Verklaring van www.diemen.nl

Status toegankelijkheid https://www.diemen.nl

Gemeente Diemen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 14-06-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Diemen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.diemen.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Diemen is beschikbaar via de link https://www.diemen.nl/toegankelijkheidwebsite

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website www.diemen.nl van Gemeente Diemen voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 28-05-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Diemen .
Functie: Directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 14-06-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webredactie@diemen.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Diemen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

 • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij zo spoedig mogelijk op.
 • Training werknemers: Onze redacteuren worden getraind op digitale toegankelijkheid.
 • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
 • Periode interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
 • Verminderen van pdf-documenten op de website. Pdf-documenten zijn lastig te gebruiken wanneer ze niet goed gemaakt en dus niet-toegankelijk zijn. Wij willen dat belangrijke pdf-documenten voor iedereen goed te gebruiken zijn. Vindt u een pdf-document dat niet goed te gebruiken is? Geef dit dan aan ons door via webredactie@diemen.nl.

De Duurzaamheidsagenda op de website voldoet gedeeltelijk. Pagina 1 t/m 27: is volledig digitaal m.u.v. de illustratie op pagina 8. Pagina 28 t/m 44: Bijlagen zijn niet toegankelijk. Pagina 45 t/m 53: voldoet volledig.

 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-03-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website www.diemen.nl : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website www.diemen.nl is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op www.diemen.nl is de link MijnDiemen gecodeerd als een lijst bestaande uit 1 item. Visueel is deze link geen lijst. Op www.diemen.nl/Onderwerpen/Contact_met_de_gemeente/... is de tekst 'Gesloten tijdens feestdagen 2021' anders opgemaakt om deze nadruk te geven. Op www.diemen.nl/Zoekresultaten zijn de links in de zoekresultaten gecodeerd als kop. Op www.diemen.nl/Onderwerpen/Nieuwspagina_s/Nieuws is het RSS icoon binnen <h1> geplaatst. Op www.diemen.nl/Onderwerpen/Omgevingsvisie_Diemen_2040/ ... zijn de koppen Datum en Wat niet als tabelknoppen gecodeerd. Op www.diemen.nl/Ondewerpen/Coronacrisis staan twee lijsten die niet als lijst gecodeerd zijn. In de PDF op www.diemen.nl/Onderwerpen/Bouwen_en_verbouwen/Vergunningen/... staat een bestand dat niet goed is getagged. Veel invoervelden hebben geen naam of een onduidelijke naam. Op burgerloket.diemen.nl/home is de knop Inloggen gecodeerd als lijst. Onder de invoervelden staan aanvullende instructies die in een data-content attribuut zijn geplaatst.
   Onder Aanvraag heten de twee knoppen onder Foto toevoegen beide Selecteer een afbeelding... Het label Foto toevoegen is niet gekoppeld aan de knop. Op Internetafspraken.diemen.nl/Home/ komt bij de koppen van de stappen de status vóór de naam van de stap. Heeft het zoekveld in de code geen label. Bij de keuze aanvraag ID-kaart verschijnt een tekst waarin de opsommingstekens niet alle lijstitems zijn gecodeerd.

  • Oorzaak:

   Bij het opmaken van de betreffende pagina's zijn de elementen verkeerd gebruikt. Er is een deel dat onvolledig is afgedekt via het CMS. Er is niet voldoende aandacht geweest voor de toegankelijkheid bij het maken van de PDF'S. Een deel is niet beschikbaar voor hulpsoftware.

  • Gevolg:

   Voor mensen met hulpsoftware worden sommige zaken op de pagina niet of onvolledig aangegeven. De PDF'S zijn niet of nauwelijks te gebruikten met hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De webredactie van de gemeente gaat de pagina's corrigeren. Er zal scherper worden gelet op het gebruik van een PDF. De PDF zal worden aangepast of anders verwijderd. De leverancier wordt gevraagd om de problemen in het CMS op te lossen. Alle punten zijn opgelost behalve: Op www.diemen.nl/Onderwerpen/Coronacrisis staan twee lijsten die niet als lijst gecodeerd zijn. Dit betreft een product . Moet door de leverancier worden opgelost. Op Burgerloket.diemen.nl/home is de knop inloggen gecodeerd als lijst. Dit moet door de leverancier worden opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 2. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op burgerloket.diemen.nl/aanvraag staat onder Uw gegevens formuliervelden waaraan een auto complete attribuut moet worden meegegeven. Het gaat om bijvoorbeeld de velden Achternaam, E-mail en Telefoon.

