Verklaring van Rijksoverheid.nl

Status toegankelijkheid https://www.rijksoverheid.nl

Dienst Publiek & Communicatie is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 27-07-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Dienst Publiek & Communicatie streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Rijksoverheid.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Dienst Publiek & Communicatie is beschikbaar via de link https://www.platformrijksoverheiddemo.nl/toegankelijkheid/overzicht-toegankelijkheidsverklaringen-dpc

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Dienst Publiek & Communicatie gepubliceerde informatie blijkt dat de website Rijksoverheid.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Dienst Publiek & Communicatie is gevorderd met de toegankelijkheid van Rijksoverheid.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 21-12-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Dienst Publiek & Communicatie .
Functie: Directeur Dienst Publiek en Communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 27-07-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactformulier.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Dienst Publiek & Communicatie

Deze website maakt gebruik van het Platform Rijksoverheid Online.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Rijksoverheid.nl : voldoet gedeeltelijk

De website Rijksoverheid.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Dienst Publiek & Communicatie dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/04/01/toegankelijkheidsonderzoek-rijksoverheid-nl-april-2020
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 01-04-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/04/02/toegankelijkheidsonderzoek-government-nl-en-persberichten-rijksoverheid-nl-april-2020
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 02-04-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Dienst Publiek & Communicatie dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Decoratieve afbeeldingen met tekstalternatieven.

  • Oorzaak:

   Infographic "Rechten van slachtoffers" bevat decoratieve afbeeldingen met tekstalternatieven.

  • Gevolg:

   Gebruikers van screenreaders krijgen overbodige informatie.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Infographic aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Logo's in pdf's hebben geen correct tekstalternatief.

  • Oorzaak:

   Sommige kamerbrieven en onderzoeken hebben foutieve of geen tekstalternatief bij het logo.

  • Gevolg:

   Gebruikers van screenreaders kunnen niet zien wie de afzender van het document is.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zorgen dat onderzoeksbureau's onderzoeken aanleveren met correcte logo's en dat kamerstukken correcte logo's bevatten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In pdf missen alle afbeeldingen alternatieve tekst.

  • Oorzaak:

   In het "Effectonderzoek campagne eenzaamheid" missen alle afbeeldingen een correcte alternatieve tekst.

  • Gevolg:

   De informatie die afbeeldingen en grafieken overbrengen kunnen gebruikers van voorleessoftware niet tot zich nemen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zorgen dat afbeeldingen in pdf's correcte tekstalternatieven hebben.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het eventuele copyright van een hero-image is niet softwarematig geassocieerd met de afbeelding.

  • Oorzaak:

   De afbeelding wordt met de stylesheet toegevoegd.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware zien niet waar het copyright bij hoort.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Verborgen tekst toevoegen die aangeeft dat het copyright gaat over een decoratieve afbeelding.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina voor abonneren persberichten zijn de relaties tussen afzenders softwarematig onduidelijk.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://persberichten.rijksoverheid.nl/abonneren/abonnementen? context=inschrijven%2Dpersberichten staan de verschillende ‘Afzenders’ visueel in geneste lijsten die aangeven wat de relaties zijn. Op die manier wordt visueel duidelijk dat het aan- of uitvinken van een ministerie de selectievakjes in de onderstaande lijst aanpast. De relatie tussen het primaire selectievakje en de onderliggende vakjes kan niet uit de code worden opgemaakt.

   Het primaire selectievakje is nu opgemaakt met het <strong> element, dit element is slechts bedoeld om enkele woorden in een tekst nadruk te geven. Gebruik dit daarom niet voor opmaak.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan de structuur van en de afhankelijkheden tussen de afzenders niet zien.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Pagina anders opzetten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppenstructuur infographic klopt niet

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/slachtofferbeleid/rechten- voor-slachtoffers-en-nabestaanden kan je op de rondjes klikken met de muis om de tekst te bekijken. ALs je dit bijvoorbeeld bij nummer 7 doet zie je aan de rechterzijde een blauw rondje met een plusje. Dit span-element is ook klikbaar en er verschijnt nog meer tekst. De koppen in deze tekst zijn een H2. Dat is hetzelfde niveau als de kop bij het rondje met de 7 erin.

