Verklaring van GGD Contact

Status toegankelijkheid GGD Contact

Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport is wettelijk verplicht om deze mobiele applicatie te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze mobiele applicatie is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 05-09-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de mobiele applicatie GGD Contact.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?instantie=ministerie+volksgezondheid+welzijn+sport&naam=

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport gepubliceerde informatie blijkt dat de mobiele applicatie GGD Contact gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport is gevorderd met de toegankelijkheid van GGD Contact en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de mobiele applicatie toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 01-06-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport .
Functie: Waarnemend CIO.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 05-09-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via www.ggdcontact.nl

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport

De streefdatum waarop de mobiele applicatie volledig zal voldoen: 27-08-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de mobiele applicatie GGD Contact : voldoet gedeeltelijk

De mobiele applicatie GGD Contact is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.firmground.nl/onderzoeken/ggdcontact/android
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 27-08-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.firmground.nl/onderzoeken/ggdcontact/ios
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 27-08-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport dat de mobiele applicatie gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […].

  • Oorzaak:

   [Android]

   1. Scherm: Contactgegevens bewerken -> telefoonnummer

   Als er een correct telefoonnummer wordt ingevoerd komt er een groen vinkje te staan achter het telefoonnummer. Hierdoor weten gebruikers dat het juiste format is gebruikt.

   Deze informatie wordt niet gepresenteerd aan gebruikers die blind zijn.

   1. Scherm: 'Mijn contacten'.

   Als de gebruiker wacht op de GGD medewerker dan kan de gebruiker terug naar dit scherm. Er komt dan onderin de tekst "Wachten op koppeling met de GGD" met een ronddraaiend cirkeltje te staan. Voor dit cirkeltje is geen tekstueel alternatief.

   [iOS]

   1. Scherm: Contactgegevens bewerken -> telefoonnummer

   Als er een correct telefoonnummer wordt ingevoerd komt er een groen vinkje te staan achter het telefoonnummer. Hierdoor weten gebruikers dat het juiste format is gebruikt.

   1. Scherm: 'Mijn contacten'.

   Als de gebruiker wacht op de GGD medewerker dan kan de gebruiker terug naar dit scherm. Er komt dan onderin de tekst "Wachten op koppeling met de GGD" met een ronddraaiend cirkeltje te staan. Voor dit cirkeltje is geen tekstueel alternatief.

  • Gevolg:

   Mensen die blind zijn krijgen niet alle informatie op het scherm mee.

  • Alternatief:

   Er wordt totdat het probleem opgelost is geen alternatief geboden voor de afwijking.

  • Maatregel:

   De afwijking is toegevoegd aan het issue-volgsysteem en zal in een toekomstige sprint opgelost worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 27-08-2024
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   [Android]

   1. Scherm: 'We gaan een overzicht maken van mensen die je hebt ontmoet'

   Als een gebruiker schakelbediening gebruikt, dan stopt de schakelbediening op de paragraaf ''Niet iedereen die je hebt ontmoet heeft...". Hierdoor lijkt het een interactief element terwijl het dit niet is.

   1. Scherm: Contactgegevens bewerken -> Stap 3 Informatie voor dit contact -> Leefregels

   De leefregels worden door Talkback gepresenteerd als 1 element. Hierdoor is het niet mogelijk om per element te focussen en is het lastig om de informatie goed te begrijpen.

   1. Scherm: Sinds wanneer heb je deze klachten?

   Niet alle grote, vetgedrukte teksten op de schermen zijn opgemaakt als een koptekst. Bijvoorbeeld 'Sinds wanneer heb je deze klachten'?

   1. Scherm: Adviezen -> Lees de tips

   De teksten met Stap 1 en stap 2 geven de stappen goed weer, maar zijn niet gemarkeerd als koppen.

   1. Scherm: contact bewerken -> stap 2 contactgegevens

   De tekst 'Verzamel contactgegevens zodat je...' is gemarkeerd als een koptekst. Visueel is dit een paragraaf en geen koptekst.

