Verklaring van Veilig Thuis Zeeland

Status toegankelijkheid https://www.veiligthuiszeeland.nl

Veilig Thuis Zeeland is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 30-09-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing ontoereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Veilig Thuis Zeeland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Veilig Thuis Zeeland.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Veilig Thuis Zeeland is beschikbaar via de link https://www.veiligthuiszeeland.nl/disclaimer

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Veilig Thuis Zeeland gepubliceerde informatie blijkt dat de website Veilig Thuis Zeeland gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Veilig Thuis Zeeland is gevorderd met de toegankelijkheid van Veilig Thuis Zeeland en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 06-05-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Veilig Thuis Zeeland .
Functie: Manager Bedrijfsbureau.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 30-09-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via communicatie@ggdzeeland.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Veilig Thuis Zeeland

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-08-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Veilig Thuis Zeeland : voldoet gedeeltelijk

De website Veilig Thuis Zeeland is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Veilig Thuis Zeeland dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.ggdzeeland.nl/digitoegankelijkheid/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 14-03-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Veilig Thuis Zeeland dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle belangrijke niet-tekstuele content zoals afbeeldingen, knoppen en formulier invoervelden, moeten een tekstueel alternatief of naam hebben. Dan kan de voorleessoftware van blinde bezoekers die informatie namelijk voorlezen. Voor sommige niet-tekstuele content, zoals video en audio, zijn aparte succescriteria (1.2.1 tot en met 1.2.5). Voor succescriterium 1.1.1 hoeft daarom alleen een beschrijvende naam boven die content geboden te worden.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.veiligthuiszeeland.nl/ staat in de header een afbeelding van een vergrootglas. Dit vergrootglas heeft geen tekstalternatief en heeft dit wel nodig. Dit is niet fout maar dit kan beter. Op pagina https://www.veiligthuiszeeland.nl/ staat het logo van Veilig Thuis Zeeland. Dit logo heeft als tekstalternatief ‘ Veilig Thuis Zeeland’ dit is op zich goed, maar het zou beter zijn als het woord ‘Logo’ wordt toegevoegd. Zo weet iedereen dat het om het logo gaat. Dit komt op meerdere pagina’s voor.6 De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium. Bij de nieuwsberichten staan twee pijltjes om door de nieuwsberichten te scrollen. Deze pijltjes hebben geen tekstalternatief en hebben dit wel nodig. In het pdf document https://www.veiligthuiszeeland.nl/app/ uploads/2019/11/20191112_Brandbrief_Financieel-tekort-VeiligThuis_GGD.pdf staat rechtsboven het logo van GGD Zeeland. Dit logo is niet getagd en dit moet wel. Een logo is altijd informatief en moet getagd worden als figure met een goed beschrijvend tekstalternatief (‘Logo GGD Zeeland’). Er staan in het document drie afbeeldingen van de drie pagina’s als figure getagd. Deze afbeeldingen zijn overbodig en kunnen verwijderd worden. Onderaan het document op de derde pagina staat een handtekening van Jan-Frans Mulder. Dit komt niet terug in de code. Deze handtekening kan als figure getagd worden met als tekstalternatief ‘Handtekening Jan-Frans Mulder’

  • Gevolg:

   Deze content kan nu niet worden opgepakt door de voorleesfunctie waardoor blinden en slechtzienden geen beschikking hebben tot de informatie.

  • Alternatief:

   Geen alternatief

  • Maatregel:

   Belangrijke niet-tekstuele content moet een naam krijgen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-08-2021
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.veiligthuiszeeland.nl/meldcode-voorprofessionals/ staat een video. Deze video heeft geen audiodescriptie of media-alternatief. Dit is nodig voor blinden, zodat zij de informatie die in beeld komt in de video ook meekrijgen. Audiodescriptie is een (extra) audiospoor waarin verteld wordt wat erin beeld te zien is. Het gaat hier niet alleen om teksten en logo’s die in beeld komen, maar ook alle andere belangrijke visuele informatie die nodig is om de video te begrijpen. Een media-alternatief kan een transcript zijn; dit is een uitgeschreven tekst waarin staat wat er in beeld te zien en te horen is. Bijvoorbeeld aan het einde van de video het logo en de link die in beeld staan. Dit wordt nu niet doorgegeven aan blinden

  • Gevolg:

   Blinden kunnen de informatie niet meekrijgen.

