Verklaring van www.cjgdrimmelengeertruidenberg.nl

Status toegankelijkheid https://cjgdrimmelengeertruidenberg.nl

Centrum voor Jeugd en Gezin Drimmelen Geertruidenberg is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 05-07-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Centrum voor Jeugd en Gezin Drimmelen Geertruidenberg streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.cjgdrimmelengeertruidenberg.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Centrum voor Jeugd en Gezin Drimmelen Geertruidenberg is beschikbaar via de link https://www.cjgdrimmelengeertruidenberg.nl/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Centrum voor Jeugd en Gezin Drimmelen Geertruidenberg gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.cjgdrimmelengeertruidenberg.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Centrum voor Jeugd en Gezin Drimmelen Geertruidenberg is gevorderd met de toegankelijkheid van www.cjgdrimmelengeertruidenberg.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 04-04-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Centrum voor Jeugd en Gezin Drimmelen Geertruidenberg .
Functie: Team Managere Centrum voor Jeugd en Gezin Drimmelen Geertruidenberg.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 05-07-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via m.meijer@cjgdg.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Centrum voor Jeugd en Gezin Drimmelen Geertruidenberg

CJG Drimmelen en Geertruidenberg heeft de toegankelijkheid van de website getest en wil graag dat iedereen toegang heeft tot onze online informatie. Daarom werken wij er continue aan om te voldoen aan de toegankelijkheidseisen van Digitoegankelijk.nl. 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 25-03-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.cjgdrimmelengeertruidenberg.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.cjgdrimmelengeertruidenberg.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Centrum voor Jeugd en Gezin Drimmelen Geertruidenberg dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://cjgdrimmelengeertruidenberg.nl/wp-content/uploads/2022/07/WCAG-2.1-AA-inspectie-www.cjgdrimmelengeertruidenberg.nl-1.1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 24-03-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Centrum voor Jeugd en Gezin Drimmelen Geertruidenberg dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://cjgdrimmelengeertruidenberg.nl/voor-ouders/scheiden/ staat een interactieve videospeler van hihaho. In de video worden interactieve knoppen gebruikt waarmee andere delen van de video afgespeeld kunnen worden. Voor deze knoppen zijn afbeeldingen van tekst gebruikt. Deze afbeeldingen hebben nu geen alt attribuut en dus ook geen alternatieve tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://cjgdrimmelengeertruidenberg.nl/voor-ouders/scheiden/ staat een interactieve videospeler van hihaho. In de video worden interactieve knoppen gebruikt waarmee andere delen van de video afgespeeld kunnen worden. Voor deze knoppen zijn afbeeldingen van tekst gebruikt. Deze afbeeldingen hebben nu geen alt attribuut en dus ook geen alternatieve tekst. Deze afbeeldingen hebben dus een alternatieve tekst nodig. Nog beter is om hier geen afbeeldingen te gebruiken maar echte tekst (zie ook succescriterium 1.4.5). Voor de videospeler bediening zijn ook afbeeldingen gebruikt. Ook deze hebben geen alternatieve tekst gekregen. Ook het logo van hihaho welke als link fungeert heeft geen alternatieve tekst gekregen.

  • Gevolg:

   Niet aangegeven in rapportage

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Deze video is in het verleden gemaakt door een externe samenwerkingspartner. Betrokken personen zijn niet meer bereikbaar en bronbestanden niet te traceren. We kiezen ervoor deze video wel te laten staan omdat het een informatieve en nog relevante video is. De kosten zijn te hoog voor het CJG om aanbevolen aanpassingen door te voeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-04-2022
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://cjgdrimmelengeertruidenberg.nl/voor-ouders/scheiden/ staat een interactieve video. Aan het begin is een vrouw aan het woord. Later zijn ook andere mensen aan het woord. Voor de gesproken teksten is geen ondertiteling aanwezig voor mensen die doof of slechthorend zijn. Deze doelgroep kan de informatie in de video dus niet volgen.

   Op pagina https://cjgdrimmelengeertruidenberg.nl/actueel/eenzaamheid/ staat een video van de gemeente Drimmelen. In deze video is geen ondertiteling aanwezig voor doven en slechthorenden. Zij kunnen de gesproken teksten in de video dus niet volgen. Op deze pagina staat ook een video van de gemeente Geertruidenberg. In deze video is ondertiteling toegevoegd. Goed zo! De ondertiteling is wel vrij slecht leesbaar. Dit wordt niet afgekeurd, maar het zou wel verbeterd kunnen worden.

