Verklaring van Mediatheek Rijksoverheid

Status toegankelijkheid https://www.mediatheekrijksoverheid.nl/

Dienst Publiek & Communicatie is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 20-07-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Dienst Publiek & Communicatie streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Mediatheek Rijksoverheid.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Dienst Publiek & Communicatie is beschikbaar via de link https://www.platformrijksoverheidonline.nl/toegankelijkheid/overzicht-toegankelijkheidsverklaringen-dpc

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Dienst Publiek & Communicatie gepubliceerde informatie blijkt dat de website Mediatheek Rijksoverheid gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Dienst Publiek & Communicatie is gevorderd met de toegankelijkheid van Mediatheek Rijksoverheid en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 31-05-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Dienst Publiek & Communicatie .
Functie: Directeur Dienst Publiek en Communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 20-07-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via support@beheerrijksoverheid.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Dienst Publiek & Communicatie

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Mediatheek Rijksoverheid : voldoet gedeeltelijk

De website Mediatheek Rijksoverheid is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Dienst Publiek & Communicatie dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://wcag.nl/audit/tTYWLpPMV6WfVCAfOPDx
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 16-07-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Dienst Publiek & Communicatie dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het gebruikte grid maakt gebruik van afbeeldingen die niet voorzien zijn van een tekstueel alternatief.

  • Oorzaak:

   Het alt-attribuut van de afbeeldingen is leeg gelaten.

  • Gevolg:

   Door het ontbreken van het alt-attribuut is de informatie (en link) verborgen voor hulptechnologieën. Hulptechnologieën gebruiken het tekstuele alternatief van de afbeelding als linktekst.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Beschrijf in het tekstueel alternatief (alt) de titel van het bestand.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie-iconen bevatten geen tekstueel alternatief

  • Oorzaak:

   De afbeelding heeft geen tekstueel alternatief omdat de afbeelding is geplaatst met CSS.

  • Gevolg:

   Door het ontbreken van tekstuele alternatieven is het icoon verborgen voor hulptechnologieën.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Beschrijf in het tekstueel alternatief wat er gebeurt als er op de tooltip wordt geklikt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Complexe geuploade afbeeldingen missen beschrijving

  • Oorzaak:

   De applicatie voorziet in tooling om uploads (afbeeldingen, video) toegankelijk te maken. Deze data wordt in de tool aan elkaar gekoppeld. Om diverse redenen kan uitgeschreven informatie nog niet gekoppeld zijn in het proces.

  • Gevolg:

   Op de pagina staat een complexe afbeelding. Deze afbeelding is noodzakelijk voor het begrijpen van de tekst. De afbeelding heeft geen tekstueel alternatief omdat het alt-attribuut leeg is gelaten. Hierdoor is het verborgen voor hulptechnologieën. De afbeelding voegt informatie toe. Zorg dat bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën deze informatie ook krijgen.

  • Alternatief:

   Met een tekstueel alternatief kan hulptechnologie de informatie voorlezen. Alle belangrijke informatie moet daarbij aanwezig zijn. Beschrijf complexe afbeeldingen in de omringende tekst of eventueel op een aparte pagina.

  • Maatregel:

   Afstemmen doeleinde van de applicatie, of tekstueel alternatief te allen tijde verplichten, ongeacht plek (of reden) binnen workflow.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De applicatie heeft als doel media toegankelijk beschikbaar te stellen, of naar een definitieve fase te brengen. Om dat bij elke upload een volledig uitgeschreven versie te eisen zorgt voor enorm hoge kosten bij de aanmaak van geluid, graphics en video. Tevens zijn er situaties denkbaar waarbij uitgeschreven tekst later aangeleverd wordt ivm prioriteit van plaatsing van content.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 4. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De tekstuele beschrijving van het logo is niet voldoende.

  • Oorzaak:

   Op de website staat een logo in de header. Deze afbeelding is ook een link. Het tekstueel alternatief is “Rijksoverheid.nl”. Dit beschrijft niet goed waar de link naar verwijst.

  • Gevolg:

   Hulptechnologieën gebruiken het tekstuele alternatief van de afbeelding als linktekst. Dit is inderdaad het logo van Rijksoverheid maar de link verwijst naar de beginpagina van mediatheekrijksoverheid.nl.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Neem beide op de in het tekstueel alternatief, bijvoorbeeld "Rijksoverheid, ga naar de homepagina van mediatheekrijksoverheid.nl".

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 5. SC 1.2.1 - Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Niet elk geluidsfragment heeft geen transcript. Bezoekers van de website die het geluid van het geluidsfragment niet kunnen horen hebben geen toegang tot de inhoud. Zorg dat er een transcript aanwezig is voor alle geluidsfragmenten. Een transcript is een uitgeschreven tekst waarin alles wordt beschreven dat te zien, te horen en te doen is in de bijbehorende media. In dit geval alleen wat er te horen is. Plaats een transcript, of een link naar het bijbehorende transcript, altijd direct onder de code van het mediabestand.

  • Oorzaak:

   De applicatie heeft als doel media toegankelijk beschikbaar te stellen, of naar een definitieve fase te brengen. Om dat bij elke upload een volledig uitgeschreven versie te eisen zorgt voor enorm hoge kosten bij de aanmaak van geluid, graphics en video. Tevens zijn er situaties denkbaar waarbij uitgeschreven tekst later aangeleverd wordt ivm prioriteit van plaatsing van content.

