Verklaring van Cultuursubsidie

Status toegankelijkheid https://www.cultuursubsidie.nl

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 10-08-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Cultuursubsidie.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is beschikbaar via de link https://www.rijksoverheid.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gepubliceerde informatie blijkt dat de website Cultuursubsidie gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is gevorderd met de toegankelijkheid van Cultuursubsidie en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-07-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap .
Functie: Directeur Erfgoed en Kunst.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 10-08-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@cultuursubsidie.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-07-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Cultuursubsidie : voldoet gedeeltelijk

De website Cultuursubsidie is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.cultuursubsidie.nl/binaries/cultuursubsidie/documenten/publicaties/2021/08/03/index/WCAG+2.1+inspectie+www.cultuursubsidie.nl+-+Niveau+AA+-+1.0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 01-07-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Bij enkele afbeeldingen en logo zijn geen correcte alt-teksten gebruikt.

  • Gevolg:

   Hierdoor is er geen goede beschrijving van de afbeelding en is de informatie niet toegankelijk voor blinde gebruikers of slechtzienden.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Het redactioneel verbeteren van de alternatieve teksten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op de website staat een video. Aan het einde van deze video komt informatie in beeld. Deze informatief wordt niet beschreven in het audiospoor.

  • Gevolg:

   De informatie is hierdoor niet beschikbaar voor blinden.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Dit kan door deze informatie in het audiospoor op te nemen, of een apart audiospoor toe te voegen met deze auditieve informatie (de zogenaamde audiodescriptie).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.cultuursubsidie.nl/over-het-cultuurstelsel staat een video. Aan het einde van deze video komt informatie in beeld, maar er is geen audiodescriptie aanwezig.

  • Gevolg:

   De informatie is hierdoor niet beschikbaar voor blinden.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Dit kan door deze informatie in het audiospoor op te nemen, of een apart audiospoor toe te voegen met deze auditieve informatie (de zogenaamde audiodescriptie).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   In een aantal PDF's ontbreken tags of zijn niet de juiste tags toegevoegd.

  • Gevolg:

   Hierdoor is voor hulpsoftware (zoals screenreaders) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   De PDF's worden verbeterd met de juiste tags en koppen. Waar mogelijk worden PDF's vervangen door webpagina's.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 5. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Er zijn invoervelden gevonden waar veel gevraagde data ingevoerd moet worden, maar een autocomplete ontbreekt. De formulieren hebben nog geen mogelijkheid om autocomplete toe te passen.

  • Gevolg:

   User Agents kunnen bezoekers niet goed assisteren bij het invullen van formulieren.

  • Alternatief:

   Duidelijke veldnamen, zodat browsers die kunnen gebruiken om autocomplete toe te passen.

  • Maatregel:

   Leverancier CMS heeft op verzoek autocomplete ingebouwd in versie 14.1, maar het Platform Rijksoverheid Online gebruikt nog versie 11.2.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   In de infographics en tekstkoppen in PDF's is de contrastwaarde te laag

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn, kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Aanpassen van het contrast door het gebruik van andere kleuren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 7. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   In infographics en afbeeldingen staat tekst in de afbeelding.

  • Gevolg:

   Mensen die aanpassingen nodig hebben om de tekst te kunnen lezen (denk aan kleur, grootte, lettertype, etc.) kunnen deze aanpassingen niet doorvoeren.

  • Alternatief:

   Zorg ervoor dat deze informatie ook in echte tekst aanwezig is, bijvoorbeeld in een uitgeschreven tekst onder de afbeelding

  • Maatregel:

   Redactioneel tekst toevoegen op de pagina.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 8. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.cultuursubsidie.nl/over-het-cultuurstelsel staat een video. In deze mediaspeler is het mogelijk om tekentoetsen te gebruiken voor de bediening. Er kan bijvoorbeeld ‘m’ gebruikt worden voor het geluid uitzetten. Deze tekentoetsen werken ook als de toetsenbordfocus op een andere knop in de mediaspeler staat (bijvoorbeeld op de pauzeknop).

  • Gevolg:

   Dit kan problemen opleveren met spraakbedieningssoftware.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Technische aanpassing om de sneltoetsen op de juiste manier in te zetten bij de mediaspeler.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 9. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   PDF's op de website hebben geen duidelijke titel in de bestandseigenschappen en deze documenttitel wordt niet getoond in plaats van de bestandsnaam.

  • Gevolg:

   Geen duidelijke titel die het doel of onderwerpt beschrijft.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   PDF's verbeteren. Dit kan worden aangepast in de bestandseigenschappen van de PDF of het bronbestand.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 10. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Er zijn afbeeldingen die als link fungeren, maar een lege alternatieve tekst heeft gekregen.

  • Gevolg:

   Het gevolg is dat het doel van deze link alleen uit de linktekst moet worden gehaald en dat is nu niet duidelijk.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Het linkdoel wordt bepaald door de linktekst en de linkcontext. Links kunnen maar op enkele manieren context krijgen van andere content. Ook de alternatieve tekst moet redactioneel worden toegevoegd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 11. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Het logo van Rijksoverheid met de volgende tekst in het logo "Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap". De alternatieve tekst van dit logo is nu "Naar de homepage van cultuursubsidie".

   De tekst van de invulvelden van het formulier komen niet overeen met de alternatieve tekst.

  • Gevolg:

   Dit is de naam die software kan bepalen. Deze toegankelijkheidsnaam moet overeenkomen met de zichtbare tekst.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Alternatieve tekst aanpassen zodat deze overeenkomen met zichtbare tekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 12. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   het PDF-bestand 'Handboek_instellingen_2017-2020_(versie+2019)' is geen taal meegegeven in de bestandseigenschappen.

  • Gevolg:

   De taal kan niet door software bepaald worden.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Aanpassen PDF met juiste taalinstellingen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 13. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.cultuursubsidie.nl/over-het-cultuurstelsel staat onderin een infographic over subsidiebedragen. Dit is een afbeelding die fungeert als link. Doordat de afbeelding een lege alternatieve tekst heeft is er ook geen linktekst.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan nu dus ook de toegankelijkheidsnaam van de link niet bepalen.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Toevoegen van de juiste alternatieve teksten bij afbeeldingen en links.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209