Verklaring van Literatuurgeschiedenis

Status toegankelijkheid https://literatuurgeschiedenis.org/

Koninklijke Bibliotheek is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 10-08-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Koninklijke Bibliotheek streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Literatuurgeschiedenis.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Koninklijke Bibliotheek is beschikbaar via de link https://www.kb.nl/digitaletoegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Koninklijke Bibliotheek gepubliceerde informatie blijkt dat de website Literatuurgeschiedenis gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Koninklijke Bibliotheek is gevorderd met de toegankelijkheid van Literatuurgeschiedenis en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 15-08-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Koninklijke Bibliotheek .
Functie: Algemeen directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 10-08-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via het contactformulier.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • U krijgt vrijwel direct een ontvangstbevestiging.
 • Binnen 1 werkdag ontvangt u een antwoord.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Koninklijke Bibliotheek

De website Literatuurgeschiedenis bevat een aantal embedded video's die niet zijn geproduceerd door de KB zelf of in opdracht van de KB. Ze hebben geen (handmatige) ondertiteling, audiodescriptie of media-alternatief. Bovendien hebben zij sneltoetsen die kunnen botsen met sneltoetsen van hulpsoftware. Desondanks is besloten voorlopig toegang te blijven bieden tot deze video's. 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-01-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Literatuurgeschiedenis : voldoet gedeeltelijk

De website Literatuurgeschiedenis is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Koninklijke Bibliotheek dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.toegankelijkheidscertificaat.nl/literatuurgeschiedenis.org/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 09-02-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Koninklijke Bibliotheek dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's hebben afbeeldingen of iconen geen alternatieve tekst of is de alternatieve tekst niet volledig of niet goed ingevuld.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteuren.

  • Gevolg:

   Mensen met voorleessoftware of screenreaders kunnen de afbeeldingen niet begrijpen of missen informatie op de pagina's.

  • Alternatief:

   Er kan contact opgenomen worden met de klantenservice. Zij zorgen voor een passend, toegankelijk alternatief.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-07-2023
 2. SC 1.2.1 - Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Audiofragment(en) bevat(ten) geen transcript of ander media-alternatief.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteuren.

  • Gevolg:

   Mensen die slechthorend of doof zijn kunnen niet weten wat er in de audio wordt gezegd.

  • Alternatief:

   Er kan contact opgenomen worden met de klantenservice. Zij zorgen voor een passend, toegankelijk alternatief.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-07-2023
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's zijn diverse elementen van de site zoals koppen, citaten, benadrukte woorden of zinsdelen en menu-items niet goed gecodeerd.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteuren.

  • Gevolg:

   Mensen die met hulpapparatuur werken kunnen bepaalde onderdelen op de site niet (goed) gebruiken of begrijpen.

  • Alternatief:

   Er kan contact opgenomen worden met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-07-2023
 4. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Omdat de teksten Actueel en Nieuws qua leesvolgorde onder Hierover wordt veel gelezen vallen, moet dit ook zo gecodeerd zijn. Bij diverse tekstfragmenten is eerst de volledige oorspronkelijke tekst te horen en daarna pas de volledige moderne versie. De versies zouden afwisselend te horen moeten zijn, zin voor zin.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteuren.

  • Gevolg:

   De leesvolgorde van de koppen en teksten klopt niet voor mensen die gebruikmaken van screenreadersoftware.

  • Alternatief:

   Er kan contact opgenomen worden met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-07-2023
 5. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In de tijdlijn met tijdvakken wordt door middel van kleur duidelijk welk tijdvak de focus heeft bij muisbediening. De focus zou ook op een andere manier duidelijk moeten worden gemaakt.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij designers of ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking kunnen bij muisbediening missen welk tijdvak de focus heeft.

  • Alternatief:

   Er kan contact op worden genomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-07-2023
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij diverse koppen, teksten, links en andere elementen is het contrast met de achtergrond niet voldoende.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij designers en ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking kunnen deze onderdelen niet of moeilijk waarnemen en begrijpen.

  • Alternatief:

   Er kan contact opgenomen worden met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-07-2023
 7. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij inzoomen tot 200% om de tekst te vergroten staan bij een tekstfragment de oorspronkelijke tekst en de moderne vertaling niet meer naast elkaar, waarna de onderlinge relatie niet meer duidelijk is.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Het tekstfragment is moeilijk te begrijpen, met name voor mensen met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   Er kan contact opgenomen worden met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-07-2023
 8. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De afbeelding van het toegankelijkheidslabel bevat tekst die niet aangepast kan worden.

  • Oorzaak:

   Deze automatisch gegenereerde, ontoegankelijke afbeelding wordt zonder voldoende instructie voor plaatsing aangeleverd.

