Verklaring van Studiezaal Nijmegen

Status toegankelijkheid https://studiezaal.nijmegen.nl/

Gemeente Nijmegen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 05-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Nijmegen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Studiezaal Nijmegen.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Nijmegen is beschikbaar via de link https://www.nijmegen.nl/toegankelijkheidsverklaringen/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Nijmegen gepubliceerde informatie blijkt dat de website Studiezaal Nijmegen gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Nijmegen is gevorderd met de toegankelijkheid van Studiezaal Nijmegen en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-09-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Nijmegen .
Functie: Manager afdeling Communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 05-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via teamonline@nijmegen.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw melding is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? U kunt een klacht indienen bij gemeente Nijmegen, of neem contact op via de Nationale Ombudsman

Aanvullende informatie van Gemeente Nijmegen

Zie ook: https://regionaalarchiefnijmegen.nl/toegankelijkheid

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Studiezaal Nijmegen : voldoet gedeeltelijk

De website Studiezaal Nijmegen is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Nijmegen dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.nijmegen.nl/toegankelijkheidsverklaringen/studiezaal-nijmegen-rapport-digitale-toegankelijkheid
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 22-09-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: de overheidinstantie zelf
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Nijmegen dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:
   1. De bedieningselementen van video, zoals bijvoorbeeld op pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?nav_id=1-1&id=3650438 hebben geen alternatieve tekst.

   2. Het geluidsfragment op pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?nav_id=8-1&id=1911380 heeft twee bedieningselementen <button>. Deze twee elementen hebben geen alternatieve tekst zodat mensen die gebruik maken van hulpsoftware geen indicatie krijgen wat er gebeurt als zij op deze knop klikken.

   3. Klik je op pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/zoeken/groep=Bibliotheek/Vrij_zoeken=toegankelijkheid/aantalpp=20/?nav_id=17-0 op het menu "Help" dan staan in de lopende tekst icoontjes zonder een alternatieve tekst. Bijvoorbeeld het icoontje om een sortering uit te voeren in de eerste alinea. Het is belangrijk dat de alternatieve tekst van deze icoontjes onder "Help" hetzelfde is als de alternatieve teksten van de daadwerkelijke knoppen op de pagina. Op de pagina zelf is een goede alternatieve tekst voor de icoontjes beschreven.

   4. Op dezelfde pagina "Help" zijn geen alternatieve teksten benoemd voor de lichtgrijze grotere iconen die een collectie verbeelden. Als ziende persoon weet je dat de tekst direct onder het icoon bij de afbeelding hoort.Maar voor mensen die niet kunnen zien en hulpsoftware gebruiken, staat deze tekst in een andere tabelcel en hierdoor niet gekoppeld aan de afbeelding.

   <img> elementen moeten altijd een alt-attribuut hebben. Deze mag leeg zijn (alt="") als in deze tabel de beschrijvende tekst naar dezelfde tabelcel wordt verplaatst.Als je de alternatieve tekst van deze grijze iconen wel beschrijft, dan is het OK dat de zichtbare tekst in een andere tabelcel staat.

   1. De afbeelding van tekst die gebruikt wordt als controletekst voor het plaatsen van een reactie onder een archiefstuk heeft geen alternatief. Dit betekent dat mensen met een visuele handicap geen reactie kunnen plaatsen omdat zij de letters niet kunnen lezen. Oplossingen hiervoor zijn te lezen op https://digitaaltoegankelijk.nl/kennisbank/hoe-maak-ik-een-toegankelijke-captcha/

   2. Het advies is om het icoontje van de prullenbak in de winkelwagen aan te passen. Nu is de toegankelijkheidsnaam "Verwijderen". Dit kan duidelijker door hier "Verwijder deze bestelling" te gebruiken.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is nu duidelijk voor gebruikers van hulpsoftware,

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De leverancier krijgt opdracht alle punten zoals hierboven beschreven op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-12-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:
   1. Als een helppagina tussenkoppen heeft, dan zijn deze opgemaakt met <strong>. Hierdoor wordt de tussenkop met nadruk voorgelezen door voorleessoftware en dat is niet de bedoeling. Het advies is koppen via CSS op te maken als, in dit geval als <h2>.

   <strong> wordt op meerdere plaatsen op de website niet goed gebruikt. Zoals ook het woord "Bestanddelen" op pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?id=2126618870&nav_id=3-1

   1. Op pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?nav_id=1-1&id=3650438 wordt een tabel gebruikt voor de opmaak van de gegevens. De koppen "Titel", "Beschrijving" etc., zijn opgemaakt met <strong>. Het advies is voor deze beschrijvingen een <th> te gebruiken en deze te stylen via CSS. Hiermee wordt ook de relatie duidelijk tussen de beschrijving en de inhoud.