   1. Scherm: contact bewerken -> stap 2

   De tekst 'Bijvoorbeeld: omschrijving van het contact moment' wordt in de volgorde voor de kop 'Moet de GGD nog iets weten?' gepresenteerd. Dat is incorrect, want visueel staat de tekst eronder.

   [iOS]

   1. Scherm: Onboarding - Alle ingevulde gegevens zijn verwijderd

   Als je de app een tijd niet hebt gebruikt krijg je hier een melding over dat alle gegevens worden gewist. VoiceOver kan de achterliggende, niet zichtbare, elementen nu nog focussen door naar links en naar rechts te swipen.

   1. Scherm: Gegevens delen na doorgeven koppelcode

   Na het delen van de gegevens met de GGD-medewerker (via acceptatie dbco-portaal) verschijnt de melding 'Bedankt voor het delen van de gegevens met de GGD'. VoiceOver komt bij links/rechts vegen niet verder dan de tekst 'Aan het laden'. Bij vegen over het scherm (Touch-to-Explore) wordt de tekst wel beschikbaar.

   1. Scherm: 'Koppel de app met de GGD om je gegevens te delen'

   Heronderzoek: De melding wordt nu goed doorgegeven maar de oorspronkelijke tekst blijft benaderbaar voor screenreaders. De bevinding is verplaatst van 4.1.3 Statusmeldingen naar 1.3.1 Info en relaties.

   Originele bevinding: Als de gebruiker de 6-cijferige code heeft doorgegeven aan de GGD-medewerker, dan is bij stap 2 een ronddraaiend cirkeltje met de tekst 'Wachten op GGD-medewerker' te zien. Dit is een statusbericht. Als de GGD-medewerker de code heeft ingevoerd verandert het cirkeltje naar een groen vinkje en de tekst naar 'Gekoppeld met GGD'. Deze update wordt niet direct doorgegeven aan hulpapparatuur.

   1. Scherm: Contact bewerken, stap 3

   De lijsten in het blok met leefregels worden gelezen als "tab, zwarte cirkel". Dit kan verwarrend zijn voor mensen die blind zijn omdat het geen tabs zijn maar lijsten.

  • Gevolg:

   De informatie en relaties tussen de content op het scherm is niet altijd waarneembaar voor mensen die blind zijn.

  • Alternatief:

   Er wordt totdat het probleem opgelost is geen alternatief geboden voor de afwijking.

  • Maatregel:

   De afwijking is toegevoegd aan het issue-volgsysteem en zal in een toekomstige sprint opgelost worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 27-08-2024
 3. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   [Android]

   1. Scherm: 'Wie heb je ontmoet tussen...'

   De contrastverhouding van de tekst 'Geheugentip' is 2,08. Deze verhouding is gebaseerd op een geschatte voorgrondkleur van #FFFFFF en een geschatte achtergrondkleur van #FF9D12.

   1. Scherm: 'Wie heb je ontmoet tussen...'-> dialoog 'Je hebt niet aan iedere dag contacten toegevoegd'

   De contrastverhouding van de tekst 'Terug' van dit item is 3,94. Deze verhouding is gebaseerd op een geschatte voorgrondkleur van #ED395A en een geschatte achtergrondkleur van #FFFFFF.

   1. Scherm: 'Gegevens bewerken'

   De contrastverhouding van de tekst 'achternaam' van dit item is 2,68. Deze verhouding is gebaseerd op een geschatte voorgrondkleur van #9E9E9E en een geschatte achtergrondkleur van #FFFFFF.

   [iOS]

   1. Scherm: Vul de code in die je hebt gekregen van de GGD-medewerker

   De foutmelding bij het tekstveld is rood (#FF002E) op een witte achtergrond (#FFF). Deze twee kleuren hebben een te lage contrastverhouding van 4:1. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn om goed waarneembaar te zijn.

   1. Scherm: Mijn contacten

   De kleur van de tekst 'Geheugentip' is wit (#FFFFFF) op een oranje (#FF9D12) achtergrond. De contrastverhouding van deze kleuren is 2,1:1 en dat is te laag. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn.

