Verklaring van CheckID voor DigiD

Status toegankelijkheid CheckID voor DigiD

Logius (DigiD) is wettelijk verplicht om deze mobiele applicatie te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze mobiele applicatie is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 08-07-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Logius (DigiD) streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de mobiele applicatie CheckID voor DigiD.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Logius (DigiD) is beschikbaar via de link https://www.logius.nl/toegankelijkheid/verklaringen

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Logius (DigiD) gepubliceerde informatie blijkt dat de mobiele applicatie CheckID voor DigiD gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Logius (DigiD) is gevorderd met de toegankelijkheid van CheckID voor DigiD en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de mobiele applicatie toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 21-06-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Logius (DigiD) .
Functie: Product Manager.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 08-07-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via https://logius.nl/contact.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Logius (DigiD)

De streefdatum waarop de mobiele applicatie volledig zal voldoen: 01-07-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de mobiele applicatie CheckID voor DigiD : voldoet gedeeltelijk

De mobiele applicatie CheckID voor DigiD is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Logius (DigiD) dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://logius.nl/sites/default/files/public/bestanden/toegankelijkheid/WCAG%202.1%20inspectie%20CheckID%20voor%20DigiD%20app%20-%20niveau%20AA%20-%201.1%20def.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 11-06-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Logius (DigiD) dat de mobiele applicatie gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient.

  • Oorzaak:

   (Android) Op alle schermen staat bovenaan het logo van DigiD. Dit logo heeft geen tekstalternatief dat beschikbaar is voor hulpsoftware, in dit geval wordt er door Talkback geen tekst(alternatief) voorgelezen. Door dit logo op de startpagina (ID01) een tekstalternatief te geven heeft het icoon op het splashscreen ook meteen een tekstalternatief. Een andere optie is om de naam van de applicatie aan te passen naar “CheckID voor DigiD” op die manier heeft de informatie op het splashscreen een tekstalternatief in de naam van de applicatie. Bij het starten en gebruik van de applicatie moet duidelijk worden dat deze applicatie bedoeld is als onderdeel van DigiD, dat lijkt ook de reden te zijn waarom het logo van DigiD op elk scherm (inclusief het splashscreen) staat. Op het scherm ID04 heeft de QR-code een alternatief in de tekst boven de afbeelding. Dit is voldoende om voor alle gebruikers duidelijk te maken dat er op deze pagina een QR-code staat. Het gelijkwaardige doel is hiermee bereikt. De suggestie is om de afbeelding toch een tekstalternatief te geven. Een simpel tekstalternatief zoals “QR-code voor DigiD” is dan al ruim voldoende. Het kan verwarrend zijn als er in een tekst verwezen wordt naar een afbeelding die door hulpsoftware wordt genegeerd en door een tekstalternatief als dit heeft het logo van DigiD ook meteen een tekstalternatief. Alle gebruikers weten door dat tekstalternatief dan ook zeker dat er een QR-code op dit scherm staat. Dit aanpassen is niet verplicht om te voldoen aan de eisen, dit is een suggestie voor verbetering. (iOS) Bovenaan het scherm “Start” staat het logo van DigiD. Deze afbeelding is als achtergrondafbeelding toegevoegd en wordt niet voorgelezen. Deze afbeelding vertelt de gebruiker belangrijke informatie, namelijk de relatie tussen twee apps en moet ook aan een blinde gebruiker worden voorgelezen. Dit logo heeft op alle plaatsen waar deze gebruikt is een betekenis en moet dan een tekstalternatief krijgen. Op het scherm “Start” onder de tekst staat een decoratieve afbeelding. De voorleessoftware leest ‘afbeelding’ voor. Deze afbeelding voegt niets toe aan de content van het scherm en dient verborgen te worden van voorleessoftware. In het scherm “Scannen identiteitsbewijs” heeft de animatie veel alternatieve tekst. Deze tekst is niet op de pagina te zien is. Bijvoorbeeld informatie dat je je telefoon uit het hoesje moet halen als het scannen niet lukt staat niet als tekst op de pagina.

