Verklaring van TNO

Status toegankelijkheid https://www.tno.nl

Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 07-07-2023

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website TNO.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek is beschikbaar via de link https://dashboard.digitoegankelijk.nl/organisaties/658

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek gepubliceerde informatie blijkt dat de website TNO gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek is gevorderd met de toegankelijkheid van TNO en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 06-07-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek .
Functie: Director Marketing & Communications.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 07-07-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via adrienne.vanengelen@tno.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek

Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website tno.nl.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-09-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website TNO : voldoet gedeeltelijk

De website TNO is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://toegankelijkheidsrapport.swink.nl/tno.nl-nieuwewebsite/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 18-08-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient.

  • Oorzaak:
   1. Wanneer bezoekers voor het eerst op de website komen, verschijnt een cookiemelding. Rechtsbovenin staat een kruisje. Dit mist een tekstalternatief.
   2. Op formulieren wordt met een * (asterisk) aangegeven dat bezoekers verplicht zijn een veld in te vullen om het formulier te kunnen verzenden.
   3. Een aantal PDFs staat visueel een inhoudsopgave met links. De links missen een alternatieve tekst.
  • Gevolg:
   1. Bezoekers weten niet dat ze de cookiemelding kunnen sluiten.
   2. Niet alle browser en hulpsoftware combinaties lezen dit speciale teken voor.
   3. De alternatieve tekst aanpassen.
  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:
   1. Dit is onderdeel van externe software en kunnen we niet zelf aanpassen
   2. Dit is aangepast naar tekst
   3. De PDFs worden aangepast
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De video's op pagina a-www.tno.nl/nl/over-tno/webinars/waterstof-webinars/ bevatten geen audiodescriptie. Het gaat met name over de tekst die in beeld komt aan het begin van de video.

  • Gevolg:

   De audiodescriptie is belangrijk voor blinde bezoekers, die niet kunnen zien wat in beeld gebeurt/verschijnt. Zet visuele informatie in een transcript. Of maak gebruik van een extra audiospoor.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit wordt aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   De video's op pagina a-www.tno.nl/nl/over-tno/webinars/waterstof-webinars/ bevatten geen audiodescriptie. Het gaat met name over de tekst die in beeld komt aan het begin van de video.

  • Gevolg:

   De audiodescriptie is belangrijk voor blinde bezoekers, die niet kunnen zien wat in beeld gebeurt/verschijnt.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit wordt aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:
   1. In de footer van de pagina (iedere pagina) staan dikgedrukte teksten, zoals 'Over TNO' en 'Werken bij TNO'. Deze teksten zijn visueel koppen voor de onderliggende opsommingen. Wanneer teksten er visueel uitzien als kop, moet die relatie ook aanwezig zijn voor bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware. Maak de teksten op als kop om dit probleem op te lossen.
   2. Sommige tekst is opgemaakt met het em-element. Het em-element geeft gesproken nadruk aan één of enkele woorden en mag daarom niet voor puur opmaak gebruikt worden. Gebruik het i-element of CSS om een vergelijkbaar visueel effect te creëren, zonder de semantische waarde van het em-element.
   3. Soms worden tabellen gebruikt om formuliervelden op te maken. Dit is verwarrend voor bezoekers die gebruik maken van bijvoorbeeld voorleessoftware, zij krijgen te horen dat er een tabel aanwezig is terwijl dat in feite niet zo is. Gebruik role=presentation zodat hulpsoftware de semantische waarde van de tabel kan negeren.
   4. De namen van de experts zijn opgemaakt met het H2-element. Sommige experts hebben een functietitel, maar andere niet. Voor de experts zonder functietitel geldt dat er geen content aanwezig is onder de H2-kop. Dit is verwarrend voor bezoekers die aan de hand van een koppensneltoets of lijst over de pagina navigeren, zij verwachten content onder een kop. Geef iedere expert een functietitel om dit probleem op te lossen.
   5. De PDFs zijn niet digitoegankelijk.
  • Gevolg:

   De zoekfunctie is niet voor alle gebruikers bruikbaar. De PDFs zijn niet voor iedereen toegankelijk.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   De bevindingen wordt opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 5. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:
   1. Op pagina a-www.tno.nl/nl/over-tno/agenda/ staan blokken content met daarin een datum, locatie, titel, tekst en 'lees meer' link. De metadata datum en locatie staat echter ónder de 'lees meer' link.
   2. Op pagina 7 van de PDF op pagina publications.tno.nl/publication/34634850/8Pywsn/TNO-2019-emissies.pdf staat een figuur met een caption. In de leesvolgorde komt éérst de caption, dan de voetnoot onderaan de pagina en daarna pas het figuur.
  • Gevolg:

   Dit is verwarrend voor bezoekers die het scherm niet kunnen zien of die gebruik maken van hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit wordt aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 6. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:
   1. Wanneer de zoekresultaten op pagina a-www.tno.nl/nl/zoeken/= focus hebben, is dat alleen zichtbaar door een verandering van kleur.
   2. Zorg ervoor dat kleur niet de enige manier is om informatie over te brengen, in dit geval bijvoorbeeld door een focusrand toe te voegen.
   3. De links in lopende teksten, zoals op pagina a-www.tno.nl/nl/werken-bij-tno/vacatures/2022/03/consultant-data-ecosystems, zijn herkenbaar aan een onderstreping. Wanneer de links focus hebben zijn ze echter alleen onderscheidbaar van de omringende tekst doordat de tekst een andere kleur heeft.
  • Gevolg:

   Bezoekers die kleurenblind of slechtziend zijn hebben daardoor moeite met het begrijpen van de geboden informatie.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat kleur niet de enige manier is om informatie over te brengen, in dit geval bijvoorbeeld door een focusrand toe te voegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Een PDF uit 2019 heeft een contrastratio tussen de grijze tekst van '16' (HEX #A8A2A7) en de witte achtergrond is 2,5:1 waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met een visuele beperking zijn sommige onderdelen van de website niet goed leesbaar.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Dit is niet aan te passen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Dit is een oude PDF die niet meer aangepast kan worden
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 8. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Een pagina bevat afbeeldingen met tekst, waaronder de visualisatie van herkomst van stikstof emissies.

  • Gevolg:

   De informatie in de afbeelding komt verder niet op deze pagina voor.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Plaats de tekst ook als platte tekst op de pagina, of plaats de gegevens ook in een toegankelijke tabel, om dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 9. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Wanneer bezoekers met viewport 1280 bij 1024 inzoomen naar 400%, zijn de onderwerpen bij 'Directly to' niet goed leesbaar omdat een deel van de tekst buiten beeld valt. Dit komt ook voor op Nederlandstalige pagina's met eenzelfde indeling.

  • Gevolg:

   Niet alle content is voor iedereen beschikbaar.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   dit wordt technisch opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 10. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:
   1. Wanneer de selectievakjes op een Spotler formulier toetsenbordfocus hebben, is dat zichtbaar door een donkerblauwe (#012381) focusrand. De contrastratio tussen de focusrand en de grijze rand van de selectievakjes (#727174) is 2,7:1 waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Hierdoor is het voor sommige bezoekers moeilijker om te zien dat een selectievakje focus heeft.
   2. Op de pagina Safe staat zwarte tekst in een geel blok, bijvoorbeeld onder 'More about a safe society'. Wanneer een geel blok focus heeft, is de focusrand dezelfde kleur geel. De contrastratio tussen de gele focusrand (HEX #F5C814) en de witte achtergrond is 1,5:1 waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Dit geldt ook voor de blauwe focusrand (HEX #66BECC), daar is de contrastratio 2,1:1 waar dat minimaal 3:1 moet zijn.
   3. Wanneer de slider knoppen (-) focus hebben, is de contrastratio tussen de blauwe focusrand (HEX #00BBFF) en de witte achtergrond 2,1:1 waar dat minimaal 3:1 moet zijn.
   4. De afbeeldingen van datavisualisaties bevatten meerdere contrastfouten. Plaats de informatie uit de visualisaties als platte tekst of toegankelijke tabel om dit probleem op te lossen.
  • Gevolg:

   Voor gebruikers met een visuele beperking zijn sommige onderdelen van de website niet goed leesbaar.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   De kleuren worden opnieuw beoordeeld en aangepast waar mogelijk.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 11. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Wanneer bezoekers met viewport 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% en de tekstafstand wijzigen naar de waarden zoals aangegeven in dit succescriterium, is de tekst 'Toegankelijkheid' niet meer geheel leesbaar zonder horizontaal te scrollen. Zorg ervoor dat er geen content of functionaliteit verloren gaat en dat bezoekers niet horizontaal hoeven te scrollen om content te bekijken.

  • Gevolg:

   Niet alle content is voor alle gebruikers goed te lezen.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Dit wordt opnieuw beoordeeld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 12. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   In de cookiemelding kan de taal gewijzigd worden. Zodra de focus op deze functionaliteit wordt geplaatst, verschijnt er aanvullende content.

  • Gevolg:

   De bezoeker kan deze content niet weghalen de focus met het toetsenbord te verplaatsen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Een bezoeker moet dit bijvoorbeeld met de escape toets kunnen doen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 13. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De titel van pagina a-www.tno.nl/nl/over-tno/webinars/waterstof-webinars/ is alleen 'TNO'. Dit is niet beschrijvend genoeg.

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid voor de bezoeker

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geef pagina's een titel die de inhoud van de pagina beschrijft.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 14. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:
   1. Wanneer bezoekers inzoomen op de pagina verandert het hoofdnavigatiemenu in een hamburgermenu. Wanneer bezoekers vervolgens met het toetsenbord over de pagina navigeren, krijgen, ná de zoekfunctie en de taalwissel-knop, alsnog de 5 thema links en de 'Meer' knop in het navigatiemenu focus, echter is dat nu niet zichtbaar.
   2. Wanneer bezoekers bij het abonneren op de nieuwsbrief met het toetsenbord navigeren, krijgt een link naar de homepage van TNO focus, maar dat is niet zichtbaar. Dit gebeurt ná de knop om een taal te selecteren en vóór 'Over TNO' in het kruimelpad focus heeft.
   3. Wanneer bezoekers met het toetsen in de newsroom navigeren en één van de uitklapbare blokken content uitklappen, bijvoorbeeld 'Met elke innovatie draag je bij aan het leven van morgen', blijft de focus op de knop. Wanneer een bezoeker vervolgens met een screenreader verder leest, gaat de leesvolgorde verder in het volgende blok content, niet bij de pas verschenen tekst. Zorg ervoor dat bezoekers de tekst in het blok ook te horen krijgen.
   4. Op pagina vacatures krijgt de tekst '0 filters' focus, terwijl dit geen interactief element is. Dit is verwarrend voor bezoekers die het toetsenbord gebruiken om over de pagina te navigeren.
  • Gevolg:
   1. Het hamburgermenu is niet voor iedereen goed te gebruiken.
   2. Aanmelden voor nieuwsbrief is niet voor iedereen goed mogelijk.
   3. Bezoekers met een screenreader horen niet alle tekst.
   4. Bezoekers kunnen in verwarring raken.
  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Dit wordt aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 15. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:
   1. Op meerdere pagina's komt de linktekst 'Meer' voor om meer nieuwsberichten te laden. Dit is voor bezoekers die gebruik maken van een linklijst om over de pagina te navigeren weinig beschrijvend. Overweeg om screenreader-only tekst toe te voegen, bijvoorbeeld 'Meer nieuwsitems laden'.
   2. Op meerdere pagina's staan meerdere 'Terugkijken' en 'Download pdf' links. Uit de linktekst kan niet bepaald worden om welke aflevering of pdf het gaat. Voeg dit (visueel verborgen) toe aan de linktekst.
  • Gevolg:

   De content is niet voor iedereen goed te gebruiken.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Dit wordt aangepast in ce code.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 16. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Wanneer bezoekers voor het eerst op de website komen, verschijnt een cookiemelding. De focus is niet zichtbaar op de interactieve elementen in de cookiemelding, zoals de knoppen en links.

