Verklaring van Btw-Alert - iOS en Android

Status toegankelijkheid Btw-Alert - iOS en Android

Belastingdienst is wettelijk verplicht om deze mobiele applicatie te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze mobiele applicatie is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 09-03-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing ontoereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Belastingdienst streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de mobiele applicatie Btw-Alert - iOS en Android.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Belastingdienst is beschikbaar via de link https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/niet_in_enig_menu/prive/digitale_toegankelijkheid/toegankelijkheidsverklaringen

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Belastingdienst gepubliceerde informatie blijkt dat de mobiele applicatie Btw-Alert - iOS en Android gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Belastingdienst is gevorderd met de toegankelijkheid van Btw-Alert - iOS en Android en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de mobiele applicatie toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 01-11-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Belastingdienst.
Functie: Procesanalist / Productmanager.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 09-03-2022.

Feedback en contactgegevens

Hebt u problemen bij het gebruik van deze website, omdat deze niet voldoende toegankelijk is? Dan kunt u uw vraag of opmerking mondeling of schriftelijk aan ons doorgeven. Bij Hoe kan ik een klacht indienen? leest u hoe u dit doet.

Wat kunt u van ons verwachten?

Hebt u een klachtenformulier of een brief met uw klacht naar ons gestuurd? Dan bellen wij u binnen een week, zodat u weet dat wij uw klacht hebben gekregen. Als we u niet kunnen bereiken, krijgt u een brief.

Hebt u een vraag of opmerking over digitale toegankelijkheid?

Dan kunt u bellen met de BelastingTelefoon: 0800-0543. Wij helpen u graag verder.

Bent u niet tevreden over de manier waarop uw klacht is behandeld?

Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u een klacht indienen bij de Nationale ombudsman.

Aanvullende informatie van Belastingdienst

De streefdatum waarop de mobiele applicatie volledig zal voldoen: 31-12-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de mobiele applicatie Btw-Alert - iOS en Android : voldoet gedeeltelijk

De mobiele applicatie Btw-Alert - iOS en Android is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Belastingdienst dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/auditrapport-tgo024-1b1fd.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 02-08-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/auditrapport-tgo025-1b1fd.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 02-08-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Belastingdienst dat de mobiele applicatie gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op scherm “Welkom” staat bovenaan het scherm het logo van de Rijksoverheid. Dit logo wordt niet gezien door de TalkBack voorleessoftware van Android. Logo’s zijn altijd informatief en moeten dus een alternatieve tekst krijgen die voorgelezen kan worden. Dit kan onder andere door een contentDescription toe te voegen aan de afbeelding. Bijvoorbeeld “Logo Rijksoverheid”. Dit komt op meerdere schermen voor. Op scherm “Omzetbelastingnummers” heeft de knop “←” (terug) geen tekstalternatief en heeft dit wel nodig. Talkback geeft daar aan “Geen label, knop”. Dit komt op meerdere schermen voor. Op scherm “Overzicht” heeft de knop voor instellingen een niet helemaal goed tekstalternatief het tekstalternatief is nu “btn- settings_instellingen”. Dit is meer de bestandsnaam. Hier moet gewoon een duidelijk tekstalternatief komen. Op scherm “Over deze app” staat bij de link “Privacybeleid” een pijltje om aan te geven dat de link naar een externe website verwijst. Dit pijltje heeft een tekstalternatief nodig die deze informatie ook doorgeeft aan TalkBack van Android.

  • Gevolg:

   Problemen met voorlezen, waardoor de app minder toegankelijk is voor blinden en anderen die gebruik maken van de voorleesmogelijkheid.

  • Alternatief:

   Niet aanwezig

  • Maatregel:

   Op correcte wijze implementeren

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   In de app staan een aantal zichtbare koppen. Deze teksten zijn in de code niet opgemaakt als koppen. Met TalkBack kan iemand dan snel van de ene koptekst naar de volgende navigeren en dus snellen de content scannen en kiezen welke content wel of niet gelezen wordt. Gebruik hiervoor in Android de class SetHeading. Op scherm “Overzicht” is het eerste vak onder de tekst “Herinnering op:...” een knop om meer tekst in of uit te klappen. Deze informatie wordt niet doorgegeven met TalkBack. Ook op scherm “Instellingen” zijn de verschillende teksten met een pijltje naar rechts erachter een knop naar een ander scherm. Deze informatie wordt niet doorgegeven met TalkBack. Op dit scherm is de tekst “Statistieken verzamelen” niet gekoppeld aan de schakelaar die ernaast staat. Daardoor heeft die schakelaar ook geen naam. Dit probleem is dus op te lossen door die tekst aan de schakelaar te koppelen, maar het gebruiken van een visueel verborgen tekstalternatief voor de schakelaar is ook mogelijk. De informatie die bij deze schakelaar hoort is dan immers beschikbaar in tekst. Dit komt bijvoorbeeld ook voor op scherm “Herinnering instellen”. Op scherm “Omzetbelastingnummers” is een lijst gemaakt met drie items, waarvan de kop één item is het belastingnummer één item en de knop toevoegen één item. Dit is niet helemaal goed. Er kan idd een lijst komen op deze pagina als er meerdere omzetbelastingnummers staan, maar de kop en de knop zouden niet in deze lijst moeten staan.

  • Gevolg:

   Alle mogelijkheden op het gebied van voorlezen wordt niet gebruikt.

  • Alternatief:

   Niet aanwezig

  • Maatregel:

   Op correcte wijze implementeren

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 3. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op scherm “Toevoegen” heeft de placeholder tekst een te laag contrast van 1,8:1 met de achtergrond. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is. Op scherm “Bevestiging herinnering” heeft de tekst “ok” een te laag contrast van 4,2:1 met de achtergrond. Op alle schermen zijn de tijd en andere informatie boven aan wit op een licht blauwe achtergrond. Hier is het contrast te laag met 1,8:1.

  • Gevolg:

   Problemen met het duidelijk kunnen zien van elementen in de app, waardoor de app minder toegankelijk is.

  • Alternatief:

   Niet aanwezig

  • Maatregel:

   Grafisch ontwerp aanpassen en gebruik maken van deze verbeterde elementen in de app.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 4. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Op scherm “Instellingen” als de tekst grote van de Android telefoon op maximaal staat ingesteld, valt het blauwe informatie veld gedeeltelijk over de tekst erboven, waardoor deze niet goed leesbaar meer is.

  • Gevolg:

   Voor slechtzienden wordt de app minder bruikbaar omdat zij informatie niet meer kunnen lezen vanwege een ingestelde tekstgrootte.

  • Alternatief:

   Geen alternatief.

  • Maatregel:

   Op correcte wijze implementeren

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op scherm “Herinnering instellen” hebben de knoppen voor Notificatie en Herinnering als deze is uitgeschakeld een te laag contrast van 1,2:1 tot 2,1:1 met de achtergrond. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn. Dit is van belang voor slechtzienden, zij moeten de knoppen kunnen onderscheiden. Dit komt op meerdere schermen voor. Op scherm “Instellingen” hebben de pijltjes naar rechts om aan te geven dat het knoppen zijn een te laag contrast van 2,4:1. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   Problemen met het duidelijk kunnen zien van elementen in de app, waardoor de app minder toegankelijk is.

  • Alternatief:

   Niet aanwezig

  • Maatregel:

   Grafisch ontwerp aanpassen en gebruik maken van deze verbeterde elementen in de app

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 6. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   Op scherm “Toevoegen” kan er een ob-nummer worden toegevoegd. Als er niks wordt ingevuld of een fout nummer en er wordt op opslaan geklikt, komt er boven aan de pagina een foutmelding. Deze melding verdwijnt na een tijdje. Dit kan voor sommige mensen te kort zijn om het te lezen. Deze timing kan niet worden aangepast. De handigste oplossing is dus om ervoor te kiezen altijd een melding te laten verschijnen die blijft staan.

  • Gevolg:

   Te weinig tijd om de foutmelding te kunnen lezen.

  • Alternatief:

   Geen alternatief

  • Maatregel:

   Het eruit halen van het tijdsaspect en de foutmelding laten staan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 7. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op het scherm “Open-source bibliotheken” staat een aantal keer een link met de tekst “License”. Hier wordt iedere keer dezelfde linktekst gebruikt, maar de link verwijst wel steeds naar een andere pagina. De linktekst is dus niet eenduidig. De linkteksten moeten van elkaar onderscheiden kunnen worden. Dit kan door de linkteksten aan te passen. Omdat het een webweergave is zijn hier ook andere opties mogelijk, maar de beste manier is om de zichtbare linktekst duidelijker en onderscheidbaar te maken.

