Verklaring van Gemeentebelastingen Amstelland

Status toegankelijkheid https://www.gemeentebelastingenamstelland.nl/

Gemeentebelastingen Amstelland is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 06-07-2021

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeentebelastingen Amstelland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeentebelastingen Amstelland.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeentebelastingen Amstelland is beschikbaar via de link https://www.gemeentebelastingenamstelland.nl/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeentebelastingen Amstelland gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeentebelastingen Amstelland gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeentebelastingen Amstelland is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeentebelastingen Amstelland en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 06-07-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeentebelastingen Amstelland .
Functie: Gemeentesecretaris.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 06-07-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via Het Meldpunt Digitoegankelijkheid

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Na het online indienen van uw melding, krijgt u een ontvangstbevestiging per e-mail.
 • Per e-mail wordt u geïnformeerd over de voortgang en de uitkomst.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Dan kunt u terecht bij de Ombudsman Metropool Amsterdam.

Aanvullende informatie van Gemeentebelastingen Amstelland

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeentebelastingen Amstelland : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeentebelastingen Amstelland is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeentebelastingen Amstelland dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.toegankelijkheidscertificaat.nl/gemeentebelastingenamstelland.nl/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 21-03-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeentebelastingen Amstelland dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Het PDF-document https://admin.sduconnect.nl/linked_forms/1583847110Aangifte_Hondenbelasting.pdf bevat op pagina 1 bovenaan afbeeldingen van de afzenders van het formulier. Zorg dat deze informatie ook beschikbaar is voor een screenreader.

  • Gevolg:

   Afbeelding afzenders niet beschikbaar voor screenreader

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   PDF wordt aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op de homepage is de kopniveau 1 "Kies uw gemeente". Hier verwacht je dat Gemeentebelastingen Amstelland een kopniveau 1 zou hebben. Dat geeft namelijk beter de inhoud van de homepage aan. "Kies uw gemeente" zou dan een H2 moeten zijn.

  • Gevolg:

   geeft niet goed inhoud weer van homepage.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Wordt aangepast in cms.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Het PDF-document https://admin.sduconnect.nl/linked_forms/1583847110Aangifte_Hondenbelasting.pdf is gecodeerd, echter niet alles is correct gecodeerd. Zo ontbreken bijvoorbeeld de kopmarkeringen bij bijvoorbeeld 'UW PERSOONLIJKE GEGEVENS'. De codes voor invulvelden ontbreken.

  • Gevolg:

   De codes voor invulvelden ontbreken.

  • Alternatief:

   geen.

  • Maatregel:

   Codes invulvelden aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op de pagina www.gemeentebelastingenamstelland.nl/zoeken is de koppenstructuur vreemd. Waar je verwacht dat "Hoe kunnen wij u helpen" (de grootste tekst op deze pagina) een H1 zou zijn, blijken andere teksten als H1 gemarkeerd. Zo zou je bij een goede structuur verwachten dat "Resultaten 15" een kopniveau 2 zou zijn en de resultaten eronder worden dan een H3. Ook "Kies uw gemeente" is een H1. Dit zou een kopniveau 2 moeten zijn.

  • Gevolg:

   Verkeerde koppenstructuur, verwarrend voor screenreaders.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Koppenstructuur aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina www.gemeentebelastingenamstelland.nl/zoeken krijgen gebruikers met een screenreader (getest met NVDA) wanneer zij focussen op het zoekveld het volgende te horen: "Hoofdinhoud orientatie punt, zoeken orientatiepunt, Hoe kunnen wij u helpen, groepering, zoeken invoerveld, zoeken, vul hier uw zoekopdracht in, leeg".

  • Gevolg:

   Dit is onnodig veel omschrijvingen zoekveld waardoor gebruikers van screenreaders verward kunnen raken.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Schoon de code rond dit zoekveld op om dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Aansluitend: De naam Pagina navigatie beschrijft niet goed wat de button doet, aangezien er geen navigatie opties onder deze button zitten, enkel social share buttons en tekst vergroot- of verkleinbuttons.

