Verklaring van www.maakoosterwold.nl

Status toegankelijkheid https://maakoosterwold.nl/

Gemeente Almere is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 01-06-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Almere streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.maakoosterwold.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Almere is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?w=gemeente+almere%20

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Almere gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.maakoosterwold.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Almere is gevorderd met de toegankelijkheid van www.maakoosterwold.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 30-05-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Almere .
Functie: Projectmanager Oosterwold .

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 01-06-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via redactie@almere.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Almere

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 15-11-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.maakoosterwold.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.maakoosterwold.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Almere dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://janitatop.nl/rapporten/2022/maakoosterwold.html
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 15-02-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Almere dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Boven de video staat een link met een icoon dat aangeeft dat deze link in een nieuw venster opent. Deze afbeelding heeft geen tekstalternatief. Deze iconen komen ook in de rechter zijkolom en op andere pagina’s voor.

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers kunnen deze iconen niet waarnemen en weten dus niet wat voor een icoon het is.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   We voegen een alt tag toe. De alt tag is een attribuut van een afbeelding, het bestaat uit tekst die de content van de afbeelding beschrijft.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-11-2022
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Onderaan de pagina in een pdf staan zogenaamde accordeons. Naast de tekst (‘Het gebied’, ‘De filosofie’) staat een icoon dat aangeeft dat hier een verborgen sectie opengeklapt kan worden. Dit icoon heeft geen tekstalternatief. Zie screenshot 1. Onderaan de pagina staan bij de onderdelen vinkjes (groene iconen) die aangeven dat een onderdeel voltooid is. Hiervoor is geen tekstalternatief.

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers kunnen deze iconen niet waarnemen.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   We voegen een alt tag toe. De alt tag is een attribuut van een afbeelding, het bestaat uit tekst die de content van de afbeelding beschrijft.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-11-2022
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De kop hiërarchie klopt niet. De kopjes 'Over Oosterwold' en de kopjes daaronder vallen onder het laatste onderdeel in de accordeon, namelijk de h2 'Overheden'.

  • Gevolg:

   Hierdoor missen screenreadergebruikers mogelijk deze content. Ook is het voor sommige gebruikers lastig om door de pagina te navigeren.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   We passen de kop hiërarchie aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-11-2022
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De kophiërarchie klopt niet. In de header staat een h1 (STADSLANDBOUW), waaronder de rest van de koppen valt. Stadslandbouw lijkt hier echter niet het hoofdthema van de pagina.

  • Gevolg:

   Gebruikers kunnen op het verkeerde been worden gezet. Het kan verwarrend zijn dat de titel van de pagina niet overeenkomt met de inhoud.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   We passen de titel van de pagina aan, zodat deze overeenkomt met het hoofdthema van de pagina.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-11-2022
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De koppen in het document zijn in de code niet als kop aangegeven, maar als paragraaf. Ook zijn er veel lege paragrafen gebruikt om witregels te maken.

  • Gevolg:

   Screenreaders herkennen deze paragrafen niet als paragraaf en kunnen deze overslaan. Voor toetsenbordgebruikers is het lastig om door het document te navigeren.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   We voegen een kop hiërarchie toe aan het document.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-11-2022
 6. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Invoervelden die persoonlijke informatie van de gebruiker verzamelen hebben geen autocomplete-attribuut.

  • Gevolg:

   Het ontbreken van de autocomplete vormt een extra obstakel voor gebruikers van hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Autocomplete-attribuut wordt toegevoegd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-11-2022
 7. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Invoervelden die persoonlijke informatie van de gebruiker verzamelen hebben geen autocomplete-attribuut.Het attribuut autocomplete maakt het invullen van formulieren voor veel gebruikers gemakkelijker, zoals voor mensen voor wie het invoeren van tekst veel tijd kost, omdat dit via speciale hulpmiddelen gaat zoals bijvoorbeeld het aanwijzen van letters. Op de volgende pagina is meer informatie te vinden over de toepassing van dit attribuut en welke waardes verplicht zijn om te gebruiken. Zie: https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes.

