Verklaring van www.derondevenen.nl

Status toegankelijkheid https://www.derondevenen.nl

Gemeente De Ronde Venen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 21-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente De Ronde Venen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.derondevenen.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente De Ronde Venen is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente De Ronde Venen gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.derondevenen.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente De Ronde Venen is gevorderd met de toegankelijkheid van www.derondevenen.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 21-12-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente De Ronde Venen .
Functie: Teammanager P&O & Communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 21-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via gemeente@derondevenen.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente De Ronde Venen

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.derondevenen.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.derondevenen.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente De Ronde Venen dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://gemeente.derondevenen.nl/dsresource?objectid=c41f56c3-a343-45d3-88ff-042e69336dcc&type=PDF
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 18-03-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente De Ronde Venen dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In het PDF-bestand op pagina https://gemeente.derondevenen.nl/Bestuur_en_organisatie/College_van_B_W/Agenda_en_besluiten/Hamerstukkenlijst_2020_06_02.pdf staat op iedere pagina rechtsboven een afbeelding van het logo van gemeente De Ronde Venen. Bij deze afbeeldingen is geen tekstalternatief ingesteld. Dit is wel nodig, zodat de visuele informatie ook beschikbaar is voor gebruikers van hulpsoftware. Zonder deze informatie is niet duidelijk van welke gemeente dit document is. Dit type probleem (het ontbreken van noodzakelijke tekstalternatieven) komt ook voor bij het PDF-bestand op pagina https://gemeente.derondevenen.nl/Wonen_en_leven/Vrije_tijd_sport_en_cultuur/Forten/Fortenfietsroute_Een_Groene_Waterlinie.pdf.

  • Oorzaak:

   In de herinspectie van het toegankelijkheidsonderzoek is naar voren gekomen dat de toegankelijkheid van PDF-documenten aanzienlijk is verbeterd sinds het eerste toegankelijkheidsonderzoek. Echter zijn er ook nog PDF-documenten die nog niet volledig toegankelijk zijn. Gemeente De Ronde Venen gaat hiermee aan de slag.

  • Gevolg:

   Gebruikers die gebruik maken van hulpapparatuur kunnen hier hinder van ondervinden. Soms zijn PDF documenten niet voor te lezen met de voorleestool en/of de toepassing van de (koppen)structuur en alternatieve tekst is niet juist.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Gemeente De Ronde Venen gaat een inventarisatie maken van de PDF-documenten, zodat inzichtelijk wordt welke PDF-documenten noodzakelijk zijn voor de communicatie op de website. De noodzakelijke PDF-documenten worden dan toegankelijk gemaakt. En de PDF-documenten die niet toegankelijk en noodzakelijk zijn, worden van de website afgehaald.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op alle pagina’s staat onderaan een cookiebanner met daarin de knop “Details”. De actieve status van één van de vier links onder deze knop (met class-attribuut “active”) is niet beschikbaar voor hulpsoftware en is niet beschikbaar in tekst. De actieve link kan een visueel verborgen tekstalternatief krijgen, maar aria-current=”true” is hiervoor ook een optie. Deze type oplossingen zijn suggesties, andere oplossingen zijn mogelijk. https://gemeente.derondevenen.nl/

  • Oorzaak:

   Dit betreft een technisch issue en is in het verleden op deze manier door de leverancier bepaald.

  • Gevolg:

   Dit kan verwarring veroorzaken bij gebruikers die gebruik maken van hulpsoftware. De hulpsoftware kan nu namelijk niet aangeven welke link onder de knop "Details" actief is.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Dit issue is opgelost door de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In het PDF-bestand op pagina https://gemeente.derondevenen.nl/Bestuur_en_organisatie/College_van_B_W/Agenda_en_besluiten/Hamerstukkenlijst_2020_06_02.pdf staat op iedere pagina rechtsboven een afbeelding van het logo van gemeente De Ronde Venen. Deze afbeeldingen zijn niet getagd en daardoor is het voor hulpsoftware (zoals screenreaders) niet mogelijk om deze informatie te interpreteren. Het is niet verplicht om al deze afbeeldingen te taggen. Het gaat erom dat de informatie die deze afbeeldingen overbrengen beschikbaar is voor hulpsoftware. Om die reden is het voldoende om het logo op de eerste pagina te taggen. Dit type probleem komt ook voor bij het PDF-bestand op pagina https://gemeente.derondevenen.nl/Wonen_en_leven/Vrije_tijd_sport_en_cultuur/Forten/Fortenfietsroute_Een_Groene_Waterlinie.pdf.

