Verklaring van www.vrbzo.nl

Status toegankelijkheid https://www.vrbzo.nl

Veiligheidsregio Brabant Zuidoost is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 21-03-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Veiligheidsregio Brabant Zuidoost streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.vrbzo.nl.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Veiligheidsregio Brabant Zuidoost is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/454

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Veiligheidsregio Brabant Zuidoost gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.vrbzo.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Veiligheidsregio Brabant Zuidoost is gevorderd met de toegankelijkheid van www.vrbzo.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 30-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Veiligheidsregio Brabant Zuidoost .
Functie: Afdelingshoofd communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 21-03-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via communicatie@vrbzo.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Veiligheidsregio Brabant Zuidoost

De website, www.vrbzo.nl, wordt momenteel doorontwikkeld. Maximale toegankelijkheid is hierbij onze topprioriteit.  We verwachten dat de website eind 2022 volledig toegankelijk is. Heeft u vragen, of opmerkingen hierover? Mail uw vraag dan naar communicatie@vrbzo.nl 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.vrbzo.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.vrbzo.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Veiligheidsregio Brabant Zuidoost dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.vrbzo.nl/wp-content/uploads/2021/11/check_9127_auto_rapport.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 01-11-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Veiligheidsregio Brabant Zuidoost dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.vrbzo.nl/contactgegevens staat in de header een decoratieve afbeelding. Aangezien deze afbeelding decoratief is, moet het alt-attribuut leeg blijven. Zie ook de header op https://www.vrbzo.nl/veiligheidszorg/risicocommunicatie, https://www.vrbzo.nl/de-veiligheidsregio, https://www.vrbzo.nl/wat-doen-wij, enz. Zo zijn er meerdere problemen gevonden met de tekstalternatieven. Decoratieve afbeeldingen welke een tekstalternatief hebben meegekregen waar dat niet nodig is. En tekstalternatieven welke in het Engels zijn omschreven, zie bijvoorbeeld op https://www.vrbzo.nl/wat-doen-wij.

  • Gevolg:

   Geen

  • Alternatief:

   Geen, de alternatieve tekst wordt aangepast.

  • Maatregel:

   De alternatieve tekst wordt aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De video 'Zorg voor veiligheid - VRBZO' op de volgende pagina heeft automatisch gegenereerde ondertiteling. Automatische ondertiteling is op dit moment nog niet goed genoeg om te kunnen gebruiken om te voldoen aan dit succescriterium. Zie https://www.vrbzo.nl/wat-doen-wij. Er is een alternatief aanwezig met een ondertiteling op een externe website welk buiten de scope van dit onderzoek valt, het is beter om deze video op deze website te plaatsen om aan dit succescriterium te voldoen.

  • Gevolg:

   De ondertiteling kan fouten bevatten.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Er wordt een ondertiteling geschreven voor de video.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De video op de volgende pagina biedt geen audiodescriptie of een alternatief voor de belangrijke teksten die in beeld komen aan. Dit succescriterium is gerelateerd aan criterium 1.2.5. Voor gebruikers met een visuele beperking, zoals blindheid of slechtziendheid, is het van belang dat zij de informatie die in het beeld van een video verschijnt tot zich kunnen nemen. Een uitgeschreven tekst van de belangrijke informatie uit de video of audiodescriptie is daarom noodzakelijk. Het gaat om het logo van VeiligheidsRegio Brabant Zuidoost dat in het begin en aan het einde van de video in het beeld verschijnt. Zie https://www.vrbzo.nl/wat-doen-wij.

  • Gevolg:

   De video op de volgende pagina biedt geen audiodescriptie of een alternatief voor de belangrijke teksten die in beeld komen aan.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Audiodescriptie wordt toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   De video op de volgende pagina biedt geen audiodescriptie voor de belangrijke teksten die in beeld komen aan. Dit succescriterium is gerelateerd aan succescriterium 1.2.3. Zie https://www.vrbzo.nl/wat-doen-wij.

