Verklaring van www.amersfoort.nl

Status toegankelijkheid https://www.amersfoort.nl

Gemeente Amersfoort is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 20-06-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Amersfoort streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.amersfoort.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Amersfoort is beschikbaar via de link https://www.amersfoort.nl/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Amersfoort gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.amersfoort.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Amersfoort is gevorderd met de toegankelijkheid van www.amersfoort.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Amersfoort .
Functie: Wethouder (communicatie).

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 20-06-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@amersfoort.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 3 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u zo snel mogelijk over de voortgang en de uitkomst.

Klachten?

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?

Aanvullende informatie van Gemeente Amersfoort

Digitale toegankelijkheid is een belangrijk actiepunt binnen de organisatie om in de komende jaren op te pakken en om aan te voldoen. De website www.amersfoort.nl heeft daarom in maart 2020 een 0-meting gehad om te kijken wat de status is van de website (www.amersfoort.nl/rapportwebsite).
Aan de hand van het onderzoek is de gemeente nu bezig met het verbeteren van de uit het onderzoek gekomen verbeterpunten. In december 2022 laat de gemeente de website opnieuw testen door een onafhankelijke bureau dat gespecialiseerd is op toegankelijkheid.  Aan de hand van deze onderzoeksresultaten wordt er gekeken of de website op alle punten voldoet aan de toegankelijkheidseisen of dat er meer actie van de organisatie of leveranciers gevraagd moet worden.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.amersfoort.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.amersfoort.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Amersfoort dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.amersfoort.nl/rapportwebsite
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 04-03-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Amersfoort dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Tekstalternatieven ontbreken bij informatieve afbeeldingen en er zijn tekstalternatieven toegevoegd bij decoratieve afbeeldingen. Dit laatste is niet nodig en hier moeten de tekstalternatieven verwijderd worden.

  • Oorzaak:

   Onwetenheid bij de webredactie en het plaatsen van een tekstalternatief voor afbeeldingen zit redelijk weggestopt in het cms.

  • Gevolg:

   Afbeeldingen die informatief zijn kunnen niet gelezen worden.

  • Alternatief:

   Veruit de meeste afbeeldingen zijn decoratief op de website. De informatieve afbeeldingen moeten een tekstalternatief krijgen. De decoratieve afbeeldingen moeten een aanduiding krijgen dat ze decoratief zijn.

  • Maatregel:

   De informatieve afbeeldingen moeten een tekstalternatief krijgen. De decoratieve afbeeldingen moeten een aanduiding krijgen dat ze decoratief zijn.

   Alle belangrijke niet-tekstuele content zoals afbeeldingen, knoppen en formulier invoervelden, moeten een tekstueel alternatief of naam hebben. Dan kan de voorleessoftware van blinde bezoekers die informatie namelijk voorlezen. Voor sommige niet-tekstuele content, zoals video en audio, zijn aparte succescriteria (1.2.1 tot en met 1.2.5). Voor succescriterium 1.1.1 hoeft daarom alleen een beschrijvende naam boven die content geboden te worden. De webredactie moet de afbeeldingen op 558 pagina's in de website nalopen en aanpassen waar nodig. Hiervoor gebruikt de webredactie de analysetool Siteimprove.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 2. SC 1.2.1 - Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het ontbreekt in de ondertiteling van de video's aan leestekens, waardoor de zinnen onnatuurlijk doorlopen.

  • Oorzaak:

   De gemeente maakt gebruik van automatische You Tube ondertiteling. Deze ondertiteling geeft geen leestekens aan in de zinnen.

  • Gevolg:

   Doven en slechthorenden lezen de tekst niet zoals deze uitgesproken wordt.

  • Alternatief:

   De video kan als media-alternatief aangeduid worden als de tekst op de webpagina dezelfde informatie geeft als in de video.

  • Maatregel:

   Alle video's (520 pagina's) op de website moeten door de redactie worden nagelopen of er een media-alternatief aanwezig is als dit laatste ontbreekt dan moet de ondertiteling worden aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 3. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De ondertiteling is niet bij alle video's goed gedaan. Het ontbreekt in de ondertiteling nog aan uitleg over wat er te zien of te horen is naast de spreker.

  • Oorzaak:

   Onwetendheid bij de redactie om hierop te letten bij het ondertitelen.

  • Gevolg:

   Een doof of blind persoon kan de video niet volledig volgen zonder de goede context van de video mee te krijgen.

