Verklaring van www.derbg.nl

Status toegankelijkheid https://www.derbg.nl/

Regionale Belasting Groep is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 27-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Regionale Belasting Groep streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.derbg.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Regionale Belasting Groep is beschikbaar via de link https://www.derbg.nl/toegankelijkheid-website-rbg/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Regionale Belasting Groep gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.derbg.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Regionale Belasting Groep is gevorderd met de toegankelijkheid van www.derbg.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 03-06-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Regionale Belasting Groep .
Functie: Directeur Regionale Belasting Groep.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 27-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of hebt u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via ons contactformulier. Kies voor 'ik heb een andere vraag'. Wij zoeken dan naar een passende oplossing, zodat u toegang hebt tot de informatie. 

Wat kunt u van ons verwachten?
U ontvangt binnen 5 dagen een ontvangstbevestiging
U ontvangt binnen 3 weken bericht

Aanvullende informatie van Regionale Belasting Groep

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.derbg.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.derbg.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Regionale Belasting Groep dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.derbg.nl/wp-content/uploads/2021/05/check_8574_auto_rapport.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 22-03-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.derbg.nl/wp-content/uploads/2021/05/check_8878_auto_rapport.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 22-03-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.bakerware.nl/toegankelijkheid/check_8316_auto_rapport_digitalebalie-demo.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 01-09-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Regionale Belasting Groep dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Bij het logo op Mijn RBG is ervan uitgegaan dat 'logo RBG' als tekstalternatief voldoende was. Bij het logo in de afsprakenkalender moeten we wachten tot de leverancier de code vrijgeeft. De leverancier heeft aangegeven deze vrij te geven. Datum is nu nog niet bekend.

  • Gevolg:

   Dit betekent voor blinden en slechtzienden dat voorleessoftware het logo op de website niet kan voorlezen. Op Mijn RBG wordt 'logo RBG' voorgelezen in plaats van 'logo Regionale Belasting Groep'.

  • Alternatief:

   Geen alternatief.

  • Maatregel:

   Het tekstalternatief 'Logo Regionale Belasting Groep' aan het logo toevoegen. Voor Mijn RBG is dit meegenomen bij de nieuwe aanbesteding van Mijn RBG. Wordt in 2023 aangepast. Voor de planning van de afsprakenkalender zijn we afhankelijk van wanneer de leverancier de code vrijgeeft.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 2. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Deze eis is niet toegepast.

  • Gevolg:

   Dit betekent dat de invulvelden van het contactformulier niet voor een gedeelte automatisch gevuld kunnen worden

  • Alternatief:

   Boven het contactformulier staat dat klanten ons ook telefonisch een vraag kunnen stellen.

  • Maatregel:

   Het autocomplete-attribuut gebruiken in de invoervelden met de juiste waarden. Dit is meegenomen bij de nieuwe aanbesteding van Mijn RBG.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 3. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Dit is bij het contactformulier over het hoofd gezien.

  • Gevolg:

   Dit betekent voor sommige kleurenblinden en slechtzienden dat zij in het contactformulier niet zien achter welke woorden een link zit en welke verplichte velden verkeerd of niet zijn ingevuld.

  • Alternatief:

   Boven het contactformulier staat dat klanten ons ook telefonisch een vraag kunnen stellen.

  • Maatregel:

   Een andere niet-kleurafhankelijk kenmerk gebruiken, naast het kleurverschil. Dit is meegenomen bij de nieuwe aanbesteding van Mijn RBG.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Deze richtlijn is bij het contactformulier en in Mijn RBG niet goed opgevolgd. En de afsprakenkalender voldoet niet aan deze eis. Voor de afsprakenkalender moeten we wachten tot de leverancier de code vrijgeeft. De leverancier heeft aangegeven deze vrij te geven. Datum is nu nog niet bekend.

  • Gevolg:

   Dit betekent voor sommige kleurenblinden en slechtzienden dat ze de links in het contactformulier niet kunnen zien. Daarnaast zijn de teksten 'Home', 'sitemap' en 'Over de RBG' in de footer van Mijn RBG en de teksten in de afsprakenkalender voor deze doelgroep niet goed leesbaar.