  • Gevolg:

   Er is geen tekstuele beschrijving beschikbaar van het geluidsfragment.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Plaats een transcript, of een link naar het bijbehorende transcript, altijd direct onder de code van het mediabestand.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De applicatie heeft als doel media toegankelijk beschikbaar te stellen, of naar een definitieve fase te brengen. Om dat bij elke upload een volledig uitgeschreven versie te eisen zorgt voor enorm hoge kosten bij de aanmaak van geluid, graphics en video. Tevens zijn er situaties denkbaar waarbij uitgeschreven tekst later aangeleverd wordt ivm prioriteit van plaatsing van content.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 6. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Sommige filmpjes hebben geen audiobeschrijving of media-alternatief. De namen en functies van de sprekers worden niet beschreven. Bezoekers van de website die het filmpje niet kunnen zien moeten de filmpjes ook kunnen volgen. Voor dit succescriterium kan gekozen worden tussen een audiobeschrijving of een media-alternatief. In een audiobeschrijving vertelt een voice-over over belangrijke visuele details die je niet kunt afleiden uit dat wat te horen is in het filmpje. In een media-alternatief wordt kort uitgelegd wat er in het filmpje te zien is. Voeg een volledige audiobeschrijving toe aan het filmpje of geef het filmpje een media-alternatief.

   Let op: Succescriterium 1.2.5 stelt een audiobeschrijving verplicht.

  • Oorzaak:

   De applicatie heeft als doel media toegankelijk beschikbaar te stellen, of naar een definitieve fase te brengen. Om dat bij elke upload een volledig uitgeschreven versie te eisen zorgt voor enorm hoge kosten bij de aanmaak van geluid, graphics en video. Tevens zijn er situaties denkbaar waarbij uitgeschreven tekst later aangeleverd wordt ivm prioriteit van

  • Gevolg:

   Bezoekers van de website die het filmpje niet kunnen zien kunnen dergelijke filmpjes niet volgen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Voor dit succescriterium kan gekozen worden tussen een audiobeschrijving of een media-alternatief. In een audiobeschrijving vertelt een voice-over over belangrijke visuele details die je niet kunt afleiden uit dat wat te horen is in het filmpje. In een media-alternatief wordt kort uitgelegd wat er in het filmpje te zien is. Voeg een volledige audiobeschrijving toe aan het filmpje of geef het filmpje een media-alternatief.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 7. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Gebruikte formulieren missen onderlinge relaties.

  • Oorzaak:

   Onderdelen binnen formulieren zijn niet gegroepeerd.

  • Gevolg:

   Het is voor de gebruiker nu onduidelijk dat keuzes bij elkaar horen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Voorzie het formulier van een <fieldset>-element een label door een <legend>-element in het <fieldset>-element te plaatsen. Hulptechnologieën gebruiken het <legend>-element alsof het een onderdeel is van het label van de elementen in het <fieldset>-element.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 8. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie-pagina's over video, foto, graphic of audio bevatten geen goede structuur wat betreft het inzetten van koppen.

  • Oorzaak:

   Een detailpagina is zodoende opgebouwd dat de status van een media-element is opgenomen als kop. Op detailpagina's van video, audio en graphics staan de teksten "Extern gepubliceerd" en "Status: Vrijgegeven". Deze teksten zijn opgemaakt met een kop-element maar hebben niet de functie van een kop.

  • Gevolg:

   Navigeren door middel van koppen is niet mogelijk/onjuist.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Heldere en passende koppenstructuur toepassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 9. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webformulier heeft niet overal de mogelijkheid tot automatisch invullen van veelvoorkomende velden.

  • Oorzaak:

   In dit formulier wordt geen gebruik gemaakt van het autocomplete-attribuut bij invoervelden waar veelgevraagde gegevens ingevuld moet worden.

  • Gevolg:

   Gebruikers zullen alle velden zelf moeten invoeren.

  • Alternatief:

   Zelf invullen, in plaats van selecteren.

  • Maatregel:

   Zorgdragen dat het doel van de gegevens die in een invoerveld moet worden ingevuld, wordt aangegeven in de code. Dit geldt voor alle veelgevraagde gegevens uit de lijst met invoerdoelen van het W3C zoals naam en e-mailadres.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 10. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de beginpagina en zoekpagina staat een grid met tegels van mediabestanden. Ieder onderdeel heeft een knop om het mediabestand aan de collectie toe te voegen of weg te halen. Dit is het icoon van een sterretje. In de aanwijzing of het mediabestand is toegevoegd wordt alleen kleur gebruikt om informatie over te dragen. (Geselecteerd is blauw, niet geselecteerd is grijs.) Instructies en aanwijzingen die alleen met kleur worden aangeduid zijn niet of minder toegankelijk voor bezoekers met een visuele beperking. Bezoekers die kleurenblind, slechtziend of blind zijn kunnen dit soort instructies niet (goed) volgen. Gebruik aanvullend ook tekst of andere visuele aanwijzingen.

   Op de pagina staat een grid met tegels van mediabestanden. De mediabestanden kunnen aflopend of oplopend worden gesorteerd. Dit is het icoon van een pijltje omhoog en omlaag. De status van deze knoppen wordt alleen kleur gebruikt om informatie over te dragen. (Geselecteerd is blauw, niet geselecteerd is grijs.) Gebruik aanvullend ook tekst of andere visuele aanwijzingen.

   Op de pagina staan verschillende methoden voor het filteren in de sidebar. Veel van deze methoden bestaan uit een link met daarbij een getal. Bijvoorbeeld "Foto (11.880)". Deze link wordt alleen met kleur aangeduid. Instructies en aanwijzingen die alleen met kleur worden aangeduid zijn niet of minder toegankelijk voor bezoekers met een visuele beperking. Bij links mag, bij uitzondering, alleen kleur worden gebruikt als het kleurcontrast met de omringende tekst minimaal 3:1 is. Bij deze tekst is een contrastverhouding van 1,8:1 gemeten (#007BC7 tegen #3F4044). Gebruik aanvullend ook andere visuele aanwijzingen, zoals onderstreping.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende contrast en aanvullende visuele aanwijzingen ontbreken.