  • Alternatief:

   Bij de meeste video's staat de informatie ook in tekst op de webpagina, hierdoor is alsnog de context van de video te begrijpen.

  • Maatregel:

   Teksten toevoegen op webpagina's waar video's bij staan waarbij de context van de video ook duidelijk wordt. De webredactie moet hiervoor 520 pagina's nalopen (volgens de analysetool Siteimprove).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 4. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het ontbreekt in sommige video's aan een media-alternatief aanduiding of een audiodescriptie. Bijvoorbeeld een functie van een persoon in de video wordt niet in de audiodescriptie op een apart audiospoor meegenomen

  • Oorzaak:

   Onwetendheid bij de videoredacteuren dat ze geen alternatief bieden voor de informatie die te zien is maar niet de lezen. Bij de meeste video's wordt er wel een media-alternatief geboden in de vorm van de tekst op de webpagina.

  • Gevolg:

   Dove of blinde bezoekers van de website krijgen informatie als een functie van een persoon niet mee door het ontbreken van een audiodescriptie.

  • Alternatief:

   Media-alternatief in de vorm van tekst op de webpagina waar de video staat.

  • Maatregel:

   Een extra audiodescriptie regel toevoegen aan de video's waar geen tekst media-alternatief is. De webredactie moet hiervoor 520 pagina's nalopen (volgens de analysetool Siteimprove).

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Personeel dat de video's maakt moet getraind worden om de video's op een juiste manier te verwerken met een audiodescriptie.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 5. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Zie punt 1.2.3

  • Oorzaak:

   Zie punt 1.2.3

  • Gevolg:

   Zie punt 1.2.3

  • Alternatief:

   Zie punt 1.2.3

  • Maatregel:

   Zie punt 1.2.3

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Zie punt 1.2.3
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Uit het onderzoek is gebleken dat niet alle pagina's, pdf documenten en formulieren voorzien zijn van een juiste opmaak/structuur op de pagina.

   Op pagina https://www.amersfoort.nl/web/show staan onder de kop ‘Uitgelicht’ drie zichtbare koppen (de grote en vetgedrukte teksten direct onder de foto's) die niet opgemaakt zijn als koppen. Dit moet met html header elementen (h3-6).

   Op pagina https://www.amersfoort.nl/contact.htm staan aan de rechterkant onder de h2 kop ‘Bezoeken’ nog meer zichtbare koppen die in de code niet zijn opgemaakt als kop. Bijvoorbeeld ‘Postadres’ is een kop die onder de kop ‘Bezoeken’ valt en zou een h3 kop kunnen worden, zodat de structuur van de pagina ook goed kan worden overgedragen aan hulpsoftware. ‘Openingstijden’ h3 kop, ‘Op afspraak’ h4 kop, enz. Onder de kop ‘Online’ staat een zichtbare lijst die in de code niet is opgemaakt als lijst. Dit moet wel opgemaakt worden met lijst elementen (ul en li).

   Op pagina https://www.amersfoort.nl/bericht/melding-doen-1.htm zijn de teksten op de uitklapbare elementen koppen, maar zijn in de code niet als koppen opgemaakt.

   Op de pagina https://www.amersfoort.nl/bestuur-en-organisatie/vacatures-3.htmstaan koppen van vacatures, deze zijn niet opgemaakt als html koppen.

   In het eerste uitklapbare element staat een zichtbare lijst. Deze lijst is opgemaakt uit meerdere aparte lijsten, maak hier 1 lijst van. Zie https://www.amersfoort.nl/bericht/melding-doen-1.htm Op pagina https://www.amersfoort.nl/paginabestaatniet staat een quote. Dit is zichtbaar duidelijk maar wordt niet overgebracht naar hulpsoftware. Dit moet in de code ook opgemaakt worden met een <blockquote>.

   Op pagina https://www.amersfoort.nl/zoeken.htm?query=trapeziumlocatie is de link ‘Deze website’ vetgedrukt om aan te geven welke link actief is. Deze informatie wordt overgebracht door de presentatie, maar kan niet door software bepaald worden. Dit is op te lossen door bijvoorbeeld een verborgen tekst toe te voegen met ‘actief’ of door een aria-current attribuut te gebruiken.