   1. Scherm: Mijn contacten

   De tekst met het versienummer van de app is grijs (#3C3C4399 HEXa) op een witte achtergrond (#FFF). Deze twee kleuren hebben een te lage contrastverhouding van 3,4:1. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn om goed waarneembaar te zijn.

  • Gevolg:

   Niet alle tekst is goed waarneembaar voor mensen met een (milde) visuele beperking.

  • Alternatief:

   Er wordt totdat het probleem opgelost is geen alternatief geboden voor de afwijking.

  • Maatregel:

   De afwijking is toegevoegd aan het issue-volgsysteem en zal in een toekomstige sprint opgelost worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 27-08-2024
 4. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   [Android]

   1. Scherm: Contact bewerken

   De tekst onder stap twee 'Verzamel contactgegevens zodat je die kunt delen...' schaalt, in vergelijking met vergelijkbare teksten, niet goed mee. Bijvoorbeeld de tekst onder 'Mag de GGD jouw naam noemen?' schaalt beter. Dit is getest met de instelling Lettergrootte op de hoogste stand.

   [iOS]

   1. Scherm: 'Wie zijn je huisgenoten?

   De icoontjes bij de invulvelden op het scherm 'Wie zijn je huisgenoten?' werken niet met de functie 'Large content viewer'. De icoontjes van bijvoorbeeld de prullenbak of het '+'-icoon voor het toevoegen blijven erg klein en zijn niet te vergroten.

  • Gevolg:

   Niet alle teksten en/of iconen zijn goed waarneembaar voor mensen met een (milde) visuele beperking.

  • Alternatief:

   Er wordt totdat het probleem opgelost is geen alternatief geboden voor de afwijking.

  • Maatregel:

   De afwijking is toegevoegd aan het issue-volgsysteem en zal in een toekomstige sprint opgelost worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 27-08-2024
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   [Android]

   1. Scherm: 'Gegevens bewerken'

   nl.rijksoverheid.dbco.acc:id/section_chevron De contrastverhouding van deze afbeelding is 1,53. Deze verhouding is gebaseerd op een geschatte voorgrondkleur van #FFFFFF en een geschatte achtergrondkleur van #D0D0DB.

   1. Scherm: 'Adviezen'

   De iconen die voor de contactpersonen staan hebben onvoldoende contrast:

   Contrast afbeelding nl.rijksoverheid.dbco.acc:id/index_contact_state De contrastverhouding van het oranje uitroepteken is 2,08. Deze verhouding is gebaseerd op een geschatte voorgrondkleur van #FF9D12 en een geschatte achtergrondkleur van #FFFFFF. Verhoog deze verhouding naar 3,00 of hoger.

   Contrast afbeelding nl.rijksoverheid.dbco.acc:id/index_contact_state De contrastverhouding van het groene vinkje is 2,14. Deze verhouding is gebaseerd op een geschatte voorgrondkleur van #23CC52 en een geschatte achtergrondkleur van #FFFFFF. Verhoog deze verhouding naar 3,00 of hoger.

   1. Scherm: 'Zo gaat GGD om met je gegevens'

   De border van de cirkel waarin de gebruiker moet aangeven dat de privacyverklaring is gelezen heeft onvoldoende contrast met de lichtgrijze achtergrond van de knop. De border heeft een donkergrijze kleur (#D0D0DB) en de achtergrond is lichtgrijs van kleur (#F2F2F7).

   [iOS]

   1. Scherm: 'Zo gaat GGD contact om met je gegevens'

   Op het scherm 'Zo gaat GGD contact om met je gegevens' staat onderaan een checkbox waarin je moet aangeven dat je akkoord bent met de voorwaarden. De checkbox is een cirkel met een witte achtergrond en een grijze border (#ABABB6). Deze border heeft onvoldoende contrast met de lichtgrijze (#F2F2F7) achtergrond van de knop. Deze twee kleuren hebben een contrastverhouding van ongeveer 2:1.