  • Gevolg:

   Slechthorende kunnen de video niet goed volgen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Deze video is in het verleden gemaakt door een externe samenwerkingspartner. Betrokken personen zijn niet meer bereikbaar en bronbestanden niet te traceren. We kiezen ervoor deze video wel te laten staan omdat het een informatieve en nog relevante video is. De kosten zijn te hoog voor het CJG om aanbevolen aanpassingen door te voeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-04-2022
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://cjgdrimmelengeertruidenberg.nl/voor-ouders/scheiden/ staat een interactieve video. In de video zijn voornamelijk mensen aan het woord. Dat levert voor mensen die blind zijn geen probleem op, want zij kunnen dit ook gewoon meeluisteren. Af en toe komt wel een logo van "Surplus" in beeld. Een logo is informatief en dan is het belangrijk om, zeker bij de eerste keer als het logo in beeld komt, hier een audiobeschrijving van komt. Dit kan door een voice-over voorgelezen worden bijvoorbeeld. Als alternatieve mag ook een uitgeschreven tekst van de video aangeboden worden. Omdat de video interactief is zal de uitgeschreven tekst dus ook interactief moeten zijn, waarbij iemand die bijvoorbeeld blind is de zelfde vragen voorgesteld krijgt en kan kiezen welk antwoord er bekeken kan worden. Zo'n alternatief zal ook veel andere problemen oplossen met deze interactieve videospeler.

   Op pagina https://cjgdrimmelengeertruidenberg.nl/actueel/eenzaamheid/ staat een video van de gemeente Drimmelen. In de video komen teksten in beeld die niet gezien kunnen worden door mensen die blind of slechtziend zijn. Deze moeten dus via een audiodesciptie (extra voice-over) worden voorgelezen. Als alternatief mag ook een volledig uitgeschreven tekst worden aangeboden waarin alle auditieve ten visuele informatie volledig staat beschreven.

   Op pagina https://cjgdrimmelengeertruidenberg.nl/actueel/eenzaamheid/ staat ook een video van de gemeente Geertruidenberg. Aan het eind van de video staat veel informatie in beeld. Iemand die blind is kan deze informatie niet lezen. Hiervoor ontbreekt een audiodescriptie. Ook is geen media-alternatief (uitgeschreven tekst) aanwezig voor alle informatie uit de video.

  • Gevolg:

   In de video's komen teksten en logo's in beeld die niet gezien/ gehoord kunnen worden door mensen die blind of slechtziend zijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Deze video is in het verleden gemaakt door een externe samenwerkingspartner. Betrokken personen zijn niet meer bereikbaar en bronbestanden niet te traceren. We kiezen ervoor deze video wel te laten staan omdat het een informatieve en nog relevante video is. De kosten zijn te hoog voor het CJG om aanbevolen aanpassingen door te voeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-04-2022
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://cjgdrimmelengeertruidenberg.nl/voor-ouders/scheiden/ staat een interactieve video. In de video zijn voornamelijk mensen aan het woord. Dat levert voor mensen die blind zijn geen probleem op, want zij kunnen dit ook gewoon meeluisteren. Af en toe komt wel een logo van "Surplus" in beeld. Een logo is informatief en dan is het belangrijk om, zeker bij de eerste keer als het logo in beeld komt, hier een audiobeschrijving van komt. Dit kan door een voice-over voorgelezen worden bijvoorbeeld.

   Op pagina https://cjgdrimmelengeertruidenberg.nl/actueel/eenzaamheid/ staat een video van de gemeente Drimmelen. In de video komen teksten in beeld die niet gezien kunnen worden door mensen die blind of slechtziend zijn. Deze moeten dus via een audiodesciptie (extra voice-over) worden voorgelezen. Let op, voor dit succescriterium is een volledig uitgeschreven tekst niet meer afdoende.

   Op pagina https://cjgdrimmelengeertruidenberg.nl/actueel/eenzaamheid/ staat ook een video van de gemeente Geertruidenberg. Aan het eind van de video staat veel informatie in beeld. Iemand die blind is kan deze informatie niet lezen. Hiervoor ontbreekt een audiodescriptie.