   Op pagina https://www.amersfoort.nl/belastingen-1/to/gemeentelijke-belastingen.htm staat bij het eerste uitgeklapte item een tabel. Bij deze tabel zijn de eerste rij cellen kolomkoppen. Dit is in de code niet opgemaakt als kolomkoppen. Dit moet wel. Dit komt vaker voor op de pagina.Onderaan de pagina staan twee zichtbare koppen ‘Hondenbelasting’ en ‘Afvalstoffenheffing’ die met een strong element zijn opgemaakt in plaats vn met een html header element (h1, h2, h3, enz.).

   Op pagina https://formulier.amersfoort.nl/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scMeldingOpenbareRuimtePV.aspx/fMeldingOpenbareRuimtePV staat een formulier. In dit formulier staan twee zichtbare koppen die in de code niet zijn opgemaakt als html kop. Hier kan ook gebruik worden gemaakt van een fieldset en deze koppen als legend gebruiken.

  • Oorzaak:

   Onwetendheid binnen de organisatie.

  • Gevolg:

   De teksten op de website zijn soms slecht scan- en leesbaar voor de bezoeker, met name blinde bezoekers.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief

  • Maatregel:

   Training van de organisatie in het juist opmaken en structureren van teksten. De website moeten we nalopen met Siteimprove (analysetool website) en met dat rapport moeten eerst de webpagina's in structuur en opmaak verbeterd worden. Daarna volgen de formulieren en pdf's. Het gaat om 32 pagina's op de website. en het gaat om 809 pdf bestanden.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Het nalopen van alle pdf's, in totaal 809 stuks is een tijdrovende klus waar geen budget voor vrijgemaakt is.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 7. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie over de gebruiker wordt verzameld, kan door software worden bepaald wanneer: De invoervelden een doel dienen dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor componenten van de gebruikersinterface; en De content wordt geïmplementeerd met technologieën waarmee de verwachte betekenis van de gegevens van het invoerformulier kan worden geïdentificeerd. Als de instellingen voor doelen goed staan bij de invoervelden dan vullen de velden automatisch al de gegevens van een gebruiker in (prefill). Bij de meeste formulieren op de website is er geen prefill functie)

  • Oorzaak:

   Door de formulierenleverancier zijn de doelen niet goed ingevuld.

  • Gevolg:

   Formulieren zijn minder gebruiksvriendelijk voor mensen met een beperking.

  • Alternatief:

   Niet van toepassing.

  • Maatregel:

   De leverancier moet de formulieren nalopen en de doelen alsnog toevoegen, zodat een formulier vooraf ingevuld kan worden bij het opvragen van standaard gegevens.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 8. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het contrast in kleur is niet bij alle linkjes/ buttons duidelijk zichtbaar. Hierdoor kan een kleurenblind of slechtziend persoon niet goed zien dat het om een link gaat.
   Bij de formulieren is het kleurgebruik om aan te geven dat een stap voltooid is niet contrastrijk genoeg.

  • Oorzaak:

   Met het ontwerpen van de website lag de focus niet op toegankelijkheid. Het ontwerpbureau en de leverancier van de website hebben het gebrek aan contrast bij met name links niet meegenomen in het ontwerp. De organisatie heeft vanuit gebrek aan kennis op het gebied van digitale toegankelijkheid dit ontwerp destijds goedgekeurd.

  • Gevolg:

   Kleurenblinde en slechtziende personen zien het contrast bij links of de vinkjes bij de formulieren nauwelijks, waardoor het kan voorkomen dat zij niet zien dat een tekst een link is of dat de stap in een formulier voltooid/goedgekeurd is.

  • Alternatief:

   Niet van toepassing.

  • Maatregel:

   Het ontwerpbureau en de leveranciers van de website en de formulieren passen de kleuren van de links en de stappen aan, zodat er meer contrast ontstaat. (Dit punt -website- is volgens planning, 31-12-2020, door de leverancier van de website opgepakt en verholpen.) De formulieren moeten nog aangepast worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 9. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Zie punt 1.4.1 voor beschrijving.

  • Oorzaak:

   Zie punt 1.4.1.

  • Gevolg:

   Zie punt 1.4.1.

  • Alternatief:

   Zie punt 1.4.1.

  • Maatregel:

   Zie punt 1.4.1.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2021
 10. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de kaartenwebsite van de gemeente Amersfoort-in-Beeld is het niet mogelijk om de kaarten te schalen (bijvoorbeeld door deze 200% te vergroten). Bij het vergroten van de pagina valt er tekst, in dit geval de titel, weg.

  • Oorzaak:

   De website is niet schaalbaar gemaakt. De kaart is wel in te zoomen.

