.

  • Gevolg:

   De formulieren zijn niet duidelijk voor bezoekers die hulpsoftware gebruiken.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   We gaan met de webbouwer kijken hoe we de formulieren toegankelijk kunnen maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-12-2022
 14. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er zijn meerdere contrast problemen gevonden:

   De contrastratio van de oranje teksten (HEX #E36C0A) in de PDF op pagina www.transplantatiestichting.nl/files/Donatie-bij-leven/Onkostenvergoeding_donatie_bij_leven/… is 3,3:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn voor de reguliere lettergrootte. Voor grote tekst zoals op het voorblad moet de contrastratio minimaal 3:1 zijn.

   De contrastatio van de blauwe kopteksten (HEX #4F81BD) zoals op pagina 5 in de PDF op pagina www.transplantatiestichting.nl/files/Donatie-bij-leven/Onkostenvergoeding_donatie_bij_leven/… is 4:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

   De contrastratio van de grijze tekst (HEX #969696) op het voorblad van de PDF op pagina www.transplantatiestichting.nl/files/Donatie-bij-leven/Onkostenvergoeding_donatie_bij_leven/… is 2,9:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

   De contrastratio van de witte tekst ('easy steps including...') op de blauwe achtergrond (HEX #81B9D4) op het voorblad van de PDF op pagina www.transplantatiestichting.nl/files/Folders%20/folder-e-learning-heart-lung.pdf is 2:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Dit probleem komt ook voor op pagina 3.

   De contrastratio van de witte tekst op de grijze achtergrond (HEX #9C9E9F) zoals op pagina 3 van de PDF op pagina www.transplantatiestichting.nl/files/Folders%20/folder-e-learning-heart-lung.pdf is 2,7:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn voor grote en/of dikgedrukte tekst van minimaal 18 CSS pixels, of 4,5:1 voor reguliere tekst.

   De contrastratio van de grijze tekst 'Inloggen als gastspreker' (HEX #95A5A6) op de witte achtergrond, op pagina gastspreker.transplantatiestichting.nl/, is 2,5:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

   De contrastratio van de witte tekst 'Inloggen als gastspreker' op de groene achtergrond (HEX #4DCE5D), wanneer de link focus heeft op pagina gastspreker.transplantatiestichting.nl/, is 2:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

   Het contrast van de linktekst 'Klik hier' op pagina gastspreker.transplantatiestichting.nl/ is te laag. De contrastratio tussen de groene tekst (HEX #18BC9C) en de witte achtergrond is 2,4:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

   Het contrast van de grijze tekst in de footer op pagina gastspreker.transplantatiestichting.nl/ is te laag. De contrastratio tussen de grijze tekst (HEX #7B8A8B) en de lichtgrijze achtergrond (HEX #F3F3F3) is 3,2:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

   Op pagina gastspreker.transplantatiestichting.nl/aanvragen/nieuwe-aanvraag heeft de knop 'Datum toevoegen' in gefocuste staat een contrastwaarde van 3,5:1 (HEX #798D8F). Dit geldt ook voor de knop 'Datum verwijderen' en 'Verstuur'.

  • Oorzaak:

   Pdf's zijn niet toegankelijk op onze website. Dus het klopt dat er contrastfouten in pdf's zitten.

  • Gevolg:

   Gebruikers die slechtziend of kleurenblind zijn hebben moeite om de pdf te lezen als de contrasten niet goed zijn.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   We gaan de pdf's toegankelijk maken of van de website verwijderen. Het contrast van de gastsprekerssite passen we aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-12-2022
 15. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er zijn meerdere problemen geconstateerd als het om afbeeldingen gaat:

   Het magazine op pagina www.transplantatiestichting.nl/publicaties-en-naslag/bestel-en-download/nieuwsbrieven-en-magazines/… is niet leesbaar voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware omdat er afbeeldingen in een iframe worden getoond.

