Verklaring van Doe mee Emmen

Status toegankelijkheid https://doemee.emmen.nl

Gemeente Emmen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 01-04-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Emmen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Doe mee Emmen.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Emmen is beschikbaar via de link https://gemeente.emmen.nl/toegankelijkheidsverklaring/toegankelijkheidsverklaringen

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Emmen gepubliceerde informatie blijkt dat de website Doe mee Emmen gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Emmen is gevorderd met de toegankelijkheid van Doe mee Emmen en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 18-11-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Emmen .
Functie: Informatieadviseur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 01-04-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via Doemeewebshop@emmen.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://gemeente.emmen.nl/contact-en-afspraak-maken.

Aanvullende informatie van Gemeente Emmen

De gemeente Emmen wil dat iedereen alle informatie en diensten op haar website gemakkelijk kan gebruiken. Daarom werken we steeds aan de toegankelijkheid van de website. Heeft u hier vragen, tips of opmerkingen over? Neem dan contact met ons op.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-05-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Doe mee Emmen : voldoet gedeeltelijk

De website Doe mee Emmen is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Emmen dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://doemee.emmen.nl/files/2021-11-02%20Toegankelijkheidsonderzoek%20Doe%20Mee%20Emmen,%20Borger-Odoorn%20en%20Coevorden%20(www.doemee.emmen.nl)%20versie%202.0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 02-11-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://doemee.emmen.nl/files/2021-07-08%20Toegankelijkheidsonderzoek%20redactioneel%20Doe%20Mee%20Emmen%20versie%201.0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 02-11-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Emmen dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Het icoon dat laat zien dat de link opent in een nieuw scherm heeft geen tekstueel alternatief.

   Deze informatie is nu dus niet beschikbaar voor gebruikers die blind zijn.

   Het advies is om het svg-element te voorzien van een tekstueel alternatief, zodat het ook voor deze gebruikers duidelijk is:

   <svg role="img" aria-labelledby="xxxx"> <title id="xxxx">Opent in nieuw scherm</title> </svg>

   Heronderzoek: De SVG afbeeldingen hebben nu een tekstueel alteranteif, maar de SVG wordt nog niet door alle hulpsoftware als afbeelding herkend. Daardoor kan het zijn dat de informatie uit het aria-label niet wordt overgebracht. De oplossing voor dit probleem is om role=img toe te voegen aan het SVG-element.

  • Gevolg:

   Het icoon dat laat zien dat de link opent in een nieuw scherm heeft geen tekstueel alternatief. Deze informatie is nu dus niet beschikbaar voor gebruikers die blind zijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het SVG-element voorzien van role=img.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Een enkele afbeelding bevat (nog) geen alternatieve tekst.

  • Oorzaak:

   De pagina bevat het logo van een zwemclub. Deze afbeelding heeft de alt-tekst "import-0". Dit is geen beschrijving van de afbeelding.

   Gebruikers die blind zijn horen wel dat er een afbeelding is maar door de alternatieve tekst weten zij niet wat ze nu tegen komen.

   Het advies is om de alternatieve tekst aan te passen naar een tekst die het visuele beschrijft. Bijvoorbeeld "Logo Zwemclub Polaris".

  • Gevolg:

   Een enkele afbeelding bevat (nog) geen alternatieve tekst.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Alle afbeeldingen worden gecontroleerd en voorzien van een alternatieve tekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Niet alle QR codes hebben een alternatieve tekst.

  • Oorzaak:

   De geteste QR-code heeft geen alt-tekst, waardoor het niet duidelijk is wat de inhoud van de afbeelding is.

   Gebruikers die blind zijn weten nu niet dat hier een QR-code staat. Dat is informatie die wel van pas kan komen als iemand ze vraagt of ze hun code willen laten zien.

  • Gevolg:

   Niet alle QR codes hebben een alternatieve tekst.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De QR functie is inmiddels aangepast zodat het altijd een logische alternatieve tekst bevat. Momenteel worden alle bestaande QR codes gecontroleerd en aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op deze pagina komt meerdere keren de knoppen "Wijzigen" en "Verwijderen" voor. Visueel is de relatie met het relevante gedeelte duidelijk. In de code is dit echter niet het geval. Hierdoor kan het zijn dat gebruikers met hulpapparatuur zoals voorleessoftware niet door hebben waar de knoppen bij horen.

   Het advies is om extra informatie aan de knop toe te voegen of om de relatie van de knop en het relevante gedeelte aan te geven. Dit kan bijvoorbeeld via aria-describedby. Hiermee kun je de knop koppelen aan het label of kop.

   Heronderzoek: Dit gaat al op veel plekken goed, behalve bij de verwijderknop van het telefoonnummer.

  • Gevolg:

   Op deze pagina komt meerdere keren de knoppen "Wijzigen" en "Verwijderen" voor. Visueel is de relatie met het relevante gedeelte duidelijk. In de code is dit echter niet het geval. Hierdoor kan het zijn dat gebruikers met hulpapparatuur zoals voorleessoftware niet door hebben waar de knoppen bij horen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De verwijderknop van het telefoonnummer aanpassen evenals alle andere knoppen controleren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Het is visueel duidelijk als een bericht gemarkeerd is als gelezen (andere achtergrondkleur) maar dit is in de code niet duidelijk.