  • Gevolg:

   Er is geen audiodescriptie voor de belangrijke teksten die in beeld komen in de video op de pagina /wat-doen-wij.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Audiodescriptie wordt toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.vrbzo.nl/contactgegevens/ staat een formulier. Labels en titels bij invoervelden moeten geassocieerd worden met het invoerveld. Dit kan door tekstlabels met "for" en "id" te koppelen aan het invoerveld. De labels zijn nu niet geassocieerd met het invoerveld. Op pagina https://www.vrbzo.nl/veiligheidszorg/risicocommunicatie zijn een aantal teksten ("Wat kan ik het beste doen bij" en "Toolkits") opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. De teksten zijn dik gedrukt gemaakt door middel van CSS-code. Een kop moet altijd het kop element hebben, bijvoorbeeld H2. Wanneer deze kop met een kop element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware. Vergelijkbare problemen ontstaan op pagina https://www.vrbzo.nl/veilig-leven/brandmeldinstallatie/, teksten zijn dik gedrukt gemaakt door middel van het <strong> element. Dit komt voor op meerdere pagina's. Op de volgende pagina’s zijn een aantal teksten opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. De teksten zijn dik gedrukt gemaakt door middel van het <strong> element. Een kop moet altijd het kop-element hebben, bijvoorbeeld H2 of H3. Wanneer deze kop met een kop-element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware. Zie https://www.vrbzo.nl/privacy, https://www.vrbzo.nl/veilig-leven/brandmeldinstallatie, https://www.vrbzo.nl/vacatures/afdelingshoofd-ghor-bevolkingszorg-28-uur/, enz. Op onderstaande pagina komt een lijst voor die niet als lijst is gecodeerd. Wanneer de lijst met een lijstelement, zoals <ol> of <ul>, wordt opgemaakt, dan wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware. Zie https://www.vrbzo.nl/veilig-leven/toezicht-bedrijfsbrandweer. Op pagina https://www.vrbzo.nl/vacatures/afdelingshoofd-ghor-bevolkingszorg-28-uur/ staat onder de koptekst "Waarom we jou niet kunnen missen" alinea's welke volledig schuingedrukt zijn met behulp van het <em> element, maar dit element is slechts bedoeld om nadruk te geven aan enkele woorden of zinsdelen. Het schuingedrukte tekstgedeelte "Ons wervingsbeleid" zou als een koptekst opgemaakt moeten worden. Wanneer deze kop met een kop-element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware. De volgende PDF heeft geen tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet verder onderzocht worden. Let op; bij het oplossen van dit probleem kunnen nieuwe toegankelijkheidsproblemen ontstaan.Zie https://www.vrbzo.nl/wp-content/uploads/2021/02/Begroting-2020-in-een-oogopslag.pdf. In het PDF-bestand 'ag-4e_bijlage-Kadernota-2020-versie-1.3.pdf' zijn de tags niet compleet en op sommige plaatsen niet helemaal juist. Zo is bijvoorbeeld pagina 1 niet volledig, omdat de titel niet is getagd met bijvoorbeeld een <h1>-tag.Zo zijn ook andere koppen in het document niet getagd als een koptekst, zie pagina 10. Zo zijn de kopteksten in de datatabellen niet zodanig opgemaakt in de code, zie bijvoorbeeld op pagina 5, 7, 9, enz. Zie https://www.vrbzo.nl/wp-content/uploads/2021/02/ag-4e_bijlage-Kadernota-2020-versie-1.3.pdf en https://www.vrbzo.nl/wp-content/uploads/2021/02/Planning-en-controlcyclus-VRBZO-meer-informatie.pdf.