   De afbeelding op pagina www.transplantatiestichting.nl/publicaties-en-naslag/nieuws/3-7-miljoen-meer-actieve-registraties-in-… bevat tekst die niet als HTML-tekst voorkomt op de pagina. Bied informatie op een afbeelding met tekst dan ook ook op een toegankelijke manier aan.

   De afbeelding op pagina www.transplantatiestichting.nl/publicaties-en-naslag/toegankelijkheidsverklaring bevat tekst die op deze pagina, of op de pagina waar de link naar verwijst, niet aanwezig is. Bied informatie op een afbeelding met tekst dan ook ook op een toegankelijke manier aan.

  • Oorzaak:

   Tijdens het plaatsen van de afbeeldingen is er geen tekst bij de afbeelding gezet.

  • Gevolg:

   Bezoekers kunnen tekst op een afbeelding niet laten voorlezen door voorleessoftware en kunnen de tekst niet vergrootten, de tekstafstand wijzigen of het kleurcontrast wijzigen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   We gaan de afbeeldingen op een toegankelijke manier aanbieden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-12-2022
 16. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer bezoekers met schermgrootte 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% op pagina www.transplantatiestichting.nl/over-nts/contact-en-route zijn meerdere e-mailadressen niet meer leesbaar zonder horizontaal te scrollen.

   Wanneer bezoekers met schermgrootte 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% op pagina gastspreker.transplantatiestichting.nl/, zijn niet meer alle teksten goed leesbaar en verdwijnt de afbeelding (en komt er een door hulpsoftware genegeerde afbeelding voor in de plaats).

  • Oorzaak:

   Oorzaak niet bekend

  • Gevolg:

   Dit heeft gevolgen voor gebruikers die slechtziend zijn. Bij het inzoomen is de tekst niet meer leesbaar.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   We gaan het inzoomen mogelijk maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-12-2022
 17. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er zijn meerdere problemen met betrekking tot contrastverhouding gevonden:

   Op de zoekresultatenpagina www.transplantatiestichting.nl/search staat een filter van selectievakjes, 'Publieksinformatie' en 'Informatie voor medische professionals'. Wanneer een selectievakje toetsenbordfocus heeft, wordt het vakje oranje. De contrastratio tussen de oranje kleur (HEX #FF7E00) en de paarse achtergrondkleur (HEX #E7E5F2) is 2,1:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Dit geldt ook voor het selectievakje op pagina 2 van het proces op www.transplantatiestichting.nl/page/bestelformulier-alles-over-orgaan-en-weefseldonatie

   Op pagina www.transplantatiestichting.nl/medisch-professionals/covid-19-en-transplantaties/cijfers-… komen meerdere contrastfouten voor.

   • De contrastratio van het geel (HEX #FFCB00) bij legenda-item 'Pancreas' op de witte achtergrond is 1,5:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.
   • De contrastratio van het groen (HEX #26D656) bij legenda-item 'Nier' op de witte achtergrond is 1,9:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.
   • Het contrast van het roze (HEX #FF928A) bij legenda-item 'Long' op de witte achtergrond is 2,2:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.
   • De contrastratio's in grafieken waar deze kleuren naast elkaar worden gebruikt, zoals in de grafiek 'Aantal orgaantransplantaties per orgaantype in NL per maand' zijn ook te laag.
   • De contrastratio tussen de oranje kleur (HEX #FF6000) en de blauwe kleur (HEX #0F00FF) is 2,8:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.
   • De contrastratio van de gele kleur (HEX #FFCB00) bij legenda-item 'Lever' op de witte achtergrond is 1,5:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

   Het contrast van de focusrand om de linkknop 'Pas je bestelling aan' op pagina 2 van het proces op pagina www.transplantatiestichting.nl/page/bestelformulier-alles-over-orgaan-en-weefseldonatie is te laag. De contrastratio van de witte focusrand op de lichtpaarse achtergrond (HEX #E7E5F2) is 1,2:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

   Het contrast van de tekstveld-lijnen op pagina 2 van het proces op pagina www.transplantatiestichting.nl/page/bestelformulier-alles-over-orgaan-en-weefseldonatie is te laag wanneer het tekstveld muisfocus heeft. De contrastratio van de paarse kleur (HEX #AEA4D7) op de witte achtergrond is 2,3:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina www.transplantatiestichting.nl/over-nts/nieuwsbrief.