  • Gevolg:

   Problemen met voorlezen, waardoor de app minder toegankelijk is voor blinden en anderen die gebruik maken van hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Niet aanwezig

  • Maatregel:

   Aanpassen van het design van de app conform welke de gebruikte open-source bibliotheken getoond worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 8. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op scherm “Herinnering instellen” staan onderaan twee knoppen met de zichtbare tekst “Annuleren” en “Opslaan”. Dit wordt echter niet voorgelezen maar “btn-info-cancel” en “btn-info-continue”. Deze toegankelijkheidsnamen komen niet overeen met de zichtbare tekst. Hierdoor kunnen de knoppen niet bediend worden met spraakbedieningssoftware op Android. Dan moet de zichtbare tekst overeenkomen met de toegankelijkheidsnaam van de knoppen. Op het opstart scherm staat een knop met de tekst “Volgende”. Deze knop heeft geen goede toegankelijkheidsnaam. De naam is nu “btn-info-continue”. Dit komt niet overeen met de zichtbare tekst op de knop.

  • Gevolg:

   Problemen met voorlezen, waardoor de app minder toegankelijk is voor blinden en anderen die gebruik maken van hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Niet aanwezig

  • Maatregel:

   Op correcte wijze implementeren van de labels bij de elementen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 9. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Op scherm “Toevoegen” kan er een ob-nummer worden toegevoegd. Als er niks wordt ingevuld of een fout nummer en er wordt op opslaan geklikt, komt er boven aan de pagina een foutmelding, welke ook weer verdwijnt. Dit is niet goed. De foutmelding moet blijven staan tot de fout is opgelost. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   Te weinig tijd om de foutmelding te kunnen lezen.

  • Alternatief:

   Geen alternatief

  • Maatregel:

   Het eruit halen van het tijdsaspect bij het tonen van de foutmelding.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 10. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Op scherm “Toevoegen” staat de instructie (het voorbeeld ob- nummer) als placeholder tekst. Deze tekst verdwijnt als iemand begint te typen. Dit kan beter buiten het invulveld geplaatst worden.

  • Gevolg:

   Te weinig tijd om de foutmelding te kunnen lezen.

  • Alternatief:

   Geen alternatief

  • Maatregel:

   Het visual design aanpassen zodat de foutmelding op een betere wijze getoond wordt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 11. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op het opstart scherm staat een knop met de tekst “Volgende”. Deze knop heeft geen goede naam. De naam is nu “btn-info- continue”. Dit komt niet overeen met de zichtbare tekst op de knop. Dit komt ook voor op de schermen “Omzetbelastingnummers” en “Herinnering instellen”. Op de schermen “Instellingen” en “Herinnering instellen” staan schakelaars. Deze schakelaars hebben geen naam die door hulpsoftware bepaald kunnen worden. Op de meeste schermen staat een terugknop (“←”) zonder naam. Op scherm “Omzetbelastingnummers” heeft de knop om het belastingnummer te verwijderen geen rol die door software te bepalen is. Deze functie is niet met TalkBack te bedienen. Op het scherm “Overzicht” heeft de regel onder “Herinnering op: ...” geen rol die door software is te bepalen. Dit is een uitklapbaar element. Op het scherm “Instellingen” zijn de teksten interactieve componenten. Deze rol wordt niet doorgegeven aan software. Hierdoor kan TalkBack ook de interactieve rol ervan niet voorlezen. Alleen de tekst zelf wordt voorgelezen, maar er wordt niet aangegeven dat deze interactief zijn en ook niet hoe deze te bedienen zijn. Dit probleem komt op meerdere schermen voor. Het volgende is niet fout, maar kan wel verbeterd worden: Alle schermen hebben na de terug knop de naam “toast-msg” en met de tekst “Dubbeltik om te activeren” terwijl dit geen knop of iets is. Deze schermen zijn niet interactief en hulpsoftware zou dit niet moeten aangeven. De suggestie is om dit aan te passen zodat de schermen een goede naam krijgen en alleen gepresenteerd worden als scherm.

  • Gevolg:

   Problemen met het bedienen van de app.

  • Alternatief:

   Niet aanwezig

  • Maatregel:

   Interaction design aanpassen zodat de toegankelijkheid beter geïmplementeerd wordt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Belastingdienst heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240424