  • Gevolg:

   De structuur van de content is voor hulpsoftware lastig te bepalen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Infographic laten verbeteren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 7. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Labels in huurverhogingscheck niet gekoppeld aan velden.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurverhoging/vraag-en- antwoord/woon-ik-in-een-sociale-huurwoning-of-niet is het label ‘Vraag 1’ gekoppeld aan de radiobuttons ‘ja’ en ‘nee’ en niet de echte vraag ‘Woont u in een zelfstandige woning?’. Dit kan alsnog door de juiste tekst te gebruiken voor het legend element. Bij vraag 2 is het label ‘Wanneer ging uw huurcontract in?’ niet gekoppeld aan de selectievelden ‘Kies maand’ en ‘Kies jaar’. Hier kan een legend element gebruikt worden in combinatie met een fieldset element. Bij vraag 3 is het label ‘Welk bedrag staat als huurprijs per maand in het huurcontract?’ niet gekoppeld aan het selectieveld. Het for attribuut verwijst naar een id met de waarde "js-hours" in plaats van "js-rent".

  • Gevolg:

   De huurverhogingscheck is voor gebruikers van screenreaders niet te gebruiken.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Tool laten verbeteren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 8. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Veel pdf's bevatten verkeerde koppen.

  • Oorzaak:

   Koppen zijn niet gemarkeerd als kop of koppen zijn aangebracht door vette tekst of schuinschrift te gebruiken. Het gaat om rapporten en kamerstukken.

  • Gevolg:

   Voor hulpsoftware is de structuur van de pdf's niet te volgen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zorgen dat kopstructuur van pdf's beter wordt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 9. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pdf's zijn niet gecodeerd.

  • Oorzaak:

   Diverse pdf's bevatten geheel geen codelaag. Het betreft vaak infographics in een pdf.

  • Gevolg:

   Ze zijn compleet ontoegankelijk voor hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Infographics als afbeelding opnemen op webpagina's en van alternatieve tekst voorzien.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 10. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er zijn invoervelden gevonden waar veel gevraagde data ingevoerd moet worden, maar een autocomplete ontbreekt.

  • Oorzaak:

   De formulieren hebben nog geen mogelijkheid om autocomplete toe te passen.

  • Gevolg:

   User Agents kunnen bezoekers niet goed assisteren bij het invullen van formulieren.

  • Alternatief:

   Veldnamen aangepast, zodat browsers die kunnen gebruiken om autocomplete toe te passen.

  • Maatregel:

   Leverancier CMS heeft op verzoek autocomplete ingebouwd in versie 14.1, maar het Platform Rijksoverheid Online gebruikt nog versie 11.2.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 11. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pdf's maken enkel gebruik van kleur om informatie over te brengen.

  • Oorzaak:

   Vele rapporten maken gebruik van grafieken en legenda's die alleen kleur gebruiken om hun informatie over te brengen.

  • Gevolg:

   Kleurenblinden kunnen de informatie niet goed tot zich nemen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zorg dat niet alleen kleur wordt gebruikt om informatie over te brengen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 12. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als bezoekers de site leesbaarder willen maken verdwijnt er tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.rijksoverheid.nl/ staat net boven de footer een blok met ‘Meld u aan voor de Nieuwsbrief Regeringsnieuws’. Als de stijlkenmerken uit dit succescriterium worden toegepast, wordt de tekst netjes aangepast maar het blok wat er omheen staat niet, waardoor er tekst buiten het blok valt en niet te lezen is. Deze stijlkenmerken zijn van belang voor onder andere mensen met dyslexie, zodat zij de tekst beter kunnen lezen.

  • Gevolg:

   Als bezoekers regelhoogte, regelafstand of woordafstand groter maken om beter te kunnen lezen verdwijnt er content.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   SVG-banner aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 13. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Infographics bevatten teksten met te weinig contrast.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aardgasvrije-wijken/ deelnemende-gemeenten-aardgasvrij-maken hebben de groene nummers in de afbeelding een te laag contrast van 3:1. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn.