  • Gevolg:

   Sommige bezoekers kunnen de cookiemelding niet goed gebruiken.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit wordt indien mogelijk aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 17. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:
   1. Op pagina Newsroom hebben de twee contentblokken onder 'Neem contact op met onze woordvoerders en persvoorlichters' de toegankelijke naam '1 of 2 slide' en '2 of 2 slide'. Biedt interactieve elementen aan in de hoofdtaal van de pagina (idealiter), of geef een taalwissel aan. Dit geldt ook voor knoppen onder de blokken, met als toegankelijke naam 'select a slide to show tabblad'. Dit komt op meerdere pagina's voor.
   2. Op pagina Safe hebben verschillende interactieve elementen, zoals de pijlknoppen om door de contentblokken onder 'Our impact' te navigeren, een Nederlandse toegankelijke naam. Dit geldt ook voor links in de footer van de pagina, zoals 'Algemene voorwaarden' en 'Toegankelijkheid'. Geef een taalwissel aan, of, idealiter, maak de toegankelijke naam Engelstalig. Wanneer bezoekers met inzoomen op deze pagina, verschijnt daarnaast ook de Nederlandstalige link 'Toon meer onderwerpen' onder 'More about a safe society'.
   3. Op pagina a-www.tno.nl/nl/over-tno/agenda/startkwalificering-dappere-dino-trainer/ staat de tekst 'Resilient youth and parents'. Hiervoor is geen taalwissel aangegeven. Bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware krijgen deze tekst daarom mogelijk in het Nederlands voorgelezen, wat de tekst onverstaanbaar maakt.
   4. De titel van pagina is 'Expert search'. Geef pagina's een titel in de hoofdtaal van de pagina, tenzij de naam bijvoorbeeld een merknaam of jargon is.
  • Gevolg:

   Voorleessoftware kan de inhoud van de infographic niet met de juiste uitspraakregels voorlezen.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Dit wordt aangepast in de content of de code.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 18. SC 3.2.3 - Consistente navigatie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

  • Oorzaak:

   Wanneer in het formulier op pagina a-www.tno.nl/nl/over-tno/newsroom/abonneren-nieuwsbrief een veld niet goed wordt ingevuld en de gebruiker terug wordt gestuurd naar het formulier, verschijnen de velden soms in een andere volgorde dan ze eerst werden getoond.

  • Gevolg:

   Gebruikers kunnen verward worden door een andere volgorde.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit wordt aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 19. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Wanneer in het formulier op pagina de optelsom foutief wordt ingevuld of leeg wordt gelaten, wordt de gebruiker naar een nieuwe pagina gebracht met de tekst 'U heeft een foutief antwoord ingevuld bij de optelsom. Ververs de pagina met het formulier en probeer het nog eens.'

  • Gevolg:

   De bezoeker verliest dan alle ingevulde informatie.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Wanneer in het formulier op pagina de optelsom foutief wordt ingevuld of leeg wordt gelaten, wordt de gebruiker naar een nieuwe pagina gebracht met de tekst 'U heeft een foutief antwoord ingevuld bij de optelsom. Ververs de pagina met het formulier en probeer het nog eens.'

