Verklaring van Bezoek Meierijstad

Status toegankelijkheid https://www.bezoekmeierijstad.nl/

Gemeente Meierijstad is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 21-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Meierijstad streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Bezoek Meierijstad.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Meierijstad is beschikbaar via de link https://www.meierijstad.nl/Algemeen/Toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Meierijstad gepubliceerde informatie blijkt dat de website Bezoek Meierijstad gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Meierijstad is gevorderd met de toegankelijkheid van Bezoek Meierijstad en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 20-10-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Meierijstad .
Functie: Directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 21-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webmaster@meierijstad.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Meierijstad

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 09-08-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Bezoek Meierijstad : voldoet gedeeltelijk

De website Bezoek Meierijstad is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Meierijstad dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.meierijstad.nl/dsresource?objectid=f23bbaf7-5c3c-41e6-84e5-896ba7555841&type=org&&
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 09-04-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Meierijstad dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.bezoekmeierijstad.nl/plan-je-bezoek/contact staat een afbeelding met een man een een vrouw die een selfie nemen met hun telefoon. Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut. De afbeelding heeft daarnaast een title-attribuut met waarde “© Foto door Brett Sayles via Pexels”. Deze afbeelding heeft als doel om het klikbare gebied van de link “Volg ons op Facebook” te vergroten en moet daarom genegeerd worden door hulpsoftware. Een van de manieren waarop dat kan is door een leeg tekstalternatief (alt=””) te gebruiken. Dit gaat inmiddels goed. Het alt-attribuut vormt samen met de tekst in het title-attribuut het tekstalternatief van de betreffende afbeeldingen. Om een afbeelding als decoratief te markeren dienen zowel het alt-attribuut als het title-attribuut leeg te zijn. Dit geldt ook voor de afbeelding bij de link “Volg ons op Instagram” met het title-attribuut “© Foto door energepic.com via Pexels”. Zie ook: https://www.w3.org/TR/2016/NOTEWCAG20-TECHS-20161007/H67 . Dit probleem komt mogelijk op meerdere plaatsen voor, zie bijvoorbeeld https://www.bezoekmeierijstad.nl/agenda en https://www.bezoekmeierijstad.nl/dit-is-meierijstad. Wanneer het vanwege copyrights noodzakelijk is om dit te vermelden in de afbeelding zou een alternatief zijn om alle decoratieve afbeeldingen met het attribuut aria-hidden=”true” te verbergen voor hulpsoftware. Het title-attribuut kan in dat geval blijven voor copyright-redenen.

   Op pagina https://www.bezoekmeierijstad.nl/dit-is-meierijstad/natuur staat de afbeelding met title-attribuut ‘© de-dommel-2012-009-medium (Bezoek Het Groene Woud - Wat te doen).jpg’. Wanneer deze afbeelding decoratief moet zijn dan is het noodzakelijk dat ook het title-attribuut leeg is. Wanneer het title-attribuut noodzakelijk is voor copyright-redenen kan zoals eerder beschreven deze afbeelding op een andere manier worden genegeerd door hulpsoftware. De huidige situatie is echter onvoldoende. Verdere voorbeelden zijn te vinden door in de code te zoeken op ‘©’

  • Gevolg:

   De gebruiker van hulptechnologie kan hier problemen van ondervinden.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Aanpassing in de technische code waardoor de niet-tekstuele content welke aan de gebruiker wordt gepresenteerd, een tekstalternatief krijgt met een gelijkwaardig doel.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 09-08-2024
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.bezoekmeierijstad.nl/wat-te-doen/highlights/noordkade-veghel staat een video. Aan het einde van de video komt de tekst “Volledige documentaire binnenkort verkrijgbaar” in beeld. Deze tekst komt niet terug in de audio. Op pagina https://www.bezoekmeierijstad.nl/toegankelijkheid/toegankelijkheid-videos wordt hiervoor een media-alternatief (audiodescriptie) aangeboden. Deze is te bereiken door de link onder de video (“Toegankelijkheid: lees hier het tekstalternatief van deze video”) te volgen.