  • Gevolg:

   Meerdere informatieve en non-informatieve worden niet voorgelezen. Mogelijk verlies van functionaliteit.

  • Alternatief:

   In onderzoek.

  • Maatregel:

   Implementeren oplossing.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

  • Oorzaak:

   (iOS) In het scherm “Scannen identiteitsbewijs” staat een knop met een rond, zwart icoontje waarop een vraagteken staat. Deze knop opent een pop-up scherm met tekst. In deze tekst staat een opsomming van documenten die als id’s worden gebruikt. Deze lijst wordt niet als lijst, maar als platte tekst voorgelezen. Een ziende gebruiker ziet dat er drie documenten zijn die als id’s mogen worden gebruikt. Een blinde gebruiker krijgt dit overzicht niet. Als een opsomming correct wordt opgemaakt, kondigt de voorleessoftware van tevoren aan dat hier een lijst staat met drie punten.

  • Gevolg:

   Geen overzicht met opties.

  • Alternatief:

   In onderzoek

  • Maatregel:

   Implementeren oplossing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 3. SC 1.3.4 - Weergavestand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

  • Oorzaak:

   (iOS en Android) De applicatie is alleen in staand (portretstand) te gebruiken terwijl die presentatie-oriëntatie niet essentieel is voor het doel van deze applicatie.

  • Gevolg:

   Minder validen (motorisch) zullen de app minder goed kunnen gebruiken.

  • Alternatief:

   In onderzoek

  • Maatregel:

   Zo mogelijk oplossing implementeren (mits er geen onevenredige last is).

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Minder validen zullen deze app niet of nauwelijks gebruiken. De app is bedoeld om in zeldzame gevallen eenmalig een derde (hulpgevende) te vragen zijn/haar device te gebruiken om een WID via NFC te scannen omdat het eigen device geen NFC mogelijkheid heeft. Ontwerp en implementatie van liggende oriëntatie van de app kost veel ontwerp- en ontwikkelinspanning. Het alternatief: rechtopstaande oriëntatie is bruikbaar voor de hulpgevende.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 4. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   (Android) Op het scherm AP130 staat een schakelaar met de tekst “Verzamelen statistieken” het icoon naast deze tekst dat aangeeft of deze optie in- of uitgeschakeld is heeft niet voldoende contrast om goed zichtbaar te zijn. Het grootste contrastverschil is 2,1:1 aangetroffen tussen de achtergrond van de schakelaar als deze uit staat en de achtergrond van de balk waar deze knop in staat. Het verschil tussen aan en uit moet visueel duidelijk zijn met een contrast van 3,0:1. Op het scherm ID02 staat een cirkel die aangeeft hoe ver de animatie rond is. Het contrast tussen deze twee delen is 2,5:1. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn om voldoende zichtbaar te zijn en het contrast tussen het lichte deel en de witte achtergrond is nu met 1,4:1 ook onvoldoende. Elke overgang met een contrast dat lager is dan 3,0:1 moet gezien worden als niet zichtbaar, maar dat is alleen een probleem als dat invloed heeft op de betekenis. De ronde vorm en de kleurverandering geven hier beide informatie over het doel van deze animatie, daarom moeten beide onderdelen van dit deel van de animatie voldoende contrast hebben met elkaar en met de achtergrond.

  • Gevolg:

   Minder goed leesbaar

  • Alternatief:

   In onderzoek

  • Maatregel:

   Implementeren oplossing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   (Android) Op het scherm ID01 heeft de kop “ID-check” en de tekst “Start” een contrast van 4,1:1. In de kop hebben onderdelen van letters wel voldoende contrast, maar er bijvoorbeeld niet voldoende contrast om te zien of de “e” een e of o is. Het schaduweffect aan de linkerzijde van deze koptekst is niet sterk genoeg. De combinatie van wit en blauw komt ook op andere schermen voor zoals op de koppen “Instellingen” tot en met “QR-code scannen”. De rode codes die de verschillende schermen identificeren zijn voor de beoordeling van dit succescriterium buiten beschouwing gelaten. Het is ook toegestaan om in de applicatie bijvoorbeeld op het scherm AP130 een contrastschakelaar toe te voegen die de applicatie zo aanpast dat er aan alle eisen van contrast wordt voldaan. Let er dan wel op dat de route naar die schakelaar mogelijk is met elementen die allemaal voldoende contrast hebben. Houdt daarbij dan dus ook rekening met succescriterium 1.4.11: Contrast niet-tekstuele content.