  • Gevolg:

   Niet alle acties zijn hiermee direct duidelijk

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:
   • Gebruik aanvullend ook tekst of andere visuele aanwijzingen.
   • Pas contrastverhouding aan
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 11. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Een aantal velden binnen webformulieren tonen alleen kleurmarkeringen bij onjuiste invoer van gegevens.

  • Oorzaak:

   Bij sommige velden wordt gen additionele tekst getoond als deze onjuist zijn ingevuld, maar alleen en visuele markering.

  • Gevolg:

   Instructies en aanwijzingen die alleen met kleur worden aangeduid zijn niet toegankelijk voor bezoekers met een visuele beperking

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Gebruik aanvullend ook tekst bij onjuist ingevulde formulieren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 12. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Contrastwaarde niet afdoende bij link in teksten.

  • Oorzaak:

   Links in lopende teksten zijn alleen herkenbaar door middel van kleur. Het contrast is niet voldoende om herkenbaar te zijn (minimaal 3:1)

  • Gevolg:

   Links zijn mogelijk niet afdoende herkenbaar

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Gebruik aanvullend ook andere visuele aanwijzingen, zoals onderstreping bij het tonen van links binnen contentpagina's en formulieren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 13. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Binnen de applicatie geldt dat dat er alleen gebruik wordt gemaakt van kleur om informatie over te brengen.

   Bv bij diverse media-pagina's: De knop om het mediabestand aan de collectie toe te voegen of weg te halen. Dit is het icoon van een sterretje. In de aanwijzing of het mediabestand is toegevoegd wordt alleen kleur gebruikt om informatie over te dragen. (Geselecteerd is blauw, niet geselecteerd is grijs.) Instructies en aanwijzingen die alleen met kleur worden aangeduid zijn niet of minder toegankelijk voor bezoekers met een visuele beperking. Bezoekers die kleurenblind, slechtziend of blind zijn kunnen dit soort instructies niet (goed) volgen.

   Op de pagina staan verschillende bron- en archiefbestanden. Veel van deze bestanden hebben bestaan uit een link met daarbij een getal. Bijvoorbeeld "q3yuvum-web-hd.mp4 (46.5 MB | 1.920 x 1.080)". Deze link wordt alleen met kleur aangeduid.

   Op de pagina staat een link naar het bronbestand in het onderdeel Bijlage. Dit is een link met daarbij een getal. Bijvoorbeeld "RIVM-Nitraatrapportage-infographics-VD-V04_EN-72dpi_2.jpg (542.1 kB)". Deze link wordt alleen met kleur aangeduid.

  • Oorzaak:

   Links in content binnen de applicatie zijn alleen herkenbaar aan de afwijkende kleur.

  • Gevolg:

   Instructies en aanwijzingen die alleen met kleur worden aangeduid zijn niet of minder toegankelijk voor bezoekers met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Of contrast verhogen, of aanvullend ook andere visuele aanwijzingen, zoals onderstreping toepassen binnen de content .

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 14. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Contrastverhoudingen van niet tekstuele content op diverse plekken in de applicatie niet afdoende.

  • Oorzaak:

   Op de website staat op iedere pagina een zoekveld. De rand van dit invoerveld heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 1,5:1 gemeten (#BEC3C7 op #ECF0F1).

   Naast het zoekveld staat een tooltip. Dit is een klein lichtgrijs icoontje met de letter "i" er in. De tekst op de tooltip heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 1,6:1 gemeten (#FFFFFF op #CFCBCC). De tooltip heeft niet genoeg contrast met de achtergrond. Contrastverhouding van 1,4:1 gemeten (#CFCBCC op #ECF0F1).

   Op de website staan verschillende tooltips op een witte achtergrond. Deze tooltips hebben niet genoeg contrast. De tekst op de tooltip heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 1,6:1 gemeten (#FFFFFF op #CFCBCC). De tooltip heeft niet genoeg contrast met de achtergrond. Contrastverhouding van 1,6:1 gemeten (#CFCBCC op #FFFFFF). Ook de verschillende statussen wijken niet genoeg van elkaar af Contrastverhouding van 2,6:1 gemeten (#BEC3C7 tegen #017AC9).

   Inloggen Op de pagina staan 2 invoervelden. De rand van deze invoervelden heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 1,8:1 gemeten (#BEC3C7 op #FFFFFF).

   Contact Op de pagina staat een formulier. De rand van de formulierelementen heeft niet genoeg contrast. Dit komt voor bij de keuzerondjes, invoervelden en selectievakjes. Contrastverhouding van 1,8:1 gemeten (#BEC3C7 op #FFFFFF).

   Beginpagina (alle vrijgegeven items) en Zoekenpagina Op de pagina staat een grid met tegels van mediabestanden. Ieder onderdeel heeft een knop om het mediabestand aan de collectie toe te voegen of weg te halen. Dit is het icoon van een sterretje. Dit icoon heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 1,8:1 gemeten (#BEC3C7 op #FFFFFF). Ook de verschillende statussen wijken niet genoeg van elkaar af Contrastverhouding van 2,6:1 gemeten (#BEC3C7 tegen #017AC9).

   Op de pagina staat een grid met tegels van mediabestanden. De afbeeldingen in het grid hebben een selectievakje. De rand van dit selectievakje heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 1,8:1 gemeten (#BEC3C7 op #FFFFFF).