   Gebruikers die blind zijn hebben minder hints om te zien of het bericht al gelezen is of niet.

   Het advies is om na gebruik van de 'markeer als gelezen' knop aan de rij het aria-label 'Gelezen' met een aria-alert="polite" toe te voegen. Dit betekent dat na gebruik van de knop de gebruiker met screen reader een bericht te horen krijgt dat dit bericht gemarkeerd is als gelezen. Als de gebruiker een andere keer weer bij de rij komt zal hij of zij ook horen dat het bericht gelezen is.

   Let op, dit is een mogelijke oplossing die getest moet worden op ondersteuning van hulpapparatuur en browsers.

  • Gevolg:

   Gebruikers die blind zijn hebben minder hints om te zien of het bericht al gelezen is of niet.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De 'markeer als gelezen' knop voorzien van de volgende aanpassingen: aria-label 'Gelezen' met een aria-alert="polite"

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De beschrijving van de QR-code en de QR-code zijn niet aan elkaar gekoppeld. Het gaat om de tekst 'Deze QR code kan door de aanbieder...' en de SVG met daarin de QR-code.

   Gebruikers die blind zijn missen deze informatie mogelijk omdat ze dan zelf moeten zoeken naar meer info over code.

   Koppel de code en de beschrijving via het 'aria-describedby' attribuut. Als een gebruiker die blind is op de QR-code stuit, wordt daarna de extra uitleg automatisch gepresenteerd.

   Heronderzoek: De afbeelding heeft een aria-label en een aria-describedby. Dat is dubbelop en werkt niet goed voor hulpsoftware. De aria-label overschrijft de `aria-describedby waardoor die informatie niet beschikbaar is.

  • Gevolg:

   Gebruikers die blind zijn missen deze informatie mogelijk omdat ze dan zelf moeten zoeken naar meer info over code.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het aria-label attribuut uit de functie halen zodat er geen overschrijvingen meer voorkomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 7. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   In de tabel zijn de ordernummers visueel opgemaakt als rijkop, structureel is dit ook een rijkop. Echter mist in de code deze aanduiding. Het toevoegen van deze aanduiding maakt de tabel voor gebruikers van voorleessoftware beter leesbaar.

   Het advies is om de cel van de ordernummers als rijkop te coderen. Dat kan met de code <th scope="row".

   Dit komt ook voor in andere tabellen.

   Heronderzoek: De rijkoppen (nummers in de eerste kolom) zijn nu gecodeerd als datacellen. Aangezien ze er visueel uit zien als koppen (vanwege dik gedrukt) en semantisch ook een kop van de rij zijn, moet dat ook in de code zijn aangegeven. Dat kan met de code <th scope="row".

  • Gevolg:

   Tabelkoppen kunnen niet wellicht niet optimaal worden uitgelezen middels voorlessoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De rijkoppen (nummers in de eerste kolom) zijn nu gecodeerd als datacellen. Aangezien ze er visueel uit zien als koppen (vanwege dik gedrukt) en semantisch ook een kop van de rij zijn, moet dat ook in de code zijn aangegeven. Dat kan met de code <th scope="row".

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 8. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Niet alle invulvelden voor persoonsgegvens hebben een autocomplets-attribuut, die automatisch een waarde voorstelt om in te vullen.

  • Oorzaak:

   Niet alle invulvelden voor persoonsgegvens hebben een autocomplets-attribuut, die automatisch een waarde voorstelt om in te vullen.

   Hierdoor is het voor mensen die blind zijn of een motorische beperking lastiger om het formulier in te vullen. De autocomplete functie helpt hen de juiste data zonder fouten in te voeren.

   Plaats het autocomplete-attribuut op velden die vragen om persoonlijke informatie van de persoon. Zie https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes voor een overzicht van velden waar een auto-complete aan gekoppeld dient te worden.

   Heronderzoek: De velden hebben nu een autocomplete-attribuut op het veld 'Naam' na.

  • Gevolg:

   Hierdoor is het voor mensen die blind zijn of een motorische beperking lastiger om het formulier in te vullen. De autocomplete functie helpt hen de juiste data zonder fouten in te voeren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Plaatsen van autocomplete-attribuut op velden die vragen om persoonlijke informatie van de persoon.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 9. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De lichtgrijze border (rgba(209,213,219,1)) heeft onvoldoende contrast met de witte achtergrond. Namelijk een contrastverhouding van 1,5:1 terwijl dit minimaal 3:1 zou moeten zijn.

  • Oorzaak:

   De lichtgrijze border (rgba(209,213,219,1)) heeft onvoldoende contrast met de witte achtergrond. Namelijk een contrastverhouding van 1,5:1 terwijl dit minimaal 3:1 zou moeten zijn.

   Voor gebruikers met een visuele beperking is dit vak mogelijk niet goed zichtbaar.