  • Gevolg:

   In de link komt niet de tekst “Volledige documentaire binnenkort verkrijgbaar” terug waardoor deze informatie niet toegankelijk is voor bezoekers met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Maatregel is inmiddels getroffen: We voldeden niet aan dit succescriterium omdat in het tekstalternatief dat wordt geboden bij de video op de pagina over de Noordkade één zin ontbrak: https://www.bezoekmeierijstad.nl/wat-te-doen/highlights/noordkade-veghel. Die zin (Volledige documentaire binnenkort verkrijgbaar) is inmiddels toegevoegd op de pagina waar het tekstalternatief staat. Naar deze pagina wordt verwezen onder de weergave van de betreffende video): https://www.bezoekmeierijstad.nl/toegankelijkheid/toegankelijkheid-videos

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 09-08-2024
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.bezoekmeierijstad.nl/wat-te-doen/highlights/noordkade-veghel staat een video. Aan het einde van de video komt de tekst ‘De magie van 100 jaar Noordkade’ en ‘Volledige documentaire binnenkort verkrijgbaar’ in beeld, voor deze tekst is geen alternatief aanwezig. Onder dit succescriterium is het verplicht om een audiodescriptie te gebruiken. Een audiodescriptie is gesproken tekst die is toegevoegd aan het geluidsspoor om belangrijke visuele details te beschrijven, die niet vanuit het hoofdgeluid alleen zijn te begrijpen. Het gebruik van een media-alternatief zoals op pagina https://www.bezoekmeierijstad.nl/toegankelijkheid/toegankelijkheid-videos is dus niet voldoende voor dit succescriterium

  • Gevolg:

   Een audiodescriptie is gesproken tekst die is toegevoegd aan het geluidsspoor om belangrijke visuele details te beschrijven, die niet vanuit het hoofdgeluid alleen zijn te begrijpen.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   We werken toe naar beschikbaarheid van audiodescriptie in de loop van 2023. We gaan hiervoor in gesprek met de makers van de content. In de tussentijd voorzien we videocontent wel alvast zoveel mogelijk van een tekstalternatief (zie succescriterium 1.2.3), waarmee we aan toegankelijkheidsniveau A voldoen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 09-08-2024
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.bezoekmeierijstad.nl/ staat de visueel verborgen kop ‘Homepage’. Deze tekst is een kop van niveau 2. Deze kop mag niet direct gevolgd worden door een andere kop van niveau 2 en dat is wel het geval door het gebruik van de kop ‘Meierijstad is dé plek voor genieters Dat zie je. Dat voel je. Dat proef je.’ Een optie is om de visueel verborgen kop ook te verbergen voor hulpsoftware of om deze helemaal te verwijderen. Dit type probleem komt ook voor op bijna alle andere pagina's zoals https://www.bezoekmeierijstad.nl/plan-je-bezoek/contact, https://www.bezoekmeierijstad.nl/agenda, https://www.bezoekmeierijstad.nl/dorpen-enkernen en meer. Op pagina https://www.bezoekmeierijstad.nl/ staan onder de kop ‘Evenementen in Meierijstad’ meerdere evenementen. Bij elke bericht staat boven de kop informatie over de periode. De teksten ‘t/m 28 augustus’ en ‘3 t/m 5 september’ staan onder een kop die niet beschikbaar is voor hulpsoftware doordat deze is verborgen met display:none en staan boven de kop die wel beschikbaar is voor hulpsoftware. Een dergelijke datum die bij een bericht hoort moet altijd en goede relatie hebben met de kop waar deze bij hoort. Dit type probleem komt ook voor op andere pagina's zoals https://www.bezoekmeierijstad.nl/watte-doen/highlights en https://www.bezoekmeierijstad.nl/plan-je-bezoek, maar op meerdere andere pagina's zoals https://www.bezoekmeierijstad.nl/agenda gaat het wel goed. Op pagina https://www.bezoekmeierijstad.nl/agenda staat visueel het label ‘Filter op:’ deze tekst in niet gekoppeld aan de knop ‘Gebied’ of aan de listbox die in beeld komt als de knop ‘Gebied’ toetsenbordfocus heeft. Het advies is om hier een select-element met label ‘Filter op:’ te gebruiken, maar andere oplossingen zijn mogelijk.

