Verklaring van MijnAfvalwijzer

Status toegankelijkheid MijnAfvalwijzer

Gemeente Boxtel is wettelijk verplicht om deze mobiele applicatie te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze mobiele applicatie is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 28-07-2023

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Boxtel streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de mobiele applicatie MijnAfvalwijzer.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Boxtel is beschikbaar via de link https://www.boxtel.nl/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet niet

De mobiele applicatie MijnAfvalwijzer van Gemeente Boxtel voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De geplande datum waarop de mobiele applicatie volledig zal voldoen: 01-06-2024.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 28-07-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Boxtel .
Functie: Burgemeester.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 28-07-2023.

Feedback en contactgegevens

Heb je op onze website toch een probleem met toegankelijkheid? Dan horen we dit graag.  Stuur ons een bericht.

Wat kun je van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijg je een ontvangstbevestiging.
  • We laten jou weten wat we met jouw melding doen.
  • Wij doen ons best om jouw verzoek binnen 3 weken af te handelen. Lukt dit niet? Dan geven we aan waarom het meer tijd nodig heeft.

Klacht over afhandeling melding?

Ben je niet tevreden over de manier waarop wij jouw melding hebben afgehandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kun je contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Gemeente Boxtel

Om de veel gebruikte afval- en meldingenapps van gemeenten toegankelijker te maken, heeft DigiToegankelijk leveranciers van deze apps geholpen de apps te verbeteren. Aansluitend zijn er toegankelijkheidsonderzoeken uitgevoerd per app. Zo ook voor MijnAfvalwijzer. De rapporten die zijn toegevoegd komen voort uit deze ondersteuning. 

De streefdatum waarop de mobiele applicatie technisch volledig zal voldoen: 01-06-2024. Dit is de verantwoordelijkheid van de leverancier.  Contentonderzoek aan onze kant volgt daarna, samen met de website versie van de Afvalwijzer. 

De streefdatum waarop de mobiele applicatie volledig zal voldoen: 01-06-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

  • De status van de mobiele applicatie MijnAfvalwijzer : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de mobiele applicatie MijnAfvalwijzer is nog niet onderzocht.

  • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

  1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
    • Beschrijving van de afwijking:

      Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

    • Oorzaak:

      Het eerste item op veel schermen is de '<' (vorige) knop. Deze heeft echter als textueel alternatief 'verder'.

      Wanneer je gaat bestellen (Grofvuil lediging 140 liter) komt er op een gegeven moment een '+' en '-' icoon in beeld. Deze iconen hebben geen goed tekstueel alternatief. Dit op op dit moment 'icon'.

      Op het 'inzamel locaties' scherm bevinden zich inzamellocaties op een kaart.

    • Gevolg:

      De voorleessoftware van blinde bezoekers kan die informatie niet (goed) voorlezen. Er is geen goed tekstueel alternatief voor de informatie die op de kaart staat.

    • Alternatief:

      Geen.

    • Maatregel:

      De juiste alternatieve teksten bij de knoppen toevoegen en tekstueel alternatief toevoegen bij de kaart.

    • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
  2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
    • Beschrijving van de afwijking:

      Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

    • Oorzaak:

      Op het startscherm bevinden zich meerdere koppen die niet zijn opgemaakt als een kop.

      In het menu staat naast het actieve menu item een stip. Deze stip geeft de actieve pagina aan, maar wordt niet gecommuniceerd aan VoiceOver.

      De content van het scherm 'scheidingsinfo' wordt in één keer voorgelezen.

    • Gevolg:

      Gebruikers met VoiceOver krijgen niet de juiste informatie of kunnen de app niet volledig gebruiken.

    • Alternatief:

      Geen.

    • Maatregel:

      Toevoegen van betekenisvolle code: Gebruik van correcte lijstopmaak, juiste opmaak van koppen, formulieren en andere velden.

    • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2024
  3. SC 1.3.4 - Weergavestand [niveau AA]
    • Beschrijving van de afwijking:

      De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

    • Oorzaak:

      De app is niet in zowel staand als liggend functioneel.

    • Gevolg:

      De app werkt niet/draait niet mee op landschap modus.

    • Alternatief:

      Geen.

    • Maatregel:

      App laten functioneren in zowel staande als liggende modus.

    • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2024
  4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
    • Beschrijving van de afwijking:

      De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

      • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
      • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
      • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
    • Oorzaak:

      Contrastratio is niet voldoende.

    • Gevolg:

      Slechtziende en kleurenblinde kunnen tekst niet goed lezen.

    • Alternatief:

      Geen alternatief in app.

    • Maatregel:

      Contrastverhouding tussen de tekstkleur en achtergrondkleur minimaal 4,5:1. Voor dikgedrukte en grote tekst voldoet een verhouding van 3:1.

    • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2024
  5. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
    • Beschrijving van de afwijking:

      Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

    • Oorzaak:

      Wanneer binnen de toegankelijkheidsinstellingen in iOS de optie tot tekst vergroten wordt aangezet, worden de teksten binnen de app niet vergroot.

    • Gevolg:

      Slechtziende bezoekers kunnen de tekst niet goed lezen.

    • Alternatief:

      Geen.

    • Maatregel:

      Voor slechtziende bezoekers regelen dat ze de tekst op een pagina kunnen vergroten tot 200% zonder verlies van informatie.

    • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
  6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
    • Beschrijving van de afwijking:

      De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

      • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
      • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
    • Oorzaak:

      Op de 'Diftar' pagina bevindt zich een invoerveld. De rand van dit invoerveld heeft een te laag contrast. Dit contrast moet minimaal 3,0:1 zijn. In het 'melding maken' formulier bevinden zich meerdere invoervelden. De randen van deze invoervelden hebben een te laag contrast. In het 'verstuur een tip' formulier bevinden zich meerdere invoervelden. De randen van deze invoervelden hebben een te laag contrast.

    • Gevolg:

      Kleurverhoudingen worden niet goed weergegeven en daardoor is informatie niet toegankelijk voor iedereen.

    • Alternatief:

      Geen.

    • Maatregel:

      Juiste contrastverhouding doorvoeren.

    • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
  7. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
    • Beschrijving van de afwijking:

      Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

    • Oorzaak:

      Besturingssysteem werkt niet optimaal voor mensen die gebruik maken van schermlezer.

    • Gevolg:

      Schermlezer werkt niet optimaal via app.

    • Alternatief:

      Geen alternatief.

    • Maatregel:

      Alle interactieve elementen moeten te gebruiken zijn met hulpmiddelen. Het kan soms nodig zijn om de focus van hulpmiddelen te verplaatsen.

    • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2024
  8. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
    • Beschrijving van de afwijking:

      Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

      • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
      • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
      • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
      • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
      • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
      • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
    • Oorzaak:

      Bij formulieren komen foutmelding in beeld via een pop-up bij het niet of niet goed invullen van de velden.

    • Gevolg:

      Deze melding verschijnt in een popup melding en blijft niet lang genoeg staan zodat iedereen de tijd krijgt om dit te lezen.

    • Alternatief:

      Geen.

    • Maatregel:

      Oplossen door de melding gewoon bij het veld te plaatsen en te laten staan.

    • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2024
  9. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
    • Beschrijving van de afwijking:

      Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

    • Oorzaak:

      Wanneer je met VoiceOver aan naar het menu navigeert en deze opent is de eerstvolgende focus niet in het menu maar op de instellingen knop. De volgende focus zou in het menu moeten zijn.

    • Gevolg:

      Verkeerde volgorde wordt weergegeven. Gebruiker blijft dus niet in het menu.

    • Alternatief:

      Geen.

    • Maatregel:

      Zorgen voor een logische tabvolgorde door de pagina's.

    • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2024
  10. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
    • Beschrijving van de afwijking:

      Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

    • Oorzaak:

      iOS Wanneer je met VoiceOver aan naar het menu navigeert en deze opent is de eerstvolgende focus niet in het menu maar op de instellingen knop.

    • Gevolg:

      Wanneer dit gebeurt is de focus niet meer zichtbaar.

    • Alternatief:

      Geen.

    • Maatregel:

      Focus zichtbaar maken door juiste navigatie volgorde te hanteren.

    • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
  11. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
    • Beschrijving van de afwijking:

      Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

    • Oorzaak:

      Er zijn geen duidelijke instructies aanwezig.

    • Gevolg:

      Ontbreken van gebruiksvriendelijke instructies zodat taken netjes kunnen worden volbracht.

    • Alternatief:

      Geen alternatief.

    • Maatregel:

      Invoer labels gebruiken.

    • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2024
  12. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
    • Beschrijving van de afwijking:

      Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

    • Oorzaak:

      In het menu hebben alle menu items geen rol die door VoiceOver wordt gecommuniceerd.

      Wanneer je gaat bestellen (Grofvuil lediging 140 liter) komt er op een gegeven moment een '+' en '-' icoon in beeld. Deze iconen hebben geen goede rol die door VoiceOver wordt gecommuniceerd. Dit moet een knop zijn.

      Wanneer je gaat bestellen (Grofvuil lediging 140 liter) komt er op een gegeven moment een '+' en '-' icoon in beeld. De status (uitgeklapt of niet) wordt niet duidelijk gemaakt voor VoiceOver gebruikers.

      In het adres 'login' scherm hebben alle invoervelden geen naam. Bijvoorbeeld 'postcode'.

      De status van het menu(uitgeklapt of niet) wordt niet duidelijk gemaakt voor VoiceOver gebruikers. Zowel de menu kop als de terug/menu sluiten knop hebben als naam 'menu openen'. Bij de 'meer opties' knop wordt geen rol voorgelezen door VoiceAssistant.

      Bij het logo van 'afvalwijzer' wordt geen rol voorgelezen door VoiceAssistant.

      In het menu hebben alle menu items geen rol die door VoiceAssistant wordt gecommuniceerd.

    • Gevolg:

      Niet alle informatie wordt goed overgedragen aan gebruikers met een VoiceAssistant

    • Alternatief:

      Geen.

    • Maatregel:

      Juiste naam, rol en waarde toevoegen aan alle elementen binnen de app.

    • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2024

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Boxtel heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

  • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
  • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
  • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

  • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
  • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
  • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
  • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
  • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

  • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
  • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
  • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

  • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
  • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
  • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
  • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

  • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
  • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
  • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

  • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
  • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
  • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
  • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
  • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
  • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
  • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
  • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209