   Ook op andere pagina's waar de opmaak van gegevens gestructureerd is in tabellen wordt <strong> gebruikt.

   1. Een oplossing voor de twee invoervelden van "Periode" op de homepage is deze via een <fieldset> en <legend> te plaatsen zodat duidelijk is dat deze velden bij elkaar horen. Zie ook de opmerking over deze twee invoervelden bij succescriterium 3.3.2

   2. Op pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?nav_id=4-1&id=2383496925 zijn de teksten van de bestanddelen in zijn geheel een link naar de details van de aankoop. De teksten zijn echter niet als hyperlink te herkennen omdat ze niet onderstreept zijn. Mensen zouden dit kunnen missen.

   3. Als een archiefstuk besteld is en in de winkelwagen komt op pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/winkelwagen.php, dan worden de specificaties van de bestelling weergegeven in een tabel. De eerste tabelcel is verborgen met aria-hidden="true". Toch heeft deze cel een afbeelding waar de focus op komt als je met het toetsenbord navigeert. Vanwege de aria-hidden="true" missen mensen met een visuele beperking informatie. Het advies is dit attribuut te verwijderen.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers van hulpsoftware is het niet altijd duidelijk wat de bedoeling is van verschillende onderdelen van de website.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De leverancier krijgt de opdracht de adviezen vermeld onder de kop 'oorzaak' op te pakken en te verbeteren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-12-2023
 3. SC 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

  • Oorzaak:

   Als het tabblad "Help" geactiveerd wordt, krijg je extra instructie over de functionaliteiten van de pagina en met name over het gebruik van de verschillende icoontjes. Deze icoontjes worden in de lopende tekst geplaatst op deze helppagina, maar hebben geen alternatieve tekst.

  • Gevolg:

   Voor mensen met hulpapparatuur is de instructie voor de pagina op deze manier niet duidelijk.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier zorgt ervoor dat de alternatieve tekst voor deze icoontjes gelijk is aan de alternatieve tekst van de daadwerkelijke knoppen op de pagina.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-12-2023
 4. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Als je een reactie wilt plaatsen op een gevonden archiefstuk, zoals bijvoorbeeld op pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?nav_id=1-1&id=3650438 volgt een formulier waarbij persoonlijke gegevens worden gevraagd (naam en e-mailadres). Dan is het voor mensen met taalproblemen, geheugenproblemen of een motorische beperking fijn dat velden automatisch gevuld kunnen worden. Dit kan door het attribuut 'autocomplete' toe te voegen aan alle <input> velden waar persoonlijke informatie wordt gevraagd. Gebruik hiervoor de standaard waardes. Deze zijn terug te vinden via https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes. Dit geldt ook voor het formulier onder de bestellingen in de winkelwagen.

  • Gevolg:

   Mensen met taalproblemen, geheugenproblemen of een motorische beperking hebben meer moeite met het invullen van de persoonsgegevens in formulieren.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier krijgt opdracht bij de uitvraag van persoonsgegevens in webformulieren het autocomplet-attribuut te gebruiken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-12-2023
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De placeholderteksten die in sommige formuliervelden worden gebruikt hebben een te laag contrast: 2,4:1 waar dit 4,5:1 moet zijn. Een voorbeeld hiervan is te vinden op de homepage waar in de velden "Periode" een format 'dd-mm-jjjj' gebruikt moet worden. Dit is slechts een voorbeeld, controleer de website op alle velden met placeholderteksten.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking hebben hebben moeite met het lezen van de placeholderteksten.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier krijgt opdracht dit contrast te verbeteren + het advies om de placeholdertekst in het visuele label te verwerken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-12-2023
 6. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Getest bij een schermbreedte van 1280 px en vergroot naar 400%.

   1. Navigerend met de tabtoets kan het menu niet geopend worden, je tabt wel langs de verschillende menu-onderdelen, maar dit is niet zichtbaar. Als het menu met de muis geopend is, kan het laatste menu-onderdeel "Actueel" niet benaderd worden.

   2. Bij het kruimelpad wordt tekst afgebroken als de onderwerpregel lang is zoals bijvoorbeeld op pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?nav_id=8-1&id=1911380. In het kruimelpad staat dan 'Home / Zoeken / A. Opening gerest'

   3. Op pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?nav_id=13-1&id=89398 moet zowel horizontaal als verticaal gescrold worden om de tekst onder de foto te lezen.

   4. Als een artikel in de winkelwagen zit (https://studiezaal.nijmegen.nl/winkelwagen.php) moet zowel horizontaal als verticaal gescrold worden om alles te kunnen lezen.