  • Alternatief:

   Boven het contactformulier staat dat klanten ons ook telefonisch een vraag kunnen stellen. Op de pagina van de afsprakenkalender staat dat klanten ook telefonisch een afspraak kunnen maken.

  • Maatregel:

   Voldoende contrast bieden. Ten minste 4,5:1 Dit is meegenomen bij de nieuwe aanbesteding van Mijn RBG en het contactformulier. Wordt in 2023 aangepast. Voor de planning van de afsprakenkalender zijn we afhankelijk van wanneer de leverancier de code vrijgeeft. De planning is 31-12-2023.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Deze eis is bij het contactformulier niet opgevolgd. Bij de afsprakenkalender moeten we wachten tot de leverancier de code vrijgeeft. De leverancier heeft aangegeven deze vrij te geven. Datum is nu nog niet bekend.

  • Gevolg:

   Voor sommige blinden en slechtzienden betekent dit dat zij bij het contactformulier niet waar de invulvelden zien staan. Ook de knoppen in de afsprakenkalender zijn hierdoor niet goed zichtbaar.

  • Alternatief:

   Boven het contactformulier staat dat klanten ons ook telefonisch een vraag kunnen stellen. Op de pagina van de afsprakenkalender staat dat klanten ook telefonisch een afspraak kunnen maken.

  • Maatregel:

   Voldoende contrast bieden. Ten minste 3:1 Dit is meegenomen bij de nieuwe aanbesteding van Mijn RBG. Wordt in 2023 aangepast. Voor de planning van de afsprakenkalender zijn we afhankelijk van wanneer de leverancier de code vrijgeeft. Planning is 31-12-2023

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 6. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   De gebruikte applicatie houdt geen rekening met deze eis. Hiervoor moeten we wachten tot de leverancier de code vrijgeeft. De leverancier heeft aangegeven deze vrij te geven. Datum is nu nog niet bekend.

  • Gevolg:

   Klanten die de geen muis kunnen gebruiken, kunnen geen afspraak maken.

  • Alternatief:

   Op de pagina met de knop naar de afsprakenkalender staat een tekst dat klanten ons ook kunnen bellen voor het maken van een afspraak.

  • Maatregel:

   De applicatie zo aanpassen, zodat bediening met alleen een toetsenbord mogelijk is. Hiervoor zijn we afhankelijk van wanneer de leverancier de code vrijgeeft.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 7. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Bij Mijn RBG is deze eis bij een paar pagina's over het hoofd gezien.

  • Gevolg:

   Voor bezoekers is het mogelijk niet direct duidelijk wat de inhoud van de pagina is.

  • Alternatief:

   Geen alternatief.

  • Maatregel:

   Titels toevoegen aan alle pagina's. Dit is meegenomen bij de nieuwe aanbesteding van Mijn RBG. Wordt in 2023 aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 8. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   De appicatie afsprakenkalender is nog niet toetsenbordtoegankelijk. Hiervoor moeten we wachten tot de leverancier de code vrijgeeft. De leverancier heeft aangegeven deze vrij te geven. Datum is nu nog niet bekend.

  • Gevolg:

   Dit betekent voor klanten die de website alleen met een toetsenbord bedienen dat zij geen afspraak kunnen maken.

  • Alternatief:

   Op de pagina met de knop naar de afsprakenkalender staat een tekst dat klanten ons ook kunnen bellen voor het maken van een afspraak.

  • Maatregel:

   De tab-volgorde logisch maken, zodat deze klanten in de afsprakenkalender kunnen komen. Voor de planning van de afsprakenkalender zijn we afhankelijk van wanneer de leverancier de code vrijgeeft.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 9. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Deze applicatie houdt geen rekening met deze eis. We moeten wachten tot de leverancier de code vrijgeeft. De leverancier heeft aangegeven deze vrij te geven. Datum is nu nog niet bekend.

  • Gevolg:

   Klanten die geen muis kunnen bedienen kunnen met een toetsenbord niet navigeren binnen de afsprakenkalender.