  • Gevolg:

   Minder goed leesbare tekst.

  • Alternatief:

   In onderzoek

  • Maatregel:

   Implementatie oplossing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 6. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   (Android) Om dit te testen is de tekstgrootte in Android op maximaal gezet en deze weergave is vergeleken met de standaard tekstgrootte in Android. Bij deze instelling is niet alle tekst op interactieve onderdelen goed zichtbaar. Op het scherm ID01 staat bijvoorbeeld de tekst “Start” gedeeltelijk buiten beeld. Op het scherm AP130 staan teksten zoals “Taal” tot en met “English” en “Verzamelen statistieken” gedeeltelijk buiten beeld. Op de schermen ID02 en ID03 valt een deel van de teksten op de knoppen onderaan buiten beeld.Het feit dat door beperkingen van Android het niet mogelijk is om tekst te herschalen naar 200% is geen probleem. Als de applicatie werkt met de maximale tekstgrootte dan wordt er gewoon voldaan. Op het scherm ID02 worden de teksten in de animatie niet vergroot, omdat zij onderdeel zijn van de animatie. Zie succescriterium 1.4.5: afbeeldingen van tekst voor meer informatie. Tekst op afbeeldingen en tekst in animaties moeten ook aan dit succescriterium voldoen. Zoals bij succescriterium 1.2.1: Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) aangegeven is wordt deze animatie niet geïnterpreteerd als video. (iOS) Als de tekstgrootte maximaal wordt aangepast via “Instellingen - Toegankelijkheid - Weergave en tekstgrootte”, verdwijnen delen van content. Op het scherm “Instellingen” blijft alleen “Verzamelde” over van het etiket op een schakelknop. De oorspronkelijke tekst is “Verzamelde statistieken”. Op het scherm “Uitvoeren ID-check” raken de knoppen delen van teksten kwijt. Wat er over blijft is “A..en” en “D..an”. De oorspronkelijke tekst is “Annuleren” en “Doorgaan”.

  • Gevolg:

   Wegvallende tekst waardoor minder of niet bruikbaar

  • Alternatief:

   In onderzoek

  • Maatregel:

   Implementeren oplossing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 7. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   (Android) Op het scherm ID02 staat een animatie die ook tekst bevat. De teksten op de bewegende afbeelding kunnen zonder verlies van informatie ook als tekst op dit scherm geplaatst worden. De weergave van deze tekst is niet essentieel voor de informatie die wordt overgebracht. Bijvoorbeeld een opsomming in tekst boven of onder de animatie zou een oplossing zijn voor dit succescriterium. De teksten veranderen niet van betekenis als deze niet getoond worden in combinatie met de schematische afbeeldingen van de verschillende soorten identiteitsbewijzen. Door deze tekst als tekst te plaatsen is het bijvoorbeeld ook mogelijk om deze teksten te herschalen. (iOS) Op het scherm “Uitvoeren ID-check” staat animatie waarop drie id’s worden afgebeeld die de vraag beantwoorden “over juiste id-bewijs”. Het gaat om een paspoort, rijbewijs en een id-kaart. Deze animatie bevat tekst die deel uitmaakt van de afbeelding. Deze tekst kan zonder verlies van informatie ook als gewone tekst op het scherm geplaatst te worden zodat het aangepast kan worden aan de behoeftes van de gebruiker.

  • Gevolg:

   Geen functieverlies, mogelijk minder efficiënte bediening.