  • Oorzaak:

   In de herinspectie van het toegankelijkheidsonderzoek is naar voren gekomen dat de toegankelijkheid van PDF-documenten aanzienlijk is verbeterd sinds het eerste toegankelijkheidsonderzoek. Echter zijn er ook nog PDF-documenten die nog niet volledig toegankelijk zijn. Gemeente De Ronde Venen gaat hiermee aan de slag.

  • Gevolg:

   Gebruikers die gebruik maken van hulpapparatuur kunnen hier hinder van ondervinden. Soms zijn PDF documenten niet voor te lezen met de voorleestool en/of de toepassing van de (koppen)structuur en alternatieve tekst is niet juist.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Gemeente De Ronde Venen gaat een inventarisatie maken van de PDF-documenten, zodat inzichtelijk wordt welke PDF-documenten noodzakelijk zijn voor de communicatie op de website. De noodzakelijke PDF-documenten worden dan toegankelijk gemaakt. En de PDF-documenten die niet toegankelijk en noodzakelijk zijn, worden van de website afgehaald.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In het PDF-bestand op pagina https://gemeente.derondevenen.nl/Wonen_en_leven/Vrije_tijd_sport_en_cultuur/Forten/Fortenfietsroute_Een_Groene_Waterlinie.pdf staan blauwe teksten op een witte achtergrond, zoals bijvoorbeeld “Bereikbaarheid fortenroute”, “Abcoude” en “Toekomst” op de tweede pagina van het document. De contrastverhouding van deze tekst ten opzichte van de witte achtergrond is 2,9:1, dit is te laag en moet minimaal 4,5:1 zijn. Mensen die slechtziend zijn, kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is. Zo zijn er meer contrastproblemen geconstateerd. Op de eerste pagina van het document staat rechtsonder de witte tekst “Legenda” op een groene achtergrond. De contrastverhouding is 1,8:1. Op de eerste pagina staat linksboven de witte koptekst “Fort Waver-Amstel” met hieronder een alinea met witte tekst op een blauwe achtergrond. De contrastverhouding van deze teksten ten opzichte van de blauwe achtergrond is met 4,1:1 net te laag. Deze kleurencombinatie komt vaker voor in het document.

  • Oorzaak:

   In de herinspectie van het toegankelijkheidsonderzoek is naar voren gekomen dat de toegankelijkheid van PDF-documenten aanzienlijk is verbeterd sinds het eerste toegankelijkheidsonderzoek. Echter zijn er ook nog PDF-documenten die nog niet volledig toegankelijk zijn. Gemeente De Ronde Venen gaat hiermee aan de slag.

  • Gevolg:

   Gebruikers die gebruik maken van hulpapparatuur kunnen hier hinder van ondervinden. Soms zijn PDF documenten niet voor te lezen met de voorleestool en/of de toepassing van de (koppen)structuur en alternatieve tekst is niet juist.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Gemeente De Ronde Venen gaat een inventarisatie maken van de PDF-documenten, zodat inzichtelijk wordt welke PDF-documenten noodzakelijk zijn voor de communicatie op de website. De noodzakelijke PDF-documenten worden dan toegankelijk gemaakt. En de PDF-documenten die niet toegankelijk en noodzakelijk zijn, worden van de website afgehaald.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 5. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer de tekstafstanden uit dit succescriterium worden toegepast, is niet alle tekst meer goed leesbaar. Op meerdere pagina's staat rechtsboven de kop ‘Contact of bezoeken’. In dit blok staan de links ‘Afspraken maken’ en ‘Contact en openingstijden’. Indien bovenstaande afstanden ingesteld worden met hulpsoftware is de link ‘Contact en openingstijden’ niet meer (goed) zichtbaar. Op dit moment voldoen de regelafstand en de afstand tussen alinea's al aan de eisen. Het door hulpsoftware instellen van de letterafstand en woordafstand op bovenstaande waarden moet kunnen zonder verlies van content.

  • Oorzaak:

   Dit is in het verleden op deze manier door de leverancier opgeleverd.