  • Alternatief:

   Video verwijderen

  • Maatregel:

   Video verwijderen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.veiligthuiszeeland.nl/meldcode-voorprofessionals/ staat een video. Deze video heeft geen audiodescriptie. Dit is nodig voor blinden, zodat zij de informatie die in beeld komt in de video ook meekrijgen. Audiodescriptie is een (extra) audiospoor waarin verteld wordt wat erin beeld te zien is. Het gaat hier niet alleen om teksten en logo’s die in beeld komen, maar ook alle andere belangrijke visuele informatie die nodig is om de video te begrijpen. Dit is hetzelfde als bij succescriterium 1.2.3, maar voor dit succescriterium is het niet langer toegestaan om een uitgeschreven tekst aan te bieden, maar is een audiodescriptie verplicht. Bijvoorbeeld aan het einde van de video het logo en de link die in beeld staan. Dit wordt nu niet doorgegeven aan blinden.

  • Gevolg:

   De juiste informatie wordt nu niet doorgegeven aan blinden.

  • Alternatief:

   Video verwijderen

  • Maatregel:

   Video verwijderen of alternatief zoeken

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.veiligthuiszeeland.nl/ staat in het nieuwsbrief blok een zichtbare kop. Deze kop is in de code echter niet opgemaakt als html kop. Dit moet wel. Dit komt op meerdere pagina’s voor. In de chatfunctie met het formulier hebben de labels van de selectievelden geen relatie met de selectievelden, omdat ze niet zijn gekoppeld. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Op pagina https://www.veiligthuiszeeland.nl/contact/ heeft het label ‘Wanneer komt het jou het beste uit geen relatie met de checkboxen die er onder staan. Dit kan bijvoorbeeld opgelost worden door om de checkboxen een fieldset te zetten met als legend de vraag. Dit geldt ook voor de vraag ‘Welke dag komt je het beste uit?’. Op pagina https://www.veiligthuiszeeland.nl/meldcode-voorprofessionals/ staat een zichtbare geordende lijst die in de code niet is opgemaakt als een html lijst. Dit moet wel. In de lijst staan de stappen aangegeven met het strong element. Het strong of em element kan gebruikt worden om nadruk aan een woord te geven. Dan wordt het door voorleessoftware ook met nadruk voorgelezen. Dit is dus bedoeld voor tekst die nadruk nodig heeft, niet om de tekst te stylen. Deze tekst heeft niet echt nadruk nodig en moet op een andere manier worden opgemaakt. Dit geldt ook voor de zin onder de stappenlijst. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Op pagina https://www.veiligthuiszeeland.nl/bestuur-ggdzeeland-stuurt-brandbrief-aan-minister-over-financieel-tekortveilig-thuis-zeeland/ staat een hele inleiding met het strong element en een heel stuk tekst met het em element. Als bijvoorbeeld een hele inleiding met het strong of em element is omringd om het dik / schuingedrukt te stylen, wordt de hele tekst met nadruk voorgelezen en dat is dus niet de bedoeling. Het gedeelte met het em element is een quote en moet ook als een html quote opgemaakt worden. Op pagina https://www.veiligthuiszeeland.nl/project-mda/ staat in de eerste alinea een quote die niet is opgemaakt als html quote. En de laatste zin is opgemaakt met het em element. Deze zin heeft geen nadruk nodig en moet op een andere manier worden opgemaakt. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Op pagina https://www.veiligthuiszeeland.nl/nieuws/ staat bij elk nieuwsbericht een datum. Visueel is het duidelijk welke datum bij welk bericht hoort. Hulpsoftware gaat de broncode af. De datum staat in de code telkens boven de kop waar deze bij hoort. Hulpsoftware kan de juiste relatie niet bepalen. Het lijkt dan alsof de datum van het bericht eronder bij de kop hoort. Dit kan opgelost worden door de datum in de broncode onder de kop te plaatsen. Meerdere oplossingen zijn mogelijk. Op pagina https://www.veiligthuiszeeland.nl/webinar-voorketenpartners-op-18-maart-wie-zijn-wij/ staat een zichtbare lijst. Deze lijst is echter in de code niet opgemaakt als een html lijst. Op pagina https://www.veiligthuiszeeland.nl/dag-tegenouderenmishandeling-wat-kun-je-zelf-doen/ wordt ook veel gebruik gemaakt van het strong en em element. Hierdoor verliest het de functie van nadruk. Het is bedoeld een woord of een paar worden nadruk te geven. Niet hele alinea’s en zinnen In het pdf document https://www.veiligthuiszeeland.nl/app/ uploads/2019/11/20191112_Brandbrief_Financieel-tekort-VeiligThuis_GGD.pdf staan een aantal zichtbare koppen. Het gaat om de onderstreepte woorden. Deze zijn niet als koppen getagd en dit moet wel. Op de eerste pagina staan in de footer teksten die nu niet getagd zijn. Deze teksten moeten getagd worden als teksten. De volgende PDF heeft geen tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF code laag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan. https://www.veiligthuiszeeland.nl/app/uploads/2019/06/ VeiligThuis-A5folder-MDA-_C-Definitief-HR-PDF-zondersnijlijnen.pdf