  • Alternatief:

   Op de pagina met de knop naar de afsprakenkalender staat een tekst dat klanten ons ook kunnen bellen voor het maken van een afspraak.

  • Maatregel:

   Bij navigatie visueel zichtbaar maken waar de toetsenbordfocus zich bevindt. Voor de planning zijn we afhankelijk van wanneer de leverancier de code vrijgeeft.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 10. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Bij het logo is het tekstalternatief over het hoofd gezien.

  • Gevolg:

   Voorleessoftware voor blinden en slechtzienden krijgen geen tekstalternatief te horen als op ons logo wordt geklikt in Mijn RBG.

  • Alternatief:

   geen alternatief

  • Maatregel:

   Een tekstalternatief aan het logo toevoegen in Mijn RBG. Dit is meegenomen bij de nieuwe aanbesteding van Mijn RBG. Wordt in 2023 aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 11. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   We hadden verwacht dat we het voldoende hadden toegelicht. En bij de afsprakenkalender moeten we wachten tot de leverancier de code vrijgeeft. De leverancier heeft aangegeven deze vrij te geven. Datum is nu nog niet bekend.

  • Gevolg:

   Als op het contactformulier in een verplicht veld niets wordt ingevuld krijg je geen goede foutmelding te zien. Alleen dat bepaalde velden verplicht zijn. Datzelfde geldt voor het leeg versturen van de uploadmogelijkheid in Mijn RBG en bij het niet vullen van de velden in de afsprakenkalender. Er wordt niet precies beschreven wat er fout is gegaan.

  • Alternatief:

   Boven het contactformulier staat dat klanten ons ook telefonisch een vraag kunnen stellen. Op de pagina met de knop naar de afsprakenkalender staat een tekst dat klanten ons ook kunnen bellen voor het maken van een afspraak. Voor de meldingen in Mijn RBG is geen alternatief.

  • Maatregel:

   In Mijn RBG, de afsprakenkalender en het contactformulier precies beschrijven wat er fout is gegaan. Dit is meegenomen bij de nieuwe aanbesteding van Mijn RBG en het contactformulier. Wordt in 2023 aangepast. Voor de planning van de afsprakenkalender zijn we afhankelijk van wanneer de leverancier de code vrijgeeft.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 12. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De sluitknop in de afsprakenkalender heeft geen rol en geen naam meegekregen. We moeten wachten tot de leverancier de code vrijgeeft. De leverancier heeft aangegeven deze vrij te geven. Datum is nu nog niet bekend.

  • Gevolg:

   Voor blinde bezoekers begrijpt de voorleessoftware de naam en rol van de sluitknop niet.

  • Alternatief:

   Op de pagina met de knop naar de afsprakenkalender staat een tekst dat klanten ons ook kunnen bellen voor het maken van een afspraak.

  • Maatregel:

   Een naam en rol meegeven aan de sluitknop. Voor de planning zijn we afhankelijk van wanneer de leverancier de code vrijgeeft.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 13. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Voor het contactformulier is dit over het hoofd gezien. Voor de afsprakenkalender moeten we wachten tot de leverancier de code vrijgeeft. De leverancier heeft aangegeven deze vrij te geven. Datum is nu nog niet bekend.

  • Gevolg:

   De foutmeldingen op het contactformulier en in de afsprakenkalender worden dynamisch gegenereerd zonder dat de pagina ververst wordt of de focus naar de foutmeldingen verplaats wordt. Voorleessoftware ziet dit dus niet.

  • Alternatief:

   Boven het contactformulier staat dat klanten ons ook telefonisch een vraag kunnen stellen. Op de pagina met de knop naar de afsprakenkalender staat een tekst dat klanten ons ook kunnen bellen voor het maken van een afspraak. Voor de meldingen in Mijn RBG is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Op de berichten een aria-live attribuut toepassen. Voor het contactformulier en Mijn RBG is dit meegenomen bij de nieuwe aanbesteding. Wordt in 2023 aangepast. Voor de planning van de afsprakenkalender zijn we afhankelijk van wanneer de leverancier de code vrijgeeft.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Regionale Belasting Groep heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209