   Op pagina https://www.bezoekmeierijstad.nl/dit-is-meierijstad is een paragraaf helemaal opgemaakt met strong. Dit element is bedoeld om een deel van een tekst, kop of lijst nadruk te geven en mag niet gebruikt worden om hele alinea's anders te stylen. Het gaat in dit geval om de tekst ‘Meierijstad is dé ... Dat proef je.’. Deze tekst staat twee keer op deze pagina. Dit type probleem met het verkeerd gebruik van strong komt ook voor op andere pagina's zoals https://www.bezoekmeierijstad.nl/dit-is-meierijstad/natuur (op drie plaatsen) en https://www.bezoekmeierijstad.nl/dorpen-en-kernen. Op pagina https://www.bezoekmeierijstad.nl/wat-te-doen/wandelen staan ook fouten met het gebruik van strong, maar op deze pagina is boven de link ‘Bekijk de horecalocaties’ goed gebruik gemaakt van het strong element. Op pagina https://www.bezoekmeierijstad.nl/wandelroutes-overzicht/2670381875/ wandelroute-rondje-wijboschbroek zijn de cijfers ‘32 65 62 40 64 63’ visueel zo opgemaakt dat duidelijk is dat dit de voor deze route te volgen knooppunten zijn. Deze informatie uit de presentatie is niet beschikbaar voor hulpsoftware en is niet beschikbaar in tekst. Op pagina https://www.bezoekmeierijstad.nl/locaties-overzicht/1982548693/natuurgebiedhet-hurkske is strong gebruikt om tekst vetgedrukt weer te geven deze teksten zoals ‘Eekhoorntjespad’, ‘Rijk aan routes’ en ‘Het Hurkske in De Tweede Wereldoorlog’ zien eruit als koppen het is nodig om de strong elementen te verwijderen en te vervangen door kopteksten.

  • Gevolg:

   Deze informatie is niet beschikbaar of verwarrend voor mensen die gebruik maken van hulpsoftware en is niet beschikbaar in tekst.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   inmiddels opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 09-08-2024
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.bezoekmeierijstad.nl/wandelroutes-overzicht/2670381875/ wandelroute-rondje-wijboschbroek staan meerdere teksten met onvoldoende contrast.

   Onder de kop ‘Ook interessant’ staan vijf andere wandelroutes. Onderin het grijze vlak staat een afstand in kilometers naast het oranje poppetje. Deze tekst is door het zeer lage contrast van 1,1:1 voor gewone gebruikers al bijna onzichtbaar. In het tabblad ‘Dit ga je zien’ staat het adres van de schaapskooi als witte tekst op een grijs vlak met een contrast van 3,3:1. Eventuele problemen met het contrast van tekst in deze kaart zijn buiten beschouwing gelaten. Let op: doordat het adres op dit moment onvoldoende contrast heeft wordt er niet voldaan aan de eisen van de uitzondering voor kaarten zoals vermeld bij succescriterium 1.1.1: Niet-tekstuele content

  • Gevolg:

   Mesnen die moeite hebben met het lezen als het contast niet voldoende is, ondervinden hier problemen van.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Dit probleem is inmiddels verholpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 09-08-2024
 6. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Op alle pagina's is er een probleem met het herschaalde hoofdmenu. De gebruikte resolutie is 1024x768 en 200% zoom. Bij deze weergave verandert het hoofdmenu in een schermvullend hamburgermenu. Dat menu voldoet nu niet aan de eisen van succescriterium 2.4.3: Focus volgorde. https://www.bezoekmeierijstad.nl/

  • Gevolg:

   Bij deze weergave verandert het hoofdmenu in een schermvullend hamburgermenu. Daar kan men hinder van ondervinden