  • Gevolg:

   Alle informatie die visueel wordt overgedragen, dient ook tekstueel of semantisch (in betekenisvolle code) te worden overgedragen. Op deze manier kan de informatie ook aan blinde bezoekers worden voorgelezen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Aangeven bij websiteontwikkelaar en oplossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-08-2021
 5. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   In het pdf document https://www.veiligthuiszeeland.nl/app/ uploads/2019/11/20191112_Brandbrief_Financieel-tekort-Veilig Thuis_GGD.pdf is de leesvolgorde niet helemaal logisch, omdat voor het eerste blok een tabel is gebruikt. De logische volgorde moet zijn eerst de tekst aan de rechterkant, de adresgegevens en dan aan de linkerkant van ‘Doorkiesnummer’ tot ‘Onderwerp

  • Gevolg:

   De leesvolgorde is onduidelijk. Content dient in een betekenisvolle volgorde in de broncode te staan. De voorleessoftware van blinde bezoekers kan de informatie dan correct voorlezen.

  • Alternatief:

   Geen alternatief

  • Maatregel:

   Document aanpassen en website checken op logische leesvolgorde.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-08-2021
 6. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.veiligthuiszeeland.nl/contact/ staat een invoerformulier met invoervelden waar informatie over de gebruiker ingevuld moet worden. Het doel van deze velden kan niet programmatisch bepaald worden. Dit is nodig, zodat hulpsoftware het formulier deels automatisch kan invullen of zodat er icoontjes getoond kunnen worden om te helpen bij het invullen. Dit kan opgelost worden door het autocomplete-attribuut te gebruiken in de invoervelden met de juiste waarden. Voor het veld voor het e-mailadres bijvoorbeeld autocomplete=”email”. Informatie over de velden waar het autocomplete-attribuut voor gebruikt kan worden en de bijbehorende waarden staat op pagina https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes. Dit geldt ook voor de inputvelden op pagina https:// www.veiligthuiszeeland.nl/webinar-voor-ketenpartners-op-18- maart-wie-zijn-wij/

  • Gevolg:

   De invoervelden kunnen nu niet door de software worden herkend.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Aangeven bij ontwikkelaar website en oplossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-08-2021
 7. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.veiligthuiszeeland.nl/ in de header staan vijf menu items. Als de focus op een van de menu items staat, is dat alleen te zien door dat de kleur verandert van donker blauw naar licht blauw. Deze informatie (dat de focus er op staat) is dus alleen van kleur afhankelijk en kan gemist worden door kleurenblinden. Deze informatie moet ook op een andere manier overgebracht worden, bijvoorbeeld door ook een kader erom heen te zetten als de focus er op staat. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