  • Alternatief:

   In onderzoek

  • Maatregel:

   Implementeren oplossing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 8. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   (Android) Om aan de eisen van dit succescriterium te voldoen moet het mogelijk zijn om alle onderdelen van de applicatie met een fysiek toetsenbord te bedienen. Het gebruik van vegen of tikken, met een of meerder vingers met of zonder Talkback valt dus niet onder dit succescriterium. Dit succescriterium is getest door met behulp van een dongle een fysiek toetsenbord aan te sluiten. Op het scherm ID01 is het niet mogelijk om de toetsenbordfocus op het tandwiel (de knop “Instellingen”) te plaatsen. Op het scherm AP130 zelf is de knop “Annuleren” niet met het toetsenbord te bedienen. Deze knop is wel te bedienbaar met Talkback aan. Dit kan dan door te vegen en dubbeltikken, maar dat is zoals hierboven aangegeven geen alternatief voor dit succescriterium. (iOS) Alleen de invoervelden op het scherm “Koppelcode invoeren” kunnen worden bediend met een toetsenbord. Alle andere interactieve elementen die op andere schermen staan, zijn niet met toetsenbord te bedienen.

  • Gevolg:

   Minder toegankelijk via extern toetsenbord

  • Alternatief:

   In onderzoek

  • Maatregel:

   Implementeren oplossing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 9. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   (Android) Op het scherm ID04 start een sessie met een beperkte tijdsduur. Deze sessie moet aan de eisen van dit succescriterium. Gebruikers moeten voldoende tijd hebben om de informatie op dit scherm tot zich te kunnen nemen. Het gaat om de instructie bovenaan. Er zijn verschillende mogelijkheden om dit op te lossen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om de QR-code te vervangen door een foutmelding (zoals “De QR-code is niet meer geldig, u kunt een nieuwe poging doen”) als de sessietijd verstreken is. Dat is hier toegestaan omdat de geldigheid van de QR-code onder de essentiële uitzondering valt. De instructie bovenaan zelf valt dan weer niet onder die uitzondering en moet beschikbaar blijven. Op die manier is een gebruiker in staat om bij een nieuwe poging rekening te houden met de sessietijd. Ook is het optie om de instructie en de QR-code op twee verschillende schermen te plaatsen waarbij het scherm met de instructie geen tijdslimiet heeft en de QR-code wel een tijdslimiet (die dan onder de essentiële uitzondering valt). (iOS) De sessie om de QR-code te scannen heeft een tijdslimiet. Dit limiet is door de gebruiker niet aan te passen.

  • Gevolg:

   Niet genoeg tijd om functie uit te voeren.

  • Alternatief:

   In onderzoek

  • Maatregel:

   Implementeren oplossing mits veiligheid (essentiële uitzondering) geborgd blijft.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 10. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

   • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
   • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.
  • Oorzaak:

   (Android) Op het scherm ID02 is de animatie tevens een knop om de animatie te pauzeren. Het probleem met de huidige implementatie van dit mechanisme is dat het visueel op geen enkele manier duidelijk is dat deze animatie te pauzeren is. Dit succescriterium is bedoeld voor gebruikers die zich niet kunnen focussen als er content beweegt. Het mechanisme dat aanwezig moet zijn om de timing aan te passen moet daarom ook visueel herkenbaar zijn en het advies is om het mechanisme snel en eenvoudig bereikbaar te maken. Dit kan bijvoorbeeld door de standaard icoontjes voor pauze en afspelen te gebruiken. Een andere methode om dit op te lossen is om in de instellingen een optie als “Geen animaties” of “animaties niet automatisch starten” te zetten. Dit doen in combinatie met het oplossen van het probleem gemeld bij succescriterium 1.4.5: Afbeeldingen van tekst maakt dat er ook voldaan wordt aan de eisen van dit succescriterium. Een algemeen advies is om geen animaties automatisch te starten, maar het automatisch starten van bijvoorbeeld een animatie is niet expliciet verboden. (iOS) Op het scherm “Uitvoeren ID-check” staat animatie waarop drie id’s worden afgebeeld die de vraag beantwoorden “over juiste id-bewijs”. Als stukken content op een webpagina bewegen dan kan dit hinderlijk zijn voor mensen met bijvoorbeeld een cognitieve beperking, omdat zij tijdens het lezen van de “stilstaande” content steeds afgeleid worden door de “bewegende” content. Er is een mechanisme geboden worden om dit te stoppen, pauzeren of te verbergen, maar dit mechanisme is niet herkenbaar als pauzeknop.

