Verklaring van www.maassluis.nl

Status toegankelijkheid https://www.maassluis.nl

Gemeente Maassluis is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 08-04-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Maassluis streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.maassluis.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Maassluis is beschikbaar via de link https://www.maassluis.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Maassluis gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.maassluis.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Maassluis is gevorderd met de toegankelijkheid van www.maassluis.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 08-04-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Maassluis .
Functie: Cluster Manager Bedrijfsvoering.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 08-04-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via gemeente@maassluis.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 6 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw verzoek is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u hiervoor een klacht indienen.

Aanvullende informatie van Gemeente Maassluis

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-02-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.maassluis.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.maassluis.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Maassluis dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.maassluis.nl/toegankelijkheidsverklaring
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 05-03-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Maassluis dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.maassluis.nl/aandacht-voor-elkaar-ook-in-maassluis staat een YouTube-video. Aan het begin en einde van de video komt er informatie in beeld, welke niet terugkomen in de voice-over van de video. Het betreft het logo van gemeente Maassluis (aan het begin en einde van de video). De tekst “Aandachtvoorelkaar@maassluis.nl” en daarbij horend logo en hashtag (enkel op het einde van de video).

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking, zoals blindheid of slechtziendheid, kunnen de informatie die in het beeld van de video verschijnt niet tot zich nemen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De web-redactie past dit aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 2. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://afspraak.maassluis.nl/services staat een formulier. In het proces ("Stap 4/5 - Uw gegevens” staan invoervelden waar informatie over de gebruiker ingevuld moet worden. Het doel van deze velden kan niet programmatisch bepaald worden doordat het autocomplete attribuut ontbreekt.

  • Gevolg:

   Voor mensen met taalproblemen of mensen met geheugen problemen is het niet mogelijk om persoonlijke informatie automatisch door de browser in te laten vullen.

  • Alternatief:

   Gebruiker vult de gegevens zelf in

  • Maatregel:

   De leverancier van de afspraakmodule is gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 3. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://afspraak.maassluis.nl/services staat een formulier. Als een invoerveld niet goed gevuld is, verschijnt er boven het formulier (als er gedrukt wordt op de button “Volgende”) een algemene melding. De daadwerkelijke velden met de foutmelding worden nu enkel met bordeauxrood omlijnt. Zorg dat naast kleur nog een ander visuele indicator wordt gegeven.

  • Gevolg:

   Gebruikers die slechtziend of kleurenblind zijn, zijn erbij gebaat dat informatie die door kleur wordt weergegeven, ook op andere visuele manieren beschikbaar is.

  • Alternatief:

   N.v.t

  • Maatregel:

   De leverancier van de afspraakmodule is gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 4. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://afspraak.maassluis.nl/services staat een formulier. Hierin staan meerdere velden. De lichtgrijs gekleurde randen van de invoervelden hebben een te laag contrast ten opzichte van de witte achtergrond, namelijk 1,6:1. Voor deze velden is het belangrijk dat het minimum contrast 3,0:1 is, zodat de gebruiker weet waar te klikken met de muis om deze te vullen.

   Op pagina https://afspraak.maassluis.nl/services staat een groene button met de wit gekleurde zichtbare tekst “+ Product toevoegen”. Het contrast van deze tekst is 4,1:1. Daar waar een minimum contrast van 4,5:1 vereist is.

   Als een invoerveld niet goed gevuld is, verschijnt er boven het formulier (als er gedrukt wordt op de button “Volgende”) een algemene melding. Dit is bordeauxrode tekst met een lichter gekleurde achtergrond. De tekst met de melding heeft echter een te laag contrast ten opzichte van de achtergrondkleur (3,7:1). Het contrast hiervoor moet minimaal 4,5:1 zijn.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn kunnen het element niet goed waarnemen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de afspraakmodule is gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 5. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://afspraak.maassluis.nl/services staat een formulier met een tijdslimiet. In dit formulier wordt geen optie aangeboden om de sessie uit te zetten, aan te passen of te verlengen.

  • Gevolg:

   Mensen met een lichamelijke beperking, slechtzienden en blinden krijgen onvoldoende tijd om te lezen, te reageren, te typen of activiteiten af te ronden.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de afspraakmodule is gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 6. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   De skiplink “Ga direct naar tekstgedeelte” op de pagina https://www.maassluis.nl/aandacht-voor-elkaar-ook-in-maassluis slaat  de youtube  video (iframe) over.