   Dit geldt ook voor de drie blokken onder de header afbeelding. Op pagina https://www.veiligthuiszeeland.nl/contact/ in het formulier is het alleen zichtbaar dat de checkboxen focus hebben door een kleur verschil van de randen van de checkboxen. Op pagina https://www.veiligthuiszeeland.nl/ik-wil-dat-het-stopt/ staat bij ‘Veelgestelde vragen’ de eerste vraag een link in de lopende tekst die alleen te onderscheiden is door een andere kleur. Om aan dit succescriterium te voldoen, moeten deze links aan drie voorwaarden voldoen. Ten eerste moet het contrast tussen de tekst en de link minimaal 3,0:1 zijn. Ten tweede moet de link veranderen als de muis op de link staat, zodat duidelijk is dat dit element interactief is. Dit kan bijvoorbeeld door de link te onderstrepen als de muis erop staat. Ten derde moet de link ook veranderen als de toetsenbordfocus erop staat. De laatste twee zijn hier niet het geval.

  • Gevolg:

   Als informatie alleen wordt overgebracht door kleurverschillen, dan kan deze informatie mogelijk niet waargenomen worden door slechtziende of kleurenblinde bezoekers.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Aangeven bij websiteontwikkelaar en oplossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-08-2021
 8. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.veiligthuiszeeland.nl/paginabestaatniet, als de content wordt bekeken bij een breedte van 320 pixels, valt de zoekknop buitenbeeld.

  • Gevolg:

   Verlies van content

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Aangeven bij websiteontwikkelaar en oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-08-2021
 9. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.veiligthuiszeeland.nl/contact/ hebben de randen van de inputvelden een te laag contrast van 1,4:1 met de witte achtergrond en 1,2:1 met de licht grijze achtergrond. De rode foutmeldingsteksten hebben een te laag contrast van 2,9:1 met de licht grijze achtergrond.

  • Gevolg:

   Verlies van content door te laag contrast

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Aangeven bij websiteontwikkelaar en oplossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-08-2021
 10. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.veiligthuiszeeland.nl/ als de stijlkenmerken uit dit succescriterium worden toegepast, vallen de ‘lees verder’ links buiten de blokken van de nieuwsberichten. Deze stijlkenmerken zijn van belang voor onder andere mensen met dyslexie, zodat zij de tekst beter kunnen lezen. Er mag dan geen verlies van content zijn.

  • Gevolg:

   Verlies van content, mensen met dyslexie kunnen nu de informatie wellicht niet begrijpen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aangeven bij websiteontwikkelaar en oplossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-08-2021
 11. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.veiligthuiszeeland.nl/ heeft de licht blauwe tekst van het actieve menu item een te laag contrast van 3,1:1. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is. Dit geldt voor alle deze licht blauwe teksten op witte achtergrond en witte teksten op deze licht blauwe achtergrond. Dit komt op meerdere pagina’s voor. De blauwe tekst ‘Contact’ heeft een te laag contrast van 2,8:1 met de grijze achtergrond. Omdat dit grote tekst betreft moet dit minimaal 3,0:1 zijn. Dit komt op meerdere pagina’s voor. In de header foto heeft de witte tekst op sommige plekken een te laag contrast tot 1,2:1 met de achtergrond. Bij de nieuwsberichten hebben de datums een te laag contrast van 4,0:1 met de witte achtergrond. Dit komt op meerdere pagina’s voor. In de chatfunctie bij het formulier staat onderaan de tekst ‘De chat opent in een nieuw venster’. Deze tekst heeft een te laag contrast van 2,3:1. In het pdf document https://www.veiligthuiszeeland.nl/app/ uploads/2019/06/VeiligThuis-A5folder-MDA-_C-Definitief-HRPDF-zonder-snijlijnen.pdf hebben de witte teksten een te laag contrast van 3,2:1 met de blauwe achtergrond. En de blauwe teksten met de witte achtergrond. De rode teksten hebben een te laag contrast van 3,3:1 met de witte achtergrond. In de afbeelding op pagina 2 hebben de witte teksten een te laag contrast van 3,3:1 met de rode achtergrond, 3,2:1 met de blauwe achtergrond en 2,1:1 met de groene achtergrond. En de blauwe tekst 2,8:1 met de licht blauwe achtergrond. In het pdf bestand https://www.veiligthuiszeeland.nl/app/uploads/ 2019/11/20191112_Brandbrief_Financieel-tekort-VeiligThuis_GGD.pdf hebben de blauwe teksten in de footer een te laag contrast van 3,0:1 met de witte achtergrond