  • Gevolg:

   De naam Pagina navigatie beschrijft niet goed wat de button doet,

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Pas de omschrijving van de button aan om dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 7. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Het PDF-document admin.sduconnect.nl/linked_forms/1516094329Amstelveen.pdf is niet gecodeerd.

  • Gevolg:

   Blinden en slechtzienden kunnen structuur van de pagina niet bepalen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Codering toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 8. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op de homepage is onder Nieuws netjes een voor hulpsoftware beschikbare kop boven elk bericht geplaatst. De oplossing voldoet aan de eisen die WCAG stelt. Echter de titels zullen nu telkens 2x voorgelezen worden omdat de visuele titel van het nieuwsbericht er ook nog staat. Met css-technieken als flexbox is lay-out te bouwen zonder 2x de titel te hoeven gebruiken. Dit is een best practice.

  • Gevolg:

   De titels zullen nu telkens 2x voorgelezen worden omdat de visuele titel van het nieuwsbericht er ook nog staat.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Met css-technieken als flexbox is lay-out te bouwen zonder 2x de titel te hoeven gebruiken. Dit is een best practice.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 9. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Het zoekveld in het zoekscherm (alle pagina's) heeft zowel een title attribuut als een aria-label.

  • Gevolg:

   Het title attribuut is hier onnodig en zorgt ervoor dat screenreader gebruikers de naam mogelijk twee keer voorgelezen krijgen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Verwijder het title attribuut om dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 10. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.gemeentebelastingenamstelland.nl/amstelveen/product/overige_tarieven-amstelveen hebben de tabel koppen. In de tweede kolom staat 'AMSTELVEEN'. Deze kolomkop beschrijft de inhoud niet. Dat moet bijvoorbeeld 'Tarieven' zijn.

  • Gevolg:

   Kolomkop niet duidelijk.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Aanpassen kolomkop.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 11. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   In de tabellen op pagina https://www.gemeentebelastingenamstelland.nl/amstelveen/product/overige_tarieven-amstelveen hebben de tabel headers (th) het attribuut scope, waar vervolgens 'row' achter staat. Dit moet 'col' zijn, zodat het duidelijk is dat de header informatie geeft over de column waar de header boven staat. Pas dit aan om dit probleem op te lossen.

  • Gevolg:

   Niet duidelijk dat de header informatie geeft over de column waar de header boven staat.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Het attribuut scope, waar vervolgens 'row' achter staat moet 'col' zijn, zodat het duidelijk is dat de header informatie geeft over de column waar de header boven staat. Dit wordt aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 12. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De knoppen om de tekst te verkleinen of te vergroten op pagina https://www.gemeentebelastingenamstelland.nl/amstelveen/product/overige_tarieven-amstelveen hebben zowel een aria-label als een title-attribuut.

  • Gevolg:

   Het title-attribuut is hier onnodig en zorgt ervoor dat screenreader gebruikers de naam mogelijk twee keer voorgelezen krijgen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Verwijder het title-attribuut om dit probleem op te lossen. Dit is een best practice.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 13. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De kopjes 2020, 2019 en 2018 op pagina https://www.gemeentebelastingenamstelland.nl/amstelveen/product/overige_tarieven-amstelveen zijn opgemaakt in <strong>. Gebruikers van een screenreader krijgen deze kopjes niet te zien wanneer zij een header overzicht opvragen. Gebruik H2 kopjes om dit probleem op te lossen.

  • Gevolg:

   Gebruikers van een screenreader krijgen deze kopjes niet te zien wanneer zij een header overzicht opvragen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Gebruik H2 kopjes om dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 14. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Het zoekscherm dat tevoorschijn komt als je op de zoekknop drukt (op alle pagina's) heeft role=dialog maar heeft geen aria-labelledby en aria-describedby,

  • Gevolg:

   Niet duidelijk voor screenreaders dat het zoekscherm, zoekveld en zoekknop gegroepeerde content is.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Voeg deze aria attributen toe om dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 15. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Het PDF-document https://admin.sduconnect.nl/linked_forms/1583847110Aangifte_Hondenbelasting.pdf bevat op een aantal plaatsen een leesvolgorde die niet overeenkomt met de volgorde in beeld.