  • Gevolg:

   Slechtzienden kunnen de tekst niet aanpassen waardoor zij informatie missen.

  • Alternatief:

   Er kan contact opgenomen worden met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Aan DigiToegankelijk wordt gevraagd een goed alternatief of een goede instructie voor plaatsing te leveren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-07-2023
 9. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij een viewport van 320px verdwijnt de knop met het vergrootglas uit beeld en tekstfragmenten met moderne vertaling ernaast worden niet meer naast elkaar getoond.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteuren.

  • Gevolg:

   Mensen die ver moeten inzoomen en daardoor een smalle viewport hebben, missen informatie.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-07-2023
 10. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer ingezoomd is, hebben de menu-items van het hamburgermenu die de focus krijgen te weinig contrast met de items die geen focus hebben. De menuknop zelf heeft in Firefox bij focus te weinig contrast. Op meerdere pagina's is bij iconen het kleurcontrast met de achtergrond niet afdoende.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteuren.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking kunnen onderdelen van de website moeilijk tot niet begrijpen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-07-2023
 11. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een eigen stylesheet wordt toegepast, verdwijnen het zoekicoon en diverse zinnen gedeeltelijk van de pagina. De tekst in de tijdlijn verandert niet mee.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteuren.

  • Gevolg:

   Mensen die baat hebben bij meer ruimte tussen karakters, woorden en/of regels om de tekst beter te kunnen lezen, missen informatie.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-07-2023
 12. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Menu-items in het hoofdmenu die uitklappen bij muishover of toetsenbordfocus kunnen niet worden gesloten zonder de hover of focus te verplaatsen. Dit geldt ook voor de extra tekst naast het zoekveld en voor diverse iconen die toelichting geven bij moeilijke woorden of uitdrukkingen. Bovendien is deze content niet hoverable.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Dit is hinderlijk voor mensen met hulpapparatuur.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-07-2023
 13. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Diverse tooltips zijn niet benaderbaar en/of bedienbaar met het toetsenbord. In Firefox is de audiospeler bij Max Havelaar niet volledig bedienbaar met het toetsenbord. Bij een ingezoomde weergave kan het hamburgermenu niet met de sluitknop afgesloten worden.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Toetsenbordgebruikers kunnen diverse functionaliteiten van de website niet (goed) gebruiken.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-07-2023
 14. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerder pagina's slaan snellinks unieke content of relevante functionaliteit over zoals het broodkruimelpad of bepaalde filteropties.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij de ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Toetsenbordgebruikers krijgen geen snelle toegang tot relevante informatie.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-07-2023
 15. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's blijft bij vergroting van afbeeldingen de focus op de achterliggende pagina in plaats in van het geopende venster.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Het kan als verwarrend worden ervaren door meerdere soorten groepen gebruikers.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-07-2023
 16. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Diverse links hebben geen heldere, volledige en/of unieke tekst, waardoor het linkdoel niet duidelijk is.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteuren.

  • Gevolg:

   De links zijn voor een grote groep gebruikers onduidelijk, niet te volgen en niet te bedienen.

  • Alternatief:

   Er kan contact opgenomen worden met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-07-2023
 17. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij meerdere elementen op de website zoals knoppen en logo's is de focus niet zichtbaar.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ux-designers en ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   De website is moeilijk te navigeren en te begrijpen door toetsenbordgebruikers en mensen met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-07-2023
 18. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Diverse knoppen en links hebben (deels) een Engelse naam of tekst in plaats van een Nederlandse vertaling. Bij een Frans citaat is geen taalwissel aangegeven.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteuren.

  • Gevolg:

   Omschrijvingen kunnen verkeerd worden voorgelezen en onduidelijk zijn voor gebruikers van screenreadersoftware.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-07-2023
 19. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een filteroptie geselecteerd wordt op de zoekpagina vindt er automatisch een contextwijziging plaatst, doordat de pagina direct ververst wanneer het selectievakje ingeschakeld wordt.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ux-designers en ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Dit is verwarrend voor meerdere groepen gebruikers, vooral voor toetsenbordgebruikers.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-07-2023
 20. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's komen in bij verschillende elementen fouten voor in de codelaag.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   De pagina's zijn lastig te begrijpen voor mensen met voorlees- of screenreadersoftware.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-07-2023
 21. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Meerdere keren komen (bedienings-)elementen voor waarvan de waarde (in- of uitgeklapt) niet wordt weergegeven. De knoppen in de podcastspeler bij Max Havelaar hebben geen naam en het hamburgermenu heeft na inzoomen de rol link in plaats van button.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ux-designers en ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Gebruikers met voorleessoftware en screenreaders kunnen de site niet goed begrijpen en bedienen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-07-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Koninklijke Bibliotheek heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209