  • Gevolg:

   Het ontbreken van de autocomplete vormt een extra obstakel voor gebruikers van hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Autocomplete-attribuut wordt toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-11-2022
 8. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Onder de kaart staan verwijzingen naar de kleur op de kaart: ‘De zwart/grijs gearceerde vlakken die tegen de snelweg aan liggen(..)’ en in de alinea daaronder staat ook een verwijzing naar de kleur in de kaart.

  • Gevolg:

   Deze oplossing is niet bruikbaar voor gebruikers die kleurenblind zijn.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   We zorgen ervoor dat informatie niet alleen via een kleur wordt overgebracht en dat er een tekstueel alternatief is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-11-2022
 9. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De menu-items van het mobiele menu hebben te weinig contrast (groen op groen, 2.68). Zie screenshot 3.

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers kunnen het menu niet (goed) lezen, omdat het contrast niet goed genoeg is.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   We passen het contrast aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-11-2022
 10. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De foutmelding bij het inloggen heeft te weinig contrast (wit op rood, 3.99:1). Zie screenshot 2.

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers kunnen de foutmelding niet (goed) lezen, omdat het te weinig contrast heeft.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   We passen het contrast aan of we gaan op zoek naar een andere plug-in.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-11-2022
 11. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   De iconen met vinkjes bij ‘1 van 2’ en ‘2 van 2’ dat het onderdeel is voltooid hebben een contrast van 1,9:1.

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers kunnen de icoontje niet goed bekijken, omdat het contrast niet goed is.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   We passen het contrast aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-11-2022
 12. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   In de header staat een wisselende foto met link erachter. Deze link is alleen met de muis te bedienen. Bijvoorbeeld naar de pagina over stadslandbouw.

  • Gevolg:

   Gebruikers die met een toetsenbord werken kunnen deze link niet aanklikken.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   De header wordt aangepast, zodat de link ook voor gebruikers met een toetsenbord te bedienen is. Als dit niet mogelijk is, dan kiezen we voor een andere plug-in.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-11-2022
 13. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   De knoppen in de teksteditor en in het deel waar het gesprek wordt getoond zijn niet met toetsenbord te bedienen. Binnen het gesprek krijgen de knoppen wel zichtbare focus, maar activeren werkt niet.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een toetsenbord kunnen deze knoppen niet bedienen (gebruiken).

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   We passen de knoppen aan, zodat een toetsenbordgebruiker de knoppen ook kan bedienen. Of we installeren een andere plug-in.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-11-2022
 14. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Als de gebruiker een nieuw bericht heeft ontvangen, verschijnt er in de boven rechterhoek van de pagina een bericht ‘Je hebt 1 nieuw bericht’. Met het toetsenbord krijg dit bericht pas focus aan het eind van de pagina, na de link naar de toegankelijkheidsverklaring. Het lijkt nu voor toetsenbordgebruikers of de link niet bereikbaar is.

  • Gevolg:

   Een gebruiker met een toetsenbord moet de hele pagina door navigeren (met de tab-toets) voordat het bericht geopend kan worden. Sommige gebruikers kunnen denken dat ze het bericht niet kunnen openen met hun toetsenbord.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   We passen de volgorde in de navigatie aan. Als dat niet mogelijk is, dan kiezen we voor een andere plug-in.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-11-2022
 15. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Er zijn meerdere links op de pagina met de tekst ‘meer info’. Gebruikers van hulpsoftware vragen vaak lijsten op van links op de pagina. Wanneer deze teksten geen duidelijke informatie geven kunnen ze niks met deze links. Dit probleem komt op meerdere pagina’s voor.

  • Gevolg:

   Voor blinde gebruikers is het niet duidelijk waar de link naartoe gaan en waar de informatie van de pagina waarnaar gelinkt wordt over gaat.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We voegen teksten toe aan de link die duidelijk maken waar het precies om gaat, zodat de diverse links van elkaar te onderscheiden zijn. Dit kan met een extra tekst in de link, eventueel met CSS verborgen, of via een aria-labelledby verwijzing naar een tekst elders op de pagina.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-11-2022
 16. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Er staat een link op de pagina zonder tekst. Deze lijkt bedoeld voor de eerste interne link (Contact met adviseur initiatieven ), maar deze werkt niet.