  • Gevolg:

   Op pagina 1 wordt bovenaan het postbusadres getoond. Deze wordt tegen het einde van pagina 1 pas voorgelezen. Ook de tekst uit de footer wordt tussen pagina 1 en 2 voorgelezen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Correcte leesvolgorde moet worden bepaald door software.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 16. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.gemeentebelastingenamstelland.nl/amstelveen/product/overige_kwijtschelding-amstelveen is de tekst niet goed zichtbaar.

  • Gevolg:

   De paginanavigatieknop valt deels over de kop van de pagina.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Om te pagina te tonen zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, moet er gebruik worden gemaakt van scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 17. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Op pagina www.gemeentebelastingenamstelland.nl/amstelveen moet bij het inzoomen van de pagina met een resolutie van tot 300% horizontaal gescrolled worden om alle content te kunnen lezen.

  • Gevolg:

   De pagina verliest bij het inzoomen informatie en functionaliteit.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Om te pagina te tonen zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, moet er gebruik worden gemaakt van scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 18. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Op de pagina www.gemeentebelastingenamstelland.nl/amstelveen is de tekst niet goed zichtbaar wanneer er wordt ingezoomd tot 300%.

  • Gevolg:

   Het logo van de gemeente Amstelveen valt deels over de tekst heen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Om te pagina te tonen zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, moet er gebruik worden gemaakt van scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 19. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Pixels staan niet goed ingesteld.

  • Gevolg:

   Content kan niet zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te scrollen worden weergegeven in twee dimensies nadat de gebruiker inzoomt.

  • Alternatief:

   geen alternatief

  • Maatregel:

   scrolbare content aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 20. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Het inzoomen tot een schermbreedte van 320 pixels gaat niet goed.

  • Gevolg:

   Er verschijnt een horizontale scrollbar. Dit is alleen toegestaan bij bijvoorbeeld tabellen in de content.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Pas de regelhoogte aan naar minstens 1,5 keer de lettergrootte. Pas de afstand tussen alinea's aan naar minstens 2 keer de lettergrootte. De letterafstand moet minstent 0,12 keer de lettergrootte zijn en spatieren van woorden moet minstens 0,16 keer de lettergrootte zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 21. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Het PDF-document admin.sduconnect.nl/linked_forms/1516094329Amstelveen.pdf heeft op een aantal plekken een te laag contrast.

  • Gevolg:

   De groene balk met witte tekst heeft een contrastwaarde van 2,2:1 waar dit 3:1 moet zijn. De oranje balk met witte tekst heeft een contrastwaarde van 2,5:1 waar dit 3:1 moet zijn. De rode en de groene tekst op pagina 2 moeten de kleine letters een contrast van 4,5:1 hebben.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Pas de kleur van de tekst aan om dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 22. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.gemeentebelastingenamstelland.nl/amstelveen/product/overige_tarieven-amstelveen is het contrast van de witte tekst op de rode balk in de header te laag.

  • Gevolg:

   De contrastwaarde is 4,4:1 waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Er moet worden gezorgd dat er een contrastverhouding van minimaal 4,5:1 bestaat tussen tekst (en afbeeldingen van tekst) en de achtergrond achter de tekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 23. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op elke pagina is de zoeken-knop aanwezig. Als deze de focues krijgt wordt de achtergrond roze.

  • Gevolg:

   Met een witte tekst is het contrast veel te laag.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Er moet worden gezorgd dat er een contrastverhouding van minimaal 4,5:1 bestaat tussen tekst en de achtergrond achter de tekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 24. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Het PDF-document https://admin.sduconnect.nl/linked_forms/1583847110Aangifte_Hondenbelasting.pdf bevat op diverse plekken rode tekst op een witte achtergrond en witte tekst op een rode achtergrond.

  • Gevolg:

   Het contrast van dit rood en wit is te laag, namelijk 3,8:1 waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Er moet worden gezorgd dat er een contrastverhouding van minimaal 4,5:1 bestaat tussen tekst en de achtergrond achter de tekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 25. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Het cijfer met de hoeveelheid zoekresultaten op www.gemeentebelastingenamstelland.nl/zoeken heeft te weing contrast met de achtergrond.