  • Gevolg:

   Bezoekers die de website laten voorlezen omdat ze blind of slechtziend zijn of bezoekers die alleen met het toetsenbord navigeren kunnen niet snel naar het gedeelte van de webpagina gaan waar ze moeten zijn. Dit kan ze veel frustratie, tijdverlies en zelfs pijn bezorgen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-07-2021
 7. SC 3.2.3 - Consistente navigatie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

  • Oorzaak:

   Op de homepage https://www.maassluis.nl/ staat het logo van Gemeente Maassluis (de link naar de homepage) in de broncode vóór het menu. Op de overige pagina's staat het logo (de link naar de homepage) in de broncode na het menu. Dit is geen consistente navigatie.

  • Gevolg:

   Gebruikers met cognitieve- of visuele beperking zijn niet in staat te voorspellen waar ze op elke pagina dingen kunnen vinden.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-07-2021
 8. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://afspraak.maassluis.nl/customer-details is het bij de foutmelding niet duidelijk om welke velden het gaat. De foute velden worden wel in kleur weergegeven maar dit is niet voldoende voor dit succescriterium. Dit moet ook in tekst weergegeven worden. Dit kan door in de foutmelding boven aan de pagina een lijst weer te geven van de fouten of wat nog beter is bij de velden zelf. Een goed foutmelding is dan bijvoorbeeld ‘Het veld Voornamen is niet (goed) ingevuld’

  • Gevolg:

   Wanneer een gebruiker een fout maakt, wordt het de gebruiker niet duidelijk gemaakt waar de fout is opgetreden en wat hij / zij moet doen om de fout te herstellen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de afspraakmodule is gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 9. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://afspraak.maassluis.nl/services staat een formulier. In het proces ("Stap 4/5 - Uw gegevens” staan invoervelden waar informatie over de gebruiker ingevuld moet worden. Als invoervelden niet juist ingevuld zijn, worden er geen foutsuggesties gegeven over hoe dit op te lossen.

  • Gevolg:

   Mensen met een cognitieve beperking worden niet geholpen om fouten op een goede manier te verbeteren. Mensen die blind of slechtziend zijn begrijpen niet wat de aard van een foute invoer is en hoe deze te verbeteren.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de afspraakmodule is gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 10. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op de pagina's  https://www.maassluis.nl/werk-in-uitvoering/ en https://www.maassluis.nl/aandacht-voor-elkaar-ook-in-maassluis. staat een overbodige eindtag (</p>)  ​​​​​​​"me>,</div></p><h2>De" (vanaf regel 377 , kolom 1087 ; naar regel 377 , kolom 1090).

  • Gevolg:

   Mensen die afhankelijk zijn van hulpsoftware (voornamelijk blinden en slechtzienden) kunnen de content niet goed verwerken. Er is een kans dat ze vastlopen/crashen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-07-2021
 11. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op het element met role=”combobox” ontbreekt het aria-controls attribuut dat verwijst naar het element met role=”listbox”. Het aria-controls attribuut is wel aanwezig, maar verwijst naar een div element, niet naar het element met role=”listbox”. Wanneer een onderdeel in de listbox is geselecteerd, dan moet de toetsenbordfocus in het invoerveld blijven. Er moet een aria-activedescendant attribuut zijn dat verwijst naar de geselecteerde waarde in de listbox.

  • Gevolg:

   Mensen die gebruikmaken van voorleessoftware krijgen onvoldoende informatie over de bediening van dit element

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-07-2021

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   Alle PDF documenten op de website moeten nog beoordeeld worden op toegankelijkheid.

  • Oorzaak:

   In het onderzoek zijn slechts twee PDF documenten onderzocht. Hieruit zijn meerdere issues gebleken. De gemeente Maassluis weet dat dit geldt voor meerdere PDF documenten op de website, en wil daarom aan de slag gaan met de PDF documenten op de website.

  • Gevolg:

   PDF documenten zijn momenteel nog niet goed te gebruiken door mensen met een visuele beperking en mensen die gebruik maken van hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Een PDF document kan op aanvraag toegankelijk worden gemaakt.

  • Maatregel:

   Om ervoor te zorgen dat er enkel toegankelijke PDF's op de website staan zal er een inventarisatie en beoordeling van documenten moeten plaatsvinden. De noodzakelijke PDF documenten zullen toegankelijk moeten worden gemaakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2022

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Maassluis heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209