  • Gevolg:

   Mensen die baat hebben bij een grotere weergave hebben bij de genoemde punten moeite alles goed te lezen / gebruiken.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier krijgt de opdracht de genoemde punten op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-12-2023
 7. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:
   1. Op pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?nav_id=4-1&id=2383498457 staat aan de linkerkant een reeks met uitklapmogelijkheden (+ of -). Het contrast met de witte achtergrond is net te laag om goed zichtbaar te zijn voor mensen met een visuele beperking (2,8:1 in plaats van 3:1)

   2. Het kruisje om het helpmenu te sluiten is van een te lichte kleur grijs (#CCCCCC) om voldoende contrast te hebben met de witte achtergrond (1,6:1 in plaats van 3:1). Hierdoor kan deze knop door mensen met een visuele beperking gemist worden.

   3. De iconen die gebruikt worden om het onderwerp van een collectie te duiden, zoals zichtbaar wordt op pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/zoeken/groep=Bibliotheek/Vrij_zoeken=toegankelijkheid/aantalpp=20/?nav_id=17-0 hebben een te laag contrast met de witte achtergrond. (2,3:1 in plaats van 3:1)

   4. Bij een pagina met veel zoekresultaten zoals bijvoorbeeld https://studiezaal.nijmegen.nl/zoeken/groep=Bibliotheek/groep=Adresboeken/groep=Kranten/groep=Archieven%20en%20archiefstukken/groep=Personen%20en%20locaties/groep=Beeldbank/groep=Film%20en%20geluid/groep=Archievenoverzicht/groep=Vergunningen/aantalpp=20/?nav_id=1-0 kun je onder het aantal pagina's met pijltjes omhoog en omlaag switchen tussen de pagina's. Deze pijltjes hebben een te laag contrast (2,6:1 waar dit 3:1 moet zijn)

   Advies: Op verschillende plaatsen wordt een aangepaste focusindicator gebruikt. Let er op dat deze voldoende contrast moeten hebben met de achtergrond.

  • Gevolg:

   Genoemde oorzaken van de afwijken geven problemen voor mensen met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier krijgt opdracht daar waar nodig de contrasten te verhogen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-12-2023
 8. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Bij het kruimelpad valt tekst weg als de kopzin van die pagina een lange tekst heeft zoals op pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?nav_id=8-1&id=1911380.

  • Gevolg:

   Mensen die baat hebben bij een grotere afstand tussen letters / woorden missen informatie.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier krijgt opdracht de website zo in te richten dat mensen die baat hebben bij een grotere tekstafstand alle teksten ook goed kunnen lezen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-12-2023
 9. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:
   1. Op pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/winkelwagen.php ontbreekt een skiplink.

   2. Op de pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/pagina.php?form-action=help_zoeken ontbreekt een skiplink. Dit betreft alle gevallen waar de hulppagina in een nieuw browsertabblad geopend wordt.

   3. Als een pagina niet wordt gevonden ontbreekt daar ook een skiplink: https://studiezaal.nijmegen.nl/pagina.php?form-action=help_pagina

   Op elke pagina is een skiplink nodig waarmee direct naar de unieke inhoud van de pagina gesprongen kan worden. De skiplinks die naar specifieke onderdelen van een pagina zijn ingericht kunnen gewoon blijven bestaan.

  • Gevolg:

   Niet fijn voor mensen die gebruik maken van skiplinks om direct naar de unieke inhoud te gaan van de pagina.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier krijgt opdracht de skiplinks van alle pagina's goed in te richten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-12-2023
 10. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?nav_id=11-1&index=1&imgid=366319261&id=302038206 zijn de bedieningselementen om het krantenartikel te bestuderen bereikbaar via het toetsenbord, als met het toetsenbord een bedieningselement geactiveerd wordt, komt de focus onder het krantenartikel en kom je niet makkelijk meer terug. Dit geld voor alle artikelen / foto's op de website die met dit bedieningspaneel getoond worden.

  • Gevolg:

   Hindernis voor mensen die navigeren met alleen het toetsenbord.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier gaat er voor zorgen dat de focusvolgorde goed is ingericht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-12-2023
 11. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Het linkdoel is niet duidelijk daar waar gebruikt wordt van een superscript "info" zoals op pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?nav_id=13-1&id=89398.

  • Gevolg:

   Het is niet duidelijk naar welke website men gaat of wat men daar kan verwachten.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier krijgt opdracht het linkdoel duidelijk te formuleren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-12-2023
 12. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Als een archiefstuk besteld is komt deze in de winkelwagen op de pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/winkelwagen.php. Wil je het archiefstuk uit je winkelwagen verwijderen dan is hiervoor een link met een onderstreept woord: "Verwijderen". Het aria-label van deze link heeft de tekst "verwijder" en komt dus niet overeen met de visueel aanwezige tekst. Wat visueel zichtbaar is moet identiek zijn aan de toegankelijke naam in de code.