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Dit is in de technische code aangepast zodat aan bovenstaande succescriterium kan worden voldaan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 09-08-2024
 7. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.bezoekmeierijstad.nl/ is onder de kop ‘Ontdek de highlights’ niet alle tekst meer leesbaar als deze breedte wordt ingesteld op 320 CSS-pixels. Het ‘Lees meer’ mechanisme is niet volledig toegankelijk. Dit onderdeel is niet met het toetsenbord te bedienen en voldoet niet aan de eisen van succescriterium 4.1.2: Naam, rol, waarde. Het advies is om de hele tekst in beeld te zetten en deze functie te verwijderen. Dit element toegankelijk maken heeft ook eisen voor andere succescriteria zoals 2.4.3: Focus volgorde. Dit type probleem komt ook voor op pagina's https://www.bezoekmeierijstad.nl/dit-is-meierijstad, https://www.bezoekmeierijstad.nl/dorpen-en-kernen/veghel, https://www.bezoekmeierijstad.nl/wat-te-doen/winkelen en meer. Op pagina https://www.bezoekmeierijstad.nl/ staat onder de kop ‘Evenementen in Meierijstad’ een carrousel met twee knoppen eronder. De visuele presentatie van deze knoppen geeft aan of een gebruiker op het eerste of laatste onderdeel staat. Die informatie is niet beschikbaar bij reflow. Dit type probleem met het verlies van informatie en bediening van de verschillende carrousellen komt ook op andere pagina's voor zoals https://www.bezoekmeierijstad.nl/dit-is-meierijstad, https://www.bezoekmeierijstad.nl/watte-doen/wandelen en meer. Het advies is om ervoor te zorgen dat de bediening met de oranje knoppen altijd in beeld staat. Op pagina https://www.bezoekmeierijstad.nl/agenda worden de ‘24 resultaten’ anders weergegeven, dit zorgt ervoor dat er minder tekst in beeld staat. Bijvoorbeeld de tekst in de code van het eerste resultaat is ‘Tentoonstelling Brabant met Verve – de Collectie Jan Geerts’, bij de 1920x1080 en 100% zoom staat de tekst ‘Tentoonstelling Brabant met Verve – de Collectie…’ in beeld op de herschaalde versie van deze pagina staat hier de tekst ‘Tentoonstelling Brabant met Verve – de Collectie Jan…’ en bij 320 CSS-pixels is de tekst ‘Tentoonstelling Brab…’ zichtbaar. Dit is een probleem bij het merendeel van de resultaten in deze lijst. Let op: het gebruik van deze puntjes is ook een probleem voor succescriterium 1.4.12: Tekstafstand en dit type probleem komt ook voor op pagina https://www.bezoekmeierijstad.nl/wat-te-doen/eten-en-drinken/overzicht-horeca? area=&search=&category%5B%5D=10317&sort=&order=desc. Op pagina https://www.bezoekmeierijstad.nl/wandelroutes-overzicht/2670381875/ wandelroute-rondje-wijboschbroek vallen een aantal onderdelen weg als deze pagina weergegeven wordt met 320 CSS-pixels. Het gaat om de kaart met de route en om de twee afbeeldingen onder de link ‘Bekijk volledige route’. Ook is het tabblad ‘Knooppunten’ verdwenen.

  • Gevolg:

   Onderdelen zijn niet met het toetsenbord te bedienen, informatie is niet beschikbaar bij reflow, problemen met het verlies van informatie en bediening van de verschillende carrousellen, er vallen een aantal onderdelen weg als deze pagina weergegeven in aangepaste formaten

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Er is een aanpassing gedaan in de technische code waardoor bovenstaande probleem verholpen is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 09-08-2024
 8. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op alle pagina's is gebruik gemaakt van een met CSS ingestelde toetsenbordfocus indicator. Door dit te doen is er een verplichting om ervoor te zorgen dat deze focus indicator voldoende contrast heeft. Op pagina https://www.bezoekmeierijstad.nl/dit-ismeierijstad gaat dit niet overal goed. De toetsenbordfocus komt op de knoppen met de aria-labels ‘Go to last slide’ (of ‘Previous slide’) en ‘Next slide’. De focus op deze knoppen heeft niet op alle afbeeldingen voldoende contrast om goed zichtbaar te zijn. Op de eerste afbeelding heeft de focus een contrast van ongeveer 1,6:1 met de afbeelding op de achtergrond. Doordat de donkergrijze stippellijn op de afbeelding staat wisselt het contrast per punt en per afbeelding. Er zijn verschillende oplossingen mogelijk, een hiervan is om bijvoorbeeld de kleur van de tekens zelf ook aan te passen op het moment dat een van deze toetsenbordfocus heeft. Dit is één uitgemeten voorbeeld van dit type probleem, afhankelijk van de foto’s komt dit type probleem ook voor op andere pagina's zoals https://www.bezoekmeierijstad.nl/dit-is-meierijstad/natuur, https://www.bezoekmeierijstad.nl/dorpen-en-kernen, https://www.bezoekmeierijstad.nl/watte-doen/highlights en https://www.bezoekmeierijstad.nl/wat-te-doen/wandelen.