   1. Scherm: Mijn contacten

   Voor de toegevoegde contacten komen iconen die aangeven wat de status van het contact is. Het gaat om een groen vinkje (#23CC52) op een witte achtergrond (#FFF) en om een oranje uitroepteken (#FF9D12) op een witte achtergrond (#FFF). Deze twee iconen hebben beide een contrastverhouding van 2,1:1 met de witte achtergrond. Dat moet minimaal 3:1 zijn.

   1. Scherm: Mijn contacten

   Achter de toegevoegde contacten staat een >-icoon die aangeeft dat het contact klikbaar is. Het gaat om een grijze chevron (#D0D0DB) op een witte achtergrond (#FFF). Dit resulteert in een contrastverhouding van 1,5:1 met de witte achtergrond. Dat moet minimaal 3:1 zijn.

   1. Scherm: Contact toevoegen

   Achter de stappen staat een pijl-icoon die aangeeft dat het element klikbaar is. Het gaat om een grijze cirkel (#D0D0DB) met daarin een witte pijl (#FFF) naar beneden op een witte achtergrond (#FFF). Dit resulteert in een contrastverhouding van 1,5:1 tussen de grijze cirkel en de witte pijl en de witte achtergrond. Dat moet minimaal 3:1 zijn.

   1. Scherm: Contact toevoegen

   Het veld 'e-mailadres' is lichtgrijs (#F2F2F7) op een witte achtergrond (#FFF). Deze twee kleuren hebben een contrastverhouding van 1,1:1. Het invulveld is slecht waarneembaar voor mensen met een visuele beperking

  • Gevolg:

   Niet alle niet-tekstuele elementen zijn goed waarneembaar voor mensen met een (milde) visuele beperking.

  • Alternatief:

   Er wordt totdat het probleem opgelost is geen alternatief geboden voor de afwijking.

  • Maatregel:

   De afwijking is toegevoegd aan het issue-volgsysteem en zal in een toekomstige sprint opgelost worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 27-08-2024
 6. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   [Android]

   1. Scherm: Contact bewerken

   De knop om een contact te verwijderen in de bovenste balk is niet te bereiken met een bluetooth toetsenbord. De functie kan dus niet gebruikt worden.

   [iOS]

   1. Scherm: Tips

   Het scherm 'Tips' is niet te scrollen met Schakelbediening of een bluetooth toetsenbord. De informatie is dus niet volledig te lezen voor mensen die met deze tools navigeren.

   1. Scherm: 'Wie zijn je huisgenoten?'

   In het scherm 'Wie zijn je huisgenoten?' staan invulvelden. Als er iets ingevuld is dan verschijnt er een prullenbak-icoon waarmee het veld leeggemaakt kan worden. Daarmee vervalt de input van het veld.

   Voor mensen die dit scherm met een toetsenbord moeten navigeren is deze knop niet te bereiken. Het veld kan wel leeggemaakt worden met de backspace knop maar daarmee blijft het veld wel staan als een huisgenoot. Je kan dan een lege huisgenoot toevoegen.

  • Gevolg:

   Mensen die een extern toetsenbord gebruiken en/of een andere input methode hebben (mogelijk) geen toegang tot deze functies en/of informatie.

  • Alternatief:

   Er wordt totdat het probleem opgelost is geen alternatief geboden voor de afwijking.

  • Maatregel:

   De afwijking is toegevoegd aan het issue-volgsysteem en zal in een toekomstige sprint opgelost worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 27-08-2024
 7. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   [Android]

   1. Scherm: 'Wie zijn je huisgenoten?'

   Na het activeren van het element 'Voeg contact toe' komt erboven een veld te staan waarin een huisgenoot zijn of haar naam getypt kan worden. Dit input veld krijgt de focus en het toetsenbord verschijnt, maar de focus van Talkback blijft staan op het element 'Voeg contact toe'.