  • Gevolg:

   Verwarring.

  • Alternatief:

   In onderzoek

  • Maatregel:

   Implementeren oplossing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 11. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   (Android) Op het scherm AP130 is de toetsenbordfocus meerdere keren niet zichtbaar. De toetsenbordfocus is vier keer niet zichtbaar voordat deze op de kop “Instellingen” komt te staan. Het probleem is dat de vierde van deze onzichtbare toetsenbordfocus posities navigeert naar het scherm ID02 bij activatie. Dit gedrag doet vermoeden dat de toetsenbordfocus komt op de vier focusbare elementen van het scherm ID01, maar dat is zonder broncode niet met zekerheid te zeggen.Een advies is om ook alleen de interactieve componenten toetsenbordfocus te laten ontvangen op scherm ID01 zijn dat bijvoorbeeld alleen de knoppen “Instellingen” en “Start”. Op AP130 zijn dat de knop “Annuleren”, de keuzes “Nederlands” en “English” en de schakelaar “Verzamelen statistieken”. Dit zijn dus vier focusbare elementen in plaats van de huidige dertien focusbare elementen. Bij dit succescriterium is alleen gekeken of de interactieve componenten een zichtbare toetsenbordfocus hebben.

  • Gevolg:

   Verwarring bij focus velden.

  • Alternatief:

   In onderzoek

  • Maatregel:

   Implementeren oplossing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 12. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   (Android) De taal van de applicatie is in te stellen op het scherm AP130, maar deze informatie is niet door hulpsoftware te bepalen. Talkback leest hierdoor de Nederlandse tekst met Engelse uitspraak voor als de telefoon is ingesteld op Engels en andersom.

  • Gevolg:

   Moeilijk verstaanbaar

  • Alternatief:

   In onderzoek

  • Maatregel:

   Implementeren oplossing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 13. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   (Android) Op het scherm ID03 wordt de knop “Volgende” pas actief als er in het invoerveld vier tekens zijn ingevoerd. Er is op dit moment dus een automatische controle die controleert op het invoeren van een volledige koppelcode en de kleur van de knop “Volgende” de methode waarop dat duidelijk wordt gemaakt. De knop “Volgende” heeft als deze niet actief is de toestand “Uitgezet”. Dat tekstalternatief is in combinatie met de rest van het gedrag van dit scherm bij het invullen van een volledige koppelcode voldoende als alternatief voor het geven van een tekstuele foutmelding bij het invullen van een onvolledige koppelcode. In het rapport versie 1.0 was de toestand “Uitgezet” van de knop “Volgende” niet meegenomen in de beoordeling van dit succescriterium. Een optie is om dit gedrag voorspelbaar te maken door de tekst bovenaan aan te passen zodat uit die instructie blijkt dat een gebruiker pas verder kan als er een volledige koppelcode is ingevuld is, maar die aanpassing doen is dus niet verplicht om te voldoen. (iOS) Op het scherm “Koppelcode invoeren” als vier karakters in het invoerveld worden ingevoerd, kleurt de knop “Volgende” blauw. Er kan een situatie ontstaan wanneer de gebruiker op deze knop drukt zonder resultaat. De app vertelt niet wat er fout gaat. Gebruikers moeten kunnen begrijpen wat er aan de hand is. Door in dat geval een tekstuele foutmelding te gebruiken is dit gedrag van de applicatie wel duidelijk.

  • Gevolg:

   Minder duidelijk wat te doen.

  • Alternatief:

   In onderzoek.