  • Gevolg:

   De focus op deze knoppen heeft niet op alle afbeeldingen voldoende contrast om goed zichtbaar te zijn.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Leverancier heeft nav rapport dit issue opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 09-08-2024
 9. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.bezoekmeierijstad.nl/ staan onder de kop ‘Meierijstad is dé plek voor genieters’ drie gekleurde blokken met daarin tekst op een witte achtergrond. Voor alle drie deze blokken geldt dat deze tekst gedeeltelijk of helemaal buiten beeld staat. Dit type probleem komt ook voor op pagina https://www.bezoekmeierijstad.nl/dit-is-meierijstad, hier gaat het om de tekst onder de kop ‘Natuur’. Voorbeelden van andere pagina's met dit type probleem zijn https://www.bezoekmeierijstad.nl/dit-is-meierijstad/natuur en https://www.bezoekmeierijstad.nl/dorpen-en-kernen/en-meer. Op pagina https://www.bezoekmeierijstad.nl/ staan onder de kop ‘Evenementen in Meierijstad’ vier blokken met events. De tekst in deze blokken wordt als deze niet past afgekapt door het gebruik van puntjes. Door de afstanden tussen woorden en letters aan te passen staat er minder tekst in beeld, dit is een verlies van content. Dit type probleem komt ook voor op pagina https://www.bezoekmeierijstad.nl/agenda, hier valt ook een deel van de letters van de tweede rij weg. Dit type probleem komt ook voor op https://www.bezoekmeierijstad.nl/wat-te-doen/eten-en-drinken/overzicht-horeca? area=&search=&category%5B%5D=10317&sort=&order=desc.

  • Gevolg:

   Tekst staat gedeeltelijk of helemaal buiten beeld; tekst wordt als deze niet past afgekapt door het gebruik van puntjes. Door de afstanden tussen woorden en letters aan te passen staat er minder tekst in beeld, dit is een verlies van content

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Aanpassing in de technische code waardoor de tekstafstand volgens bovengenoemde eisen getoond kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 09-08-2024
 10. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Op alle pagina's klapt het hoofdmenu open als de muis of focus erop staat. Doordat deze menu’s altijd boven in beeld staan kunnen zij over andere content heen vallen. Op https://www.bezoekmeierijstad.nl/ kan het submenu ‘Plan je bezoek’ bijvoorbeeld over ‘Van grond tot mond’ vallen. Hierdoor moet dit menu ook voldoen aan de eis sluiten. Indien het menu per ongeluk wordt opengeklapt moet deze te sluiten zijn zonder de muis of toetsenbordfocus te verplaats. Let op: dit moet bij openklappen op hover werken ongeacht de positie van de toetsenbordfocus binnen de pagina. In de meeste gevallen wordt hiervoor de escape-toets gebruikt, maar andere oplossingen zijn ook mogelijk. Deze menu’s voldoen wel aan ‘aanhouden’ en ‘aanwijsbaar’. Op pagina https://www.bezoekmeierijstad.nl/wat-te-doen/eten-en-drinken/overzichthoreca?area=&search=&category%5B%5D=10317&sort=&order=desc klapt een WAIARIA listbox open als de muis of focus op de knop ‘Gebied’ in de filteropties komt. Deze content moet ook aan sluiten voldoen. Dit moet werken als de focus of hover nog op de knop ‘Gebied’ staat, dit werkt niet voor muis (wel bij focus).

  • Gevolg:

   Doordat menu’s altijd boven in beeld staan kunnen zij over andere content heen vallen. Hierdoor moet dit menu ook voldoen aan de eis sluiten. Indien het menu per ongeluk wordt opengeklapt moet deze te sluiten zijn zonder de muis of toetsenbordfocus te verplaats.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Aanpassing in de technische code waardoor bovenstaande werking bij hover en focus juist is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 09-08-2024
 11. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.bezoekmeierijstad.nl/agenda staat een datumkiezer. Het is mogelijk om het invoerveld ‘Kies datum’ te activeren door de toetsenbordfocus erop te zetten, maar het is niet mogelijk om direct naar de juiste maand of het juiste jaar te gaan.

  • Gevolg:

   het is niet mogelijk om direct naar de juiste maand of het juiste jaar te gaan.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Aanpassing in de technische code waardoor bovenstaande probleem verholpen wordt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 09-08-2024
 12. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.bezoekmeierijstad.nl/wat-te-doen/highlights/noordkade-veghel staat een video. In de vorige inspectie was hier een Vimeo videospeler aangetroffen. Tijdens deze herinspectie is hier een YouTube video. In deze videospeler is het mogelijk om sneltoetsen van één karakter te gebruiken voor de bediening. Iemand kan bijvoorbeeld de letter K gebruiken om de video te pauzeren en weer te starten of de letter M om het geluid te dempen en weer aan te zetten. Ook andere sneltoetsen kunnen actief zijn. Het probleem is hier dat deze sneltoetsen ook actief zijn als de toetsenbordfocus op een ander element binnen de video staat. Dit kan problemen opleveren voor mensen die met spraakbediening werken en waarbij deze letters kunnen voorkomen in de woorden die uitgesproken worden. Ook kan dit problemen opleveren voor mensen die per ongeluk een toets op het toetsenbord indrukken. Bij deze YouTube-videospeler kan dit opgelost worden door de parameter disablekb=1 toe te voegen aan de URI van de video in de HTML-code. De bediening met deze toetsen wordt dan uitgeschakeld, maar het is dan nog wel mogelijk om de video te bedienen met het toetsenbord. Zie ook de Engelstalige pagina https://developers.google.com/youtube/player_parameters#disablekb.

  • Gevolg:

   In de gebruikte videospeler is het niet mogelijk om met sneltoetsen te werken

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Dit probleem is verholpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 09-08-2024
 13. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.bezoekmeierijstad.nl/wandelroutes-overzicht/2670381875/ wandelroute-rondje-wijboschbroek staan de knoppen ‘Dit ga je zien’ en ‘Knooppunten’. Na het activeren van een van deze twee knoppen komt er aanvullende content in beeld. Onderdeel van de eisen van dit succescriterium is dat de toetsenbordfocus eerst naar die aanvullende content gaat voordat deze verder gaat op de pagina. Na het activeren van de knop ‘Dit ga je zien’ mag de focus dus niet eerst naar de knop ‘Knooppunten’ gaan voordat deze gaat naar de beide ‘Schaapskooi Schijndel’ links.

  • Gevolg:

   Volgorde is verwarrend voor gebruikers van hulptechnologie

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Dit probleem is verholpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 09-08-2024
 14. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.bezoekmeierijstad.nl/dit-is-meierijstad onder zes blokken met afwisselend een tekstblok en een foto. Voor de links wordt een CSS-overlay techniek gebruikt. De foto’s zijn ook aanklikbaar door een ‘overlay-link’ met class=”doorwaygrid__tile-overlay”. Deze links hebben geen linktekst, ook niet via het title-attribuut of zogenaamde screenreader-tekst.

  • Gevolg:

   gebruikers die gebruik maken van een alternatieve tekst voor een link, moeten die hier nu missen

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Dit probleem wordt in de technische code aangepast en verholpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 09-08-2024
 15. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Het is belangrijk dat de focusindicator altijd zichtbaar is op alle interactieve onderdelen op een webpagina, zoals links en knoppen. Dit is nodig voor mensen die het toetsenbord gebruiken en die wel kunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking. Tijdens de eerste inspectie is dit probleem niet geconstateerd. Mogelijk is de situatie sindsdien gewijzigd. Op pagina https://www.bezoekmeierijstad.nl/wandelroutes-overzicht/2670381875/wandelroute-rondjewijboschbroek is de focus niet overal zichtbaar. Wanneer de twee links naar de pagina over de schaapskooi focus ontvangen is dit niet zichtbaar. Dit is wel belangrijk zodat iemand die met het toetsenbord navigeert zich ook kan oriënteren op de pagina.

  • Gevolg:

   Dit is nodig voor mensen die het toetsenbord gebruiken en die wel kunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking. Wanneer de twee links naar de pagina over de schaapskooi focus ontvangen is dit niet zichtbaar. Dit is wel belangrijk zodat iemand die met het toetsenbord navigeert zich ook kan oriënteren op de pagina.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Dit probleem is verholpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 09-08-2024
 16. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.bezoekmeierijstad.nl/agenda staat de knop ‘Gebied’ met daarvoor de tekst ‘Filter op:’. Doordat de tekst ‘Gebied’ verandert als een ander gebied wordt gekozen, is de tekst ‘Filter op:’ het zichtbare label van deze WAI-ARIA keuzelijst. Deze tekst is geen onderdeel van de naam van de knop/listbox. Dit type probleem komt ook voor op pagina https://www.bezoekmeierijstad.nl/wat-te-doen/eten-en-drinken/overzichthoreca?area=&search=&category%5B%5D=10317&sort=&order=desc. Het advies is om van de tekst een label element te maken en die te koppelen aan een select-element met de verschillende opties net als bij de keuzelijst ‘Sorteer op:’ is gedaan. Doordat er geen afbeeldingen in de opties staan is het mogelijk om hier een select-element toe te passen.