   Op de pagina staat een grid met tegels van mediabestanden. De mediabestanden kunnen aflopend of oplopend worden gesorteerd. Dit is het icoon van een pijltje omhoog en omlaag. Deze iconen van het inactieve onderdeel heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 1,8:1 gemeten (#BEC3C7 op #FFFFFF). Ditzelfde geldt ook voor de manier van presentatie; tegelweergave of lijstweergave.

   Op de pagina staat een grid met tegels van mediabestanden. De tegelgrootte kan worden aangepast. De iconen en de regelaar hebben niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 1,8:1 gemeten (#BEC3C7 op #FFFFFF).

   Video, Adio, Graphic en Foto Op de pagina staat een knop om het mediabestand aan de collectie toe te voegen of weg te halen. Dit is het icoon van een sterretje. Dit icoon heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 1,8:1 gemeten (#BEC3C7 op #FFFFFF). Ook de verschillende statussen wijken niet genoeg van elkaar af Contrastverhouding van 2,6:1 gemeten (#BEC3C7 tegen #017AC9).

   In de videospeler zit een geluidsbediening, hiermee kan het volume van het geluid worden aangepast. Dit is een bedieningselement. Als het volume op 100% is ingesteld dan heeft de volumebediening onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 1,2:1 gemeten (#DEDEDE op #F3F3F3).

  • Gevolg:

   De informatie is mogelijk niet goed bruikbaar voor mensen met een visuele beperking

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Contrastwaarde van niet tekstuele content aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 15. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is geen mechanisme beschikbaar waarmee aanvullende content kan worden gesloten zonder de muisaanwijzer te verplaatsen.

  • Oorzaak:

   Op website staat een kleine navigatie met de onderdelen "Navigation" en "Profile". Als hier met de muisaanwijzer overheen wordt bewogen verschijnt een navigatie. Aanvullende content wordt zichtbaar. Er is geen mechanisme beschikbaar waarmee deze aanvullende content kan worden gesloten zonder de muisaanwijzer te verplaatsen. Zorg dat bezoekers aanvullende inhoud die verschijnt goed kunnen gebruiken.

   Foto en Graphic Op de pagina staan 3 knoppen: "Toevoegen", "Weghalen", "Downloaden". Bij de knop "Downloaden" verschijnt een subnavigatie als er met de muisaanwijzer overheen wordt bewogen. Aanvullende content wordt zichtbaar. Er is geen mechanisme beschikbaar waarmee deze aanvullende content kan worden gesloten zonder de muisaanwijzer te verplaatsen. Zorg dat bezoekers aanvullende inhoud die verschijnt goed kunnen gebruiken.

   Video Op de pagina staat een videospeler. Als hier met de muisaanwijzer over de het onderdeel "Geluid" wordt bewogen, en als het onderdeel de toetsenbordfocus krijgt, verschijnt een volumeregelaar. Aanvullende content wordt zichtbaar. Er is geen mechanisme beschikbaar waarmee deze aanvullende content kan worden gesloten zonder de muisaanwijzer te verplaatsen. Zorg dat bezoekers aanvullende inhoud die verschijnt goed kunnen gebruiken.

  • Gevolg:

   Content die aanvullend is, kan mogelijk niet gebruikt worden.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zorg dat bezoekers aanvullende inhoud die verschijnt goed kunnen gebruiken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 16. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op detailpagina's van foto's, video en audio staan 3 knoppen: "Toevoegen", "Weghalen", "Downloaden". Bij de knop "Downloaden" verschijnt een subnavigatie als er met de muisaanwijzer overheen wordt bewogen. De tekst in deze subnavigatie heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 3,2:1 gemeten (#1E97E4 op #FFFFFF).

   Op de detailpagina staat een knop om het mediabestand aan de collectie toe te voegen of weg te halen. Dit is het icoon van een sterretje. Dit icoon heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 1,8:1 gemeten (#BEC3C7 op #FFFFFF). Ook de verschillende statussen wijken niet genoeg van elkaar af Contrastverhouding van 2,6:1 gemeten (#BEC3C7 tegen #017AC9).

   Ook overzichtpagina's hebben diverse functionaliteiten met onjuist contrast. Zoals de sorteericonen. De mediabestanden kunnen aflopend of oplopend worden gesorteerd. Dit is het icoon van een pijltje omhoog en omlaag. Deze iconen van het inactieve onderdeel heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 1,8:1 gemeten (#BEC3C7 op #FFFFFF). Ditzelfde geldt ook voor de manier van presentatie; tegelweergave of lijstweergave.

   Op de overzichtspagina staat een grid met tegels van mediabestanden. De tegelgrootte kan worden aangepast. De iconen en de regelaar hebben niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 1,8:1 gemeten (#BEC3C7 op #FFFFFF).

  • Oorzaak:

   Onjuist contrast

  • Gevolg:

   Functionaliteit minder goed beschikbaar

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Verhoog contrast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 17. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Contrastverhoudingen van tekst en foutmeldingen niet voldoende

  • Oorzaak:

   Contact Op de pagina staat de link "Toon alle informatie" in het onderdeel "Informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens". Deze link heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 3,9:1 gemeten (#007BC7 op #ECF0F1).

   Op de pagina staat een formulier. In het formulier is een foutcontrole ingebouwd. De tekst van de foutmelding heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 4:1 gemeten (#FF0000 op #FFFFFF).

   Beginpagina (alle vrijgegeven items) Op de pagina staat de tekst "Kies eerst een organisatie en daarna een organisatieonderdeel" in de sidebar. Deze tekst heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 2,8:1 gemeten (#989C9F op #FFFFFF).