  • Gevolg:

   Dit is onduidelijk voor mensen die gebruik maken van spraaksoftware.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier gaat het verschil gelijk trekken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-12-2023
 13. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:
   1. Als bij een reactie-formulier zoals bijvoorbeeld op pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?nav_id=1-1&id=3650438 niets ingevuld wordt, komt bij de verplichte velden een standaard tekst te staan: 'Dit veld is verplicht'. Beter is de foutmelding specifieker te maken zoals bijvoorbeeld: "U heeft uw naam niet ingevuld", "U heeft geen (geldig) e-mailadres ingevuld". Een foutmelding bevat altijd een ontkenning in de zin, daarmee wordt duidelijk dat iets niet goed is.

   2. Als je iets bestelt via de winkelwagen en je vult je persoonlijke gegevens niet in, verschijnt een zwevend veld met de tekst "Vul dit veld in". Dit is een melding die door de browser gegenereerd wordt. Het is niet duidelijk bij welk invoerveld deze instructie hoort. Voor verbetering kan het advies bij punt 1 gevolgd worden.

   3. Als op de homepage niet het juiste datumformaat ingevoerd wordt bij de velden "Periode" verschijnt een foutmelding waar alleen staat dat het ongeldig is. Het wordt niet duidelijk wat het juiste formaat moet zijn. Een placeholdertekst voldoet niet als instructie, omdat deze verdwijnt bij typen.

   4. Op pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/login.php kun je inloggen op de Studiezaal. Als hier foutieve gegevens ingevoerd worden, komt boven de invoervelden de tekst 'Login mislukt' te staan. Het is niet duidelijk waarom het niet goed is. Is de gebruikersnaam niet goed ingevoerd, klopt het wachtwoord niet?

  • Gevolg:

   Bij het maken van fouten bij de invoer van formulieren is niet altijd duidelijk wat de fout is.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier gaat de foutidentificatie verbeteren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-12-2023
 14. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:
   1. Bij de zoekfunctie op de homepage wordt placeholdertekst gebruikt om het format aan te geven voor de twee velden voor "Periode". Deze instructie verdwijnt zodra men begint met typen. Daarnaast is het niet juist voor twee velden 1 visueel label te gebruiken.

   Het advies is twee losse visuele labels te gebruiken voor het invoerveld "Periode van" en een voor het invoerveld "Periode tot" en in deze visuele labels aan te geven hoe de datum ingevuld moet worden. Of gebruik een toegankelijk kalender-element.

   1. Het tweede inputveld is voorzien van een aria-label="Uitgavejaar tot datum" wat helemaal prima is. Bij het eerste inputveld ontbreekt een aria-label.

   2. Als je een reactie wilt geven op bijvoorbeeld een archiefstuk uit de beeldbank, ontbreekt het teken '*' om een verplicht veld aan te geven, bij het veld waar de controle tekst ingevuld moet worden. Het is goed dat er boven het formulier uitleg gegeven wordt over het *-teken.

  • Gevolg:

   Gebruikers krijgen niet altijd de juiste instructies om formuliervelden in te vullen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier krijgt opdracht de adviezen op te volgen zoals vermeld bij 'oorzaak'.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-12-2023
 15. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:
   1. De drie bedieningselementen van bijvoorbeeld de video op pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?nav_id=1-1&id=3650438 hebben geen tekst-alternatief waardoor de knoppen het voor gebruikers van hulpsoftware geen duidelijke naam hebben.

   Dit geldt ook voor de bedieningselementen van geluidsfragmenten zoals bijvoorbeeld op pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?nav_id=8-1&id=1911380

   1. Als een archiefstuk besteld is komt dit in de winkelwagen terecht op pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/winkelwagen.php. Er staat een <input> veld waar je het aantal aan kunt geven. Dit inputveld heeft geen label waardoor het inputveld geen naam heeft.
  • Gevolg:

   Voor gebruikers van hulpsoftware is het nu niet altijd duidelijk wat de naam-rol-waarde is van verschillende elementen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier krijgt de opdracht verbeteringen aan te brengen in de code.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-12-2023
 16. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Daar waar foutmeldingen zijn aangegeven bij formulieren is er ook een duidelijk statusbericht via role="alert". Bij het formulier onder het bestelde item in de winkelwagen ontbreken foutmeldingen en is dus ook geen status aangegeven. Deze moeten toegevoegd worden, zoals ingericht bij bijvoorbeeld het reactie-formulier onder een archiefstuk.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware missen het statusbericht.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier krijgt opdracht goede statusberichten in te richten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-12-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Nijmegen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209