  • Gevolg:

   Dit is verwarrend voor gebruikers.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   De link wordt aangepast, zodat deze naar de juiste pagina verwijst en niet naar een lege pagina.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-11-2022
 17. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Bij het foutief invullen van velden verschijnen na het verzenden foutmeldingen/suggesties, maar deze verdwijnen na een paar seconden. Deze teksten zijn daardoor niet voor iedereen te lezen.

  • Gevolg:

   Deze teksten zijn daardoor niet voor elke gebruiker te lezen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   We zorgen ervoor dat dat deze teksten bereikbaar blijven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-11-2022
 18. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op deze pagina worden meerdere elementen niet goed geopend/afgesloten. Dit kan voor interpretatieproblemen zorgen voor de voorleessoftware.

  • Gevolg:

   Dit kan verwarrend zijn voor sommige blinde gebruikers, omdat hun voorleessoftware mogelijk niet de juiste informatie doorgeeft.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   We zorgen ervoor dat elementen op de juiste manier worden geopend of gesloten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-11-2022
 19. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Onderaan de pagina staan zogenaamde accordeons. Naast de tekst (‘Het gebied’, ‘De filosofie’) staat een icoon dat aangeeft dat hier een verborgen sectie opengeklapt kan worden. Dit interactief element heeft geen juiste rol. Er is een span aangemaakt met een role=”button” maar deze zit onder de h2. Wanneer je op het blok komt wordt geen ‘button’ voorgelezen maar ‘groep’.

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers kunnen deze iconen niet waarnemen en weten daardoor niet dat er een handeling wordt verwacht om de accordeon open te klappen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   We zetten de rol op de gehele balk zodat het meteen duidelijk is dat deze uitgeklapt kan worden. We geven daarbij ook de status aan (of de balk open of dicht staat).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-11-2022
 20. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De knoppen in de teksteditor die onder ‘Kavel X 1256’ staan hebben geen toegankelijke naam. Deze knoppen bevatten iconen die verborgen zijn met aria-hidden=”true”. Ook in het blokje waar het gesprek wordt getoond staan knoppen zonder tekst (de eerste 2 knoppen). Deze knoppen hebben geen toegankelijke namen. In het gesprek staan boven de link naar het profiel lege links. (Deze gaan ook naar het profiel maar hebben geen tekst. Ze zijn dus dubbelop.)

  • Gevolg:

   Omdat de knoppen geen toegankelijke naam hebben, is het voor sommige gebruikers lastig (of zelfs onmogelijk) om deze te bedienen. De lege links in het profiel zijn ook verwarrend voor gebruikers.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   We zorgen voor betekenisvolle links en knoppen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-11-2022
 21. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Als het wachtwoord wordt ingevuld, verschijnt er onder het invoerveld een melding ‘Zwak’. Dit is een statusbericht. Deze melding is een statusbericht omdat het voldoet aan twee hoofdcriteria van een statusbericht: de melding geeft informatie over de resultaten van een actie en deze melding ontvangt geen focus. Deze rol van een statusbericht moet programmatisch kunnen worden bepaald zodat een screenreader deze informatie (tussendoor) kan voorlezen. Dit is nu niet het geval. Er is bij het wachtwoord een aria-live attribuut toegevoegd, maar de rol is niet beschreven. Dit zou hier ‘alert’ moeten zijn.

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers kunnen het statusbericht niet waarnemen. Zij weten dus niet wat het resultaat is van hun actie.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   We passen dit aan en zorgen dat alle gebruikers de statusberichten, op een manier die voor hen geschikt is, kunnen waarnemen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-11-2022
 22. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   De statusberichten over het inloggen (wel of niet succesvol) geen rol en status.

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers kunnen het statusbericht niet waarnemen. Zij weten dan niet of ze wel of niet succesvol zijn ingelogd.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   We zorgen ervoor dat alle gebruikers, op een manier die voor hen geschikt is, de statusinformatie kunnen waarnemen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-11-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Almere heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209