Verklaring van gemeente Ouder-Amstel

Status toegankelijkheid https://www.ouder-amstel.nl/

Gemeente Ouder-Amstel is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 30-08-2023

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Ouder-Amstel streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website gemeente Ouder-Amstel.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Ouder-Amstel is beschikbaar via de link https://www.ouder-amstel.nl/Home/Over_deze_website/Toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Ouder-Amstel gepubliceerde informatie blijkt dat de website gemeente Ouder-Amstel gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Ouder-Amstel is gevorderd met de toegankelijkheid van gemeente Ouder-Amstel en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 01-06-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Ouder-Amstel .
Functie: wnd. Teamleider KCC/ Burgerzaken.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 30-08-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webredactie@duoplus.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Ouder-Amstel

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website gemeente Ouder-Amstel : voldoet gedeeltelijk

De website gemeente Ouder-Amstel is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Ouder-Amstel dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.toegankelijkheidscertificaat.nl/ouder-amstel.nl/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 17-12-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Ouder-Amstel dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   een tekstalternatief ontbreekt bij icoon bij contact Tekst bij afbeelding afval is opgelost

  • Oorzaak:

   er is geen tekst aan icoon toegevoegd

  • Gevolg:

   gebruikers met een beperking kunnen de informatie uit het icoon niet waarnemen

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   een tekstalternatief weergeven

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   namen en functies van sprekers zijn niet opgegeven in een audiodescriptie of media-alternatief; het bericht met deze video is nu van de site verwijderd

  • Oorzaak:

   audiodescriptie is niet volledig opgegeven

  • Gevolg:

   gebruikers met beperking krijgen niet alle informatie

  • Alternatief:

   nieuwsbericht op www.ouder-amstel.nl is verwijderd

  • Maatregel:

   in de video op het Youtube-kanaal Ouder-Amstel moeten de namen en functies van de sprekers in een audiodescriptie of media-alternatief worden opgegeven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
   • De link Mijnouderamstel bevat 1 item en wordt onterecht als lijst weergegeven
   • in zoekresultaten worden de links weergegeven als koppen
   • koppen zijn onterecht gecodeerd als links en als koppen
   • bij contact raadsleden wordt er ten onrecht een tabel gebruikt voor opmaak en klopt de opmaak niet
   • RSS- icoon bij Nieuws staat in de kop vermeld en is geen onderdeel van de kop
  • Oorzaak:
   • de links zijn als koppen gecodeerd
   • tabel is onterecht gebruikt voor opmaak
   • RSS-icoon staat verkeerd vermeld
  • Gevolg:

   het geeft verwarring en screenreaders kunnen er niet goed mee omgaan of data worden niet doorgegeven aan hulpsoftware

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:
   • Een link niet als lijst weergeven
   • Op Sitemap Afspraak maken en Contact onderliggende content meegeven of niet als kop weergeven
   • de links in de zoekresultaten onderliggende tekst meegeven (of geen onderliggende tekst en de titels niet als kop coderen)
   • De links Contact en Afspraak maken en zoekresultaten niet als kop coderen of onderliggende content meegeven
   • bij contact raadsleden de info in css weergeven ipv tabel
   • RSS- icoon bij Nieuws uit de kop halen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 4. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   de beschrijving van een knop en het zoekveld overschrijden de grootte waarbinnen ze zouden moeten worden weergegeven

  • Oorzaak:

   de beschrijving van een knop en het zoekveld overschrijden de grootte waarbinnen ze zouden moeten worden weergegeven

  • Gevolg:

   verlies van informatie en functionaliteit

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   de weergave van de beschrijving en het zoekveld verkleinen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
   • focusrand op de 'Zoek' knop in Firefox en Chrome is niet goed zichtbaar en heeft te laag contrast wanneer via toetsenbord wordt genavigeerd
  • Oorzaak:

   contrastwaarde is te laag ingegeven voor de focusrand op de 'Zoek' knop in Firefox en Chrome

  • Gevolg:

   content en statussen van gebruikersinterface kunnen niet worden begrepen

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   contrastwaarden verhogen en focusranden zichtbaar maken

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 6. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
   • pagina www.ouder-amstel.nl heeft als titel 'Onderwerpen gemeente Ouder-Amstel' die de inhoud van de pagina omschrijft maar mist in de omschrijving 'Homepage'
   • paginabestaatniet > heeft ouder-amstel in de paginatitel > is al opgelost
  • Oorzaak:

   de omschrijving is niet volledig weergegeven

  • Gevolg:

   onduidelijk voor de gebruiker of hij op de juiste pagina zit waar hij naar op zoek is

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:
   • omschrijving homepage toevoegen aan de paginatitel
   • ouderamstel uit de titel halen bij paginabestaatniet > is al opgelost
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 7. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
   • bij archiefweb en op meerdere pagina's zijn het linkdoel en de linktekst niet duidelijk aangegeven of ontbreken
   • op Melding over openbare ruimte staan 2 links (buttons) waarvan de linktekst en het titel attribuut dezelfde tekst hebben
   • linkdoel van de aanklikbare afbeeldingen is niet duidelijk bij zoekresultaten > al deels opgelost/afbeeldingen weggehaald
   • De alt-tekst fungeert als linkdoel . Niet duidelijk waar de afbeelding naartoe gaat
  • Oorzaak:
   • label overschijft linktekst van een link zodat het linkdoel niet duidelijk is
   • onduidelijk linkdoel van aanklikbare afbeeldingen
  • Gevolg:
   • de gebruiker weet niet waar een afbeelding of link naartoe gaat of hij moet onnodig langs 2 links navigeren
   • tekst wordt 2x voorgelezen, is onnodig
  • Alternatief:
   • de afbeeldingen op Nieuws en actualiteiten verwijderen, zodat alleen de titel gebruikt wordt als link, geen
  • Maatregel:
   • de afbeeldingen op Nieuws en actualiteiten verwijderen, zodat alleen de titel gebruikt wordt als link,
   • het linkdoel van links duidelijker omschrijven
   • Het aria-label van Archiefweb aanpassen en doel van de links duidelijker omschrijven
   • op Melding over openbare ruimte : de linktekst en titel attribuut aanpassen met andere tekst
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 8. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
   • Focusrand onder Nieuws op homepage niet zichtbaar op sommige links wanneer met toetsenbord wordt genavigeerd
   • op zoekresultaten en op Nieuws en actualiteiten is de focusrand niet zichtbaar op zowel titels als afbeeldingen
  • Oorzaak:

   focusrand is niet goed ingesteld

  • Gevolg:

   niet goed waarneembaar en menu niet toegankelijk

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:
   • Focusrand zichtbaar maken
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 9. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op coronanieuws staan Engelstalige teksten zonder dat in de code een taalwisseling is meegegeven

  • Oorzaak:

   taalwisseling ontbreek in de code

  • Gevolg:

   screenreaders kunnen niet aangeven welke taalwisseling

  • Alternatief:

   Engelstalige teksten verwijderen

  • Maatregel:

   bij Engelstalige teksten moet in de code een taalwisseling meegegeven worden

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Ouder-Amstel heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209