   Wanneer bezoekers inzoomen op pagina gastspreker.transplantatiestichting.nl/aanvragen/nieuwe-aanvraag verandert het navigatiemenu in een hamburgermenu. Wanneer de knop focus heeft, is de contrastratio te laag. De contrastratio tussen de blauwe strepen (HEX #170F3D) en de grijze achtergrond (HEX #1A252F) is 1,2:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

   Op pagina gastspreker.transplantatiestichting.nl/aanvragen/nieuwe-aanvraag hebben de randen van de formuliervelden een te lage contrastwaarde (1,3:1).

  • Oorzaak:

   Niet duidelijk - Toegankelijkheidsregels zijn hier niet in meegenomen.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers die slechtziend of kleurenblind zijn moet het contrast goed zijn. Anders kunnen zij niet zien wat ze bijvoorbeeld moeten invullen op het formulier. Of ze kunnen niet zien dat er een hamburgermenu aanwezig is.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   We gaan deze punten goed bekijken en waar nodig het contrast aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-12-2022
 18. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er zijn meerdere problemen gevonden als het gaat om schermgrootte:

   Wanneer bezoekers met schermgrootte 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% op pagina www.transplantatiestichting.nl/over-nts/contact-en-route en de tekstafstand wijzigen naar de waarden behorende bij dit succescriterium, zijn meerdere e-mailadressen niet leesbaar zonder horizontaal te scrollen.

   Wanneer bezoekers met schermgrootte 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% op pagina www.transplantatiestichting.nl/publicaties-en-naslag/bestel-en-download/nieuwsbrieven-en-magazines/… en de tekstafstand wijzigen naar de waarden behorende bij dit succescriterium is het e-mailadres niet meer leesbaar zonder horizontaal te scrollen.

   Wanneer bezoekers met schermgrootte 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% op pagina www.transplantatiestichting.nl/donatie-transplantatie/nierdonatie-bij-leven/onkosten-vergoedingen-en-… en de tekstafstand wijzigen naar de waarden behorende bij dit succescriterium zijn meerdere koppen niet meer leesbaar zonder horizontaal te scrollen.

  • Oorzaak:

   De website is gemaakt voor verschillende devices. De oorzaak waarom het inzoomen naar 400% niet kan, is niet bekend.

  • Gevolg:

   Gebruikers die slechtziend of kleurenblind zijn moeten kunnen inzoomen en alles kunnen lezen. Dit is nu niet het geval als de gebruiker inzoomt.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   We gaan zorgen dat de gebruiker kan inzoomen naar 400%.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-12-2022
 19. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina www.transplantatiestichting.nl/medisch-professionals/covid-19-en-transplantaties/cijfers-… kunnen bezoekers met de knoppen 'Bekijk datatabel' tabellen openen met de gegevens uit de bovenliggende grafieken. Om de tabel in zijn geheel te kunnen bekijken, moet een bezoeker gebruik maken van een horizontale scrollbalk. Deze is in Chrome niet te bereiken en te bedienen met het toetsenbord.

  • Oorzaak:

   Deze pagina is tijdelijk en wordt uiteindelijk verwijderd.

  • Gevolg:

   De horizontale scrollbalk is met Chrome niet te bereiken en te bedienen met het toetsenbord. Dit is lastig voor gebruikers die hulpsoftware gebruiken.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Pagina wordt uiteindelijk verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-12-2022
 20. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De PDF op pagina www.transplantatiestichting.nl/files/Folders%20/folder-e-learning-heart-lung.pdf heeft geen titel, enkel een bestandsnaam. Voeg een beschrijvende titel om dit probleem op te lossen.