  • Gevolg:

   In de video's komen teksten en logo's in beeld die niet gezien/ gehoord kunnen worden door mensen die blind of slechtziend zijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Deze video is in het verleden gemaakt door een externe samenwerkingspartner. Betrokken personen zijn niet meer bereikbaar en bronbestanden niet te traceren. We kiezen ervoor deze video wel te laten staan omdat het een informatieve en nog relevante video is. De kosten zijn te hoog voor het CJG om aanbevolen aanpassingen door te voeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-04-2022
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://cjgdrimmelengeertruidenberg.nl/over-het-cjg/onze-werkwijze/ is onder het stroomschema een tabel toegevoegd als tekstalternatief voor de complexe afbeelding. Dit is een layout-tabel. In deze tabel staan diverse teksten die met het strong-element zijn opgemaakt en dienen als kopjes. Het strong-element kan hiervoor niet worden gebruikt. Het is de bedoeling dat de teksten "Stap 1", "Stap 2", etc opgemaakt worden met een heading-element, bijvoorbeeld H3. Daarnaast is de keus voor de tabel niet heel erg ideaal. Geadviseerd wordt om ook hier andere keuzes in te maken, bijvoorbeeld met div-elementen. Tot slot is de voetnoot "* Gespecialiseerde zorg kan..." geplaatst in het figcaption-element van de tabel. Dit element moet worden gebruikt voor een soort 'samenvatting' van de tabel. De huidige tekst is dit niet.

   Het volgende is niet afgekeurd omdat het een probleem is voor alle gebruikers en er een alternatief is. Het kan wel leiden tot verwarring. We adviseren het dan ook te verbeteren.

   Op pagina https://cjgdrimmelengeertruidenberg.nl/zoek-opvoedinfo/?_zoek_opvoedinfo=verslaving staat een formulier waar contactgegevens ingevuld kunnen worden. De invoervelden en de bijbehorende labels voor "voornaam" en achternaam" zijn zo geplaatst dat het onduidelijk kan zijn welke gegevens je nu waar in moet vullen. Boven het eerste invoerveld staat "Naam", de placeholder is "Voornaam". Boven het tweede invoerveld staat "Voornaam", de placeholder is "Achternaam". Vervolgens staat er nog een derde tekstlabel "Achternaam", zonder invoerveld. Geadviseerd wordt om de positie van tekstlabels en invoervelden zo op te maken dat dit visueel ook duidelijker wordt. Zie ook: https://cjgdrimmelengeertruidenberg.nl/over-het-cjg/klacht-indienen/

  • Gevolg:

   Het kan voor de bezoeker tot verwarring zorgen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Probleem bij de formulieren is door de webbouwer opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-04-2022
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Bij de herinspectie hebben we gezien dat op pagina https://cjgdrimmelengeertruidenberg.nl/ de lichtblauwe placeholder tekst (#008DC9) "Zoek op onderwerp..." van het zoekveld is aangepast. Het contrast van deze tekst is helaas nog te laag (3,7:1). Voor kleine tekst moet dit minimaal 4,5:1 zijn. Ook het witte tekstlabel "Zoeken:" voor het invoerveld heeft met 3,0:1 een te laag kleurcontrast. Dit zoekveld komt in vergelijkbare vorm ook op andere pagina's voor. Bijvoorbeeld op pagina https://cjgdrimmelengeertruidenberg.nl/zoek-opvoedinfo/?_zoek_opvoedinfo=verslaving (rechts op de pagina). Maar ook op pagina https://cjgdrimmelengeertruidenberg.nl/voor-ouders/.

   Als op pagina https://cjgdrimmelengeertruidenberg.nl/ op "Of vul het formulier in" wordt geklikt verschijnt een formulier. De tekstlabels voor de invoervelden zijn witte tekst op een blauwe achtergrond die van lichtblauw naar donkerblauw gaat. Afhankelijk van de positie van de invoervelden ten opzichte van deze achtergrond is het kleurcontrast te laag. Dit geldt met name voor de bovenste namen. Het kleurcontrast van het tekstlabel "Naam*" is bijvoorbeeld 3,0:1. Zelfs het tekstlabel "Uw vraag*" heeft met 4,3:1 een net te laag kleurcontrast. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. De placeholders hebben voldoende kleurcontrast, maar deze verdwijnen als er tekst is ingevuld. Dit maakt het controleren van het formulier lastig voor mensen met zichtbeperkingen. Als fouten worden gemaakt verschijnen witte foutmeldingen onder de invoervelden. Ook deze foutmeldingen hebben een te laag kleurcontrast. Dit geldt ook voor het formulier op https://cjgdrimmelengeertruidenberg.nl/zoek-opvoedinfo/?_zoek_opvoedinfo=verslaving.