  • Gevolg:

   Informatie, structuur, en relaties overgebracht door presentatie kunnen niet altijd door software bepaald worden of zijn niet altijd beschikbaar in tekst.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De betreffende PDF bestanden worden herzien.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 6. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.vrbzo.nl/de-veiligheidsregio staat naast de koptekst "Onze regio." een afbeelding waarop de brandweerposten en overige locaties per gemeente worden weergegeven. Het verschil tussen brandweerposten en overige locaties is kleurafhankelijk. Deze informatie wordt visueel alleen door middel van kleur overgedragen. Er is geen andere visuele manier om dit te kunnen zien (bijvoorbeeld door verschillende gestreepte lijnen, of door symbooltjes op de lijnen). Onderstaande wordt niet afgekeurd, maar kan wel verbeterd worden:In het PDF-bestand 'ag-4e_bijlage-Kadernota-2020-versie-1.3.pdf' staat op pagina 9 een grafiek met kleurafhankelijke informatie. Dit wordt nu niet afgekeurd omdat direct boven de grafiek een toegankelijk alternatief aanwezig is in vorm van een datatabel. Zie https://www.vrbzo.nl/wp-content/uploads/2021/02/ag-4e_bijlage-Kadernota-2020-versie-1.3.pdf.

  • Gevolg:

   Kleur is soms het enige visuele middel om informatie over te brengen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Er wordt bekeken of andere visuele middelen geïmplementeerd kunnen worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Een aantal teksten hebben een te laag contrast met de achtergrond. Wanneer het contrast te laag is, kan tekst slecht leesbaar zijn voor bezoekers met een visuele beperking. Het contrast moet bij tekst minstens 4,5:1 zijn. Is de tekst groter dan 18 punt (=24 pixels) of 14 punt (=18,66 pixels) in combinatie met dik gedrukt dan dient het contrast ten minstens 3:1 te zijn.

  • Gevolg:

   Het contrast is te laag.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De betreffende teksten worden geoptimaliseerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 8. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   In het PDF-bestand 'ag-4e_bijlage-Kadernota-2020-versie-1.3.pdf' staat op pagina 7 staat een datatabel waarin groene vinkjes gebruikt worden om informatie over te brengen. Het gemeten contrast hiervan is 2,2:1 waar dit minimaal 3,0:1 moet zijn. Zie https://www.vrbzo.nl/wp-content/uploads/2021/02/ag-4e_bijlage-Kadernota-2020-versie-1.3.pdf.

  • Gevolg:

   De contrastverhouding is niet in orde.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Verbetering van de PDF.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 9. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Wanneer de website (https://www.vrbzo.nl) in de ingezoomde staat bekeken wordt dan wordt het hoofdmenu vervangen door een hamburger menu. Het is niet mogelijk om het menu volledig met een toetsenboord te bedienen. Submenu onderdelen kunnen niet opengeklapt worden.

  • Gevolg:

   Het is niet mogelijk om het hamburgermenu volledig met een toetsenbord te bedienen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Er wordt naar een oplossing gezocht met de websitebouwer.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 10. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.vrbzo.nl/wat-doen-wij is gebruik gemaakt van de videospeler van YouTube. Deze videospeler voldoet niet aan dit succescriterium omdat deze gebruik maakt van bediening door sneltoetsen. Als de focus in dit iframe staat is de video te pauzeren door op de letter 'K' te drukken. Deze functie werkt ook als de focus op een ander onderdeel in het iframe staat. Dit is niet toegestaan. De oplossing is de embedcode van de YouTube-video aan te passen zodat de bediening met tekentoetsen uit staat. De eigenschap die toegevoegd moet worden aan de embedcode is 'disablekb=1'. Zie de volgende pagina voor meer informatie:https://developers.google.com/youtube/player_parameters#disablekb

  • Gevolg:

   De sneltoetsen in het Youtube iFrame kunnen niet worden uitgezet of opnieuw worden toegewezen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De code in het iFrame wordt aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 11. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Er is geen mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Gevolg:

   Op pagina https://www.vrbzo.nl is een skiplink aanwezig waarmee blokken met herhalende content overgeslagen kunnen worden. Deze skiplink werkt echter niet omdat alleen visueel de content overgeslagen wordt maar de toetsenbord focus zelf nog altijd boven aan de website blijft staan.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Voorlopig nog geen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 12. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Niet alle webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Gevolg:

   In de meta-data van de PDF is de titel niet ingesteld. De titel dient een korte beschrijving van de inhoud van het bestand te zijn. En dat deze documenttitel wordt getoond in plaats van de bestandsnaam. Zie https://www.vrbzo.nl/wp-content/uploads/2021/02/Begroting-2020-in-een-oogopslag.pdf, https://www.vrbzo.nl/wp-content/uploads/2021/02/Planning-en-controlcyclus-VRBZO-meer-informatie.pdf en https://www.vrbzo.nl/wp-content/uploads/2021/02/ag-4e_bijlage-Kadernota-2020-versie-1.3.pdf.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Verbetering van de PDF.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 13. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Niet elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Gevolg:

   Wanneer het hamburger-menu met het toetsenbord wordt geopend is het mogelijk om uit dit menu te navigeren, terwijl het menu nog open staat. Hierdoor is de toetsenbordfocus niet meer zichtbaar. De toetsenbordfocus is ook niet zichtbaar wanneer de submenu onderdelen toetsenbordfocus ontvangen. Dit komt voor op meerdere pagina's.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Overleg met websitebouwer voor verbetering.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 14. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   In de metadata van PDF ' Begroting-2020-in-een-oogopslag.pdf' is de taal niet ingesteld. De taal hoort ingesteld te worden, zodat hulpsoftware de informatie uit het bestand in de correcte taal kan overdragen aan de bezoeker. Zie https://www.vrbzo.nl/wp-content/uploads/2021/02/Begroting-2020-in-een-oogopslag.pdf.

  • Gevolg:

   De standaard menselijke taal van niet elke webpagina kan door software bepaald worden.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Verbetering van het betreffende PDF bestand.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 15. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Op bijvoorbeeld pagina https://www.vrbzo.nl/veiligheidszorg/risicocommunicatie en https://www.vrbzo.nl/wat-doen-wij staan decoratieve afbeeldingen met Engelstalige tekstalternatieven. Voor deze teksten is geen taalwisseling aanwezig. Hiervoor moet een taalwisseling worden aangegeven. Dit kan door een lang-attribuut (lang=”en”) toe te voegen aan het omringende HTML-element.

  • Gevolg:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan niet door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden van onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Overleg met websitebouwer voor verbetering.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 16. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Als het contactformulier leeg verstuurd wordt, krijg je geen goede foutmelding te zien. Onder het formulier verschijnt een algemene melding "Een of meer velden bevatten een fout; graag controleren en opnieuw proberen." met een instructie/melding dat bepaalde velden ingevuld dienen te worden en/of verplicht zijn ("Dit veld is 54 De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium. verplicht"). Dit zou afdoende kunnen zijn als de foutmeldingen met WAI-ARIA techniek (aria-hidden) niet verborgen wordt voor hulpsoftware. Zie https://www.vrbzo.nl/contactgegevens. Op de aria-required en aria-invalid attributen alleen mag niet geleund worden om aan dit SC te voldoen.

  • Gevolg:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en de fout wordt niet tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Overleg met de websitebouwer voor verbetering.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 17. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.vrbzo.nl/contactgegevens/ staat een formulier. De invoervelden hebben geen naam in de vorm van een geassocieerd label met een for en id attribuut. Sommige van de invoervelden hebben wel een aria-label maar deze bevat een verkeerd of Engelstalige naam voor het invoerveld. Let op dat het "name" attribuut geen goede associatie legt met het for attribuut van het label element.

  • Gevolg:

   Voor niet alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role), door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld 59 kunnen worden kunnen door software bepaald worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Er wordt met de websitebouwer overlegd over verbetering.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Veiligheidsregio Brabant Zuidoost heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209