  • Oorzaak:

   Auto complete attribuut bij deze velden meegeven.

  • Gevolg:

   Het invullen van deze velden is moeilijk voor mensen die hulpsoftware gebruiken.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De leverancier wordt gevraagd dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 3. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op www.diemen.nl/Onderwerpen/Algemeen/ komt het zoekveld in een weergave over het logo heen. Dit komt op meerdere pagina's voor. Op pagina internetafspraken.diemen.nl blijft de tekst 'Toon benodigdheden' niet binnen de omlijning van de knop in een weergave van 320px breed.

  • Oorzaak:

   Is een technische fout in het CMS.

  • Gevolg:

   Verlies van informatie en functionaliteit.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De webredactie en de leverancier gaan dit oplossen.Op www. diemen.nl opgelost. Op internetafspraken.diemen.nl moet het door de leverancier worden opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 4. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op www.diemen.nl/Onderwerpen/Contact_met_degemeente/... is de focus op de uitklapbare elementen weergegeven met een grijs kleurverschil. Het verschil tussen gefocuste en niet-gefocuste staat heeft een contrastwaarde van (1,2:1). Er verschijnt deels een focusrand om heen met ook een te laag contrast (2,2:1)/ Op burgerloket.diemen.nl/aanvraag hebben de randen van de formuliervelden een contrastwaarde van 1,8:1 met de witte achtergrond. Het invoerveld "Waar gaat de melding over" een contrastwaarde van 1,3:1 met de achtergrond (en is alleen met kleur weergegeven). Op internetafspraken.diemen.nl/Home is op verschillende knoppen de focus met een blauwe kleur weergegeven. Deze hebben contrastproblemen. Op knoppen als Toon benodigdheden hebben alleen een kleurverschil op de focusrand (zwart naar blauw), de extra focusrand heeft een contrast van 1,3:1 met de achtergrond. Op knoppen als Ga naar stap... verandert het contrast van zwart naar grijs (2,6:) en verschijnt een blauwe focusrand (1,8:1) en een lichtblauwe rand eromheen (1,3:1) met de achtergrond.

  • Oorzaak:

   In het CMS is geen rekening gehouden met de kleuren van de focus van de knoppen.

  • Gevolg:

   De knoppen zijn niet goed zichtbaar voor slechtzienden.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De leverancier wordt gevraagd dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 5. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina burgerlokt.diemen.nl/aanvraag verschijnt content on hover/on focus bij de invoervelden onder 'Gegevens'. Deze content is niet 'hoverable' er kan niet over de content zelf gehoverd worden en niet 'dismissabele'- de content kan niet worden verwijderd zonder de muis of toetsenbord te verplaatsen. Saarnaast verschuiven sommige invoervelden wanneer er met de muis overheen wordt gehoverd of het toetsenbord focus ontvangt. Dit is niet een fout.

  • Oorzaak:

   Een aantal technisch componenten is door de leverancier niet op de juiste manier geïmplementeerd en maakt geen gebruik van de ondersteunende technieken.

  • Gevolg:

   Content kan niet worden verwijderd zonder de muis of toetsenbordfocus te verplaatsen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Er wordt contact opgenomen met de leverancier om dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 6. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina internetafspraken.diemen.nl/Home/ kan het klikbare logo van de gemeente niet met het toetsenbord worden bediend.

  • Oorzaak:

   Een aantal technische componenten is niet op de juiste manier geïmplementeerd en maakt geen gebruik van de ondersteunende technieken.