  • Oorzaak:

   Pdf's op de website zijn niet toegankelijk gemaakt

  • Gevolg:

   Gebruikers met hulpsoftware kunnen de pdf niet goed besturen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   We gaan pdf's verwijderen of toegankelijk maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-12-2022
 21. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina www.transplantatiestichting.nl/vragen-over-orgaandonatie/belangrijke-vragen-en-antwoorden staan bovenaan de pagina blokken met links die verwijzen naar een anchor-link op de pagina. Wanneer een bezoeker met het toetsenbord op zo'n link klikt, verschuift de focus visueel wel naar die plek op de pagina, maar de toetsenbordfocus niet. Wanneer de bezoeker met de tab-toets verder navigeert, gaat de toetsenbordfocus namelijk verder bij de blokken bovenaan de pagina. Dit komt ook voor op pagina www.transplantatiestichting.nl/vragen-over-orgaandonatie/change-language/frequently-asked-questions.

   Op pagina www.transplantatiestichting.nl/vragen-over-orgaandonatie/belangrijke-vragen-en-antwoorden staan links 'Ga naar boven'. Wanneer een bezoeker met het toetsenbord navigeert en op zo'n link klikt, gaat de focus visueel wel naar boven, maar de toetsenbordfocus niet. Wanneer de bezoeker met de tabtoets verder navigeert, gaat de toetsenbordfocus namelijk verder waar de bezoeker gebleven was. Dit komt ook voor op pagina www.transplantatiestichting.nl/vragen-over-orgaandonatie/change-language/frequently-asked-questions.

  • Oorzaak:

   Bij het bouwen van de FAQ is dit niet meegenomen.

  • Gevolg:

   De bezoekers die hulpsoftware gebruiken kunnen de pagina niet besturen met een toetsenbord.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   We gaan ervoor zorgen dat de FAQ's ook met toetsenbord bestuurd kunnen worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-12-2022
 22. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De focusvolgorde in het issuu-iframe op pagina www.transplantatiestichting.nl/publicaties-en-naslag/bestel-en-download/nieuwsbrieven-en-magazines/… is niet logisch. De linkopties onder 'Read more' en 'Share' krijgen toetsenbordfocus, ook als deze bovenliggende menu-items niet opengeklapt zijn.

  • Oorzaak:

   We waren niet bekend met dit probleem.

  • Gevolg:

   De bezoekers die hulpsoftware gebruiken kunnen de pagina niet besturen met een toetsenbord.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit bespreken we met de webbouwer. We gaan kijken hoe we dit kunnen oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-12-2022
 23. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er zijn mindere problemen met linkdoelen:

   Op pagina www.transplantatiestichting.nl/ is het linkdoel van de links 'Lees hier alle antwoorden' en 'Zo pak je dat aan' niet duidelijk genoeg. Gebruikers van hulpsoftware die linklijsten opvragen, kunnen uit de linktekst alleen niet het linkdoel opmaken.

   Op pagina www.transplantatiestichting.nl/over-nts/contact-en-route staat een link naar Google maps, met de linktekst 'NTS/Eurotransplant'. Deze link heeft een aria-label 'Openen in Google Maps'. Het aria-label overschrijft echter de linktekst. Voeg de linktekst toe aan het aria-label, of gebruik een andere manier om de tekst 'Openen in Google Maps' mee te geven.

   Op pagina www.transplantatiestichting.nl/publicaties-en-naslag/bestel-en-download/nieuwsbrieven-en-magazines/… staat een afbeelding die ook als link dient. Wanneer een bezoeker op deze link klikt, opent de afbeelding op een nieuw venster. Dit wordt niet duidelijk uit de linktekst. Voeg een beschrijvende linktekst toe om dit probleem op te lossen.