   Op pagina https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gelijke-behandeling-op-het- werk/culturele-diversiteit-werkvloer staat in de afbeelding onder de kop ‘Culturele diversiteit’ een belangrijke zin ‘Klik op de principes voor meer informatie’. Deze blauwe tekst heeft een te laag contrast van 3:1.

   Ook de teksten op en onder afbeeldingen moet voldoende contrast hebben. Op pagina https://www.government.nl/topics/enterprise-and-innovation/supporting-ambitious- entrepreneurs-and-startups staat een infographic waarin niet alle tekst voldoende contrast heeft. De meeste tekst heeft wel voldoende contrast, maar het probleem zijn de nummers ‘1’ tot en met ‘4’ (2,5:1) en de groene tekst onder de afbeelding (1,8:1).

   Op pagina https://www.government.nl/topics/science/documents/publications/ 2019/01/28/infographic-summarizing-the-new-science-policy staat een afbeelding met tekst die onvoldoende contrast heeft.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Teksten een hoger contrast geven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 14. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pdf's bevatten teksten met te weinig contrast.

  • Oorzaak:

   Vele rapporten en infographics in pdf's bevatten teksten met te weinig contrast.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Teksten een hoger contrast geven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 15. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Infographic bevat afbeeldingen van tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gelijke-behandeling-op-het- werk/culturele-diversiteit-werkvloer onder de kop ‘Culturele diversiteit’ staat een afbeelding met de kop ‘9 principes voor culturele diversiteit’ en de zin ‘Klik op de principes voor meer informatie’. Deze tekst staat nu in de afbeelding, maar kan beter als gewone tekst geplaatst worden.

  • Gevolg:

   Nu kan de styling van de tekst niet door slechtzienden aangepast worden met een stylesheet.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Tekst als echte tekst plaatsen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 16. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Infographics niet (goed) bedienbaar met toetsenbord.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gelijke-behandeling-op-het- werk/culturele-diversiteit-werkvloer is de afbeelding ‘Culturele diversiteit’ een interactieve SVG afbeelding. Deze is alleen niet met het toetsenbord te bereiken en dus ook niet te bedienen. Op pagina https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/slachtofferbeleid/rechten-voor- slachtoffers-en-nabestaanden staat onder de kop ‘Rechten van slachtoffers van strafbare feiten’ een stuk tekst met daarachter een blauw rondje met een ‘i’ erin. Dit rondje is interactief gemaakt. Als er met de muis op geklikt wordt, komt er extra informatie te staan. Dit is niet beschikbaar voor het toetsenbord. Dit geldt ook voor de feiten genummerd van 1 tot en met 14 met daarachter een rood/roze rondje met een play knop erin. Deze is ook niet te bereiken en dus te bedienen met het toetsenbord. Dit geld ook voor bijvoorbeeld bij nummer 1 als de extra informatie wordt uitgeklapt met de muis, staat er aan het eind een blauw rondje met een + erin welke ook interactief is.

  • Gevolg:

   Toetsenbordgebruikers kunnen de infographics niet gebruiken.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Infographics laten verbeteren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 17. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Rekentools hebben een onlogische focusvolgorde.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/rekenhulp- minimumloon-berekenen is gebruikt gemaakt van tabindex 1 t/m 8. Hierdoor is de volgorde niet helemaal logisch. Hij gaat eerst naar het formulier op de pagina en dan naar de skiplink bovenaan de pagina. Wordt deze skiplink gebruikt dan gaat hij weer terug naar het formulier. Vervolgens komt hij weer op de skiplink. Zo blijf je in een cirkeltje heen en weer springen als je de skiplink steeds gebruikt. Hier is de tabindex ook overbodig, omdat met de skiplink ook meteen naar het formulier gegaan kan worden. Het gebruik van een tabindex met waardes groter dan nul wordt altijd afgeraden, omdat het vaak ook onvoorspelbare of negatieve gevolgen heeft voor de tabvolgorde als het niet op de hele pagina toegepast wordt, maar slechts op een deel. Dit geldt ook voor pagina https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurverhoging/ vraag-en-antwoord/woon-ik-in-een-sociale-huurwoning-of-niet.