  • Gevolg:

   Mensen die baat hebben bij het voldoen van dit succescriterium, ondervinden er nu hinder van. Voor onder andere hulptechnologie is het nu niet duidelijk wat er gebeurt

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Dit probleem is verholpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 09-08-2024
 17. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.bezoekmeierijstad.nl/agenda staan filteropties die er uit zien als de knoppen ‘Vandaag’ tot en met ‘Dit weekend’. Deze elementen zijn in de code geen knoppen, maar keuzerondjes en moeten daarom aan dit succescriterium voldoen. Het instellen van deze keuzerondjes mag geen contextwijziging tot gevolg hebben. Het verplaatsen van de toetsenbordfocus naar het begin van de pagina geldt als contextwijziging. Het activeren van een van deze opties mag geen verplaatsing van de toetsenbordfocus tot gevolg hebben. Knoppen en links zijn uitgezonderd van dit succescriterium, daarom voldoet de knop ‘Toon alles’ bijvoorbeeld wel. Hetzelfde probleem komt ook voor op pagina https://www.bezoekmeierijstad.nl/wat-te-doen/eten-en-drinken/overzicht-horeca? area=&search=&category%5B%5D=10317&sort=&order=desc hier gaat het om het (de)selecteren van een van de drie selectievakjes in de filteropties.

  • Gevolg:

   Het aanpassen van de content onder deze filteropties is geen enkel probleem, het gaat erom dat het verplaatsen van de focus voor een gebruiker met beperkt overzicht (zoals een blinde) een probleem is.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Dit probleem is verholpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 09-08-2024
 18. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.bezoekmeierijstad.nl/zoeken is het id ‘search’ niet uniek, deze wordt op deze pagina twee keer gebruikt. Op pagina https://www.bezoekmeierijstad.nl/locaties-overzicht/1982548693/natuurgebiedhet-hurkske ontbreekt een spatie tussen attributen op regel 371

  • Gevolg:

   De gebruiker van hulptechnologie kan hier problemen van ondervinden.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Dit probleem is verholpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 09-08-2024
 19. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op alle pagina's staan in het hoofdmenu links die uitklappen als de muis of toetsenbordfocus erop staat. Deze toestand (state) van deze links is niet beschikbaar voor hulpsoftware. Een van de manieren waarop deze toestand toegevoegd kan worden is door het attribuut aria-expanded te gebruiken. Zie https://www.w3.org/TR/wai-aria-1.2/#ariaexpanded voor meer informatie over deze techniek. https://www.bezoekmeierijstad.nl/ Op meerdere pagina's staan carrousellen die een element met tabindex=”0” bevatten en de tekst ‘Carousel, gebruik pijltjestoetsen om te navigeren.’ in beeld zet. Deze tooltip heeft geen rol die beschikbaar is voor hulpsoftware. Ook is de tekst verborgen voor hulpsoftware als de betreffende div geen toetsenbordfocus heeft hierdoor is deze tekst niet beschikbaar voor hulpsoftware. Dit div element werkt als een soort knop die een tooltip in beeld zet, maar van dit element kan niet zomaar een knop gemaakt worden omdat deze div de hele carrousel bevat. Ook wordt niet duidelijk welke slides in beeld staan als de carrousel met de pijltjestoetsen bedient wordt. https://www.bezoekmeierijstad.nl/ Op pagina https://www.bezoekmeierijstad.nl/agenda staat een WAI-ARIA listbox die verborgen is voor hulpsoftware zolang de knop ‘Gebied’ geen focus heeft. Deze listbox heeft nu geen naam die beschikbaar is voor hulpsoftware. Zie https://www.w3.org/TR/waiaria-1.2/#listbox voor meer informatie over de specificatie van dit WAI-ARIA element. Dit type probleem komt ook voor op pagina https://www.bezoekmeierijstad.nl/wat-te-doen/eten-en-drinken/overzicht-horeca? area=&search=&category%5B%5D=10317&sort=&order=desc. Op pagina https://www.bezoekmeierijstad.nl/agenda staat een invoerveld met de naam ‘Kies datum’. Dit input element voor tekst werkt als een verwijzing naar een datumkiezer die niet volledig toegankelijk is. De opties om naar de volgende en vorige maand te gaan hebben geen naam en geen rol. Het select-element heeft geen naam, de span elementen om een jaar vooruit en terug te gaan hebben geen naam en geen rol. De verschillende datums hebben een naam, maar geen rol die beschikbaar is voor hulpsoftware. Dit zijn enkele problemen met de naam, rol, waarde van de verschillende elementen in deze datumkiezer. Doordat het niet mogelijk is om dit onderdeel volledig met het toetsenbord te bedienen kan deze niet volledig onderzocht worden in de keuze van begin en einddatum. Het element met de tekst ‘Kies datum’ heeft al een verkeerde rol en de toestand ontbreekt, voor hulpsoftware is niet duidelijk of de datumkeuze nu wel of niet in beeld staat.