   Op onder andere pagina www.transplantatiestichting.nl/donatie-transplantatie/nierdonatie-bij-leven/onkosten-vergoedingen-en-… staat een afbeelding die linkt naar Youtube. De beschrijving die vermeldt dat er naar Youtube wordt doorverwezen, wordt niet voorgelezen door hulpsoftware. Pas de linktekst van het a-element aan om dit probleem op te lossen.

   Advies: Op pagina www.transplantatiestichting.nl/search staan twee links om door de pagina's heen te navigeren, namelijk 'Vorige' en 'Volgende'. Het linkdoel wordt duidelijker als het woord 'pagina' wordt toegevoegd, zodat bezoekers die over de pagina navigeren aan de hand van een linklijst meer context hebben om te bepalen waar de links naar verwijzen. Dit komt ook voor op pagina www.transplantatiestichting.nl/publicaties-en-naslag/nieuws.

  • Oorzaak:

   Homepage heeft beperkte tekstruimte. Dit geldt ook voor de subhomepages.

  • Gevolg:

   Voor een bezoeker die hulpsoftware gebruikt is het niet duidelijk waar de website over gaat. De links zijn niet duidelijk beschreven.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   We gaan kijken of we de links beter kunnen beschrijven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-12-2022
 24. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De pagina www.transplantatiestichting.nl/sitemap kan alleen worden gevonden via de directe link, niet via bijvoorbeeld het navigatiemenu in de header of de footer van de pagina, of via de zoekfunctie.

  • Oorzaak:

   Sitemap is niet voor externen bedoeld

  • Gevolg:

   Sitemap is niet vindbaar, voor geen enkele bezoeker.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   We gaan kijken met de webbouwer of het mogelijk is om de sitemap aan iedereen te tonen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-12-2022
 25. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er zijn een aantal problemen mbt de gebruikersinterface geconstateerd:

   Wanneer bezoekers in de browser Firefox over de homepage navigeren, is het niet zichtbaar wanneer de items in het donkerblauwe blok ('Cijfers', 'Nieuws', 'Pers', et cetera) toetsenbordfocus hebben.

   Wanneer de link 'Volgende' op pagina www.transplantatiestichting.nl/search toetsenbordfocus heeft, is dat niet zichtbaar.

   Wanneer de knoppen in het issuu-iframe op pagina www.transplantatiestichting.nl/publicaties-en-naslag/bestel-en-download/nieuwsbrieven-en-magazines/… focus hebben, is dat niet zichtbaar.

  • Oorzaak:

   Er is geen rekening gehouden met mensen die de computer/laptop bedienen met toetsenbord.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers die de website met toetsenbord besturen zijn bepaalde items niet zichtbaar.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De website gaan we toegankelijk maken voor gebruikers. Door of duidelijke informatie toe te voegen of technische aanpassingen te doen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-12-2022
 26. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De alternatieve tekst van het logo van de Nederlandse Transplantatie Stichting is 'Terug naar de homepage' (aria-label). In de alternatieve tekst moet de volledige visueel zichtbare tekst terugkomen, zodat gebruikers van spraaksoftware de link kunnen bedienen.

  • Oorzaak:

   Bij het plaatsen van het nieuwe logo dit jaar is er geen goede alternatieve tekst meegenomen.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers die spraaksoftware gebruiken is het niet duidelijk dat ze de link kunnen bedienen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   We gaan de website toegankelijk maken voor mensen die spraaksoftware gebruiken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-12-2022
 27. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er zijn twee problemen gevonden als het om taal gaat:

   De ingestelde taal voor pagina www.transplantatiestichting.nl/vragen-over-orgaandonatie/change-language/frequently-asked-questions is Nederlands. Dit zorgt er mogelijk voor dat de pagina in de verkeerde taal wordt voorgelezen, waardoor de tekst onverstaanbaar is voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware. Wijzig de taal naar Engels om dit probleem op te lossen.