  • Gevolg:

   De zichtbaarheid voor slechtziende is niet optimaal.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De webbouwer kijkt hier nogmaals naar.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 12-12-2022
 7. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://cjgdrimmelengeertruidenberg.nl/voor-ouders/scheiden/ staat een interactieve videospeler van hihaho. In de video zitten interactieve knoppen waarmee andere delen van de video bekeken kunnen worden. Voor deze interactieve knoppen zijn afbeeldingen van tekst gebruikt. Het is beter om hier geen afbeeldingen voor te gebruiken, maar de tekst als normale tekst te gebruiken en deze op te maken met CSS.

  • Gevolg:

   In de video's komen teksten en logo's in beeld die niet gezien/ gehoord kunnen worden door mensen die blind of slechtziend zijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Deze video is in het verleden gemaakt door een externe samenwerkingspartner. Betrokken personen zijn niet meer bereikbaar en bronbestanden niet te traceren. We kiezen ervoor deze video wel te laten staan omdat het een informatieve en nog relevante video is. De kosten zijn te hoog voor het CJG om aanbevolen aanpassingen door te voeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-04-2022
 8. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://cjgdrimmelengeertruidenberg.nl/voor-ouders/scheiden/ staat een interactieve videospeler van hihaho. De speler zelf is grotendeels met het toetsenbord te bedienen, maar dat is niet heel duidelijk. Zo kan het volume met de pijltjestoetsen aangepast worden. Probleem is hier wel dat als het volume helemaal uit staat deze niet meer aangezet kan worden met de pijltjestoetsen. Het spelen en pauzeren kan met de spatiebalk en volledig scherm kan met de "f". De link naar de website van hihaho is niet met het toetsenbord te bedienen. Het zou handig zijn als uitleg over de toetsenbordbediening te vinden zou zijn op de pagina zelf (voor motorisch beperkte mensen die wel kunnen zien). Het echte probleem zit hem echter in de interactie in de video zelf. Die is voor zover we hebben kunnen testen niet met het toetsenbord te bedienen. De toetsenbordfocus kan niet op de knoppen in de video komen en er zijn ook geen sneltoetsen gevonden om deze te bedienen. Het gaat hier om de blauwe knoppen met witte tekst in de video zelf waarmee andere delen van de video afgespeeld kunnen worden.

   Onderstaande is strikt genomen niet fout voor dit succescriterium, maar wel een groot probleem.

   Op elke pagina is de focusindicator voor het toetsenbord uitgezet op alle interactieve componenten. Dit is een probleem voor succescriterium 2.4.7. In praktijk zorgt dit er echter ook voor dat de hele website eigenlijk niet met het toetsenbord te bedienen is. Technisch is het misschien wel te bedienen, maar als je niet weet of de focus ergens op staat of niet kun je het in praktijk dus niet (goed) bedienen.

  • Gevolg:

   In de video's komen teksten en logo's in beeld die niet gezien/ gehoord kunnen worden door mensen die blind of slechtziend zijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Deze video is in het verleden gemaakt door een externe samenwerkingspartner. Betrokken personen zijn niet meer bereikbaar en bronbestanden niet te traceren. We kiezen ervoor deze video wel te laten staan omdat het een informatieve en nog relevante video is. De kosten zijn te hoog voor het CJG om aanbevolen aanpassingen door te voeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-04-2022
 9. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://cjgdrimmelengeertruidenberg.nl/actueel/eenzaamheid/ staat een YouTube video. In de videospeler van YouTube zijn sneltoetsen actief die met een enkel karakter werken. Bijvoorbeeld de letter "k" om de video af te spelen of te pauzeren. Of de letter "m" om het geluid te dempen of weer aan te zetten. Zo zijn meer sneltoetsen actief. Dit kan een probleem opleveren voor mensen die met spraakbediening werken en waarbij deze letters kunnen voorkomen in de woorden die uitgesproken worden. Dit kan onverwachte acties activeren als de focus binnen de video staat. Bij de YouTube videospeler kan dit eventueel opgelost worden door de parameter disablekb=1 toe te voegen aan de URI van de video in de HTML code. Op pagina https://developers.google.com/youtube/player_parameters#disablekb staat meer informatie over deze parameter.