   Op de pagina staat het onderdeel "Trefwoorden" in de sidebar. De tekst in dit onderdeel heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 3,9:1 gemeten (#007BC7 op #ECF0F1).

   Zoeken Zie opmerkingen bij de pagina Beginpagina.

   Foto Op de pagina staat een tabpaneel met 2 tabbladen (Algemeen en Originele metadada). De tekst op het inactieve tabblad heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 3,6:1 gemeten (#007BC7 op #E2E6E7).

   Video Op de pagina staat een knop met de tekst "Toon alle publicatielinks". Deze tekst heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 3,6:1 gemeten (#007BC7 op #E2E6E7).

   Audio Op de pagina staat een knop met de tekst "Toon alle publicatielinks". Deze tekst heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 3,6:1 gemeten (#007BC7 op #E2E6E7).

  • Gevolg:

   De informatie is mogelijk niet goed bruikbaar voor mensen met een visuele beperking

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Constrastwaarden aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 18. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor een aantal functionaliteiten geldt dat deze niet te gebruiken zijn door toetsenbord gebruikers.

  • Oorzaak:

   Niet alle functies zijn met toetsenbord te bereiken of te regelen.

  • Gevolg:

   Beginpagina (alle vrijgegeven items) Op de pagina staat een grid met tegels van mediabestanden. De mediabestanden kunnen aflopend of oplopend worden gesorteerd. De keuzelijst die bepaalt waarop wordt gesorteerd is niet te bereiken en bedienen met het toetsenbord. Toetsenbordtoegankelijkheid is belangrijk voor bezoekers die alleen het toetsenbord kunnen of willen gebruiken. Bezoekers die geen muis kunnen gebruiken door bijvoorbeeld een visuele of motorische beperking kunnen dit onderdeel helemaal niet bedienen. Zorg dat alle functies met alleen het toetsenbord te bereiken en gebruiken zijn.

   Op de pagina staat een grid met tegels van mediabestanden. De grootte van de voorbeeldweergave kan worden aangepast met een regelaar. Deze regelaar is niet met met toetsenbord te bedienen. Alleen de kleinste en grootste weergaven kunnen met het toetsenbord worden geselecteerd.

   Zoeken Zie opmerkingen bij de pagina Beginpagina.

   Foto en Graphic Op de pagina staan 3 knoppen: "Toevoegen", "Weghalen" en "Downloaden". Bij de knop "Downloaden" verschijnt een subnavigatie als er met de muisaanwijzer overheen wordt bewogen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zorg dat alle functies met alleen het toetsenbord te bereiken en gebruiken zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 19. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is geen mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   De pagina heeft geen skiplinks om blokken met content over te slaan. De pagina heeft wel onderdelen die op iedere pagina worden herhaald.

  • Gevolg:

   Bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën moeten, elke keer als ze pagina komen, bovenaan beginnen. Hierdoor wordt inhoud van de header iedere keer volledig voorgelezen voordat ze uitkomen bij de inhoud van de pagina. Ook bezoekers die alleen met het toetsenbord navigeren moeten hier iedere keer eerst doorheen navigeren.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Een skiplink opnemen bovenaande code. Een skiplink zorgt er voor dat dit soort onderdelen op een website kunnen worden overgeslagen. Een skiplink is een ankerlink naar een onderdeel op de website. Een skiplink hoort het eerste element op een pagina te zijn. Zet het dus bovenaan in de code.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 20. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben allen dezelfde titel.

  • Oorzaak:

   De titel van alle pagina's op de website is “Mediatheek Rijksoverheid”.

  • Gevolg:

   De titel van alle pagina's op de website is “Mediatheek Rijksoverheid”. Deze titel beschrijft niet goed het onderwerp of het doel van de individuele pagina's.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Door een goede paginatitel te gebruiken kunnen bezoekers de pagina gemakkelijk terugvinden als er bijvoorbeeld meerdere tabbladen open staan. De titel van een pagina wordt in hulptechnologieën gebruikt om de webpagina aan te duiden. Geef de pagina een paginatitel die de inhoud voldoende beschrijft.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 21. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Verborgen velden krijgen ook focus; dit veroorzaakt verwarring.

  • Gevolg:

   Hetcontactformulier heeft een verborgen veld. Label van dit veld is "Hier niets invullen a.u.b.". De focus beweegt ook naar dit veld. Dit maakt de focus volgorde niet logisch.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Op de contactpagina staat een formulier. Dit formulier heeft een verborgen veld. Label van dit veld is "Hier niets invullen a.u.b.". De focus beweegt ook naar dit veld. Dit maakt de focus volgorde niet logisch. Zorg dat de volgorde waarin onderdelen op een pagina focus krijgen logisch is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 22. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In overzichten kan het linkdoel niet bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext.

  • Oorzaak:

   Op de website staan verschillende tooltips. Deze links hebben geen linktekst. Bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën kunnen een lijst van alle links gebruiken om over de pagina te navigeren. Deze links staan daar niet tussen. Zorg dat de linktekst het doel van de link beschrijft.