   De taal van de PDF op pagina www.transplantatiestichting.nl/files/Folders%20/folder-e-learning-heart-lung.pdf is ingesteld op Nederlands. Dit zorgt er mogelijk voor dat de PDF in de verkeerde taal wordt voorgelezen, waardoor de tekst onverstaanbaar is voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware. Wijzig de taal naar Engels om dit probleem op te lossen.

  • Oorzaak:

   De pagina's zijn niet in de juiste taal gezet.

  • Gevolg:

   Voor mensen die hulpsoftware gebruiken is het niet duidelijk dat de pagina in een andere taal staat.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   We gaan de taal aanpassen naar Engels.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-12-2022
 28. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle bedienbare elementen in het iframe op pagina www.transplantatiestichting.nl/publicaties-en-naslag/bestel-en-download/nieuwsbrieven-en-magazines/… zijn Engelstalig. Zorg ervoor dat bezoekers bedienbare elementen aangeboden krijgen in de hoofdtaal van de pagina (in dit geval Nederlands), of geef een taalwissel aan.

   De tekst op pagina www.transplantatiestichting.nl/vragen-over-orgaandonatie/change-language/frequently-asked-questions is Engels, maar de linkteksten 'Ga naar boven' zijn ongewijzigd. Bied interactieve elementen aan in de hoofdtaal van de pagina, of geef een taalwissel aan.

  • Oorzaak:

   Bij het maken van deze pagina is er geen rekening gehouden met de taalwissel.

  • Gevolg:

   De bedienbare elementen worden in het Engels aangeboden. Dit is onduidelijk voor de gebruikers die hulpsoftware gebruiken.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   We geven een taalwissel aan of we zetten de tekst in Nederlands.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-12-2022
 29. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er zijn fouten ontdekt in de formulieren: Het formulier op pagina www.transplantatiestichting.nl/over-nts/nieuwsbrief maakt alleen gebruik van HTML5-veldcontroles. Voeg zelf foutmeldingen toe aan het formulier om dit probleem op te lossen.

   Dit geldt ook voor het formulier op www.transplantatiestichting.nl/page/bestelformulier-alles-over-orgaan-en-weefseldonatie, wanneer er een te hoge waarde wordt ingevuld.

   Het formulier op pagina gastspreker.transplantatiestichting.nl/aanvragen/nieuwe-aanvraag maakt alleen gebruik van HTML5-veldcontroles.. Voeg zelf foutmeldingen toe aan het formulier om dit probleem op te lossen.

  • Oorzaak:

   Bij het maken van de formulieren is geen rekening gehouden met sommige browsers.

  • Gevolg:

   De foutmeldingen in het formulier worden niet door alle browsers en hulpsoftware even goed ondersteund. De tekstgrootte kan niet aangepast worden zodat sommige mensen de tekst mogelijk niet kunnen lezen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   We gaan zorgen dat de formulieren door meerdere browsers wordt ondersteund en dat de foutmeldingen in het formulier beter worden weergegeven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-12-2022
 30. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De invoervelden om een begindatum, begintijd en eindtijd te selecteren op pagina gastspreker.transplantatiestichting.nl/aanvragen/nieuwe-aanvraag hebben geen visueel label. Invoervelden van formulieren moeten duidelijke instructies en/of labels hebben, zodat het voor alle bezoekers duidelijk is wat er ingevuld moet worden.

   De invoervelden om een begindatum, begintijd en eindttijd te selecteren op pagina gastspreker.transplantatiestichting.nl/aanvragen/nieuwe-aanvraag hebben wel een toegankelijke naam, maar omdat de screenreaderonly text dubbel is ingevoerd, worden de namen ook dubbel voorgelezen. Dit is verwarrend voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware, omdat zij dit kunnen interpreteren alsof er twee waarden ingevoerd moeten worden.