  • Gevolg:

   De contrastwaarde is 2.7:1 waar dit minimaal 3:1 moet zijn.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Er moet worden gezorgd dat er een contrastverhouding van minimaal 3:1 bestaat tussen tekst en de achtergrond achter de tekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 26. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De tekst "Copyright © 2020 Gemeentebelastingen Amstelland" in de footer van alle pagina's heeft een contrastratio van 3,5:1.

  • Gevolg:

   Dit constrast is te laag en moet minimaal 4,5:1 zijn.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Pas de kleur van de tekst aan om dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 27. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.gemeentebelastingenamstelland.nl/amstelveen is het contrast van de rode teksten met een kleiner lettertype te laag op de witte achtergrond.

  • Gevolg:

   De contrastwaarde is 4,4:1 waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Er moet worden gezorgd dat er een contrastverhouding van minimaal 4,5:1 bestaat tussen tekst en de achtergrond achter de tekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 28. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   De tekst in de blokken WOZ, Belastingen en Overige op de pagina www.gemeentebelastingenamstelland.nl/amstelveen past niet meer in de blokken zodra de tekst wordt aangepast naar de eisen van de WCAG.

  • Gevolg:

   Hierdoor is de tekst niet meer goed leesbaar.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Zorg er voor dat de grootte van blokken vanzelf aangepast worden als de tekstgrootte of het formaat van de pagina wordt aangepast om dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 29. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Het e-mailadres invorderingen@amstelveen.nl in het zesde blok onder contactgegevens op de pagina www.gemeentebelastingenamstelland.nl/ valt over de tekst met openingstijden heen wanneer de tekstgrootte aangepast is en de paginagrootte niet aangepast is.

  • Gevolg:

   Hierdoor is de tekst niet meer goed leesbaar.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Zorg er voor dat de grootte van blokken vanzelf aangepast worden als de tekstgrootte of het formaat van de pagina wordt aangepast om dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 30. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   De tekst in de nieuwsblokken op pagina www.gemeentebelastingenamstelland.nl/ overlapt met het pijl-icoon en de Lees Meer link wanneer de tekstgrootte aangepast is en de paginagrootte niet aangepast is.

  • Gevolg:

   Hierdoor is de tekst niet meer goed leesbaar.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Zorg er voor dat de grootte van blokken vanzelf aangepast worden als de tekstgrootte of het formaat van de pagina wordt aangepast om dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 31. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op pagina www.gemeentebelastingenamstelland.nl/home/publicatie/nieuws zijn knoppen aanwezig om het nieuwsoverzicht in 'Tegelweergave' of in 'lijstweergave' te tonen.

  • Gevolg:

   De knopen zijn wellicht niet voor iedereen duidelijk. Als je met het toetsenbord de focus op de knop zet ontbreekt informatie van de knop.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Voeg wanneer er met de muis over de knop heen wordt gegaan een uitleg toe van de knop is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 32. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   De skiplink op pagina www.gemeentebelastingenamstelland.nl/ verwijst niet als eerste naar de hoofdinhoud van de pagina.

  • Gevolg:

   De skiplink verwijst als eerste naar de hoofdnavigatie.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat gebruikers direct naar de hoofdinhoud van de pagina kunnen springen door de eerste skiplink naar de hoofdinhoud te laten gaan, de tweede link mag wel naar hoofdnavigatie gaan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 33. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   De skiplink op pagina www.gemeentebelastingenamstelland.nl/, die naar de hoofdnavigatie zou moeten springen, werkt niet.

  • Gevolg:

   Er staat een niet werkende skiplink op de pagina.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De skiplink kan van de pagina worden verwijderd. De skiplink is niet alleen niet werkzaam, ook is deze overbodig omdat de navigatie direct na de skiplink komt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 34. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.gemeentebelastingenamstelland.nl/amstelveen/publicatie/klachten luidt de paginatitel "Klachten". Voor de andere gemeenten luidt deze pagina ook "Klachten".