   Beginpagina (alle vrijgegeven items) en Zoeken Op de pagina staat een grid met tegels van mediabestanden. De tegels van videobestanden en geluidsfragmenten hebben een afbeelding, een duratie, een icoon dan aangeeft dat het extern is gepubliceerd. Deze informatie is ook is een link. De afbeelding maakt hier deel van uit. De afbeelding heeft geen tekstueel alternatief omdat het alt-attribuut leeg is gelaten. Hierdoor is het verborgen voor hulptechnologieën. De linktekst is nu opgebouwd uit de duratie en (indien van toepassing) het icoon dat het bestand extern is gepubliceerd. Bijvoorbeeld “00:01:39 Extern gepubliceerd”. Uit deze linktekst is het doel van de link niet duidelijk af te leiden. Ook uit de (door software bepaalde) context blijkt ook niet genoeg waar de link naar verwijst. Bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën kunnen een lijst van alle links gebruiken om over de pagina te navigeren. Deze bezoekers kunnen moeite hebben met deze link. Zorg dat de linktekst het doel van de link beschrijft.

   Op de pagina staat een grid met tegels van mediabestanden. De tegels van foto's hebben een afbeelding. De afbeelding is een link. De afbeelding heeft geen tekstueel alternatief omdat het alt-attribuut leeg is gelaten. Hulptechnologieën gebruiken het tekstuele alternatief van de afbeelding als linktekst. Deze links hebben nu geen linktekst.

   Op de pagina staat een grid met tegels van mediabestanden. Ieder onderdeel heeft een knop om het mediabestand aan de collectie toe te voegen of weg te halen. Dit is het icoon van een sterretje. De linktekst is "Toevoegen" of "Weghalen" (met de uitleg "Voeg dit media-item toe aan 'Mijn collectie'".) Uit deze linktekst is het doel van de link niet duidelijk af te leiden. Ook uit de (door software bepaalde) context blijkt niet welk onderdeel wordt toegevoegd of weggehaald. Er wordt niet duidelijk om wel bestand het gaat.

   Op de pagina staan verschillende manieren om te filteren in de sidebar. Bijvoorbeeld "Soort media-item", "Eigenaar media-item", "Kijkrechten", etc. Als een filter wordt gekozen verschijnt een label met een icoon van een kruisje. De linktekst is "verwijderen". Uit deze linktekst is het doel van de link niet duidelijk af te leiden. Ook uit de (door software bepaalde) context blijkt niet welk onderdeel wordt toegevoegd of weggehaald. Er wordt niet duidelijk om wel bestand het gaat.

  • Gevolg:

   Een aantal links hebben geen linktekst, of is het doel van een link niet direct duidelijk.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Links voorzien van duidelijk informatie zodat helder is welke actie je kunt verwachten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 23. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Labels van selectievak beschrijft niet helder het onderwerp.

  • Oorzaak:

   Op de overzichtpagina's staat een grid met tegels van mediabestanden. De afbeeldingen in het grid hebben een selectievakje. Het label van dit selectievakje is "Select". Er wordt niet duidelijk om welk bestand het gaat.

  • Gevolg:

   Er wordt niet duidelijk om welk bestand het gaat.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zorgdragen dat het doel van de select helder is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 24. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Toetsenbordfocus niet correct op diverse pagina's binnen de applicatie.

  • Oorzaak:

   Op de pagina staat een logo in de header. De focus is niet zichtbaar op deze afbeelding. Bezoekers die met het toetsenbord op de pagina navigeren moeten kunnen zien welk onderdeel de focus heeft. Met een zichtbare focus indicator weet de bezoeker waar hij zich op de website bevindt. Zorg dus voor een goed zichtbare focus indicator.

   Beginpagina (alle vrijgegeven items) Op de pagina staat een grid met tegels van mediabestanden. De tegels hebben een afbeelding, een knop om het mediabestand aan de collectie toe te voegen of weg te halen en een titel. De focus is niet duidelijk zichtbaar op de afbeelding.

   Op de pagina staan verschillende manieren om te filteren in de sidebar. Bijvoorbeeld "Soort media-item", "Eigenaar media-item", "Kijkrechten", etc. Als een filter wordt gekozen verschijnt een label met een icoon van een kruisje. De linktekst is "verwijderen". De focus is niet duidelijk zichtbaar op dit icoon.

   Zoeken Zie opmerkingen bij de pagina Beginpagina.

   Video en Audio Op de pagina staan verschillende bron- en archiefbestanden. De focus indicator is niet duidelijk zichtbaar op de links in dit onderdeel. Slechts 2 van de 4 zijden zijn zichtbaar.

   Op de pagina staat een knop met de tekst "Toon alle publicatielinks". Als op deze knop wordt geklikt verschijnt een dialoogvenster. In dit dialoogvenster staat de knop "OK". De focus indicator is niet zichtbaar op deze knop.

  • Gevolg:

   Het is niet altijd duidelijk waar men zich bevindt als men navigeert met toetsenbord.

  • Alternatief:

   Navigeren met alternatieve input

  • Maatregel:

   Focus aanpassen bij de genoemde situaties.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 25. SC 2.5.1 - Aanwijzergebaren [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Slider op overzichtpagina's lastig te bedienen.

  • Oorzaak:

   Beginpagina (alle vrijgegeven items) en zoeken Op de pagina staat een grid met tegels van mediabestanden. De grootte van de voorbeeldweergave kan worden aangepast met een regelaar. Dit is functionaliteit die alleen met een padgebaseerd gebaar kan worden bediend.

  • Gevolg:

   Bezoekers die moeite hebben met fijne motoriek en bezoekers die gebruik maken van spraakherkenning met kunnen moeite hebben met de bediening van dit onderdeel.

  • Alternatief:

   Toetsenbord navigatie inzetten om dit element te besturen.

  • Maatregel:

   Slider eenvoudiger maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 26. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Tekst videoplayer is niet consistent met aria-label

  • Oorzaak:

   Video Op de pagina staat een videospeler. De tekst "CC" op de knop voor ondertiteling komt niet overeen met het aria-label "Ondertiteling aan".