   Op pagina https://cjgdrimmelengeertruidenberg.nl/voor-ouders/scheiden/ staat een interactieve videospeler van hihaho. Als de focus binnen de videospeler staat kan met de letter f de video op fullscreen gezet worden. Dit is een sneltoets die met een enkel karakter werkt en dus een probleem oplevert voor dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Is niet bekend gemaakt in de rapportage.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Deze video is in het verleden gemaakt door een externe samenwerkingspartner. Betrokken personen zijn niet meer bereikbaar en bronbestanden niet te traceren. We kiezen ervoor deze video wel te laten staan omdat het een informatieve en nog relevante video is. De kosten zijn te hoog voor het CJG om aanbevolen aanpassingen door te voeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-04-2022
 10. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Ook pagina's die door middel van een iframe geëmbed worden in de website moeten een goede paginatitel hebben. Op pagina https://cjgdrimmelengeertruidenberg.nl/actueel/eenzaamheid/ staat een iframe met daarin een YouTube video. De pagina die in het iframe wordt getoond heeft een pagaintitel met alleen "Youtube" als titel. Dat is niet duidelijk genoeg. Als die video Op de website van Youtube zelf wordt geopend is wel een goede paginatitel te zien. Die titel zou ook in de geëmbedde variant gebruikt moeten worden.

  • Gevolg:

   Bezoeker weet niet goed waar hij/zij zich bevindt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Deze video is in het verleden gemaakt door een externe samenwerkingspartner. Betrokken personen zijn niet meer bereikbaar en bronbestanden niet te traceren. We kiezen ervoor deze video wel te laten staan omdat het een informatieve en nog relevante video is. De kosten zijn te hoog voor het CJG om aanbevolen aanpassingen door te voeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-04-2022
 11. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Als de cookiemelding afgehandeld is verschijnt een interactieve component helemaal onderaan de pagina waarmee de cookie voorkeuren weer aangepast kunnen worden. Als deze met het toetsenbord wordt geactiveerd moet de toetsenbordfocus naar het begin van het dialog venster springen die in beeld komt. Dat is niet het geval. De focus komt ergens onderaan in dat venster terecht, zodat iemand met de SHIFT-TAB terug moet navigeren door de content van het dialog venster en dat is niet logisch.

   Op pagina https://cjgdrimmelengeertruidenberg.nl/ staat een contactformulier. Dit formulier is standaard verborgen, maar kan wel zichtbaar gemaakt worden met de knop "Of vul dit formulier in". Als het formulier getoond wordt dan gaat de focus niet meteen naar het eerste invoerveld. Hiervoor moet de gebruiker eerst door alle actieve elementen. Dit komt omdat de invoervelden een tabindex heeft die de standaard volgorde overschrijft. Dit komt bij alle vergelijkbare formulieren voor.

   Op pagina https://cjgdrimmelengeertruidenberg.nl/actueel/ staan een aantal berichten met daaronder een knop "Laad meer". Als deze knop wordt bediend met het toetsenbord verschijnen nieuwe berichten. Het is dan logisch als de toetsenbordfocus daarna naar het eerste nieuw getoonde bericht gaat. Dat is niet het geval. De focus gaat onderaan de nieuw getoonde berichten weer naar de knop "Laad meer". Iemand moet dan 'terug' navigeren om de nieuw getoonde berichten te kunnen bekijken en dat is niet logisch.

   Bovenstaand probleem doet zich ook voor op pagina https://cjgdrimmelengeertruidenberg.nl/zoek-opvoedinfo/?_zoek_opvoedinfo=verslaving en pagina https://cjgdrimmelengeertruidenberg.nl/zoek/?_zoek_default=Verslaving bij de knop "Laad meer".

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid over navigatie en gebruik door de website

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Over het algemeen is de tab volgorde goed het gaat helaas alleen mis bij sommige thirdparty componenten. De maatregel zit in de gebruikte plug-in/thema en kan niet aangepast worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-04-2022
 12. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://cjgdrimmelengeertruidenberg.nl/voor-ouders/scheiden/ staat een interactieve videospeler van hihaho. In de videospeler staat een logo van hihaho die als link fungeert. De afbeelding heeft geen alternatieve tekst gekregen en daarmee heeft de link ook geen linktekst. Het doel van deze link is dus niet duidelijk.