  • Gevolg:

   Voor een groot deel van de website gaat dit goed, voor circa 1/3 van de pagina's geldt dat de titels niet uniek zijn.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Zorg voor unieke titels.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 35. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   In het PDF-document https://admin.sduconnect.nl/linked_forms/1583847110Aangifte_Hondenbelasting.pdf ontbreekt de titel van het document in de eigenschappen.

  • Gevolg:

   Hierdoor kan het doel van de pagina niet worden bepaald.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Voeg de titel van het document in de eigenschappen toe.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 36. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   In het PDF-document admin.sduconnect.nl/linked_forms/1516094329Amstelveen.pdf ontbreekt de titel van het document in de eigenschappen.

  • Gevolg:

   Hierdoor kan het doel van de pagina niet worden bepaald.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Voeg de titel van het document in de eigenschappen toe.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 37. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op elke pagina staat bovenin de zoekknop. Het activeren van de zoekfunctie opent een popup (ook wel modal of lightbox genoemd). Deze popup komt voor de pagina te staan.

  • Gevolg:

   Het openen van een popup heeft bepaalde eisen met betrekking tot de toetsenbordfocus. Zolang de popup open staat mag de toetsenbordfocus niet terug gaan naar de pagina op de achtergrond. Dat is nu wel mogelijk.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat de focus binnen de popup blijft zoalng deze open staat.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 38. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina www.gemeentebelastingenamstelland.nl/home/publicatie/sitemap staat een button met de tekst Sitemap.

  • Gevolg:

   Na het klikken op deze button verandert de link naar https://www.gemeentebelastingenamstelland.nl/home/publicatie/sitemap#sitemap en verspringt het beeld een paar centimeter naar beneden op dezelfde pagina.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De button kan worden verwijderd omdat deze niks toevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 39. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.gemeentebelastingenamstelland.nl/amstelveen/product/overige_tarieven-amstelveen staat een button met de tekst Tarieven Amstelveen.

  • Gevolg:

   Na het klikken op deze button verandert de link naar https://www.gemeentebelastingenamstelland.nl/amstelveen/product/overige_tarieven-amstelveen#tarieven_amstelveen en verspringt het beeld een paar centimeter naar beneden op dezelfde pagina.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De button kan worden verwijderd omdat deze niks toevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 40. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina www.gemeentebelastingenamstelland.nl/ staat onder Nieuws een viertal blokken waar je op kunt klikken om naar het volledige nieuwsartikel te gaan. Het probleem hier is dat de volledige tekst, inclusief datum, titel, paragraaf en Lees meer link, als linktekst fungeert.

  • Gevolg:

   Screenreader gebruikers krijgen de volledige tekst per blok voorgelezen als zij een linklijst opvragen, in plaats van een korte duidelijke tekst waar de link naar verwijst.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Plaats een kortere linktekst om dit probleem op te lossen, of zorg ervoor dat het klikbare gebied niet ervoor zorgt dat de gehele tekst wordt voorgelezen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 41. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina www.gemeentebelastingenamstelland.nl/ staan logo's van gemeenten die dienen als link naar de pagina van de gemeente van de gebruiker. Deze afbeeldingen hebben de alt tekst 'logo gemeente vul in', maar omdat deze afbeeldingen ook links zijn, moet het linkdoel omschreven worden.

  • Gevolg:

   Het linkdoel wordt nu niet duidelijk uit de alternatieve tekst.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Voeg ook een linkdoel in de alternatieve tekst toe om dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 42. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina www.gemeentebelastingenamstelland.nl/ staat een link genaamd 'Kies uw gemeente' met daarnaast een pijltje, wat suggereert dat dit een dropdown menu opent waar gebruikers naar de pagina van hun eigen gemeente kunnen gaan.

  • Gevolg:

   Wanneer je op de link klikt echter, veranderd de pagina. Het hoofddeel 'Kies uw gemeente' op de pagina verdwijnt en wordt vervangen door het blok 'Nieuws'. Dit is verwarrend voor gebruikers.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Het doel van een link moet in de tekst van de link worden beschreven. Met de beschrijving kan een gebruiker deze link onderscheiden van links op de webpagina die naar andere bestemmingen leiden en kan de gebruiker bepalen of hij de link moet volgen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 43. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   Er kan via de homepage naar alle pagina's genavigeerd worden en er is een zoekfunctie. Met de zoekfunctie is het echter niet mogelijk alle pagina's te vinden.