  • Oorzaak:

   Niet meegenomen bij het maken van de formulieren.

  • Gevolg:

   Het is voor ziende en blinde bezoekers niet duidelijk wat ze moeten invullen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   We gaan de invoervelden aanpassen zodat ze voor ziende en blinde bezoekers duidelijk is wat ze moeten invullen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-12-2022
 31. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer bezoekers pagina 2 van het proces op pagina www.transplantatiestichting.nl/page/bestelformulier-alles-over-orgaan-en-weefseldonatie velden niet of niet goed invullen, krijgen bezoekers geen suggestie over hoe zij de velden wel goed moeten invullen. Als een formulier niet verzonden kan worden omdat één of meerdere formuliervelden niet goed ingevuld zijn, moet er een suggestie worden gegeven over hoe de gebruiker het veld wel goed moet invullen. Dit staat los van de foutmelding van 3.3.1. Bij verplichte velden is de melding dat daar iets moet worden ingevuld voldoende als foutsuggestie.

   Het formulier op pagina www.transplantatiestichting.nl/over-nts/nieuwsbrief maakt alleen gebruik van HTML5-veldcontroles. Deze foutmeldingen worden niet door alle browsers en hulpsoftware even goed ondersteund. Voeg zelf foutmeldingen toe aan het formulier om dit probleem op te lossen. Dit geldt ook voor het formulier op www.transplantatiestichting.nl/page/bestelformulier-alles-over-orgaan-en-weefseldonatie, wanneer er een te hoge waarde wordt ingevuld.

   Het formulier op pagina gastspreker.transplantatiestichting.nl/aanvragen/nieuwe-aanvraag maakt alleen gebruik van HTML5-veldcontroles. Deze foutmeldingen worden niet door alle browsers en hulpsoftware even goed ondersteund. Ook kan de tekst grootte niet aangepast worden zodat sommige mensen de tekst mogelijk niet kunnen lezen.

  • Oorzaak:

   Niet meegenomen bij de bouw van de formulieren.

  • Gevolg:

   Gebruikers krijgen geen melding te zien als ze een veld niet invullen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   We gaan een betere foutmelding aan het formulier koppelen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-12-2022
 32. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina www.transplantatiestichting.nl/sitemap worden geneste lijsten gebruikt. De ul-elementen van de geneste lijsten zijn directe descendants van de ul-elementen erboven. Dat mag niet, de geneste lijsten moeten directe descendants zijn van een li-element.

  • Oorzaak:

   We zijn niet bekend met deze geneste lijsten.

  • Gevolg:

   De gebruikers kunnen nu sowieso niet de sitemap zien.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   We gaan de juiste elementen toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-12-2022
 33. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het iframe op pagina www.transplantatiestichting.nl/publicaties-en-naslag/bestel-en-download/nieuwsbrieven-en-magazines/… heeft geen beschrijving binnen het title-attribuut.

   Wanneer bezoekers op pagina www.transplantatiestichting.nl/publicaties-en-naslag/bestel-en-download/nieuwsbrieven-en-magazines/… inzoomen, verschijnt de knop 'Hoofdstukken'. Maak gebruik van aria-expanded of een vergelijkbare techniek om dit probleem op te lossen. Dit komt ook voor op pagina www.transplantatiestichting.nl/publicaties-en-naslag/nieuws.

   De knop om 'Read more' weer mee te sluiten in het iframe op pagina www.transplantatiestichting.nl/publicaties-en-naslag/bestel-en-download/nieuwsbrieven-en-magazines/… heeft geen toegankelijke naam.

   Het is voor ziende gebruikers zichtbaar welk filter op pagina www.transplantatiestichting.nl/publicaties-en-naslag/nieuws momenteel actief is, omdat het onderwerp een paarse achtergrond krijgt. Deze informatie is niet beschikbaar voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware. Gebruik aria-selected of een vergelijkbare techniek om dit probleem op te lossen.