   Op pagina https://cjgdrimmelengeertruidenberg.nl/over-het-cjg/ staan in de content een aantal social media icoontjes. Deze fungeren als link en hebben een title attribuut gekregen om het doel van de link duidelijk te maken. Het is beter om een linktekst te gebruiken in plaats van een title attribuut. Daarnaast is de tekst van het title attribuut niet specifiek genoeg. Bij het icoontje van Facebook staat er alleen "Facebook". De link gaat echter niet naar de homepage van Facebook. De link kan gebruikt worden om de pagina te delen op een eigen Facebook account. Die informatie moet ook in de linktekst terugkomen, zodat duidelijk is wat het doel van de link is.

   Bovenstaand probleem komt in vergelijkbare vorm om meer pagina's voor. Bijvoorbeeld op rechts op pagina https://cjgdrimmelengeertruidenberg.nl/over-het-cjg/onze-werkwijze/.

   Op pagina https://cjgdrimmelengeertruidenberg.nl/actueel/?_filter_nieuwsberichten=algemeen staan links van afbeeldingen bij nieuwsberichten. Deze links hebben meestal een duidelijk linkdoel, maar dit gaat niet altijd goed. Soms omschrijft de alternatieve tekst alleen de afbeelding en niet het doel van de link. Dit geldt o.a. voor. het nieuwsbericht "KIES spel- en praatgroep start in maart". De link achter de afbeelding heeft als linkdoel "Ouders hebben ruzie". Soms is het alt-attribuut leeg (dat mag voor decoratieve afbeeldingen) en wordt het title-attribuut gebruikt voor het linkdoel. Ook in dat geval moet het linkdoel duidelijk zijn. Dit gaat mis bij de artikelen "Hoe praat jij met je kind over het coronavirus" (title-attribuut='Vader praat met kind in keuken') en "Scheidingsadvies" (title-attribuut='tile-scheidings-advies'). Ook in deze gevallen is het linkdoel niet duidelijk. Dit probleem kan op meerdere pagina's voorkomen. Omdat de fout snel gemaakt kan worden, adviseren we om een technische oplossing te laten maken waardoor het linkdoel van deze links altijd duidelijk is. Bijvoorbeeld door het linkdoel niet te laten bepalen door het tekstalternatief van de afbeelding, maar programmatisch aan de hand van de titel van het artikel dat erbij hoort.

   Het volgende is niet afgekeurd omdat het geen toegankelijkheidsprobleem is. Het wordt wel geadviseerd om op te lossen. Op alle pagina's staan onderaan in de footer een aantal logo's bij de "Noodnummers". Het logo van "Veilig Thuis" zou naar de website van Veilig Thuis moeten linken. De afbeelding linkt nu naar 'http://https://veiligthuis.nl', waardoor de pagina niet geopend wordt. Geadviseerd wordt om het link-adres te verbeteren.

   Op pagina https://cjgdrimmelengeertruidenberg.nl/over-het-cjg/onze-werkwijze/ staat een blokje "Specialistische hulp". De verborgen tekst van de roze link "Bekijk deze informatie" is "over specialistiche hulp". Hier is de letter 's' vergeten.

   Op pagina https://cjgdrimmelengeertruidenberg.nl/over-het-cjg/onze-werkwijze/ staan rechts 5 blokjes. De afbeeldingen hebben een goed alt-attribuut dat dient voor het linkdoel. De afbeeldingen hebben ook een title-attribuut, bijvoorbeeld "vergadering". Dit title-attribuut wordt als extra omschrijving toegevoegd aan het linkdoel en kan voor verwarring zorgen. Geadviseerd wordt om geen title-attribuut te gebruiken op afbeeldingen en alleen het alt-attribuut. Dit geldt voor alle afbeeldingen op de website. Dit komt vaker voor.

  • Gevolg:

   Navigatie en gebruik voor de bezoeker onduidelijk

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Geen: De maatregel zit in de gebruikte plug-in/thema en kan niet aangepast worden.