   [iOS]

   1. Scherm: 'Wie zijn je huisgenoten?'

   Bij het invullen van huisgenoten in het scherm 'Wie zijn je huisgenoten?' in de tekstvelden verschijnt een lijst met suggesties. Deze lijst met suggesties zit niet op een juiste plek in de volgorde van toetsenbord focus. De ideale interactie is dat mensen met de pijltoetsen omhoog en omlaag kunnen in de suggestielijst zonder eerst daarvoor het inputveld te verlaten.

   1. Scherm: Adviezen -> contact bewerken -> stap 2

   Bij het bewerken van de gegevens van een contactpersoon, in stap 2, kan een geboortedatum worden toegevoegd. Er opent dan een selectie-scherm onderin het scherm. Dit scherm is moeilijk te bereiken voor mensen die met een toetsenbord moeten werken. Ze moeten meerdere keren de tab-toets activeren om bij het element te komen.

   1. Scherm: welke klachten heb je

   Let op: deze bevinding komt soms voor, maar is niet altijd te reproduceren.

   Soms gaat VoiceOver naar een (willekeurig?) eerder item in de lijst na het activeren van de knop 'Toon meer klachten'. Na het activeren van de knop blijft de VoiceOver-focus op deze knop, terwijl de knop is verdwenen.

  • Gevolg:

   Mensen die blind zijn horen wel dat het toetsenbord opent maar horen niet wat ze moeten typen, omdat de focus niet op het goede element wordt gezet. Hierdoor wordt het label van het veld niet opgelezen.

  • Alternatief:

   Er wordt totdat het probleem opgelost is geen alternatief geboden voor de afwijking.

  • Maatregel:

   De afwijking is toegevoegd aan het issue-volgsysteem en zal in een toekomstige sprint opgelost worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 27-08-2024
 8. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   [iOS]

   1. Scherm: Contacten

   De tekst 'Geheugentip' is een los blok content maar omdat de tekst niet is aangemerkt als kop valt het blok nu onder de vorige kop. De vorige kop is een datum en zegt niets over de geheugentip.

  • Gevolg:

   Voor mensen die blind zijn is de geheugentip nu lastiger te vinden omdat deze niet gevonden wordt als er op koppen genavigeerd wordt.

  • Alternatief:

   Er wordt totdat het probleem opgelost is geen alternatief geboden voor de afwijking.

  • Maatregel:

   De afwijking is toegevoegd aan het issue-volgsysteem en zal in een toekomstige sprint opgelost worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 27-08-2024
 9. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   [Android]

   1. Scherm: Sinds wanneer heb je klachten?

   De knop om de invoermodus te wijzigen (potlood icoon) heeft geen goed zichtbare focus styling. Hierdoor is het niet duidelijk waar de focus cursor is.

  • Gevolg:

   Mensen die met een toetsenbord (moeten) werken moeten altijd hun focus indicator kunnen zien. Als dit niet zo is raken ze mogelijk gedesoriënteerd.

  • Alternatief:

   Er wordt totdat het probleem opgelost is geen alternatief geboden voor de afwijking.

  • Maatregel:

   De afwijking is toegevoegd aan het issue-volgsysteem en zal in een toekomstige sprint opgelost worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 27-08-2024
 10. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:

   [Android]

   1. Scherm: Contact bewerken

   Als er een fout e-mailadres wordt ingevoerd dan komt er een melding te staan onder het veld: Vul een geldig e-mailadres in. Deze melding geeft niet aan hoe de fout goed opgelost kan worden.

   [iOS]

   1. Scherm: Contact bewerken, stap 2

   Na het foutief invullen van een e-mailadres komt er een melding: Voer een geldig e-mailadres in' in beeld te staan. Hierin wordt niet duidelijk wat een geldig adres is.

  • Gevolg:

   Voor mensen met een cognitieve beperking is het misschien niet duidelijk hoe ze de fout(en) kunnen oplossen.

  • Alternatief:

   Er wordt totdat het probleem opgelost is geen alternatief geboden voor de afwijking.