  • Gevolg:

   Het doel van dit succescriterium is om voldoende contrast te bieden tussen de tekstkleur en de achtergrondkleur, zodat de tekst goed kan worden gelezen door kleurenblinde of slechtziende bezoekers

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Aangeven bij websiteontwikkelaar en oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-08-2021
 12. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.veiligthuiszeeland.nl na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1024x768 is niet alle content of functionaliteit meer beschikbaar. De link ‘Contact’ is niet leesbaar omdat deze achter de knop van chatten valt. De drie knoppen aan de zijkant vallen ook vaak over content heen waar door de pagina zo lastig te lezen is. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Op pagina https://www.veiligthuiszeeland.nl/?s=slachtoffer is de tekst onder de zoekresultaten er niet meer. Dit is verlies van content. De gebruiker moet dezelfde informatie meekrijgen als iemand op de gewone pagina

  • Gevolg:

   Slechtziende bezoekers kunnen nu op sommige punten de tekst wellicht niet goed zien omdat hij niet vergroot kan worden.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Aangeven bij website ontwikkelaar en oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-08-2021
 13. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.veiligthuiszeeland.nl/ is de zoekknop niet met het toetsenbord te bereiken en dus te bedienen. Dit is een span element die door middel van JavaScript interactief is gemaakt. Dit komt op meerdere pagina’s voor. De twee pijltjes bij de nieuwsberichten zijn niet met het toetsenbord te bereiken en dus te bedienen. Ook dit zijn span elementen die door middel van JavaScript interactief zijn gemaakt. De knop ‘Sluit website direct’ aan de rechterkant van de pagina is niet met het toetsenbord te bereiken en dus te bedienen. Dit is een div element die interactief is gemaakt door middel van JavaScript. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Op pagina https://www.veiligthuiszeeland.nl/ik-wil-dat-het-stopt/ staan uitklapbare veelgestelde vragen. Deze vragen zijn niet met het toetsenbord te bereiken en dus te bedienen. Dit zijn h2 elementen die interactief zijn gemaakt door middel van JavaScript

  • Gevolg:

   Website is niet volledig met toetsenbord bedienbaar

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   aangeven bij websiteontwikkelaar en oplossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-08-2021
 14. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.veiligthuiszeeland.nl/meldcode-voorprofessionals/ staat een YouTube video. In deze mediaspeler is het mogelijk om tekentoetsen te gebruiken voor de bediening. Er kan bijvoorbeeld ‘k’ gebruikt worden voor pauze en ‘m’ voor het geluid uitzetten. Dit kan problemen opleveren met spraaksoftware. Een oplossing is om de parameter ‘disablekb=1’ in de URL in het src-attribuut van het iframe element te zetten. De bediening met deze toetsen wordt dan uitgeschakeld (het is dan nog wel mogelijk om de video te bedienen met de tabtoets en de spatiebalk). Zie voor meer informatie: https:// developers.google.com/youtube/player_parameters#disablekb

  • Gevolg:

   Dit kan problemen geven met spraaksoftware

  • Alternatief:

   Een oplossing is om de parameter ‘disablekb=1’ in de URL in het src-attribuut van het iframe element te zetten. Of video verwijderen

  • Maatregel:

   Team communicatie checkt video

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 15. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina's is geen mechanisme aanwezig om de herhalende content over te slaan. Dit kan opgelost worden door een link op de pagina te plaatsen (skiplink) die de focus verplaatst naar de eerste unieke inhoud van de pagina. Deze link moet de eerste link van de pagina zijn. Deze link mag standaard verborgen zijn voor bezoekers, maar moet zichtbaar worden als de focus er op komt. Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om te navigeren. Zij hoeven dan niet op iedere pagina door herhalende content zoals een menu te navigeren met de tabtoets. https://www.veiligthuiszeeland.nl/

  • Gevolg:

   Het is nu niet mogelijk om met het toetsenbord te navigeren

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Aangeven bij websiteontwikkelaar en oplossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-08-2021
 16. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Het pdf document https://www.veiligthuiszeeland.nl/app/uploads/ 2019/11/20191112_Brandbrief_Financieel-tekort-VeiligThuis_GGD.pdf heeft geen bestandstitel. Voor pdf documenten geldt dat zij een goede titel nodig hebben in de bestandseigenschappen. Deze titel geldt als paginatitel. Het pdf document https://www.veiligthuiszeeland.nl/app/uploads/ 2019/06/VeiligThuis-A5folder-MDA-_C-Definitief-HR-PDFzonder-snijlijnen.pdf heeft wel een paginatitel maar deze is niet goed ingesteld, waardoor alsnog de bestandsnaam wordt getoond en voorgelezen en de paginatitel is niet goed genoeg. De paginatitel moet het onderwerp of doel van het document beschrijven. En dat is hier niet het geval

  • Gevolg:

   Het doel van het document is nu niet duidelijk.

  • Alternatief:

   Titels aanpassen.

  • Maatregel:

   Titels aanpassen door team communicatie

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 17. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.veiligthuiszeeland.nl na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1024x768 en het menu is geopend gaat de focus na de menu items door op de achterliggende pagina zonder dat het menu sluit. Hierdoor is de achterliggende pagina en de focus niet zichtbaar. Op onderstaande pagina’s staan formulieren. De focus gaat als eerste naar de inputvelden van de formulieren. Dit is niet een logische volgorde. Een logische volgorde is gewoon de pagina volgen. https://www.veiligthuiszeeland.nl/contact/ https://www.veiligthuiszeeland.nl/webinar-voor-ketenpartnersop-18-maart-wie-zijn-wij

  • Gevolg:

   Geen logische volgorde en achterliggende pagina/focus is niet zichtbaar

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aangeven bij websiteontwikkelaar en oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-08-2021
 18. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   De toetsenbordfocus is over het algemeen niet of slecht zichtbaar op de onderzochte pagina’s. Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om een webpagina te bedienen en die wel het scherm kunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking. Zij moeten kunnen zien waar de focus op de pagina is. Bijvoorbeeld op pagina https://www.veiligthuiszeeland.nl/ is de toetsenbordfocus niet zichtbaar op het logo, het actieve menu item, op de link ‘Lees hier meer over de maatregelen’, op de nieuwsberichten, op de drie links ‘Contact opnemen’, ‘Sluit website direct’ en ‘Wis geschiedenis’ en op de drie links in de footer. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   Mensen met een motorische beperking kunnen nu niet zien waar de focus is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aangeven bij websiteontwikkelaar en oplossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-08-2021
 19. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.veiligthuiszeeland.nl/ heeft het inputveld voor het e-mailadres geen toegankelijkheidsnaam. Dit is de naam waarmee mensen die spraaksoftware gebruiken dit element kunnen aanduiden en dus bedienen. De toegankelijkheidsnaam moet minimaal de zichtbare tekst bevatten. Hier is dat de placeholder tekst ‘Jouw e-mailadres’. Dit komt op meerdere pagina’s voor. In de chatfunctie met het formulier hebben de selectievelden geen toegankelijkheidsnaam. De toegankelijkheidsnaam moet gelijk zijn aan het zichtbare label van het veld (dus 'In welke regio woon je?', 'Geslacht' en ‘Je leeftijd’). Dit is op te lossen door de labels aan de selectievelden te koppelen (zie SC 1.3.1 en 4.1.2). Dit komt op meerdere pagina’s voor. Op pagina https://www.veiligthuiszeeland.nl/paginabestaatniet heeft het zoekveld geen toegankelijkheidsnaam die door software te bepalen is. De toegankelijkheidsnaam moet minimaal de zichtbare tekst bevatten. Hier is dat de placeholder tekst ‘Waar ben je naar op zoek?...’.