   Daarnaast zit het ook in de video https://cjgdrimmelengeertruidenberg.nl/voor-ouders/scheiden/: Deze video is in het verleden gemaakt door een externe samenwerkingspartner. Betrokken personen zijn niet meer bereikbaar en bronbestanden niet te traceren. We kiezen ervoor deze video wel te laten staan omdat het een informatieve en nog relevante video is. De kosten zijn te hoog voor het CJG om aanbevolen aanpassingen door te voeren.

   Alt teksten van afbeeldingen worden aangepast waar mogelijk.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-04-2022
 13. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   In de footer op elke pagina staat een koptekst "Snel naar". Deze koptekst is niet heel omschrijvend voor de inhoud van de content die onder de koptekst staat. Er staan een aantal links onder. Deze zijn vast bewust gekozen met een belangrijke reden. Het antwoord op de vraag waarom deze links gekozen zijn is waarschijnlijk een betere omschrijving voor de koptekst dan alleen maar "Snel naar". https://cjgdrimmelengeertruidenberg.nl/

  • Gevolg:

   Onduidelijke navigatie door de website.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Geen: De uitleg van Cardan is hier een subjectieve beoordeling waarmee de webbouwer het niet eens is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-04-2022
 14. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Bij veel interactieve componenten binnen de website is de toetsenbordfocus niet zichtbaar. Dit komt doordat in de CSS deze uit is gezet door middel van "outline: 0;". Deze code weghalen lost al een groot deel van het probleem op. Tijdens de herinspectie zien we al wel een verbetering, maar het gaat nog niet altijd goed. Zo is op pagina https://cjgdrimmelengeertruidenberg.nl/ de focus niet zichtbaar als deze komt op de afbeeldingen onder "Actueel".

   Als de herschaalde versie van de website wordt bekeken kan de navigatie geopend worden via het 'hamburger-icoon', te herkennen aan de drie streepjes op het paarse vlak. Als dit menu is geopend is de focus niet altijd zichtbaar. Als de focus vervolgens aan het eind van het menu komt dan verdwijnt de focus achter het menu. Pas na een paar keer 'tabben' wordt het menu gesloten. Dit lijkt op iedere pagina weer net iets anders te zijn.

  • Gevolg:

   Onduidelijke navigatie door de website.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Geen: De maatregel zit in de gebruikte plug-in/thema en kan niet aangepast worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-04-2022
 15. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://cjgdrimmelengeertruidenberg.nl/ worden waardes van id attributen vaak twee keer gebruikt. De waarde van een id attribuut moet uniek zijn binnen een webpagina, anders kan dit parse problemen opleveren voor hulpsoftware. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende waardes: "search-default", "div_block-135-11", "text_block-995-11", en "span-179-11".

   Ook op andere pagina's komen dubbele id attributen voor. Bijvoorbeeld op pagina https://cjgdrimmelengeertruidenberg.nl/contact/ (id="search-default"). En op pagina https://cjgdrimmelengeertruidenberg.nl/over-het-cjg/. Ook op pagina https://cjgdrimmelengeertruidenberg.nl/voor-professionals/ komt dit probleem heel veel voor.

   Op pagina https://cjgdrimmelengeertruidenberg.nl/over-het-cjg/ worden diverse elementen niet goed afgesloten, bijvoorbeeld een 'verloren' a-element op regel 29 en 65. Daarnaast is er sprake van verkeerde nesting. Vergelijkbare problemen komen ook voor op andere pagina's, waaronder https://cjgdrimmelengeertruidenberg.nl/voor-professionals/ en https://cjgdrimmelengeertruidenberg.nl/voor-ouders/rots-en-water/.

  • Gevolg:

   Probleem is bekend via Oxygen builder

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Oxygen builder probleem is bekend

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-04-2022

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   Keuze om bepaalde informatie wel op de website te plaatsen, ook al voldoet het niet aan de toegankelijkheidseisen. Er is geen budget en tijd beschikbaar.

  • Oorzaak:

   Video's: https://cjgdrimmelengeertruidenberg.nl/voor-ouders/scheiden/ https://cjgdrimmelengeertruidenberg.nl/actueel/eenzaamheid/ Door externe partners aangeleverd. Wel belangrijk om te publiceren.

  • Gevolg:

   Geen goede ondertiteling en alt teksten

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Geen: We houden in de toekomst wel rekening met de toegankelijkheid van video-materiaal.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-04-2022

Onevenredige last

De maatregelen die Centrum voor Jeugd en Gezin Drimmelen Geertruidenberg heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209