   Op pagina https://www.bezoekmeierijstad.nl/agenda staat tussen de link ‘contact’ en de filteropties een link zonder naam. Deze link staat vlak boven de filteropties en heeft het id ‘alles’. Het advies is om deze link te verwijderen of te verbergen met bijvoorbeeld display:none. Op pagina https://www.bezoekmeierijstad.nl/wandelroutes-overzicht/2670381875/ wandelroute-rondje-wijboschbroek staan de knoppen ‘Dit ga je zien’ en ‘Knooppunten’ (aelementen met role=”button” zijn knoppen). Deze knoppen hebben een toestand, een van deze twee knoppen is actief en de andere is inactief. Visueel is deze content opgemaakt als een set tabbladen, maar om dit met WAI-ARIA tablist op te lossen is complex. Het ontbreken van een geldige toestand geldt ook voor de knop ‘Tocht/Route’. Voor de bovenstaande problemen zijn verschillende oplossingen mogelijk. Bij enkele van de adviezen is aangeraden om WAI-ARIA te gebruiken, het gebruik van WAI-ARIA attributen zoals aria-expanded en aria-current kunnen gebruikt worden om extra informatie aan componenten van de gebruikersinterface mee te geven. Het gebruik van WAI-ARIA attributen zoals aria-label en role wordt niet aanbevolen. De reden hiervoor is dat deze attributen belangrijke nadelen hebben. Deze attributen overschrijven informatie en kunnen daardoor nieuwe problemen veroorzaken. Indien het mogelijk is om een html oplossing te gebruiken wordt geadviseerd om die te gebruiken. Een voorbeeld hiervan is de knop ‘Previous slide’ op https://www.bezoekmeierijstad.nl/ vlak boven de footer. Deze knop bevat de tekst ‘Vorige’ en de title ‘Vorige’, maar die teksten zijn geen onderdeel van de naam van deze knop omdat die overschreven wordt door aria-label="Previous slide". Het advies voor deze onderdelen is dan ook om de aria-labels te verwijderen of te vertalen, zij hebben nu een tekstalternatief in de verkeerde taal. Dit laatste is niet een probleem waarop afgekeurd wordt, maar deze situatie is gebruikt als voorbeeld om de nadelen van WAI-ARIA duidelijk te maken. Het onvolledig of onjuist gebruik van WAI-ARIA veroorzaakt vaak meer problemen voor toegankelijkheid dan dat het oplost.

  • Gevolg:

   De gebruiker van hulptechnologie kan hier problemen van ondervinden.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Dit probleem is verholpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 09-08-2024
 20. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.bezoekmeierijstad.nl/zoeken komt bij een zoekopdracht een statusbericht in beeld. Het gaat om de kop ‘Er zijn ... resultaten gevonden voor "…"’. Deze tekst moet aan dit succescriterium gaan voldoen. Dit kan maar op enkele manieren opgelost worden. Een hiervan is op het attribuut aria-live toe te voegen aan het h1- element. Dit geld ook voor de kop ‘Er zijn geen resultaten gevonden voor "…"’ als er geen resultaten zijn. In het geval dat de tekst ‘Waar ben je naar op zoek?’ ook dit attribuut krijgt is dat geen probleem. Een soortgelijk probleem bestaat op pagina https://www.bezoekmeierijstad.nl/agenda. Hier gaat het om de tekst ‘63 resultaten’ en de foutmelding ‘Geen resultaten gevonden’. Op pagina https://www.bezoekmeierijstad.nl/wat-te-doen/eten-en-drinken/overzicht-horeca? area=&search=&category%5B%5D=10317&sort=&order=desc komt dit probleem ook voor.

  • Gevolg:

   De gebruiker van hulptechnologie kan hier problemen van ondervinden.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Dit probleem is verholpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 09-08-2024

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Meierijstad heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209