  • Gevolg:

   Zoeken op "Klachten" levert 0 resultaat, terwijl deze pagina wel bestaat: https://www.gemeentebelastingenamstelland.nl/amstelveen/publicatie/klachten.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Gebruik trefwoorden en META-tags zodat de pagina vindbaar wordt in de zoekmachine.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 44. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   In het PDF-document https://admin.sduconnect.nl/linked_forms/1583847110Aangifte_Hondenbelasting.pdf ontbreekt de taalaanduiding (Nederlands).

  • Gevolg:

   Hierdoor kunnen gebruikers met een handicap de inhoud niet goed begrijpen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De standaardtaal van het document moet worden geidentificeerd door het lang-attribuut op het html-element te plaatsen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 45. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   In het PDF-document https://admin.sduconnect.nl/linked_forms/1516094329Amstelveen.pdf ontbreekt de taalaanduiding (Nederlands).

  • Gevolg:

   Hierdoor kunnen gebruikers met een handicap de inhoud niet goed begrijpen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De standaardtaal van het document moet worden geidentificeerd door het lang-attribuut op het html-element te plaatsen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 46. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op meerdere pagina staat in de HTML het volgende stukje code: <meta http-equiv="content-language" content="nl">.

  • Gevolg:

   Deze manier is een verouderde techniek.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Omdat de taal al eerder is gedefinieerd kan deze regel uit de code.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 47. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op pagina www.gemeentebelastingenamstelland.nl/zoeken is in de code een verwijzing naar een niet bestaande 'id', namelijk labelledby="filterknop".

  • Gevolg:

   Id="filterknop" bestaat niet.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Begin- en eindtags die een kritisch teken missen in hun formatie, zoals een punthaakje sluiten of een niet-overeenkomend aanhalingsteken voor de attribuutwaarde, zijn niet compleet. Voeg dit toe of verwijder de id.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 48. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Wanneer er een menu-button verschijnt wanneer het scherm verkleind wordt naar een schermbreedte van 320 pixels, zoals op pagina www.gemeentebelastingenamstelland.nl/home/publicatie/sitemap wordt er niet aangegeven of het menu ingeklapt is of uitgeklapt.

  • Gevolg:

   Wanneer het menu is uitgeklapt wordt die verandering niet aangegeven. De volgende tab is direct 'Knop sluiten' maar de gebruiker wordt er niet van op de hoogte gesteld wát ze dan sluiten.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De informatie moet aan de gebruiker kan worden overgebracht via een alternatieve gebruikersinterface zodat zij het menu kunnen bedienen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 49. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Wanneer er een menu-button verschijnt wanneer het scherm verkleind wordt naar een schermbreedte van 320 pixels, zoals op pagina https://www.gemeentebelastingenamstelland.nl/amstelveen/product/overige_tarieven-amstelveen wordt er niet aangegeven of het menu ingeklapt is of uitgeklapt.

  • Gevolg:

   Wanneer het menu is uitgeklapt wordt die verandering niet aangegeven. De volgende tab is direct 'Knop sluiten' maar de gebruiker wordt er niet van op de hoogte gesteld wát ze dan sluiten.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De informatie moet aan de gebruiker kan worden overgebracht via een alternatieve gebruikersinterface zodat zij het menu kunnen bedienen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 50. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op veel plaatsen wordt overbodige aria-code gebruikt. Bijvoorbeeld aria-hidden=true op een element die al met CSS is verborgen.

  • Gevolg:

   Op een aantal plaatsen betekent te veel aria-code dat er ook extra informatie naar de screenreader wordt gestuurd zodat zaken dubbel worden voorgelezen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Houd je aan de 5 regels van Aria (zie: www.w3.org/TR/using-aria/ ).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeentebelastingen Amstelland heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209