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 20. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:
   1. Op pagina a-www.tno.nl/nl/over-tno/newsroom/abonneren-nieuwsbrief wordt met een * (asterisk) aangegeven dat bezoekers verplicht zijn een veld in te vullen om het formulier te kunnen verzenden. Dit is niet universeel voor alle bezoekers duidelijk. Voeg daarom een instructie of beschrijving toe, bijvoorbeeld 'Velden met een * zijn verplicht'.
   2. Op pagina a-www.tno.nl/nl/werken-bij-tno/vacatures/= staat een invoerveld voor zoeken met de placeholder 'Zoek een vacature'. Deze instructie over het doel van het invoerveld verdwijnt wanneer bezoekers beginnen met typen. Zorg ervoor dat instructies zichtbaar blijven, bijvoorbeeld door de tekst boven het invoerveld te plaatsen.
  • Gevolg:

   De nieuwsbrief pop-up is niet voor iedereen goed te gebruiken.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Dit wordt aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 21. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:
   1. Op pagina a-www.tno.nl/nl/over-tno/newsroom/abonneren-nieuwsbrief wordt verwezen naar aria-labelledby="lbl-field1030", maar dat ID komt niet voor op de pagina.
   2. Op pagina a-www.tno.nl/nl/over-tno/newsroom/ worden div-elementen binnen een summary-element gebruikt. Een div-element is flow content, binnen een summary-element is in schone HTML enkel phrasing-content toegestaan. Dit kan mogelijk toegankelijkheidsproblemen veroorzaken.
  • Gevolg:

   Deze validatiefouten kunnen leiden tot diverse problemen voor bepaalde gebruikersgroepen.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Dit wordt aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 22. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:
   1. wanneer bezoekers voor het eerst op de website komen, verschijnt een cookiemelding. Rechtsbovenin staat een kruisje. Dit mist een tekstalternatief, en heeft daardoor geen toegankelijke naam. Ook mist het een rol (button).
   2. In de cookiemelding kan de taal gewijzigd worden. Deze functionaliteit mist een rol (keuzelijst) en een waarde (uitgevouwen of samengevouwen).
   3. In de header van iedere pagina is een zoekfunctie aanwezig. De toegankelijke naam van de knop om de zoekfunctie te openen is 'Zoeken'. Na openen verandert de knop visueel in een knop om de zoekfunctie te sluiten. De veranderde functie van de knop moet ook bekend zijn voor bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware. Verander de toegankelijke naam van de knop om de zoekfunctie te sluiten daarom in bijvoorbeeld 'Sluit zoeken'.
   4. In de header van iedere pagina is de knop 'Meer' aanwezig. Wanneer deze wordt uitgevouwen is de naam niet meer beschikbaar voor hulpsoftware.
   5. Op pagina a-www.tno.nl/nl/over-tno/newsroom/, in het contentblok van de expert Maarten, staan een sluitknop en de link 'Meer over Maarten'. De toegankelijke namen hiervan worden in de browser Chrome niet voorgelezen.
   6. Op pagina a-www.tno.nl/nl/over-tno/webinars/waterstof-webinars/ worden aria-labels gebruikt om de video's een titel te geven. Aria-labels worden niet goed ondersteund op div's zonder een rol.
   7. Op meerdere pagina's, onder andere pagina a-www.tno.nl/nl/duurzaam/co2-neutrale-industrie/, komen links voor die onzichtbaar zijn gemaakt met aria-hidden, die alleen zichtbaar zijn voor hulpsoftware wanneer de bezoeker focus heeft op de link. Dit maakt het navigeren aan de hand van een linklijst of sneltoets voor hen moeilijker of onmogelijk.
   8. Wanneer bezoekers op pagina a-www.tno.nl/nl/over-tno/onze-mensen/ hebben aangegeven wat voor soort expert zij zoeken, verschijnt er in de gekozen checkbox een x-icoon die aangeeft dat bezoekers het filter ook weer kunnen verwijderen. Deze verandering komt niet terug in de toegankelijke naam van het input-element en is daarom ook niet duidelijk voor bezoekers die het scherm niet kunnen zien.
   9. Op pagina a-www.tno.nl/nl/zoeken/= is een zoek-knop aanwezig in de header van de pagina. Deze is uitgeschakeld voor gebruik met de muis en het toetsenbord, maar de knop is nog wel zichtbaar voor hulpsoftware en heeft geen toegankelijke naam.
  • Gevolg:

   Voor bepaalde gebruikersgroepen is het bijvoorbeeld moeilijk een knop te activeren of alle informatie te lezen.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Dit wordt aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209