   Op pagina https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-onderwijs/ financiering-voortgezet-onderwijs/vereenvoudiging-bekostiging-vo/informatietool- vereenvoudiging-bekostiging-vo gaat de focus als eerste naar de knop resultaat bekijken zonder dat er iets ingevuld kan worden. Dit is niet logisch. Ook hier wordt dit veroorzaakt door het gebruik van een tabindex attribuut.

  • Gevolg:

   De rekentools zijn lastig te bedienen met het toetsenbord.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Rekentools verbeteren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 18. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Foutmeldingen bij het abonneren op e-maildienstverlening zijn incorrect.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://persberichten.rijksoverheid.nl/abonneren/abonnementen? context=inloggen%2Daccount en op pagina https://persberichten.rijksoverheid.nl/ abonneren/abonnementen?context=inschrijven%2Dpersberichten staat het invoerveld ‘E-mailadres *’. Dit invoerveld geeft de instructies ‘Het e-mailadres is vereist.’ en ‘Het e-mailadres moet in een geldig formaat zijn.’ bij het niet (goed) invullen van dit invoerveld. Dit zijn echter geen goede foutmeldingen. Een goede foutmelding beschrijft wat er mis is gegaan, bijvoorbeeld ‘Het veld ... is niet (goed) ingevuld’. De overige teksten die in beeld komen bij invoerfouten voldoen ook niet aan dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Gebruikers weten niet wat er mis is gegaan bij het invullen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Goede foutmeldingen gebruiken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 19. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Infographics hebben niet door software te bepalen rollen, statussen en namen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/slachtofferbeleid/rechten-voor- slachtoffers-en-nabestaanden heeft de blauwe knop met de tekst ‘i’ onder de kop ‘Rechten van slachtoffers van strafbare feiten’ geen door software te bepalen rol, waardoor hij onder andere niet te bedienen is met het toetsenbord. De knop heeft geen status, hij kan in- en uitgeklapt worden en dit is niet door software te bepalen. Dit kan door bijvoorbeeld aria-expanded attribuut te gebruiken. De rode knoppen met het pijltje erin naast de nummers 1 t/m 14 hebben geen naam, rol en status. Als de rode knop naast het nummer 1 wordt uitgeklapt komt er aan de rechterkant van het uitgeklapte deel een blauwe knop met een +. Deze knop heeft ook geen door software te bepalen rol en status. Dit komt bij meerdere nummers voor.

   Op pagina https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurverhoging/vraag-en- antwoord/woon-ik-in-een-sociale-huurwoning-of-niet bij vraag 2 hebben de selectievelden geen door software te bepalen naam, omdat ze geen labels hebben. Bij vraag 3 heeft het invoerveld geen door software te bepalen naam omdat het label niet is gekoppeld aan het invoervoeld. Dit komt omdat het for attribuut van het label en het id attribuut van het invoerveld niet dezelfde naam hebben.

  • Gevolg:

   De infographics zijn lastig te bedienen met hulpsoftware of toetsenbord.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Infographics verbeteren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 20. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Foutmeldingen niet zichtbaar voor hulpsoftware.

  • Oorzaak:

   Tijdens het invullen van https://persberichten.rijksoverheid.nl/abonneren/abonnementen? context=inloggen%2Daccount en https://persberichten.rijksoverheid.nl/abonneren/ abonnementen?context=inschrijven%2Dpersberichten komen foutmeldingen in beeld. Deze foutmeldingen zijn nu geen statusberichten.

  • Gevolg:

   Foutmeldingen worden niet aan gebruikers van hulpsoftware medegedeeld.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Foutmeldingen in de code role=”alert” meegeven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Dienst Publiek & Communicatie heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209