  • Gevolg:

   Indien bovenstaande afstanden ingesteld worden met hulpsoftware is de link ‘Contact en openingstijden’ niet meer (goed) zichtbaar. Gebruikers kunnen hierdoor deze belangrijke informatie missen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Dit issue is in december 2021 opgelost door de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 6. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Tijdens de herinspectie is het volgende gebleken. Op alle pagina’s staat onderaan een cookiebanner met daarin de knop “Details”. Deze knop is niet bedienbaar met het toetsenbord. Om te voldoen aan dit succescriterium is het nodig dat alle interactieve onderdelen bedienbaar zijn met het toetsenbord, zodat de functionaliteit ook toegankelijk is voor mensen met bijvoorbeeld visuele- en motorische beperkingen die gebruikmaken van het toetsenbord in plaats van een muis. https://gemeente.derondevenen.nl/

  • Oorzaak:

   Dit betreft een technisch issue en is in het verleden op deze manier door de leverancier bepaald.

  • Gevolg:

   Gebruikers die bij navigatie op de website gebruik maken van het toetsenbord, hebben geen toegang tot de informatie over cookies, voorkeurscookies en statische cookies.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Dit is opgelost door de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 7. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Uit de herinspectie is het volgende gebleken. Op meerdere pagina’s staat aan de rechterzijde een “Geef uw mening” knop. Wanneer hierop geklikt wordt, verschijnt een venster met een formulier. De focusindicator is niet zichtbaar wanneer de knop “Verstuur” de toetsenbordfocus heeft. Het is belangrijk dat de focusindicator altijd zichtbaar is op alle interactieve onderdelen op een webpagina, zoals links en knoppen. Dit is nodig voor mensen die het toetsenbord gebruiken en die wel kunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking. https://gemeente.derondevenen.nl/

  • Oorzaak:

   Dit betreft een technisch issue en is op deze manier in het verleden door de leverancier bepaald.

  • Gevolg:

   Doordat de focusindicator niet zichtbaar is op de knop 'Verstuur' is het voor gebruikers, die gebruik maken van het toetsenbord bij navigatie op de website, niet duidelijk dat de ingevulde feedback kan worden verzonden, omdat de knop 'Verstuur' geen zichtbaar toetsenbordfocus heeft.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief. Gebruikers die hier hinder van ondervinden kunnen contact opnemen met de gemeente. We zoeken dan graag samen naar een passende oplossing. Gemeente De Ronde Venen is bereikbaar via telefoonnummer 0297-291616 of per e-mail gemeente@derondevenen.nl.

  • Maatregel:

   Dit issue is verholpen door de leverancier. De focusindicator is nu zichtbaar wanneer de knop "Verstuur" de toetsenbordfocus heeft.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 8. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op alle pagina’s staat onderaan een cookiebanner met daarin de knop “Details”. De actieve status van één van de vier links onder deze knop (met class-attribuut “active”) is niet beschikbaar voor hulpsoftware. De actieve link kan een visueel verborgen tekstalternatief krijgen, maar aria-current=”true” (op de link niet op het li-element) is hiervoor ook een optie. Deze type oplossingen zijn suggesties, andere oplossingen zijn mogelijk. https://gemeente.derondevenen.nl/

  • Oorzaak:

   Dit betreft een technisch issue en is op deze manier in het verleden door de websiteleverancier bepaald.

  • Gevolg:

   Dit kan verwarring veroorzaken bij gebruikers die gebruik maken van hulpsoftware. De hulpsoftware kan nu namelijk niet aangeven welke link onder de knop "Details" actief is.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Dit issue is opgelost door de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   Nog niet alle PDF documenten zijn volledig toegankelijk op de website.

  • Oorzaak:

   In de herinspectie van het toegankelijkheidsonderzoek is naar voren gekomen dat de toegankelijkheid van PDF-documenten aanzienlijk is verbeterd sinds het eerste toegankelijkheidsonderzoek. Echter zijn er ook nog PDF-documenten die nog niet volledig toegankelijk zijn. Gemeente De Ronde Venen gaat hiermee aan de slag.

  • Gevolg:

   Gebruikers die gebruik maken van hulpapparatuur kunnen hier hinder van ondervinden. Soms zijn PDF documenten niet voor te lezen met de voorleestool en/of de toepassing van de (koppen)structuur en alternatieve tekst is niet juist.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Gemeente De Ronde Venen gaat een inventarisatie maken van de PDF-documenten, zodat inzichtelijk wordt welke PDF-documenten noodzakelijk zijn voor de communicatie op de website. De noodzakelijke PDF-documenten worden dan toegankelijk gemaakt. En de PDF-documenten die niet toegankelijk en noodzakelijk zijn, worden van de website afgehaald.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente De Ronde Venen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209