Verklaring van Verklaring van intranet

Status toegankelijkheid https://intranet.lansingerland.nl/

Gemeente Lansingerland is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 20-12-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Lansingerland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Verklaring van intranet.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Lansingerland is beschikbaar via de link https://www.lansingerland.nl/toegankelijkheidsverklaring/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Lansingerland gepubliceerde informatie blijkt dat de website Verklaring van intranet gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Lansingerland is gevorderd met de toegankelijkheid van Verklaring van intranet en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 25-05-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Lansingerland .
Functie: Teammanager Service & Contact.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 20-12-2021.

Feedback en contactgegevens

Mocht u ondanks de maatregelen die wij nemen een toegankelijkheidsprobleem ervaren op onze website, laat het ons dan weten via het contactformulier(link sends email) of via telefoonnummer 14 010. Ook als u vragen, tips of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van informatie op onze website, dan horen we dat graag van u.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u van ons een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Neemt u dan contact met ons op. Op www.lansingerland.nl/contact(externe link) ziet u hoe u ons kunt bereiken.

Aanvullende informatie van Gemeente Lansingerland

De leverancier Embrace verwijst naar  www.embracecloud.nl/ toegankelijkheid-wcag(externe link) voor handmatige onderzoeksresultaten.

Aanvullende informatie van Gemeente Lansingerland

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Verklaring van intranet : voldoet gedeeltelijk

De website Verklaring van intranet is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Lansingerland dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.lansingerland.nl/wp-content/uploads/2021/08/WCAG-2.1-Audit-Embrace-Workspace-1.2.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 01-02-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Lansingerland dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   In de telefoongids, in de kennisconnector en bij instellingen (https://workspace.a11y.embracecloud.io/Settings) zijn teksten visueel opgemaakt als een kop maar dit is niet in de code gedaan.

  • Gevolg:

   n.v.t.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Dit is opgelost in R41 (beschikbaar vanaf 28 september 2020).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-09-2020
 2. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Het functieveld op de pagina ‘Profiel bewerken’ (https://workspace.a11y.embracecloud.io/Profile/Edit) heeft een autocomplete-functie van Embrace. Deze functie is niet compatibel met de door de WCAG voorgestelde autocomplete-functie.

  • Gevolg:

   De oorzaak is dat het functieveld een zelfontwikkeld en dus afwijkend autocompletefunctionaliteit heeft. Deze zorgt voor betere vindbaarheid van profielen binnen Embrace. Het geval is dat het functieveld daardoor niet ingevuld kan worden middels door de WCAG voorgestelde autocomplete-functie.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   n.v.t. De datum is fictief, in het onderzoeksrapport is geen datum aangegeven wanneer dit punt is opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 3. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Het contrast van de focus op toggle-knop in de profielbewerkenpagina (https://workspace.a11y.14embracecloud.io/Profile/Edit) is niet voldoende wanneer deze gedeactiveerd is. De toetsenbordfocus op deze onderdelen heeft een contrast van 1,6:1. Deze knop wordt gebruikt bij de afwezigheidsassistent- en werktijden-secties.

  • Gevolg:

   Het gevolg is verminderde leesbaarheid.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Dit is opgelost in R41 (beschikbaar vanaf 28 september 2020).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-09-2020
 4. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Onderdelen van het hoofdmenu, wanneer de muis erop staat, moeten gesloten worden zonder de muis of toetsenbordfocus te verplaatsen. Bijvoorbeeld met behulp van de ‘escape-knop’.

  • Gevolg:

   Het gevolg is dat onderdelen van het hoofdmenu alleen gesloten kunnen worden door de muist of de toetsenbordfocus te verplaatsen.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Dit is opgelost in R41 (beschikbaar vanaf 28 september 2020).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-09-2020
 5. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Video’s uit de YouTube widget in de zijbalk kunnen met toetsen gepauzeerd of gedempt worden. Dit kan een probleem zijn voor gebruikers die spraaksoftware gebruiken.

  • Gevolg:

   Het gevolg is dat gebruikers met spraaksoftware problemen kunnen ondervinden bij het afspelen van video’s in de zijbalk.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   We hebben dit met de door Stichting Accessibilty aangedragen oplossing verholpen; de parameter 'disablekb=1' wordt nu toegevoegd aan YouTube-url's. Deze wijziging is doorgevoerd in versie R42 (beschikbaar vanaf 23 november 2020).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-11-2020
 6. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   De afbeeldingen in het agenda-overzicht (op https://workspace.a11y.embracecloud.io/umbraco/agenda) hebben een link, maar het is onduidelijk waar deze link naar verwijst.

  • Gevolg:

   Het gevolg is dat gebruikers met spraaksoftware niet weten waar de link naartoe verwijst.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Dit is in R41 (beschikbaar vanaf 28 september 2020) opgelost door een alt-tekst en titel toe te voegen aan de afbeeldingen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-09-2020
 7. SC 3.2.3 - Consistente navigatie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

  • Oorzaak:

   Als er op de pagina ‘Profiel bewerken’ (https://workspace.a11y.embracecloud.io/Profile/Edit) een datum verkeerd wordt ingevuld dan verschijnt er geen suggestie van de datum in het goede formaat.

  • Gevolg:

   Het gevolg is dat gebruikers kunnen diverse pogingen moeten ondernemen voordat ze de datum in het juiste formaat invoeren.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Dit is opgelost in R42 (beschikbaar vanaf 23 november 2020).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-11-2020
 8. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Als er op de pagina ‘Profiel bewerken’ (https://workspace.a11y.embracecloud.io/Profile/Edit) een manager gekozen is dan verschijnt er een foto met aanvullende informatie en een verwijderknop. Deze knop heeft niet de juiste rol. De actie, verwijderen, kan wel uitgevoerd worden.

   De knoppen 'vorige' en 'volgende' in de widgetbibliotheek hebben niet de juiste rol. Gebruikers kunnen wel naar de overige widgets navigeren.

  • Gevolg:

   Voor wat betreft de verwijderknop is het gevolg dat de verwijderknop door voorleessoftware niet als dusdanig wordt herkend als een knop. Voor wat betreft de knoppen 'vorige' en 'volgende' in de widgetbibliotheek is het gevolg dat de knoppen 'vorige' en 'volgende' niet als knop worden herkend.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Deze knoppen zijn in R41 (beschikbaar vanaf 28 september 2020) voorzien van de juiste rollen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-09-2020
 9. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op de pagina 'Profiel bewerken' (https://workspace.a11y.embracecloud.io/Profile/Edit) staat een formulier waar een statusverandering door foutmeldingen kan optreden. Deze heeft nu als attribuut 'aria-live=polite', dit moet veranderd worden in 'aria-live=assertive'.

  • Gevolg:

   Als gevolg wordt de statusverandering niet als een foutmelding herkent door voorleessoftware.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Dit is opgelost in R41 (beschikbaar vanaf 28 september 2020).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-09-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Lansingerland heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209