  • Gevolg:

   Bij het wegvallen van een titel is voor de gebruiker niet duidelijk welke kaart ze bekijken.

  • Alternatief:

   Niet van toepassing.

  • Maatregel:

   Er loopt een aanbesteding naar een nieuwe kaartenwebsite. De toegankelijkheidspunten die relevant zijn voor de kaartenwebsite worden meegenomen als eis bij de aanbesteding voor een nieuwe kaartenwebsite.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 11. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De randen van zoekvelden hebben een te laag contrast (witte achtergrond met de licht gekleurde achtergrond). De randen van het invoerveld hebben een te laag contrast met de achtergrond.

   Op pagina http://amersfoort-in-beeld.nl/#39 hebben de + en – om in en uit te zoomen een te laag contrast. Op de pagina's met uitklapvensters hebben de + en - iconen(knoppen) een te laag contrast. Dit komt op alle pagina's voor waar deze accordeon functie zit. Op pagina https://formulier.amersfoort.nl/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scMeldingOpenbareRuimtePV.aspx/fMeldingOpenbareRuimtePV hebben de randen van de invoervelden als ze toetsenbordfocus hebben een te laag contrast en als ze hover focus hebben een te laag contrast. Dit geldt ook voor de velden op pagina https://formulier.amersfoort.nl/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scGevondenVoorwerp.aspx/fVerlorenGevondenInleiding. Op pagina https://www.amersfoort.nl/web/show staat in de header rechts boven aan een link naar ‘Amersfoort sites’. Als de focus op deze link staat, is dat alleen te zien doordat de kleur van het logo verandert van blauw naar iets donkerder blauw. Hetzelfde geldt voor de zoekknop, deze wordt iets donkerder oranje. Het contrast van deze focus indicator is dus te laag. Ook kan er gekozen worden voor een andere visuele indicator zoals de standaard browser focus indicator. Dit geldt ook voor de oranje knoppen in het menu ‘Onderwerpen’. En voor de knoppen onder ‘Uitgelicht’, deze gaan van wit naar lichtgrijs. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Oorzaak:

   Met het ontwerpen van de website lag de focus niet op toegankelijkheid. Het ontwerpbureau en de leverancier van de website hebben het gebrek aan contrast bij met name links niet meegenomen in het ontwerp. De organisatie heeft vanuit gebrek aan kennis op het gebied van digitale toegankelijkheid dit ontwerp destijds goedgekeurd. Ook bij de huidige kaartenwebsite en de formulieren leverancier is de oorzaak gebrek aan kennis over de richtlijnen.

  • Gevolg:

   Voor met slechtziende of kleurenblinde bezoekers zijn eerder genoemde functionaliteiten slecht of niet zichtbaar, waardoor het gebruik van de website lastig wordt.

  • Alternatief:

   Niet van toepassing.

  • Maatregel:

   Bovengenoemde punten worden aangepakt door het ontwerpbureau in samenwerking met de websiteleverancier. De formulieren worden los daarvan door de formulierenleverancier aangepakt. De kaartenwebsite wordt komend jaar vervangen. Hiervoor komt er eerst een aanbesteding. Dit punt wordt met de eisen voor de aanbesteding van een nieuwe kaartenwebsite meegenomen.

   (Dit punt, website, is volgens planning, 31-12-2020, door de leverancier van de website opgepakt en verholpen.)

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 12. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.amersfoort.nl/web/show na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1024x768 is het menu wel met het toetsenbord te openen, maar de onderdelen van het menu zijn niet met het toetsenbord te bereiken. Op pagina https://www.amersfoort.nl/bericht/melding-doen-1.htm staan onder de tekst uitklapbare teksten. Deze uitklapbare teksten zijn niet met het toetsenbord te bedienen, omdat het div-elementen zijn welke interactief zijn gemaakt met JavaScript. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Op pagina https://www.amersfoort.nl/aanmelden-nieuwsbrieven.htm zijn de checkboxen niet met het toetsenbord te bereiken en dus te bedienen. Dit komt ook voor op pagina https://www.amersfoort.nl/bericht/groenstrook-aanvragen.htm. De echte checboxen zijn namelijk verborgen met display:none; en de nu zichtbare checkboxen zijn alleen visuele vierkantjes. Deze maken deel uit van de label tekst. Alleen labeltekst kan geen focus ontvangen en is dus niet te bedienen met het toetsenbord. Alleen de echte checkboxen zijn te bedienen met het toetsenbord en moeten dus zichtbaar zijn.