   Op pagina www.transplantatiestichting.nl/publicaties-en-naslag/nieuws staat een lege link. De link verwijst naar dezelfde pagina, maar heeft geen naam en daardoor ook geen toegankelijk linkdoel.

   Op pagina gastspreker.transplantatiestichting.nl/aanvragen/nieuwe-aanvraag kunnen bezoekers een begindatum en begin- en eindtijd selecteren. De labels 'Begintijd' en 'Eindtijd' zijn niet gekoppeld aan invoervelden. Gebruik bijvoorbeeld een fieldset en legend combinatie om de invoervelden om een logische manier te groeperen. Dit geldt ook voor de radiobuttons onder 'Type' en de selectievakjes onder 'Beschikbare presentatiehulpmiddelen' op dezelfde pagina.

   Wanneer bezoekers inzoomen op pagina gastspreker.transplantatiestichting.nl/aanvragen/nieuwe-aanvraag verandert het navigatiemenu in een hamburgermenu. Het is voor ziende bezoekers duidelijk wanneer het menu open of dicht is, maar deze informatie is niet beschikbaar voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware. Gebruik aria-expanded of een vergelijkbare techniek om dit probleem op te lossen.

   Wanneer bezoekers inzoomen op pagina gastspreker.transplantatiestichting.nl/aanvragen/nieuwe-aanvraag verandert het navigatiemenu in een hamburgermenu. De toegankelijke naam van de knop om het menu te openen of sluiten is 'Wissel navigatie', ongeacht of het menu momenteel geopend of gesloten is. Dit is onvoldoende beschrijvend.

   Op de homepage staan een aantal koppen met daaronder linkteksten als 'Zo pak je dat aan'. Deze links hebben een aria-labelledby attribuut, maar dat attribuut verwijst niet naar een geldig ID (de letterlijke koptekst wordt hier gebruikt). Zorg dat er op een geldige manier een koppeling wordt gemaakt met de koptekst.

  • Oorzaak:
  • Gevolg:

   Voor mensen die hulpsoftware gebruiken zijn sommige elementen/linkteksten niet duidelijk beschreven. Het is voor hen lastig te navigeren.
   Het is voor ziende bezoekers duidelijk wanneer de knop in- of uitgevouwen is, maar deze informatie is niet beschikbaar voor bezoekers die gebruik van maken voorleessoftware.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   We gaan samen met de webbouwer kijken hoe we dit kunnen oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-12-2022
 34. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer op pagina gastspreker.transplantatiestichting.nl/aanvragen/nieuwe-aanvraag een datum wordt toegevoegd of verwijderd, verschijnt of verdwijnt content. Deze wijziging in content wordt niet doorgegeven aan gebruikers van hulpsoftware.

  • Oorzaak:

   Niet duidelijk

  • Gevolg:

   De wijziging in content wordt niet doorgegeven aan gebruikers van hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   We laten het formulier zo maken dat de gebruiker met hulpsoftware de content blijft zien.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Medewerkers beschikken over ontoereikende kennis en/of vaardigheden
  • Beschrijving van het issue:

   Medewerkers weten weinig van de toegankelijkheidseisen.

  • Oorzaak:

   In onze organisatie staat toegankelijkheid nog in de kinderschoenen.

  • Gevolg:

   Voor bepaalde bezoekers zoals slechtzienden en blinden is de website niet helemaal toegankelijk.

  • Alternatief:

   We gaan dit jaar zoveel mogelijk aanpassingen doen. Sommige zaken zijn heel technisch daar hebben we langer de tijd voor nodig.

  • Maatregel:

   Meer aandacht in de organisatie met betrekking tot de toegankelijkheidseisen en online communicatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2022

Onevenredige last

De maatregelen die Nederlandse Transplantatie Stichting heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209