  • Maatregel:

   Implementeren oplossing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 14. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

  • Oorzaak:

   (Android) Op het scherm AP130 is het mogelijk om onder de kop “Taal” een van twee opties te selecteren. Bij het activeren van een van deze twee opties wordt een gebruiker doorverwezen naar het scherm ID01. Dit doen is niet de bedoeling omdat het hier gaat om het instellen van een component van de gebruikersinterface en het laden van een ander scherm wordt gezien als contextwijziging. Bij het activeren van een knop of link is het wel toegestaan om een contextwijziging te veroorzaken, het advies is daarom om van deze twee instelbare componenten van de gebruikersinterface een actieve en niet-actieve knop te maken. Het volgende is niet fout, maar kan wel verbeterd worden:Op het scherm ID03 lijken vier invoervelden te staan waarbij de toetsenbordfocus naar een ander invoerveld springt zodra een letter is ingevuld. Dat is in de code niet het geval op dit scherm staat één invoerveld dat puur visueel is opgedeeld in vier vakjes. Bij het invoeren van de letters wordt de toetsenbordfocus dus niet verplaatst en dat is een goede oplossing voor dit potentiële probleem. Doordat de koppelcode in de DigiD applicatie wel wordt weergegeven als één set van vier letters is het een optie om het invoerveld voor de koppelcode ook visueel zo op te maken dat daar één set van vier letters ingevuld kan worden. Dit verschil kan voor gebruikers met een cognitieve beperking verwarring geven, maar doordat deze weergaven onderdeel zijn van verschillende applicaties is dat niet verplicht om aan te passen.

  • Gevolg:

   Verwarring

  • Alternatief:

   In onderzoek

  • Maatregel:

   Implementeren oplossing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 15. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   (Android) Op het scherm AP130 is de toetsenbordfocus meerder keren niet zichtbaar. Zoals aangegeven bij succescriterium 2.4.7: Focus zichtbaar. De vierde van deze onzichtbare posities heeft dezelfde functie als de knop “Start” op ID01. Dat element heeft nu geen rol en geen naam die door hulpsoftware bepaald kan worden. Op het scherm ID03 zijn twee verschillende weergaven mogelijk. Dit verschil is afhankelijk of Talkback wel of niet aan staat bij het inladen van dit scherm. Het probleem is dat de versie die in beeld komt als Talkback uit staat niet voldoet aan dit succescriterium omdat het bewerkingsvak daar geen naam heeft. De applicatie moet altijd aan dit succescriterium voldoen ook al wordt er geen gebruik gemaakt van (standaard) hulpsoftware zoals talkback. Het volgende is niet fout, maar kan wel verbeterd worden:Op meerdere schermen kunnen koppen en teksten toetsenbordfocus ontvangen. Deze elementen zijn niet interactief en het is beter om deze elementen dan ook geen toetsenbordfocus te geven. Op scherm ID02 hoeven bijvoorbeeld alleen de knop om de animatie te pauzeren en de knoppen “Doorgaan” en “Annuleren” aan dit succescriterium te voldoen. Het geven van toetsenbordfocus aan componenten die geen onderdeel zijn van de gebruikersinterface kan verwarring veroorzaken. Deze niet optimale situatie is ook aangegeven bij succescriterium 2.4.7: Focus zichtbaar. Voor de duidelijkheid het aanpassen van deze situatie wordt geadviseerd, maar is niet verplicht. (iOS) Op het scherm “Koppelcode invoeren” staan vier invoervelden om de code in te vullen. Als dit scherm voor het eerst wordt geopend, komt het toetsenbord in beeld. Als het toetsenbord wordt weg gedrukt, is het niet meer mogelijk om het weer op te roepen door op het eerste invoerveld te drukken. Het lijkt erop dat het toetsenbord in beeld komt alleen als gevolg van het openen van het scherm en niet op het drukken op een invoerveld. Dat kan betekenen dat deze invoervelden geen juiste rol hebben. Dit treed alleen op als de voorleessoftware aanstaat.

  • Gevolg:

   Licht gebruikers ongemak

  • Alternatief:

   In onderzoek

  • Maatregel:

   Implementeren oplossing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Logius (DigiD) heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210617