  • Oorzaak:

   Onwetendheid van de leverancier.

  • Gevolg:

   Niet goed werkende technische functionaliteit, bepaalde functies zijn niet te bedienen met een toetsenbord. Dit komt voor bij webpagina's in het cms en bij de formulieren van het cms.

  • Alternatief:

   Niet van toepassing

  • Maatregel:

   De leverancier van de website moet de verbeterpunten doorvoeren, zodat de website goed bedienbaar is met een toetsenbord.

   (Dit punt is volgens planning, 31-12-2020, door de leverancier van de website opgepakt en verholpen.)

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 13. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op onderstaande pagina’s staat een YouTube video. Deze video is te bedienen met lettertekens. Bijvoorbeeld de ‘k’ voor pauze/play en de ‘m’ voor mute. Het probleem is dat de letter k ook werkt als de toetsenbordfocus op een andere plaats staat. Om deze reden valt de bediening niet onder de uitzondering ‘Active only on focus’. De oplossing is het uitschakelen van deze bediening op de website door de code disablekb=1 toe te voegen aan de embedcode.https://www.amersfoort.nl/project/een-autoluwe-binnenstad.htm https://www.amersfoort.nl/belastingen-1/to/gemeentelijke-belastingen.htm

  • Oorzaak:

   Onwetendheid bij de leverancier van de website.

  • Gevolg:

   De letterbediening bij video's op de website werkt niet naar behoren.

  • Alternatief:

   Niet van toepassing.

  • Maatregel:

   De oplossing is het uitschakelen van deze bediening op de website door de code disablekb=1 toe te voegen aan de embedcode. Hiervoor moeten alle video's nagelopen worden. De leverancier maakt een nieuwe versie van een Youtube player (example) en lost het probleem op.

   (Dit punt is volgens planning, 31-12-2020, door de leverancier van de website opgepakt en verholpen.)

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 14. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.amersfoort.nl/web/show zijn skiplinks aanwezig. Deze zijn alleen niet zichtbaar. Voor mensen die wel kunnen zien, maar alleen het toetsenbord kunnen gebruiken is het wel belangrijk dat deze links zichtbaar zijn zodat ze hem kunnen gebruiken. Het is wel toegestaan om deze link standaard te verbergen, maar hij moet zichtbaar worden als de focus er op komt als met de tab-toets door de pagina wordt genavigeerd. Als de focus weer van de link afgaat, mag de link weer onzichtbaar worden.

  • Oorzaak:

   Onwetendheid bij de leverancier van de website en het ontwerpbureau.

  • Gevolg:

   De skiplink functie is niet zichtbaar voor mensen die wel kunnen zien, maar vanwege bijvoorbeeld een motorische beperking de toetsenbordfunctionaliteit moeten gebruiken.

  • Alternatief:

   Niet van toepassing.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website en het ontwerpbureau moeten ervoor zorgen dat er een oplossing komt voor dit verbeterpunt.

   (Dit punt is volgens planning, 31-12-2020, door de leverancier van de website opgepakt en verholpen.)

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 15. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.amersfoort.nl/bericht/melding-doen-1.htm staan uitklapbare elementen. Als deze elementen ingeklapt zijn moet de focus de onderliggende (en dus verborgen) focusbare elementen overslaan in de focus volgorde. Dit is hier niet het geval. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Oorzaak:

   Onwetendheid van de leverancier van de website.

  • Gevolg:

   De tabvolgorde van webpagina's is niet meer logisch, wanneer men met het toetsenbord navigeert.

  • Alternatief:

   Niet van toepassing.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website gaat dit technische probleem oplossen.

   (Dit punt is volgens planning, 31-12-2020, door de leverancier van de website opgepakt en verholpen.)

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 16. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.amersfoort.nl/belastingen-1/to/gemeentelijke-belastingen.htm staat een link zonder linktekst voor de twee links ‘Opvragen bewoners’ en ‘Opvragen bedrijven’. Deze link is niet zichtbaar maar de focus komt er wel op. Zo zijn er meerdere ‘onzichtbare’ links op de pagina die wel door hulpsoftware gezien wordt, maar waarvan niet duidelijk is wat het linkdoel ervan is.Bovenstaande komt ook voor op de volgende pagina, daar staat ook een link zonder linktekst. Zie het blokje 'Arbeidsvoorwaarden' op https://www.amersfoort.nl/bestuur-en-organisatie/vacatures-3.htm.