  • Gevolg:

   De zichtbare tekst is niet volledig toegevoegd in de toegankelijke naam van het element. Hierdoor kunnen bezoekers die met spraakherkenning werken dit element moeilijk of helemaal niet bereiken.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Gebruik de hele zichtbare tekst in de toegankelijke naam.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 27. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Foutmeldingen in webformulieren zijn niet gekoppeld aan de betreffende invoervelden.

  • Oorzaak:

   Op de contactpagina staat een formulier. In het formulier is een foutcontrole ingebouwd. De foutcontrole controleert automatisch of een verplicht onderdeel leeg is gelaten of dat een invoerveld verkeerd is ingevuld. De foutmeldingen zijn in de code niet gekoppeld aan het invoerveld.

  • Gevolg:

   Hierdoor krijgen bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën deze informatie niet bij het invoerveld.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Koppel de foutmeldingen ook in de code aan het bijbehorende invoerveld om verwarring te voorkomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 28. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bezoekers worden niet geholpen met de opbouw van een e-mailadres bij foutieve opvoer binnen webformulieren.

  • Oorzaak:

   Een onjuist opgegeven e-mailadres wordt door het systeem niet geaccepteerd. Bezoekers worden echter niet geholpen door in de foutmelding mee te geven welke opbouw verwacht wordt voor een succesvolle opgave van een e-mailadres.

  • Gevolg:

   Hierdoor weten bezoekers op welke manier ze de fout kunnen verbeteren.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Suggesties meegeven aan foutmelding rondom opvoer e-mailadres in webformulieren. Dit mag ook vooraf als instructie worden gegeven en dan is een foutsuggestie niet nodig.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 29. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op veel pagina's wordt een dubbele ID gebruikt. ID "nav_help" komt meerdere keren voor.

   Beginpagina (alle vrijgegeven items) Op de pagina wordt een dubbele ID gebruikt. ID "unfavorite" komt meerdere keren voor.

   Zoeken Op de pagina wordt een dubbele ID gebruikt. ID "unfavorite" komt meerdere keren voor.

   Foto De specificatie wordt niet juist gevolgd. Het <p>-element mag niet worden gebruikt als onderliggend element van een <dl>.

   Video De specificatie wordt niet juist gevolgd. Het <p>-element mag niet worden gebruikt als onderliggend element van een <dl>.

   Audio De specificatie wordt niet juist gevolgd. Het <p>-element mag niet worden gebruikt als onderliggend element van een <dl>.

   Graphic De specificatie wordt niet juist gevolgd. Het <p>-element mag niet worden gebruikt als onderliggend element van een <dl>.

  • Gevolg:

   Bovengenoemde oorzaken zorgen ervoor dat mogelijk niet overal de juiste opbouw wordt getoond.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Code implementeren volgens standaarden en genoemde oorzaken verhelpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 30. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor een aantal componenten binnen de gebruikersinterface van de applicatie is een onjuiste/geen name, role of waarde gekoppeld.

  • Oorzaak:

   Op website staat een kleine navigatie met de onderdelen "Navigation" en "Profile". Deze links kunnen uitvouwen en weer samenvouwen. Deze links hebben nu geen waarde. Het is onduidelijk dat dit element iets doet op de pagina. Zorg ervoor dat deze waarde ook door software te begrijpen is. Hulptechnologieën gebruiken deze informatie bijvoorbeeld om dit bedieningselement goed voor te lezen.

   Beginpagina (alle vrijgegeven items) Op de pagina staat een grid met tegels van mediabestanden. Ieder onderdeel heeft een knop om het mediabestand aan de collectie toe te voegen of weg te halen. Dit is het icoon van een sterretje. Deze knop kan worden geselecteerd. Dit onderdeel heeft nu geen waarde. Dit onderdeel is opgemaakt met een knop-element.

   Op de pagina staat een grid met tegels van mediabestanden. De afbeeldingen in het grid hebben een selectievakje. Dit selectievakje kan worden geselecteerd. Dit onderdeel heeft nu geen waarde. Het is opgemaakt met een link-element.

   Zoeken Zie opmerkingen bij de pagina Beginpagina.

   Foto Op de pagina staat een tabpaneel met 2 tabbladen ("Algemeen" en "Originele metadada"). Dit onderdeel is niet juist opgemaakt als een tabpaneel waardoor dit onderdeel geen waarde heeft. Het is onduidelijk dat dit element iets doet op de pagina. Zorg ervoor dat deze waarde ook door software te begrijpen is. Hulptechnologieën gebruiken deze informatie bijvoorbeeld om dit bedieningselement goed voor te lezen.

   Op de pagina staan links met een onderwerp aan de rechter kant. Bijvoorbeeld "Copyright", "Inhoudelijke gegevens", "Beeldmaker", etc. Deze links kunnen uitvouwen en weer samenvouwen. Deze links hebben nu geen waarde. Het is onduidelijk dat dit element iets doet op de pagina. Zorg ervoor dat deze waarde ook door software te begrijpen is. Hulptechnologieën gebruiken deze informatie bijvoorbeeld om dit bedieningselement goed voor te lezen.

   Op de pagina staat een knop om het mediabestand aan de collectie toe te voegen of weg te halen. Dit is het icoon van een sterretje. Deze knop kan worden geselecteerd. Dit onderdeel heeft nu geen waarde. Dit onderdeel is opgemaakt met een knop-element.

   Video Op de pagina staat een knop om het mediabestand aan de collectie toe te voegen of weg te halen. Dit is het icoon van een sterretje. Deze knop kan worden geselecteerd. Dit onderdeel heeft nu geen waarde. Dit onderdeel is opgemaakt met een knop-element.