  • Gevolg:

   Mensen die een spraaksoftware gebruiken kunnen nu dit element niet bedienen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Fout chatfunctie aangeven bij Landelijk netwerk VT/Serviant (chatfunctie) + team communicatie

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-08-2021
 20. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.veiligthuiszeeland.nl/ kan er een emailadres worden ingevuld om in te schrijven voor de nieuwsbrief. Bij het leeg laten van het inputveld of bij een verkeerde invoer van het inputveld en na activeren van de verzendknop, verschijnen er browserafhankelijke foutmeldingen. Deze foutmeldingen voldoen niet omdat ze maar tijdelijk blijven staan (Chrome en Edge) en omdat niet alle foutmeldingen een foutmelding zijn maar een instructie. Bijvoorbeeld ‘Vul dit veld in’ en ‘Voer een e-mailadres in’ zijn geen foutmeldingen maar instructies. Een goede foutmelding is bijvoorbeeld 'Het veld E-mailadres is niet (goed) ingevuld' of 'Email voldoet niet aan formaat: 'naam@domein.nl''. Eefoutmelding moet ook zichtbaar blijven tot het probleem is opgelost. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Dit komt ook voor op pagina https://www.veiligthuiszeeland.nl/ contact/ als er een verkeerd e-mailadres wordt ingevuld in het contactformulier. En pagina https://www.veiligthuiszeeland.nl/ webinar-voor-ketenpartners-op-18-maart-wie-zijn-wij/ bij het aanmeldformulier.

  • Gevolg:

   Bezoekers krijgen foutmeldingen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aangeven bij websiteontwikkelaar en oplossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 21. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.veiligthuiszeeland.nl/ kan er een emailadres worden ingevuld om in te schrijven voor de nieuwsbrief. Hier staat het ‘label’ als placeholder tekst in het inputveld. Deze tekst verdwijnt tijdens het typen, dit kan hinderlijk zijn voor sommige gebruikers. Deze labels moeten buiten de velden worden geplaatst. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Gevolg:

   Hinderlijkheid voor bezoekers

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassen door team communicatie

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-08-2021
 22. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.veiligthuiszeeland.nl/ staat in de header een afbeelding van een vergrootglas als knop voor zoeken. Dit is een span element die interactief is gemaakt door middel van JavaScript. De interactieve rol en de naam hiervan zijn niet door software te bepalen. Hij is hierdoor ook niet met het toetsenbord te bereiken en te bedienen. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Bij de nieuwsberichten staan twee pijltjes om door de nieuwsberichten te scrollen. Deze pijltjes staan in een span element die interactief zijn gemaakt door middel van JavaScript. Ook hiervan zijn de interactieve rol en de naam niet door software te bepalen. De link ‘Sluit website direct’ staat in een div element die interactief is gemaakt door middel van JavaScript. De interactieve rol hiervan is niet door software te bepalen. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Het inputveld voor het e-mailadres heeft geen naam die door software te bepalen is. Dit kan opgelost worden door er bijvoorbeeld een label aan te koppelen. Dit komt op meerdere pagina’s voor. In de chatfunctie met het formulier hebben de selectievelden geen naam die door software bepaald kan worden, omdat de labels niet gekoppeld zijn met de selectievelden. Dit kan opgelost worden door de for-attributen van de labels met de id-attributen van de selectievelden te koppelen. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

   Op pagina https://www.veiligthuiszeeland.nl/paginabestaatniet heeft het zoekveld geen naam die door software te bepalen is. Op pagina https://www.veiligthuiszeeland.nl/ik-wil-dat-het-stopt/ staan uitklapbare veelgestelde vragen. Dit zijn h2 elementen die interactief zijn gemaakt door middel van JavaScript. De interactieve rol hiervan is niet door software te bepalen. Ook de status in- of uitgeklapt is niet door software te bepalen. Op pagina https://www.veiligthuiszeeland.nl/meldcode-voorprofessionals/ staat een iframe met een YouTube video. De pagina in het iframe heeft geen goed beschrijvende titel. Ook pagina's die door middel van een iframe op een pagina worden getoond moeten een goed beschrijvende titel hebben. Dit kan door een title-element aan te passen binnen de head-sectie van het iframe-element.

  • Gevolg:

   Software kan niet worden voorgelezen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassen door website ontwikkelaar en oplossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-08-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Veilig Thuis Zeeland heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209