   Op pagina http://amersfoort-in-beeld.nl/#39 staan twee links waarvan het linkdoel niet helemaal duidelijk is. De zoom in en uit buttons hebben als linktekst ‘+’ en ‘–‘. Hier kan bijvoorbeeld in verborgen tekst binnen de link de tekst ‘zoom in’ en ‘zoom uit’ bij, een andere optie is om gebruik te maken van aria-label.

   Op pagina https://formulier.amersfoort.nl/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scMeldingOpenbareRuimtePV.aspx/fMeldingOpenbareRuimtePV staat naast het invoerveld ‘bladeren’ een lampje. Dit lampje heeft nu als linktekst ‘?’. Alleen een "?" wordt niet voorgelezen, omdat het een leesteken is. De betekenis moet dus in woorden worden uitgedrukt.

  • Oorzaak:

   Onwetendheid van de redacteur en leverancier website Amersfoort-in-beeld.

  • Gevolg:

   Bezoekers van de website kunnen niet achterhalen waar de link naar toe gaat.

  • Alternatief:

   Niet van toepassing.

  • Maatregel:

   De redacteuren moeten linkdoelen toevoegen bij de buttons.

   De kaartenleverancier moet relevante alt-tekst toekennen aan dit icoon. (De leverancier van de website https://amersfoort-in-beeld.nl/ heeft dit nog niet verholpen. Deze website wordt door de gemeente vervangen door een nieuwe.)

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 17. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op onderstaande pagina's ontbreekt een taalaanduiding van de inhoud van de pagina. Deze moet in de HTML code worden opgegeven door middel van een lang attribuut bij het html-element. Dit attribuut moet dan de landcode van de taal bevatten. Hier dus lang="nl".http://amersfoort-in-beeld.nl/#39 http://www.amersfoort-in-beeld.nl/#eikenprocessierups

  • Oorzaak:

   Onwetendheid van de kaartenleverancier.

  • Gevolg:

   De voorleesfunctie op een website kan de informatie/ taal niet goed duiden.

  • Alternatief:

   Niet van toepassing.

  • Maatregel:

   De kaartenleverancier moet de taalcode toevoegen aan de website. Dit wordt meegenomen als eis voor een nieuwe kaartenwebsite. Komend jaar wordt de website aanbesteed.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 18. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.amersfoort.nl/aanmelden-nieuwsbrieven.htm staat een contactformulier. Als in dit formulier het verplichte veld wordt leeg gelaten of er wordt een fout e-mailadres ingevuld, verschijnen er twee meldingen: 'Dit veld is verplicht' en 'Vul a.u.b. een geldig e-mailadres in'. Dit zijn geen foutmeldingen, maar instructies. Een visueel beperkte gebruiker ziet de rode kleur niet en kan deze tekst opvatten als een algemene instructie, het is dan niet duidelijk dat er een fout is gemaakt. Dit kan opgelost worden door de meldingen aan te passen, naar bijvoorbeeld iets als 'Het veld e-mail is niet (goed) ingevuld'. Dan is het duidelijk dat er een fout is gemaakt.

   Dit geldt ook voor het formulier op pagina https://www.amersfoort.nl/bericht/groenstrook-aanvragen.htm.

  • Oorzaak:

   Het is niet duidelijk wat een bezoeker verkeerd invult. Er staan instructies, maar geen foutmelding.

  • Gevolg:

   Een bezoeker kan vastlopen tijdens het invullen van een formulier.

  • Alternatief:

   Niet van toepassing.

  • Maatregel:

   De formulierenleverancier en de webredactie moeten dit punt nalopen bij alle formulieren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 19. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op onderstaande pagina's staan formulieren. Voor onder andere het telefoonnummer, het e-mailadres en postcode kan een instructie gegeven worden over hoe ze ingevuld mogen worden. Niet alle tekens om bijvoorbeeld telefoonnummers te scheiden zijn toegestaan. Het geven van een voorbeeld in een toegestaan format is hier al voldoende. Op pagina https://www.amersfoort.nl/bericht/groenstrook-aanvragen.htm is dit al goed gedaan bij postcode en telefoonnummer.https://www.amersfoort.nl/aanmelden-nieuwsbrieven.htm https://www.amersfoort.nl/bericht/groenstrook-aanvragen.htm https://formulier.amersfoort.nl/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scMeldingOpenbareRuimtePV.aspx/fMeldingOpenbareRuimtePV https://formulier.amersfoort.nl/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scGevondenVoorwerp.aspx/fVerlorenGevondenBurger Onderstaande is niet fout, maar kan beter.Op onderstaande pagina's staan formulieren. In deze formulieren zijn een aantal velden verplicht. Deze velden zijn aangegeven met een sterretje (*) of een rood blokje. Er staat nu geen instructie dat een sterretje of rood blokje betekent dat deze velden verplicht zijn. Deze instructie moet boven het formulier staan.https://www.amersfoort.nl/aanmelden-nieuwsbrieven.htm https://www.amersfoort.nl/bericht/groenstrook-aanvragen.htm https://formulier.amersfoort.nl/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scMeldingOpenbareRuimtePV.aspx/fMeldingOpenbareRuimtePV https://formulier.amersfoort.nl/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scGevondenVoorwerp.aspx/fVerlorenGevondenBurger

  • Oorzaak:

   Onwetendheid van de formulierenleverancier en de webredactie.

  • Gevolg:

   Er wordt geen voorbeeld gegeven bij een formulier, zoals hoe je een datum moet invullen of een telefoonnummer.

  • Alternatief:

   Niet van toepassing.

  • Maatregel:

   Instructiemogelijkheid toevoegen aan de formulieren door de formulierenleverancier en door de webredactie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 20. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.amersfoort.nl/zoeken.htm?query=trapeziumlocatie staat in de code een dubbele id-waarde. Dit kan een parser error veroorzaken, wat problemen kan opleveren met hulpsoftware. Id-waarden moet uniek zijn op een pagina. id="externalsources" Op pagina https://www.amersfoort.nl/project/een-autoluwe-binnenstad.htm mist de class attribuut een dubbele aanhalingsteken en staat er een aanhalingsteken te veel aan het eind. Er mogen geen dubbele attributen (class) voorkomen in een element.<li class="item class="even"">. Dit komt op meerdere pagina’s voor.Er staat in de code een dubbele id-waarde. id="Ontheffingssysteem-anchor" Op pagina https://www.amersfoort.nl/belastingen-1/to/gemeentelijke-belastingen.htm staat in de code dubbele id-waarden. id="Aanslagbiljet_online_inzien-anchor" en id="Soorten_gemeentelijke_belastin-anchor"

  • Oorzaak:

   Onwetendheid bij de leverancier, fout in de html-opmaak.

  • Gevolg:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat. Met als gevolg dat hulpmiddelen voor mensen met een beperking kunnen vastlopen bij een foutief ingestelde html-opmaak.

  • Alternatief:

   Niet van toepassing.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website moet het vormgevingssjabloon aanpassen. (Dit punt is volgens planning, 31-12-2020, door de leverancier van de website opgepakt en verholpen.)

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 21. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.amersfoort.nl/web/show staat in het menu de link 'Onderwerpen'. Als op deze link geklikt wordt, klapt er een menu open met verschillende links er in. Deze status (in- of uitgeklapt) is niet door software te bepalen. Dit kan opgelost worden door dit als een verborgen tekst erbij te zetten of door aria-technieken (aria-expanded) te gebruiken.Dit geldt ook voor de links ‘Amersfoort sites’ en ‘Zoeken’. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Op pagina https://www.amersfoort.nl/bericht/melding-doen-1.htm staan uitklapbare elementen. Ook hier is de status in- of uitgeklapt niet door software te bepalen. Daarnaast is ook de rol van deze interactieve componenten niet door hulpsoftware te bepalen, omdat hier div elementen zijn gebruikt die interactief zijn gemaakt door middel van JavaScript. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Op pagina https://www.amersfoort.nl/paginabestaatniet staat een zoekveld waarvan de naam niet door software te bepalen is, omdat het veld geen label heeft. Op pagina https://www.amersfoort.nl/zoeken.htm?query=trapeziumlocatie is de link ‘Deze website’ vetgedrukt om aan te geven welke link actief is. Deze informatie wordt overgebracht door de presentatie, maar kan niet door software bepaald worden. Dit is op te lossen door bijvoorbeeld een verborgen tekst toe te voegen met ‘actief’, zodat de 'status' er van door hulpsoftware bepaald kan worden. Ook kan hier een aria-current attribuut voor worden gebruikt. Op de pagina https://www.amersfoort-in-beeld.nl heeft het zoekveld geen label (naam van het invoerveld ontbreekt).