  • Maatregel:

   De afwijking is toegevoegd aan het issue-volgsysteem en zal in een toekomstige sprint opgelost worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 27-08-2024
 11. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   [Android]

   1. Scherm: 'Wie zijn je huisgenoten?'

   Als de gebruiker toegang heeft gegeven tot de contactpersonen op zijn of haar telefoon, dan klapt er tijdens het toevoegen van huisgenoten een dropdown uit met daarin suggesties van contactpersonen. De informatie dat er een scherm is uitgeklapt wordt niet doorgegeven aan hulpapparatuur.

   1. Scherm: Contact toevoegen, invoerveld 'Moet de GGD nog iets weten?'

   Het tekstvak heeft geen label. De toegankelijke naam van dit veld ontbreekt. Er staat wel een kop boven, maar dat is onvoldoende omdat gebruikers ook bij het veld kunnen komen zonder de kop te lezen.

   [iOS]

   1. Scherm: 'Wanneer heb je je laten testen op corona?'

   Gebruikers met een screen reader kunnen in de kalender een testdag in de toekomst selecteren. Althans, zo klinkt het. Deze items zijn visueel gedimd maar dat is niet te horen als gebruiker met een screen reader.

   1. Scherm: 'Wie zijn je huisgenoten?'

   Als de gebruiker toegang heeft gegeven tot zijn of haar contactgegevens en hij of zij typen een naam in het invoerveld, dan verschijnt er een lijst met suggesties. Het uitklappen van deze lijst wordt niet duidelijk gemaakt aan gebruikers die blind zijn.

   1. Scherm: Contact bewerken

   De maand/dag velden in de datumkeuze bij geboortedatum lezen met VoiceOver het verkeerde aantal items in de lijst voor. Maand heeft 31 items, dag 12. Het lijkt erop dat de picker de Amerikaanse tijdsnotatie volgt terwijl visueel de Europese dag/maand volgorde te zien is.

  • Gevolg:

   Mensen die blind zijn horen niet bij elk element wat de naam, rol en/of waarde is. Hierdoor zijn niet alle functies goed bruikbaar.

  • Alternatief:

   Er wordt totdat het probleem opgelost is geen alternatief geboden voor de afwijking.

  • Maatregel:

   De afwijking is toegevoegd aan het issue-volgsysteem en zal in een toekomstige sprint opgelost worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 27-08-2024
 12. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   [Android]

   1. Scherm: 'Vul de code in die je hebt gekregen van de GGD-medewerker'

   Bij een ongeldige invoer komt er een foutmelding bij het veld te staan. Dit statusbericht wordt niet aan hulpapparatuur gepresenteerd zonder dat het bericht de focus krijgt.

   1. Scherm: 'Koppel de app met de GGD om je gegevens te delen'

   Als de gebruiker de 6-cijferige code heeft doorgegeven aan de GGD-medewerker, dan is bij stap 2 een ronddraaiend cirkeltje met de tekst 'Wachten op GGD-medewerker' te zien. Dit is een statusbericht. Als de GGD-medewerker de code heeft ingevoerd verandert het cirkeltje naar een groen vinkje en de tekst naar 'Gekoppeld met GGD'. Deze update wordt niet direct doorgegeven aan hulpapparatuur.

   [iOS]

   1. Scherm: Contacten

   Na het activeren van de knop 'Ik had al eerder klachten' verschijnt er een nieuw tekstveld. Hier wordt geen melding van gemaakt aan mensen die blind zijn.

  • Gevolg:

   Mensen die blind zijn krijgen het niet te horen dat er op het scherm nieuwe content zijn bijgekomen of veranderingen in de content hebben plaatsgevonden. Hierdoor missen ze deze content mogelijk.

  • Alternatief:

   Er wordt totdat het probleem opgelost is geen alternatief geboden voor de afwijking.

  • Maatregel:

   De afwijking is toegevoegd aan het issue-volgsysteem en zal in een toekomstige sprint opgelost worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 27-08-2024

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209