   Het advies is om een donkerdere kleur grijs te gebruiken om het contrast tussen de border en achtergrond te verhogen. Dit maakt het veld beter zichtbaar voor gebruikers.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met een visuele beperking is dit vak mogelijk niet goed zichtbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het advies is om een donkerdere kleur grijs te gebruiken om het contrast tussen de border en achtergrond te verhogen. Dit maakt het veld beter zichtbaar voor gebruikers. Dit zullen wij opvolgen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 10. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruiker zijn of haar adres heeft gewijzigd of verwijderd, dan komt er een melding in beeld. Deze melding verdwijnt automatisch na enkele seconden.

  • Oorzaak:

   Als de gebruiker zijn of haar adres heeft gewijzigd of verwijderd, dan komt er een melding in beeld. Deze melding verdwijnt automatisch na enkele seconden.

   Voor gebruikers met dyslexie of een cognitieve beperking is dit lastig omdat zij mogelijk meer tijd nodig hebben om de melding te lezen en/of te begrijpen.

   Geef de gebruiker minimaal 20 seconden en met een makkelijke handeling meer tijd om de melding te begrijpen. Of sluit de melding alleen als de gebruiker dit zelf doet.

   Dit komt ook voor als men een product aan het winkelwagentje heeft toegevoegd en in de pop-up de gegevens heeft ingevoerd. Mogelijk komt dit ook op andere plekken voor.

   Heronderzoek: De tijd is aangepast naar 20 seconden, daarna verdwijnt het dialoogvenster. Er is voor de gebruiker echter geen mogelijkheid om de timing te stoppen of te verlengen.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met dyslexie of een cognitieve beperking is dit lastig omdat zij mogelijk meer tijd nodig hebben om de melding te lezen en/of te begrijpen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Geef de gebruiker minimaal 20 seconden en met een makkelijke handeling meer tijd om de melding te begrijpen. Of sluit de melding alleen als de gebruiker dit zelf doet.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 11. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruiker een tijdje geen activiteit vertoont, dan wordt deze automatisch uitgelogd. Er is geen mogelijkheid de sessie te verlengen of het uitloggen te voorkomen. En dat is niet toegestaan omdat.

  • Oorzaak:

   Als de gebruiker een tijdje geen activiteit vertoont, dan wordt deze automatisch uitgelogd. Er is geen mogelijkheid de sessie te verlengen of het uitloggen te voorkomen. En dat is niet toegestaan omdat.

   Het advies is om de gebruiker een waarschuwing te geven als de sessietijd bijna voorbij is en dat de gebruiker de mogelijkheid krijgt om de sessie te verlengen.

  • Gevolg:

   De gebruiker ontvangt geen melding wanneer deze geen activiteit vertoont voordat de sessie wordt verbroken (15 minuten).

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er zal een melding worden geïmplementeerd wanneer de gebruiker inactief is voor 14 minuten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 12. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De linktekst van de 'Lees meer' links bevatten een dollarteken. Dat is niet handig, en kan beter verwijderd worden. Het dollarteken wordt namelijk voorgelezen en dat geeft ruis.

  • Oorzaak:

   Op de startpagina komt de linktekst 'Lees meer' meerdere keer voor. De links verwijzen echter naar andere pagina's. Dit verschil is nu niet uit de linktekst te halen en dus is de linktekst niet duidelijk genoeg. Uit de linktekst van de links moet duidelijk worden naar welke pagina zij verwijzen.

   Het advies is om de linktekst uit te breiden met de titel van het nieuwsbericht. Op deze manier zijn de linkteksten altijd uniek en duidelijk.

   Heronderzoek: Dit is opgelost. Maar in de code staat hierdoor nu wel een dollarteken. Dat is niet handig, en kan beter verwijderd worden. Het dollarteken wordt namelijk voorgelezen en dat geeft ruis.

  • Gevolg:

   Het dollarteken wordt voorgelezen en dat geeft ruis.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Verwijderen van het dollarteken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 13. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld. (Dit komt voor in het dialoogvenster om het product toe te voegen aan de winkelwagen.)

  • Oorzaak:

   De foutmeldingen die bij de invulvelden komen te staan zijn geen foutmeldingen, maar instructies. Ze identificeren de fout niet. In een ideale situatie zou er bijvoorbeeld bij een leeg invulveld 'naam' komen te staan: Het veld 'Naam' is leeg. Vul dit veld in. Zo is de fout en de oplossing beschikbaar.

   Gebruikers met een cognitieve beperking hebben baat bij een duidelijke foutmelding (en instructie) zodat ze problemen kunnen oplossen.

   Het advies is om duidelijke foutmeldingen te geven die de fout duidelijk identificeren.

   Heronderzoek: Dit komt voor in het dialoogvenster om het product toe te voegen aan de winkelwagen.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een cognitieve beperking hebben baat bij een duidelijke foutmelding (en instructie) zodat ze problemen kunnen oplossen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het dialoogvenster om het product toe te voegen aan de winkelwagen aanpassen met een duidelijke foutmelding (en instructie).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Emmen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209