  • Gevolg:

   Een gebruiker die een toetsenbord gebruikt en geen computermuis kan niet goed navigeren op de pagina.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De leverancier wordt gevraagd dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 7. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina burgerloket.diemen.nl/home verschijnt in een ingezoomde weergave (1023x768px en inzoomen tot 200%) en bij 320px breed en hamburgermenu. Wanneer dit menu geopend is, is het mogelijk om verder te navigeren over de achterliggende pagina met de tabtoets, terwijl dit menu open blijft staan. De forcus moet in het menu blijven, totdat het menu is gesloten. Daarnaast is de volgorde niet logisch. Op pagina internetafspraken.diemen.nl/Home blijft bij het leeg/foutief invullen van het formulier onder Contactgegevens de focus staan op de knop Ga naar stap 4.

  • Oorzaak:

   Een aantal technische componenten is niet op de juiste manier geïmplementeerd en maakt geen gebruik van de ondersteunende technieken.

  • Gevolg:

   Een gebruiker die alleen een toetsenbord gebruikt, kan niet goed navigeren op een aantal webpagina's.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De leverancier wordt gevraagd dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 8. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De pagina internetafspraken.diemen.nl/home heeft als taal 'NL-BE'.

  • Oorzaak:

   Bij internet-afspraken is als taal 'NL-BE' ingevoerd door de leverancier in plaats van NL.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers van voorleessoftware zal de pagina nu in het Vlaams worden voorgelezen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Aan de leverancier zal gevraagd worden dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 9. SC 3.2.1 - Bij focus [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina internetafspraken.diemen.nl/Home/gebeurt er iets vreemds 'on focus'. Wanneer het aantal gekozen wordt met de pijltjestoetsen, bijvoorbeeld focus op '3' en daarna wachten, verspringt het gekozen aantal naar '2'. de focus wordt vervolgens ergens vóór het input element geplaatst. Dit is een onverwachte contextwijziging.

  • Oorzaak:

   De focus wordt ergens vóór het inputelement geplaatst.

  • Gevolg:

   Een technisch component is niet op de juiste manier geïmplementeerd.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De leverancier wordt gevraagd dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 10. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina internetafspraken.diemen.nl/Home/ is de kalender niet toetsenbordtoegankelijk.

  • Oorzaak:

   Een aantal technische componenten is niet op de juiste manier geïmplementeerd en maakt geen gebruik van ondersteunende technieken.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware kunnen problemen ondervinden tijdens het bezoeken van deze pagina. Meldingen zijn niet duidelijk.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Aan de leverancier zal worden gevraagd dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 11. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er zijn parsingfouten gevonden op sommige URLs. HEt gaat vooral om attributen die niet toegestaan zijn op bepaalde elementen. Op burgerloket.diemen.nl/aanvraag zijn de meeste errors gevonden, hier gaat het ook veel om tags die niet zijn geopend of afgesloten, zoals een '<div>'die niet is geopend.

  • Oorzaak:

   Een aantal technische componenten is niet op de juiste manier geïmplementeerd en maakt geen gebruik van de ondersteunende technieken.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware kunnen problemen ondervinden tijdens het bezoeken van de website.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Probleem wordt met de leverancier besproken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 12. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op www.diemen.nl/Sitemap verschijnt bij het inzoomen een hamburgermenu. Dit menu is gecodeerd als link in plaats van een knop. Hetzelfde hamburgermenu mist een status of het menu is uitgeklapt of niet. Op pagina www.diemen.nl/Onderwerpen/... heet de Play knop in de videospeler 'Play Video'. Op burgerloket.diemen.nl/Home is de knop 'Inloggen' gecodeerd als een <nav>. Op burgerloket.diemen.nl/home verschijnt bij het inzoomen een hamburgermenu. Dit menu heeft een title='Menu' Op pagina burerloket.diemen.nl/aanvraag wordt gebruik gemaakt van meer dan 150 Javascript bestanden. Elementen missen de juiste rol.

  • Oorzaak:

   Een aantal technische componenten is niet op de juiste manier geïmplementeerd en maakt geen gebruik van de ondersteunende technieken.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware kunnen problemen ondervinden tijdens het bezoek aan de website.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Er wordt contact opgenomen met de leverancier om dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 13. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina burgerloket.diemen.nl/aanvraag zijn de foutmeldingen statusberichten.

  • Oorzaak:

   Statusberichten worden foutberichten door de vele Javascripts.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware kunnen problemen ondervinden tijdens het bezoeken van de website.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Met de leverancier wordt contact opgenomen om dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Diemen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209