   Op de pagina staat een knop met de tekst "Toon alle publicatielinks". Als op deze knop wordt geklikt verschijnt een dialoogvenster. Dit dialoogvenster heeft niet niet de juiste rol die aangeeft dat de overige content niet meer beschikbaar is. Zorg ervoor dat de rol van bedieningselementen ook door software te begrijpen is. Hulptechnologieën gebruiken deze informatie bijvoorbeeld om dit bedieningselement goed voor te lezen.

   Audio Op de pagina staat een knop om het mediabestand aan de collectie toe te voegen of weg te halen. Dit is het icoon van een sterretje. Deze knop kan worden geselecteerd. Dit onderdeel heeft nu geen waarde. Dit onderdeel is opgemaakt met een knop-element.

   Op de pagina staat een knop met de tekst "Toon alle publicatielinks". Als op deze knop wordt geklikt verschijnt een dialoogvenster. Dit dialoogvenster heeft niet niet de juiste rol die aangeeft dat de overige content niet meer beschikbaar is. Zorg ervoor dat de rol van bedieningselementen ook door software te begrijpen is. Hulptechnologieën gebruiken deze informatie bijvoorbeeld om dit bedieningselement goed voor te lezen.

   Graphic Op de pagina staat een knop om het mediabestand aan de collectie toe te voegen of weg te halen. Dit is het icoon van een sterretje. Deze knop kan worden geselecteerd. Dit onderdeel heeft nu geen waarde. Dit onderdeel is opgemaakt met een knop-element.

  • Gevolg:

   Hulptechnologieën missen informatie bijvoorbeeld om bedieningselementen goed voor te lezen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De genoemde oorzaken aanpassen en voorzien van passende names, roles, states, properties en values zodat zij bruikbaar worden voor gebruikers met hulptechnologieën.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 31. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op de website worden verschillende tooltips gebruikt. Dit zijn kleine lichtgrijze icoontjes met de letter "i" er in. Deze icoontjes zijn een link die de tooltip activeren. De inhoud van de tooltips zijn nu nog niet goed beschikbaar voor hulptechnologieën. Deze informatie moet dus ook beschikbaar worden gemaakt voor bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën. Met het toevoegen van een live-region kan dit voor hulptechnologieën op een manier die de bezoeker niet onnodig onderbreekt.

   Inloggen Na het invullen van ongeldige gebruikersnaam en wachtwoord verschijnt een melding met informatie. Deze informatie is belangrijk voor iedereen. Deze informatie moet dus ook beschikbaar worden gemaakt voor bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën. Met het toevoegen van een ARIA role-attribuut kan dit voor hulptechnologieën op een manier die de bezoeker niet onnodig onderbreekt.

   Contact Op de pagina staat een formulier. In het formulier is een foutcontrole ingebouwd. De foutcontrole geeft direct aan of een veld verkeerd is ingevuld. Dit is een statusbericht. Deze informatie is belangrijk voor iedereen. Deze informatie moet dus ook beschikbaar worden gemaakt voor bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën. Met het toevoegen van een ARIA role-attribuut kan dit voor hulptechnologieën op een manier die de bezoeker niet onnodig onderbreekt. In dit geval aria-live=“assertive” of role="alert".

   Zoeken Op de pagina staat de tekst "Zoekresultaten (24)". Dit is een statusbericht. Deze informatie is belangrijk voor iedereen. Deze informatie moet dus ook beschikbaar worden gemaakt voor bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën. Met het toevoegen van een ARIA role-attribuut kan dit voor hulptechnologieën op een manier die de bezoeker niet onnodig onderbreekt.

  • Gevolg:

   Hulpinformatie is niet beschikbaar voor bezoekers met hulptechnologieën. Denk aan het aantal gevonden zoekresultaten, informatie die in tooltips staat en foutcontrole op webformulieren.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Statusberichten zoals tooltips, maar ook foutcontroles beschikbaar maken voor bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën. Met behulp van ARIA (bv live-region) kan dit voor hulptechnologieën op een manier die de bezoeker niet onnodig onderbreekt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   Het product heeft als doelstelling afbeeldingen en video als toegankelijke output aan te bieden en is daarmee de weg naar het aanbieden van toegankelijke media.

  • Oorzaak:

   De focus is volledig geplaatst op de output; dwz het centraal en toegankelijk kunnen aanbieden van afbeeldingen en videos voor gebruik op online platformen.

  • Gevolg:

   De tool zelf is in die hoedanigheid nooit bekeken en dus nog nooit getoetst.

  • Alternatief:

   Er zal eerst toetsing moeten plaatsvinden zodat er een helder beeld ontstaat over de toegankelijkheid van de besloten applicatie.

  • Maatregel:

   Analyse moet plaatsvinden of deze besloten tool, als voorportaal voor daadwerkelijk online gebruik, alsnog aangepast moet worden nav de resultaten.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De besloten applicatie koppelt brondata aan elkaar en voorziet van metadata om een toegankelijk geheel te vormen en dit aan te kunnen bieden. Het is de vraag of de geraamde kosten en baten voor AZ in verhouding tot de geraamde voordelen voor personen met een beperking, rekening houdend met de aard van de applicatie, in balans zijn.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Onevenredige last

Dienst Publiek & Communicatie geeft aan nog niet aan alle eisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid te voldoen, omdat de te verwachten voordelen van toepassing van een of meerdere eisen uit de standaard niet in verhouding staan tot de organisatorische of financiële moeite die dat kost. Onder het kopje afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard wordt dit door Dienst Publiek & Communicatie nader toegelicht. Zoek op 'De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last'.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209