  • Oorzaak:

   Onwetendheid van de leverancier van de website en de kaartenleverancier.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan bovengenoemde punten niet goed lezen, waardoor de bezoeker van de website hier last van heeft.

  • Alternatief:

   Niet van toepassing.

  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat de naam en rol van onderdelen van de interface door software te begrijpen zijn. Voor formulier invoervelden dienen ook de toestanden, eigenschappen en/of waarden door software bepaald te kunnen worden. Dit kan verkeerd gaan, wanneer JavaScript op een foutieve manier wordt toepast. Dit punt moeten de websiteleverancier en de kaartenleverancier oppakken. Voor de kaartenwebsite start binnenkort een nieuwe aanbesteding. Daarin worden deze eisen meegenomen.

   (Dit punt is volgens planning, 31-12-2020, door de leverancier van de website opgepakt en verholpen. De leverancier van de website https://amersfoort-in-beeld.nl/ heeft dit nog niet verholpen. Deze website wordt door de gemeente vervangen door een nieuwe.)

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 22. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op onderstaande pagina's https://www.amersfoort.nl/aanmelden-nieuwsbrieven.htm wordt de statusverandering door foutmeldingen niet overgebracht. De foutmeldingen moeten een aanvullende eigenschap krijgen. Dit kan door aan de code van de foutmelding het attribuut role=”alert” toe te voegen.https://www.amersfoort.nl/aanmelden-nieuwsbrieven.htm https://www.amersfoort.nl/bericht/groenstrook-aanvragen.htm

  • Oorzaak:

   Onwetendheid van de leverancier van de website.

  • Gevolg:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software worden bepaald met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen laten zien zonder dat ze de focus krijgen. Deze functionaliteit werkt nu niet naar behoren.

  • Alternatief:

   Niet van toepassing.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website gaat dit verbeterpunt oppakken. (Dit punt is volgens planning door de leverancier opgepakt en verholpen.)

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Medewerkers beschikken over ontoereikende kennis en/of vaardigheden
  • Beschrijving van het issue:

   De hele organisatie is nog onvoldoende op de hoogte van de toegankelijkheidseisen.

  • Oorzaak:

   Onwetendheid van de medewerkers.

  • Gevolg:

   De website is in september 2020 niet voldoende toegankelijk op redactioneel vlak. Zie ook rapport Stichting Accessibility van 4 maart 2020.

  • Alternatief:

   Aanbieden van trainingen, coaching en aanspreken medewerkers bij het niet toepassen van de toegankelijkheidsregels.

  • Maatregel:

   Organiseren trainingen, inzetten middelen om toegankelijkheid te toetsen, inzetten interne en externe experts om toegankelijkheidseisen door te voeren en na te leven. Er is een digitale training Duidelijke Taal beschikbaar voor alle medewerkers binnen de organisatie. Daarnaast ontvangt de webredactie in oktober en november van 2020 een training om zich alle redactionele toegankelijkheidseisen eigen te maken. De gehele afdeling communicatie krijgt een digitale training over de redactionele regels op het gebied van digitale toegankelijkheid.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 2. Afspraken over toegankelijkheid zijn niet contractueel vastgelegd
  • Beschrijving van het issue:

   Afspraken over toegankelijkheid zijn niet contractueel vastgelegd met de huidige leverancier van de website. In het onderzoek van Stichting Accessibility staan veel technische verbeterpunten. Om deze punten te verbeteren moet de gemeente opdraaien voor de uren/ kosten dat de leverancier moet maken om aanpassingen in de website aan te brengen. In totaal gaat het om 55 uur.

  • Oorzaak:

   De website is in 2014/2015 aanbesteed en ontwikkeld. Er is bij de aanbesteding en ontwikkeling destijds geen rekening gehouden met de toen toekomstige toegankelijkheidsrichtlijnen en daarom ook niet contractueel vastgelegd.

  • Gevolg:

   De gemeente moet naast de jaarlijkse kosten van de website extra kosten maken om alle technische verbeterpunten die uit het rapport van Stichting Accessibility komen uit te laten voeren door de leverancier.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Het contract met de huidige leverancier loopt bijna af. De organisatie is zich aan het voorbereiden op een nieuwe aanbesteding voor een website. Bij een nieuwe aanbesteding staat digitale toegankelijkheid hoog bovenaan op de wensenlijst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Amersfoort heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209